Woordenboek letter G

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M

N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

g - gram
G (to grind) (JE) - slijpen
gage (A) - duimstok, graadmeter, gradenboog, indicator, kaliber, maat
(stok), mal, manometer, meetinstrument, meter, peil, peilglas
peilstok, ijkmaat
- bar (A) - meetstaaf
- glass (A) - peilglas
- number (A) - nummer dat dikte van staalplaat aangeeft
gain time, to - voorlopen (van klok)
gain to, to - voorlopen (van klok)
gaiter - inlegstuk, manchet, stuk interieurbekleding
gallery - galerij, toevoerkanaal, verdeelleiding
* gallon - ruim 4,5 liter ?
* - (A) - ruim 3,75 liter ?
galvanic - galvanisch
- battery cell - galvanisch element
galvanise, to - galvaniseren, met een zinklaag bedekken, verzinken
galvanised - gegalvaniseerd, met een zinklaag bedekt, verzinkt
galvanization - galvanisatie
galvanize, to (A) - zie galvanise, to
galvanized (A) - zie galvanised
- sheet metal (A) - gegalvaniseerd/verzinkt plaatstaal
- sheeting (A+JE) - gegalvaniseerd plaatwerk
- sheet-iron (G.S.I.) (A) - zie G.S.I.
- steel (A) - gegalvaniseerd staal
galvanizer - galvaniseur
galvanizing - galvaniseren, galvanisering
galvanometer - galvanometer
gangway - gangpad (in autobus/fabriek), looppad
- clearance for turning - minimum draaicirkel
- width - gangpadbreedte (in autobus)
gantry frame semitrailer - oplegger voor containervervoer
gap - (bek-)opening, (elektroden)afstand, speling, spleet, (tussen)ruim-
te, uitsparing
garage, to - stallen
- - autobox, (auto)stalling, autowerkplaats, garage(bedrijf)
- equipment - werkplaatsuitrusting
- hour - werkplaatsuur
garbage - afval, vuilnis
- compactor - huisvuilpers
- dump truck (A) - vuilniskipwagen
- removal vehicle - vuilnisauto
- truck (A) - huisvuilwagen, vuilnisauto, vuilniswagen
garnish - bedekking, bekleding, beplating, chroomwerk
- molding (A) - sierlijst
- moulding - sierlijst
garniture - appendages, toebehoren
gas (gasoline) (A) - benzine, gas
- -air mixer - gas/luchtmenginrichting van autogassysteem
- analyser - gasanalysator, gasmengselmeter
- bottle - gascilinder, gasfles
- charge - gasvulling (bv van airconditioning)
- charged shock (A) - gasgevulde schokdemper
- checking - gasbarstvorming (rimpels en barsten in lak t.g.v.
verbrandingsgassen in droogoven)
- cock - gas(regel)kraan
- cutting torch - snijbrander(vlam)
- cylinder - gascilinder, gasfles
- - trolley - gasflessenwagen
- - - type gas leak tester - gaslekkagedetector van het gastype
(ger. om airco te testen)
- -damped type sensor - gasgedempt type sensor
- discharge lamp - gasontladingslamp
Gas & Engine Technology (Gentec) - ontwikkelingspost van Vialle te Son
gas engine - gasmotor, LPG-motor
- (gasoline) engine (A) - benzinemotor
gaseous - gasachtig, gashoudend, gasvormig
- state - gasvorm
gas-filled damper - gasdrukschokdemper, gasgevulde schokdemper, schokdem-
per met gasvulling
gasfilter - gasfilter
gas-fusing welding - autogeen lassen
gas generator - gasgenerator (van airbag)
gas guzzler (A) - auto met zeer hoog benzineverbruik, "benzinezuiper"
gas hog (A) - zie gas guzzler
gasification - verdampen, verdamping
gasket - afdichting, manchet, pakkingbus, pakking(ring), verpakking
- cement - pakkingkit, vloeibare pakking
- face - pasvlak van pakking
- residue - pakkingresten
- ring - pakkingring, stofring
- scraper - pakkingschraper
- seal paste - vloeibare pakking
- selection mark - pakkingkeuzemerkteken
- surface - pasvlak (voor pakking)
gas leak tester - gaslekdetector (ger. om airco te testen)
- line - gasleiding
- mileage (A) - brandstofverbruik
