Woordenboek - letter W
W. (watt) - W (watt) w/ (with) (A) - met Wagon (station wagon) - stationcar, stationwagon - crane - kraan op verrijdbaar onderstel, mobiele kraan Waist belt - heupgordel - line - taillelijn (van carrosserie) - safety belt - heupveiligheidsgordel WAIT - vermelding op display van CD-speler betekent dat een bepaald stuk van de CD niet kan worden gelezen of dat het systeem problemen heeft. Walking - onderlinge verwringing van rubber- en weefsellagen in het inwendige van een buitenband - floor - horizontale zelfladende en -lossende vloer (van vrachtwagen) Walk-in pedal - instappedaal aan voorstoel - - - system - instapsysteem (stoel schuift naar voren om achterin te kunnen stappen na bediening van een hendel/pedaal) - -through van - bestelauto met doorloop van laadruimte naar stuurstoel Wall - flank, paneel, wand - banger (A) - aanraking van racewagen met de betonnen muur van de Indianapolis Motor Speedway - rubber - flank van buitenband Walnut insert - gedeeltelijke bekleding van interieur met walnoothout Wander, to - verlopen (van een boor), zoeken (van wielen) Wandering - zoeken van voorwielen op slecht wegdek Wankel engine - Wankelmotor Warehouse - depot, magazijn, opslagplaats, pakhuis Warehousing - opslag - company - opslagbedrijf Warm, to - opwarmen, verwarmen - - op bedrijfstemperatuur, warm - -air blower - aanjager van warme lucht Warm engine - op bedrijfstemperatuur zijnde motor, warme motor Warming-up - opwarmen/warmdraaien van motor Wwarm starting ability - mogelijkheid tot starten van warme motor Warmth - warmte Warm up, to - op bedrijfstemperatuur brengen, warmdraaien - - - control - opwarmregeling (airco) - - - phase - warmloopperiode, opwarmperiode Warming-up - opwarmen van motor, warmdraaien van motor Warn, to - waarschuwen Warning - waarschuwing - board - waarschuwingsbord - buzzer - waarschuwingszoemer - chime - waarschuwingssignaal - decal - waarschuwingsetiket, waarschuwingssticker - flasher switch - schakelaar voor alarmknipperlichten - lamp - waarschuwingslamp(je) - light - knipperlicht (bij spoorwegovergang), waarschuwingslamp(je) - noise - geluidssignaal - signal - waarschuwingsteken voor gevaarlijke lading - triangle - gevarendriehoek, waarschuwingsdriehoek - turn signal indicator - richtingaanwijzercontrolelampje Warp, to - kromtrekken, scheeftrekken, vervormen Warpage - afwijking van vlak, kromtrekken, kromming, kromtrekking, vervormd, vervorming, verwringing Warped panel - vervormd plaatdeel Warping - kromtrekking, vervorming Warranty - (fabrieks)garantie - conditions - garantiebepalingen, garantievoorwaarden - coverage - bescherming van garantie-aanspraken, dekking door garantie - period - garantieperiode, garantietermijn WASA (Wax Anti Settling Additive) - vloeibaarheidsverbeteraar die de maat van de waskristallen vermindert en de was niet laat neerslaan op de bodem van het vat waarin 's winters dieselbrandstof is opgeslagen Wwash, to - afspoelen, afspuiten, wassen Washable - afneembaar, afwasbaar, uitwasbaar, wasbaar - filter - uitwasbaar filter Washcoat - 1. hechtingslaag (waarin fijnverdeeld edelmetaal is opgenomen) dat op de keramische of metalen drager is aangebracht van een katalysator, 2. poreus materiaal van hechtingslaag in katalysator waarin de edelmetalen zeer fijn zijn verdeeld Wash down, to - afspoelen Washer - koplampsproeier, ruitensproeier, onderlegring, opsluitring, (sluit)ring - bottle - sproeierreservoir - fluid - koplampsproeiervloeistof, ruitensproeiervloeistof - - additive - toevoeging aan koplamp-/ruitensproeiervloeistof - jet - koplampsproeier, ruitensproeier - linked type switch - was/wis combinatieschakelaar - liquid - koplamp-/ruitensproeiervloeistof - motor - ruitensproeiermotor, ruitensproeierpomp - nozzle - ruitensproeier, sproeiermondje (van ruitensproeier) - pump - ruitensproeierpomp - reserve tank (JE) - ruitensproeiertank - reservoir - ruitensproeiertank - welder - lasapparaat om ringen te lassen, lasapparaat voor aangelaste ringen, ringenlasapparaat Wash filler - dunne plamuur Washing - wassen - bay - wasplaats, wasstraat - brush - wasborstel Wash off, to - wegwassen - primer - etsende primer (maakt corrosiewerende chemische laag op een metaaloppervlak), washprimer Waste, to - uitgloeien, verbruiken, verspillen (bv. brandstof) - - afval, schadelijke stof, verspilling, waardeloos materiaal - cloth - poetsdoek - -fluid container - vat voor afvalvloeistoffen - fluids - afvalvloeistoffen - gate - afblaasklep (van turbosysteem), omloopklep, omloopleiding, omlooppoort van turbolader, overdrukklep van turbo - - valve - omloopklep, ontlastklep (van turbolader), overdrukklep, overdrukventiel (van turbocompressor) - of energy - energieverspillng - oil collector - tank voor afgewerkte olie - spark system (A) - verdelerloos ontstekingssysteem met dubbel-vonken bobines waarbij twee bougies tegelijkertijd vonken en in cilinder 1 het mengsel wordt ontstoken en in cilinder 2 in de uitlaatslag vonkt en omgekeerd - -utilisation system - systeem om afvalstoffen opnieuw te gebruiken - -utilization - (A) - systeem om afvalstoffen opnieuw te gebruiken - water- afvalwater Water - koelvloeistof, (koel)water - absorption - waterabsorptie - base paint - lak op waterbasis - booth (flush type spray booth) - spuitcabine met waternevelfiltering - brake - waterrem - by-pass hose - by-pass waterslang, wateromloopslang - inlet neck - nevenstroominlaat - channel - waterkanaal - circulation cooling - wateromloopkoeling - content - watergehalte - cooled - vloeistofgekoeld, watergekoeld - cooling - waterkoeling - channel - koelmantel, waterkoelingkanaal - drainage - waterafvoer (van loopvlak van buitenband) - drain plug - wateraftapplug - valve - wateraftapklep - film - dun laagje water, waterfilm - filter - waterafscheider - flow method - waterspoelmethode (afzuiginstallatie van spuitcabine) - hammer - waterslag - heated manifold - door koelwater verwarmd spruitstuk - hose - waterslang - injection - waterinjectie, waterinspuiting - inlet - waterinlaat - housing - thermostaathuis, waterinlaathuis - pipe - waterinlaatpijp - jacket - koel(vloeistof)mantel, watermantel - plug - watermantelplug Waterless - waterloos, watervrij, zonder water - hand cleaner - watervrije handenreiniger Water level - waterniveau, waterpas (instrument), waterpeil - main inlet port - hoofdwaterinlaat(pijp) - on/off control - kraan (op wasborstel) - operated dynamometer - waterrem - outlet - waterafvoer, wateruitlaat - (JE) - vulopening (van radiateur) - port - wateruitlaat(pijp) - passage - waterkanaal Waterproof - bestand tegen water, waterbestendig, waterdicht Water-proof film - folie aan binnenkant van portier - proofing effectiveness - waterbestendigheid (van lak) Water-proof sandpaper - watervast schuurpapier - type connector - waterdichte stekker - pump - koelvloeistofpomp, waterpomp - bearing - waterpomplager - delivery - waterpompopbrengst - impeller - rotor, schoepenrad, waaier (van waterpomp), water pomprotor, waterpompschoepenwiel - overhaul tool set - waterpomprevisiegereedschapsset - packing - waterpomppakking - pliers - waterpomptang - rotor kit - waterpomp rotorset - spindle - waterpompas - reservoir - koelvloeistofreservoir, waterreservoir, watertank - seal - waterafdichting, waterkering - separator - waterafscheider - spot - waterdruppel - spotting - watervlekken (in lak) - sprinkling tank lorry - watersproeitankwagen - tank lorry - watertankwagen - truck - watertankwagen, waterwagen - temperatture - koelvloeistoftemperatuur, watertemperatuur - temperature cut switch - kachelkraan onderbrekingsschakelaar, thermostaat - gauge - koelvloeistoftemperatuurmeter, watertemperatuurmeter - indicator - koelvloeistoftemperatuurmeter, watertemperatuurmeter - receiver gauge - koelvloeistoftemperatuurmeter, watertemperatuurmeter - sender gauge - temperatuurzender - sensor - koelvloeistoftemperatuursensor, thermosensor koelvloeistof, watertemperatuursensor - performance curve - verloop van weerstand van de koelvloeistoftemperatuursensor, werkingsgrafiek van watertemperatuursensor - switch - thermoschakelaar - tender - brandweertankwagen Watertight - lekvrij, waterdicht Wwater tolerance - toelaatbaar watergehalte - trap - waterafscheider - tube - waterbuis (in radiateur), waterpijp - valve - kachelkraan - vapour - waterdamp Watt (W.) - Watt (W) (eenheid van vermogen) Wattage - verbruik in Watt, elektrisch vermogen, Watt, wattage Watt-hour - Watt-uur Waved washer - gegolfde ring, golfring, verende ring Wavelength - band, golflengte (radio) Wave pattern - golfbeeld, golfpatroon - ring - gegolfde ring, gewelfde ring, golfring, veerring - spring washer - gegolfde veerring Wave washer - gegolfde ring, golfring, verende ring