Woordenboek letter M

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M

N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

m (meter) (A) - m (meter) (eenheid van lengte, 1 m = 100 cm)
m (metre) (A) - zie m (meter)
M (midship engine) - middenmotor, midscheeps geplaatste motor
macadam - macadam, wegverharding
machinal - machinaal, met behulp van een machine
machine, to - boren, machinaal afwerken/bewerken, vijlen, verspanen
- - apparaat, auto, machine, mechanische inrichting, werktuig
- made - machinaal vervaardigd
machining - afwerking, bewerken, machinale bewerking, machinewerk,
metaalbewerking
- steel - automatenstaal
Mack Trucks Historical Museum (A) - historisch museum van Mack vracht-
wagens (bedrijfsautomuseum in 1982 opgezet door Mack fabriek te
Macungie, Pennsylvania)
MacPherson strut (A) - MacPherson veerbeen, MacPherson veerpoot
- - suspension (A) - MacPherson wielophanging
- wheel suspension - wielophanging met MacPherson poten
Made in Holland - gefabriceerd in Nederland, Nederlands Fabrikaat
MAG (Metal Active Gas) welding - lassen in actieve gasatmosfeer, MAG
(Metaalelektrode in een Actief Gas) lassen
magazine - magazijn (voor CD's), tijdschrift
magic tape - kleefband, klitteband
magnesium (chemical element, symbol Mg, atomic no. 12) - magnesium (che-
misch element, symbool Mg, atoomnr. 12)
magnet - magneet
- coil - magneetspoel, magneetwikkeling
- core - magneetkern
magnetic - magnetisch, magnetiseerbaar
magnetical - magnetisch
magnetic bar - magneetstaaf, staafmagneet
- clutch - magneetkoppeling, magnetische koppeling
- core - magneetkern, magnetische kern
- drain plug - magnetische aftapplug
- field - magnetisch veld
- finger - magneet, magnetisch staafje, magnetische vinger
- flux - magnetische flux, magnetische krachtlijnen, magnetische
stroom
- ignition - magneetontsteking
Magnetic Resistance Element (MRE) (JE) - zie MRE
magnetic shield - magneetmantel
- switch - magneetschakelaar, solenoid, startrelais
Magnetic Switching Valve cool (MVc) (JE) - zie MVc
- - - hot (MVh) (JE) - zie MVh
magnetic valve - magneetklep
magnetisation - magnetisatie, magnetisering
magnetism - magnetisme
magnetization (A) - magnetisatie, magnetisering
magneto - magneet (van ontsteking), magneto
- ignition - magneetontsteking
magnet relay - motorrelais (van liermotor)
Magnet Relay IN (MRI) (JE) - magnetisch relais in (van lier)
Magnet Relay OUT (MRO) (JE) - magnetisch relais uit
magnetude - grootheid, grootte (van kracht)
magnet vibrating plate - trilplaat van magneet
magnet winding - magneetwikkeling
magnifier - loep, vergrootglas
magnify, to - vergroten, versterken
magnifying glass - loep, vergrootglas
magnitude - grootheid, grootte
main - belangrijkste, grootste, hoofdleiding, voedingsleiding,
voornaamste (deel)
- agent - kit
- amplifier - eindversterker (radio), vermogensversterker (radio)
- anti-roll bar - dwarsstabilisator
- axle - hoofdas
- beam - grootlicht
- - filament - gloeidraad voor grootlicht
- bearing - hoofdlager, krukaslager
- - cap - hoofdlagerkap
- - center wall thickness (A) - dikte in midden van hoofdlager
- - diameter - hoofdlagerdiameter
- - journal - hoofdlagertap
- brake circuit - hoofdremcircuit
- - cylinder - hoofdremcilinder
- body - carrosserie op chassis gebouwd, huis, kale carrosserie
- cable - pluskabel
- constituent - hoofdbestanddeel, voornaamste bestanddeel
- current switch - hoofdstroomschakelaar
- diaphragm - hoofdmembraan
- filter - fijnfilter, hoofdfilter
- floor side member - binnendorpel, langsdrager, middelste langsdra-
ger, zijbalk van hoofdvl¬oer
- fuse box - hoofdzekeringkast
- gearbox - hoofdbak
- gear shaft - hoofdas (van versnellingsbak)
- ingredient - hoofdbestanddeel
- jet - hoofdsproeier
- journal - hoofdlagertap (van krukas)
- - taper and out-of round - tapsheid en onrondheid van hoofd-
lagertapÞ(NÞ
- leaf (A) - hoofdblad (van veer), hoofdveerblad
- light - grootlicht
- line - hoofdleiding, hoofdstraat, hoofdweg
- line boring machine (A) - lijnboormachine
mainly - hoofdzakelijk, voornamelijk
main metering jet - hoofdsproeier
- muffler - hoofddemper (van uitlaatsysteem)
- oil gallery (A) - oliehoofdkanaal
- - hole - hoofdolieboring
- oilway - hoofdoliekaneel
- pin - geleidepen (bv. van remklauw)
- - boot - hoofdpenhoes, scharnierpenhoes
- plate - hoofdblad (van veer)
- pressure oil passage - hoofdoliekanaal
- road - grote verkeersweg, hoofd(verkeers)weg, voorrangsweg
mains - leidingstelsel, lichtnet
main shaft - hoofdas (van bak), stuuras, uitgaande as (van bak)
- - flexible coupling - flexibele koppeling van stuuras
- - seal ring - oliekeerring van hoofdas
- - yoke - kruiskoppeling van stuuras
- silencer - hoofddemper (van uitlaatsysteem)
- solenoid - primaire solenoid
- spring leaf - hoofdveerblad
mains - leidingstelsel, lichtnet
- voltage - netspanning
main switch - hoofd(stroom)schakelaar
maintain, to - handhaven, onderhouden
maintenance - onderhoud, servicebeurt
- agreement - onderhoudscontract
- booklet - onderhoudsboekje
- chart - onderhoudsschema
- costs - onderhoudskosten
- -free - onderhoudsvrij
- - - battery - onderhoudsvrije accu
- - - operation (A) - onderhoudsvrije bewerking
- manual - onderhoudshandleiding
Maintenance Outboard Diagnostic Unified System (MODUS) - zie MODUS
maintenance schedule (JE) - onderhoudsschema
- service - onderhoudsbeurt
- type battery - niet-onderhoudsvrije accu
- work - onderhoudswerkzaamheden
main unit - hoofdmal (van richtbank)
- valve - hoofdafsluiter
- wiring - hoofdbedrading
major - grootste, voornaamste
- airport crashtruck - luchthavenbrandweervoertuig,
vliegveldbrandblusvoertuigÞNÞ
- damage - zware schade
- diameter - buitendiameter
- heading - hoofdtitel
- repair - algehele revisie
- road - hoofdweg, voorrangsweg
- service - grote onderhoudsbeurt
- specifications - belangrijkste gegevens
- street - hoofdstraat, hoofdweg
- transport route - hoofdtransportroute
MAK (methyl amyl ketone) - MAK methylamylketon) (oplosmiddel in lak)
make, to - fabriceren, maken, produceren, vervaardigen
- - fabrikaat, merk
- a larger than normal turning radius, to - een bocht ruim nemen
- - note, to - aantekenen, noteren, opschrijven
- - set, to - samen een paar/set/stel vormen
- -up - opbouw (van laklagen)
maladjusted - fout/verkeerd afgesteld
maladjustment - foutafstelling, verkeerde afstelling
male - manlijk
- and female - mannetje-vrouwtje (in elkaar passende delen)
- connector - stekker
- plug - stekker
malfunction, to - defect raken/zijn, slecht werken
- - defect, storing
- code - foutcode, storingscode
- indicator - storingsindicator
malfunctioning - storing
malleable - hamerbaar, pletbaar, rekbaar, smeedbaar, vervormbaar
- cast iron - tempergietwerk
- iron - smeedbaar gietijzer, smeedijzer, tempergietijzer
mallet - houten hamer (voor het in vorm zetten van plaatijzer), rubber
hamer
mandatory - verplicht, wettelijk voorgeschreven
mandrel - as, doorslag, drevel, spil
maneuver, to (A) - manoeuvreren, rangeren
- (A) - beweging, manoeuvre
maneuverability (A) - manoeuvreerbaarheid
maneuvrability - bestuurbaarheid, wendbaarheid