- motor - zie gas engine
- - (A) - benzinemotor
Gasohol (A) - brandstofmengsel van benzine en ethanol (ethylalcohol)
gas oil - dieselbrandstof, gasolie
gasolene - petroleumether
gasoline (A) - benzine, petroleumether
gasoline (gas) (A) - benzine, gas
- additive (A) - benzinedope, benzinetoevoeging
- -air mixture (A) - benzine/luchtmengsel
Gasoline Alley (A) - rennerskwartier op de speedwaybaan in Indianapolis,
Amerika
gasoline cap (A) - benzinetankdop
- consumption (A) - benzineverbruik
- control light (A) - benzineniveaucontrolelampje
Gasoline Direct Injection (GDI) (A) - zie GDI
gasoline dispensing pump (A) - benzinepomp van tankstation
- engine (A) - benzinemotor
- -feed pump (A) - benzine-opvoerpomp
- - - system (A) - benzinetoevoersysteem
- -filler cap (A) - tankvuldop
- filter (A) - benzinefilter
- gage (A) - benzine(voorraad)meter
- hose (A) - benzineslang
- injection (A) - benzine-injectie, benzine-inspuiting
- - pump (A) - benzine-inspuitpomp
- - system (A) - benzine-inspuitsysteem
- level (A) - benzinepeil
- - gage (A) - benzine(voorraad)meter
- - indicator (A) - benzine(voorraad)meter
- lifter (A) - benzine-opvoerpomp
- lift pump (A) - benzine-opvoerpomp
- line (A) - benzineleiding
- lock-off valve (A) - benzine-afsluiter
- lubrication (A) - mengsmering voor 2-taktmotoren
- motor (A) - benzinemotor
- pipe (A) - benzineleiding
- powered vehicle (A) - voertuig met benzinemotor
- pressure (A) - benzinedruk
- pump (A) - benzinepomp van motor\tankstation
- return line (A) - benzineretourleiding
- station (A) - tankstation
- tank (A) - benzinetank
- - cap (A) - benzinetankdop
- tanker (A) - benzinetankauto
- - gage (A) - benzine(voorraad)meter
- vapor (A) - (benzine)dampbellen
gas pedal (A) - gaspedaal
- /petrol switch - brandstofkeuzeschakelaar van autogassysteem
- poisoning - (uitlaat)gasvergiftiging
- pressure welding - gasstuiklassen (is een vorm van druklassen)
- ring - compressieveer
- screw thread - gas(pijp)draad, gas(schroef)draad
gasser (A) - wagen behorend tot de drag race klasse uit de jaren zestig
voor niet-gestripte voertuigen die ook "op straat" te rijden
moesten zijn (vaak met compressor); de 1933-1941 Willy's
vormden in deze klasse een populaire carrosseriestijl
gas shock (A) - gasgevulde schokdemper
- station (A) - benzinepomp, benzinestation, tankstation
- tank - gasopslagtank, LPG-tank
- - (A) - benzinetank
- thread - gas(pijp)draad, gas(schroef)draad
- throttle - gasklep, smoorklep
gastight - gasdicht
gas turbine engine - gasturbine motor
- welding - autogeen lassen
gate - klep, schuif, overwegboom, slagboom, spoorboom
gather, to - verzamelen
gathering line - verzamelleiding
- tank - verzameltank
gauge, to - ijken, kalibreren, meten, peilen
- - duimstok, graadmeter, gradenboog, indicator, kaliber, maat(stok),
mal, manometer, meetinstrument, meter, peil, peilglas, peilstok,
ijkmaat
- bar - meetstaaf
- body - meterhuis
gauged orifice - gekalibreerde opening
- spring - gekalibreerde veer
gauge glass - peilglas
- indication - meteraanduiding, meteraanwijzing
- number - nummer dat dikte van staalplaat aangeeft
- pressure - manometerdruk
- reading - meteraanwijzing
gauze - (fijn) gaas, metaalgaas, zeef
- filter - gaasfilter
- tube - gaasbuis, geperforeerde binnenhuls (van dieselbrandstof-
filter)
GAWR (Gross Axle Weight Rating) - max. toelaatbare asbelasting
GCM (Gross Combi Mass) - max. treingewicht
GCW (Gross Combination Weight) - max. treingewicht
GDI (Gasoline Direct Injection) (A) - directe benzine-injectie
(Mitsubishi '96 en Volkswagen 1,7 liter 4 cil.)
