Woordenboek letter E

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M

N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

e. (electromotive force) (A) - elektromotorische kracht (e.m.k.)
E (electromotive force) (A) - zie e.
E. (electromotive force) (A) - zie e.
ea. (each) - elk(e), ieder(e), iedereen, per stuk
each (ea.) - zie ea.
EACV (Electronic Air Control Valve) (JE) - elektronische luchtregelklep
EAI (Exhaust Air Induction ?) (JE) - motorinlaatluchtknop (te
gebruiken bij rijden door diep water)
EAI (exhaust air induction) system - 1. luchtinductiesysteem, 2.
systeem waarbij lucht ter verbranding uitlaatsysteem wordt
toegevoerd
earth, to - aan massa leggen, aarden, met massa verbinden
- - aarde, aardverbinding, massa(verbinding)
- bar - massastrip
- cable - massakabel, minkabel
- connected - randgeaard
- connection - aardaansluiting, aardverbinding, massaverbinding,
randaarding
earthed - aan massa, geaard
earth electrode - massa-elektrode (bougie)
earthing - aan aarde leggen, aardaansluiting, aarding, aardverbinding,
massaverbinding, randaarding, verbinden met aarde
earthing strap - massastrip
earth moving machine - grondverzetmachine
- return system - á‚áá‚ánleidingsysteem
- screw clamp - massa-aansluiting
- short - kortsluiting
- strap - massastrip
- terminal - aardaansluiting, aardklem, massa-aansluiting, massaklem
- wire - massadraad
EAS (Electronic Air Suspension - 1. elektronische luchtvering (Amerikaanse
Ford Lincoln Continental '84), 2. elektronisch geregelde veerweg
van 13 cm met 4 luchtveren (Range Rover Vogue SE '93)
EAS (Eurogas Advanced System) - door microprocessor gestuurde regeling
waardoor het niet meer noodzakelijk en niet meer mogelijk is om enige
afstelling aan de autogasinstallatie uit te voeren (Eurogas Utrecht
bv), gasinjectiesysteem van Eurogas
ease, to - gangbaar maken (van bouten, moeren)
- of operation - bedieningsgemak
- screw thread, to - schroefdraad gangbaar maken
easily-magnetizable medium - gemakkelijk te magnetiseren laag
easing surface - gebogen oppervlak
east-west engine (A) - dwarsgeplaatste motor
easy-change - (gemakkelijk) verwisselbaar
Easy Safe Controlled Transmission (ESCOT) electronic gearshift system -
elektronisch schakelsysteem (Nissan diesel)
EBCS (Electronic Braking Control System) (A) - elektronisch antiblokkeer-
systeem (Delco divisie van General Motors)
EBCV (Electronic Bleed Control Valve) (JE) - elektronische luchtafvoerregelklep
EBD (Electronic Brake force Distribution) - elektronische remkrachtverdeling
waardoor het snelheidsverschil tussen voor- en achterwielen nooit
meer dan 3 km/h bedraagt en waardoor de kans op slippen vermindert
(alle Saab auto's '96)
ebonite - eboniet, hard gevulcaniseerd rubber, hardgummi
EBS (Electronic Brake System) - elektronisch geregeld remsysteem (Scania
en Bosch ontwikkeling op Scania trekkers met 400, 460 en 530 pk '96)
EBS (Electronic Braking System) - elektronisch remsysteem op bedrijfswagens
(i.p.v. de voetrem een pedaal dat elektronisch boodschappen doorgeeft aan
het remsysteem in combinatie met het ABS/ASR micro-computersysteem)
ECAS (Electronically Controlled Air Suspension) - elektronisch geregeld
luchtveringssysteem met hoogteregeling (DAF 2300en 2700, ca. '84, FT
95.430, MAN M90 24.232 FNL Silent met naloopas en MAN 26.463 FNLL/W'95)
ECC (Electronic Climate Control) - elektronisch geregelde air conditioning
(Opel Vectra '96, Volvo 760 '88 en 960 '90)
ECC (Environmental Concept Car) - hybride-auto die in de stad op accu's loopt
en door een verbrandingsmotor worden opgeladen en op de buitenweg wordt
aangedreven door een op diesel lopende gasturbinemotor
eccentric - (stel)excentriek, excentrisch, uit het middelpunt
- action - excentrische beweging
- drive - aandrijving d.m.v. excentriek
eccentricity - desaxatie van zuigerpen, excentriciteit
eccentric shaft - excentrische lageras
- stud - excentrische lageras
ECCS (Electronic Computer Controlled System) - elektronisch geregeld
motormanagementsysteem (Nissan Primera)
ECCS (Electronic Concentrated-engine Control System) - 1. regeleenheid
die onstekingstijdstip en verhouding van lucht/brandstofmengsel be-
paalt terwijl de ademhaling wordt geholpen door elektronisch gere-
gelde, variabele kleptiming (Nissan 300 ZX '91), 2. systeem dat
ontstekingstijdstip en lucht/brandstofmengsel van de elektronische
injectie bepaalt (Nissan 200 SX en 300 ZX)
ECD (Electric Controlled Diesel) ECU - ECU van elektrisch geregelde
dieselmotor
ECE (Economic Commission for Europe) - Economische Commissie voor Europa
ECHC (Electronically Controlled Hydraulic Cooling) fan (JE) - electro-
nisch geregelde hydraulische koelventilator (Toyota)
ECI (Electronic Controlled Injection) - elektronisch geregeld inspuitsysteem
(Mitsubishi Colt)
ECI-multisystem - electronisch geregeld multipoint injectiesysteem (Mitsubishi)
ECM (Electronic Control Module) (A) - elektronisch geregelde module,
elektronische regeleenheid (Detroit Diesel Corporation)
ECM (Engine Control Module) - motorregelmodule die het hydraulische me-
chanisme aanstuurt dat de uiteinden van beide inlaatnokkenassen ver-
draait en ook brandstoftoevoer, ontsteking en gasklepstand regelt
(gezamenlijke ontwikkeling van Nippondenso, Japan en Jaguar aan de
Jaguar XK 8 met AJ-V8 motor '96)
ECMT (European Conference of Ministers of Transport) - Commissie van
Europese Ministers van Transport (CEMT)
Ecological Science Research (ESR) - zie ESR
econodrive monitor - econometer (geeft zuinig/onzuinig rijden aan)
economic - economisch, goedkoop te onderhouden, zuinig
- speed - economische snelheid
Economic Commission for Europe (ECE) - Economische Commissie voor Europa
economiser - besparingsinrichting in carburateur
economizer - zie economiser en fuel pacer (A)
economy car - auto met laag brandstofverbruik, auto met lage onderhouds-
kosten
- run - zuinigheidsrallye, zuinigheidswedstrijd
ECOTEC (Emissions and Consumption TEChnology) - zuinige motor die aan
uitlaatgasemmissie-eisen voor '96 voldoet (Opel Astra '93)
ECR (European Car Registration) - Nederlandse non-profitstichting,
Cartracer genaamd, die d.m.v. een geautomtiseerd gegevensbestand be-
hulpzaam wil zijn bij het terugdringen van de autocriminaliteit in Europa
ECS (Electronically Controlled Suspension) - electronisch geregelde vering
(Mitsubishi Sigma '91),stuurwiel-, snelheid-, rem-, smoorklep- en G-sensors
controleren via een electronische controle eenheid de rijcondities en
zetten de veerpoten rondom zacht, normaal of hard
ECS (Electronic Clutch System) - electronisch koppelingssysteem zonder
koppelingspedaal (Sachs)
ECS (Electronic Control System) - elektronisch besturingssysteem
ECS (Electronic Controlled Suspension) - vier hulpluchtveren met twee
kamers in combinatie met schroefveren, samengebouwd tot veerpoten
(twee standen mogelijk) (Mitsubishi '84)
ECT (Electronically-Controlled Transmission) (JE) - electronisch gestuurde
transmissie (Toyota '82)
ECT (Electronic Controlled Transaxle) - elektronisch geregelde/gestuurde
versnellingsbak/transmissie
ECT (Environmental Concept Truck) - experimentele stadsbestelwagen (Volvo '96)
ECT-i (Electronically Controlled Transmission with intelligence) (JE) -
electronisch geregelde transmissie met
intelligentie (Lexus GS 300 '94)
ECTU (European Council of Transport Users) - Europese multi-modale ver-
ladersorganisatie (opgericht in '93), overkoepelende organisatie
voor transportgebruikers
ECU (Electronic Control Unit) - elektronische regeleenheid, microprocessor
ECVT (Electronically Controlled Continually Variable Transmission) -
versnellingsbak ontwikkeld door Van Doorne's Transmissie in Tilburg,
versnellingsbak met electronisch geregeld oneindig variabel aantal
overbrengingsverhoudingen
ECVT (Electronic Continuously Variable Transmission) - elektronisch
continue variabele transmissie (Subaru)
ED (electro-deposition) painting - elektroforesebad (lakmethode), elek-
troforeselakken
EDC (Electronic Damper Control) - Boge dempers in twee standen instelbaar
(BMW samen met VDO, gemonteerd op BMW 635 CSi)
EDC (Electronic Damper Control) - elektronische schokdemperregeling
(Fichtel & Sachs)
EDC (Electronic Damper Control) (A) - elektronische schokdemperregeling
EDC (Electronic Diesel Control) - 1. elektronische brandstofpompregeling
(Scania Ned. 470 pk versie van 14 l V8 motor ('87), 11 l motor met
380 pk ('91) en 500 pk motor 14 l V8 ('91), 2. elektronisch geregel-
de brandstofinspuiting van Scania R 143 dieselmotor type DSC 1484,
14,2 l V8 (van Bosch op Scania), 3. elektronisch geregelde diesel-
inspuiting (Volvo FS 7 met 7 liter motor TD 73E '91 en F 12 4x2 Royal
Class), 4. elektronisch gestuurde brandstofinspuiting die de hoeveelheid
brandstof aanpast aan de hoeveelheid volgorde lucht in de cilinders
eddy - turbulentie, wervelbeweging, wervelende beweging, werveling
