Woordenboek letter U

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M

N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

UAAI (United Australian Automotive Industries) - joint venture tussen
Toyota Motor Corporation Australia (TMCA) en General Motors-Holden's
Automotive Ltd. (GMHA)
UAW (United Automobile, Aerospace, Agricultural Implement Workers of
America) (A) - overkoepelende Amerikaanse vakorganisatie voor mensen
werkzaam in de auto-industrie, ruimtevaart en landbouwwerktuigen-
industrie
UBC (underbody coating) - anti-roestbehandeling van auto-onderzijde
U-beam - U-balk
U-bend - U-bocht
U-bolt - klemstrop, U-bout, veerstrop (van bladveer)
U/D (underdrive) - kruipversnelling, overdrive (gemonteerd onder automa-
tische bak), reductie, underdrive
U/D (underdrive) one-way clutch - vrijloopkoppelingreductie (van automa-
tische bak)
UDC (upper dead centre) - b.d.p., BDP (bovenste dode punt)
UDL (Universal Driveline Lubricant) - olie voor versnellingsbak en achterbrug
U-gauge - U-meter (om slijtage aan draaipunt van remschoen te controleren)
U-iron - U-balk, U-ijzer
U-joint (A) - kruiskoppeling (bv. in stuuras)
UKW (Ultrashort Wave) - ultrakorte golf (radio)
ULEV (Ultra Low Emission Vehicle) (A) - 1. voertuig dat aan emissievoor-
waarden van de toekomst voldoet, 2. voertuig met zeer lage uitlaat-
emissie
ULSAB (ultra light steel auto body) - lichte stalen carrosserie voor de
toekomst (resultaat van een samenwerkingsverband tussen 31 staalfa-
brikanten uit de hele wereld waaronder Hoogovens, Ijmuiden en
Porsche Engineering Services, een Amerikaanse ontwerpstudio van
Porsche AG)
ultimate strength - breuksterkte
ultra-high speed tyre - buitenband geschikt voor zeer hoge snelheden
- -high strength steel - martensitisch staal
- light steel auto body (ULSAB) - zie ULSAB
Ultra Light Weight (ULW) - type-aanduiding van lichte Dunlop band
- Low Emission Vehicle (ULEV) (A) - zie ULEV
ultra short suspension beam - extra korte zwanehals (van oplegger)
- - wave (UKW) - ultrakorte golf (radio)
ultrasonic vibration moisture removal mirror (JE) - buitenspiegel die
door ultrasone trillingen gedurende 5 s en door ver-
warming gedurende 4 minuten van vocht is ontdaan
(sommige luxe modellen van Toyota '95)
- welding - ultrasoonlassen (is een vorm van druklassen)
ultra-violet ray absorbing agent - ultraviolette straling absorbeerder
(in lak)
- - - radiation - ultraviolette straling
ULW (Ultra Light Weight) - type-aanduiding van een lichte Dunlop band
unaffected - niet geschonden, onaangetast
unbalance - onbalans
unbalanced - in onbalans, niet gebalanceerd, niet in evenwicht, niet
uitgelijnd, ongebalanceerd
unbelted - zonder veiligheidsgordel om te hebben
unbolt, to - bouten losmaken/-schroeven
unbraked - ongeremd
- permissable trailer weight - maximum toelaatbaar totaalgwicht
van ongeremde aanhanger
unburnt hydrocarbons - onverbrande koolwaterstoffen
uncaulk, to - openbuigen (bv. van borgrand)
uncoated - niet van een laag voorzien, onbedekt
uncomfortable - onaangenaam, oncomfortabel
uncontrollable - onbeheersbaar, onbestuurbaar, oncontroleerbaar, onregelbaar
uncontrolled - ongeregeld, spontaan
uncouple, to - afkoppelen, loskoppelen, losmaken, losnemen (van leiding),
ontkoppelen
uncovered - onbedekt, onbekleed, onbeschermd
uncrated - onverpakt
undamaged - onbeschadigd, schadevrij
