Woordenboek letter X

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M

N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

X-axis - horizontale as, X-as (in grafiek)
X-bracing - kruisbalk, X-verstijving
Xenon gas - xenon gas (is edelgas)
- lamp - xenon lamp (soort daglichtlamp om lakkleur te beoordelen)
X-frame - kruisvormig chassis, X-vormig chassis
XHP (Extra High Performance) (A) - type olie van Mobil (Delvac XHP '92)
XHQ (Extra High Quality) (A) - basisolie van Mobil
XHVI (Extra High Viscosity Index) - motorolie met een extra hoge viscosi
teitsindex van 150 (een basisolie van Shell)
X-member frame - kruisbalkchassis
X-ray, to - doorlichten (met röntgenstralen), onderwerpen aan röntgen stralen, röntgenen
X-ray - röntgenstraal
X- - vehicle - rá”ántgenwagen
X-shaped cross member - kruisvormige dwarsbalk
Xtra cab - extra cabine (automodel van Toyota)
X-type cross member - kruisvormige dwarsbalk
Xylene - xyleen (oplosmiddel in lak)
- resin - xyleenhars [thermohardende (synthetische) hars in lak]