maneuvre, to - manoeuvreren, rangeren
manganese (chemical element, symbol Mn, atomic no. 25) - mangaan
(chemisch element, symbool Mn, atoomnr. 25)
manifest - cargalijst, ladinglijst, vrachtlijst
manifold - spruitstuk, verdeelleiding, verdeelstuk
- absolute pressure (MAP) sensor - zie MAP sensor
- gauge set - manometerset (ger. voor airco)
- heater - verwarming in inlaatspruitstuk
- injection - benzine-inspuiting met een verstuiver vóór elke in-
laatklep
- pressure - inlaatdruk
- stay - spruitstuksteun
- to cylinderhead gasket for inlet - inlaatspruitstukpakking
- - - - - outlet - uitlaatspruitstukpakking
- vacuum - inlaatonderdruk, inlaatvacuüm
manipulate, to - bedienen, behandelen, hanteren
Man Machine Interface For Multi Function Display (MMIFMFD) - zie MMIFMFD
manoeuver, to (A) - manoeuvreren, rangeren
manoeuvrability - bestuurbaarheid, hanteerbaarheid, wendbaarheid
manometer - drukmeter, manometer
manual - handboek, handleiding, handmatig, met de hand, niet-bekrachtigd
- A/C (air conditioning) (A) - handbediende air conditioning
- air conditioning (A/C) (A) - handbediende air conditioning
- car - auto met handgeschakelde versnellingsbak
- choke - handbediende choke, handchoke
- control - handbediening, handbesturing, handregeling, regeling met
de hand
- fuel pump - handbediende brandstofpomp
- gearbox - handgeschakelde versnellingsbak
- gear control - handschakeling (van bak)
- - housing - niet-bekrachtigd stuurhuis
- headrest type - handbediende hoofdsteun, met de hand verstelbare
hoofdsteun
- injection advance device - inspuitverstelling met de hand
manually operated - handbediend, met de hand bediend/bestuurd, niet-auto-
matisch
manual operation - handbediening
- outside mirror - met de hand verstelbare buitenspiegel
- shift - handschakeling (van bak)
- shifting - handschakeling (van bak)
- steering (MS) (JE) - zie MS
- steering gear - niet-bekrachtigde stuurinrichting
- switch slider - schuifschakelaar
- throttle - handgas
- transaxle - handgeschakelde versnellingsbak (bij voorwielaan-
drijving)
- - floor shift lever - vloerversnellingshendel van hand-
geschakelde versnellingsbak
- transmission (MT, M/T, MTM) (JE) - zie MT
- tuning - handafstelling (bv. van radio), met de hand afstemmen
- - radio - radio met handbediend zenderzoeksysteem
- valve - handbediende klep, handklep (van automatische bak)
- - lever - handbediende klep (van automatische bak)
manufacture, to - fabriceren, maken, produceren, vervaardigen
manufacturer - fabriek, fabrikant, maker, producent
- 's curb weight (A) - rijklaar gewicht vlg. fabrieksopgave
- 's instructions - fabrieksvoorschriften, gebruiksaanwijzing
van de fabrikant
- 's plant - fabriek
- 's plate - typeplaatje, voertuigidentificatieplaatje
manufacturing (mfg., Mfg.) - fabricage, produktie
Manufacturing Automation Protocol (MAP) (A) - zie MAP (A)
manufacturing cost - produktiekosten, produktieprijs
map - (wegen)kaart, kenveld van elektronische ontsteking
- of a country - landkaart
- reading - kaartlezen
- - lamp - kaartleeslamp
MAP (manifold absolute pressure) sensor - absolute spruitstukdruksensor,
sensor die absolute druk in inlaatspruitstuk meet
MAP (Manufacturing Automation Protocol) (A) - ontwikkeling voor het auto-
matiseren van fabriek door General Motors (wordt ook in Europa toege-
past bij BMW, Jaguar, Mercedes, Renault, Saab en Volvo)
marbles (A) - ronde stukjes rubber (knikkertjes) die door slijtage van de
banden rollen en op het gedeelte van de racebaan buiten de
ideale racelijn blijven liggen
MARCOS - Engels automerk (is samentrekking van de naam van de leider van
het bedrijf Jem ”M ”ar sh en Frank ”Cos tin de ontwerper van de oerwa-
gen die door Jem in elkaar werd gezet)
margin of safety - veiligheidsmarge
- thickness - randdikte (van in- of uitlaatklep)
mark, to - markeren, merken, merkteken aanbrengen
- - embleem, gemerkt, kenteken, kras, merkstreep, merk(teken)
Mark (Mk) (A) - autotype, versie
marker light - breedtelicht, markeerlicht
marking - aanduiding, markeren, markering, merken, merkteken
- pen - kraspen
mark of identification - identificatieteken, kenmerk, kenteken
maroon - kastanjebruin
marry, to - in elkaar steken, koppelen
marshall - iemand die het publiek op veilige afstand moet houden bij een
autorallye
martensitic structure - martensitische structuur
mascot - figuur op radiateur, mascotte (op radiateur)
mask, to - afdekken, afplakken (vá¢áá¢árdat gespoten wordt), maskeren, ver-
bergen
masked head light - verduisterde koplamp
masking - afplakken (vá¢áá¢árdat gespoten wordt), afscherming
- paper - afdekpapier, afplakpapier
- tape - afdektape, afplakband
mass - aarde, massa
- damper - massatraagheidsdemper
massive - groot, massief, vol, zwaar
mass moment of inertia - massatraagheidsmoment
- production - massafabricage, massaproductie, seriebouw, seriefabri-
cage, serieproductie
master brake cylinder - hoofdremcilinder
- catalog (A) - hoofdcatalogus
- catalogue - hoofdcatalogus
Master Control System (MCS) - zie MCS
master cylinder - hoofd(rem)cilinder, rempomp
- - body - hoofdremcilinderhuis
- - piston - zuiger van hoofdremcilinder, zuiger van ontkop-
pelingspomp (hydraulische koppeling)
- - push rod - drukstang/zuigerstang van hoofdremcilinder,
drukstang van ontkoppelingspomp (hydraulische
koppeling)
- - return spring - trekveer van hoofdcilinder
- - with reservoir - hoofdremcilinder met reservoir
- gauge - (meet)mal
- key - hoofdsleutel (autosleuteltje dat op alle sloten van één auto past)
- leaf - hoofdblad (van bladveerpakket)
- -mechanic - chef-monteur
- switch - hoofd(stroom)schakelaar
mastic adhesive sealer - afdichtingsmateriaal, hechtingsmateriaal,
mastiek
mast-wagon - zwenkbare hoogwerker
mat - (vloer)mat
match, to - afstemmen, (bij elkaar) passen, gelijkmaken, (in/op elkaar)
passen, passend maken
match - overeenstemming, passing
matched set - op elkaar passende en bij elkaar behorende set onderdelen,
passende set onderdelen, twee op elkaar passende onderdelen
match mark - merkteken
- pin - paspen
- the silhouette of the vehicle body, to - in lijn liggen met de
carrosserie
- up, to - aanpassen
mate, to - bij elkaar passen, ineen grijpen, koppelen, passen/vallen in
material - materiaal, materieel
Material Optimalization for a Structural Automotive Innovative Concept
(MOSAIC) - zie MOSAIC
- Requirement Planning (MRP) - materiaalaanleveringsplanning
material test - materiaalproef
mathematical - mathematisch, wiskundig
mating - (aan)passing, afstemming, in elkaar grijpend, passend
- parts - bij elkaar horende onderdelen
- surface - contactvlak, corresponderend oppervlak, geslepen opper-
vlak, op elkaar passend gemaakt, pasvlak, raakvlak
- surfaces - op elkaar ingeslepen onderdelen (bv. van verstuiver)
matrix - gietvorm, mal, matrijs, matrix
- chart - (storingzoek)tabel
matt - dof, mat, zonder glans
matter, to - van belang zijn
- - massa, materiaal, materie, stof, substantie
mauve - zachtpaars
max. (maximum) - grootste, hoogste, limiet, max. (maximum)
maximal - maximaal, zo groot/hoog mogelijk
Max. (Maximum) Load - max. bandbelasting in relatie tot bandspanning vlg.