gear, to - in elkaar grijpen (van tandwielen), overbrengen, voorzien van
versnelling
- - drijfwerk, kettingwiel, overbrenging, tandwiel(stelsel), tandwiel-
verhouding, versnelling
- backlash - tandspeling
- box - versnellingsbak
gearbox - versnellingsbak
- and final drive - versnellingsbak met differentieel
- assembly - versnellingsbak compleet
- casing - versnellingsbakhuis
- cover - versnellingsbakdeksel
- dipstick - peilstok van versnellingsbak
- fluid - versnellingsbakolie
- housing - versnellingsbakhuis
- input shaft - ingaande as van versnellingsbak
- location - plaats van versnellingsbak
- main shaft - hoofdas van versnellingsbak
- oil - versnellingsbakolie
- - filler plug - vulplug voor versnellingsbakolie
- output shaft - uitgaande as van versnellingsbak
- ratio - overbrengingsverhouding van versnellingsbak
- sump - oliecarter van versnellingsbak
gear case - achterashuis, tandwielkast van draaibank, versnellingsbakhuis
- - cover - deksel van versnellingsbakhuis
- casing - achterashuis, versnellingsbakhuis
- chain - distributieketting, tandwielketting
- - lubrication jet - oliesproeier voor distributieketting
- - - passage - oliekanaal naar distributieketting
- change fork - schakelvork
- - lever - versnellingshendel
- - - bracket - klembeugel van schakelhendel
- - - knob - knop van versnellingshendel
- - - location - plaats van versnellingshendel
- - linkage - stangenstelsel van schakelmechanisme
- - - location - plaats van versnellingshendel
- - mechanism - schakelmechanisme
- - pattern - schakelschema
- changing - overschakelen
- clash - tegen elkaar slaan van tandwielen
- cluster - op een as aangebracht stel tandwielen, tandwielgroep
- cone - tandwielconus
- contact pattern - tandcontactpatroon, tandaangrijpingspatroon
- control fork - schakelvork
- - lever - versnellingshendel
- cover - distributiedeksel, kleppendeksel
- double meshing - twee tandwielen/versnellingen tegelijk ingeschakeld
- drive - distributietandwielen, tandwielaandrijving
- driven - door tandwielen aangedreven
geared axle shaft - planeetas
gearing - overbrenging(sverhouding), tandwieloverbrenging, vertanding
gear lever - schakelhefboom, schakelhendel, versnellingshendel
- lubricant - cardanolie, tandwielolie, tandwielsmeermiddel, transmissie-
olie, versnellingsbakolie
Gear Lubricants (GL) (A) - tandwielsmeermiddelen
gear oil - cardanolie, tandwielolie, tandwielsmeermiddel, transmissie-
olie, versnellingsbakolie
- - clearance - radiale speling (bv. van tandwiel op as)
- puller - tandwieltrekker (ger.)
- pump - tandwielpomp
- ratio - overbrengingsverhouding
- reduction - tandwielreductie, tandwielvertraging
- ring - starterkrans
- selector lever - versnellingshendel
- - rod - baladeurstang
- set - bij elkaar horende tandwielen
- shaft - tandwielas, overbrengingsas, secundaire as
gear shift control rod - schakelstang
- shifter - versnellingshendel
- shift fork - schakelvork
- - lever - schakelhendel, versnellingshefboom, versnellingshendel
- - - ball - knop van versnellingshendel
- - - location - plaats van versnellingshendel
- - linkage - stangenstalsel van schakelmechanisme
- - mechanism - schakelmechanisme
- shifting rod - baladeurstang
- spline end - einde van glijvertanding, vertanding aan rand van
tandwiel
- stick - versnellingshendel
- tip - tandtop van tandwiel
- tooth - tand van tandwiel
- train - tandwielgroep, tandwielstelsel
- up, to - opschakelen
- wheel - kettingwiel, tandwiel
gearwheel - kettingwiel, tandwiel
gear whine - janken van tandwielen
- withdrawer - tandwieltrekker
GEN (general countries) (JE) - landen die geen specifieke keuringseisen
aan automo¬bielen stellen
general - algemeen, algemene
general countries (GEN) (JE) - zie GEN
- equipment - algemene uitrusting
General Motors (GM) (A) - Amerikaanse automobielfabriek)
- - Advanced Design Concept Center (GMADCC) (A) - zie GMADCC