- current - wervelstroom
- - brake - wervelstroomrem
- flow - turbulente stroming
edge - fels, (scherpe) rand, snede, snijkant, snijrand, zijkant, zijrand
- of glass - glasrand
- - the rim - velgrand
- tool - snijgereedschap
- type filter - staaffilter, zigzagfilter
EDIC (Electric Diesel fuel Injection Control) system - (Toyota)
EDIS (Electronic Distributorless Ignition System) (A) - elektronisch ge-
regeld verdelerloos ontstekingssysteem (Ford Mondeo '93 en Ford 2,5
l V6 24 kleppenmotor '95)
EDPA (European Drivers Protection Agency) - Nederlandse verzekeringsfirma
die leden die hun rijbewijs voor langere tijd kwijt zijn van een
chauffeur met of zonder auto kan voorzien
EDS (Exxon Donor Solvent) - procédé voor het vloeibaar maken van steenkool
Edwardian - Engelse automobiel met bouwjaar tussen 1905 en 1918
- car - Engelse automobiel met bouwjaar tussen 1905 en 1918
Edwardian Period - periode van Engelse automobielen met bouwjaar 1905 - 1918
EEC (Eurogas Emission Control) - 1. elektronisch lambdageregeld autogas
systeem van Eurogas, 2. elektronische regelunit van Eurogas neemt de
regeling over bij het rijden op CNG, zodat het voertuig weer voldoet
aan de uitlaatgasemissie-eisen
EEC (European Economic Community) directive - EEG (Europese Economische
Gemeenschap) richtlijn
EELQMS (European Engine Lubricant Quiality Management System) - kwali-
teitssysteem voor o.a. dieselmotorolie
EEPROM (Electronically Erasable Programmable Read Only Memory) - elek-
tronisch uitwisbaar en programmeerbaar geheugen van een regeleen-
heid die alleen kan worden uitgelezen
EFFAM (Europewide Fleet Funding and Management) - Swan National en Top
Lease startten in '97 een Europees samenwerkingsverband met het
doel om klanten een Paneuropese dienstverlening te kunnen bieden
effect - effect, nut, resultaat, (graad van) uitwerking, werkzaamheid
effective - effectief, nuttig, werkelijk, werkzaam
- horse power (e.h.p.) - effectieve paardekracht(en) (e.p.k.),
effectief vermogen, nuttig vermogen
effectiveness - effect, effectieve werking, rendement
effective output - afgegeven vermogen, effectief vermogen, nuttig vermogen,
werkelijk vermogen
- power - effectief vermogen, nuttige arbeid, nuttig vermogen,
werkelijk vermogen
efficiency - doelmatigheid, nuttig effect, rendement
EFI (Electronic Fuel Injection) (A) (vlg. Amerikaans overheidsvoorschrift
van '92 is benaming: MFI (Multiport Fuel Injection) (A) - elektronische
brandstofinjectie
effort - inspanning, kracht
EFTA (European Free Trade Association) - Europese Vrijhandelsassociatie
(EVA) (associatie van Europese lidstaten die t.o.v. elkaar geen in-
voerrechten en in- en uitvoerbeperkingen hanteren)
EG (ethylene glycol) antifreeze (A) - ethyleen-glycol antivries (in
motorkoelvloeistof)
e/g (engine) (JE) - motor
E/G (engine) (JE) - motor
e.g. [exempli gratia (Latijn)] - bv (bijvoorbeeld), e.g.
EGARA (European Group of Automotive Recycling Association) - Europese
overkoepelende organisatie voor de autodemontage-branche te
's-Hertogenbosch
E-gas (electronic gas) - cruise control (DAF FT 95.430)
E-Gas (Electronic Gas/Electronic Speed Control) - 1. elektronische gas-
bediening (DAF ca. '87), 2. elektronisch gaspedaal (VDO)
EGI (Exhaust Gas Injection) (A) - systeem waarbij het katalysatorbed snel
wordt opgewarmd door een brander die vlak voor het bed is aangebracht (Ford)
EGR (Exhaust Gas Recirculation) system - uitlaatgasterugvoersysteem,
uitlaatgasrecirculatiesysteem
EGR (Exhaust Gas Recirculation) Vacuum Modulator - vacuümregelaar van
uitlaatgasrecirculatie
e/g (engine) rpm (revolutions per minute) (JE) - motortoerental
E/G ( - ) - ( - - - ) (- ) - motortoerental
EGTC (Exhaust Gas Temperature Control - uitlaatgastemperatuurregeling
(B204GT motor van Volvo)
EHC (Electrically Heated Catalyst) - elektrisch voorverwarmde katalysator
eight-cylinder engine - achtcilindermotor
- -way driver's sport seat (A) - op acht wijzen verstelbare sportstoel
eighty percent stop filling valve - 80% vulstop van autogassysteem
either of - één van (de)
EITU (European Inland Transport Users) - Europese binnenlandse transport
gebruikers (is "zusje" van de European Shippers Council (ESC) en zij
vormen samen de ECTU (European Council of Transport Users)
eject, to - uitwerpen (bv. van cassette)
EJECT button - knop om cassettespeler de cassette te laten uitwerpen
ejectment - (het) uitwerpen (van cassette)
elapse, to - verlopen (van tijd), verstrijken
elastic - elastiek, elastisch, flexibel, rekbaar, veerkrachtig
- coupling - elastische/flexibele koppeling
elasticity - elasticiteit, rek, soepelheid, veerkracht
elastic limit - elasticiteitsgrensrekgrens, strekgrens
- rubber disc - flexibele rubberen ring
- - insert - rubberen inzetstuk (van flexibele koppeling
- - ring - flexibele rubberen ring
- strap - elastiek
elastomer - elastische polymer, elastomeer
elbow - bochtstuk, elleboog(stuk), elleboog(verbindings)stuk, kniebocht,
knie(stuk)
- connector - haaks verbindingsstuk
- joint - knieverbinding
- lever - haakse hefboom, haakse hendel
- outletgas - knie-gasuitlaat (LPG)
elcometer - elcometer, laklaagdiktemeter
electric - elektrisch, electrisch aangedreven
- actuation - elektrische aandrijving
electrical - elektrisch, elektrisch aangedreven
- equipment - elektrische uitrusting
electrical infiltration - elektrische infiltratie (bij lakprocedure)
Electrically Heated Catalyst (EHC) - zie EHC
electrically operated fuel pump - elektrische brandstofopvoerpomp
- operated-rear window sunshade (A) - elektrisch bediend zon-
nescherm voor achterruit
electrical passage - elektrische brug bij elektrostatisch lakken)
- power source - voeding
Electrical Research Vehicle (ERV) - zie ERV
electrical resistance - elektrische weerstand
electrical wiring diagram (EWD) (JE) - zie EWD
electric arc welding - elektrisch booglassen, vlambooglassen
- auto choke - elektrisch werkende automatische choke
- car - elektrisch aangedreven auto, elektro-auto
- choke - elektrische choke
- circuit - elektrisch circuit, elektrische bedrading
Electric Controlled Diesel (ECD) ECU - zie ECD ECU
electric current - elektrische stroom
- defect - defect in elektrische installatie
Electric Diesel fuel Injection Control (EDIC) system - zie EDIC system
electric discharge - elektrische ontlading
- dynamometer - elektrische vermogenstestbank
- equipment - elektrische uitrusting
- fuel pump - elektrische brandstofpomp
- heated rear window - elektrisch verwarmde achterruit
electrician - elektricien, elektromonteur, elektrotechnicus
- 's screwdriver - fittingschroevedraaier
electricity - elektriciteit, elektriciteitsleer, stroom
electric line - elektrische draad, elektrodraad
- moon roof - elektrisch bediend schuif-/kanteldak
- motor (A) - elektrische motor, elektromotor
Electric Power Assisted Steering (EPAS) - zie EPAS
- Powered Inter-Urban Vehicle (Epic) (A) - zie Epic
electric pressure welding - elektrisch druklassen
- rear moon roof - elektrisch schuif-/kanteldak achter
- - -window defroster - elektrische achterruitverwarming
- resistance welding - elektrisch weerstandlassen, puntlassen (is
een vorm van druklassen)
- retarder - retarder, wervelstroomrem, wervelstroomvertrager
- sun roof - elektrisch bediend schuifdak
- system - elektrisch systeem
- tools - elektrisch gereedschap
- traction - elektrische aandrijving, - tractie
- underhood cooling fan - koelventilator van condensor onder
motorkap, koelventilator van motor onder
motorkap
- vehicle - elektrisch aangedreven voertuig, elektro-auto
Electric vehicLE Globally Innovative for Environment (ELEGIE) - zie ELEGIE
electric welding - elektrisch lassen
- winch - elektrische lier
- window - elektrisch bediend raam
- wire - elektriciteitsdraad, elektrische stroomdraad
- wiring - elektrisch circuit, elektrische bedrading
electrification - elektrificatie
electrocrystalization - elektrokristallisatie (bij lakprocedure)
electrode - elektrode, stift
- distance - elektrodenafstand (van bougie)
- gap - elektrodenafstand (van bougie)
electrodeposit - galvanische neerslag, elektrische depositie/neerslag
electro-deposition (ED) painting - elektroforesebad (lakmethode), elek-
troforeslakken
electrode wear - inbranding van elektroden
electro-galvanized sheet metal - elektrolytisch gegalvaniseerd plaatstaal
electrolyte - accuvloeistof, elektrolyt
- density - zuurdichtheid van elektrolyt
- level - elektrolytniveau
electrolytic - elektrolytisch
electromagnet - elektromagneet
electromagnetic - elektromagnetisch
- clutch - elektromagnetische koppeling
- core - magneetkern
- induction - elektromagnetische inductie
- injector valve - elektromagnetisch inspuitstuk
- interference - elektromagnetische storingen
- thickness gauge - elektromagnetische lakdiktemeter
electromobil - electrisch aangedreven voertuig
electromotive force (emf, e.m.f., EMF, E.M.F.) - elektromotorische
kracht (e.m.k.)
