Woordenboek letter O

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M

N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

OAPEC (Organisation of Arabic Producing and Exporting Countries) - orga-
nisatie van Arabische olieproducerende en olie-exporterende landen
die prijsbeleid ten aanzien van aardolie voeren
object - object, onderwerp, voorwerp
OBC (on-board computer) - computer gemonteerd in voertuig
OBD (On Board Diagnosis) - controle-apparaat van microprocessor
- (- - - ) I - ingebouwd diagnosesysteem (emissie-controle
systeem ingesteld door de Raad voor het
Milieu van de staat Californië)
- (- - - ) II - OBD I versie die vanaf '94 uitgebreid is
tot OBD II en 17 punten omvat
oblique - hellend, scheef(hoekig), schuin(staand), stomp (hoek)
oblique A-link - schuingeplaatste wieldraagarm
- ball bearing - hoekcontactlager
- wishbone - schuingeplaatste wieldraagarm
observation - aflezing (van instrument), waarneming
observe, to - opmerken, waarnemen
obsolete - onbruikbaar, oud, verouderd
obstruct, to - afsluiten, belemmeren, blokkeren, hinderen, stremmen
(verkeer), versperren, verstoppen (verkeer)
obstruction - belemmering, hindernis, opstopping, stremming, versperring,
verstopping
obtain, to - betrekken, verkrijgen
OBU (On Board Unit) - zender die kan communiceren met walstations of hef
locaties, plaatsen langs de weg waar computerelektronica, antennes en
camara's zijn ondergebracht die automatisch tol heffen en niet-betalers
signaleren en registreren (rekening rijden)
occasional seat - noodzitting
occupant - inzittende
- restraint system - beveiligingssysteem voor inzittenden
occur, to - gebeuren, ontstaan, optreden (van fouten)
ocher (A) - oker
ochre - oker
- yellow - okergeel
OCS (Overall Operating Control System) (JE) - informatiesysteem waarbij
gebruik gemaakt wordt van een multifunctionele computer met enorme
output die niet alleen de mechanische functies controleert maar ook
de navigatie-, communicatie- en controlesystemen voedt (Mitsubishi
HSR '87)
octagon - achthoek, achtkant
octagonal - achthoekig, achtkantig
- bolt - bout met achthoekige kop
octane - octaan
octane number (O.N.) - octaangetaal (van benzine)
- rating - octaangetal (van benzine), octaanwaarde
- requirement - octaanbehoefte (van benzinemotor)
- selector - octaanselector
- - knob - octaanselectorknop
- value - octaangetal
OCV (oil control valve) - olieregelklep (Toyota '95)
O/D (overdrive) - hoogste versnelling (overbrengingsverhouding kleiner
dan 1,000), overdrive
O/D clutch - overdrivekoppeling
odd - oneven
- shaped item - moeilijk gevormd onderdeel (bv. om te spuiten)
odometer - afstandsmeter, kilometerteller, mijlenteller
odor (A) - geur, reuk, stank
odorless (A) - geurloos, reukloos
odour - geur, reuk, stank
odourless - geurloos, reukloos
OD (overdrive) solenoid - overdrive klep
OE (original equipment) (A) - door fabriek gemonteerd, eerste montage
O.E. (original equipment) - door fabriek gemonteerd, eerste montage
- ( - - ) spec. - eerste montage specificatie
OEM (original equipment market) - eerste montage markt
- ( - - manufacturers) - fabrikanten van origele uitrus-
ting
O.E.M. (Original Equipment Manufacturer) - door anderen geleverde apparatuur
draagt naam van autofabrikant die deze monteert
off - af(gezet), uit(geschakeld)
OFF - af, contactslotstand, schakelaarstand, uit (niet aan)
off-car lathe - draaibank waarmee losse remschijven afgedraaid worden
off center (A) - gedesaxeerd, uit het midden
off-centre number plate mounting - uit het midden geplaatste nummerplaat
- -highway vehicle (A) - terreinvoertuig
office - afdeling, bureau, kantoor
off peak hours - daluren, periode buiten de spits waarin het op wegen en
in openbaar vervoer rustig is, slappe uren
- position - nulstand, ruststand, uitgangspositie (bv. van ruitenwis-
sers), uitgeschakelde stand, uitschakelstand
- -road capability - geschiktheid om in ruw terrein te rijden
- -roader - terreinvoertuig
- -road tire (A) - terreinband
- - - tyre - terreinband
- - - vehicle - terreinvoertuig
- -set - excentrisch, gedesaxeerd, haaks, inpersdieptemaat van de wiel-
schotel (is de afstand vanuit het hart van de velg tot aan de
rand van de wielschotel), ontzet, schuurstraal, uit het midden
geplaatst
- - - crash - botsproef waarbij voorzijde van auto voor de helft