- - Holden Automotive (GMHA) - zie GMHA
- - International Export Sales (GMIES) (A) - zie GMIES
- - ODC (Overseas Distribution Corporation)-IES (International
Export Sales) dealer (A) - dealer van GM organisatie
die verantwoordelijk is voor het in Eu-
ropa op de markt brengen van GM modellen
- - Overseas Distribution Corporation (ODC)-International Ex-
port Sales (IES) dealer (A) - zie General Motors
(ODC)-IES dealer (A)
- - Service Parts Operations (GMSPO) (A) - zie GMSPO
general overhaul - algehele revisie
- precautions - algemene voorzorgsmaatregelen
- purpose (GP) - algemeen toepasbaar, universeel, voor algemeen
gebruik, voor algemene doeleinden
- - - truck (A) - vrachtwagen voor algemeen gebruik
General Purpose Vehicle - multi-functionele transportauto
- Transport Conditions - Algemene Vervoers Condities (AVC) (rechten
en plichten van diegenen die bij interna-
tionaal vervoer zijn betrokken)
generator - dynamo, generator
- charging control - laadstroomcontrolelampje
- - indicator - laadstroomcontrolelampje
- control lamp - laadstroomcontrolelampje
- field - dynamospoel
- output - dynamovermogen
- pulley - dynamopoelie
- regulator - spanningsregelaar
- strap - dynamoklemband
Gentec (Gas & Engine Technology) - ontwikkelingspost van Vialle te Son
gentle slope - kleine helling, lichte helling
genuine - origineel, originele
- part - origineel onderdeel
geometric center line (A) - meetkundige middellijn
German Touring Car Championship (GTCC) - Duits toerwagenkampioenschap
getaway (A) - gangster die specialist is in het besturen van vluchtauto's
get caught, to - klemmen, vastlopen
- in, to - instappen
- on, to - instappen
- out, to - uitstappen
- overheated, to - oververhit raken
- stuck, to - vast komen zitten, vastlopen, vastraken
- warm, to - warm worden
* GHz (gigahertz) - GHz (gigahertz) (1 GHz = 1.000 MHz = 1.000.000 kHz)
gill - lamel, rib, vin (op luchtgekoelde cilinder)
girder - (draag)balk, dwarsbalk, (onder)ligger, spant, steunbalk
- truck (A) - langslader (type vrachtwagen)
girdle hoop - klemring, versterkingsring
give signal, to - signaal geven
- way, to - voorrang verlenen
Give Way - verleen voorrang (staat op wit verkeersbord met rode rand)
- - - road-marking - driehoekmarkering op wegdek (van voorrangsweg),
haaietanden
GL (Gear Lubricants) (A) - tandwielsmeermiddelen
gland - asafdichting, drukring, drukstuk (van pakking), pakkingaandruk-
ker, pakkingbus
- nut - pakkingaandrukker, pakkingmoer, wartelmoer
- packing - asafdichtingspakking
glare, to - fel schijnen, stralen, verblinden
- -proof rear mirror - antiverblindingsspiegel
glass - glazen (bijv. nw.), (koplamp)glas, ruit
- bowl - glazen brandstofkolf van benzinepomp
- breakage - glasbreuk, glasschade, ruitbreuk
- bulb - glasbol (van gloeilamp)
- channel - raamgeleider, ruitbevestigingsklem, ruitgeleider, ruitgleuf
- cloth - glasvezelmat
- cover - lasdeken
- fiber (A) - glasvezel
- - reinforced (A) - met glasvezel versterkt
- fibre - glasvezel
- - reinforced - met glasvezel versterkt
- frame - ruitsponning
- guide channel - raamgeleider
- handling vacuum lifter - handvat(en) met zuignappen om ruiten op te
tillen
- maker - glasfabrikant, glasproducent
- mounting rim - glasbevestigingsrand
- pane - glasruit
- printed antenna - plakantenne (op ruit)
- rack - glasresteel (om ruiten op vrachtwagen te vervoeren)
- rail - ruitrail
- -reinforced plastic (GRP) - kunststof met glasvezel versterkt
- rim - rand van glas
- roof - glazen dak
- - panel - glazen dakpaneel
- run - raamgeleider, ruitgeleiding
- - channel - raamgeleider, ruitgeleiding
- sheet - rand van glas, ruit
- sun roof - glazen zonnedak
- wiper - ruitenwisser
glaze, to - glanzen, glazuren, verglazen (van remvoering)
- breaker (A) - apparaat om verglaasde cilinderwand te honen
glazed - gepolijst, verglaasd (cilinderwand/remvoering)
