Woordenboek letter D

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M

N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

D (drive) - normale rijstand (van automatische bak), rijden (stand van
automatische bak)
DAC (Digital/Analogue Converter) - digitaal-analoog omzetter
DAF DAVIE (DAF Vehicle Investigation Equipment) - 1. diagnose- en pro-
grammeersysteem (DAF type 95 ca. '85), 2. draagbare diagnose-
computer voor DAF werkplaats, 3. elektronisch diagnosesysteem
met de functies diagnose stellen, functietests uitvoeren en
programmeren (DAF)
DAF equipment needed in connector examination (Denice) - zie Denice
DAF LOGIQ - actief ritregistratiesysteem, ritcomputer, transportmanage-
ment informatiesysteem (logische schakel voor efficiënter
vervoer) (DAF '84 of '87)
DAF Vehicle Investigation Equipment (DAF DAVIE) - zie DAF DAVIE
d.a.f. (delivered at frontier) - franco grens (verkoper heeft aan zijn
leveringsplicht voldaan wanneer de door hem uitgeklaarde goederen
vóór de douanegrens van het aangrenzende land op de overeengekomen
zijn afgeleverd)
Daigo-Proving Ground and Research Center (D-PARC) (JE) - zie D-PARC
daily service - dagelijks onderhoud
dam - rand van rubber, (ruit)rubber
- kit - randrubber
damage, to - aantasten, beschadigen
- - beschadiging, breuk (kabel), schade
- a tire beyond repair, to (A) - een band onherstelbaar beschadigen
- beyond repair, to - onherstelbaar beschadigen
- by corrosion - corrosie-aantasting
- diagnosis method - schadebeoordelingsmethode
- -free - schadevrij
- repair - schadeherstel
damp, to - bevochtigen, dempen (trilling), verdampen, vochtig maken
- - damp, klam, nat, nevel(ig), vocht(ig), vochtigheid, vochtige lucht
Damped Flywheel Clutch (DFC) - zie DFC
damped vibration - gedempte trilling
damper - (schok)demper, dempinrichting, gasveer (met gas gevulde demper),
instelklep, (luchtregel)klep
- arm - schokdemperarm
- control lever - regelschuif
- element (A) - geluiddemperelement (in luchtfilterhuis)
- lever - schokdemperarm
- plate - demperplaat
- spring - dempingsveer
- stay - (gasveer)steun (van achterklep)
- switch - schakelaar voor schokdemperafstelling
- valve - dempklep
damping - dempen, demping
- coefficient - dempingscoëfficiënt
- disc - schijf van trillingsdemper
- factor - dempingsfactor
damp lining - bekleding met geluiddempend materiaal
dampness - vochtigheid
dampproof - dampdicht, vochtbestendig, vochtdicht, vochtwerend
damp proofing - behandelen met vochtwerend middel
danger - gevaar, kans op gevaar
- area - gevaarlijke zone
dangerous - gevaarlijk
- goods - gevaarlijke goederen (goederen die tijdens transport
gevaar kunnen opleveren en onder speciale voorwaarden
vervoerd moeten worden)
danmar gum (JE) - damarhars (natuurlijke hars in lak)
dark - donker
- blue - donkerblauw
- brown - donkerbruin
- gray (A) - donkergrijs
- grey - donkergrijs
- infra-red drying system - infrarood droogsysteem (in lakstraat)
- red - donkerrood
DARR (Digital Accident Recorder) - apparaat dat de krachten registreert
die bij een aanrijding vrijkomen (Volvo '97)
dash (dashboard) (A) - dashboard, instrumentenpaneel
dash board - dashboard, instrumentenbord, instrumentenpaneel
dashboard (dash) - zie dash board
- cowl - front van carrosserie, schutbord
- gear shift - dashboardschakeling, stuurschakeling
- illumination - dashboardverlichting
- instrument cluster - groep dashboardinstrumenten, instrumentenª paneel
- lighting - dashboardverlichting
dash lower panel - onderste schutbord, schutbord onder
- pan - schutbord
- panel - schutbord, vloerplaat (bv. onder koppelingspedaal)
dashpot (DP) (JE) - zie DP
- setting speed - afsteltoerental van gasklepversteller
- system - dempersysteem van gasklep
- type shock absorber - hydraulische schokdemper
DAT (Digital Audio Tape)-recorder - digitale audio tape-recorder (speler)
(digitale verwerking van signaal)
data - gegevens, informatie, specificaties
Data Link Connector 1 (DLC 1) (A) - diagnosestekker, zie ook Diagnosis
connector
data processing - dataverwerking, gegevensverwerking door elektronische
regeleenheid, informatiebehandeling, informatieverwerking
date - datum, jaartal
- of construction - bouwjaar
- - delivery - afleveringsdatum
- - purchase - aankoopdatum
DAF Vehicle Investigation Equipment (DAF DAVIE) - zie DAF DAVIE
day cab (A) - normale cabine, vrachtwagencabine zonder slaapplaats
- car train - autodagtrein (trein die op dagtrajecten passagiers met
hun auto vervoert
dayglow system - reflexsysteem (bijzondere lakafwerking zoals gebruike-
lijk voor politie- en brandweerwagens)
daylight driving position - dagstand (van binnenspiegel)
- system - verlichtingssysteem overdag
day Motorail - zie day car train
day-night change lever - dag-nacht hendeltje (van binnenspiegel)
- -time running light (DRL) (JE) - zie DRL
dazzle, to - verblinden, verblind worden
dazzlement - straling, verblinding
dB (decibel) - dB, decibel
DC (direct current) - gelijkstroom
d.c. (direct current) - gelijkstroom
D.C. (dead center) (A) - dode punt, dood punt
D.C. (dead centre) - dode punt, dood punt
D.C. (direct current) - gelijkstroom
DCC (Digital Compact Cassette) car radio - autoradio met digitale CD
DCD (Displacement Conscious Damping) - schokdempingssysteem dat in staat
is de demping van zowel de ingaande als de
uitgaande slag te variëren (Monroe '96)
DC generator - gelijkstroomdynamo
- motor - gelijkstroommotor
- voltmeter - gelijkspanningsmeter