tegen een betonblok rijdt met een snelheid van 55 km/h
- - - Phillips screw driver - haakse kruiskopschroevedraaier
- - - radius - schuurstraal
- - - road wheel - spoorverbreding
- - - screw driver (A) - haakse schroevedraaier
offside (o/s) - rechter(kant), rechts
off-the-road tire (A) - terreinband
- - - - - tyre - terreinband
- - - -road vehicle - terreinvoertuig
- - - -shelf availability (A) - in voorraad
OH (Overhaul) (JE) - geheel nazien, revideren, reviseren, revisie
OHC (OverHead Camshaft) - bovenliggende nokkenas
* ohm - ohm (eenheid van elektrische weerstand)
ohmmeter - ohmmeter, weerstandsmeter
Ohm's law - Wet van Ohm
OHV (OverHead Valves) - hangende kleppen, kopkleppen
O.H.V. (OverHead Valves) - hangende kleppen, kopkleppen
oil, to - bijtanken, (in)oliá‰án, (in)smeren, invetten, (vol)tanken
- - (aard)olie, dieselolie, kerosine, paraffine-olie, petroleum,
smeerolie, vet
- (A) - benzine, petroleum
- adding - olie bijvullen
- baffle - oliekeerschot, oliekering, olieschermplaat, oliespatplaat
- - plate - oliekeerschot, oliekering, olieschermplaat, oliespat-
plaat
- - projection - nok van oliespatplaat
- base paint - lak op oliebasis
- bath - oliebad
- - air filter - oliebadluchtfilter
- - cleaner - oliebadfilter
- - clutch - natte koppeling, oliebadkoppeling
- -bearing - oliehoudend
- bore - olieboring
- -burner (A) - dieselmotor
- can - oliekan, oliespuit
- canal - olieboring
- capacity - (carter)inhoud, olie-inhoud
- catcher - oliekeerring, (olie)likker, olie-opvangbak, olieschepper,
vangrand (voor lekolie), vetkeerring
- -change - olie verversen, olieverversing
- -changing - olie verversen, olieverversing
- -change interval - olieverversingstermijn
- channel - oliekanaal
- cleaner (A) - oliefilter
- clearance - (radiale) speling, (bv. tandwiel op as)
- collector - olie-opvangbak
- -company - oliemaatschappij, petroleummaatschappij
- consumption - olieverbruik
- - per hour - olieverbruik per uur
- container - olie-opvangbak
- control ring - olieschraapveer
- - valve (OCV) - olieregelklep (Toyota'95)
- -cooled - oliegekoeld
- cooler - oliekoeler
- - relief valve - overdrukventiel van oliekoeler
- cooling radiator - oliekoeler
- cup - oliedop(je), olie(smeer)potje
- deflector - oliekeerschot, oliespatplaat
- delivery - olietoevoer
- deposit - afzetting van olieresten
- -derrick - olieboortoren
- dilution - olieverdunning
- dipper - olielikker, oliepeilstok
- dipstick - oliepeilstok
- - guide - oliepeilstokpijp
- dish - lekbak
- drain hole - olie-aftapgat, olie-aftapopening
- - plug - olie-aftapplug
- drum - olievat
- duct - olieboring, olie(smeer)kanaal, olieleiding
- - hole - olieboring
- engine - dieselmotor, oliemotor, petroleummotor
oiler - doorsmeerder, oliekan, oliespuit
oiler port - olieboring
oil feed - olietoevoer
- - - line - olietoevoerleiding
- -fill capacity - olie-inhoud van motor
- filler - olievulpijp
- - cap - olievuldop
- - hole - olievulopening
- - neck - korte olievulpijp
- - plug - olievuldop
- - tube - olievulpijp
- filling screw - olievulplug
- film - oliefilm
- filter - oliefilter
- - bracket - oliefilterhuis
- - cartridge - oliefilterelement, oliefilterpatroon
- - element - oliefilterelement
- - housing - oliefilterhuis
- - mounting flange - flens voor oliefilter
- - spanner - oliefiltersleutel
- - strap spanner - oliefilterriemsleutel
- - - wrench (A) - oliefilterriemsleutel
- - wrench (A) - oliefiltersleutel
- flexible hose - flexibele olieleiding
- -free - olievrij, vetvrij
- gallery - galerij van dieselinspuitpomp
- gauge - oliedrukmeter
- - - - oliepeilstok
- grade - olieclassificatie, olieklasse, oliesoort
- groof - oliegroef
- groove - oliegroef
- heat exchanger - oliekoeler
- -hole - olieboring, oliegaatje, oliegat, oliekanaal, oliesmeergaatje
- - - cover - afdekplaat van olie-opening
- - - plate - afdekplaat van olie-opening
- industry - aardolie-industrie, petroleumindustrie
oiliness - smeervermogen van olie, vettigheid
oil inlet hole - olievulopening
- - hose - olie-aanvoerslang
- - pipe - olie-aanzuigleiding, olie-inlaat
- jet - oliesproeier, oliestraal, straal olie
- leak - olielek
- leakage - olielekkage
- - - detector -olielekkageverklikker
oilless - zonder olie
oil level - oliepeil
- - gage (A) - olieniveaumeter, oliepeilglas, oliepeilstok, olie-
standaanwijzer