- rain - ijzel
glazing - verglazing (van remvoering)
glide, to - glijden
Global Positioning Satellites (GPS) system - zie GPS system
- System for Mobile communications (GSM) - zie GSM
globural - bolrond, kogelvormig
gloss, to - glanzen, glanzend maken/worden, polijsten
- - glans (van lak)
glossifier (A) - hoogglansmiddel (in lak)
gloss meter - glansmeter (om mate van glans van lak te meten)
glove box - dashboardkastje, handschoenenkastje
glovebox (JE) - dashbordkastje, handschoenenkastje
glove box door - deksel/deur/klep van dashboardkastje
- - lid - deksel/deur/klep van dashboardkastje
glove compartment - dashboardkastje, handschoenenkastje
- - door - deksel/deur/klep van dashboardkastje
glow, to - (voor)gloeien
glower plug - gloeibougie
glow filament - gloeibougie, gloeispiraal
- indicator light - gloei-indicatielampje
glowing filament - gloeidraad
glow plug (A) - gloeibougie, gloeiplug, gloeispiraal
- - connector - gloeiplugverbinder, gloeiplugverbinding
- - control light - (voor)gloeicontrolelampje
- - current sensor - gloeiplugstroomsensor
- - pipe - gloeiplugschacht, gloeiplugstift
- - relay - gloeirelais
- - resistor - gloeibougieweerstand, gloeiplugweerstand, voor-
schakelweerstand van gloeibougie
- - - insulator - isolator van gloeiplugweerstand
- relay - gloeirelais
glue, to - persen, plakken, (vast)kitten, vastkleven, (vast)lijmen
- - kit, kleefmiddel, lijm, plakmiddel, plaksel
glycerine - glycerine
GM (General Motors) (A) - Amerikaanse automoibielfabriek
GMADCC (General Motors Advanced Design Concept Center) (A) - ontwerp-
bureau van General Motors in o.a. Santa Barbara, Californië, U.S.A.
GMC DUKW-353 (called DUCK) - Amerikaanse GMC legervrachtwagen van '42 die
ook kan varen (bijgenaamd Eend) (D=modeljaar
'42, U=amphibie, K=alle wielen worden aange-
dreven, W=tandemstel achter
GMC "Jimmy" (A) - Chevrolet S-10 Blazer (van General Motors)
GMHA (General Motors Holden Automotive) - Australische autofabriek van GM
GMIES (General Motors International Export Sales) (A) - GM internationale
export verkopen-organisatie
GM-Multec system - centrale benzine-injectie van General Motors
GM-ODC (General Motors-Overseas Distributors Corporation) dealer (A) -
General Motors dealer in Nederland heeft met fabriek in Detroit,
USA een Amerikaans dealercontract en kan direct bestellen terwijl
de formele import niet aan de dealer wordt overgelaten maar via
het officieel door GM gereguleerde kanaal loopt
GMSPO (General Motors Service Parts Operations) (A) - onderdelen leveren
de organisatie van GM in Engeland
GND (ground) (A + JE) - massa(verbinding)
goggles - (race)bril, stofbril
golden brown - goudbruin
- yellow - gouidgeel
good-as-new car - zo goed als nieuwe auto
good-quality fuel - hoogwaardige brandstof
goods - goederen
- in consignation - goederen in consignatie (waarvan verkoop voor
rekening van afzender is)
- shed - goederenloods
- traffic - goederenverkeer, (vracht)goederenvervoer
- transport - goederenvervoer
- transportation - goederenvervoer
- under Customs bond - douanegoederen (goederen die een land zijn
binnengebracht maar waarover nog geen invoer-
rechten zijn betaald)
- vehicle - vrachtauto, vrachtwagen
Good Year Extende Mobility Tire (A) - Good Year band waarop in lekke
toestand nog 300 km kan worden gereden
met een max. snelheid van 90 km/h
go off, to - doven (van lamp)
- - -road, to - in terrein gaan rijden
goose-neck - zwanehals(bocht) (van oplegger)
govern, to - regelen, sturen
governed speed - afgeregelde snelheid, afgeregeld toerental
government regulation - overheidsbepaling, overheidsvoorschrift
governor - regelaar, regulateur (van dieselmotor), snelheidsbegrenzer
- adjusting shaft - verstelbare regulateuras
- advance - centrifugaalvervroeging (van ontsteking)
- base - voetplaat van regelaar
- body - regulateurhuis
