Woordenboek letter L

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M

N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

l (liter) (A) - l (liter) (eenheid van volume = inhoud van 1 kg water bij
4gr. C en 760 mm atmosferische druk)
l (litre) - zie l (A)
label - label, etiket
labor (A) - arbeid, werk(zaamheid)
laboratory - laboratorium
labour - arbeid, werk(zaamheid)
- hour - arbeidsuur, werkuur
labyrinth plate - labyrinth afdichtingsplaat
lack - gebrek, gemis, tekort
lacker - lakvernis
lack of - gebrek aan, gemis aan, te weinig
- - power - gebrek aan vermogen, verlies aan vermogen
lacquer, to - lakken, spuitlakken (met blanke lak), vernissen
- - 1-component acrylaatlak, lak, lakvernis, vernis, lakwerk
- base paint - fysisch drogende lak
- -based paint film - laklaag op cellulosebasis
- primer - 1-component acrylaatprimer, luchtdrogende primer
- putty - 1-componentacrylaatplamuur
- thinner - lakverdunner
- type paint - fysisch drogende verf, lacquer laksoort
ladder engine - ladderwagen (van brandweer)
- frame - laddervormig chassis
- truck - ladderauto, ladderwagen
laden weight - beladen gewicht, gewicht in beladen toestand
ladytrucker (A) - vrouwelijke vrachtwagenchauffeur
LAF (Lineair Air/Fuel) ratio sensor - 1. lineaire lucht/benzine verhou-
ding sensor, 2. sensor die lambdasensor overbodig maakt (Honda Civic '92)
lag, to - achterblijven, naijlen, nalopen
- - achterstand, naijling, vertraging
lambda probe - lambdasonde
lam flooring - "parketvloer" van hardhout in vrachtwagen
laminar - gelaagd
- glass - gelaagd glas
laminate, to - bedekken met metalen platen, pletten, walsen
laminated - gelaagd, geplet, gewalst, met metalen platen bedekt
- glass - gelaagd glas
Laminated Glass (LG) (JE) - gelaagd glas, veiligheidsglas
laminated safety plate glass - gelaagd veiligheidsglas
- spring - bladveer(pakket)
lamination - laag, lamel (van transformator)
lamp - lamp(je), licht, verlichting
- base - grondplaat van verlichting, lampfitting, lamphuls, lampvoet,
voetplaat (van binnenverlichting)
- bulb - gloeilamp
- - screen - afschermkap (van gloeilamp)
- holder - (lamp)fitting, lamphouder
- kit - lampenset
- lens - lens van lamp
lamppost - lantaarnpaal
lamp service hole cover - afdekplaat achterlicht
- socket - huls (van gloeilamp), lamphouder, lampvoet
land - loopvlak van zuiger tussen 2 zuigerveren
"Landie" - Land Rover automobiel
"Landies" - Land Rover automobielen
Landi + Lambda Control (LLC) - automanagementsysteem van Landi
landing gear - opleggersteun, steunpoot (van oplegger)
- - support base - afstand van voorsteun tot achteras van oplegger
- support - opleggersteun, steunpoot (van oplegger)
Land Speed Record (LSR) - absolute snelheidsrecord te land
land transport - goederenvervoer over de weg, vervoer te land
lane - laan, rijbaan, rijstrook, voorsorteerstrook
- changing - wisselen van rijbaan
- line - middenstreep van rijbaan
law of carriage - transportrecht (verschuldigde bedrag i.v.m. transport)
- - goods - transportrecht (rechtsbepalingen betrekking hebbend op het
vervoer)
lap, to - inlopen, inschuren (klep op zitting), lappen, polijsten
- - overlapping, polijstschijf, ronde (van racecircuit), slijpschijf
- and shoulder belt - driepuntsveiligheidsgordel
- a valve, to - een klep inschuren op de zitting
- belt - heupgordel (veiligheidsgordel)
- -finish, to - op elkaar inlopen/inslijpen/polijsten
lapped surface - gepolijst oppervlak, op maat geslepen oppervlak (bv. van
verstuiver)
lapping - lappen, polijsten
- component - slijppasta
- compound - polijstmiddel, slijpmiddel
- tool - gereedschap voor inschuren van klepzittingen
lap portion - heupdeel (van veiligheidsgordel)
- - of the belt - heupdeel van veiligheidsgordel
115-lap race - wedstrijd over 115 ronden
lap safety belt - heupgordel, over heupen lopend gedeelte van driepunts-
gordel
lap seat belt - heupgordel, over heupen lopend gedeelte van driepunts-
veiligheidsgordel
lap time - rondetijd
large - breed, groot, ruim
- amount of standing water on the road - grote plas water op de weg
- end - drijfstangvoet
- engine - motor met grote cilinderinhoud
- grained abrasive paper - grof schuurpapier
- scale production - serieproductie
laser beam - laserstraal
lash - speling
- adjuster - klepspelingscompensator
LASRE (Lightweight Advanced Super Response Engine) (JE) - technische cam-
pagne in betrekking tot een nieuwe generatie motoren (Toyota ca. '80)
Last Station Memory (LSM) - zie LSM
latch, to - klemmen, sluiten (bv. van achterklep), sluiten met een slot,
(ver)grendelen
- - deurafsluiting, grendel (op achterklep van open laadbak), gren-
delinrichting, haak, laadbakhendel (van pick-up), neus, nok, pal,
slot(vanger) (van achterklep), tong (van veiligheidsgordel),
veerpal, vergrendeling (aan zijschot van open laadbak)
latch handle - haak (aan schuifruit), hendel met nok (aan schuifruit)
- lever - grendel met hefboom, pallichter, sluiting van zijschot (van
open laadbak)
- plate - gesp/tong (van veiligheidsgordel)
- - tab - gesp (van veiligheidsgordel)
- striker - slotplaat
- type tailgate - achterklep met grendel
late ignition - naontsteking
latent - latent
- heat - latente warmte
lateral - dwars, evenwijdig, in de breedte, parallel, (van) terzijde,
zijdelings, zijwaarts
- break-away - drift, uitbreken, zijdelings slippend door bocht
- clearance - dwarsafstand, dwarsspeling
- control rod - Panhardstang, reactie-arm
- direction - dwarsrichting (bij botsing), zijdelingse richting
- door - zijdeur
- face - flank, zijvlak
- force - dwarskracht
- grip - dwarsstabiliteit, stabiliteit in dwarsrichting
- lamp - markeringslicht, zijlicht
- link - dwarsgeplaatste wieldraagarm
- rod - dwarsstang, Panhardstang
- - bushing - dwarsstanglagerbus
- - - removing base - hulpstuk voor verwijderen van dwars-
stanglagerbus
- runout - axiale slingering, hoogteslag, (laterale) slingering,
zijdelingse slag, zijdelingse slingering, zijslag van
wiel, zijwaartse slingering
- slip - drift, uitbreken, zijdelings slippend door bocht
- stability - dwarsstabiliteit, stabiliteit in dwarsrichting, zij-
delingse stabiliteit
- stiffness - stijfheid van buitenband tegen dwarskrachten
- vent - ontluchting aan zijkant (van autobus)
- view - zij-aanzicht
latex - natuurrubber
lathe, to - (af)draaien, uitdraaien (bv. van remtrommel op draaibank)
- - draaibank
- chuck - klauwplaat van draaibank
latticework - raam, rasterwerk, rooster(werk), traliewerk
lavatory service truck - toilettenwagen
lavender - bleek blauwachtig purper, lavendel (kleur)
law - wet, wettelijk voorschrift
lawn tractor - tuinbouwtractor
law of conservation of energy - wet van het behoud van arbeidsvermogen
lay, to - aanbrengen, aanleggen, installeren, (neer)leggen, plaatsen
layer - laag(je)
layered - gelaagd, laagvormig
layer of oxidation - oxydatielaag
lay-out - concept, indeling, ontwerp, opmaak, opzet, overzicht
layrub coupling - elastische koppeling
- coupling joint cover - verbindingskap
layshaft - hulpas, nevenas, secundaire as
- gears assembly - tandwielgroep op nevenas
lazy axle - niet-aangedreven achteras (van vrachtwagen), sleepas
- -locking system - aan centrale vergrendeling verbonden systeem dat
openstaande ramen en eventueel aanwezig schuifdak automatisch sluit
tijdens het vergrendelen (Rover 800 serie '92)
lb (pound) - Engels pond (eenheid van massa)
LB (lift back) - auto met grote achterklep, liftback (model carrosserie)
* 160 lb-ft (foot-pound) of torque (A) - koppel van ... Nm (... mkg)
* 4,780 lbs. (2,170 kg.) (JE) - ?