electromotor - elektromotor
electron beam welding - elektronenstraallassen (is een vorm van
booglassen)
electronic - elektronisch, elektronisch geregeld, elektronisch gestuurd
Electronic Air Control Valve (EACV) (JE) - electronisch geregelde luchtklep
- Air Suspension (EAS) - zie EAS
electronical - elektronisch, elektronisch aangedreven, elektronisch gestuurd
electronically - elektronisch
Electronically Controlled Air Suspension (ECAS) - zie ECAS
- - Engine Mount (JE) - elektronisch geregelde
motorsteun (zit aan middelste motorbe-
vestiging en bestaat uit twee met vloei-
gevulde kamers) (Honda Accord)
- - Continually Variable Transmission (ECVT) - zie ECVT
- - Hydraulic Cooling (ECHC) fan (JE) - electro-
nisch geregelde hydraulische
koelventilator (Toyota)
electronically controlled mirror - elektronisch bediende buitenspiegel
- - power steering - elektronisch geregelde stuur-
bekrachtiging
Electronically Controlled Suspension (ECS) - zie ECS
- - Transmission (ECT) (JE) - zie ECT
- - Transmission with intelligence (ECT-i) (JE) -
zie ECT-i
electronically controlled type transmission - elektronisch geregeld/ge-
stuurd type versnellingsbak
Electronically Erasable programmable Read Only Memory (EEPROM) - zie
EEPROM
- -Modulated Air Suspension (EMAS) (JE) - zie EMAS
- Programmed Injection Control (EPIC) - zie EPIC
Electronical Programmed Injection (EPI) - zie EPI
electronic balancing - elektronisch uitbalanceren
Electronic Bleed Control Valve (EBCV) (JE) - zie EBCV
- Brake force Distribution (EBD) - zie EBD
- - System (EBS) - zie EBS
- Braking Control System (EBCS) (JE) - zie EBCS
- - Force Distribution - lastafhankelijke verdeling van de
remkracht (Ferrari 550 Maranello)
- Braking System (EBS) - zie EBS
- Climate Control (ECC) - zie ECC
- Clutch System (ECS) - zie ECS
- Computer Controlled System (ECCS) - zie ECCS
- Concentrated-engine Control System (ECCS) - zie ECCS
- Continue/Contineously? Variable Transmission (ECVT) - zie ECVT
electronic control box - elektronisch regelapparaat
- - device - elektronische regeleenheid
Electronic Control System (ECS) - elektronisch besturingssysteem
- Control Unit (ECU) - zie ECU
- Controlled Air Suspension (ECAS) - zie ECAS
- - Injection (ECI) - zie ECI
- - Injection (ECI)-multisystem - zie ECI-multisystem
- - Transaxle (ECT) - zie ECT
- Control Module (ECM) (A) - zie ECM
- - Unit (ECU) - zie ECU
- Damper Control (EDC) - zie EDC
- Damper Control (EDC) (A) - elektronische schokdemperregeling
- Diesel Control (EDC) - zie EDC
electronic display - digitaal beeldscherm/schermbeeld, scherm
Electronic Distributorless Ignition System (EDIS) (A) - zie EDIS
electronic "drive-by-wire" accelerator (A) - gaspedaal zonder directe
mechanische overbrenging/verbinding
- engine immobiliser - electronische startbeveiliging, elec-
tronische startblokkering
- - immobilizer - zie electronic engine immobiliser
Electronic Fuel Injection (EFI) (A) - zie EFI
electronic gas (E-gas) - cruise control (DAF FT 95.430)
- Gas/Electronic Speed Control (E-Gas) - zie E-Gas
electronic gas petrol injection - elektronische benzine-injectie EM
Electronic Height Control - elektronische hoogteregeling om auto onaf-
hankelijk van de lading op de ingestelde
hoogte te houden (Toyota '82)
electronic injection - elektronisch geregelde benzine-inspuiting
Electronic Levelling Suspension System (ELSS) - zie ELSS
electronic metering - elektronische dosering
- mixture control - elektronische mengselregeling
Electronic Power Shift (EPS) - zie EPS
electronic rear axle steer mechanism - elektronisch achterasbesturingsmechanisme
electronics - elektronica
Electronic Shock Absorber Control (ESAC) - zie ESAC
- Shock Proof (ESP) - zie ESP
- Skid Control - automatische instelling van remkrachten tussen
voor- en achterwielen (Toyota '83)
- Spark Advance (ESA) signal - zie ESA
- - Timing (EST) signal - zie EST signal
- Speed Control (E-Gas) - electronisch gaspedaal (VDO)
- Stability Program (ESP) - zie ESP
- Temperature Management (ETM) - zie ETM
- Throttle Control (ETC) - zie ETC
- - - System (ETCS-i) - zie ETCS-i
- Torque Split (E-TS) 4WD control system - zie E-TS
- Traction Control (ETC) (A) - zie ETC
- - Support (ETS) - zie ETS (2x)
- Tuning Control (ETC) - zie ETC
- Tuning Radio (ETR) - zie ETR
- Unit Injector (EUI) - zie EUI
- Vacuum Regulating Valve (EVRV) (JE) - EVRV
- Valve Timing (EVT) system - zie EVT
electro-oculography (EOG) - zie EOG
electrophoresis - elektroforese (lakprocedure)
electroplating - elektrolytisch bekleden met metaal
electro-pneumatic - elektropneumatisch
Electro Pneumatic Braking (EPB) - zie EPB
electrostatic - elektrostatisch
electro-technology - elektrotechniek
ELEGIE (Electric vehicLE Globally Innovative for Environment) - onder-
zoeksproject met als doel onderdelen en technieken te ontwikkelen
voor toepassing in elektrische auto's (hierin participeren het
Italiaanse FIAMM, Siemens, ABB Batt, Duitsland en het Franse elek-
triciteitsbedrijf EDF)
element - bestanddeel, cel, element, onderdeel
elementary - eenvoudig, elementair
elevate, to - opheffen, vergroten, verhogen
elevated top - verhoogd dak
elevation - vergroting, verhoging
elevator - elevator (transportmiddel voor verticaal transport van stort-
goederen bestaande uit kettingen of transportband waaraan bak-
ken zijn bevestigd), emmerladder, jacobsladder
ELF (end-of-life) vehicles - miljoenen voertuigen die elk jaar hun nuttige
even moeten beëindigen
eliminate, to - elimineren, verwijderen
- interference, to - ontstoren
E-link - wielgeleiding (die i.v.m. de stand van de dwarsstangen van Mazda
929 zo wordt genoemd)
Elliot-type axle - vorkas
elliptic - ellipsvormig, elliptisch, langwerpig rond, ovaal
elliptical - elliptisch
elliptical pattern - elliptisch patroon (spuitpatroon)
- spring - elliptische veer
elongate, to - langer maken, uitlubberen, uitrekken, uitslaan, verlengen
elongated - langgerekt, ovaal (gat), uitgelubberd (boutgat)
- hole - sleufgat, slobgat
elongation - rek (van materiaal), uitrekking, verlenging, verlengstuk
ELR (Emergency Locking Retractor) - oprolautomaat met blokkeerinrichting
(van veiligheidsgordel)
ELSS (Electronic Levelling Suspension System) - elektronische hoogte-
regeling (Monroe '82)Þ-NÞ
EMAS (Electronically-Modulated Air Suspension) (JE) - electronisch gere-
gelde luchtvering (Lexus LS 400 '89)
embargo on exports - uitvoerstop
- - imports - invoerverbod
emblem - embleem, merkplaatje, schildje
emergency - geval van nood, nood(geval), onverwacht probleem
- brake - noodrem
- braking - noodstop
- car - hulpwagen
- centre - alarmcentrale
- coupling for towing bracket - hulpkoppeling van trekhaak
- equipment - nooduitrusting
- flasher switch - alarmknipperlichtschakelaar
- front screen - noodvoorruit
- - shield (A) - noodvoorruit
- hammer - noodhamer, reddingshamer
- horn switch - noodclaxonschakelaar (in laadruimte van vracht-
wagen), noodsignaalschakelaar (in koelwagen)
- lever - noodhendel
Emergency Locking Retractor (ELR) - zie ELR
emergency measure - noodmaatregel
- repair - noodreparatie
- stop - noodstop
- - button - noodstopknop
- switch - noodschakelaar
- tank - reservetank
- towing eyelet - sleepoog (aan voorzijde van auto)
- vehicle - ambulance, brandweerauto, ziekenwagen
- windscreen - noodvoorruit
emery - amaril
- cloth - polijstlinnen, schuurlinnen
- paper - schuurpapier
- paste - slijppasta
- stone - amarilsteen, polijststeen
emf (electromotive force) (A) - EMK (elektromotorische kracht)
e.m.f. (electromotive force) - zie emf
EMF (electromotive force) (A) - zie emf
E.M.F. (electromotive force) (A) - zie emf
emission - afgifte, afscheiding, emissie, uitlaatgassen, uitstoot, uit-
stoting, uitstraling, uitzending
- control - regeling van uitlaatgasemmissie, uitlaatgasregeling
- - device - voorziening die uitstoot van schadelijke
stoffen beperkt