- - adaptor - tussenplaat van centrifugaalregelhuis
- cover - regulateurdeksel
- drive gear - aandrijftandwiel van regulateur, regulate¬uraan¬-
drijving, regulateurtandwiel
- gear adjusting washer - stelring, tandwielafstelring van regulateur
- housing - regulateurhuis
- link - regulateurhendel
- - ball pin - ronde knop van regulateurhendel
- - support bolt - scharnierbout van regulateurhendel
- of velocity - snelheidsregelaar, toerenregulateur
- shaft - regelas, regulateuras, verdeleras (van ontsteking)
- - end plate - centrifugaalvervroeger
- - lock nut - borgmoer van regulateuras
- sleeve - regelhuls, regelmof, regulateurbus, regulateurhuls,
regulateurmof
- - plug - plug van regulateurmof (van inspuitpomp)
- - - head thickness - kopdikte van schuifbus, kophoogte
van regelhulsplug, plugkopdikte van regelhuls
governor spring - regulateurveer
- valve - centrifugaalregelaar (automatische versnellingsbak),
regulateurklep (automatische versnellingsbak)
- weight - centrifugaalgewicht van snelheidsregelaar, regulateur-
gewicht, vlieggewicht (van verdeler)
GP (general purpose) - algemeen toepasbaar, universeel, voor algemeen
gebruik, voor algemene doeleinden
GPS (Global Positioning Satellites) system - 1. satellietcommunicatie
voor Europees wagenparkmanagement en plaatsbepaling van voertuigen,
2. signalen van rond de aarde draaiende satellieten van eerste met
satellieten werkend autonavigatiesysteem (Pioneer)
grab, to - onregelmatig (aan)grijpen/pakken (van rem), schokken (van
koppeling), slepen (van rem), trillen (van koppeling)
- bar (A) - portiergreep (binnenzijde)
grabbing brakes - plotseling aamgrijpende remmen
grab handle - handgreep
grade - graad, helling, hellingsgraad, klasse, kwaliteit (van olie),
soort, uitvoering (van auto)
gradeability - klimvermogen
grade Celsius (áøáC) - graad Celsius (áøáC) (eenheid van temperatuur)
- code - uitvoeringscode
- Fahrenheit (F) - graad Fahrenheit (F) (eenheid van temperatuur)
Grade Logic Control System - meedenkende automatische transmissie waarvan
de computer ervoor zorgt dat het schakelkarakter
voortdurend wordt afgestemd op de rijstijl en de om-
standigheden (Honda Shuttle '95)
grade of accuracy - nauwkeurigheidsgraad
gradient - helling, hellingsgraad, hellingshoek
- meter - hellingshoekmeter
gradometer - hellingshoekmeter, stijgingsmeter
gradually - beetje bij beetje, geleidelijk
graduate, to - in graden verdelen, kalibreren
graduated arc - gradenboog
- cylinder - maatbeker, maatglas
- glass - maatglas
- shading - gelijkmatig uitspuiten (van lak)
graduation - graadverdeling, gradenverdeling, kalibrering, onderverde-
ling, schaal(deel), schaalstreepje, schaalverdeling, ijking
grain - korrel
- rubbing compound-cleaner - poetsmiddel
gram - gram (1/1000 kg)
gramme - zie gram (g) (eenheid van massa)
grand (A) - dollar
Gran Turismo - Grand Touring (GT), Gran Turismo (GT)
granular - korrelig, uit korrels bestaand
- structure - korrelstructuur
graph (A) - diagram, grafiek, schema
- paper - diagrampapier, grafiekpapier, millimeterpapier, ruitjespapier
graphite - grafiet
- brush - koolborstel
- powder - grafietpoeder
grate, to - fijnraspen, knarsen, kraken, schuren, vreten
grater - rasp
grating - rooster (in spuitcabine), roosterwerk, tralie
- noise - krassend/raspend/schurend geluid
- of gears - knarsen van tandwielen
- sound - krassend geluid
gravel - fijn grind, grind, grof zand, kiezel(zand)
gravitation - aantrekking(skracht), zwaartekracht
gravitational force - aantrekkingskracht, zwaartekracht
gravity - aantrekkingskracht, dichtheid, gewicht, zwaarte(kracht/werking)
- circulation - circulatie door thermosyphon effect
- -feed - toevoer d.m.v. zwaartekracht
- - fuel system - brandstoftoevoer door zwaartekracht
- - type spray gun - spuitpistool met bovenbeker
- spray gun - vloeibekerpistool
- tank - hoog opgestelde tank