undamped - ongedempt
under - minder dan, onder(ste)
underbed touch-up - bijwerken van onderzijde (met lak)
underbody - bodem (van carrosserie), onderkant
- central - middenstuk van bodem
underbody coating (UBC) - anti-roestbehandeling van auto-onderzijde
underbody front section - voorzijde van bodem (van carrosserie)
- air flow - onderlangs stromende rijwind
- protection - anti-corrosielaag op voertuigbodem
underbonnet design - motorruimte-ontwerp
- - lighting - motorruimteverlichting
- cab-floor engine - motor onder cabine
undercarriage - chassis, frame, onderstel
undercoat - anti-roestlaag, basislaag (van lak), bitac, grondlaag, roest-
werende laag, roestwerend middel aan onderkant van auto
- film - basislaag (van lak)
undercoating - basislaag (van lak), bodembescherming, grondlaag, roest-
werende laag, roestwerend middel, tectyl(laag)
undercoat paint - basislaag (van lak)
undercooling - onderkoeling
undercover - afdekplaat, afschermplaat, bescherm(ings)plaat aan onder-
kant, (onder)beplating, onderplaat
undercut - insteekdiepte (van collector)
- depth - diepte van isolatie (collector), groefdiepte, insteekdiepte
undercutting saw - collectorzaagje
undercut weld - verzonken lasnaad
underdrive (U/D) - zie U/D
- brake - overdrive rem (gemonteerd onder automatische bak)
- clutch - overdrive koppeling (gemonteerd onder automatische
bak)
underfloor catalytic converter - ver van motor ingebouwde katalysator
underfloor engine - horizontale motor, middenmotor (bv. onder vloer van
autobus), ondervloermotor
underframe - hulpchassis, subframe
underhood (A) - onder de motorkap
- catalytic converter (A) - dichtbij motor ingebouwde katalysator
- inspection (A) - controle onder de motorkap
- lighting -(A) - motorruimteverlichting
underinflation - onderspanning (van band), te lage bandspanning
under investigation - in onderzoek
under load - belast
underload, to - onderbelasten
underloaded - onderbelast
underneath - aan de onderzijde, beneden, onder de motorkap, onderin
underride guard - onderrijbeveiliging
underseat toolkit - gereedschapsset gemonteerd onder de stoel
underside - onderkant
undersize (U/S) - ondermaat (bv. van lager), te klein
underslung - aan onderzijde aangebouwd/gemonteerd
- chassis - chassis waarbij de chassisbalken onder de achteras
door lopen, sportwagenchassis met de balken onder de
achteras (ca. 1930)
undersquare engine - langeslag/ondervierkante motor
understeer - onderstuur
understeering - onderstuurd
undersurface - onderkant, onderlaag (van lak), ondervlak
under the yellow (A) - gele-vlagperiode op Indianapolis Motor Speedway
undertray - bodemplaat die als luchtgeleidende "schep" van onder de
"buik" naar voren steekt (van Formule 1 wagen)
undertread - gordel (in buitenband)
undervoltage - onderspanning
undiluted sulfuric acid - onverdund zwavelzuur
undivided - in 1 geheel, uit 1 stuk
- folding back seat - omklapbare achterbank uit 1 stuk
undo, to - losdraaien, losmaken
undriven - niet-aangedreven
undulation - glooiing, golven, golving
unearthed - niet aan massa liggend, niet-geaard, ongeaard
uneconomic - oneconomisch, onvoordelig, onzuinig
unequal - ongelijk(matig)
- -length wishbones - trapeziumvormige wielophanging
- wishbone type suspension - trapeziumdwarsarm ophanging
uneven - niet vlak, oneffen, oneven, ongelijk(matig)
unevenness - oneffenheid, ongelijkmatigheid