- - gauge - zie oil level gage
- - plug - olieniveauplug
- - sensor - olieniveausensor
- lever - oliepeilstok
- line - olieleiding
- - case - afsluitplaat (van oliepomp)
- lubrication - oliesmering
- mist - olienevel
- -moistened air filter - oliebadluchtfilter
- nipple - olienippel, smeernippel
- nozzle - oliesproeier
- oozing - oliesporen
- outlet hose - olie-afvoerslang
- output - olieproduktie
- paint - olieverf
- pan (A) - (olie)carter, oliepan
* - - - service - onderhoud aan carter
- passage - olieboring, oliedoorgang, oliekanaal, olieleiding
- - hole - olieboring
- pick-up - olie-aanzuigpijp
- pipe - olieleiding
- pipeline - oliepijpleiding
- plug - olie-aftapplug, olievulplug
- pressure - oliedruk
- - control light - oliedrukcontrolelampje
- - gage (A) - oliedrukmeter
- - gauge - oliedrukmeter
- - indicator - oliedrukcontrolelampje, oliedrukmeter, oliedruk-
sensor
- - receiver gauge - oliedrukmeter
- - regulator valve - oliedrukventiel, overdrukventiel
- - relief valve - overdrukklep van oliepomp, overdrukventiel
- - - - ball - kogelklep van overdrukventiel
- - - - spring - veer van overdrukventiel
- - switch - oliedrukschakelaar
- - transmitter - oliedrukzender
- price - olieprijs
- producer - olieproducent
Oil Producing and Exporting Countries (OPEC) - zie OPEC
oil production - olieproduktie
- -proof - bestand tegen olie, oliebestendig, oliedicht
- pump - oliepomp
- - body (A) - oliepomphuis
- - case - oliepomphuis
- - cover plate (A) - oliepompdeksel
- - delivery - opbrengst van oliepomp
- - drive - oliepompaandrijving
- - driving gear - aandrijftandwiel voor oliepomp
- - - shaft - oliepompaandrijfas
- - gears - oliepomptandwielen
- - housing - oliepomphuis
- - - cover - oliepompdeksel
- - outlet pipe - uitgaande oliedrukleiding van oliepomp
- receiver - olie(spat)plaat (in versnellingsbak)
- refinary - olieraffinaderij
- regulator - oliedrukregelaar
- -resistant - bestand tegen olie, oliebestendig
- retainer - oliekeerplaat, oliekering, olieterugvoer
- - ring - oliekeerring
- return hole - olieterugvoergat, olieterugvoeropening
- - line - olieretourleiding
- rig - booreiland
- ring - expanderveer (van olieschraapveer)
- scoop - olielikker, olieschepper
- scraper ring - olieschraapveer
- screen - oliezeef
- seal - klep(steel)hoedje, olie-afdichting, oliekering, oliekeerring,
vetkeerring
- sealed double-row angular ball bearing - gesloten zelfsmerend twee-
rijig hoekcontactkogellager
- seal frictional force - wrijvingskracht van oliekeerring
- - lip - lip van oliekeerring
- - puller - oliekeerringtrekker
- - ring - olie-afdichtring, oliekeerring, vetkeerring
- separator - olie-afscheider
- separator case - olie-afscheider
- shield (A) - oliezeef
- slinger - olie-afleider, oliespatplaat
- - ring - olieslingerring
- sludge - oliebezinksel
- sludging - vorming van oliebezinksel
- spray - oliemist, olienevel
- spring - (aard)oliebron, olieput, petroleumbron
- stone - oliesteen, wetsteen
- storage ring - oliering (bv. van differentieel), olieverzamelring
- strainer (A) - oliezeef
- - cover (A) - deksel van oliezeef
- stratum - aardolielaag
- suction pipe - olie-aanzuigleiding
- - - joint - koppeling/verbinding van olie-aanzuigleiding
- sump - (olie)carter, oliepan
- - drain plug - olie-aftapplug in carter
- - gasket - carterpakking
- supply - olievoorraad, olievoorziening
- tag - smeerkaartje (aan stuur)
- tank - oliereservoir, olietank
- tempered silicon chrome steel wire - oliegehard silicon-chroomstaal
draad (voor bv. klepveer)
- temperature control light - olietemperatuurcontrolelampje
- - gage (A) - olietemperatuurmeter
- - gauge - olietemperatuurmeter
- - indicator - olietemperatuurmeter
- terminal - oliehaven
- thrower - olieslingerring, olieschepper
- tight - oliedicht
- top-up - olie bijvullen
- trap - olie-afscheider
- tray - olie-opvangbak
- trough - olielekbak, olietrog
- up, to - vetslaan (van bougie)
- vapor (A) - oliedamp, oliemist, olienevel
- vapour - zie oil vapor
- varnish - olievernis
- viscosity - olieviscositeit
- warning pressure - oliedruk waarbij oliedrukcontrolelampje gaat branden
oilway - oliekanaal
oil well - (aard)oliebron, olieput, oliereservoir, petroleumbron
oil-wetted spark plug - natgeslagen bougie, verzopen bougie
oily - olie-achtig, vet
OK (A) - goed, in orde, OK, O.K.