FMVSS-DOT voorschriften
maximum (max.) - grootste, hoogste, maximum (max.)
maximum bend - max. afwijking van recht (bv. drijfstang), max. verbuiging
bv. drijfstang)
- circle runout - maximumslingering
- cruising speed (JE) - kruissnelheid
- delivery stop - aanslag voor maximale opbrengst (van dieselin-
spuitpomp)
- engine speed - maximumtoerental
- flow rate - max. doorstroomhoeveelheid
- gross weight - max. totaalgewicht
- horse power - maximumvermogen
- load - maximumbelasting
- - rating - max. toelaatbare belasting
- non-alignment - maximumafwijking
- permissible axle capacity (MPAC) (JE) - zie MPAC
- permissible slant angle - max. toegestane hellingshoek van
voertuig
- rate of charging (A) - maximumlaadstroom
- speed - maximum (toegestane) snelheid
- - adjusting screw - max. toerenstelschroef, max. toerental-
regelschroef
- - limitation range - max. toerenbereik
- - limiter - toerenbegrenzer
- - spring - maximumtoerenveer
* - torque of 100 lb ft - maximumkoppel van ... ?
- twist - max. getordeerdheid (drijfstang)
- velocity - maximumsnelheid
- weight - maximumgewicht
"M-B" (Mercedes-Benz) (A) - Mercedes-Benz auto
MBNA (Mercedes-Benz of North America) (A) - Mercedes-Benz Noord-Amerika
27 Mc (mobile radio system CB, HAM) - mobiele zend-/ontvanginstallatie
(CB, HAM, 27 Mc enz.)
* MC (megacycle) - Mc (megacycle ?)
MC (mixture control) (JE) - mengselregeling
MC (Mitsubishi Corporation) Automobile - een Europese vestiging van
Mitsubishi Corporation
MCC (Micro Compact Car) - "Swatch-car", kleibe tweezitter auto voor
stadsverkeer en korte afstanden (Mercedes-Benz '95)
MCS (Master Control System) (A) - constructietechniek waarbij ieder car-
rosseriedeel met grote preciesiegraad wordt gemonteerd (Ford Mondeo
'93)
MCT (Molded Ceiling Type) (A) - gegoten hemelbekleding, vaste hemelbe-
kleding
MDFI (middle distillate flow improver) - vloeibaarheidsdverbeteraar die
maat en vorm van waskristallen beperkt en het mogelijk maakt dat
dieselbrandstof blijft stromen
mean - gemiddeld(e), midden(waarde)
- effective pressure (m.e.p.) - gemiddelde effectieve druk
- frequency - middenfrequentie (van radio)
- fuel consumption - gemiddeld brandstofverbruik
- indicated pressure - gemiddelde geïndiceerde druk
- life - gemiddelde levensduur
- piston speed - gemiddelde zuigersnelheid
(means of) transport - transportmiddel
- time - gemiddelde levensduur
measurable - meetbaar
measure, to - (op)meten, uitmeten
- - (af)meting, maat, meetgereedschap
- attachment - meethulpstuk
- of capacity - inhoudsmaat
measurement - meting
- point - meetpunt
measuring equipment - meetapparatuur
- error - aanwijsfout (op meetinstrument), meetfout
- fault - zie measuring error
- flash - maatbeker, maatkan
- gage (A) - meetinstrument
- gauge - meetinstrument
- glass - maatbeker (van glas), maatglas, meetglas
- instrument - meetapparaat, meetinstrument
- plate - meetklep (van luchthoeveelheidsmeter), meetplaat
- point - meetpunt
- range - meetbereik
- tape - meetlint, rolmaat
- tool - meetgereedschap, meetwerktuig
mechanic - machinaal, mechanisch, monteur, technicus
mechanical - machinaal, mechanisch (werkend)
- controlled fifth wheel coupler - cardanische opleggerkoppeling
- - - - coupling - cardanische opleggerkoppeling
- efficiency - mechanisch rendement
- energy - mechanische arbeid
- governor - (mechanische) centrifugaalregelaar, (mechanische)
centrifugaalregulateur
- injection - drukverstuiving
- joint - boutverbinding, schroefverbinding
- life - mechanische levensduur
- lock type center differential system (JE) - mechanisch te
sperren middendifferentieel
mechanics - mechanica, werktuigkunde
mechanical efficiency - mechanisch rendement
- metering - mechanische dosering
- wear - mechanische slijtage
mechanisation - mechanisatie, mechanisering
mechanise, to - mechaniseren
mechanism - mechaniek, mechanisme
mechanize, to (A) - mechaniseren
mechanization (A) - mechanisatie, mechanisering
medium - bindmiddel, gemiddeld, medium, middel(baar), midden, oplosmiddel
- current fuse - doorsnee zekering, traag type zekering
- - type fuse - doorsnee type zekering, traag type zekering
- frequency (MF) - middelfrequentie, middenfrequentie (radio)
- piston speed - gemiddelde zuigersnelheid
- size - middelgroot
- van - bestelwagen voor vervoer van kleine hoeveelheden goederen
Medium Viscosity Index (MVI) (A) - zie MVI
medium wave (MW) - middengolf (radio)
meeting beam - dimlicht
* megacycle (MC) - megacycle ? (Mc)
megaHertz (MHz) - megaHertz (MHz) (1 MHz = 1.000 kHz = 1.000.000 Hz)
megger (insulation resistance meter) - isolatietestapparaat, weerstands-
meter
MEK (methyl ethyl ketone) - methylethylketon (butanon-2) (oplosmiddel in
lak)
melamine - melamine (aminohars) [thermohardende (synthetische) hars in lak]
- bake - melamine moffellak
melt, to - doorbranden, doorslaan, smelten
- bolt - smeltbout
melting heat - smeltwarmte
- point - smeltpunt
melt point - smeltpunt
member - draagbalk, lid, onderdeel (van constructie)
membrane - diafragma, membraan
- pump - membraanpomp
- stem - membraanstift
- type horn - membraantype hoorn, membraan type claxon
Memorandum Of Understanding (MOU) - zie MOU
memory - geheugen
- capacity - geheugencapaciteit
- scan - snel afluisteren van zenders (Sony CDX-7580 radio/CDspeler)
- steer - naar dezelfde kant trekken van auto als de vorige bocht is
genomen
MEMS (Modular Engine Management System) - motorhersens die voortdurend de
prestaties controleren, 256 verschillende informaties ontvangen en
40.000 instructies per seconde geven, motormanagementsysteem (Rover
800 met "T" motor, '92)
mend, to - repareren
m.e.p. (mean effective pressure) - gemiddelde effectieve druk
"Merc" (Mercury) (A) - Mercury auto
mercaptan - mercaptaan (verontreiniging in ruwe aardolie), thiol
Mercedes-Benz ("M-B") (A) - Mercedes-Benz auto
Mercedes-Benz of North America (MBNA) (A) - Mercedes-Benz Noord-Amerika
merchandising value - handelswaarde, verkoopwaarde
"Mercs" (Mercedes) - Mercedes-Benz auto
mercury (chemical element, symbol Hg, atomic nr. 80) - kwik (chemisch
element, symbool Hg, atoomnr. 80), kwikzilver
Mercury ("Merc") - Mercury auto
- column (mmHg) - millimeter kwikkolom (mmHg)
merit - pluspunt, prestatie, voordeel
mesh, to - aangrijpen, in de tanden vallen (distributieriemtanden in
poelietanden), in(een)grijpen (van tandwielen), inschakelen
meshing gears - in elkaar grijpende tandwielen
mesh pattern - draagbeeld (van tandwielset)
- together, to - in elkaar grijpen
meshwork - netwerk (van lak), structuur
- configuration - netwerkstructuur (van lak)