uneven running - ongelijkmatige loop
- terrain - oneffen terrein
- wear - ongelijkmatige slijtage
unfilled charged battery - droog geladen accu
ungrounded (A) - niet aan massa liggend, niet-geaard, ongeaard
unhook, to - losmaken, losnemen
uniball - kogelgewricht
* uni-body (A) - chassis en carrosserie aan elkaar gelast, zelfdragende
carrosserie
* unibody (A) - chassis en carrosserie aan elkaar gelast, zelfdragende
carrosserie
uni-coloured - eenkleurig
unidirectional - in één richting draaiend, voorgeschreven draairichting
van buitenband
uniflow scavenging - 1-richtingsspoeling, gelijkstroomspoeling (2-takt
motor), langsspoeling (van cilinder)
uniform - constant, eenparig, eenvormig, egaal, gelijk(matig), gelijkvor-
mig, werkkleding
- coat - egale/gelijkmakende laag (bij lakspuiten)
- speed - gelijkmatige snelheid
- velocity - gelijkmatige snelheid
unify, to - gelijkmaken, tot 1 geheel maken
unilateral - in 1 richting doorlatend
uninflammable - onbrandbaar, onontvlambaar
uninsulated - ongeá‹ásoleerd
union - aansluiting, (aansluit)nippel, banjo, koelwaterpijp, koppelstuk,
(pijp)koppeling met wartel(moer), structuur (van lak), verbin-
dingsstuk
- bolt - banjobout, holle bout
- nut - aansluitmoer, holle bout, nippel(moer), ringmoer, wartelmoer
- - wrench (A) - leidingwartelsleutel
- of the resin - structuur van de hars
- pin - aansluitingspen
- seat - aansluiting, aansluitzitting, nippelzitting
unit - aggregaat, apparaat, eenheid, groep, module, orgaan, set, (samen)
stel, toestel
unitary body - zelfdragende carrosserie
- packaging - enkelvoudige verpakking (blik, doos, ton, vat)
unit assembly system - aanbouwsysteem, bouwdoossysteem, systeembouw
- body construction - zelfdragende carrosserieconstructie
- construction body - kooiloze/zelfdragende carrosserie
unite, to - samenvoegen, verbinden, verenigen
United Australian Automotive Industries (UAAI) - zie UAAI
- Automobile, Aerospace, Agricultural Implement Workers of America
(UAW) (A) - zie UAW
united injector - gecombineerd pomp- en verstuiverelement, pompverstuiver
United States Advanced Battery Consortium (USABC) (A) - zie USABC
- - (U.S.) Energy Strategy Bill (A) - zie U.S. Energy Strategy
Bill
- - ( - ) Environmental Protection Agency (EPA) (A) - zie EPA
Unit Injector - plunjer met injector per cilinder van dieselmotor (Bosch)
unitised body - zelfdragende carrosserie
unitized-body car (A) - auto met zelfdragende carrosserie
- - - vehicle (A) - voertuig met zelfdragende carrosserie
- construction (A) - constructie waarbij het koetswerk op het
chassis is gelast i.p.v. met bouten vastgezet
unit power plant - krachtbron, motor(blok)
- supply - levering van complete set
- weight - specifieke massa, specifiek gewicht
universal - algemeen bruikbaar, universeel (passend)
- clamp - grijptang
- coupling - cardankoppeling, kruiskoppeling
- drive - cardan(as)aandrijving
Universal Driveline Lubricant (UDL) - zie UDL
universal engine - op meer dan 1 brandstof lopende motor
- joint (A) - cardankoppeling, kniestuk (van dopsleutel), kogel-
scharnier, kruiskoppeling, stuurkoppeling, univer-
seel verbindingsstuk
- - spider - kruisstuk (van tussenas)
- - yoke with sleeve - kruiskoppeling met schuifstuk
- lathe - universele draaibank
- milling machine - universele freesbank
- pliers - combinatietang
- puller - universele trekker