okay (A) - goed, in orde, OK, O.K.
okey (JE) - goed, in orde, OK, O.K.
old - gebruikt, oud
oldie - oude auto uit de beginjaren
"Olds" (A) - auto van het merk Oldsmobile (van GM)
old-timer (A) - oude auto, ouderwetse auto
olefine hydrocarbon - olefinische koolwaterstof
olive - afsluiting (in pijpkoppeling), tonnetje
O/M (owner's manual) (JE) - instructieboekje
omnibus - lijnbus, lijndienst autobus
on - aan (niet uit), op
ON - aan, contactslotstand (contact aan)
O.N. (octane number) - octaangetal (van benzine)
on all fours (A) - op alle vier wielen (aandrijving)
- -bench pump tester (JE) - testbank om brandstofpomp op te testen
on-board computer (OBC) - computer gemonteerd in voertuig
On Board Diagnosis (OBD) - controle-apparaat van microprocessor
- - - ( - ) I - zie OBD I
- - - ( - ) II - zie OBD II
- - Unit (OBU) - zie OBU
on-car lathe - draaibank waarmee remschuijven afgedraaid worden waarbij
deze aan de auto zijn gemonteerd
oncoming traffic - tegemoetkomend verkeer
ondulating surface - golvend wegdek
one-box body - carrosserie zonder aparte neus of achtersteven, éénvolu-
me carrosserie
- - - design - ontwerp waarbij motorcompartiment, passagiersgedeelte en
laadgedeelte á‚áá‚án ruimte vormen
- -half turn (JE) - een halve slag
- -hole nozzle - ééngatsverstuiver
- -off - auto waarvan er slechts één is gemaakt
- -piece - eendelig, niet-deelbaar, ongedeeld, uit één stuk
- - - rim - eendelige velg
- -piece seatback - niet-deelbare achterbankleuning
One Price Selling (OPS) (A) - zie OPS
one rank below - één maat kleiner
- -seater - éénzits raceauto, éénzitter, formule auto
- shot lubricant - centrale smering
- -sided braking - scheeftrekken tijdens remmen
- -speed blower - niet in toerental verstelbare ventilator
- -spoke steering wheel - eenspakig stuurwiel
- -touch power window - tiptoetsbediening elektrisch bediende
ramen/ruiten
- - - - - system - automatische raambediening, automatische
ruitbediening
- - - tailgate - achterklep met éénhandsbediening
- -tube shock absorber - schokdemper met enkele buis
- turn cap - dop met bajonetsluiting
- way bolt - breekbout
- - - clutch - vrijloopkoppeling, vrijwielkoppeling
- - - cock - eenwegkraan
- - traffic - eenrichtingsverkeer
- - valve - eenrichtingsklep, terugslagklep, vlakke klep
on-off button - aan/uit knop
on overlap - het tuimelen van de kleppen, op tuimelen
onto - op
on top - aan de bovenkant, aan de bovenzijde, bovenop, op de bovenzijde
on-vehicle inspection - inspectie aan de wagen
- - - servicing (JE) - geven van een onderhoudsbeurt aan auto
ooze-out, to - doorslaan, ergens doorheen dringen (van vloeistof), eruit
lopen (van vloeistof)
oozing - doorsijpeling, oliesporen, vetsporen
OPEC (Oil Producing and Exporting Countries) - organisatie van oliepro-
ducerende en olie-exporterende landen welke prijsbeleid ten aanzien
van aardolie voeren
open, to - opendraaien, openen, openmaken, openschroeven
- - niet afgesloten, niet dicht, onderbreking (in bedrading), open
- center wheel (A) - wiel met opennaaf
- centre wheel - wiel met open naaf
- chamber - verbrandingskamer met directe dieselinspuiting
- circuit - onderbreking, open circuit, geleiding, open keten, open
(stroom)kring, verbroken keten
- door warning light - waarschuwingslampje voor geopend portier, waar-
schuwingslampje voor niet geheel gesloten portier
- end - open uiteinde, open zijde
- - spanner - steeksleutel
- - wrench (A) - steeksleutel
- -ended spanner - steeksleutel
- - - wrench (A) - steeksleutel
- flame - open vlam, open vuur
- hand - vlakke hand
- here - hier openen (verpakking)
opening - opening, sleutelwijdte, uitsparing
- angle - openingshoek
- control link - ontgrendelingsstang (in portier)
- gate - neerlaatbaar zij- of achterschot van vrachtwagen met open
laadruimte
- overlap - klepopeningsoverlaptijd
- pressure - openingsdruk (van verstuiver)
- temperature - openingstemperatuur
- trim - afwerkrand van opening, hoekbekleding van linnen kap
- - corner joint - hoek(afwerk)stuk
- - moulding - afwerklijste (bv. van dakrand), afwerkrand
open link - slotstang (om portierslot te ontgrendelen)