- - system - beperking van uitstoot van schadelijke stoffen,
emissiesysteem, uitlaatgascontrolesysteem,
verbeterd verbrandingssysteem
- - valve set - emissieregeleenheid, emissieregelklep
- - - - assembly - emissieregeleenheid, emissieregelklep
- gases - uitlaatgassen
Emissions and Consumption Optimized TEChnology (ECOTEC) - zie ECOTEC
emissivety - emissievermogen
emit, to - uitstoten, uitstralen, uitzenden
empties - lege verpakking (voor hergebruik zoals fles, kist en krat)
empty, to - ledigen, leegggooien, leeglopen, leegmaken, legen
- - leeg, onbelast
empty-and-load valve - remkrachtregelaar
- driving - met lege vrachtwagen rijden
- weight - leeggewicht
EMS (Energy Management System) - systeem dat gekoppeld is aan een compacte
1,5 l benzinemotor met directe inspuiting en een generator waardoor
onder alle omstandigheden efficiá‰ánt en zuinig met de brandstof
wordt omgesprongen; de energie die tijdens het remmen vrijkomt wordt
tijdelijk opgeslagen en weer gebruikt tijdens het accelereren; de
generator levert tevens stroom voor de elektrische installatie van de
auto (Toyota Prius)
EMT (Extended Mobility Tire) (A) - band met verlengde mobiliteit (Good
Year band kan tot 80 km met 80 km/h zonder bandenspanning rijden)
- (Extended Mobility Tyre) - band met verlengde mobiliteit (Michelin
band kan tot 200 km met 80 km/h zonder bandenspanning rijden)
emulsification - emulgatie, emulgering, emulsievorming (bv. in stuurbe-
krachtigingsvloeistof)
emulsion - emulsie(laag)
- pipe - mengbuis (in carburateur)
- tube - emulsiebuis, mengbuis (in carburateur)
enamel, to - moffelen
- - gekleurde aflak, glazuur, metallic lak
- coat - moffellaklaag
- coating - moffellaklaag
- paint - moffellak, moffelverf
- spraying - moffellakken
enclose, to - inkapselen, insluiten, opsluiten
enclosed area - afgesloten ruimte
end - buitenkant (van compressorschot), laatste gedeelte, (uit)eind(e),
gaffel
- bracket - eindbeugel, schild (van elektrische machine)
- clearance - axiale speling, zuigerveerslotspeling
- cover - achterdeksel (van startmotor), afdekplaat, afsluitdeksel,
einddeksel
endeavor, to (A) - proberen
endeavour, to - proberen
end float - axiale speling, eindspeling
- gap - zuigerveerslotspeling
- gate - achterklep, achterschot (van vrachtwagen)
endless - eindloos, rondlopend
- screw - worm, wormoverbrenging
end-of-life (ELF) vehicles - zie ELF vehicles
endoscope - endoscoop
end pin - gaffelpen, sluitpen
- plate - eindplaat, sluitplaat
- play - axiale speling, eindspeling, langsspeling, zijdelingse speling
- plug - plug
- point - eindpositie, eindpunt (bv. van distillatie, nitratie)
- position - eindstand
- stopper - eindaanslag
- thrust - axiale druk, axiale kracht
- tipper - achterwaartse kipper, achterwaartse kipwagen
endurance - duurzaamheid, houdbaarheid, uithoudingsvermogen, vermoeid-
heidsweerstand
- life - levensduur
- test - duurproef, duurtest, uithoudingsproef
energise, to - activeren, bekrachtigen (elektr.), energie toevoeren aan,
in werking brengen/stellen, versterken
energize, to - zie energise, to
energizer - accu, bekrachtiger
energy - arbeid(svermogen), energie
- absorber - bumperkussen
- absorbing - energieabsorberend
- consumption - energieverbruik
Energy Management System (EMS) - zie EMS
energy of collision - botsenergie
- - combustion - verbrandingsenergie
- - impact - botsenergie
engage, to - (in)grijpen, in elkaar grijpen, inschakelen (van koppeling),
in werking stellen, koppelen, vastzetten (van vrijloopnaven)
engagement - aangrijpen (van tanden), ingrijping, koppeling, schakeling
engage the clutch, to - koppelen, koppeling in werking stellen
- - gear double meshing, to (JE) - twee tandwielen/versnellingen
tegelijk inschakelen
engine - motor
- (e/g, E/G) (JE) - motor
- absorber (JE) - motordemper
- access hole cover - motorafscherm(ings)deksel, motorafscherm(ings)kap
- -alternator drive ratio - overbrengingsverhouding motor-dynamo
- analyser - motortestapparaat
- analyzer (A) - motortestapparaat
- ancillary - motorhulpaggregaten
- arrangement - plaats van motor in auto
- assy. - motorblok
- at the front - motor voorin
- - - rear - motor achterin
- balancer - motorbalansunit
- bay (A) - motorcompartiment, motorruimte, ruimte onder motorkap
- bearer - motorsteun
- bed - motorblok
- behind front wheels - motor achter voorwielen
- - rear wheels - motor achter achteras
- block - cilinderblok, motorblok
- - stiffening rib - versterkingsrib van motorblok
- blow-up - stukgedraaide motor
- bonnet - motorkap
- bracket - motorbok, motorophangpunt, motorsteun
- brake - motorrem
- braking - motorremwerking, op de motor remmen
- - effect - motorremwerking
- breakdown - motorpech, motorstoring
- capacity - cilinderinhoud van motor
- casing - motorcarter
- center mounting member (A) - middelste motorsteunbalk, middenbalk
met motorsteunen
- - support member - subframe
- chain hoist - motortakel
- characteristics - karakteristieke motoreigenschappen
- compartment - motorcompartiment, motorruimte, ruimte onder motorkap
- - cooling fan - koelventilator voor motorruimte
- - relay box - motorruimterelaisblok
- component - aan motor gebouwd onderdeel
Engine Control Module (ECM) - zie ECM
engine coolant - (motor)koelvloeistof
- - fan - koelventilator
- - level -niveau van motorkoelvloeistof
- - temperature - (motor)koelvloeistoftemperatuur
- cooling fluid capacity - inhoud koelsysteem
- cover - motorkap
- cradle - hulpframe voor motorophanging, subframe voor motor
- cranking bolt - bout om krukas met de hand te tornen
- crankshaft - krukas
- cubic capacity - totale cilinderinhoud
- damage - motorschade
- damper - trillingsdemper op krukas
- data - motorspecificaties
- diagnosis - motordiagnose
- diagnostic plug - motordiagnosestekker
- dieseling - motor dieselt na (loopt even door met contact af)
- displacement - cilinderinhoud
- drain cock - aftappunt van motor, motoraftappunt, motoraftapkraan
- drive belt - V-riem
- - end - koppelingskant van motor, vliegwielkant van motor
- dry weight - massa van droge motor
- dynamometer - motortestbank
Engine ECU (Electronic Control Unit) (vlg. Amerikaans overheidsvoorschrift
van '92 is benaming: ECM (Engine Control Module) (A)
elektronische motorregeleenheid
engine efficiency - motorrendement
Engine Electrionic Control Unit (ECU) - zie Engine ECU
engine hour meter (A) - urenteller van motor
engineer - ingenieur, technicus, werktuigbouwkundige
engineering plastics - technische kunststoffen
- works - constructiewerkplaats, machinefabriek
engine-fail-system - noodloopsysteem bij elektrische storing (Daihatsu
Applause '92)
engine failure - motorpech, motorstoring
- front mounting bracket - voorste motorsteun
- - - - insulator - voorste motorsteunrubber
- glow system - voorgloeisysteem
- guard - carterbeschermingsplaat
- hanger - hijsoog, motorhaak, ophangoog aan motorblok
- hoist - motortakel
- hood (A) - motorkap
- - side panel - zijstuk van motorkap
- horse power - motorvermogen
- identification number - motornummer
- idling - stationair draaien van motor
- immobiliser system - startbeveiligingssysteem, startblokkeringssysteem
- inclined to front - motor naar voren gekanteld
- - to rear - motor naar achteren gekanteld
- - - the left - motor naar links gekanteld
- - - - right - motor naar rechts gekanteld
- in front of front wheels - motor voor vooras
- - - - rear wheels - motor voor achteras
- is normally aspirated - motor zonder turbo
- knock - pingelen
- load - motorbelasting
- location - plaats van motor
- lubricating system - motorsmeersysteem
- lug - motorbok, motorsteun
- main relay - hoofdrelais (koelventilator)
- management system - computersysteem, motormanagementsysteem
- model - motortype
- - code - motortypecode
- mount (JE) - motorophangpunt, motorsteun
- mounted longitudinally - motor in lengterichting
- - transversely - motor in dwarsrichting