- density - netwerkdichtheid (van lak)
metal, to - met metaal bekleden
- - metaal, metalen, plaatstaal (van carrosserie), van metaal
- (MTL) - zie MTL
Metal Active Gas (MAG) welding - zie MAG
metal adhesive - metaallijm
- alloy - metaallegering
- bed catalytic converter - katalysator met metalen drager
- destruction - metaalscheuring
- file - metaalvijl
- filler - metaalplamuur
Metal Inert Gas (MIG) arc welding - zie MIG arc welding
metal joint sealer - kit voor vullen van metalen voegen
metallic - metaalachtig, metaalhoudend, metalen, metallic, metalliek, van
metaal
- blemish - vlekken in metaliek lak
- coating - metallic laklaag
- cord tire (A) - staalgordelband
- - tyre - staalgordelband
- paint - metaalverf, metallic lak
- sound - metaalachtig geluid
metallurgy - metaalchemie, metaalkunde, metallurgie
Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (MOS-FET) - zie MOS-FET
metal powder - metaalpoeder
- putty - metaalplamuur
- saw - ijzerzaag, metaalzaag
- screen - metaalzeef
- shield (A) - metaalzeef
- strapping - bandijzer
- substrate catalytic converter - katalysator met metalen drager
- to metal contact - metaalcontact (zonder olie ertussen)
- top - metalen bovenkant, metalen kap
metamerism - metamorfose
METC (Monroe Europe Technical Centre) - Europees ontwikkelingscentrum
van Monroe
meter, to - doseren, ijken, meten
- - instrument (in dashboard), meetinstrument, meter, teller
- (m) (A) - meter (m) (eenheid van lengte, 1 m = 100 cm)
- circuit plate subassy. - gedrukte bedrading, printplaat van
instrumentenpaneel
metered quantity - afgemeten hoeveelheid
meter hood - kap van instrumentenpaneel, meter(afdek)kap (van dashboard)
- illumination control system - regelbare dashboardverlichting
metering device - doseerinrichting
- needle - doseernaald, regelnaald (van carburateur)
- rod - doseernaald, regelnaald
- unit - regeleenheid, stuureenheid
- valve - doseerklep, mengselregelklep
* meter-kilogram (A?) - kilogrammeter (kgm), meterkilogram (mkg)
metermaid - parkeercontroleuse, vrouwelijke parkeerwacht
meter needle - meternaald
- panel - instrumentenpaneel
methane - methaan
methanol (methyl alcohol) - methanol (methylalcohol) (oplosmiddel in lak)
method - methode, procédé, werkwijze
methyl - methyl
- acetate - methylacetaat (oplosmiddel in lak)
- alcohol (methanol) - methylalcohol (methanol) (oplosmiddel in lak)
- amyl ketone (MAK) - methylamylketon (MAK) (oplosmiddel in lak)
methylated - gedenatureerd, gemethyleerd
- spirit - (brand)spiritus, methanol
methyl benzene - methylbenzeen, tolueen
methyl ethyl ketone (MEK) - zie MEK
- isobutyl ketone (MIBK) - zie MIBK
Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) - zie MTBE
metre (m) (A) - meter (m) (eenheid van lengte, 1m = 100 cm)
* - kilogram (mkg) - kilogrammeter, meterkilogram (kgm, mkg) (eenheid
van arbeid)
metric - metrisch, volgens metriek stelsel
- measure - metrieke maat, metrische maat
- screw thread - metrische schroefdraad
- system - decimaal stelsel, metriek stelsel, metrisch systeem
- thread - metrische schroefdraad
MEV (Minimized Emission Vehicle) - prototype met extreem lage emissie-
waarden door gebruik van Saab Trionic motormanagementsysteem en ge-
richt op toekomstige strenge eisen (Saab '93)
MF (medium frequency) - middelfrequentie, middenfrequentie (radio)
M/F (microfiche) (JE) - microfiche
MFD (Multi Function Display) - display dat tijd- en dagaanduiding en fre-
quenties van een speciale Astra radio weergeeft evenals de functies
van het Opel-Checkcontrol-Systeem en de boardcomputer (Opel Astra CD
en GSi)
mfg. (manufacturing) - fabricage, produktie
Mfg. - zie mfg.
MFI (multiport fuel injection) (A) [de benaming hiervan was vá¢áá¢ár het Ame-
rikaanse overheidsvoorschrift van '92: EFI (Electronic Fuel Injection)] -
brandstofinspuiting op meerdere punten, meervoudige benzine inspuiting
MFV (Multi Fuel Vehicle) - motor van prototype auto loopt dankzij het
Trionic motormanagementsysteem op een willekeurig mengsel van ben-
zine, methanol en/of ethanol of op methanol of ethanol alleen (Saab
'93)
MG (Morris Garages Ltd.) - Engels automerk
MG Car Club (MGCC) - zie MGCC
MGCC (MG Car Club) - Engelse club van eigenaren van een MG auto
MHz (megaHertz) - MHz (1 megaHertz = 1.000 kHz = 1.000.000 Hz)
M.I.B. (Motor Insurer's Bureau) - Engels Waarborgfonds gevestigd te
Londen (aan te spreken indien bij aanrijding in Engeland de
schade niet te verhalen is)
MIBK (methyl isobutyl ketone) - MIBK (methylisobutylketon) (oplosmiddel in lak)
mica - mica
Michelin Tire Monitor (MTM) (A) - zie MTM (A)
Micro Compact Car (MCC) - zie MCC
microcomputer-controlled automatic air conditioner - microcomputer gere-
gelde automatische airco
microfiche (M/F) (JE) - microfiche, microkaart
- reader - afleesapparaat voor microfiches
micrometer - micrometer (eenheid van lengte), micrometer (meetinstrument)
- gage (A) - schroefmicrometer
- gauge - schroefmicrometer
micron - micron (10-6 m) (1 micron = 0,001 mm)
microphone - microfoon
microscopic - microscopisch
microswitch - microschakelaar
MICS (Mitsubishi Intelligent Cockpit System) (JE) - systeem dat ervoor
zorgt dat automatisch de stoel, binnen- en buitenspiegels en het
stuur in de door de bestuurder gewenste positie komen te staan
nadat de sleutel in het contactslot is gestoken (Mitsubishi Sigma)
middle-axle trailer - middenas aanhangwagen
- distillate flow improver (MDFI) - zie MDFI
mid-engined car - auto met middenmotor, auto met motor vóór achteras
Mid-engine Rear drive (MR) vehicle (JE) - zie MR vehicle
MID knob - knop om juiste weergave in het middengebiedtussen lage en hoge
tonen te verkrijgen (radio)
mid-range squawker - luidspreker voor middentonen
midship engine (M) - middenmotor, midscheeps geplaatste motor
Midship Runabout 2 persons (MR2) (A) - zie MR2
mid-size car - middenklasse auto
MIG (Metal Inert Gas) arc welding - lassen in indifferente gasatmosfeer,
MIG (Metal Inert Gas/Metaalelektrode in een Inactief Gas) lassen
* MIL (Malfunction Indicator Lamp) (A) (de benaming hiervan was vóór het
Amerikaanse overheidsvoorschrift van '92: engine warning light) -?PvR
mild soap - zachte zeep
- steel - normaal staal, vloeistaal, zacht staal
mile - (land)mijl (eenheid van lengte = 1,609 km)
mileage - aantal kilometers (in mijlen), aantal mijlen, kilometerstand
(in mijlen), mijlenstand
- counter - kilometerteller in mijlen
- indicator - mijlenteller
- recorder - mijlenteller
* miles per gallon (mpg, M.P.G.) - mijlen per gallon (m.p.g. ?) (eenheid
van brandstofverbruik)
- - hour (mph=JE, m.p.h., M.P.H.) - mijlen per uur (m/h, m.p.h.)