- loop - 1. ALC (AG Holland Lambda Controller) regelt niet als de
lambdasonde nog niet de juiste temperatuur heeft, 2. niet-
gesloten circuit van lambdasonde via ECU naar brandstofinjec-
tie [van Eurogas Emission Control (EEC)], 3. open regel-
circuit
- or short (JE) - onderbreking of kortsluiting
- -sided semitrailer - oplegger zonder zijschotten
- - - trailer - aanhanger zonder zijschotten
- the throttle, to - gasgeven
- two-seater with a hardtop - open tweezitter met hardtop
operable - bedrijfsklaar, ingesteld, operationeel
opera seat - opklapbaar dwars geplaatst bankje (Buick 2-persoons Sport
Club coupé model 46 S '39)
operate, to - bedienen, in werking stellen, in werking treden, (laten)
werken
operating - (goed) werkend, in werking
- accessory - verbruiker
- cam - aandrijfnok
- condition - bedrijfsomstandigheid, bedrijfstoestand, gebruiks-
omstandigheid
- costs - bedrijfskosten, exploitatiekosten, onderhoudskosten
- cylinder - bedieningscilinder
- fork - ontkoppelingsvork
- - ball-end - kogelbout van ontkoppelingsvork
- - return spring - trekveer van ontkoppelingsvork
- handle shaft - bedieningshefboomas, bedieningshandelas
- instructions - bedieningshandleiding
- lever - aandrijfhefboom (van benzinepomp), aandrijfhendel, be-
dieningshandel, bedieningshefboom, verstelhefboom
- linkage - bedieningsstangenstelsel
- mechanism - bedieningsmechanisme, bedieningsorgaan
- parameter sensor - werkparametersensor
- potential (A) - bedrijfsspanning
- pressure - bedrijfsdruk
- range - actieradius
- reliability - bedrijfszekerheid
- rod - bedieningsstang, drukstang, drukstift (bv. van rembe-
krachtiger)
- switch - bedieningsschakelaar
- system - besturingssysteem, regelsysteem
- temperature - bedrijfstemperatuur, werktemperatuur
- test - functietest
- trouble - bedrijfsstoring
- voltage - bedrijfsspanning
operation - bedienen, bediening, bedrijf, besturing, handeling, regeling,
(be)werking, werkzaamheid
operational - in werking, operationeel
- lease - 1. leasevorm waarbij alle beheerbehandelingen en fi-
nanciering extern gebeuren, 2. leasing waarbij het
economisch en juridisch eigendom in handen blijft
van de leasemaatschappij
- range - (werkings)bereik (van afstandbediening)
- test - werkingstest
operation at intermittent - intervalwerking (van ruitewissers)
- condition - bedrijfsomstandigheid, bedrijfstoestand, werkings-
toestand
- hint - nuttige wenk
- instructions - gebruiksaanwijzing
- noise - werkingsgeluid
- number - handelingcode (bij flat rate tijden)
- software - systeemprogrammatuur
operator - persoon die apparatuur bedient
oppose, to - tegenwerken
opposed-cylinder engine - boxermotor, motor met tegenover elkaar liggende
cilinders
opposed cylinders - tegenover elkaar liggende cilinders
- twin - motor met twee tegenover elkaar liggende cilinders,
tweecili¬nder boxer¬motor
opposite - tegengesteld, tegenover(gesteld)
- forces - reactiekrachten, tegengestelde krachten
- side - andere zijde, tegenovergestelde zijde
OPS (One Price Selling) (A) - verkopen tegen een lagere vaste prijs van
nieuwe auto waarvan korting voor de koper
al is afgetrokken
optic - optisch
optical instrumentation - optische gereedschappen
optimise, to - optimaliseren
optimize, to (A) - optimaliseren
option - keuze, optie
optional - als extra leverbaar, facultatief, naar keuze leverbaar, niet
verplicht, optie, optioneel
or - anders, of
- (JE) - en
orange - oranje
- peel - sinaasappelschil (vorm van lak)
- - appearance - sinaasappelschileffect (van lak)
orbital type sander - roterende vlakschuurmachine
order - klasse, order, rangschikking, soort, volgorde
ordinary - gewoon, normaal
- braking - normaal remmen
organic - organisch
- pigment - organisch pigment (metallic bestanddelen van lak of het
hoofdbestanddeel van lak zelf dat niet in water oplost)
orifice - doorstroomopening, (gekalibreerde) opening, uitmonding, uit-
stroomopening
- valve - terugslagklep
origin - herkomst, oorsprong
original - oorspronkelijk, origineel
- equipment (OE, O.E.) - door fabriek gemonteerd, eerste montage,
standaarduitrusting
- - manufacturer (O.E.M.) - zie O.E.M.