- mounting - motorbevestiging, motorophanging, motorsteun
- - auxiliary frame - hulpframe voor motor
- - bracket - motorsteun
- - center member (A) - middelste motorsteunbalk, middenbalk
met motorsteunen
- - member - motordraagbalk
- noise - bijgeluiden in motor, motorgeluiden, motorlawaai
- number - motornummer
- oil - motorolie
- - auto-feed system - automatisch motoroliebijvulsysteem
- - change reminder light resetting knob - uitzetknop van waar-
schuwingslampje motorolie verversen
- - consumption - motorolieverbruik
- - filler cap - motorolievuldop
- - filter - motoroliefilter
- - level checking switch - motoroliepeilcontroleschakelaar
- - - dipstick - motoroliepeilstok
- - pressure - oliedruk
- - - gage (A) - oliedrukmeter
- - - gauge - oliedrukmeter
- output - motorvermogen
- overall height - totale motorhoogte
- - length - totale motorlengte
- - width - totale motorbreedte
- overcool - te lage bedrijfstemperatuur
- overhaul - motorrevisie
- pan (JE) - carterpan
- part - motoronderdeel
- piston displacement - totale cilinderinhoud
- power - motorvermogen
- preheating indicator light - voorgloei-indicatielampje
- racing - te hoog onbelast motortoerental
- rating - nominaal motorvermogen
- rear mounting - achtertste motorsteun
- repair manual - motorreparatiehandboek
- revolution - motordraairichting, krukasomwenteling
- room - motor(test)ruimte
- room main wire - motorruimtebedrading
- rpm (revolutions per minute) - motortoerental (toeren per minuut)
- seizure - vastgelopen motor
- serial number - motornummer
- service hole cover - motorafscherm(ings)kap
- shaft - uitgaande as van motor
- side cover - zijbeplating van motor
- sling device - motortakel
- specifications - motorspecificaties
- speed - motortoerental
- - sensor - motortoerentalsensor
- stall revolution (JE) - motortoerental vlak voor afslaan (bij test
van automatische bak)
- - speed - motortoerental vlak voor afslaan (bij test van auto-
matische bak)
- stand - motor de- en montagesteun, motorbok, motormontagestandaard,
motorstandaard, motorsteun, motorwerksteun
- starter (A) - startmotor
- support fixture - motortakel
- suspension - motorophanging, motorsteun
- support member installation nut - montagemoer van motorsteun (bodem)
- system warning light - waarschuwingslampje elektrisch motorregelsysteem,
waarschuwingslampje voor storing in elektrische
installatie van motor
- temperature gauge - koelvloeistoftemperatuurmeter
- test bench - motorproefbank
- - stand (A) - motorproefstand
- tester - motortestapparaat
- torque - motordraaimoment, motorkoppel
Engine & Transmission ECU (Electronic Control Unit) (vlg. Amerikaans
overheidsvoorschrift van '92 is benaming: PCM
(Powertrain Control Module) (A) -elektronische
motor- en versnellingsbakregeleenheid
Engine & Transmission Electronic Control Unit (ECU) - zie Engine & Trans-
mission ECU
engine tune-up - motorafstelling(en) vlg. fabrieksgegevens
- - - - tester - motortestapparaat, motortester
- tuning - opvoeren van motorvermogen
- type - motortype
- under cover - bescherm(ings)plaat onder motor, motorbeschermings-
plaat, onderbeplating
- underframe - hulpframe/subframe voor motor(ophanging)
- wall (dash panel) - schutbord
- warming-up system - systeem dat koudloopfase van motor verkort
(Isuzu Campo diesel '90)
- warning light (vlg. Amerikaans overheidsvoorschrift van '92 is
benaming: MIL (Malfunction Indicator Lamp) (A) -
storingsindicatielampje
- water jacket - watermantel van motorblok
- wear - motorslijtage
- wire bracket - motorkabelboomsteun
- - harness - motorkabelboom
engineer - ingenieur, technicus
English red - dodekop, Engels rood
engrave, to (JE) - (in)graveren, inslaan (bv. nummer in metaal)
engraved side of bearing - gegraveerde zijde van lager
Enhanced Other Networks (EON) - zie EON
enhancer - versneller
enlarge, to - groter maken, opboren, ruimen, ruimer maken, verbreden,
vergroten
enlarged bore piston - overmaat zuiger
enrich, to - rijker maken (van mengsel), verrijken
enrichment valve - verrijkingsklep
en route - onderweg, op weg
ensure, to - er zeker van zijn, verzekeremn, waarborgen
entangle, to - (er achter) blijven hangen
ENTEC (Europartner and NedCar Technology Engine Concept) - naam van
motor voor Access '96 ontworpen door NedCar, Helmond
enter, to - binnenkomen, inlaten, instappen, insturen, invoeren, invullen
- a bend, to - een bocht insturen
entered goods - aangegeven goederen (bij de douane)
entire - compleet, geheel, heel, onverdeeld, totaal, volledig
entrance - ingang, inlaat, inrit, toegang
- door - instapdeur (van autobus), toegangsdeur
- light - instapverlichting
- ramp - hellende oprit (van autoweg)
- tunnel - toegangstunnel
- turn - aansluitingsbocht (van oprit naar verkeersweg)
entrepot - entrepot (opslagplaats van goederen waarover tijdens de opslag
nog geen rechten betaald hoeven te worden)
entry - ingang, inrit, opname, toegang, vermenging
- of water - vermenging met water (van olie)
- tunnel - toegangstunnel
environment - leefklimaat, (leef)milieu, omgeving, omstandigheden
- control - milieubeheersing
environmental - milieu betreffend
Environmental Concept Car (ECC) - zie ECC
- - Truck (ECT) - zie ECT
environmental control system - ventilatie- en verwarmingssysteem
1990 Environmental Protection Act - Milieubeschermingswet van 1990
Environmental Protection Agency (EPA, U.S. EPA) (A) - zie EPA
- - - ( - , - - ) city cycle (A) - zie EPA
city cycle
environment protection - milieubescherming
Environment Protection Management Systems (EPMS) - zie EPMS
EOG (electro-oculography) - methode waarmee kan worden beoordeeld hoe
goed een chauffeur meters en andere informatiebronnen kan aflezen
waarbij electroden rond het oog zijn geplaatst
EON (Enhanced Other Networks) - functie waarbij het reguliere programma
wordt onderbroken voor verkeersinformatie (bv Panasonic radio-
cassettespelers CQ-RD25 en CQ-RD15)
E.P. (extreme pressure) - bijzonder hoge druk
E.P. (extreme pressure) gear lubricant - E.P. olie, hypoá‹ád olie
E.P. (extreme pressure) lubricant - hogedruksmeermiddel
EPA (U.S. Environmental Protection Agency) (A) - Amerikaanse staats-
milieubeschermingsorganisatie (vaardigt o.a. regels uit tegen
gebruik van asbest)
EPA (U.S. Environmental Protection Agency) city cycle (A) - stadscyclus
opgesteld door de Amerikaanse milieubeschermingsorganisatie
EPAS (Electric Power Assisted Steering) - electrische stuurbekrachtiging
(Lucas '94)
EPB (Electro Pneumatic Braking) - elektronisch remsysteem voor vrachtwa-
gens (Lucas Automotive)
EPDM (ethylene propylene diene) rubber - etheen-propeen-dieen-methyleen
rubber
EPEFE (European Programme on Engineering, Fuels and Emissions) - programma
van drie instanties in Europa, nl. de Europese Commissie, de gezamenlijke
autofabrikanten (ACEA) en de olie-industrie (EUROPIA),
die hebben besloten samen te bestuderen hoe de auto van de toekomst
eruit moet zien en welke brandstoffen deze zal consumeren
EPI (Electronical Programmed Injection) - elektronisch geregelde injectie
(Suzuki Vitara 4WD '91)
EPIC (Electronically Programmed Injection Control) - "drive-by-wire"
systeem waarbij geen mechanische verbinding is tussen gaspedaal en
motor (eind van gaskabel onder motorkap eindigt bij een electroni-
sche sensor die de stand van het gaspedaal opneemt) (ontwikkeld door
Lucas, o.a. op Ford, Mercedes)
Epic (Electric Powered Inter-Urban Vehicle) (A) - elektrisch aangedreven
stadsauto [type van Dodge (Chrysler)]
epicyclic gear - epicyclyale tandwielgroep, epicyclyade-overbrenging,
planeettandwiel, planetaire tandwielen/tandwielgroep/
tandwieloverbrenging
- - train - planetaire tandwielgroep
- third gear - planetair differentieel van voor- en achteras
- train of gears (A) - satellietassen en -tandwielen
EPMS (Environment Protection Management Systems) - onderdeel van UTMS
ter voorkoming van geluidshinder, luchtvervuiling enz.