(eenheid van snelheid)
milestone - kilometerpaal(tje), mijlpaal
miles trip - mijlenteller
military specification - specificatie volgens legermaatstaven
milky white - melkwit
mill, to - frezen, kartelen, opruwen
- - fabriek
milled edge - kartelrand
- nut - gekartelde moer, kartelmoer
millimeter (A) - millimeter (mm) (eenheid van lengte)
millimetre - millimeter (mm) (eenheid van lengte)
milling cutter - freesbank, metaalfrees
- machine (A) - freesbank, freesmachine, vlakbank
millivolt - millivolt (mV) (eenheid van elektrische stroom)
mill with a cutter, to - frezen
min. (minimum) - min. (minimum)
/min (A) - min-1, r/min, toeren per minuut
mineral oil - aardolie, minerale olie
miniature bulb (A) - dashboardlampje
- lamp - gloeilampje voor instrumentenverlichting
- screwdriver - fittingschroevedraaier, precisieschroevedraaier
minibus - busje, kleine bus
minicar - kleine auto, mini-auto
mini-dumper - japanner
minimal - minimaal, zo klein/laag mogelijk
Minimized Emission Vehicle (MEV) - zie MEV
minimum (min.) - kleinste waarde, laagste waarde, minimum (min.)
- permissible tread depth - minimaal toegestane bandprofieldiepte
- tread depth - minimaal toelaatbare bandprofieldiepte
- turning circle diameter - kleinste draaistraal van buitenwiel
- - radius - minimumdraaicirkel
Ministry of International Trade and Industry (MITI) (JE) - zie MITI
- - Transport (M.O.T.) - zie M.O.T.
- - - Inspection Department - Rijksverkeersinspectie
- - - ( - )-test - zie M.O.T. test
minivan - grootvolume personenwagen
minor - gering(st)e, klein(st)e, lichte
- damage - lichte beschadiging, lichte schade
minute - miniem, minuut (tijd), zeer klein
- amount - minimale hoeveelheid
mirror - (achteruitkijk)spiegel
- heater - spiegelverwarming
misaligned - niet goed uitgelijnd, niet in één lijn
misalignment - foute uitlijning, uit lijn liggen
misadjustment - verkeerde afstelling
miscellaneous - diversen, gemengd, gevariá‰áerd, overige
miscellany box - opbergkastje, opbergvak
- holder - opbergkastje, opbergvak
miscibility - mengbaarheid
miscible - (ver)mengbaar
misfire, to - onregelmatig lopen, overslaan (van bougie), weigeren
- - onjuiste verbranding, overslaan
misfiring engine - overslaande motor
mismatched bumper height - ongelijke bumperhoogte
miss, to - overslaan (van motor)
misshifting - misschakelen
missing - niet-aanwezige, ontbrekende
mist, to - beslaan, misten, wazig worden
- coat - nevellaag, uitnevelen (bij lakspuiten)
- lamp - mistlamp
- wiper operation - miststand (ruitewissers)
misty - dampig, nevelig
MITI (Ministry of International Trade and Industry) (JE) - Japans
ministerie voor internationale handel en industrie
Mitsubishi Corporation (MC) Automobile - zie MC Automobile
- Innovative Valve timing and lift Electronic Control (MIVEC)
(JE) - zie MIVEC
Mitsubishi Intelligent Cockpit System (MICS) (JE) - zie MICS
- Motors Europe BV (MME) - zie MME
- - Marketing Research Europe (MMRE) - zie MMRE
- - Sales Europe (MMSE) - zie MMSE
- Variable Intake Control (MVIC) (JE) - zie MVIC
- Vertical Vortex (MVV) (JE) - zie MVV
Mityvac (A) - Amerikaans merk vacuášámpompje
MIVEC (MItsubishi Innovative Valve timing and lift Electronic Control)
(JE) - systeem waarbij van motor bij deellast 3 cilinders worden
uitgeschakeld waardoor brandstof wordt bespaard (Mitsubishi
V6 1,6 l motor voor Galant '94)
mix, to - bijmengen, (ver)mengen
mixed paint - gemengde lak
mixer - betonmolen
- (A) - vrachtwagen met betonmolen/cementmolen
- -lorry - mengwagen, truckmixer
mixing block - mengbord ( voor plamuur en verharder)
- board - mengbord, mengplaat
- chamber - mengkamer
- proportion - mengverhouding
- ratio - mengverhouding
- tube - mengbuis
mixture - mengsel
- adjusting screw - afstelschroef stationair mengsel
- compensation - mengselcompensatie
- control (MC) (JE) - mengselregeling
- - screw - mengselregelschroef
- - valve - mengselregelklep
- correction - mengselcorrectie
- distribution - mengselverdeling
- enrichment - mengeselverrijking
- heater - mengselverwarmer
- pre-heater - mengselvoorverwarminrichting
- ratio - mengverhouding
- strength - mengsterkte
Mk (Mark) (A) - autotype, versie
MLBS (Multi Link Beam Suspension) - systeem dat de wielen van de starre
achteras loodrecht op de weg houdt (Nissan Primera SRi '97)
MLS (Multi-Layer Steel) gasket (A) - uit meerdere lagen bestaande cilin-
derkoppakking
* mmAq ( ? column) - mmWk (?) (millimeter waterkolom)
* MMCS (Mitsubishi Multi Communications System) (JE) - ? (Mitsubishi
Mitsubishi Emerande '93)
MME (Mitsubishi Motors Europe BV) - Mitsubishi hoofdkantoor in Europa te
Hoofddorp
mmHg (mercury column) - mmHg (millimeter kwikkolom)
MMIFMFD (Man Machine Interface For Multi Function Display) - navigatie-
systeem, klimaatregeling, instellen van stereo-installatie, CD-
speler en informatiesysteem ineen (Citroá‰án XM Alto '96)
MMRE (Mitsubishi Motors Marketing Research Europe) - Mitsubishi bureau
dat vanuit Frankfurt als ondersteuning van MMSE functioneert
MMSE (Mitsubishi Motors Sales Europe) - Europees verkoopkantoor van
Mitsubishi
Mn (symbol of chemical element manganese, atomic no. 25) - Mn (symbool
van chemisch element mangaan, atoomnr. 25)
Mobil Progressive Analysis (M.P.A.) - zie M.P.A.