- - manufacturers (OEM) - zie OEM
- - market (OEM) - eerste-montage markt
- - (O.E.) spec. - eerste montage specificatie
- part - origineel onderdeel
- position - oorspronkelijke (toe)stand, uitgangsstand
O-ring - O-ring
ornament - embleem, sierstuk, versiering
ornamental fittings - chroomwerk
- ring - sierring
o/s (off side) - rechter, rechts
oscillate, to - heen en weer gaan, oscilleren, schommelen, slingeren,
trillen
oscillating absorber - trillingsdemper
- arm - pendelarm, schommelarm
- axle - pendelas, schommelas, slingerende as
- cylindrical valve - roterende gasklep
- lever - pendelarm, regelhefboom, schommelarm
oscillation - slingering, trilling
oscilloscope - oscilloscoop
o/s/f (off side front) wing - rechter voorscherm
others - diversen, overigen
Otto cycle - cyclus van Ottomotor,viertaktproces
Otto engine - Ottomotor, viertaktbenzinemotor
out - uit
outboard - buitenste
- joint (tulip) - buiten(ste) koppeling (van aandrijfas)
outburst - ontsnappen, ontsnapping, uitbarsting
outer ambient temperature sensor - buitentemperatuursensor
- cable - buitenkabel (van bowdenkabel)
- circlip pliers - borgveertang (voor uitwendige borgveren), Seeger-
ringtang
- cover - buitenband, buitendeksel, loopvlak (van buitenband)
- diameter - buitendiameter
- door handle - handgreep/portierkruk aan buitenkant
- edge - buitenrand
- flame - omhullende vlam (bij lassen)
- panel - (buiten)paneel van carrosserie
- race - buitenring (van lager)
- - snap ring groove - borgveergroef in buitenring, buitenring-
borgveergroef
- rear view mirror - buitenspiegel
- rotor - buitenste rotor van rotorpomp
- scavenger rotor - buitenrotor (van oliepomp)
- surface - buitenkant, buitenlaag (van lak), buitenvlak
- valve spring - buitenste klepveer
Outer Vent Control Valve (OVCV) (JE) - zie OVCV
outer weatherstrip - buitenrubber
outfit - installatie, uitrusting
outflow - afvoer, uitloop
outlast, to - langer meegaan, overleven
outlet - aansluiting, afvoer, sproeikop (van laspistool), stopcontact,
uitgaand, uitgang, uitlaat, uitstroomopening (van laspistool)
- closing - einde van uitlaatperiode
- elbow - uitlaatpijp (van turbo)
- hose - afvoerwaterslang
- opening - begin van uitlaatperiode
- pipe - korte uitlaatpijp
- port of fuel pump - persopening van brandstofpomp
- shaft - uitgaande as
- valve - uitlaatklep
outline, to - afbakenen, omlijnen, schetsen, uitzetten
outline - beschrijving, in grote lijnen, omlijning, omtrek, ontwerp,
overzicht, schema, schets
- marker light (is Engelse wettelijke term) - contourlamp, markeer-
lamp (op cabine)
outlines - beginselen, hoofdpunten, (hoofd)trekken, kern, omtrek (van
figuur)
out of balance - in onbalans, niet uitgebalanceerd
- - control - niet onder controle, onbestuurbaar
- - engagement - niet in aangrijping
- - order - buiten bedrijf, buiten dienst, buiten gebruik, buiten wer-
king, defect, niet in orde, onklaar, stuk
- - repair - niet onderhouden, verwaarloosd
- - round - diameterverschil, niet rond, onrond(heid), slingering
- - - limit - onrondheidsgrens
out of standard - geen standaardmaat
- - straight - niet recht, niet vlak
- - true - niet gecentreerd, niet passend, niet recht, onrond, onzui-
ver, scheef, slag (in wiel), uit het midden, uit zijn verband
- - truth - slingeren (van wiel)
- - use - buiten bedrijf, buiten dienst, buiten gebruik, buiten
werking
output - (afgegeven) vermogen, capaciteit, debiet, opbrengst, rendement,
(uitgangs)vermogen (van zender), uitgangssignaal, uitgangsspanning
- amplifier - eindversterker, uitgangsversterker (geluidsinstallatie)
- curve - vermogenskromme
- efficiency - capaciteit, vermogen
- of diagnostic codes - uitlezen van foutcodes, weergave van diagnosecodes
- planetary gear - zonnewiel op uitgaande as
- power - opgewekt vermogen, toelaatbaar vermogen, uitgangsvermogen
- rating - (motor)vermogen
- shaft - hoofdas (van bak), uitgaande as (van bak)
- - assy. - samengestelde uitgaande as
- - bearing retainer - lagerplaat van uitgaande as (van bak)
- - flange - flens van uitgaande as
- - gear tapered roller bearing outer race - buitenste lagerring
van conisch rollager van uitgaande as
- - rear taper roller bearing outer race - buitenring van