LCD (Liquid Crystal Display) - beeldscherm(pje) met vloeistofkristallen,
LCD, weergave met vloeibare kristallen
LCC (Linear Charge Concept) system - systeem dat het "turbo-gat" tot een
minimum beperkt
L.D.C. (lower dead centre) - ODP (onderste dode punt)
L-driver (learner-driver) - leerling automobilist
* LDV ( ? ) (JE) - ? EM?
lead, to - leiden, voorijlen
- - (ge)leiding, loden, spoed (van schroefdraad), testpen, van/met
lood, verbindingsdraad, voedingsdraad, voorijling
- (symbol Pb, atomic no. 82) - lood (chemisch element, symbool Pb,
atoomnr. 82)
- acid - loodzuur
- - battery - lood(zwavelzuur)accu
- bronze - loodbrons
- chromate - loodchromaat (kleurpigment in lak)
- coated - verlood
- content - loodgehalte (van benzine)
leaded - gelood, loodhoudend (benzine)
- area - soldeerplek
- gasoline (A) - loodhoudende benzine
- petrol - loodhoudende benzine
lead free gasoline (A) - loodvrije benzine, schoonmaakbenzine, wasbenzine
- - - petrol - loodvrije benzine
- fuse - smeltzekering
leading axle - voorloopas van meervoudig asstel
- brake shoe - oplopende remschoen, oploop remschoen, primaire
remschoen
- edge - oplopende kant (van nok), voorkant, voorste rand
- shoe - oplopende remschoen, oploop remschoen, primaire remschoen
lead lamp - looplamp
- of an ohmmeter - testpen van een ohmmeter
- poisoning - loodvergiftiging
- screening - kabelontstoring
- seal - (borg)loodje, verzegelloodje
- shielding (A) - kabel met gevlochten metaal eromheen, kabelont-
storing
- solder - loodsoldeer, soldeer(tin), soldeerlood
- susceptibility - loodgevoeligheid
- tetra ethyl - tetra-ethyl-lood (TEL)
- - methyl - tetra-methyl-lood (TML)
- the pack, to - het veld (van racewagens) aanvoeren/leiden
- time - behandelingstijd, produktietijd
- weight - (wiel)balanceergewichtje
- white - loodwit
- wire - aansluitdraad, aansluiting, aanvoerdraad, bedrading, draad,
loden borgdraadje, looddraad, stroomdraad, stroomaanvoer-
draad, voedingsdraad, voedingskabel
- - connector - (stroomdraad)stekker
leaf - blad, veer, veerblad
- clip - veerbeugel, veerklem, veerstrop
- of the spring (A) - veerblad
- spring - bladveer(pakket)
- - bolt - torenbout, veerbout
- - bracket - veerbok, veerhand
- - clip - veerbeugel, veerklem, veerstrop
- - seat - veerpad, veerzitting
- - seating - veerpad, veerzitting
- - support - veerpad
- - U-bolt - veerbeugel, veerstrop
- - wedge - veerspie, onderlegspie van bladveer
- sprung axle - as met bladveren
- transverse spring and transverse arm type suspension - dwarsveer en
dwarsarmophanging
leak, to - lekken
- - lek(kage)
leakage - lek(kage)
leak air - valse lucht
leakage current - elektrische lekstroom
- detector - lekdetector, lekzoekapparaat
- from - lekkage van, lekkage via
- fuel - lekbrandstof
- of current - lekstroom, stroomverlies
- pipe - lekolieleiding (dieselmotor)
- space - ruimte voor lekvloeistof
- test - lekproef, lektest
leak detector - lekdetector (airco), lekzoekapparaat
- -off pipe - lekleiding, opvangleiding, retourleiding
- -proof - lekdicht, lekvrij
- test - lektest
- tester - lektestapparaat
leaky - doorlatend, lek, lekkend
lean - arm, mager, zuinig
- burn engine - armmengselmotor, magermengselmotor, motor met magere
verbranding, op arm mengsel lopende motor
- - motor - zie lean burn engine
- combustion engine - armmengselmotor
Lean Drop Method - afstelmethode van stationair toerental en stationair mengsel
lean indication - arm mengsel indicatie
- mixture - arm mengsel, mager mengsel
- - sensor - magermengselsensor
- production (JE) - afgeslankte produktie (in tegenstelling tot de lo-
pende band), flexibele fabricage, Japanse manage-
mentbenadering waarbij kwaliteit en kwaliteitsver-
betering van proces en produkt centraal staat dat
geleid heeft tot een efficiá‰ánt produktieproces dat
in de jaren tachtig en negentig deze naam kreeg
- retailing (A) - minder maar winstgevender dealers vlg. franchise-
principe
- the mixture, to - het mengsel arm/mager maken
lease, to - huren, leasen, verhuren, verpachten
- - lease-overeenkomst
leasehold - gehuurd, gepacht, huur, in huur, (huur)pacht
lease-holder - huurder (van auto), pachter
leather, to - afzemen, met leer bekleden
leather - leder(en), leer, leren, zeemleer
- -covered - overtrokken met leer
leatherette - kunstleer, leerdoek
leather upholstery - lederen bekleding, leren bekleding
- work - lederen bekleding, leren bekleding
leathering - afzemen
leather upholstery - lederen bekleding, leren bekleding
- -wrapped sport steering wheel - met leer bekleed sportstuurwiel
leave, to - achterlaten, verlaten
- unattended, to - onbeheerd achterlaten
LED (Light Emitting Diode) - LED, lichtemitterende diode, lichtproduce-
rende diode, lichtuitstralende diode
LEDE (Low Emission Diesel Engine) - dieselmotor met lage emissie
ledge - lijst, rand, richel, scharnier(punt) (van remschoen), uitstekende
rand
left - aan linkerzijde, links
- case side - linker huis
- front (LF) - linksvoor
- front wheel brake circuit - remcircuit van linker voorwiel
- -hand - linker, links
- - - (LH) (JE) - linker, links
- - - drive (LHD) - links stuur, linkse besturing
- - - - - (- ) vehicle - voertuig met linkse besturing
- -handed screw thread - linkse (schroef)draad
- -hander - linker bocht
- -hand rotation - linksom draaiend
- -hand side - linkerkant, linkerzijde
- - - steering - linkse besturing, stuur links in auto
- - - thread - linkse (schroef)draad
- - - (LH) threads (JE) - linkse (schroef)draad
- - - vehicle - auto met linkse besturing, auto met links stuur
- rear (LR) - linksachter
- -right direction - dwarsrichting
- - - error - links-rechts verschil
- side - linkerkant, linkerzijde
- turn indicator - linker richtingaanwijzerlampje
- wheel - linkerwiel
leg - been, poot, steun
legal - rechtsgeldig, wettelijk toegestaan, wettelijk verplicht
legal liability - wettelijke aansprakelijkheid
leg and spindle assy. (assembly) - steunpoot van oplegger