mobile - beweegbaar, mobiel, verplaatsbaar, (ver)rijdbaar
- board - verplaatsbaar tussenschot in laadruimte van vrachtwagen
- Car Refinishes Information Center (CRIC) - zie mobile CRIC
- crane - mobiele kraan, verrijdbare kraan
- CRIC (Car Refinishes Information Center) - rijdend opleidings-
centrum voor Zuid-Europa en Japan van Akzo Coatings
- door - roldeur
- floor - automatische laad-/losvloer in laadruimte van vrachtwagen
- generating plant - mobiel elektro-aggregaat
- home - kampeerauto, kampeerwagen, stacaravan, verblijfswagen
Mobile Operation Control Systems (MOCS) - zie MOCS
mobile power plant - mobiel elektro-aggregaat
- radio system (CB, HAM, 27 Mc a.s.o.) - mobiele zend-/ontvangin-
stallatie (CB, HAM, 27 Mc enz.)
- service van - rijdende werkplaats
- shop - rijdende winkel, ventauto, winkelauto
- two-way radio system - mobiele zend-/ontvanginstallatie
- workshop - rijdende werkplaats, servicewagen
mobility - beweeglijkheid, mobiliteit
mock - nagemaakt, onecht
- -up - bouwmodel, (proef)model
MOCS (Mobile Operation Control Systems) - onderdeel van UTMS ten behoeve
van professionele vervoerders en hulpdiensten zoals politie, brand-
weer en ziekenauto
mode - gebruik, manier, methode, procedure, schakelpatroon, (keuze)stand
(van een hendel/schakelaar), wijze
MODE button - functieknop, radioknop om toon en geluidsverdeling in te
stellen
mode control switch - keuzeschakalaar
- damper - keuzeklep (luchtregelklep)
- - control cable - bedieningskabel van keuzeschuif (airco),
bedieningskabel van luchtregelklep
model - mal, model, type, uitvoering, versie, voorbeeld
- code - modelcode
mode lever - bedieningshendel
model range - modellenserie
- year - modeljaar
modem - modem
mode of tansport - wijze van transport/vervoer
- position - keuzestand
moderate - mager (kwaliteit), matig
mode select lever - keuzehendel, luchtcirculatiehendel, selectiehevel
modification - aanpassing, modificatie, ombouw, verandering, verbetering,
vernieuwing, wijziging
modified - aangepast, gemodificeerd, gewijzigd, omgebouwd, veranderd,
verbeterd, vernieuwd
modify, to - aanpassen, modificeren, ombouwen, veranderen, verbeteren,
vernieuwen, wijzigen
modular - in modules, modulair
Modular Engine Management System (MEMS) - zie MEMS
modulate, to - afstemmen, moduleren
modulated displacement engine (A) - motor die zichzelf, door automatisch
te schakelen tussen 4, 6 of 8 cilinders, aanpast
aan de omstandigheden op de weg (Cadillac Eldorado
Biarritz 368 ci V8 '81 en Fleetwood Brougham '81)
- fan clutch - regelbare ventilatorkoppeling
modulator - modulator, regelaar
module - module, moduul
modulus of elasticity - elasticiteitsmodulus
MODUS (Maintenance Outboard Diagnostic Unified System) - diagnosesysteem
voor Eurocargo en EuroTech lijnen van Iveco dat bruikbaar is voor
motoren, remsystemen en componenten die door een elektronische re-
geleenheid worden gestuurd ('94)
"Moggie" - Morgan automobiel
moisture - vocht, vochtigheid
- -free - vochtvrij
- -proof - bestand tegen vocht, vochtbestendig, vochtdicht, vocht-
werend
- resistance - vochtbestendigheid
- -resistant - vochtbestendig
- separator - waterafscheider
- -tight - vochtdicht
mold, to (A) - zie mould, to
- (A) - zie mould
Molded Ceiling Type (MCT) (A) - zie MCT
molding (A) - zie moulding
mold inhibitor (A) - schimmelonderdrukker (in lak)
- mark (A) - gegoten merkteken
- separation film (A) - afdekfolie
molecule - molecuul
Mole wrench (A) - instelbare griptang (Mole is handelsnaam)
molten solder - vloeibaar soldeer
molybdenum (chemical element, symbol Mo, atomic no. 42) - molybdeen (che-
misch element, symbool Mo, atoomnr. 42)
molybdenum-based grease - molybdeenvet
- -coated synchronizer ring - synchronisatiering voorzien van een
laagje molybdeen
- -coating - laagje molybdeen (bv. op synchronisatiering)
- disulphide - molybdeen disulfide
- disulphide lithium base grease (NLGI no. 2) - molybdeen disul-
fide vet op lithium basis (NLGI nr. 2), molybdeen
disulfide vet
moment - moment, tijdstip
moment of inertia - traagheidsmoment
- - resistance - weerstandsmoment
- - sparking - ontstekingsmoment
- - torsion - draaimoment, torsiemoment, wringmoment
MON (Motor Octane Number) - octaangetal dat de klopvastheid van benzine
aangeeft en bepaald is bij hogere toerentallen, hogere temperaturen
en zwaardere belasting dan bij RON
monaural reception - mono-ontvangst (radio)
monitor, to - afluisteren, bewaken (met apparatuur), controleren (met
monitor), meten, volgen, waarnemen, werking controleren van
- - beeldscherm, controle-apparaat, meetapparaat, monitor
monkey spanner - Bahco, Engelse sleutel, tang, verstelbare sleutel
monkey wrench (A) - zie monkey spanner
monobloc engine - monoblokmotor, motor met eendelig cilinderblok
monobox car - éénvolume auto
monocar - éénzits auto (ca. 1913)
mono-construction - zelfdragende carrosserie
monocoque - monocoque, zelfdragende carrosserie
- chassis - chassis uit één geheel
mono-fuel system - enkelvoudig brandstofsysteem
monolith - honingraatvormige katalytische drager van katalysator, kera-
misch binnenwerk van katalysator, monoliet (van katalysator-
binnenwerk voorzien van koper/chroom-oxyde), ontmantelde
katalysator)
monolithic - monolitisch, uit één stuk
monolythic - monoliet, uit één onderdeel bestaand
- catalytic converter - monoliet katalysator
monopoint fuel injection - éénpunts benzine-inspuiting, monopoint benzi-
ne-inspuiting, single point benzine-inspuiting
- injection system - centraal inspuitsysteem (1 verstuiver voor
alle cilinders)
monopole antenna - éénpolige antenne (radio)
monotube shock absorber - schokdemper met enkele buis
Monroe Europe Technical Centre (METC) - zie METC
month - maand
monthly - maandelijks
Moonbuggy (Lunar Roving Vehicle) (A) - maanvoertuig
moon roof - schuif-/kanteldak, zonnedak
- - reminder buzzer - waarschuwingszoemer voor open dak
Morris Garages Ltd. (MG) - Engels automerk
mortise - boorgat, pengat, spiegat, tapgat
MOSAIC (Material Optimalization for a Structural Automotive Innovative
Concept) - naam van een door Renault met diverse partners, waaronder
het Nederlandse chemieconcern DSM, ontwikkeld chassis voor
normale personenwagens
MOS-FET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) - metaaloxide
halfgeleider veldeffecttransistor met bijzondere eigenschappen (radio)
M.O.T. (Ministry of Transport) - Engels ministerie van transport, Minis-
terie van Verkeer en Waterstaat
motion - beweging
motor, to - een auto besturen, in een auto rijden
motor - (elektro)motor
- (A) - motor (van auto), verbrandingsmotor
- aerial - elektrisch in- en uitschuifbare antenne
motorail - autoslaaptrein (nachttrein die passagiers met auto naar be-
stemming over vaak lange afstanden vervoert)
- ambulance - ziekenauto
- antenna (A) - antenne aangedreven door motor, motor van antenne
- block - motorblok
- body - motorhuis
- brake - motorrem
- -buggy (A) - autotje met hoge wielen met massieve banden en een
onder de stoel geplaatste horizontale motor dat sterk
op een paardekoets leek (1907-1922)
motorbus - autobus
motor car - auto(mobiel), personenwagen
motorcar (A) - auto(mobiel), personenwagen
motor caravan - kampeerauto
Motor Carrier Act (A) - Amerikaanse transportwet
motor car works - auto(mobiel)fabriek
- drive - motoraandrijving
- driven actuator - elektrische servo
- hearse - lijkwagen
- home (A) - grote kampeerauto met vaste kampeeropbouw en doorgang
van cabine naar achteren
Motor Insurer's Bureau (M.I.B.) - zie M.I.B.