- shaft - cardanas
- - - drive - cardan(as)aandrijving
Universal Traffic Management Systems (UTMS) - zie UTMS
universal trestle - universele montagebok
unladen curb weight (A) - eigengewicht, leeggewicht
- kerb weight - eigengewicht, leeggewicht
unleaded gasoline (A) - loodvrije/ongelode benzine
- petrol - loodvrije/ongelode benzine
unload, to - afladen, lossen
unloaded - niet-belast, onbeladen, onbelast, zonder lading
- weight - leeggewicht
unloader - losser (beroep), ontlaster (van carburateur), overdrukklep
- lever - ontlasthevel (van carburateur)
unloading system - lossysteem
- valve - ontlastklep
unlock, to - ontgrendelen, ontsluiten, openen
unlocking - ontgrendelen, ontgrendeling
unlock position - niet-geborgde stand (van portierschakelaar)
- warning switch - waarschuwingsschakelaar "ontgrendeld stuur" (van
verstelbaar stuur) of "sleutel in contactslot
unmetered air - valse lucht
unmixed - niet-vermengd, puur, zuiver
unmodified - niet gemodificeerd, ongemodificeerd, standaard
- engine - standaardmotor
unneeded weight - onnodige lading, onnodig gewicht
unobtainable - niet te koop, niet te verkrijgen, onverkrijgbaar
unpacked - onverpakt
unpainted - niet-gespoten (lak), ongelakt
unpaved - onverhard (wegdek)
unpeel, to - losmaken
unpleasant odor - onplezierige geur
unplug the connectors, to - de stekkers loshalen, de stekkers losnemen,
de stekkerverbinding losmaken
unprotected level crossing - beveiligde onbewaakte spoorwegovergang
unreel, to - afrollen, afwikkelen, afwinden
unregulated catalytic converter - ongeregelde katalysator
unresponsive - lui, traag reagerend
unrestrained - onbelemmerd
- reach - onbelemmerde reikwijdte, reikwijdte zonder veilig-
heidsgordel om te hebben
unroll, to - afrollen, afwikkelen, afwinden
unrust, to - ontroesten
unsafe - onveilig
unsaturated - onverzadigd
- hydrocarbons - onverzadigde koolwaterstofverbindingen
- polyester (UP) - onverzadigde polyester (kunststof)
- polyester putty - onverzadigde polyesterplamuur
- - resin - onverzadigde polyesterhars [thermohardende
(synthetische) hars in lak]
unscrew, to - afdraaien, afschroeven, losdraaien, losmaken, losschroeven,
opendraaien, uitschroeven
unseat, to - band van velg demonteren
unserviceable - niet repareerbaar, onbruikbaar
unshort, to - kortsluitdraadje wegnemen, kortsluiting opheffen
unskilled - onbekwaam, ongeschoold, onvakkundig
unsprung weight - onafgeveerd gewicht, onafgeveerde massa
unstable - instabiel, labiel, onstabiel, wankel
unstake, to - borging verwijderen, ontborgen
unsteadiness - slaan (van wielen)
unsteered axle - ongestuurde as
unstressed - niet onder spanning staand, ontspannen
unsuspended - onafgeveerd, star, zonder ophanging
untie, to - losgaan, losmaken, ontwarren
untight - lek, niet dicht, ondicht
untrue - niet rond, onrond
unusable - onbruikbaar
unusual - afwijkend, ongebruikelijk
unwind, to - afhaspelen, afrollen (kabel van lier), afwikkelen, afwinden
unwinding - afrollen (bv. van lierkabel), afwikkeling, afwinding
unwiped - niet door ruitenwisser gewist
unzip, to - openritsen (van kapsluiting)
up - (naar) boven, omhoog
UP (Unsaturated Polyseter) - onverzadigde polyester (kunststof)
up and down - op en neer
updated model - gemoderniseerd model
up-down switch - aan/uit schakelaar
updraft carburetor (A) - stijgstroomcarburateur
updraught carburetter - stijgstroomcarburateur