DDDS (Double Drive Differential System) - systeem waarbij 33% van het
aandrijfkoppel naar de tweede as met enkellucht en 66% naar de derde
as met dubbellucht gaat [DAF FCV (Future Concept Vehicle) '94]
DDEC (Detroit Diesel Electronic Control) - motormanagementsysteem van
Amerikaanse 2- en 4-takt dieselmotoren
d.d.p. (delivered duty paid) - franco incl. rechten (verkoper van goede-
ren is verantwoordelijk voor de kosten, risico's, rechten, belas-
tingen en invoerheffingen van de te leveren goederen)
d.d.u. (delivered duty unpaid) - franco excl. rechten (verkoper is ver-
woordelijk voor kosten en risico's van het goederenvervoer naar
het land van invoer; koper klaart goederen in en betaalt rechten)
DE (Direct Energy) lamp - gloeilamp waarbij het gasontladingsprincipe
wordt gebruikt en in het brandpunt van een 3-
assige ovale reflector staat
deactivate, to - buiten werking stellen
dead - niet-ingeschakeld, niet-werkend, spanningsloos, spanningsvrij,
stroomloos, werkt niet (meer)
- angle - dode hoek
- axle - gesleepte as, niet-aangedreven as (bv. van vrachtwagen),
sleepas, volg-as
- center (D.C.) (A) - dode punt, dood punt
- centre (D.C.) - dode punt, dood punt
deaden, to - dempen (geluid), doven
dead end - doodlopende straat, doodlopende weg
deadener - geluiddempend materiaal
dead engine - afgeslagen/uitgevallen motor
- finish - doffe lak
- level - geheel vlakliggend
- line - stroomloze draad/leiding
- lock (A) - extra vergrendeling van centrale portiervergrendeling die
het openen van de portieren onmogelijk maakt, zelfs als
er een ruit is ingeslagen (Opel Omega '94)
- load - constante/statische belasting
- piston ring - niet-werkende zuigerveer, vastzittende zuigerveer
- short - zware kortsluiting
- -smooth file - fijne zoetvijl
- space - schadelijke ruimte (in tweetaktmotor)
- stop - algehel;e stilstand
- travel - vrije slag (van pedaal)
- weight - eigengewicht, leeggewicht
- wire - stroomloze draad
dealer - agent, dealer (van een automerk), handelaar, wederverkoper
deburr, to - bramen verwijderen, ontbramen, van bramen ontdoen
decal - plakplaatje, sticker, transfer
decaliter (A) - decaliter (is 10 liter)
decalitre - decaliter (is 10 liter)
decal set - decoratieset
decameter (A) - decameter (is 10 meter) (eenheid van lengte)
decametre - decameter (is 10 meter) (eenheid van lengte)
dekameter (A) - decameter (is 10 meter) (eenheid van lengte)
decarbonise, to - koolaanslag verwijderen, ontkolen
decarbonising - koolaanslag verwijderen, ontkolen
decarbonization - koolaanslag verwijdering, ontkolen
decarbonize, to - koolaanslag verwijderen, ontkolen
decarbonizing - koolaanslag verwijdering, ontkolen
decelerate, to - afremmemn (op motor), decelereren, gas loslaten, snel-
heid verminderen, vaart verminderen, vertragen
decelerated movement - vertraagde beweging
deceleration - afname van snelheid, afremming (van motor), deceleratie,
gas loslaten, vaartvermindering, vertraging
- fuel cut-off (DFCO) system - zie DFCO system
- lane - uitrijstrook, uitvoegstrook
decelerometer - deceleratiemeter, vertragingsmeter
dechoke, to - starten van verzopen motor met geheel geopende chokeklep en
gasklep
decibel (dB) - decibel (dB) (eenheid van geluid)
deciliter (A) - deciliter, 0,1 liter
decilitre - deciliter, 0,1 liter
decimal - decimaal, tiendelig, tientallig
decimeter (A) - decimeter
decimetre - decimeter
deck - verdieping (van bus of touringcar)
- gate - klep van laadbak
- lid - bagageruimtedeksel
- side trim board - wielkuipbekleding
- trim cover - afdekking achtertussenpaneel
- - rear cover - bekleding van achterpaneel, bekleding van bagage-
ruimte, 2 kleine horitale vlakken naast hoeden-
plank
- - side panel - zijpaneel van bagageruimte
- type - type opbouw (van vrachtwagen)
declination - afwijking, declinatie
declutch, to - ontkoppelen
Decoder Information (DI) - zie DI
decoke, to - koolaanslag verwijderen, ontkolen
- set - ontkolingsset
decomposed granit (DG) (A) - een soort fijn grind
decompressor - decompresseur
decoration - embleem, versiering
decorative plate - sierplaat
- strip - sierlijst, sierstrip
decrease, to - afname, (doen) afnemen, (doen) verminderen, vermindering
- - afname (bv van caster)
DECU (Digital Electronic Control Unit) - digitale elektronische regel-
eenheid die zich telkens opnieuw instelt op de gemeten luchtmassa
waarbij de benzinehoeveelheid wordt berekend
dedicated gas engine - motor die specifiek voor gas is ontworpen (DAF LT
160 LPG, 11,6 l en DAF CG 170 LPG, 8,65 l '96)
Dedicated Road Infrastructure for Vehicle safety in Europe (DRIVE) - zie
DRIVE
De Dion rear axle - De Dion achteras
- - tube - De Dion achterasdraagbuis
- - type rear axle - De Dion type achteras
de-energization - spanningloos/stroomloos worden
de-energize, to - spanningloos/stroomloos maken
de-energized - niet-bekrachtigd
deep bead structure - grote in plaat geperste verdieping om deze plaatselijk
te verstijven
- groove ball bearing - diepgroefkogellager
- loader trailer - dieplader oplegger
- socket wrench (A) - lange dopsleutel
DEFEAT - toonbijstelling kan handmatig worden gedaan (staat op radiodisplay)
defect - beschadigd, beschadiging, defect (geraakt), fout, gebrek,
tekortkoming
- cause - oorzaak van defect/storing
- in manufacture - fabricagefout, fabrieksfout
- - manufacturing - fabricagefout, fabrieksfout
- - welding - lasfout
defective - beschadigd, defect (geraakt), foutief, kapot, onklaar
- mounting - montagefout
defect on paintwork - lakfout, lakschade