Wax, to - in de was zetten (van lak) - - was Wax Anti Settling Additive (WASA) - zie WASA Waxing - in de was zetten (van lak) Wax injection - inspuiting van vloeibare was in holle ruimtenvan carrosserie Wax-like - wasachtig - preservation - wasconservering - remover - wasverwijderingsmiddel - thermostat - wasthermostaat - type filler - plamuur met wasoppervlak - putty - plamuur met wasoppervlak - thermostat - wasthermostaat Waxy type filler - plamuur op wasbasis Waybill - vrachtbrief, vrachtcedel 3-Way connector - T-stuk(je) 3-Way dump truck - 3-zijdige kipwagen Way mark (A) - wegwijzer - of forwarding - wijze van transport/vervoer 3-Way union - drieweg koppeling, driewegverbinding(sstuk) (voor lei- dingen) WCS (Winch Remote Control Switch) - afstandsbediening van lier WCU (Winch Control Unit) - lierbedieningseenheid 4WD (4 Wheel Drive) vehicle - vierwielaangedreven voertuig W eak - arm, week, zacht - current - zwakstroom Weaken, to - verdunnen, verzwakken Weak mixture - arm mengsel Weakness - zwakheid, zwak punt Weak water - zacht water Wear, to - (af)slijten, dragen (bv. van veiligheidsbril) - afslijting, slijtage - and tear - afslijting, slijtageproces - damage - schade t.g.v. slijtage - indicator - slijtage-indicator Wearing part - aan slijtage onderhevig onderdeel, verslijtend onderdeel - ring - slijtring Wear limit - afkeurwaarde, slijtagegrens - out, to - uitlopen (van lager), uitslijten - pattern - slijtagepatroon - resistance - slijtagebestendigheid, slijtvastheid, slijtweerstand, Weerstand tegen slijtage - resistant - slijtbestendig, slijtvast - ridge - stootrand bovenin cilinder - ring - slijtring - sensor - slijtagesensor Weather, to - het weer gaat erin zitten, verweren - conditions - weersgesteldheid, weersomstandigheden - fastness - weerbestendigheid (van lak) - forecast - weerbericht Weathering - verwering (van lak) Weather-o-meter - apparaat om schadelijk effect van zonlicht, lucht, Water en temperatuur op een laklaag te meten Weatherproof - bestand tegen weersomstandigheden, weerbestendig, weervast Weather-proofing - weerbestendig - resistance - weerbestendigheid - resistant - weerbestendig - seal - afdichtstrook, tochtstrip - shielded solenoid (A) - weerbestendige solenoid - side - buitenkant (van wiel) Weather strip - afdichtrubber, afdichtstrook, onderlegstrook, raamafdichting, (portier)rubber, sierlijst, tochtbies, tochtlint, tochtstrip, vullint - clip - klem van rubber Weave, to - weven, zigzagrijden Web - krukwang, weefsel Webbing - band (van veiligheidsgordel), weefsel (van veiligheidsgordel) - guide - geleider van veiligheidsgordel Wedge - keg, spie, wielblok, wig - base bulb - glassokkellampje, gloeilampje met wigvormige voet Wedged - gespied Wedge plate - deurneus - -shaped combustion chamber - wigvormige verbrandingskamer - nose - wigvormige neus (van auto) Weekly - wekelijks Weigh, to - wegen - weging Weighbridge - (wagen)weegbrug Weight, to - beladen, belasten, verzwaren - gewicht, last, neerwaartse kracht - carried per wheel - wielbelasting - category - gewichtsklasse - distribution - gewichtsverdeling - /power ratio (lb/hp) (A) - specifiek gewicht, wagengewicht/motor vermogen verhouding (kg/kW) - rating - toelaatbaar gewicht - ratio - gewichtsverhouding - reduction - gewichtsbesparing, gewichtsvermindering - scale - gewichtsschaal (om lak te mengen) -saving - gewichtsbesparing - type scale - kleurmengapparaat met gewichtsschaal Weiss joint - Bendix-Weiss koppeling Weld, to - autogeenlassen, solderen, vlambooglassen - las(naad), naad Weldability - lasbaarheid Weldable - lasbaar Weldable Vibration Damping Steel Sheet (JE) - 1. schutbord achter motor en als afscheiding tussen achterbank en bagageruimte welke constructie effectief alle mogelijke trillingen en geluiden dempt en bestaat uit een sandwich-constructie van twee dunne lage staal met daartussen een 50 mm dikke trillingsabsorberende hars laag waaraan metaalpoeder is toegevoegd om de zeer lichte plaat lasbaar te maken (Lexus LS 400) Weld bolt - lasbout - clamp - lasklem Welded body - gelaste carrosserie - joint - gelaste verbinding, lasnaad, lasverbinding - plate clamp for wiring - aangelaste klem voor bedrading - seam - lasnaad Welder - lasaggregaat, lasapparaat, lasser (persoon) Welder's goggles - lasbril Weld fault - lasfout Welding - lassen, las(verbinding) - bolt - lasbout - burner - lasbrander - electrode - laselektrode - equipment - lasaggregaat, lasapparaat en lasgereedschap - fixture - lasmal - flame - lasvlam - hood - laskap - glove - lashandschoen - goggles - lasbril - joint - lasnaad, lasverbinding - mask - lasmasker - nut - puntlasmoer - patch - lasplaatje - point - lastip - powder - laspoeder - power supply - voeding van lasapparaat - restriction - beperking bij het lassen (door wettelijke voorschriften) - rod - laselektrode, lasstaaf - seam - lasnaad - strain - spanning van gelaste plaatdelen - torch - lasbrander, lasvlam - wire - elektrodendraad, lasdraad Weld joint - lasnaad, laspunt, lasverbinding Weldless tube - naaldloos getrokken buis, naadloze pijp - nut - lasmoer - on, to - oplassen - penetration - inbranden van de las, lasinbranding - spetter - lasspetter(s) - through primer - lasbestendig anti-roestmiddel, lasbestendige primer Well - capaciteitsbuisje, lager gedeelte in voertuigvloer voor gereedschap/reservewiel/voeten Well-base rim - diepbedvelg Wet - nat, vocht - air filter - nat luchtfilter - bulb thermometer - natte bol temperatuurmeter, natte bol thermometer (airco) - cylinder liner - natte cilinderbus, natte cilindervoering - disc clutch - natte plaatkoppeling, oliebadplaatkoppeling - disk - (A) - natte plaatkoppeling, oliebadplaatkoppeling - equilibrium reflux boiling point (ERBP) - zie wet ERBP - ERBP (equilibrium reflux boiling point) - nat kookpunt (is gebaseerd op het watergehalte van de remvloeistof na een jaar gebruik) - filter - nat luchtfilter - grip - grip op nat wegdek - liner - natte cilinderbus, natte cilindervoering -on-wet - nat-in-nat spuiten (tweede laklaag wordt aangebracht terwijl eerste laag nog niet geheel droog is) - sanding - natschuren - sleeve - natte cilinderbus, natte cilindervoering - sump - carter voor olie - lubrication - smering vanuit oliecarter Weymann body - Weymann carrosserie bestaande uit een licht houten frame van buiten bekleed met kunstleer en van binnen met geweven stof, Weymann carrosserie bestaande uit een met doek bekleed houten frame waarin de houten spanten elkaar niet raken maar met dunne metalen platen of metaaldraad aan elkaar bevestigd zijn (van 1921 af) Wheatstone bridge - brug van Wheatstone Wheel - loopwiel, (stuur)wiel - adhesion - wegligging - aligner - wieluitlijnapparatuur - alignment - wielstanden, wieluitlijning - equipment - wieluitlijnapparatuur - angle - uitspoor in de bocht, wielhoek, (max.) wieluitslag - apron panel - binnenscherm, wielkast, wielkuip - arch - binnenscherm, wielkast, wielkuip - extender - spatschermverbreding - inner panel - binnenscherm, wielkuip - moulding - wielkastsierlijst - arrangement - aantal wielen x aantal aangedreven wielen - axle - niet-aandrijvende (wiel)as - base- wielbasis - balancer - wielbalanceerapparaat - balancing weight - wielbalanceergewichtje - base - afstand hart op hart vooras tot achteras (voor tandemasser: afstand h.o.h. vooras tot centrum tandem), asafstand, wielbasis - bearing - wiellager - grease - wiellagervet - play - wiellagerspeling - preload (starting) - voorspanning wiellager (bij begin draaien) - block - wielblok, wielkeg, wig - bolt - naafbout, wielbout - boss - wielnaaf - brace - kruissleutel, wielsleutel - brake - wielrem - cylinder - wielremcilinder - disc - remschijf - disk (A) - remschijf - bump movement - wielinvering tot aanslag - camber - camber, wielvlucht - cap - naafdop, wieldop - castor - caster, fuseepenlangshelling, naspoor Wheelchair lift - rolstoellift Wheel chock - wielblok - clamp - kikker, klemschoen (van meerdelige velg), parkeerklem, wielklem - clearance - speling tussen wiel en wielkast - cover - sierdeksel, wieldop - cylinder - werkcilinder, wielremcilinder - deflection - wieluitslag - disc - wieldop - disk (A) - wieldop - drive shaft - steekas, wielaandrijfas, zij-as 4 Wheel Drive (4WD) vehicle - vierwielaangedreven voertuig Wheeled carrier - wielcarrier - excavator - sleuventrekker - jack - verrijdbare krik - loader - laadschop, wiellader - loading shovel - laadschop - tractor (A) - wieltrekker - transporter - wielcarrier - vehicle - wielvoertuig Wheel embellisher - sierdeksel, wieldop, wielsierplaat - flange ring - zijring van velg - flutter - shimmy, slingeren van voorwielen - geometry - wielgeometrie, wielstanden - hopping - stuiteren van wielen, wieltrillingen in verticale richting - house - binnenscherm, wielkast, wielkuip - trim cover - wielkuiplijst - housing - binnenscherm, wielkast, wielkuip - hub - wielnaaf - bearing support - wiellagerondersteuning - cap - naafdop - drive flange - aandrijfflens van wielnaaf - extractor - wielnaaftrekker - imbalance - wielonbalans - joint bolt - naafbout - lift - bril - type truck - kraanwagen, sleepwagen met bril - load - wielbelasting, wieldruk - loader (A) - laadschop - location - wielgeleiding - lock - blokkeren van wielen tijdens remmen, wielslot -locking nut - wielmoer met slot - lock-up - blokkering van áááán of meer wielen - lug nut - wielmoer