epoxy adhesive (filler) - epoxy hechtende plamuur, epoxykit
- resin - epoxyhars, [thermohardende (synthetische) hars in lak]
- - ester - epoxyhars ester
EPR (Evaporator Pressure Regulator) (JE) - verdamperdrukregelaar (van airco)
E.P.R. (Evaporator Pressure Regulator) (JE) - zie EPR
EPS (Electronic Power Shift) - elektro-pneumatische schakeling van
geautomatiseerde handgeschakelde bak waarbij op conventionele wijze
geschakeld wordt door de koppeling in te trappen en een keuzehandel
te bedienen (Mercedes Benz type 1948 '89 en type 1931 LS '92)
equal - effen, gelijk(waardig), overeenkomstig
equalise, to - afstellen, compenseren, corrigeren, uitbalanceren
equalize, to - zie equalise, to
equalizer - compensator, correctiefilter (hiermede kunnen regelmogelijk-
heden worden bereikt voor een zeer fijn afgestemde radio-
klank), deel van parkeerremkabelsysteem
- arm - bascule-arm (van ruitmechanisme)
equalizing valve - compensatie-overstroomklep (in hydraulische schokdemper)
equalizing wire - compensatiekabel
equation - vergelijking
equilibrate, to - compenseren, in evenwicht brengen, uitbalanceren
equilibration - compensatie
equilibrium - balans, evenwicht, evenwichtstoestand
Equilibrium Reflux Boiling Point (ERBP) - zie ERBP
equipment - apparatuur, (basis)gereedschap, hulpstukken, inrichting,
materieel, mechanisme, outillage, uitrusting
equipped - aanwezig, voorzien
equipped with - voorzien van
equip with, to - uitrusten met, voorzien van
equivalent - gelijkwaardig, overeenkomstig, soortgelijk
erase, to - verwijderen, wissen (uit geheugen)
- head - magneetkop, wiskop (van cassettespeler)
ERBP (Equilibrium Reflux Boiling Point) - droog kookpunt van verse rem-
vloeistof direct uit verpakking
erect, to - installeren, monteren, neerzetten, oprichten, plaatsen
ERGA (Evolution Regulation Global Approach) - commissie die nieuwe EG-
richtlijnen voorbereidt
ergonomic seat - ergonomisch gevormde stoel
ergonomical - ergonomisch
ergonomics - ergonomie
E-ring - E-ring
ERMES (European Radio Messaging System) - Europese radioberichtendienst
E road - E-weg (is aangelegd om het vrije verkeer in Europa te bevorderen
en loopt over autosnelwegen en N-wegen)
erode, to - invreten, uitschuren (met schuurmiddel), uitslijpen, wegbranden
wegslijpen, wegslijten
Err (error) - Fout (bv op display van radio-antidiefstalsysteem indien
foute code is ingetoetst)
erratic - foutief, instabiel, onregelmatig, stotterend
error - afwijking, fout, onjuistheid, vergissing
- (Err) - zie Err
- in assembly - montagefout
- - indication - aanwijsfout
- - message - foutmelding door diagnosesysteem
- - mounting - montagefout
- - observation - waarnemingsfout
- - reading - afleesfout
- voltage - correctiespanning (in CD-speler)
ERTRO (European Tyre and Rim Technical Organisation) - vertegenwoordiger
van de Europese banden- en wielenindustrie
ERV (Electrical Research Vehicle) - elektrische tweezits auto ontwikkeld
op basis van het type 480 waarmee Volvo onderzoek doet naar problemen
rond elektrische aandrijving
ESA (Electronic Spark Advance) (JE) - elektronisch geregelde
ontstekingsvervroeging
ESAC (Electronic Shock Absorber Control) - elektronische bijregeling van
schokdempers (MAN 26.463 FNLL/W '95)
escape, to - ontsnappen, ontwijken, wegstromen, wegsijpelen
Escort "Cossie" - Ford Escort RS Cosworth auto
ESCOT (Easy Safe Controlled Transmission) electronic gearshift system -
elektronisch schakelsysteem ( Nissan diesel)
escutcheon (A) - afdekplaatje, frontplaatje (van radio), naamplaat
ESP (Electronic Shock Proof) - CD-wisselaar met elektronische schokdem-
ping en bescherming tegen overslag (geluid wordt zonder haperen ge-
hoord ondanks een korte hapering van de CD) (Sony CDX-U606 CD-wisse-
laar met ESP en Sony Car Discman D-830K '94)
ESP (Electronic Stability Program) - programma dat voorkomt dat auto om
zijn zwaartepunt gaat draaien door eerst de aandrijfkracht op de wielen
te verminderen en daarna de wielremmen individueel bedient en een
uitbreiding is van het ABS remsysteem (Mercedes-Benz met 12 cilinder
motoren '95)
ESR (Ecological Science Research) - wetenschappelijk onderzoeksvoertuig
gericht op milieuvriendelijkheid (Mitsubishi '94)
EST (Electronic Spark Timing) signal - ontstekingssignaal dat wordt bere-
kend vanaf de ECU (Opel)
establish, to - bepalen, creëren, vaststellen
- conditions, to - omstandigheden creëren
estate car - combi, stationcar, stationwagen
ESV (Experimental Safety Vehicle) (A) - experimenteel veiligheidsvoertuig
waarvan de Amerikaanse regering via het Department of Transportation
de eisen heeft vastgelegd in '70
ETC (Electronic Throttle Control) - elektronische gaspedaalregeling
ETC (Electronic Traction Control (A) - 1. elektronisch systeem dat door-
slippen van de aangedreven achterwielen voorkomt zodat de auto tij-
dens het accelereren een betere stabiliteit heeft (Cadillac Fleetwood
Sedan '92), 2. elektronisch systeem tegen doorslippen van aangedreven
wielen (Mitsubishi Sigma en Opel Astra GSi '92), 3. elektronische
antislipregeling
ETC (Electronic Tuning Control) - automatische fijnafstelling van radio
met analoge techniek of met mechanische
zendervoorkeuzeknoppen (Blaupunkt)
etc. (etcetera) - enz. (enzovoort, enzovoorts)
etch, to - etsen, wegbijten
etching primer - etsende primer (zinkfosfaatlaag gecombineerd met een
vinyllaksoort)
ETCS-i (Electronic Throttle Control System) - gasklepstand geregeld door
een electromotor in samenhang met de sneeuwstand van de automati-
sche transmissie waardoor de opening van de gasklep door een re-
geleenheid wordt vertraagd (Toyota)
ethane - ethaan
ethanol (ethyl alcohol) - ethanol (ethylalcohol) (oplosmiddel in lak)
ethyl - ethyl, tetra-ethyllood (anti-klopmiddel)
- acetate - ethylacetaat (oplosmiddel in lak)
- alcohol - ethanol
- cellosolve - ethylprimer (oplosmiddel in lak), ethylthinner
(oplosmiddel in lak)
ethylene glycol (EG) (antifreeze) (A) - ethyleen-glycol (in motorkoelvloeistof)
ethylene propylene diene rubber (EPDM) - zie EPDM
ETM (Electronic Temperature Management) - airconditioning (Renault
vrachtwagen type AE serie), elektronische klimaatregeling
(Renault vrachtwagen type AE serie)
ETMC (European Transport Maintenance Council) - 1. Europese organisatie
die een platform wil zijn voor wagenparkbeheerders (zowel personen-
als goederenvervoer), constructeurs en overheden, 2. internationale
vereniging die probeert om vervoerder, industrie en overheid nader
tot elkaar te brengen, 3. organisatie van fabrikanten, wagenparkbe-
heerders en organisaties
ETR (Electronic Tuning Radio) - radio met elektronisch zenderzoeksysteem
E-TS (Electronic Torque Split) 4WD control system - 1. elektronisch
geregeld vierwielaandrijfsysteem waarbij de hoeveelheid koppel die
naar de voorwielen wordt gestuurd exact wordt aangepast aan de vraag
(Nissan MID 4 '91 en Skyline GT-R), 2. systeem om koppelverdeling