legal - rechtsgeldig, wettelijk toegestaan, wettelijk verplicht
leg area - beenruimte
leg room - beenruimte
lemon yellow - citroengeel
length - afstand, lengte
- adjustment - verstelling in lengterichting
lengthen, to - langer maken, verlengen
lengthening bar - verlengstuk
length link - in langsrichting geplaatste wieldraagarm
- of brake path - remweg
- - life - levensduur
- - trailer with towing tongue - aanhangwagenlengte inclusief trekstang
- - - without towing tongue - aanhangwagenlengte exclusief
trekstang
- way - in lengterichting, overlangs
lengthwise - in lengterichting, overlangs
lengthy warm-up idling - langdurig stationair opwarmen van motor
lens - glas (bv. van koplamp/richtingaanwijzer), lens
LENTE (Low Emission NOx Traction Engine) - project gesubsidieerd door VROM
waarbij men zich oriënteert op de schone motor van de verre toekomst
Le Shuttle - Le Shuttle (autotrein die door de Eurotunnel tussen Calais,
Frankrijk en Folkestone, Engeland pendelt)
lessee - cliënt van leasemaatschappij, huurder (van auto), organisatie
die lease-auto's in gebruik heeft, pachter (van auto)
lessor - leasemaatschappij, organisatie die lease als dienst aanbiedt,
verhuurder (van auto), verpachter (van auto)
less than - minder dan
less-than-trailer-load (LTL) carrier (A) - stukgoederenwagen
let in, to - inlaten, toelaten
- - the clutch, to - koppelen, koppelingspedaal laten opkomen
- off oil, to - olie aftappen
- out, to - uitrollen (van lierkabel)
- stand outside, to - buiten laten staan, naar buiten rijden (bv. na
uitgevoerd spuitwerk)
letter, to - beletteren, letters aanbrengen
- - letter
let the clutch out, to - de koppeling laten aangrijpen/opkomen, koppelen
- - - slip, to - de koppeling laten slippen
LEV (Low Emission Vehicle) - 1. naam van nieuwe zware en schone motoren-
lijn (Mercedes Benz '91), 2. voertuig met lage uitlaatemissie
LEV (Low Emission Vehicle) Standards - auto's met lage emissie-eisen
level, to - (af)vlakken, gelijkmaken, vlakmaken
- - egaal, gelijk, glad, horizontaal (vlak), horizontale lijn, ni-
veau, peil, plat, vlak, waterpas
- adjustment - hoogteafstelling, niveauregeling
- button - radioknop om niveau van toon en geluidsverdeling in te
stellen
- control - niveauregeling
- controller - niveauregelaar
- control system - niveauregelsysteem
- crossing - gelijkvloerse wegkruising, overweg, spoorwegovergang
- difference - hoogteverschil
- gauge - peilstok
- line - horizontale lijn
levelling - strak trekken (van drogende lak)
- agent - strakmaker (in lak)
- instrument - waterpas
- system - niveauregelsysteem
- valve - hoogteregelklep, niveauregelaar van luchtveersysteem
level of charge - zuurgraad (van elektrolyt in accu)
- plug - vloeistofniveauplug
- road - vlakke weg
- - surface - vlak wegdek
- sensor - vloeistofniveausensor
- surface - horizontaal vlak, vlakke ondergrond
- switch - schakelaar voor lichtbundelhoogteverstelling
- warning sensor - niveausensor
- - switch - schakelaar voor waarschuwing remvloeistofpeil
- - - connector - stekker van schakelaar voor waar-
schuwing remvloeistofpeil
lever - domme kracht, drukvinger, (hand)greep, handvat, hefboom(stang),
hendel, hevel, klinklichter, knop, kruk, pal, slinger
- action - hefboomwerking
leverage - hefboomoverbrenging, hef(boom)werking, hefkracht
lever arm - arm van hefboom
- bracket - hefboomstoeltje, steun van tussenhefboom
- /button type - type met hendel en schakelaar
- control spring - hevelbedieningsveer
- effect - hefboomeffect, hefboomwerking
- knob - knop van versnellingshendel
- lock pin - vergrendelingspen, vergrendelingsspie
- mechanism - hefboommechanisme, hefboomstelsel, overbrengingsmecha-
nisme
- pivot - (hefboom)scharnierpunt
- shock absorber - armschokdemper
- type - type met hendel
- - dial gauge - meetklok met arm, meetklok met hevel
LF (left front) - linksvoor
- (Low Frequency) - lage frequentie (radio)
LG (Laminated Glass) (JE) - gelaagd glas, veiligheidsglas
LGV (Light Goods Vehicle) - vrachtwagen voor lichte goederen
LH (left hand) (JE) - aan de linkerkant, linker, links
LH (left hand) threads (JE) - linkse (schroef)draad
lhd (left-hand drive) - linkse besturing, (met) links stuur
LHD (left-hand drive) (JE) - linkse besturing, (met) links stuur
- ( - - - - ) vehicle (JE) - voertuig met linkse besturing
L-head motor - zijklepmotor
LI (Load capacity Index) - belastingsindex van buitenband vlg. ISO-,
ETRO- en ECE-norm, draagcapaciteit van buitenband, lastindex (op
buitenband bv. 82 = 475 kg/band)
liability insurance - wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
liable to duty - tolplichtig
liberated heat - vrijkomende warmte
library vehicle - rijdende bibliotheek
licence, to - licentie/vergunning verlenen
- - licentie, rijbewijs
- number - kentekennummer
- plate - kentekenplaat, nummerbord, nummerplaat
- - holder - kentekenplaathouder, nummerbordhouder, nummer-
plaathouder
- tag - kentekenplaat, nummerbord, nummerplaat
license, to (A) - licentie/vergunning verlenen
- (A) - licentie, rijbewijs
- number (A) - kentekennummer
- -plate (A) - kentekenplaat, nummerbord, nummerplaat
- - - holder (A) - kentekenplaathouder, nummerbordhouder, num-
plaathouder
- - light (A) - kentekenplaatverlichting
- - moulding (A) - kentekenplaathouder, nummerbordhouder, num-
merplaathouder
- tag (A) - kentekenplaat, nummerbord, nummerplaat
lid - deksel, dop, klep, (motor)kap
- brace - motorkaphaak
- catch - motorkapsluiting, sluiting van deksel
- hole - ontluchtingsgaatje in deksel (van lakbeker aan spuitpistool)
- latch - motorkapsluiting
- ledge - motorkapsluiting
- lock - motorkapslot, slot van deksel
- opener - deksellichter
- release gear - ontgrendelingsmechanisme van motorkap/deksel
- stay - motorkapsteun
- support - motorkapsteun
life - brandduur (van lamp), levensduur
- span - levensduur
Life Style Vehicle (LSV) (A) - zie LSV
life time - levensduur
- time guarantee - levenslange garantie
lift, to - omhoog brengen/tillen, (op)heffen, (op)hijsen, (op)lichten,