Wheelman (A) - gangster die specialist is in het besturen van vlucht- auto's Wheel nut - wielmoer - cap - wielmoerdop - spanner - wielmoersleutel - wrench (A) - wielmoersleutel - torque - aanhaalmoment van wielmoer - offset - inpersdiepte van velg t.o.v.naaf, sprong, wielverplaatsing (naar buiten) - opening extension - wielkastverbreding - ornament - naafdop, naafkap, wieldop - remover - gereedschap om wieldop te verwijderen, Wieldopsleutel, wieldopverwijderaar - replacer - gereedschap om wieldop te vervangen - patter - wieltrillingen in verticale richting - puller - tandwieltrekker, wieltrekker - rebound - uitvering van wiel - reduction gear - naafreductietandwielstelsel, wielreductiebak - revolution - wielomwenteling - rim - (wiel)velg - rotation - onderlinge verwisseling van wielen - run out - slag in wiel Wheels (A) - complete auto Wheel shimmy - slingeren van voorwielen - size - wielgrootte, wielmaat - slip - doorslippen van aangedreven wielen, wielspin - spider - kruissleutel - spin - doorslaan van aangedreven wielen, wielspin - spindle - astap van niet-aandrijvende as, wielas - spoke - wielspaak 4 wheel steering (4 WS) - vierwielbesturing wheel stopper - wielblok - stud - naafbout, tapeind voor wielmoer, wielbout - suspension arm - wieldraagarm, wielophangarm - lever - wielophangarm - toe - wielsporing - trace - remspoor - track - spoorbreedte - tractor - wieltractor, wieltrekker - tramp - dribbelen, slaan van wielen in verticale richting - travel - veerweg van wiel - trim - wielsierdop, wielsierring - turning angle - wieluitslag - wedge - wielkeg - well (JE) - wielkuip - wobble - slingeren (van voorwielen) - wrench (A) - wielmoersleutel Wheely - rijden op de twee achterwielen van een squad (is vierwieler) When - applicable - indien van toepassing Whetstone - slijpsteen, wetsteen Whine, to - fluiten, janken, zingen Whining differential - zingend differentieel - noise - gierend/huilend/jankend geluid, janktoon (radio), zingend geluid Wiring cover - bedradingsbeschermer, kap van bedrading Whirl, to - snel ronddraaien, wervelen - werveling - chamber - wervelkamer van indirect ingespoten dieselmotor Whiskering - parelen (van bougie) Whistle, to - fluiten, fluitend geluid maken, gieren (van banden) - fluittoon Whistling noise - fluitend geluid, fluittoon, gierend geluid (van banden) White - wit - gasoline - wasbenzine - iron - blik - lead - loodwit - metal - babbitmetaal, witmetaal - petroleum jelly (A) - vaseline - side wall (W.S.W.) - wit zijvlak (van buitenband) - smoke - lichtblauwe rook (uit uitlaat) - spirit - petroleumether, terpentine, witte spiritus - wall - wit zijvlak (van buitenband) - wax - paraffine - wall (A) - buitenband met wit zijvlak Whitewall tire (A) - buitenband met wit zijvlak Whitish - witachtig(e), wit(te) - yellow - vaalgeel Whitworth thread - Whitworth schroefdraad Whole drive line (A) - transmissie Wholesale - groothandel Whole Vehicle Type Approval (WVTA) - voertuigtypekeuring Wick feed - dosering d.m.v. kous of pit Wide - breed, uitgebreid - angled rear mirror - achteruitkijkspiegel met breed gezichtsveld - base rim - brede diepbedvelg - tire (A) - extra brede buitenband - tyre - extra brede buitenband - beam headlamp - breedstraler - open throttle - volgas - knock - pingelen bij hoge snelheid - oval tire (A) - extra brede buitenband - tyre - extra brede buitenband - pattern stroke - spuitpatroon met brede stroken - range headlamp - breedstraler - ratio - lange overbrengingsverhouding - rear mirror - achteruitkijkspiegel met breed gezichtsveld - spread - wijdspreid tandemstel - stepped gearbox - versnellingsbak met ver uit elkaar liggende overbrengingsverhoudingen - transmission (A) - zie wide-stepped gearbox - tire (A) - brede