gray (A) - grijs
gray iron (A) - grauw gietijzer
grease, to - (in)vetten, (door)smeren
- - dikke smeerolie, smeermiddel(en), (smeer)vet
- baffle - vetkeerring, vetkering
- cap - naafdop, smeerdop, vetdop
- chamber - vetkamer
- cup - smeerdop, Staufferpot, vetdop, vetpot
- dispenser - vetdoseerapparaat
- fitting - smeernippel, vetnippel
- gate - smeergat
- gun - smeerpistool, vetkanon, vetspuit
- nipple - smeernippel, vetnippel
- outlet - opening in rubber stofkap (om overtollig vet door te
laten), overloopgaatje
- point - smeerpunt
- retainer - vetkeerring
- squirt - vetspuit
- stopper - vetdopje (van ontsteking)
greasing equipment - smeeruitrusting
- gun - smeerpistool, vetspuit
- nipple - vetnippel
- pad - smeerviltje
- pit - smeerkuil, smeerput
- point - smeerpunt
- station - smeerstation
greasy - glad, glibberig, smerig, vet, vettig
- road - gladde/glibberige weg
Great American Race (A) - 13-daagse tocht van New York naar Los Angeles
over 6500 km voor vooroorlogse voertuigen
green - groen
- card - groene kaart, Internationaal Verzekerings Bewijs (IVB)
greenhouse - carrosseriegedeelte waarin ruiten zitten
green tire (A) - buitenbandhalffabrikaat
grey - grijs
- cast-iron - grijs gietijzer
grid - rooster, startplaatsen in autorace, vakwerk
grill - grille, rooster(afdekplaat) voor luchtopening
grille - beschermgaas, gril, grille, keienvanger, radiateurbeschermer,
(radiateur)rooster, radiateurscherm
- base - luchtrooster
grill guard - grillebeschermer, grillebescherming
grind, to - (pas)slijpen, schuren, "zagen" (van versnellingsbak)
- down, to - afslijpen
grinder - schuurmachine, slijpbank, slijper (persoon), slijpmachine,
slijpflex
grind-in, to - inslijpen
grinding - schuren, slijpen
- compound - schuurpasta, slijppasta
- disc - slijpschijf
- machine - polijstmachine, slijpbank, slijpmachine, slijpschijf
- paste - slijppasta
- wheel - slijpschijf, slijpsteen, slijptol
- - set - slijpflexset
grindstone - hoonsteen, (platte) slijpsteen, wetsteen
grip - greep, grip, handvat, krachtoverbrenging, wegligging
- brake - parkeerrem
- force - klemkracht (van tang)
- handle - handgreep
gripper - griptang, klemtang
grip pliers - griptang, klemtang
- tube - handgreep (van lasapparaat)
grit - scherp zand
- -blasting - staalstralen, zandstralen
- sandpaper - schuurpapier
gritting vehicle - pekelauto, strooiauto, strooier, strooiwagen
gritty film - korrelige laklaag
groaning noise - brommend/grommend/kreunend geluid
grommet - (afdicht)ring, afschermdop, afsluitdop(je), beschermpijp,
bougiebuis, bougiepijpring, doorvoerbuisje, doorvoerrubbertje,
doorvoertule, dopje, isolatiering, onderlegschijf, oogje,
(kunststof) plug, (pakking)ring, rubberring
- (JE) - draadklem, kabelklem
groove, to - groef aanbrengen, groeven maken, inkepen
- - afgedraaide rand, gleuf, groef, inkeping, sleuf, uitsparing
- cleaner (JE) - zuigerveergroefreiniger, zuigerveergroefschraper
- - tool - zuigerveergroefreiniger, zuigerveergroefschraper
grooved - gegroefd
- ball bearing - kogelgroeflager
groove depth - groefdiepte, profieldiepte (van buitenband)
grooved wheel - poelie, riemschijf
groove pin - borgstift
gross - bruto (gewicht)
Gross Axle Weight Rating (GAWR) - max. toelaatbare asbelasting
- Combi Mass (GCM) - max. toelaatbaar treingewicht
- Combination Weight (GCW) - max. toelaatbaar treingewicht
- Train Weight (GTW) - max. treingewicht
- Vehicle Mass (GVM) - zie GVM
- - Weight (GVW) - zie GVW
gross weight - brutogewicht, max. toelaatbaar totaalgewicht, totaal
gewicht
ground, to - een grondlaag aanbrengen, plamuren
- , - (A) - aan massa leggen, aardaansluiting maken, aarde(n), aard-
verbinding maken, massa(sluiting) maken, met massa
verbinden
- (A) - aarde, bodem, grond, massa(verbinding), ondergrond, terrein,
vloer
- (GND) (JE) - massa(verbinding)
- cable (A) - massakabel