achterste conische rollager van uitgaande as
- speed - toerental van uitgaande as
- sun gear - zonnewiel op uitgaande as
- torque - door motor geleverd koppel
outrigger - dwarsbalkje, steunpoot (van kraanwagen), uitstekende draag-
balk, uitzetpoot
outset wheel - wiel met negatieve wielbolling
outside - (aan de) buitenzijde, buitenkant, buitenste, uitwendig, van
buiten
- air - buitenlucht
- calipers - buitenpasser
- center pillar moulding (A) - flanklijst van B-stijl
- diameter - buitendiameter
- door handle - handgreep/portierkruk aan buitenzijde
- - - thumb button - drukknop van handgreep aan buitenzijde
(van portier)
- front door moulding - flanklijst voorportier
- handbrake - parkeerrem aan buitenzijde van carrosserie (E)
- handle - buitenhandgreep
- interference - storing van buitenaf
- micrometer gage (A) - buitenmicrometer
- - gauge - buitenmicrometer
- mirror (A) - buitenspiegel
- rear mirror - buitenspiegel
- - view mirror - buitenspiegel
- - - - defogger switch - schakelaar van buitenspiegel-
verwarming
- - quarter moulding - achterste flanklijst van achterscherm
outsize - buitenmodel, extra groot, overmaat, te grote maat
outward - buitenwaarts, naar buiten, uitwendig
- visibility - zicht naar buiten
oval - ovaal(vormig)
- (A) - racecircuit met 4 bochten
OVCV (Outer Vent Control Valve) (JE) - beluchtingsklep van vlotterkamer,
buitenste ontlastregelklep
oven baked - gemoffeld (lak)
over - boven, meer dan
- (A) - zie ommezijde (z.o.z.)
overall - algemeen, bruto, overall, totaal, werkkleding, werkpak
- dimensions - buitenafmetingen, buitenmaten
- efficiency - totaalrendement
- height - totale hoogte
- length - totale lengte
Overall Operating Control System (OCS) (JE) - zie OCS
overall ratio - totale overbrengingsverhouding (van versnellingsbak plus
eindoverbrenging)
- width - totale breedte
overboost - even verhogen van de turbodruk tot boven het veilige maximum
overcharge, to - overbelasten, overladen (teveel laden van accu)
overcurrent - kortsluiting, overbelasting, overstroom
- detection - stroomsterktebegrenzing
overdrive (O/D) - zie O/D
- carrier - planeetdrager
- casing - overdrive huis
- control knob - overdrive bedieningsknop, overdrive schakelaar
- - light - controlelampje van ingeschakelde overdrive
- - -system - overdrive regelsysteem
- kick-down switch - kick-down schakelaar van overdrive
- manual switch - overdrive schakelaar
- solenoid - overdrive klep
- unit - overdrive
- warning light - overdrive controlelampje
over-expand, to - tever oprekken, tever uitrekken (bv. teflonring)
- -fender (A) - spatbordverbreder, spatschermverbreder
overfill, to - teveel bijvullen
overflow - overloop, overstroming
- duct - overstroomkanaal
- fuel - lekbrandstof, retourbrandstof
overflowing adhesive - er onderuit komende kit (van sierlijst)
overflow pipe - overloopbuisje, overlooppijp, overloopslang, overstroom-
pijp
- port - overstroomopening
- screw - overstroombanjobout
- tank - overstroomreservoir
- valve - overloopklep, veiligheidsklep
- volume - overloopvolume, retourvolume (van inspuitpomp)
overhang - overbouw (van carrosserie aan voor- en achterkant), overhang
overhaul, to - geheel nazien, revideren, reviseren, revisie
- (OH) (JE) - controlebeurt, revideren, reviseren, revisie
- handle - zettang
overhauling - revideren, reviseren
overhaul kit - revisieset
- set (A) - revisieset
- stand - bevestigingsbeugel voor revisie
- workshop - revisiewerkplaats
overhead - beschermlaag onder loopvlak van buitenband
- cam powerplant (A) - motor met bovenliggende nokkenas
- camshaft (OHC) - bovenliggende nokkenas
- console - dakconsole
- exhaust valve - hangende uitlaatklep
- expenses - algemene kosten
- rack - bovenbergruimte achterin auto
- valve (OHV, O.H.V.) engine - kopklepmotor
- valves (OHV, O.H.V.) - hangende kleppen, kopkleppen
- wires - bovenleiding (van trolleybus)
overheat, to - oververhit raken, oververhitten, te heet worden (motor),
warmlopen
overheating - oververhitting (van motor), warmlopen (door wrijving)
overhung trailer - half ondersteunde oplegger
overinflate, to - te hard oppompen
overinflation - te hoge bandenspanning
over-injection for starting - startverrijking
- - - of fuel - teveel brandstofinspuiting