definite - bepaald, definitief, vastgesteld
definite rule - vaste regel
definition - bepaling, definitie, omschrijving
deflate, to - leeg (laten) lopen, lucht weg laten lopen (uit band)
deflated tire (A) - leeggelopen/lekke band
- tyre - leeggelopen/lekke band
deflation - lekkage
deflect, to - afbuigen, afwijken (van richting), doorbuigen, uitslaan
(van naald/wijzer), uitwijken, zakken (in de weg)
deflecter (JE) - zie deflector
deflecting needle - uitslaande meternaald
- pointer - uitslaande wijzernaald
deflection - afbuigen, afbuiging, afwijken (van richting), beweging, de-
flectie, doorbuiging (van V-riem om spanning te meten),
doorhanging, doorvering, indrukking, pijlhoogte (van blad-
veer), uitslag (van meternaald)
deflector - afbuiginrichting, afbuigplaat, doorbuiging (van wegverhar-
ding), geleidingsplaat, keerplaat, keerschot, leiplaat,
luchtstroomafbuiger, spatplaat, spoiler, verhoging op zuiger,
(wind)geleider, windgeleiding (van schuifdak), windscherm,
zuigerneus
- knob - arreteringsknop
- panel - windgeleider (van schuifdak)
- plate - zie deflector
deflexion - zie deflection
defoaming agent - anti-schuimmiddel
defog, to - ontwasemen
defogger - (achter)ruitverwarming, ontwaseminrichting
defogger system - achterruit- en spiegelverwarming
defogging - ontwasemen
deform, to - deformeren, vervormen
deformable - vervormbaar
- steering column - veiligheidsstuurkolom, vervormbare stuurkolom
- zone - kreukelzone (van carrosserie)
deformation - deformatie, vervorming
- zone - kreukelzone (van carrosserie)
deformed - vervormd
defrost, to - ontdooien
defroster - ruitontdooier
- filament - verwarmingsdraad van achterruitverwarming
- garnish - verwarmingsdraad van achterruitverwarming
- nozzle - uitstroomopening van voorruitontwaseming
defrosting - ontdooien
deg. (degree) - graad (temperatuur)
90deg (degrees) - 90 graden
6.0degC (6.0 degrees Celsius) - 6,0 graden C
degrease, to - ontvetten
degreaser - ontvetter
degreasing agent - ontvettingsmiddel
degree - fase, graad (temperatuur), gradatie, hoek, mate, stadium
- Celsius (C) - graad Celsius (C) (eenheid van temperatuur)
90-degree cylinder banking (A) - motor met cilinderblokken onder een hoek
van 90 graden
degree Fahrenheit (F) - graad Fahrenheit (F) (eenheid van temperatuur)
- of accuracy - nauwkeurigheidsgraad
- - admission - vullingsgraad
- - compression - compressieverhouding
- - hardness - graad van hardheid, hardheidsgraad, mate van hardheid
- - heat - warmtegraad (van bougie)
- - warmth - warmtegraad (van bougie)
- - wear - mate van slijtage
degrees Centigrade - graden Celsius
dehumidified heating - verwarming met droge lucht
dehumidifier - vochtonttrekker
dehumidify, to - ontvochtigen, verlagen van luchtvochtigheid
dehumidifying - droging, ontvochtiging (airco)
de-ice, to - ontdooien, van ijs ontdoen
de-icer - ijsbestrijder, ijsbestrijdingsmiddel (bv. in spuitbus), ont-
dooingsmiddel, ruit)ontdooier
deicer - zie de-icer
dekameter (A) - decameter (is 10 meter) (eenheid van lengte)
delay, to - uitstellen, vertragen
delay - oponthoud, uitstel, vertraging
delayed dispatch - vertraagde verzending
- firing - na-ontsteking, verbrandingsvertraging
- ignition - na-ontsteking, ontstekingsvertraging
delay nozzle - tapverstuiver
- period - ontstekingsvertraging, verbrandingsvertraging
- switch - vertragingsschakelaar
- time - vertragingstijd
delete, to - vervallen, weglaten
deliver, to - afleveren, opvoeren
delivered at frontier (d.a.f.) - zie d.a.f.
- duty paid (d.d.p.) - zie d.d.p.
- - unpaid (d.d.u.) - zie d.d.u.
delivery - afgifte, (af)levering, leverantie, levering, opbrengst,
zending
- body - bestelcarrosserie
- car - bestelwagen
- date - leveringsdatum
- line - toevoerleiding
- pipe - aanvoerleiding, benzinegalerij, brandstofgalerij, druk-
leiding, toevoerleiding
- pump - opvoerpomp
- side - perszijde, uitlaatzijde
- stroke - persslag (van pomp)
- valve - drukklep, drukventiel, persklep (van inspuitpomp), uit-
laatklep (van brandstofpomp), verstuivernaald (van in-
spuitpomp)
- - holder - persklephouder (van inspuitpomp)
- van - bestelauto, bestelwagen
- vehicle - bestelauto, bestelwagen
demerit - nadeel
demineralised water - gedemineraliseerd water
deminish, to - afnemen, kleiner worden, verminderen
demist, to - ontwasemen, van vocht ontdoen
demister - achterruitverwarming, ontwasemer
demo car - demo-auto, demonstratiewagen
demolish, to - afbreken, slopen
demolition yard - autokerkhof, autosloperij
demonstration car - demo-auto, demonstratiewagen
- vehicle - demonstratiewagen
demount, to - demonteren, uit elkaar nemen
demountable - afneembaar, demontabel, demonteerbaar, uitneembaar
- body - wissellaadbak (Leyland)
- - - truck - wagen met afzethaak, wagen met wissellaadbak
demounting - demontage
demulsification - afbreken van emulsie, demulgering
Denice (DAF Equipment Needed In Connector Examination) - diagnosestekker (DAF)
denote, to - aanwijzen, wijzen op
dense - compact, dicht (mist), dicht opeen, dik
- fog - dikke mist
densimeter - aërometer, densimeter (toestel voor het meten van dichtheid
van vloeistoffen), dichtheidsmeter, luchtmeter, zuurweger
density - dichtheid, soortelijke massa, specifiek gewicht, sterkte,
vastheid
- of acid - zuurdichtheid
dent - deuk, indeuking
dented - (in)gedeukt
dent shop (A) - zaak waar uitsluitend kleine deukjes in carrosserie worden
verwijderd
deoxidized indigo - indigowit
department (dept.) - afdeling (afd.)