optillen
- - (hef)brug, hefvermogen, krik, opwaartse druk (onder auto), op-
waartse kracht
- and support locations - punten waar kriks en steunen moeten worden
geplaatst
- attachment - hefbrugsteun
liftback (LB) - auto met grote achterklep, liftback (model carrosserie)
lift bracket - hijsoog
- cab - tilcabine (van vrachtwagen)
- control handle - hefbedieningsknop
- cylinder - bekrachtigingscilinder, hefcilinder, servocilinder
lifted wheel - vrijhangend wiel
lifter (A) - klepstoter, stoterstang
- bore (A) - klepstoterboring
lift force - hefkracht, opwaartse kracht
liftgate (A) - achterklep, laadklep
- liner (A) - bekleding van achterklep
lift here - hier optillen
lifting - opwerken (van nog niet droge lak)
- angle - openingshoek van laadklep
- arm - hefarm, hefboom
- bracket - hijsoog
- capacity - hefcapaciteit, hefvermogen
- cylinder - hefcilinder, servocilinder
- eye - hijsoog
- movement - opwaartse beweging
- platform - hefbrug, hefplateau
- tackle - hijsblok, katrol, takelblok
- truck - (vork)heftruck
- zone - opwerktijd, tijd waarin nog niet droge lak kan opwerken
lift jack - hefbrug
- location - opkrikpunt
- off, to - aftillen van
- out, to - uitlichten, uittillen
- pump - opvoerpomp
- truck - laadbaklift (op vrachtwagen), vorkheftruck
- up, to - rechtop zetten (van rugleuning)
- valve - luchtdrukregelklep (van luchtvering)
light, to - branden (van lamp), verlichten
- - gemakkelijk, licht (niet zwaar), licht (van lamp), licht (van
kleur), verlichting, verwarmingslamp
- aiming - lichtbundel
- alloy - aluminiumlegering, lichtmetaallegering
- - look - op lichtmetaal lijkend
- beam - lichtbundel, lichtstraal
- blue - lichtblauw
- bulb - (gloei)lamp
- coat of oil - beetje olie, dun laagje olie
- control/dimmer switch - licht-/dimschakelaar, lichtschakelaar
- - rheostat - dimmer van dashboardverlichting, dimmer van in-
strumentenverlichting, instrumentenverlichtings-
regelaar, regelbare instrumentenverlichting
- - switch - lichtschakelaar
- -duty commercial vehicle - lichte vrachtwagen
- drag - lichte weerstand (bv. van remmen)
Light Emitting Diode (LED) - zie LED
lighter - sigarenaansteker, sigarettenaansteker
light failure indicator relay - relais van aanduiding "defect licht",
relais van indicatie "licht is defect"
light gasoline (A) - uit lichte bestanddelen bestaande benzine
Light Goods Vehicle (LGV) - vrachtwagen voor lichte goederen
- green - lichtgroen
lighting - verlichting
- product - verlichtingsartikel
- switch - lichtschakelaar
- system - verlichtingsinstallatie
light intensity - lichtsterkte
- kit - lampenset
- lighting duration - oplichttijdsduur (van lamp)
- - time - licht-aan tijd, oplichttijd, oplichttijdsduur, tijd
dat lampje brandt
- load - deellast
lightly - licht (raken, vastzetten)
- screwing - licht vastschroeven
light metal - licht metaal, lichtmetaal
- - - (bijv. nw.) - lichtmetalen
- - alloy - lichtmetaallegering
- metals - lichte metalen
- pattern - verlicht oppervlak
lightning - bliksem
light oil - dunvloeibare olie, lichtpetroleum
light pattern - knipperpatroon, (op)lichtpatroon (bij storingscodes),
verlicht oppervlak
light petrol - uit lichte bestanddelen bestaande benzine
Light Pressure Turbo - turbo die met een maximale overdruk werkt van 1,45
bar (Saab '92)ÞNÞ
light reminder buzzer - lichtzoemer, waarschuwingszoemer voor brandende
verlichting
- - relay - zoemerrelais voor vergeten verlichting
- resistance - lichtweerkaatsing (van lak)
- retainer relay - lichtbedieningsrelais
- retractor motor - koplampopklapmotor
- - relay - koplampopklaprelais
- sensative - lichtgevoelig
Light Single Wheel (LSW) - zie LSW
lights-off buzzer - waarschuwingszoemer "lichten uitdoen"
- -on buzzer - waarschuwingszoemer "lichten aandoen"
- - - warning system - waarschuwingssysteem voor brandende verlich-
ting, zoemer voor vergeten verlichting
light pressure turbo (LPT) - lagedruk turbo
light source color (A) - lichtbronkleur
- switch - lichtschakelaar
light truck (A) - pick-up
- - (LT) (A) - zie LT
light van - lichte bestelwagen
lightweight - lichtgewicht
- metal - lichtmetaal
Lightweight Advanced Super Response Engine (LASRE) (JE) - zie LASRE
lilliput socket - dwergfitting
lime stone base grease - kalkhoudend consistentvet
- - -sodium base grease - universeel consistentvet
limit, to - begrenzen, belemmeren, beperken
- - grens, limiet, maximum, uiterste
limitation - begrenzing, belemmering, beperking
- cam - begrenzingsnok
- stop - (begrenzings)aanslag
limited - begrensd, beperkt
- slip differential (LSD) - zie LSD
limiter - aanslag, begrenzer, pal
limiting value - grenswaarde
limit of stretching strain - strekgrens
- - wear - slijtagegrens
- switch - begrenzer(schakelaar), begrenzingsschakelaar, eindschake-
laar (bv. van schuif-/zonnedak)
- value - grenswaarde, limiet
limousine - 4-deurs auto, limousine (automodel)
limp-home system - thuisbrengsysteem
- - - tire (A) - reserveband op minireservewiel, "thuiskomer"
line, to - bekleden, ingieten (van lager), voeren, voorzien van een
voering
- - buis, draad, kabel, koord, leiding, lijn, streep
- a bearing, to - ingieten van een lager
linear - lineair, rechtlijnig
linear air/fuel (LAF) ratio sensor - zie LAF ratio sensor
Linear Charge Concept (LCC) system - zie LCC system
linear distance - afstand hemelsbreed
- expansion - lineaire uitzetting, uitzetting in lengterichting
linearly-mounted engine - in lengterichting geplaatste motor
- speed - lineaire snelheid
- velocity - lineaire snelheid
line assembly - montage aan lopende band
- fit - inbouw af fabriek
- mark - lijnvormig merkteken, streep
- of force - krachtlijn
- -of-sight signal - rechtlijnig signaal (ontvangst door FM radio)
- pressure - leidingdruk, lijndruk (van automatische bak)
- - at stall - lijndruk op moment van blokkeren (automatische bak)
liner - bekledingsmateriaal, excentrische ring (inspuitpomp), inlegstuk,
losse cilinderbus, losse cilindervoering, mantel, plaat