motorist - automobilist
motor lorry - vrachtauto
motormanagement - regeling van mengselbereiding, inspuitmoment, inspuit-
duur en ontsteking
motor method (F2) knock-rating - klopvastheidsbepaling, octaangetalbepa-
ling vlg. motormethode (F2)
- mount (A) - motorbevestigingspunt, motorophangpunt
- number - motornummer
Motor Octane Number (MON) - zie MON
motor oil - dieselbrandstof, dieselolie, motorolie
- output - motorvermogen
Motor Parts Center Europe (MPCE) (JE) - zie MPCE
motor school - rijschool
- siren - brandweersirene
- sprinkling machine - sproeiwagen
- trade - auto(mobiel)branche
- traffic - autoverkeer
- vehicle - auto, motorrijtuig, motorvoertuig
- - engineering - motorvoertuigtechniek
- - industry - motorvoertuigindustrie
- - inspection (A) - verplichte jaarlijkse autokeuring
- - insurance - autoverzekering
- - liquidation - voertuigvernietiging
Motor Vehicle Manufacturers Association (MVMA) (A) - zie MVMA
motor vehicle tax - wegenbelasting
motorway - (auto)snelweg, autoweg
- traffic - snelwegverkeer
motor winch - motorlier
M.O.T. (Ministry of Transport) test - algemene periodieke keuring (APK),
verplichte jaarlijkse autokeuring in Engeland opgelegd door M.O.T.
(Memorandum Of Understanding) - overeenkomst waarin is vastgelegd dat
verschillende Europese landen een GSM-netwerk (voor autotelefoon)
zullen bouwen
mould, to - persen, spuitgieten, vormen, vormgieten
mould - afgietsel, gietvorm, mal, matrijs, model, vorm
moulding - afdeklijst, flanklijst, gietstuk, sierlijst, stootlijst (op
carrosserie)
- material - sier- en stootlijsten
- recess - uitsparing voor sierlijst
- release sheet - beschermfolie aan kleefzijde van sierlijst
mount, to - aanbouwen, aanbrengen, in elkaar zetten, monteren, opzetten,
plaatsen
mountain - berg
mount bolt - (montage)bout
- in a vise, to - in bankschroef klemmen/plaatsen/zetten
mounting - bevestiging, montage, ophanging, opstelling, schakeling
- bolt - bevestigingsbout, montagebout
- bracket - bevestigingsbeugel, bevestigingsplaat op autogastank,
montagebeugel, motorsteun
- clearance - inbouwspeling, montagespeling
- clip - bevestigingsklem
- cover plate - montageplaat, pakking
- diagram - montageschema
- eye - bevestigingsoog, montage-oog
- flange - montageflens
- hole - bevestigingsgat, montagegat, schroefgat
- insulator - motorrubber
- kit - aanbouwset, inbouwset
- nut - bevestigingsmoer
- pad - rubber stootkussen
- plate - montageplaat, ophangplaat, schetsplaat
- position - montagestand
- rubber - rubberen gedeelte van ophangelement
- screw - bevestigingsschroef
- surface - montagevlak, pasvlak (bv. tussen wiel en naaf)
mousehole (A) - zie porthole
mouth - bek (van ger.), ingang, opening
movable - beweegbaar, mobiel, verplaatsbaar, verrijdbaar
- arm rest - opklapbare armleuning
move, to - (doen) bewegen, verleggen, verplaatsen, verrijden, verschui-
ven, verzetten
- lengthways, to - in lengterichting bewegen
movement - beweging, verlegging, verplaatsing, verschuiving
move off, to - wegrijden
- smoothly, to - soepel bewegen
movie van - filmwagen
moving contact - beweegbaar contact, bewegend contact, schuifcontact
- parts - bewegende delen
MP (Multi Purpose) - universeel, voor meerdere doeleinden geschikt
* 3 Mpa - 3 (kg/cm2?)
M.P.A. (Mobil Progressive Analysis) (A) - onderhoudsgericht motorolie-on
derzoek van Mobil
MPAC (maximum permissible axle capacity) (JE) - max. asbelasting, max.
asdruk
* M-PAC (M?-P?A?C?) - computer die gegevens als werktijd, afgelegde af-
stand, snelheid, operationele kosten zowel automa-
tisch als handmatig verzamelt en opslaat
(Mitsubishi Guppy '91)
MPCE (Motor Parts Center Europe) (JE) - onderdelendistributiecentrum van
Mazda dat alle Europese dealers bevoorraad vanuit Willebroek bij Antwerpen
MPFI (multi point fuel injection) - meervoudige brandstofinjectie
35 mpg (miles per gallon) - 8 liter op 100 kilometer
* M.P.G. (miles per gallon) - m.p.g. (mijlen per gallon)
(1 gallon (A) =...liter) (E)
MP (multi purpose) grease - universeel vet, voor meerdere doeleinden
geschikt vet
mph (miles per hour) (JE) - m/h, m.p.h. (mijlen per uur)
m.p.h. (miles per hour) - m/h, m.p.h. (mijlen per uur)
M.P.H. (miles per hour) - zie m.p.h.