Department of Environment (D.O.E.) - Departement voor het Milieu
- - Trade and Industry (DTI) - zie DTI
- - Transport (DOT) - Rijksdienst voor het Wegverkeer
- - Transportation (DOT) (A) - Ministerie van Vervoer
departure angle - afrijhoek (hoek tussen de vloer en de lijn van onder-
kant achterband naar laagste punt van voertuig achter
de band), overhang achter
depend, to - (af)hangen
dependability - betrouwbaarheid
dependable on - afhankelijk van
depend on, to - afhangen van
depletion - afbraak, verdunning, vermindering, vernietiging
deploy, to - in werking stellen, klaar staan, opstellen, vernietigen
depolymerization - depolymerisatie (bv. verbreken harsstructuur)
deposit, to - afzetten, bezinken, neerslaan
- - afzetsel, afzetting, bezinksel, neerslag
deposits - koolafzetting, koolresten, verbrandingsresten
depot - remise (loods voor bussen)
depress, to - indrukken (gaspedaal), intrappen (koppelingspedaal), omlaag
drukken, verlagen
depression - holte, onderdruk, uitholling, vacuüm
- chamber - onderdrukkamer, vacuümkamer
- force - kracht waar bv pedaal mee wordt ingedrukt
Dept. (Department) - Afd. (Afdeling)
depth - diepte, holte
- gage (A) - dieptekaliber, dieptemaat, dieptemeter, diepteschuifmaat
- gauge - zie depth gage (A)
- jig - dieptemal
- of piston - zuigerhoogte
- - thread - (schroef)draaddiepte, gangdiepte, spoed (grootte van
verplaatsing)
- - tread - profieldiepte (van buitenband)
derive, to - afleiden, aftakken
dermatitis - huidontsteking
derrick boom - laadboom
derust, to - ontroesten
D.E.R.V. (Diesel Engine Road Vehicle) fuel - brandstof voor snellopende
dieselmotor (automotor)
descale, to - aanslag verwijderen, ontkalken, roestvrij maken, verwijde-
ren van kalk
descend, to - (af)dalen (elektrisch bediende ruit), afzakken, naar beneden
gaan, omlaag bewegen
descending stroke - neergaande slag, neerwaartse slag (van zuiger)
descent angle - hellingshoek achter, overbouwhoek achter
description - beschrijving, omschrijving
desiccant - drogingsmiddel (airco), droogmiddel, droogstof, hygroscopi-
sche stof, ontwateringsmiddel, vochtabsorberende stof
design, to - construeren, ontwerpen, tekenen
- - constructie, model, ontwerp, schets, tekening, type, uitvoering
designation - benaming, naam
- number - referentienummer
designed threshold level - bepaalde drempelwaarde
Designed Visco-Elasticity Compounding Theory (a chemical binding of
multiple polymers provides high traction even
at high temperatures) (D-VEC) - zie D-VEC
designer - contructeur, ontwerper, tekenaar
design error - constructiefout
- feature - constructief kenmerk
Design For Assembly (DFA) (A) - zie DFA
design model - ontwikkelingsmodel
desinfecting van - desinfectiewagen
desmodromic valve gear - desmodromisch klepbedieningsmechanisme
destillation point - kookpunt
destinated for - bestemd voor
destination - bestemming, land van bestemming, plaats van bestemming
- display - "filmkast" boven voorruit van autobua die eind-
bestemming aangeeft
- sign - zie destination display
destruct, to - afbreken, slopen, vernietigen
destruction - afbraak, scheuring, sloop, vernietiging
destructive check - uitknoopproef (van puntlas)
- test - uitknoopproef (van puntlas)
desulphurate, to - ontzwavelen
desulphurise, to - ontzwavelen
desulphurization - ontzwaveling
desulphurize, to - ontzwavelen
detach, to - afkoppelen, afnemen, demonteren, loshaken, loskoppelen, los
maken, losnemen, ontkoppelen, uit elkaar halen, uit elkaar
elkaar nemen, verwijderen
detachable - afneembaar, demontabel, demonteerbaar, uitneembaar, uit-
schroefbaar, verwijderbaar, wegneembaar
- container truck (A) - afzetcontainerwagen
- top - afneembaar dak, demontabel dak, demontabele kap (van
carrosserie)
- valve seat - verwisselbare klepzetel, verwisselbare klepzitting
detail, to - detailleren
- - detail, finesse, klein onderdeel
detect, to - ontdekken (fout), opsporen (defect, storing), signaleren,
vaststellen
detection - detectie, het opzoeken van, ontdekking, opsporing (defect,
storing)
- point - detectiepunt (van sensor)
- signal - waarschuwingssignaal
- switch - verklikkerschakelaar
detector - aanwijzer, detector, sensor, verklikker
detent - arreteerinrichting, klink, pal
- ball - arreteerkogel, blokkeerkogel
- - plug socket - baladeurkogelplugsleutel, sleutel voor
baladeurkogelplug
- pin - vergrendelpen
- spring - arreteerveer, blokkeerveer, palveer, vergrendelveer
detergent - detergens, detergent, reinigingsmiddel, reinigingsvloeistof,
wassende doop (in olie), zuiveringsmiddel
deteriorate, to - achteruitgaan, beschadigen, verminderen, verslechteren,
vervallen, vervallen, verweren
deterioration - achteruitgang, verminderde werking, vermindering, ver-
oudering, verslechtering, verval
determination - bepaling, constatering, determinatie, vaststelling
determine, to - achterhalen, bepalen, besluiten, constateren, controle-
ren, determineren, vaststellen
detonate, to - detoneren, kloppen, pingelen
detonation - detonatie, explosie, kloppen
- sensor - pingelsensor
detour (A) - omleiding, wegomlegging
Detroit Diesel Electronic Control (DDEC) - zie DDEC
detuner - trillingsdemper
deuce (A) - 1932 Ford (het eerste V8-model en misschien de populairste
hot rod carrosserie; de naam refereert aan de '2' in het jaartal
develop, to - construeren, ontwerpen, (zich) ontwikkelen
development - ontwikkeling
- laboratory - ontwikkelingslaboratorium
deviate, to - afwijken
- on, to - afwijken naar