upgrade, to - aanpassen, bevorderen, doorstoten naar een hoger marktseg-
ment, op een hoger niveau brengen, opwaarderen, verbeteren,
verhogen (van kwaliteit), vernieuwen
- - helling
upgrading - aanpassing, een auto naar een hogere klasse brengen, verbete-
ring, verhoging (van kwaliteit), vernieuwing
uphill - helling opgaand, heuvelopwaarts, omhoog gaand
- grade - helling
upholster, to - bekleden, overtrekken, stofferen
upholstered seat - met stof beklede stoel
upholstery - bekledingsstof, interieurbekleding, stofferen, stoffering
- cleaner - bekledingsreiniger
- covering - bekledinghoes
- moulding - bekledingslijst
upkeep - onderhoud
- operation - onderhoudswerkzaamheid
upper - boven(ste)
- A-arm - bovenste driehoekige dwarsgeplaatste wieldraagarm, bovenste
triangel
- anchorage point - bovenste bevestigingspunt (veiligheidsgordel)
- arm bushing - bovenste draagarmbus (van onafhankelijke voorvering)
- back panel - bovenste deel van achterpaneel, hoedenplank,
versterking van hoedenplank
- - reinforcement center mark (A) - merkteken in middenversteviging
- beam (A) - grootlicht
- - control light - controlelampje van grootlicht
- body - bovenste helft van carrosserie
- case - bovendeksel
- column tube - bovenste stuurkolombuis
- control arm - bovenste wieldraagarm
- crankcase - bovencarter
- - half - bovencarter
- cylinder lubricant - bovensmering
- dash panel - waterkast onder voorruit
- dead center (A) - bovenste dode punt (b.d.p., BDP)
- - centre (UDC) - bovenste dode punt (b.d.p., BDP)
- face - bovenkant
- fifth wheel - opleggerkoppelingsplaat van oplegger
- half of fifth wheel - opleggerkoppelingsplaat van oplegger
- hinge - bovenscharnier, bovenste scharnier
- level - bovenste niveau, max. niveau
- limit - bovengrens, max. peil
- medium-size category car - grote middenklasse auto
- middle-class car - grote middenklasse auto
- plunger plate - bovenste plunjerplaat
- radiator hose - bovenste radiateurslang
- radius arm - bovenste duw-/trekstang, bovenste geleide-arm,
bovenste reactie-arm, torsie-opvangarm
- safety-belt anchorage - bovenste verankeringspunt van veiligheidsgordel
- side - bovenkant, bovenzijde
- spring seat - bovenste veerzitting
- step - stootrand (in cilinder)
- support - slotplaat
- surface - bovenkant, bovenvlak, bovenzijde
- suspension control arm (A) - bovenste draagarm, bovenste wielarm
- - mounting - bovenste bevestigingspunt van MacPherson
veerpoot
- tank - bovenbak (van radiateur), boventank (van radiateur)
- trailing arm - bovenste in langsrichting geplaatste wieldraagarm
- - link - bovenste in langsrichting geplaatste wieldraagarm
- traverse arm - bovenste dwarsgeplaatste wieldraagarm
- - link - bovenste dwarsgeplaatste wieldraagarm
- unit case - bovenhuis, bovendeksel
- valve spring retainer - bovenste klepveerschotel
- - - seat - bovenste klepveerschotel
- wishbone - bovenste dwarsgeplaatste wieldraagarm
- - arm - bovenste wieldraagarm
upright - balk, loodrecht, post, recht(opstaand), staand, staander,
stijl, verticaal, zuiver recht
- pedal - staand pedaal
- position - rechtopstaande stand
upshift, to - naar een hogere versnelling schakelen, opschakelen
upshifting - opschakelen
upside down - omgekeerd, ondersteboven
upstream - na, voorbij
- from - vá¢áá¢ár
upstroke - opgaande slag (van zuiger), opwaartse slag
upswept - omgebogen (naar boven), opgebogen