MPI (multi point injection) - meerpunts brandstofinjectiesysteem (elke
cilinder heeft zijn eigen brandstofinjector), meerpunts sequentieel
inspuitsysteem (Honda '92)
MP-T (Multi Plate Transfer) (JE) - overbrenging bestaande uit 2 sets kop-
pelingsplaten die resp. met de overbrengingsas en de aandrijfas
achteraan verbonden zijn
MPV (Multi Purpose Vehicle) - voertuig met diverse toepassingsmogelijk-
heden, voertuig voor vele doeleinden
MR (Mid-engine Rear drive) vehicle (JE) - voertuig met middenmotor en
achterwielaandrijving (Toyota MR2)
MR2 (Midship Runabout 2 persons) (A) - type van Toyota (Midship vanwege
de plaats van de motor middenin, Runabout is een typische Amerikaanse
aanduiding voor het tegengestelde van een "slagschip" (grote auto) en
2 geeft het aantal personen aan)Þ
MR2 (Midship Runabout 2-seater) (A) - zie MR2
* MRE (Magnetic Resistance Element) (JE) - snelheidsmeter zonder
aandrijfkabel ? PvR
MRI (Magnet Relay In) (JE) - magnetisch relais in (van lier)
MRO (Magnet Relay Out) (JE) - magnetisch relais uit (van lier)
MRP (Material Requirement Planning) - materiaalaanleveringsplanning
MS (manual steering) (JE) - besturing zonder stuurbekrachtiger, niet-be-
krachtigde stuurinrichtingÞNÞ
M&S (mud and snow) tyre - buitenband geschikt voor rijden in modder en
sneeuw, M&S band
MT (manual transmission) (JE) - handgeschakelde transmissie, handgescha-
kelde versnellingsbak (bij achterwielaandrijving)
M/T (manual transmission) (JE) - zie MT
MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) - milieuvriendelijke vervanging van
loodverbindingen als antiklopdope
MTL (metal) - metaal- of chroombandje (staat op display van radio indien
zo'n bandje in cassettespeler is geplaatst)
MTM (Manual Transmission) (JE) - handgeschakelde transmissie, handgescha-
kelde versnellingsbak
- (Michelin Tire Monitor) (A) - bandspanning en -temperatuur worden
vanuit de velg gecontroleerd waarvoor de signalen draadloos naar
weergave-apparatuur in de auto wordt doorgegeven (Michelin)
mud - modder
- (drilling mud) - boorspoeling (bij aardolieboringen)
- and snow (M&S) tyre - zie M&S tyre
- bog madness (A) - strijd van zoveel mogelijk deelnemers met voer-
tuigen in de modder
- cover - spatlap
- crew - mensen die tijdens een zware rallye met een terreinwagen voor-
zien van een krachtige lier bij de lastige doorwadingen klaar
staan om rallyerijders te helpen
- flap - spatlap
mudguard - spatbord, spatscherm
- flap - spatlap van spatbord
mud shield - spatlap
- suck tanker - modderzuiger
muff - hoes, mof
muffle, to - dempen (geluid), isoleren, moffelen
muffler (A) - knaldemper, uitlaat(demper), uitlaatpijp
- explosion (A) - knallen in uitlaat
muffling (A) - geluiddemping
Multec (Multiple Technology) - ontstekings- en injectiesysteem (General
Motors)
multi-adjustable seat (A) - op vele wijzen verstelbare stoel
- -axle vehicle - voertuig met meer dan 2 assen
- barrel carburetter - meervoudige carburateur
* Multi Control Access System - computer die de communicatie met de
thuisbasis verzorgt waarbij berichten via een microfoon worden
ingesproken of direct in de betreffende computer kunnen worden
ingelezen (Mitsubishi Guppy) ('91?)
multi-cylinder engine - meercilindermotor
- -cylinder injection pump - lijn(inspuit)pomp, meercilinderinspuit-
pomp
multidisc clutch - lamellenkoppeling, meerschijvenkoppeling, meervoudige
plaatkoppeling
multidisk clutch (A) - zie multidisc clutch
multi flashing beacon - meervoudig zwaailicht
Multi Fuel Vehicle (MFV) - zie MFV
multi-function clock - multifunctionele klok
Multi Function Display (MFD) - zie MFD
multi-grade - werkzaam over groot temperatuurbereik (olie)
- - - engine oil - multigrade motorolie
- -hole nozzle - meergatsverstuiver
- -information meter - boordcomputer
- -layered resin-asphalt sheet (JE) - meerlagen hars-asfaltplaat
- -layer prints - gedrukte bedrading met meerdere lagen over elkaar
Mult-Layer Steel (MLS) gasket (A) - zie MLS gasket
multilingual instruction manual (A) - meertalig instructieboekje
Multi Link Beam Suspension (MLBS) - zie MLBS
multi-link rear axle - achterasophanging waarvan als uitbreiding op be-
staande constructie gebruik gemaakt is van dunne, op trek be-
laste geleidestangen, om achterwielen optimaal te geleiden met
als resultaat een laag onafgeveerd gewicht
- - - suspension - wielophanging bestaande uit een MacPherson veer-
poot, een stabilisator en 3 draagarmen
- - - system - meerstangensysteem (wielophanging)
multimeter - meter met meerdere gebruiksmogelijkheden, multimeter
multipath distortion - reflectievervorming (radio: FM signalen kunnen
directe en gereflecteerde signalen ontvangen)
- interference - overlappende storingssignalen (radio)
- - of excessive interception - overlappende storings-
signalen (radio)
Multi Plate Transfer (MP-T) (JE) - zie MP-T
multiplate clutch - lamellenkoppeling, meervoudige plaatkoppeling, pla-
tenkoppeling
multiple - meervoudig, veelvoudig
- -circuit brake system - meerkringsremsysteem
- disc brake - lamellenrem, meer-schijvenrem
- - clutch - lamellen koppeling, meervoudige plaatkoppeling
- -hole nozzle - meergatsverstuiver
- injection - meervoudige benzine-inspuiting, multipoint benzine-
inspuiting
Multiple Technology (Multec) - zie Multec
multiplex radio - meerbands-radio
multiplug - meervoudige stekker
multiply, to - vermeerderen, vermenigvuldigen, verveelvoudigen
multi point fuel injection (MPFI) - meervoudige brandstofinjectie
- - injection (MPI) - zie MPI
multiport fuel injection (MFI) (A) - zie MFI
multi purpose (MP) grease - zie MP grease
- - car - grootvolume personenwagen
- - gear oil - versnellingsbakolie
- - (MP) grease - voor meerdere doeleinden geschikt vet
Multi Purpose Vehicle (MPV) - zie MPV
multi-range meter - meter met meervoudig bereik
multi-speaker system - luidsprekersysteem met meerdere luidsprekers
- speed blower - ventilator met meerdere snelheden
- - gearbox - versnellingsbak met meer dan 5 versnellingen
- -use tester - universel meter
- valve engine - motor met meer dan 1 in- en 1 uilaatklep per cilinder
multiway valve - meerwegklep
Munsell System of Colors - kleurensysteem van Munsell (een combinatie van
cijfers en letters; de eigenschappen worden systematisch benoemd
in 3-dimensionale vorm overeenkomend met de eigenschappen van
tint, helderheid en verzadiging)
murmuring sound - ruisend geluid
muscle car (A) - auto met zeer groot motorvermogen
musher (Ls) - vrije taxichauffeur zonder vaste werktijden (is eigenaar-rijder)
mushroom valve - ringklep, schotelklep
mustard pot (Ls) - oud type Londense taxi
mute, to - onderdrukken (van programma's op radio bij ontvangst van ARI)
- off, to - wegdrukken (van cassettespelergeluid door radio)
MVc (Magnetic Switching Valve cool) (JE) - magneetklep koud (airco)
MVh (Magnetic Switching Valve hot) (JE) - magneetklep warm (airco)
MVI (Medium Viscosity Index) (A) - oliën met een VI (viscositeitsindex)
tot 80Þ(NÞ
MVIC (Mitsubishi Variable Intake Control) (JE) - elke cilinder heeft een
eigen inlaatspruitstukje voor hoge en lage toerentallen waarbij de
keuze wordt bepaald door een elektronisch geregelde klep
MVMA (Motor Vehicle Manufacturers Association) (A) - vereniging van
automobielfabrikanten in Amerika (voornamelijk bestaande uit GM en
Ford) die o.a. probeert de kwaliteit van de motoroliën op Europees
niveau te brengen
MVV (Mitsubishi Vertical Vortex) (JE) - lean-burn systeem [motor met ver-
ticale werveling waarbij de verbranding stabiel verloopt bij
lucht/brandstofverhoudingen tot 25:1 (Mitsubishi '92)]
MW (medium wave) - middengolf (radio)