deviated pattern - afwijkend spuitpatroon
deviation - afwijking, deviatie, uiteenlopen, uitslag, vervorming
device - apparaat, hulpmiddel, inrichting, machine, middel, toestel
deviding plate - tussenschot
devision bar - geleidingssteun (van ruitmechanisme), ruitgeleiding
dew - condens, dauw
dewax, to - depreserveren, ontvetten, was verwijderen
dew point - dauwpunt, punt waarbij vocht neerslaat op koud voorwerp
DFA (Design For Assembly) (A) - techniek die zorgt voor optimale volgorde
van produktie- en assemblagehandelingen
DFC (Damped Flywheel Clutch) - samengebouwde drukgroep (vliegwiel en torsie
demper als één montage-eenheid) (LuK)
DFC (Digital Frequency Control) - extra elektronische stabilisering om
ook bij extreme temperatuurschommelingen een stabiele radio-ontvangst
mogelijk te maken
DFCO (deceleration fuel cut-off) system - automatische brandstofafslui-
ting bij loslaten van gaspedaal
DG (decomposed granit) (A) - soort fijn grind
DGC (Digital Gas Carburation) - digitaal, zelfdenkend en niet-afstelbaar
monopoint-autogassysteem dat ontwikkeld is om aan emissielimieten en
duurzaamheidseisen te voldoen (AG Autogas Systems en Vialle)
DGCS (Dynamic Geometry Control System) - achterwielophangingssysteem dat
voor enigszins meesturen van de achterwielen zorgt (Mazda RX-7 '92)
DGI (Digital Gas Injection) - autogassysteem voor motoren met multipoint
en single point brandstofinjectiesysteem waarbij de computer de gas-
stroom regelt op basis van motorbelasting en snelheid van de gasstroom
DI (Decoder Information) - in de toekomst te gebruiken voor bv. Dolby-
gecodeerde radio-uitzendingen
DI (Direct Ignition) - 1. verdelerloos ontstekingssysteem met 1 bobine
per cilinder die telkens een enkelvoudige vonk levert (Saab), 2. vol-
ledig elektronisch (capacitief) onstekingssysteem (elke cilinder heeft
zijn eigen bobine welke rechtstreeks op de bougie is geplaatst) (Saab)
DI (direct injection) - directe inspuiting (dieselmotor)
D.I. (diesel index) - dieselindex, mate van ontbrandingsgewilligheid
van brandstofolie (cetaangetal) (gemiddeld cetaan-
getal van dieselbrandstof bedraagt minstens 45)
dia. (diameter) - diam. (diameter), doorsnede, middellijn
diacetone alcohol - diacetone alcohol (oplosmiddel in lak)
diagnose, to - diagnose stellen
diagnosis - diagnose
- check connector - diagnosestekker, servicestekker
- - wiring - servicedraad (ger.)
- code - diagnosecode
Diagnosis connector (vlg. Amerikaans overheidsvoorschrift van '92: DLC 1
(Data Link Connector 1) (A) - diagnosestekker
diagnosis of damage - vaststelling van de schade
diagnostic centre - diagnosecentrum
- chart - storingzoekschema
- code - diagnosecode, storingscode
- - indication - storingscodeweergave
- codes output - uitlezen van diagnose-/storingscodes
- index - storingszoektabel
- plug - diagnosestekker
- system - diagnosesysteem
diagonal - diagonaal(lijn)
- line measurement - diagonale afstandmeetmethode (bij carrosserie
uitmeten)
diagonally opposite - diagonaal tegenover, schuin tegenover
diagonal pliers - zijkniptang
- reaction rod - diagonaal gemonteerde dwarsstang, dwarsstabilisator-
stang, Panhardstang
- safety belt - diagonaal lopend gedeelte van driepuntsveiligheidsgordel,
diagonaalgordel, schoudergordel
- tire (A) - diagonaalband
- tyre - diagonaalband
diagram - curve, diagram, grafiek, schema
diagrammatical - schematisch
diagram of connections - aansluitschema, schakelschema
dial (plate) - kiesschijf, schaal(verdeling), wijzerplaat (van meetinstrument)
- gage (A) - klokmicrometer, meetklok(je)
- gauge - zie dial gage (A)
- graduation - schaalverdeling
- indicator - klokmicrometer, (stift van) meetklok(je)
- - with magnetic base - meetklok(je) met magnetische voet
- - - roller instrument (JE) - meetklok(je) met rol
- plate - wijzerplaat
- -type tachometer - toerenteller met wijzernaald
diameter (dia.) - diameter (diam.), doorsnede, middellijn
- at bottom of thread - inwendige draaddiameter, kerndiameter
diametrical - diametraal, diametrisch, lijnrecht
diaphragm - diafragma, membraan
- actuator rod - drukstang van membraancilinder (van luchtdrukrem)
- box - membraandoos, membraanhuis
- brake actuator - membraan remcilinder (van luchtdrukrem)
- clutch - diafragmakoppeling, schotelveerkoppeling
- control unit - vacuümregelaar
- pump - membraanpomp
- spring - diafragmaveer, membraanveer, schotelveer
- - tip - diafragmaveerlip, uiteinde van diafragmaveer
- - - alignment - uitlijning van diafragmaveerlippen (van
koppeling)
- - - non-alignment - hoogteverschil diafragmaveerlippen,
niet-uitgelijnde diafragmaveerlippen
- type fuel feed pump - membraan type opvoerpomp
DIBK (diisobutyl ketone) - DIBK (diisobutylketon) (oplos¬middel in lak)
dichloromethane (chlorinated hydrocarbon family) - dichloormethaan
(chloorwaterkoolstofgroep) (is hoofdbestanddeel van
afbijtmiddel om lak te verwijderen)
dickey seat - kattebak, noodzitje, open uitklapbare tweepersoonszitting
achterin (bv. Ford A '30), twee open zitplaatsen achterin
oude tweezitter auto
die, to - afslaan (van motor)
- - aambeeld, draadsnijder (van uitwendige schroefdraad), gietvorm,
mal, matrijs, metalen vorm, snij-ijzer, stempel
- box - houder van snij-ijzer
- casting - persgieten, persgietstuk, spuitgieten, spuitgietstuk,
vormgieten, vormgietstuk
- nut - snijmoer
diesel, to - nadieselen (motor loopt door met afgezet contact)
- engine - dieselmotor
- - road vehicle (D.E.R.V.) fuel - zie D.E.R.V.