overland transport - internationaal transport
overlap - overlapping (van uit- en inlaatklep)
- dimension - mate van overlappen
- joint - overlappingsnaad
overlapping - overlappen, overlapping
- beads - overlappende rupslagen (lassen)
- end - overlappend uiteinde
overload, to - overbelasten, te zwaar beladen
- - overbelasting, te zware belasting
overloaded engine - overbelaste motor
overload leaf - hulpveer
- protection - bescherming tegen overbelasting
- spring - hulpveer
- - bracket - hulpveersteun
- valve - overdrukklep
overlook, to - over het hoofd zien
overpass - fly-over (wegen kruisen elkaar op verschillend niveau), onge-
lijkvloerse kruising, vrije kruising
overpressure - overdruk, te hoge druk
overrev, to - over zijn toeren jagen (motor)
overrevving - te hoog onbelast motortoerental
overrider - bumperrozet
overrun brake - mechanische oplooprem
- fuel cut-off - automatische afsluiting van brandstoftoevoer bij
te hoog motortoerental
overrunning clutch - freewheel, vrijloopkoppeling
overrun the engine, to - motor over zijn toeren jagen
oversaturated - oververzadigd
overshot (A) - het per ongeluk voorbijrijden van de eigen pits in een
wedstrijd
over-shoulder visibility - achteruitkijkzicht, zicht over de schouder
oversize - overmaat, te grote maat
- cylinder block - cilinderblok met overmaaat cilinderboringen
- piston - overmaat zuiger
overspeed, to - de max. toelaatbare snelheid overschrijden, het max. toe-
laatbare toerental overschrijden
- governor - toerentalbegrenzer
- limitation - toerentalbegrenzing
overspray - lak die tijdens het spuiten naast het te spuiten object
terechtkomt, spuitnevel op aangrenzende oppervlakken
oversquare - overvierkant (boring groter dan slag van motor)
oversteer - overstuur (in tegenstelling tot onderstuur)
oversteering - overstuur
overstrain, to - overbelasten, te zwaar belasten
overstress - overbelasten, te zwaar belasten
overstroke, to (JE) - te lange slag maken (bv. van tandheugel)
overtake, to - inhalen, passeren
overtemperature system - beveiligingssysteem tegen te hoge temperaturen
overtighten a nut, to - een moer te vast aandraaien/aantrekken
overtilt, to - overhellen
over torquing - te vast aandraaien/aantrekken
overturn, to - doldraaien (van schroef), kantelen, koprol maken, omslaan,
over de kop gaan/slaan
overturned screw - dolle schroef
overview - overzicht
overvoltage protection unit - beveiligingsinrichting tegen te hoge spanning
overweight - overbelasting, overgewicht
owner - eigenaar
- operator (A) - eigenaar-chauffeur van vrachtwagen, eigen rijder
(vrachtvervoer)
owner's guide (A) - handleiding voor eigenaar
- manual - instructieboekje
- manual (O/M) (JE) - instructieboekje
oxalic acid (is common name) (systematic name is ethanedioic acid) -
oxaalzuur [(CCOH)½2] (is gewone benaming) (systematische
benaming is ethaandizuur)
- - solution - oxaalzuuroplossing
oxidated - geoxydeerd
oxidation - oxydatie
- catalyst (OC) (JE) - oxydatiekatalysator, tweewegkatalysator
- catalytic converter - oxidatiekatalysator, tweewegkatalysator
- polymerization type paint (acrylic enamel) - oxyderende poly-
polymeriserende laksoort (acrylaat-metallic)
oxidative polymerization (air drying) - oxyderende polymerisatie (lucht-
drogen van lak)
- - drying - oxyderend polymeriserend drogen (van lak)
oxide - oxyde
oxidise, to - oxyderen, roesten
oxidize, to (A) - oxyderen, roesten
oxidizing flame - zuurstofvlam (lassen)
oxy-acetylene cutting torch - zuurstof-acetyleen snijbrander
- - - welding - autogeenlassen, lassen met acetyleen en zuurstof
oxyd - oxyde
oxyde - zuurstof
oxygen (chemical element, symbol O, atomic no. 8) - zuurstof (chemisch
element, symbool 8, atoomnr. 8)
oxygenates - zuurstofhoudende verbindingen (in brandstof)
oxygen bottle - zuurstoffles
- content - zuurstofgehalte
- density - zuurstofgehalte
- sensor - lambdasensor, lambdasonde, zuurstofsensor
- - heater circuit - verwarmingscircuit van zuurstofsensor
- tank - zuurstoffles (blauw gemerkt)
- valve - zuurstofkraan
oxyhydrogen - knalgas
ozone - ozon
- depletion - afbraak van ozonlaag, ozonafbraak
- forming -opbouw van ozonlaag
- layer - ozonlaag (om aarde)
ozon layer depletion - aantasting van ozonlaag