- company - lijndienstmaatschappij
linerless cylinder block - cilinderblok zonder losse cilindervoeringen
line up, to - in lijn brengen, richten, tegenover elkaar zetten, uitlijnen
lining - bekleding (van koppeling/rem)), voering (van koppeling/rem)
- pad - remblok
- surface - voeringoppervlak
link, to - (aaneen)koppelen, aansluiten, beweegbaar verbinden, samenvoegen
- - (aaneen)koppeling, aansluiting, beugel, draagarm, draaibaar ver-
bindingsorgaan, gewricht, schakel, schalm, scharnier, schommel,
(carburateur)stangetje, verbinding, wielarm
4 link - 4 draagarmen (van achterwielophanging), 4 reactie-armen
linkage - bedieningsmechanisme, overbrengingsstangen, (stang)over-
brenging, stangenstelsel, stuurstangen
- -actuated - bediend d.m.v. stangenstelsel
- ball joint - stuurkogel
- -controlled - bediend d.m.v. stangenstelsel
link fork - verbindingsvork
- motion slider - geleidebaan
- pin - draaipen, kettingbout(je), schakelbout, scharnierbout
5 link rigid axle - starre as met 5 reactie-armen
link rod - verbindingsstang
linseed oil - lijn(zaad)olie
lip - lip (van keerring), rand, uitsteeksel
- seal - cup met rand
- - protector - beschermstuk voor keerringlip
liquefied - vloeibaar (gemaakt)
- gas - vloeibaar gas
Liquefied Natural Gas (LNG) - LNG, vloeibaar aardgas
liquefied petroleum gas (L.P.G.) - autogas, L.P.G., vloeibaar gas
liquefy, to - vloeibaar maken/worden
liquid - vloeibaar, vloeistof
- cooled - vloeistofgekoeld
- cooling - vloeistofkoeling
- coupling - vloeistofkoppeling
Liquid Crystal Display (LCD) - zie LCD
liquid fuel - vloeibare brandstof
- gas - vloeibaar gas
- polish - vloeibaar schoonmaakmiddel
Liquid Propane injection (LPi) - zie LPi
liquid refrigerant - vloeibaar freon
- sealing compound - vloeibare pakking
- state - vloeibare toestand
- tube - vloeistofleiding
liter (l) (A) - liter (l) (eenheid van volume)
14-liter family (A) - serie 14-liter motoren
lithium (chemical element, symbol Li, atomic no. 3)- lithium (chemisch
element, symbool Li, atoomnr. 3)
- grease - lithiumvet
- soap base glycol grease - lithium glycolvet op zeepbasis,
(speciaal) remmenvet
- - grease - lithiumzeepvet, MP vet, universeelvet
litre (l) - liter (l) (eenheid van volume)
1.6-litre straight-six engine - 1,6 liter 6 cilinder lijnmotor
little-end bush - pistonpenbus
live axle - aandrijfas, aangedreven as
livestock traffic - veevervoer
- trailer - aanhanger voor veetransport
- transport - veevervoer (in speciale veewagen)
- transporter - veetransportauto
live wire - onder spanning staande stroomdraad
LLC (Landi + Lambda Control) - automanagementsysteem van Landi
LNG (Liquefied Natural Gas) - LNG, vloeibaar aardgas
LO (low) (JE) - laag, lage snelheid (ventilatorschakelaarstand)
load, to - (be)laden, belasten, goederen (in)laden, opladen (accu)
- - belading, belasting (van motor), gewicht, lading, last, stroomver-
bruiker, vracht
load-a-juster - progressief werkende hulpveer die zich automatisch in-
stelt naar de mate van belading van het voertuig (Koni
schokdemper)
- capacity - draagvermogen, laadvermogen
- - index - laadcapaciteit vlg. kenteken
Load capacity Index (LI) - zie LI
load carrying capacity - draagvermogen, laadvermogen
- - panel - open laadbak
- - platform - open laadbak
- characteristic - belastingskarakteristiek
- curve - belastingskromme
- dependent - lastafhankelijk
- diagram - belastingsdiagram
- distribution - belastingsverdeling, gewichtsverdeling
loaded - beladen, belast (banden), (in)geladen, opgeladen
- radius - belaste straal (van band)
loader - laadschop, lader (persoon die containers/vervoermiddelen laadt)
load factor - beladingsgraad, belastingsfactor
- fastening equipment - ladingvastzetsysteem
- floor - laadvloer
- for the ball coupling of the towing bracket (JE) - kogeldruk van
trekhaak
- index - lastindex (van autoband)
loading - beladen, (be)lading, belasten, belasting, opladen
- and unloading of goods - laden en lossen van goederen
- area - laad(opper)vlak, laadruimte
- capacity - draagvermogen, laadcapaciteit, laadvermogen
- condition - belasting, belastingstoestand
- crane - laadkraan
- height - laadhoogte
- length - laadlengte
- list - laadlijst
- platform - laadvloer, open laadbak
- - body - zie loading platform
- rails - oprijplaten
- space - laadruimte
- - height - hoogte van laadruimte
- - length - lengte van laadruimte
- - width - breedte van laadruimte
- surface - laadvloer
- - height - hoogte van laadvloer
- width - breedte tussen wielkuipen
load leveler - hoogteregelsysteem (Monroe)
Load-Leveler and Level-Light variable-rate spring/shock absorber
combination (A) - hoogteregelsysteem met enigszins
variabele veerconstante en demping (Monroe)
Load Proportioning Valve - lastafhankelijke remdrukbegrenzer/-regelaar
load range - draagvermogen (vermeld op buitenband, bv. 88 of C)
Load Range - alfabetische code gebaseerd op pr-getal en bandspanning;
wordt achter maataanduiding op buitenband vermeld vlg. de
vroegere TRA-norm
load rating - draagvermogen (van autoband)
load sensing - lastafhankelijk
- - pressure valve (LSPV) - zie LSPV
* - - proportioning and by-pass valve (LSP & BV) (JE?) - zie LSP
PvR & BV
* - - - valve (LSPV) (JE?) - zie LSPV PvR
* - - - - ( - ) gauge (JE?) - zie LSPV gauge
* - - spring - belastingsensorveer ?, veerbelaste stang ?PvR
* - - - boot - belastingsensorveerhoes ? PvR
- - - shackle - oog van lastafhankelijke remdrukbegrenzer
- - timer (LST) - zie LST
- sensitive - lastafhankelijk
- sheet - laadlijst
load space - laadruimte
- test - belastingsproef (van accu)
- wire - plusdraad
lobe - (ronde) nok, rond uitsteeksel
- height - nokhoogte
local - lokaal, plaatselijk
- assembly project [SKD (Semi-Knocked Down) or CKD (Complete Knocked
Down)] - lokaal assemblage project [SKD (gedeeltelijk op te bouwen)
of CKD (geheel op te bouwen)]
- content - 1. aandeel geleverde onderdelen van plaatselijke bedrij-
ven, 2. aantal plaatselijk geproduceerde onderdelen, 3.