- camber - grondcamber (hoek van band t.o.v. de grond)
- clearance - bodemvrijheid, grondspeling, onderstelhoogte, vrije hoogte
- - compensator - hoogteregelapparaat, niveauregelklep
- coat - grond(verf)laag, primerlaag
- connection - aarding, aardverbinding, massaverbinding
- contact - contact van band op wegdek
- earth terminal (JE) - massa-aansluiting, massakabel
- effect - neerwaartse druk veroorzaakt door rijwind op grote extra
spoiler vooraan auto
- electrode - massa-elektrode
- faulty - massaverbinding defect, slechte massa
grounding - aarding, aardverbinding, massaverbinding
- clamp - lasklem
ground point fault (JE) - slechte massa
grounds (A) - massa-aansluitingen
- strap - massastrip
- wire - aardleiding, massakabel
Group Special Mobile (GSM) - toekomstig digitaal autotelefoonnetwerk
growling noise (A) - grommend geluid (van motor)
GRP (glass-reinforced plastic) - kunststof met glasvezel versterkt
G.S.I. (galvanized sheet-iron) - gegalvaniseerd plaatstaal, verzinkt
plaatstaal
GSM (Global System for Mobile communications) - digitaal net voor mobiele
communicatie (Juli '94)
GSM (Group Special Mobile) - toekomstig digitaal autotelefoonnetwerk
GTCC (German Touring Car Championship) - Duits toerwagenkampioenschap
GTW (Gross Train Weight) - max. treingewicht
guarantee, to - garanderen, verzekeren, waarborgen
- - garantie(bewijs)
- card - garantiebewijs, garantiecertificaat, garantiekaart
- conditions - garantiebepalingen, garantievoorwaarden
guaranteed - gegarandeerd
guarantee period - garantieperiode, garantietermijn
- terms - garantievoorwaarden
guaranty, to - garanderen, verzekeren, waarborgen
- - garantie(bewijs)
guard - afdekplaat, afschermplaat, beschermingsmiddel, bescherm(ings)plaat,
beschermkap, beschermkast, scherm
- plate - beschermplaat, stootplaat
- rail (A) - middenbermbeveiliging, vangrail
gudgeon - (zuiger)pen, spil
- hole hone - zuigerpengathoon (ger.)
- - reamer - zuigerpengatruimer (ger.)
- pin - pistonpen, zuigerpen
- - bearing - zuigerpenlager
- - slide - zuigerpenborging
- - bore - zuigerpenboring
- - boss - zuigerpengat
- - recess - groef voor zuigerpenborgring
- - retainer - zuigerpenborgveer
guidance - geleiding
guide, to - (ge)leiden
- - geleider, geleiding, leidraad
- (A) - klepgeleider
- bearing - prise-lager, toplager
- block - geleidingsblok
- bolt - pasbout
- bush - geleidebus
- bushing - geleiderlagerbus (inspuitpomp), klepgeleider
- channel - raamgeleider
- hole - geleidesleuf
- lamp - schijnwerper
- lever bracket - lagering van hulpstuurstang
- pin - draaipen, geleidepen, geleidestift, geleidingspen,
geleidingsstift, paspen
- plate - geleideplaat
- pulley - geleiderol
- rail - geleidebaan, geleiderail (van stoel), oprijplaat (van af-
sleepwagen)
- roller - geleiderol, geleidingsrol
gullwing door (A) - naar boven scharnierend portier, vleugeldeur
gully cleaner truck - kolkenzuiger, kolkenzuigwagen, rioolzuigwagen
- emptier - kolkenzuiger, rioolzuigauto, rioolzuiger
gum, to - vastkleven, vastraken, verharsen
- - gom (kleefstof), gum, hars
gummed piston ring - door koolaanslag vastgekoekte zuigerveer
gumming - klonteren (van lak bij verkeerd poetsen), verharsen
gummiplaning - tijdens blokkeren van remmen op hoge snelheid kan
gedurende 1 seconde zoveel hitte ontstaan op een droog
wegdek dat het rubber van de banden smelt en op dat
rubberlaagje wordt doorgegleden
gum up, to - dicht gaan zitten (van schuurpapier), gomachtig worden (van
lak), vol gaan zitten (van schuurpapier)
gun blemish - spuitpistoolvlek (in lak)
- nozzle - laspistool
gusset - hoekplaat, hoeksteun, schetsplaat, versterkingsplaat, winkelhaak
gutter channel - regengoot, watergoot
- weatherstrip - sierlijst langs regengoot
GVM (Gross Vehicle Mass) - max. gewicht
GVW (Gross Vehicle Weight) - max. toelaatbaar totaalgewicht
(totaalgewicht van voertuig met lading)