buitenband - torque band - vlakke koppelkromme - tyre - brede buitenband - view rear mirror - achteruitkijkspiegel met breed gezichtsveld Widia - widia (staal) Width - breedte - across flats - sleutelwijdte - indicator - breedte-aanduiding (op vrachtwagen) - lighting - breedtelichten - of tooth face - tandflankbreedte Wiggle, to - heen en weer bewegen (lostrekken van stekkerverbinding), montage van wiel, (los)wrikken (van stekkerverbinding) Wwild bar (ZE) - koeienbeugel, koeienvanger, rendierbeugel, rendiervanger - noises - bijgeluiden - ping - detoneren, pingelen Winch - krikslinger, lier - control lever - lierbedieningshendel - switch - bedieningsschakelaar van lier Winch Control Unit (WCU) - lierbedieningseenheid Winch cover - lierkap - drum - liertrommel Winch Main Relay (WMR) - hoofdrelais van lier Winch motor - liermotor Winch Remote Control Switch (WCS) - afstandsbediening van lier Winch wire - lierkabel Wind, to - ronddraaien, (om)wikkelen, oprollen (kabel op lier), (op)winden Wind - tocht, wind(ing) Windblocker - wegklapbare windturbulentieverminderaar in cabine (patent van Mazda op RX -7) Wind conductor - spoiler, windgeleider - deflector - windgeleider, windspoiler (voor open dak) - panel - windgeleider (van zonnedak) - down the door glass, to - het portierraam omlaag draaien Winder - raamkruk, raamslinger Winding - (op)winden (bv. kabel op lier), wikkelen, wikkeling, winding - drum - kabeltrommel, liertrommel - handle - raamkruk, raamslinger - insulating layer - isolatiepapier (tussen wikkelingen) - insulation - isolatie van wikkeling Wind noise - rijwindgeluid, rijwindgeruis Window - glas van koplamp, raam, ruit - aperture - raamopening - blind - raamjalouzie - channel - raamgeleider - cleaner - ruitenreiniger - control unit - raambedieningsmechanisme - crank - raamkruk, raamslinger - curvature - kromming van raam - frame - raamsponning - weatherstrip - raamafdichtrubber - glass - raam, ruit - guard - ruitbescherm(ings)stang - guide - raamgeleider - lifter - raammechanisme - lock button - vergrendelschakelaar van elektrisch bediende ruit - lock switch - raamborgschakelaar, raamsluitschakelaar - molding (A) - raamlijst - moulding - raamlijst - pane - ruit - panel frame - raamlijst - pillar - raamstijl - post - raamstijl - regulator - bascule-arm (in portier), kruk van raammechanisme, ruitmechanisme - channel - ruitgeleider van raammechanisme - handle - raamkruk, raamslinger - run - ruitgeleiding - scraper - ruitekrabber - seal - raamsponning - sun screen - zonnescherm boven ruit - shield (A) - zonnescherm boven ruit - van (JE) - bestelwagen met grote ramen (Isuzu) - winder - raamkruk, raamslinger - motor - motor van elektrische bediende ruiten - winding gear - raammechanisme, ruitmechanisme Wind roof deflector panel - windgeleider (van schuifdak) Windscreen - voorruit - cleaner - voorruitreinigingsmiddel - defogger - voorruitontwaseming - defroster - voorruitverwarming - de-icer - voorruitontdooier, voorruitontdooimiddel - heater - voorruitverwarming - pillar - A-stijl, voorruitstijl - post - A-stijl, voorruitstijl - washer - ruitensproeier - wiper - ruitenwisser (van voorruit) - blade - ruitenwisserblad Windshield (A) - voorruit - and rear window washer and headlight cleaner fluid tank (A) - sproeiervloeistofreservoir - defroster (A) - voorruitontdooier - glass (A) - voorruit - moulding remover (A) - sierlijsttrekker - outside moulding (A) - voorruitsierlijst - washer (A) - ruitesproeier - jar (A) - ruitesproeiervloeistofreservoir - fluid tank (A) - voorruitsproeiertankje - motor (A) - ruitesproeierpomp - nozzle (A) - ruitesproeiermondstuk - pump (A) - ruitesproeierpomp - wiper (A) - ruitewisser - and washer control (A) - ruitewisser- en ruitesproeier schakelaar - deicer switch (A) - schakelaar voor ontdooien van ruitenwissers wind together, to - aan elkaar bevestigen, in elkaar draaien - tunnel - windtunnel - up - omhoog draaien (van portierraam) Wing - spatbord, spatscherm, vleugel (van carrosserie) - extension - spatschermverbreding - mirror - spatbordspiegel - nut - vleugelmoer - screw - vleugelbout, vleugelschroef - side inner panel - binnenbekleding van achterscherm Wing Turbo - turbocompressor met variabele vleugels (Honda Legend 2 liter V-6) Wing valance - binnenspatbord, spatschermplaat Winter - winter - adjustment - winterstand (van luchtfilter) - check-up - winterbeurt - cover - radiateurhoes - grade diesel oil - winterdieselbrandstof - gasoline (A) - winterbenzine - petrol - winterbenzine - setting - winterafstelling - tire (A) - winterband - tyre - winterband Wipe, to - afvegen, afwassen Wiped area - door ruitenwisser geveegd oppervlak Wipe pattern - wispatroon van wisser op ruit Wiper - (ruiten)wisser Wiper arm - (ruiten)wisserarm - pivot - ruitenwisseras - blade - ruitenwisserblad, veger (van ruitenwisser) - holder - wisserbladhouder - rubber element - rubber van ruitenwisserblad - stem - houder van ruitenwisserblad - bar - ruitenwisserarm - blade - ruitenwisserblad - element - ruitenwisserrubber - holder - houder van ruitenwisserblad - chatter - knerpend geluid van ruitenwissers - delay control switch - intervalschakelaar van ruitenwissers - linkage - stangenstelsel van ruitenwissers - motor - ruitenwissermotor - motor mounting bracket - montageplaat van ruitenwissermotor - mounting bracket - montageplaat van ruitenwisser - park function - automatische afslag van ruitenwissers - pattern - wispatroon van wisser op ruit - pivot shaft - ruitenwisseras - rubber - ruitenwisserrubber - switch - ruitenwisserschakelaar - switch knob - bedieningsknop van ruitenwissers Wipe/wash system - wis-/wasinrichting Wiping angle - wishoek van ruitenwisser - movement - wisbeweging van ruitenwisser Wire, to - met een draad vastmaken - bedrading, borgdraad (voor stelschroef), (ijzer)draad, leiding, metaaldraad, (trek)kabel, verbindingssnoer - assembly - bedrading, dradenbundel - breakage - draadbreuk - brush - staalborstel - clamp - (draad)klem, kabelklem - clip - draadborgklem - connection - draadverbinding - connector bracket - stekkerklem - cutters - draadkniptang - cutting pliers - draadkniptang - drawing - draadtrekken - drum - draadhaspel van lier, draadtrommel - edge - braam - feed mechanism - laselektrodetoevoermechanisme - gage (A) - draaddiktemeter, draadkaliber - gauge - draaddiktemeter, draadkaliber - set - set draadvoelermaten - gauze - (draad)gaas, metaalgaas - filter - filterzeef - harness - bedrading, draadboom, dradenbundel, kabelboom - routes - plaatsen waar bedrading langs loopt - side - kabelboomzijde - joint - draadlas, draadverbinding Wireless - draadloos, radio - key - autosleuteltje met draadloze afstandsbediening - remote control type key - draadloze afstandsbediening van portiervergrendeling in autosleuteltje - speedometer - snelheidsmeter zonder aandrijfkabel Wire-mesh air filter - nat luchtfilter, oliebadluchtfilter - vehicle - wagen met getraliede ramen - nail - draadnagel - net window - getralied venster - retainer - kabelklem - rope - staalkabel, stalen kabel - screening - kabelontstoring, leidingontstoring - seal type - borgdraadtype (inspuitpomp) - severence - draadbreuk - shielding (A) - zie wire screening - spoke - draadspaak - wheel - draadspaakwiel - sander - slijptol - wool - staalwol Wiring - bedraden, bedrading, elektrische bedrading, schakeling (elektrisch) - color code (A) - kleurcode van bedrading - colour code - kleurcode van bedrading - connection - aansluiting(spunt) - diagram - aansluitschema, bedradingsschema, leidingschema, schakelschema - guide tube - bedradingspijp - harness - bedrading, draadboom, dradenbundel, kabelboom - scheme - bedradingsschema, leidingschema, schakelschema Wishbone - dwarsgeplaatste vorkvormige wieldraagarm, (parallelle) wiel draagarmarm - dwarsgeplaatste vorkvormige wieldraagarm, (parallelle) wieldraagarm - type - uitvoering met dubbele draagarmen - front suspension - voorwielophanging d.m.v. parallelle draagarmen With (w/) (A) - met - a no vacuum (JE) - zonder vacüum Withdrawal bearing - druklager - fork - ontkoppelingsvork Withdrawing - uitbouwen With engine stopped - met stilstaande motor Within - binnen (een bepaalde maat/tijd) - easy reach - gemakkelijk binnen bereik Without (w/o) (JE) - zonder - catching - zonder te (blijven) haken With the exception of - met uitzondering van, uitgezonderd WKSP (WorKShoP) manual - werkplaatshandboek, werkplaatshandleiding WMR (Winch Main Relay) - hoofdrelais van lier W/o (without) (JE) - zonder Wobble, to - slaan/slingeren (van voorwielen) - slag (in wiel), (wiel)slingering - free - slingervrij Wobbling - schommelen (een verschijnsel dat veel lijkt op shimmy maar op een grotere schaal met een lagere frequentie en dat op treedt