naar behoefte te verdelen (Nissan GT-R 4WD '89)
ETS (Electronic Traction Support) - automatisch sperdifferentieel
(Mercedes-Benz '96)
_ ( - - - ) - systeem dat voorkomt dat de aangedreven
wielen doorspinnen (Mercedes V-klasse personenauto met
voorwielaandrijving '97)
ETSC (European Transport Safety Council) - Europese transportveiligheids-
raad, een onafhankelijke, deskundige en kritische adviesraad die
voorstellen doet om de transportveiligheid in Europa te verbeteren
[is een initiatief van de Nederlandse Raad voor Verkeersveiligheid
(RVV), de Engelse Parliamentary Advisory Council for Transport
Safety en de Deutscher Verkehrssicherheitsrat, opgericht April '93]
EUCAR - Europese council voor automotive research & development en waarin
Europese autofabrikanten samenwerken (is een initiatief van de ACEA)
EUCARIS (European Car and Driver's License Information System - Europees
project op gebied van elektronische informatie-uitwisseling van
voertuig-, verzekerings- en rijbewijsgegevens
EUDC (Extra Urban Driving Cycle) - snelwegtrajectrijcyclus dat aan de
ECE rijcyclus is toegevoegd
EUI (Electronic Unit Injector) system - inspuitsysteem voor dieselmotoren
dat de conventionele brandstofpomp en de mechanische injectoren ver-
vangt door een electronisch geregelde verstuiver voor iedere cilinder
(Lucas Industries)
Eureka - project van de Europese Gemeenschap dat erin voorziet dat
research op het gebied van ontwikkeling van de elektronica voor
de auto van de toekomst gezamenlijk wordt verricht door de
Europese auto-industrie
Eurobag Supplementary Restraint System (SRS) (A) - aanvullend veilig-
heidssysteem [speciaal ontwikkeld voor
Europese auto's (Ford Mondeo '93)]
EURODA (European Opel Dealer Association) - vereniging opgericht in
Brussel door 10 nationale Opel- en GM-dealerverenigingen, welke
formeel gevestigd is in Bonn en als gesprekspartner optreedt met
General Motors Europe
Eurogas Advanced System (EAS) - zie EAS
- Emission Control (EEC) - zie ECC
Euromotor Vehicle Market Strategic Review & Forecast Data Book - boek dat
voor bijna ieder land een onderbouwde voorspelling geeft over
ontwikkeling van verkopen van personen- en bedrijfswagens van
1991 tot 2010
Euro NCAP (European New Car Accident Programme) - quasi-officieel samen-
werkingsverband tussen het Britse ministerie van Transport, de
FIA, de Zweedse Rijksdienst voorhet Wegverkeer, International
Testing (samenwerkende consumenten-organisaties) en de Britse
equivalenten van de ANWB en de KNAC
Europartner and NedCar Technology Engine Concept (ENTEC) - zie ENTEC
European Car and Driver's License Information System (EUCARIS) - zie EUCARIS
- Car Registration (ECR) - zie ECR
- Conference of Ministers of Transport (ECMT) - zie ECMT
- Council of Transport Users (ECTU) - zie ECTU
- Drivers Protection Association (EDPA) - zie EDPA
- Economic Community (EEC) directive - zie EEC directive
- Engine Lubricant Quality Management System (EELQMS) - zie EELQMS
- Free Trade Association (EFTA) - zie EFTA
- Formula Drivers Association (EFDA) - zie EFDA EM
- Group of Automotive Recycling Association (EGARA) - zie EGARA)
- Inland Transport Users (EITU) - zie EITU
european lower beam - asymmetrische duplolamp
European motorway - zie E road
- New Car Accident Programme (Euro NCAP) - zie Euro NCAP
- Opel Dealer Association (EURODA) - zie EURODA
- Programme on Engines, Fuels and Emissions (EPEFE) - zie EPEFE
- Radio Messaging System (ERMES) - Europese radioberichtendienst
- Transport Maintenance Coucil (ETMC) - zie ETMC
- - Safety Council (ETSC) - zie ETSC
- Tyre and Rim Technical Organisation (ERTRO) - zie ERTRO
Europewide Fleet Funding and Management (EFFAM) - zie EFFAM
Euro-SID (Side Impact Dummy) - Europese dummy waarmee botsproeven worden
uitgevoerd
Euro-Side Impact Dummy (Euro-SID) - zie Euro-SID
Eurotunnel - Kanaaltunnel (spoortunnel onder het Kanaal tussen Calais,
Frankrijk en Folkestone, Engeland)
evacuate, to - afzuigen, laten leeglopen (van een systeem), ledigen,leeg-
pompen, ontluchten, vacuáám opwekken/trekken/zuigen, ver-
wijderen
- system, to - vacuáám in een systeem trekken
evaluate, to - beoordelen, beproeven, evalueren, taxeren, waarde bepalen van
evaluation - beoordeling, evaluatie, kritiek, taxatie, waardebepaling
EVAP (EVAPorative Emission Control) system (JE) - brandstofdampafzuig-
systeem, regelsysteem voor brandstofdampemissie
evaporate, to - verdampen, verstuiven, vervliegen
evaporation - verdamping, vergassing, verstuiving
- rate - verdampingssnelheid (van oplosmiddel in lak), verdam-
pingstijdÌ#Ì(van lakverdunner in lak), verdampings-
verhouding
- vent hose - ontluchtingsslang (van tank), ventilatieslang
- - tube - ontluchtingsslang (van tank), ventilatieslang
evaporative drying - verdampend drogen
EVAPorative Emission Control (EVAP) (JE) system - zie EVAP system
evaporator - verdamper (airco), vergasser
Evaporator Pressure Regulator (EPR, E.P.R.) (JE) - zie EPR
evaporator sensor - temperatuursensor van verdamper
evaporizer - verdamper (airco)
EVB (Exhaust Valve Brake) - bij motorremgebruik ontstaat in het uitlaat-
spruitstuk een dusdanige overdruk dat de uitlaatkleppen licht gaan
zweven zodra de zuiger zich richting onderste dode punt beweegt; door
boven de klep een plunjertje aan te brengen dat in een cilindervormige
opening in de tuimelaar kan bewegen en naar beneden kan worden gehouden
door oliedruk die zich boven de plunjer opbouwt, kan de uitlaatklep op
een kiertje worden gehouden tot het moment dat de uitlaatnokken de
kleppen weer een duw naar beneden geven; door deze constructie werkt de
motorrem niet alleen meer tijdens de uitlaatslag maar ook bij de
compressieslag (Steyr ontwikkeling voor MAN '96); tuimelaarmotorrem
(D 08 en D 28 motorserie van MAN '96)
even, to - effenen, effen maken, egaliseren, gelijkmaken
- - effen, egaal, even (getal), gelijk, vlak
evenly - gelijkmatig (vastdraaien)
even pitch spring - gelijkmatig gewonden veer, regelmatig gewonden veer
eventually - tenslotte, uiteindelijk
everlasting - onverslijtbaar
everyday check-up - dagelijks onderhoud
every so often (JE) - regelmatig (bv. inspectie uitvoeren)
evolution - evolutie, ontwikkeling
- of heat - warmte-ontwikkeling
Evolution Regulation Global Approach (ERGA) - zie ERGA
evolve, to - vormen (van warmte, gas), (zich) ontwikkelen
EVRV (Electronic Vacuum Regulating Valve) (JE) - elektronisch geregelde
vacuümklep (Toyota 2C motor)
EVT (Electronic Valve Timing) system - systeem waarbij op elektro-pneu-
matische wijze de kleppen worden bediend van een 1,9 l, 4 cil. motor
met een 11% hoger koppel bij toerentallen tot 2000 t/m en een ruim 4%
lager verbruik (publicatie van Philips Industrial Electronics Compa-
ny, USA, '91)
EWD (Electrical Wiring Diagram) (JE) - bedradingsschema, electrisch schema
EX (exhaust) - uitlaat(klep), uitlaatspruitstuk
ex. (except) - behalve, uitgezonderd
Ex. (except) - zie ex.
EX. (except) - zie ex.