percentage van de onderdelen per in Europa gebouwde Ja-
panse auto dat van Europese origine moet zijn om ook
daadwerkelijk van een in Europa geproduceerde auto te
kunnen spreken
locally manufactured tool - plaatselijk aangemaakt gereedschap
locate, to - bepalen (van plaats), de plaats van een storing bepalen,
fixeren, lokaliseren, opsporen, opstellen, zoekenÞNÞ
locating bolt - centreerbout, pasbout, stelbout
- bush - mantelmoer, wartelmoer
- clip - steunbeugel
- dowel - centreerpen
- hole - pasgat
- peg - paspen
- pin - centreerpen, paspen
- screw - stelbout
- stud - pasbout
location - ligging, plaats(ing), punt
- plate - fixeerplaat
- screw - stelschroef
lock, to - (af)sluiten, blokkeren (van wielen), borgen, op slot doen,
opsluiten, vastklemmen, vastlopen, vastzetten, vergrendelen
- - aanslag(punt) (stuurinrichting), borg, borglip (van stekker),
grendel, slot, sluiting, sperinrichting, vergrendeling, zekering
lock (A) - klepspietje
LOCK - contactslotstand (motor loopt niet en stuur is geblokkeerd)
lockable - afsluitbaar, vergrendelbaar
- differential - sperdifferentieel
lock angle - max. wieluitslag
- ball - blokkeerkogwel, vergrendelkogel, stopkogel
- - sleeve - blokkeringsbus
- barrel - slotcilinder
- base - grondplaat (van afsluiting van uitneembaar dak)
- bolt - borgbout, vergrendelpal
- button - vergrendelknop
- cam - vergrendelnok (van slot)
- cap - borg(moer)ring, vergrendelingsdop (op naafmoer)
- compound - borgmiddel
- cylinder - cilinderslot, slotcilinder
- de-icer - slotontdooier
locked - (af)gesloten, op slot, vergrendeld
lockerpoint - plaats waar 's nachts goederen worden afgeleverd
lock expander - blokkeringsslot
- handle - raamsluiting
locking ball - blokkeerkogel, vergrendelkogel
- button - vergrendelknop
- catch - vergrendelinrichting
- clip - borgclip
- compound - borgmiddel
- device - afsluitmechanisme, grendel, grendelinrichting, vastzet-
inrichting, vergrendeling, vergrendelinrichting
- differential - sperdifferentieel
- filler cap - afsluitbare vuldop
- fuel tank cap - afsluitbare tankdop
- glovebox - afsluitbaar dashboardkastje
- hub - vrijloopnaaf
- knob - vergrendelknop
- link - slotstang (om portierslot te vergrendelen),
vergrendelstang (in portier)
- lug - (borg)lipje (van stekker)
- materials - borgmiddelen
- mechanism - blokkeerinrichting (van automatiosche veiligheidsgordel
- pawl - blokkeerpal, vergrendelpal
- - lever - afsluithefboom
- pin - borgpen
- plug - afsluitplug
- retractor assy. - blokkeermechanisme (van veiligheidsgordel)
- ring - borgring
lock key - portiersleutel
- knob - vergrendelingsknop, vergrendelknop
- lever - borglipje, vergrendelingshendel, vergrendelingshaakje (van
bagage-afdekplaat)
- nut - borgmoer, contramoer, zelfborgende moer
- - cap - borg(moer)kap, dop voor borgmoer
- - wrench (A) - borgmoersleutel
- pawl - blokkeerpal
- pin - blokkeerpen, blokkeerstift, borgpen
- plate - borgplaat(je), borgrand (van boven- of onderbak van radia-
teur), borgveerring, slotplaat, zekeringsplaat
- position - borgstand (van portierschakelaar), vergrendelstand
- release bolt - blokkeerbout (van airbag)
- release button - ontgrendelingsknop(je)
- - lever - ontgrendelingshendel
- - strap - lus (om zitting omhoog te trekken)
- ring - borgring
- rod - sluitstang
- sensor - blokkeersensor (airco)
- sleeve - blokkeermof, geleider, sluitmof
- spring plate - verende borgplaat, vergrendelplaatje (van asbakje)
- striker - slotvanger
- - plate - slotvanger
- switch - blokkeerschakelaar, vergrendelschakelaar
- synchronisation - spersynchronisatie
- synchronization (A) - spersynchronisatie
- to lock turns (A) - max. aantal stuurwielomwentelingen
- torque - blokkeerkoppel (van startmotor)
- up, to (A) - blokkeren van wielen (tijdens remmen), slipvrij aan
elkaar koppelen van pomp- en turbinewiel van hydrau-
lische koppelomvormer
- -up - blokkering van wiel, lock-up, overbruggingskoppeling (van auto-
matische bak), slipvrije overbrugging van koppelomvormer, ver-
grendelde blokkering (in automatische bak), vergrendeling (in
automatische bak)
- - - clutch - lock-up koppeling (automatische bak), overbruggingskoppeling,
vergrendelingskoppeling
- - - indicator - controlelampje dat aangeeft dat lock-up in werking is
- - - point - lock-up moment (automatische bak)
- - - solenoid - elektrisch bediende lock-up klep, solenoïde van
overbruggingskoppeling van hydraulische koppelomvormer
- washer - borgring, sluitring, veerring
- wire - borgdraad
lodge, to - blijven steken
lodging vehicle - verblijfswagen
logarithmic scale - logatitmische schaalverdeling
logging-truck (CE) - 25 meter lange vrachtwagen die boomstammen vervoert
logic - logisch
- circuit - logische schakeling
logistics - goederenstroombeheersing, logistiek
- manager - logistiek manager
London cab - Londense taxi (merk Austin)
- Regional Transport (LRT) - zie LRT
- Taxi International (LTI) - zie LTI
long - lang (lengte), langdurig (tijd)
- cab - slaapcabine
long distance beam - vèrstraler
- - cab - lange afstandscabine, stuur- en slaapcabine
- - goods transport - goederenvervoer over lange afstand
- - haulage - internationaal transport
- - light - groot licht
- - traffic - langeafstandsvervoer
longer pin (JE) - lange pen (in tegenstelling tot een andere kortere pen)
long-haul traffic (A) - langeafstandsverkeer
long hole - langwerpig gat, sleuf
longitude - lengte
longitudinal - de lengte betreffende, in de lengte, in langstichting, in
lengterichting, in richting van de lengte, langs, lengte,
longitudinaal, overlangs, vlg. lengte
- arm - langsdraagarm, langsreactie-arm, langsreactiestang
- bottom radius arm - overlangse onderste reactie-arm
- - reaction arm - overlangse onderste reactie-arm
- channel - U-vormige langsdraagbalk
- control arm - langsdraagarm
- direction - langsrichting, lengterichting
- engine - motor in lengterichting
- floor beam - overlangse vloerbalk (van autobus)
- force - in lengterichting werkende kracht
- frame - ladderchassis, raamchassis
- girder - balk in de lengte, langsbalk, langsdraagbalk,
langsdrager, langsligger, lengtebalk
longitudinally mounted - in lengterichting ingebouwd
longitudinal leaf spring - langsbladveer
- link - langsdraagarm
- member - langsdraagbalk, langsdrager, langsligger
- mounting - motor in lengterichting geplaatst
- roof beam - overlangse dakbalk ( van autobus)
- runner - langsligger (van chassis)
