Woordenboek - letter X
X-axis - horizontale as, X-as (in grafiek) X-bracing - kruisbalk, X-verstijving Xenon gas - xenon gas (is edelgas) - lamp - xenon lamp (soort daglichtlamp om lakkleur te beoordelen) X-frame - kruisvormig chassis, X-vormig chassis XHP (Extra High Performance) (A) - type olie van Mobil (Delvac XHP '92) XHQ (Extra High Quality) (A) - basisolie van Mobil XHVI (Extra High Viscosity Index) - motorolie met een extra hoge viscosi teitsindex van 150 (een basisolie van Shell) X-member frame - kruisbalkchassis X-ray, to - doorlichten (met röntgenstralen), onderwerpen aan röntgen stralen, röntgenen X-ray - röntgenstraal X- - vehicle - rá”ántgenwagen X-shaped cross member - kruisvormige dwarsbalk Xtra cab - extra cabine (automodel van Toyota) X-type cross member - kruisvormige dwarsbalk Xylene - xyleen (oplosmiddel in lak) - resin - xyleenhars [thermohardende (synthetische) hars in lak]
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z