exact - exact, nauwkeurig, zuiver
examine, to - beoordelen, beproeven, bestuderen, controleren, inspecte-
ren, keuren, nagaan, onderzoeken, testen
example - voorbeeld
excavator - graafmachine, graafwerktuig
exceed, to - overschrijden, te boven gaan
- the speed limit, to - de maximum toegestane snelheid overschrijden
excentric - excentriek, excentrisch, uit het middelpunt
except ((ex., Ex., EX.) - behalve, uitgezonderd
excess - overmaat, overschot, overtollig, teveel
- luggage - overbagage (bagage die toegestane gewicht, afmetingen of
aantal dat gratis mag worden meegenomen bij een busreis
te boven gaat en waarvoor extra betaald moet worden)
excessive - overmatig, overtollig, te hoog (bv. olieverbruik), teveel
- looseness in the throttle shaft (JE) - grote/overmatige speling
op de gasklepas
- pressure - overdruk, te hoge druk
excess material - overtollig materiaal
excess oil space - oliecompensatieruimte (in hydraulische schokdemper)
exchange, to - (om)wisselen, ruilen, verwisselen
exchangeable screwdriver - schroevedraaier met verwisselbare bladen
exchange engine - ruilmotor
- part - ruil(onder)deel
excitation winding - bekrachtigingswikkeling, veldwikkeling
excite, to - bekrachtigen, opwekken
exclude, to - uitsluiten, uitzonderen
excluding - behalve
exclusive - exclusief, speciaal
- plastic resin welding rod - speciale kunststof lasdraad
exhaust, to - afvoeren, afzuigen, ontsnappen (van gassen), uitlaten
- - afvoer, afzuigapparaat, afzuiger, afzuiging, gasafvoer, uitlaat
(gassen), uitlaatperiode, uitlaatpijp, uitstoot
- (EX) - uitlaat(klep), uitlaatspruitstuk
- alarm - uitlaathoorn, uitlaatfluit
- bend - bochtstuk van uitlaat
- brake - uitlaatrem
- cam - uitlaatnok
- center pipe (A) - middelste uitlaatpijp
- clip - klembeugel voor uitlaat
- duct - uitlaatkanaal
- elbow - bochtstuk van uitlaat
- emission analyser - uitlaatgastestapparaat
- - analyzer (A) - uitlaatgastestapparaat
- - control system - uitlaatemissieregelsysteem
exhauster - afzuiger, afzuiginstallatie (airco), afzuigventilator
exhaust extraction system - uitlaatgasafzuigsysteem
- flange - flens van uitlaatpijp
- front pipe - voorste uitlaatpijp
- fume - uitlaatgas
- gas - uitlaatgas
- - analyser - uitlaatgastester
- - analyzer (A) - uitlaatgastester
- - emission - uitlaatgasemissie
- gases - uitlaatgassen
- gas extraction system - uitlaatgasafzuiginstallatie in werkplaats
Exhaust Gas Injection (EGI) (A) - zie EGI
exhaust gas poisoning - uitlaatgasvergiftiging
- - pressure - uitlaatgasdruk
- - probe - lambdasonde in uitlaatsysteem
Exhaust Gas Recirculation (EGR) system - zie EGR system
- - - (EGR) Vacuum Modulator - zie EGR Vacuum Modulator
exhaust gas temperature - uitlaatgastemperatuur
Exhaust Gas Temperature Control (EGTC) - zie EGTC
exhaust gas turbocharger - uitlaatgasturbo
- heated manifold - inlaatspruitstuk verwarmd door uitlaatgassen
exhausting period - uitlaatperiode
exhaust manifold - uitlaatspruitstuk
- - heat insulator - hitteschild van uitlaatspruitstuk
- - joint - verbindingsmof voor uitlaatpijp(en)
- muffler (A) - uitlaatdemper
- passage - uitlaatkanaal, uitlaatopening
- period - uitlaatperiode
- pipe - uitlaatpijp
- - bracket - uitlaatpijpsteun
- port - uitlaatkanaal, uitlaatpoort
- retarder assy. - uitlaatrem(klep)
- side - uitlaatzijde (van motor)
- silencer - uitlaatdemper
- stroke - uitlaatslag
- tail pipe - achterste uitlaatpijp
- trim - uitlaatsierstuk
- turbocharger - uitlaatgasturbo
- valve - afblaasklep (van hoogteregeling), ontlastklep (automa-
tische bak), uitlaatklep (motor)
Exhaust Valve Brake (EVB) - zie EVB
exhaust valve closing period - sluitperiode van uitlaatklep
- - head - uitlaatklepschotel
- - - diameter - diameter van uitlaatklepschotel
- - opening period - openingsperiode van uitlaatklep
- - tappet clearance - uitlaatklepspeling
exhibit (A) - tentoonstelling
exhibition - beurs, expositie, tentoonstelling
exit - afrit, uitgang, uitrit
- ramp - hellende afrit (van autoweg)
expand, to - (doen) uitzetten, expanderen, uitzetten, vergroten, verrui-
men, verwijden (van opening)
expander - expanderveer onder olieschraapveer
- cam - remsleutel, uitzetnok (van trommelrem)
- lever - hefboom van remnokas, rem(sleutel)hefboom
- pulled type wedge - trekconus van rem
- pushed - - - drukconus van rem
- roller - rol van remconus
- spring - drukveer, expanderveer onder olieschraapveer, spanveer
- two-lobe cam - remsleutel
expansion - expansie, expansieperiode, uitzetting, vergroting, verlenging
- bolt - elastische bout, rekbout
- chamber - expansiekamer, expansievat
- due to heat - uitzetting t.g.v. hitte/warmte
- nut - spreidmoer
- plug - vriesplaatje/vriesstop in motorblok
- port - compensatiekanaal, compensatiegaatje (hoofdremcilinder)
- ratio - expansieverhouding
- stroke - arbeidsslag, expansieslag, uitgaande slag (schokdem-
per), uitveren, werkslag
- tank - expansiereservoir, expansietank, expansievat
- tank pipe - expansieleiding (van radiateur naar expansievat)
- valve - expansieklep
expectation of life - levensduurverwachting, verwachte levensduur
expel, to - ontluchten, verdrijven
expenses of maintenance - onderhoudskosten
expensive - duur, kostbaar
experienced technician - ervaren technicus
experiment, to - experimenteren, proeven nemen
- - experiment, proef
experimental - experimenteel, proefondervindelijk
Experimental Safety Vehicle (ESV) (A) - zie ESV
expert - deskundige, expert, specialist, vakman
explain, to - uitleggen, toelichten, verduidelijken, verklaren, uiteenzetten
explode, to - exploderen, uitrekken
exploded view - tekening in onderdelen, uitrektekening
explosion - explosie, ontploffing
- pressure welding - explosielassen (is een vorm van druklassen)
explosive chemicals - explosieve chemicaliën
- mixture - explosief mengsel
- sound - knallend geluid (bij lassen)
export - export, uitvoer
- document - uitvoerdocument
- duties - uitvoerrechten
- duty - uitvoerbelasting, uitvoerheffing
exporter - exporteur
export firm - exportfirma
exporting country - uitvoerland
export permit - exportvergunning, uitvoervergunning
- prohibition - uitvoerstop
- tariff - exporttarief, uitvoertarief
- traffic - exportvervoer
exposed brush length - uitstekende/zichtbare lengte van koolborstel
expose to, to - blootstellen aan
exposition - tentoonstelling, uiteenzetting
express bus - snelbus
- conditions - expresvervoer
expressway (A) - autosnelweg
extend, to - langer maken, uitbreiden, uitschuiven, uittrekken (antenne),
verlengen
extended cab - dubbele cabine, verlengde cabine
- maintenance interval battery - onderhoudsarme accu
Extended Mobility Tire (EMT) (A) - zie EMT (A)
- - Tyre (EMT) - zie EMT
extended spark plug socket (A) - verlengde bougiesleutel (voor lange bougies)
- warranty - verlengde garantie
extendible semi-trailer - uitschuifbare oplegger
- trailer - uitschuifbare aanhangwagen
extension - uitbouw, verlenging, verlengstuk
- bar - verlengstuk
- cable - verlengkabel
- coil spring - trekschroefveer
- cord - verlengsnoer
- housing - aanbouwhuis, staartstuk (van bak)
extent - graad, grootte, mate, omvang
extention ladder - uitschuifbare ladder (op brandweerwagen)
exterior - (aan de) buitenzijde, buitenkant, exterieur, uiterlijk, uitwendig
- air - buitenlucht
- bright metal - verchroomde sierlijsten
- color code (A) - lakkleurcode
- colour code - lakkleurcode
- fog - wasem aan buitenzijde (van ruit)
- lighting - voor- en achterverlichting
- rear mirror - buitenspiegel
- side - buitenkant, buitenzijde
- trim part - uitwendig sierdeel
- view - exterieur
external - uiterlijk, uitwendig
- equalizing type expansion valve - thermische expansieklep met
externe correctie (airco)
- force - kracht van buitenaf
- influence - invloed van buitenaf
- ring - buitenring (van kogellager)
- teeth - buitenvertanding
- toothing - uitwendige vertanding
- traffic - doorgaand verkeer
extinguish, to - (uit)blussen, (uit)doven
extinguish itself, to - vanzelf doven
extinguisher - blusapparaat, blustoestel, brandblusapparaat, brandblusser
extra - extra, meer, overtollig
Extra Urban Driving Cycle (EUDC) - zie EUDC
extractor - trekker (ger.)
extreme - extreem, uiterst, uiterste waarde
- pressure (E.P.) - bijzonder hoge druk
- - (E.P.) gear lubricant - E.P. olie, hypoá‹ád olie
- - (E.P.) lubricant - hogedruksmeermiddel
extrude, to - uitpersen, uitstoten
ex works weight - afleveringsgewicht, gewicht af fabriek
Exxon Donor Solvent (EDS) - zie EDS
eye - gat (in slijpsteen), opening, (schroef)oog
- bolt - bout met oogkop, oogbout, ringbout
- bushing - (veer)oogbus
- joint - schommelscharnier
eyelet - oogje, opening, ringetje
eye nut - oogmoer
- of a hammer - huis van een hamer (A)
- protection - oogbescherming, veiligheidsbril
- protector - veiligheidsbril
- screw - oogbout, schroefoog
EZ-Kool glass (A) - ruit welke het grootste deel van het ultraviolet en
infrarood licht absorbeert, waardoor het interieur 27% minder air
conditioning nodig heeft (Pontiac Bonneville SE '92)