- fuel - dieselbrandstof, dieselolie
- - pump - dieselinspuitpomp
- -gas pilot injection - verbrandingsprincipe van de dieselmotor
blijft gehandhaafd en de motor zelf hoeft
ook niet te worden aangepast bij gebruik van
aardgas
- ignition improver - ontstekingsverbeteraar voor dieselbrandstof
- index (D.I.) - zie D.I.
dieseling - nadieselen (benzinemotor loopt door met afgezet contact)
diesel injection pump - dieselinspuitpomp
dieselize, to (A) - uitrusten met een dieselmotor
diesel knock - dieselklop, dieselknock, nagelen (van dieselmotor)
- oil - dieselbrandstof, dieselolie
Diesel Particulate Filter (DPF) - zie DPF
diesel-powered vehicle - voertuig met dieselmotor
- soot - dieselroet, roetvorming (door dieselmotor)
diff (differential) - differentieel
differ, to - afwijken, niet overeenkomen, niet overeenstemmen, verschillen
difference - afwijking, ongelijkheid, verschil
- in level - hoogteverschil, niveauverschil
different - anders, ongelijk, verschillend(e)
- (JE) - andere
differential (diff) - differentieel
- assembly - differentieelsamenstel
- bearing - differentieellager
- bevel gear - satelliettandwiel in differentieel
- - - shaft - satellietas, satellietkruisstuk in
differentieel
- - pinion - satelliettandwiel in differentieel
- brake - differentieelrem
- cage - differentieelhuis
- carrier - differentieel(binnen)huis, differentieeldrager,
differentieelklok
- case - differentieel(binnen)huis, satellietenhuis
- - bearing - differentieelhuislager
- - flexible mount - flexibele ophanging van differentieelhuis
- casing - differentieelhuis
- clunk - stootgeluid in differentieel tijdens gasgeven, gas-
loslaten of schakelen
- control coupling - middendifferentieelsper
- cover - differentieeldeksel
- cross - satellietkruisstuk in differentieel
- - shaft - hulpas van differentieel met reductie
- crown wheel - kroonwiel in differentieel
- drive pinion - pignon(tandwiel) in differentieel
- - - rear bearing cone replacer - stempel achterste
pignonlagerconus (ger.)
- - - - - replacer - stempel achterste
pignonlager (ger.)
- gear - differentieel, steekastandwiel in differentieel
- - case - satellietenhuis
- gearing - differentieel
- gear ratio - differentieeloverbrengingsverhouding,
eindoverbrengingsverhouding
- - shaft - satellietenas
- housing - differentieelhuis
- interlock - blokkeermof van differentieel
- lock - differentieelslot, differentieelsper
- - shift fork - schakelas differentieel
- oil - differentieelolie
- pinion - differentieeltandwiel, planeettandwiel,
satelliettandwiel
- - and side gear - satelliet- en planeetwiel (van differentieel)
- - gear - satellietwiel
- - shaft - satellietenas, satellietwielas
- planet wheel - satelliettandwiel
- preload puller (JE) - zijlagertrekker (differentieel)
- ring gear and drive pinion kit - kroonwiel en pignonset
- shaft - differentieelas
- side bearing - differentieelzijlager
- - - adjusting nut wrench (A) - stelmoersleutel voor
differentieelzijlager
- - gear - planeetwiel, zonnewiel
- - - shaft - differentieelsteekas, transmissieflens
- spider - satellietenkruisstuk
- - shaft - satellietenas
- tube - ashuis van differentieel, steekashuis
- wheel - steekastandwiel
diffuse, to - verspreiden, verstrooien
diffuser - diffusor, luchtuitstroomopening, verstuiver
digit - cijfer, getal (van 0 t/m 9)
3-digit - 3-cijferig getal
digital - digitaal
Digital Accident Research Recorder (DARR) - zie DARR
- /Analogue Converter (DAC) - digitaal-analoog omzetter
digital clock - digitale klok
Digital Compact Cassette (DCC) car radio - autoradio met digitale CD
- Electronic Control Unit (DECU) - zie DECU
- Frequency Control (DFC) - zie DFC
- Gas Injection (DGI) - zie DGI
digital indication - digitale aanwijzing
Digital Signal Processor (DSP) - zie DSP (Digital Signal Processor)
- Sound Processor (DSP) - zie DSP (Digital Sound Processor)
diisobutyl ketone (DIBK) - diisobutylketon (DIBK) (oplosmiddel in lak)
diluent - verdunnend middel, verdunner, verdunningsmiddel
dilute, to - aanlengen, aanmengen, verdunnen, verlagen van concentratie
diluted - aangelengd, verdund
diluted acid - verdund zuur
- paint - verdunde lak
dilution - verdunning (van vloeistof, bv van brandstof in smeerolie)
dim, to (A) - dempen, dimmen, verminderen, zwak branden
- - dof, mat, niet helder, onduidelijk, vaag
- control (A) - dimlichtschakelaar
- -dip light system - parkeerverlichting [kleinere lichtopbrengst (ca.