up till and including - tot en met (t/m)
- to - tot
upward - naar boven, omhoog (wijzend), opwaarts
upwards - naar boven, omhoog, opwaarts
upward stroke - opgaande slag (van zuiger), opwaartse slag
uranus - speciaal soort roestvrij staal van tankcontainer (18.000 liter)
voor vervoer van zwavel- en salpeterzuur (van Hool)
urban bus - stadsbus
- driving schedule -
- freeway (A) - autoweg door bebouwde kom, stadsautoweg
- traffic - lokaal verkeer, stadsverkeer
- transport - stadsvervoer
urea - ureum (aminohars) [thermohardende (synthetische) hars in lak]
urethane - schuimrubber, urethaan (aminomethaanzuur, o.a. bumpermateri-
aal)
- based sealer - afdichtkit op urethaanbasis
- gum - urethaankit (voor voorruit)
ureum resin - ureumhars
USABC (United States Advanced Battery Consortium) (A) - Amerikaans accu-
consortium, opgericht in '90, met het doel een nieuwe generatie
batterijen voor elektrisch aangedreven auto's te laten ontwikkelen
door Chrysler, Ford en General Motors samen het Electric Power Re-
search Institute en het Amerikaanse ministerie van energie
usable - bruikbaar, nuttig
- dimensions of body - binnenafmetingen van laadruimte
- range - nuttig bereik
- time - verwerkingstijd (bv. ruitenkitmateriaal)
use, to - benutten, gebruiken, toepassen
- - gebruik, gebruik(making), nut, toepassing
U-section - U-profiel
U- - dead axle - U-vormige vaste achteras
U- - rear axle - U-vormige achteras
used car - gebruikte/tweedehands auto
- oil - afgewerkte olie, gebruikte olie
useful - bruikbaar, nuttig
- carrying capacity - nuttig draagvermogen
- effect - nuttige arbeid, werkelijk rendement
- life - levensduur
- load - netto last, nuttig laadvermogen, nuttige lading, nuttige
(be)last(ing)
- output - nuttig effect, rendement
- power - nuttig vermogen
* US '87 LDV (L? D? V? ) (A) - ? EM
U.S. (United States) Energy Strategy Bill (A) - Amerikaans wetsvoorstel
dat inhoudt dat grote truck- en personenauto-
fleets van 1995 af moeten overschakelen op
alternatieve brandstoffen als propaan, CNG,
alcohol of zelfs zonnecellen
U.S. (United States) Environmental Protection Agency (EPA) (A) - zie EPA
user - afnemer, consument, gebruiker (van apparatuur), verbruiker
- -serviceable part - door gebruiker te onderhouden onderdeel
use up, to - opmaken, verbruiken
* US FTP (United States F? T? P? ) '83 (A) - strenge Amerikaanse
emissienorm EM/PG
usual wear and tear - normale slijtage
usually - meestal
utensil - gereedschap, werktuigen
utilisation - nuttige toepassing, nuttig gebruik
utilization (A) - zie utilisation
utility - bruikbaarheid, nuttigheid
- car - (kleine) bestelauto
- vehicle - bestelauto, kleine bedrijfsauto
- wagon (A) - bestelauto, kleine bedrijfsauto, station car, station
wagon
UTMS (Universal Traffic Management Systems) - á‚áá‚án overkoepelend verkeers-
informatiesysteem waar de Japanse overheid in Tokio naar streeft en
dat verkeersinformatie verstrekt aan weggebruikers, optimale routes
bepaalt, commerciá‰ále transporteurs zoals taxi's en vrachtwagens on-
dersteunt en ook het openbaar vervoer en neveneffecten als geluids-
hinder en parkeeroverlast moeten hierdoor worden geregeld (zie ook
ITCS, AMIS, DRGS, EPMS, MOCS en PTPS)
UVA (Unique Vehicle & Accessory) - Engels automerk (maakt net als
Caterham Cars deel uit van de SMMT-groep die gespecialiseerd is in
"specials")