- section - langsdoorsnede
- semi-elliptic spring - half-elliptische bladveer in langsrichting
- stability - langsstabiliteit, stabiliteit in de lengte
- top radius arm - overlangse bovenste reactie-arm
- top reaction rod - overlangse bovenste reactie-arm
- torsion bar - torsieveer in langsrichting
long-life - extra lange levensduur, extra lang meegaand
long orbital sander - draaiende vlakschuurmachine met lang
schuurblad/schuuroppervlakÞNÞ
* - range driving light - verstraler (zie long distance beam)
- residue - restprodukt van raffinaderij
- stem nozzle - lange meergatsverstuiver, verstuiver met lange neus
- stroke engine - langeslagmotor, motor met lange slag
- thrust braking - gedempte oplooprem
- wave (LW) - lange golf (radio)
- wheel base - lange wielbasis
- -wheel base truck - vrachtwagen met lange wielbasis
loop - bocht, kring(loop), krul, lus, oog
- ring - O-ring
- scavenge - omkeerspoeling
- scavenging - omkeerspoeling
loose, to - losdraaien, losmaken
- - los, met speling, met veel tussenruimte, ruim, slap (bv. aandrijfriem)
- connection - losse verbinding, niet goed contact makende verbinding
- -fitting shoulder belt - te losse schoudergordel
- rust - losse roest, oppervlakteroest
- time, to - achterlopen (klok)
loosen, to - losdraaien, losgaan, los gaan zitten, losmaken, lossen, loswerken
- by vibration - lostrillen
- each bolt a little time, to - bouten om de beurt steeds een stukje
losdraaien
looseness - ruimte, speling
loosen in several passes, to - gelijkmatig in verscheidene stappen los-
draaien
- the staked part of the lock plate, to - omgeslagen deel van borg-
plaat terugbuigen
- uniformly, to - gelijkmatig losdraaien
lorry - vrachtauto, vrachtwagen
- and trailer - trekker met oplegger
- -driver - vrachtwagenchauffeur
- mounted crane - kraanwagen
- tractor - trekker
- traffic - vrachtverkeer
- train - aanhangwagencombinatie, opleggercombinatie
- with full trailer - aanhangwagencombinatie
lose, to - achterlopen, lekken, verliezen
lose control of the vehicle, to - beheersing over het voertuig verliezen
- time, to - achterlopen (klok)
loss - achteruitgang, lek, verlies
- due to friction - wrijvingsverlies
- in voltage - spanningsverlies
- of compression - compressieverlies
- - current - spanningsverlies, stroomverlies
- - gloss - glansverlies (van lak)
- - luster - glansverlies (van lak)
- - pressure - drukverlies, vermindering van druk
loud - luid(ruchtig)
loudness - (geluids)sterkte, volume (geluid)
loudspeaker - luidspreker
louver (A) - jalouzie, luchtspleet, rooster
louvre - zie louver
low (LO) (JE) - laag, lage snelheid (ventilatorschakelaarstand)
lowable suspension system for special purpose vehicles - knielsysteem
voor speciale voertuigen
low air temperature sender - ijswaarschuwingszender (onder voorbumper)
- bake oven - moffeloven
- beam (A) - dimlicht
- - filament - dimlichtgloeidraad
- - - shield - afschermkapje (in gloeilamp)
- bed semi-trailer - dieplader
- bed trailer (A) - aanhangwagen, dieplader
- -carbon steel - koolstofarm staal
- compression engine - benzinemotor, compressorloze motor
- deck - extra lage trekker
- -drag body (A) - carrosserie met lage luchtweerstand
Low Emission Diesel Engine (LEDE) - zie LEDE
- - NOx Traction Engine (LENTE) - zie LENTE
- - Vehicle (LEV) - zie LEV
low-end torque (A) - koppel bij lage toerentallen
- engine coolant level warning light - waarschuwingslampje voor laag
koelvloeistofniveau
lower, to - dichtklappen (van dak), lager maken, laten zakken (van krik),
terugschakelen (naar lagere versnelling), verlagen, verminderen
- - lager, onder(ste)
- arm - onderste wieldraagarm
- - ball joint - fuseekogel
- - joint - fuseekogel
- back panel - achtertussenpaneel, onderste achterpaneel, onderste
deel van achterpaneel
- - - reinforcement - versteviging van onderste achterpaneel
- beam (A) - dimlicht
- bearing - onderlager, onderste lagerhelft (van drijfstanglager)
- brace - onderste verbindingssteun
- control arm - onderste wieldraagarm, onderste reactie-arm, onderste
wielarm
- crankcase (A) - (motor)carter, ondercarter
- dead center (A) - onderste dode punt
- - centre (L.D.C.) - onderste dode punt (ODP)
- fifth wheel - koppelingsplaat van oplegger
- - wheel height - opleggerkoppelinghoogte
- frame - geleidingssteun (van ruitmechanisme)
lowering kit - verlagingsset
- movement - neerwaartse beweging
- time - daalsnelheid, daaltijd (van kipwagenbak)
lower level - minimum niveau
- limit - benedengrens, minimumgrens, ondergrens
- link - onderste draagarm
lowermost position - laagste/onderste stand
lower plunger plate - onderste plunjerplaat
- radius arm - langsdraagarm, onderste duwstang, onderste geleide-
arm, onderste reactie-arm, onderste trekstang
- side - onderkant, onderzijde
- spring seat - onderste veerschotel, onderste veerzitting, veerbrug
- support - onderste steun
- suspension arm - onderste veerarm, onderste wieldraagarm
- tank - onderbak (van radiateur), ondertank (van radiateur)
- unit case - onderdeksel, onderhuis
- valve spring seat - onderste klepveerschotel
lowerward (JE) - naar beneden (gericht), omlaag, onderkant
lower whishbone - onderste dwarsgeplaatste wieldraagarm
- - arm - onderste dwarsgeplaatste wieldraagarm
Low Frequency (LF) - lage frequentie (radio)
low fuel control lamp - waarschuwingslampje laag brandstofniveau
- fuel level warning light - waarschuwingslampje laag brandstofniveau
- gear - lage versnelling, versnelling met lage overbrengingsverhouding
- geared - met lage overbrengingsverhouding
- headlight cleaner washer fluid level warning light - waarschuwings-
lampje voor laag vloeistofniveau in
koplampsproeiertankje
- idle speed - stationair toerental
- -impact accident - lichte aanrijding
- lead gasoline (A) - benzine met weinig lood
- - petrol - benzine met weinig lood
- -level sensor - waarschuwingssensor laag vloeistofniveau
- -loader - dieplader, laaglader
- loading tire (A) - band voor geringe laadhoogte
- maintenance - onderhoudsarm
- mode (A) - dimlicht
- -octane fuel - brandstof met laag octaangetal
- oil pressure warning system - waarschuwingssysteem voor lage oliedruk
- -ohmic - laagohmig
- pitch tone - lage toon (van radio)
- pitched tone - bas, toon, lage toon (radio)
- pressure - lage druk
- - tire (A) - lagedrukband
- - torch - (lage)drukbrander
- - tyre - lagedrukband
- profile tire (A) - brede buitenband, buitenband met lage hoogte/