10%), alleen in Engeland], "schemerlampjes"
dimension - afmeting, afstand, maat
dimensional effect - ruimtelijk effect
diminish, to - (doen) verminderen
dim light (A) - dimlicht, gedimd licht
dimmed beam (A) - dimlicht
dimmer control (A) - dimlichtschakelaar
- switch (A) - dimschakelaar
dimming light (A) - dimlicht
dim switch (A) - dimschakelaar
diode - diode
- block - diodeblok
- mounting plate - diodenbrug
- pack - diodedrager
- tester - diodetester
dip, to - dimmen, (onder)dompelen
- - daling (in bv koppelkromme)
- control - dimlichtschakelaar
- down, to - inzakken (van materiaal)
diphenylamine - difenylamine, uit kleurloze blaadjes bestaande grondstof
voor bereiding van difenylamine-kleurstoffen
dip painting - lakken d.m.v. dompelbad
dipped beam - dimlicht
dipper control - dimlichtschakelaar
- pedal - voetdimschakelaar
- rear mirror - spiegel met dag-/nachtstand
- switch - dimschakelaar
dipping light - dimlicht
- rear mirror - spiegel met dag-/nachtstand
dip primer - aangebrachte grondlaag (door onderdompeling)
- rod - peilstaaf, peilstok
- stick - peilstaaf, peilstok
- - mark - merkteken op peilstok
dipstick - peilstaaf, peilstok
- tube - peilstokkoker
dip switch - dimschakelaar
dipswitch - dimschakelaar
direct - direct, meteen, onmiddelijk, rechtstreeks, regelrecht
- chamber - verbrandingskamer van direct ingespoten dieselmotor
- clutch - directe koppeling (in automatische versnellingsbak)
- current (d.c., DC, D.C.) - gelijkstroom
- - dynamo - gelijkstroomdijnamo
- - terminal - gelijkstroomklem
- drive - directe aandrijving
- - clutch - prise-koppeling
Direct Energy (DE) lamp - zie DE lamp
direct fuel injection - directe brandstofinspuiting (van dieselmotor)
- gear - directe overbrenging
- heating type dryer - directe heteluchtdroger (in spuitcabine)
Direct Ignition (DI) - zie DI
- - System (DIS) - zie DIS
direct injection (DI) - directe inspuiting (dieselmotor)
- - type combustion chamber - verbrandingskamer van direct
ingespoten dieselmotor
direction - aanwijzing, instructie, kant, richting, voorschrift, zijde
directional flasher - richtingaanwijzer
- headlamp - meedraaiende koplamp
directionality - flop (van lak)
direction arrow - draairichtingspijl
- indicator - draairichtingsindicatie (op reservewiel), merkteken
(hulp bij montage), richtingaanwijzer
- - arm - pijl van richtingaanwijzer
- - switch - richtingaanwijzerschakelaar
- of current - stroomrichting
- - rotation - draairichting, rotatierichting
- - travel - rijrichting
direction of current - stroomrichting
- - rotation - draairichting
- - travel - rijrichting
- - wind - windrichting
- opposite to the input - richting tegenovergesteld aan de botskracht
directions for use - gebruiksaanwijzing
direction separator (A) - middenberm
- sign - richtingbord, richtingpijl
- signal light - richtingaanwijzer
- stability - richtingsstabiliteit
directive - instructie, richtlijn, voorschrift
directly proportional to - recht evenredig aan/met
direct steering gear - directe stuurinrichting
- valve gear - directe klepaandrijving
dirt - afval, stof, verontreiniging, vuil, vuiligheid
dirten, to - verontreinigen, vervuilen
dirt guard - vuilkering
dirty - vuil
DIS (Direct Ignition System) - kenveldgestuurde transistorontsteking met
dubbele bobine (General Motors), volelektronische verdelerloze
ontsteking
DIS (Distributorless Ignition System) - verdelerloos ontstekingssysteem
disadvantage - nadeel
disappear, to - verdwijnen
disassemble, to - demonteren, slopen, uit elkaar nemen
disassembling - demontage
disassembly - demontage, demonteren, uit elkaar nemen
disc - (koppelings)plaat, (rem)schijf, schijfwiel, schotel
discard, to - afvoeren, verwijderen, wegdoen, weggooien
disc brake - schijfrem
- - anti-rust cover - remschijfkap
- - assy. - remklauw en zadel
- - cylinder - remklauw
- - floating caliper - schijfrem met zwevend vuistzadel
- - grease - schijfremvet
- - sliding caliper - schijfrem met zwevend vuistzadel
- - swinging caliper - schijfrem met kantelzadel
- - torque plate - remzadel
DISC button - knop om gewenste CD in CD-speler op te zoeken
disc check window - controlevenstertje (in CD-speler)
- clutch - enkelvoudige plaatkoppeling, lamellenkoppeling
- coupling - plaatkoppeling
- facing - koppelingsplaatvoering
- grinder - schijfslijpmachine, schijvenschuurmachine, slijpflex
discharge, to - afvoeren, ledigen, lossen (van goederen), ontladen, ont-
snappen
- - ontlaadstroom, ontlading, persopening (van pomp)
- current - ontlaadstroom
- curve - ontladingskromme
discharged battery - lege accu, ontladen accu
discharge line - afvoerleiding, uitlaatleiding
- passage - afvoerkanaal, uitstroomkanaal
- port - uitlaatpoort (van tweetaktmotor)
- pressure - afblaasdruk, ontlastdruk
- reed valve - afvoerterugslagklep, uitlaatklep (airco)