bij lage tot normale snelheden Wood - hout Wooden block - blok hout, houtblok, houten blok - flat deck - houten laadvloer van open vrachtwagen - hammer - houten hamer - mallet - houten hamer Woodie (A) - station car of wagon met gedeeltelijk houten carrosserie Wood imitation - houtimitatie, namaakhout - insert - houtinleg in interieur Woodruff key - (halfronde) spie, Woodruffspie Wood rule - duimstok - screw - houtschroef Woody (A) - station car/wagon met gedeeltelijk houten carrosserie Woofer - luidspreker voor lage tonen - buffer - wollen poetsschijf (voor lak) Work, to - werken Work - arbeid(svermogen), werk Workability - bewerkbaarheid, hanteerbaarheid, verwerkbaarheid Work bench - werkbank, werktafel - continuously, to - zonder onderbrekingen werken - intermittently - met onderbrekingen werken - done - verrichte arbeid Working capacity - arbeidsvermogen - conditions - arbeidsomstandigheden, bedrijfsomstandigheden - cord - montagekoordje (in ruitrubber voor montage van ruit), trekkoordje (voor voorruitmontage) - cylinder - werkcilinder - expenses - bedrijfskosten - gloves - werkhandschoenen - life - levensduur - order - volgorde - parts - bewegende delen - pressure - werkdruk - process - arbeidsproces - ring gap - slotspeling van zuigerveer in cilinder - stroke - arbeidsslag - sutface - loopvlak - temperature - bedrijfstemperatuur "Working Truck Dyno Day" (A) - een gehele dag prestaties van trucks testen op de rollenbank (volledig gecomputeriseerde Super-Flow Chassis Dynamometer), zie ook "Thousand Horsepower Challenge" Working-voltage - bedrijfsspanning Work procedure - werkmethode, werkwijze Workroom - werkplaats, werkruimte Workshop - werkplaats - manager - chef werkplaats - manual - werkplaatshandboek, werkplaatshandleiding - (WKSP) manual - werkplaatshandboek, werkplaatshandleiding - truck - mobiele werkplaats Works machine - fabriekswagen (in wedstrijd) Work speed - bewegingssnelheid (bij spuiten) - table - werkbank, werktafel World-first - wereldprimeur World Rally Championship (WRC) - zie WRC World Solar Challenge - wedstrijd in Australiá‰á voor voertuigen lopend op zonne- energie van Darwin naar Adelaá‹áde (3000 km) World Sports-Prototype Championship (WSPC) - zie WSPC Worm - schroefspil, worm - and-nut steering gear - schroef en moer stuurhuis - peg steering gear - worm en rolnok stuurhuis, worm en rolnokvinger stuurhuis -roller steering gear - worm en rol stuurhuis -sector steering gear - worm en wormwielsector stuurhuisworm and wheel gearwormoverbrenging - brake adjuster - worm van remafsteller - drive steel hose clamp (A) - stalen slangklem met schroefworm - gear - wormaandrijving, worm en wormwiel, wormoverbrenging, wormtandwiel, wormtransmissie, wormwiel - drive - wormoverbrenging - final drive - wormaandrijving - segment - stuursector - shaft - schroefas (van krik), worm(as) - steering gear - wormwiel stuurinrichting - wheel - wormwiel Worn - dolgedraaid (schroefdraad), gesleten, versleten -out - versleten -vehicle - versleten voertuig Wow-wow noise (JE) - dreunend geluid tijdens rijden Wrap-around wind shield (A) - panoramische voorruit, voorruit die aan uiteinden is gebogen naar de zijkanten zoals van bijna alle Amerikaanse wagens van 1956 Wrapped bush - uit plaat gerolde bus/mof/huls/manchet/vulring Wrapping machine - wikkelapparaat, wikkelmachine WRC (World Rally Championship) - wereld rallye kampioenschap Wreck - (auto)wrak Wreckage - wrak(stukken) Wrecker (A) - berger, bergingsmaatschappij, bergingswagen, kraanwagen, sloopbedrijf, sloperij, takelwagen - truck (A) - afsleepwagen, takelwagen Wrecking truck (A) - bergingsauto, takelauto, takelwagen, wrakkentransporteur * wrench, to (A) - verdraaien, verwringen - (A) - (steek)sleutel Wrinkle - plooi (in metaal), rimpel (in lak) Wrinkled - gedraaid Wrinkling - plooibaar (metaal), rimpelen, rimpels (in lak) Wrist pin (A) - zuigerpen - bearing (A) - zuigerpenlager - bore (A) - zuigerpenboring Write-off - afgeschreven, total loss Wrong - fout(ief), onjuist, verkeerd Wrougt steel - gesmeed staal, smeedstaal 4 WS (4 wheel steering) (A) - vierwielbesturing WSPC (World Sports-Prototype Championship) - wereldkampioenschap voor Sport Prototypen W.S.W. (white side wall) - wit zijvlak (van buitenband) WVTA (Whole Vehicle Type Approval) - voertuigtypekeuring
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z