breedte verhouding, lage buitenband
- - tyre - zie low profile tire
- range - lage gearing
- - - woofer - luidspreker voor lage tonen
Lowrider (A) - grote Amerikaanse auto die door hydraulische modificaties
aan de wielophanging zowel van voren als van achteren ho-
ger of lager op de weg kan worden gezet, low-rider
low section tire (A) - buitenband met hoogte/breedte verhouding van 0,88
- section tyre - zie low section tire
- speed - laag toerental, lage snelheid, langzaamlopend
- - - engine - laagtoerige motor
- -speed impact - lichte aanrijding
- - - knock - pingelen van motor bij lage toerentallen
- - - nozzle - stationaire sproeier
- - - ping - pingelen van motor bij lage toerentallen
- - - reduction gear - grote reductiewielen
- - - torque - koppel bij laag motortoerental
- tension (L.T.) - laagspanning
- viscosity index (LVI) - lage viscositeitsindex van olie (VI) (tot 40)
- voltage - laagspanning, lage spanning
- - - circuit - laagspanningscircuit
- - - terminal - laagspanningsaansluiting
- - - winding - primaire wikkeling (van bobine)
L.P.G. (Liquefied Petroleum Gas) - autogas, L.P.G., vloeibaar gas
LPi (Liquid Propane injection) - injectie van vloeibaar LPG (autogas) in
inlaatspruitstuk
LPT (light pressure turbo) - lagedruk turbo
* LPV (Load Proportioning Valve) (JE?) - lastafhankelijke remdrukrege-
laar PvR
LR (left rear) - linksachter
LRT (London Regional Transport) - exploitant van de stadsbussen en de
Underground in Londen
LRV (Lunar Roving Vehicle) - maanauto van '71 met aandrijving door 2
accu's, gewicht 213 kg, max. snelheid 17 km/h
LSD (limited slip differential) - differentieel met beperkte slip, diffe-
rentieel met beperkt slipvermogen
L-shaped - L-vormig
LSM (Last Station Memory) - de laatst ingestelde radiozender wordt bij
uitgeschakelde radio en uitgeschakelde ontsteking in het geheugen op
geslagen van een radio met elektronisch zoeksysteem
LSP & BV (Load Sensing Proportioning and By-Pass Valve) - lastafhankelijke
remdrukregelaar en omloopklep
LSPV (Load Sensing Pressure Valve) - lastafhankelijke remdrukbegrenzer
* LSPV (load sensing proportioning valve) (JE?) - lastafhankelijke
remdrukregelaar/begrenzer PvR
LSPV (Load Sensing Proportioning Valve) gauge - manometer voor last
afhankelijke remdrukbegrenzer
LSR (Land Speed Record) - absolute snelheidsrecord te land
LST (load sensing timer) (JE) - lastafhankelijke timer (inspuitpomp)
LSV (Life Style Vehicle) (A) - vrijetijdsauto (ongewoon vierwielaange-
dreven voertuig geconstrueerd door de carrosseriebouwers C&C)
LSW (Light Single Wheel) - lichte enkellucht trekker [Renault AE
(Aerodynamisch) serie vrachtwagen]
LT (light truck) (A) - vermelding op buitenband voor bestel- en
terreinauto
L.T. (low tension) - laagspanning
LTI (London Taxi International) - fabrikant van de Londense taxi's
(Fairway Driver LTI)
LTL (less-than-trailer-load) carrier (A) - stukgoederenwagen
L-type cylinder - cilinder met kleppen aan á‚áá‚án zijde (zijklepmotorblok)
lub. (lubricating) oil - smeerolie
lube (A) - smeermiddel
- bay (A) - smeerplaats (in werkplaats)
- filter (A) - oliefilter
- oil (A) - smeerolie
lubricant - smeermateriaal, smeermiddel, smeerolie, smeervet
- consumption - olieverbruik
- filler - olievulkan
lubricate, to - (door)smeren, invetten, (in)oliën, smeren
lubricated fuel - brandstof voor tweetaktmotoren, mengsmering
lubricating ability - smerend vermogen
- felt - smeerviltje
- film - smeerfilm
- fitting - smeernippel
- grease - smeervet
- gun - vetspuit
- oil - smeerolie
- oil filter - oliefilter
- - pump - oliepomp
- pit - smeerkuil
- point - smeerpunt
- power - smeervermogen, smerend vermogen
- pump - oliepomp
- quality - smeerkwaliteit, smeervermogen
- schedule - smeerschema
lubrication - doorsmeren, smering
- chart - smeerkaart, smeeroverzicht, smeerplan, smeerschema,
smeertabel
- diagram - smeerschema, smeertabel
- nipple - smeernippel
- point - smeerpunt
- service truck - rijdende smeerwagen
- system - smeersysteem
lubricator - oliespuit, smeerapparaat, smeerinrichting, smeernippel, vet
spuit
- fitting - smeernippel
- nipple - smeernippel
- point - smeerpunt
lubricity - smeereigenschappen, smerend vermogen
lug, to - bokken (van motor), met een te laag toerental rijden in een be-
paalde versnelling
- - aansluiting, aansluitpunt, kabelschoen, lip, nok, oog, oor, uit-
steeksel, verbindingslip
luggage - bagage
- boot - bagageruimte
- - lamp - bagageruimteverlichting
- carrier - bagagerek, daklastdrager
- - for commercial vehicle - imperiaal voor bedrijfsauto
- capacity - bagageruimte-inhoud
- compartment - bagageruimte
- - carpet - vloerbedekking van bagageruimte
- - door - bagageruimtedeksel
- - - hinge arm - scharnierarm van bagageruimtedeksel
- - lid - bagageruimtedeksel, bagageruimteluik (van autobus)
- - light - bagageruimteverlichting, laadruimteverlichting
- - lighting - bagageruimteverlichting, laadruimtever-
lichting
- - opening trough - goot langs bagageruimte-opening
- cover - afdekking van bagageruimte, bagage-afdekplaat,bagage-
afdekscherm, hoedenplank
- door cable - openingskabel van bagageruimte
- grid - bagagerek
- lock cylinder and key set - slot met sleutelset van bagageruimtedeksel
- net - bagagenet
- opening trough - opening van bagageruimte
- rack - bagagerek (in autobus), imperiaal
- rail - bagagerek, rand van imperiaal
- room - bagageruimte
- - light switch - schakelaar van bagageruimteverlichting
- space - bagageruimte
- stowage - (in)laden van bagage
- trailer - bagage-aanhanger, bagagewagentje
lug nut (A) - wielmoer
lugnut (JE) - wielmoer
- -pattern tire (JE) - buitenband met dwarsprofiel
lukewarm water - lauw water
lumbar support - lendesteun (geïntegreerd in stoel)
luminance control - lichtsterkteregeling
luminous control - lichtsterkteregeling
- intensity - lichtsterkte
- paint - fluorescerende lak, lichtgevende lak
- power - lichtsterkte
- source - lichtbron
Lunar Roving Vehicle (LRV) - zie LRV
luster - glans (van toplaag van lak), lichtglans
lustre - zie luster
lute - afdichtmiddel, kitlijm, kit(middel)
lux - lux (lx) (eenheid van lichtsterkte)
luxury car - luxe auto, personenauto
- coach - luxe touringcar
- tax (A) - extra belastingheffing op dure auto's (10% die een auto
meer kost dan 30.000 dollar)
LVI (Low Viscosity Index) - VI (lage viscositeitsindex van olie tot 40)
LW (Long Wave) - lange golf (radio)