- the cargo, to - goederen lossen
- valve - aftapklep, compressorafvoer, leegloopklep, uitlaatklep,
uitstroomklep
- volume - toegevoerde hoeveelheid spuitlak (via spuitpistool)
- warning light - laadstroomcontrolelampje
- - - circuit - circuit van laadstroomcontrolelampje
- weight - ontlastgewicht (in carburateur)
DISC knob - knop om gewenste CD in CD-speler op te zoeken
discless wheel- losse velg
disclosed - onbeschermd
disc milling cutter - schijffrees
discolor, to (A) - verkleuren
discoloration (A) - verkleuring
discoloring (A) - verkleuring
discolour, to - verkleuren
discolouration - verkleuring
discolouring - verkleuring
disconnect, to - afkoppelen, loskoppelen, losmaken, losnemen, ontkoppelen,
uit elkaar nemen, uitschakelen (elektrisch), verbreken
disconnection - afkoppeling, loskoppeling, losnemen, ontkoppeling, uitschakeling
discontinuous - niet continue, niet doorlopend, onderbroken
- load - pulserende belasting
disc operating system (DOS) - besturingssysteem (computer)
disc pad - remblok(je)
- plate - remschijf
- pump - diafragmapomp, membraanpomp
disc regenerator - schijfvormige warmtewisselaar (van uitlaatgasturbine)
- ring - (onderleg)ring
- rotor (JE) - remschijf
- run-out - slag in remschijf
- sander - schijfschuurmachine, slijpflex
- splash screen - beschermplaat van remschijf tegen spatwater
- spring - schijfveer, ringveer, schotelveer
- wheel - gesloten wiel, schijfwiel
disengage, to - loshalen, loszetten (van vrijloopnaven), ontkoppelen,
uitschakelen, vrijzetten
- the clutch, to - ontkoppelen
disengaging bearing - koppelingsdruklager, ontkoppelingslager
disengaging fork - ontkoppelingsvork
- lever - ontkoppelingshefboom
- shaft - ontkoppelingsas
- yoke - ontkoppelingsgaffel
dish - bolling, kom, schaal
dished - schotelvormig, uitgebogen
dish of a wheel - bolling van een wiel
disintegrate, to - uiteen nemen, uiteen vallen
disintegration - ontbinden, ontbinding
disjoin, to - uiteen gaan, uiteen nemen
disk (A) - (koppelings)plaat, (rem)schijf, schijfwiel, schotel
- brake (A) - schijfrem
- clutch (A) - plaatkoppeling
- facing (A) - koppelingsplaatvoering
- milling cutter (A) - schijffrees
- pad (A) - remblok(je)
- plate (A) - remschijf
Disk Program Search (DPS) (A) - zie DPS (A)
disk pump (A) - diafragmapomp, membraanpomp
- run-out (A) - slag in remschijf
- splash shield (A) - beschermplaat van remschijf tegen spatwater
- wheel (A) - gesloten wiel, schijfwiel
dismantle, to - afbreken, demonteren, slopen, uit elkaar halen, uit elkaar nemen
dismantling - demontage, demonteren, sloop, slopen
dismount, to - demonteren, uit elkaar halen, uit elkaar nemen
dismountable - afneembaar, demontabel, demonteerbaar, uitneembaar
disperse, to - vernevelen, verspreiden, verstrooien
dispersing agent - dispergeermiddel
dispersion - verneveling, verstuiving, (ver)spreiding, verstrooiing
- agent - smeereigenschapvergroter (in lak)
displace, to - verdraaien, verdringen, verplaatsen, verschuiven, verzetten
displacement - cilinderinhoud, slagvolume, (zuiger)verplaatsing
Displacement Concscious Damping (DCD) - zie DCD
displacement pump - verdringerpomp
display, to - op beeldscherm zichtbaar maken
- - afleesscherm, beeldscherm, display, scherm(beeld), uitleeseenheid
disposable - beschikbaar, voor eenmalig gebruik, wegwerpartikel
- filter - wegwerpfilter
disposal - verwijdering, wegdoen, weggooien
dispose, to - wegdoen, weggooien
disposition - opstelling
dissipate, to - absorberen, verdrijven, verdwijnen, wegleiden
dissipation - verspreiding, verstrooiing
- of energy - energieverspilling
- - heat - warmte-afvoer, warmtegeleiding
dissolve, to - ontbinden, oplossen
dissolved acetylene tank - acetyleen(dissous)fles
dissolving feature - oploseigenschap (van lak)
dissymmetric - asymmetrisch, dissymmetrisch
distance - afstand, ruimte, slaglengte (van rempedaal)
- between center lines (A) - afstand van hart op hart
- - centre lines - afstand van hart tot hart
- - centres - afstand tussen de centers, centerafstand,
centerlengte (draaibank)
- control - afstandsbediening, afstandsbesturing
- covered - aantal afgelegde kilometers, afgelegde afstand
- disc - afstandsring, spoorverbreder, vulring
- disk (A) - zie distance disc
- panel - tussenwand in bestelwagen
- piece - afstandsstuk, drukplaatje (van verstuivertussenschijf),
vulstuk, tussenstuk
- plate - afstandsplaat, vulplaatje
- recorder - kilometerteller, km teller
- ring - afstandsring
- sleeve - afstandsbus
- spacer - afstandsring, vulring
- tube - afstandsbus
- washer - afstandsplaat, afstandsring, afstandsschijf, instel-
schijf (om druk in te stellen), (op)vulring
distill, to - destilleren
distillate - destillaat
distillation range - destillatietraject
distilled water - gedestilleerd water
distinguishing mark - merkteken
distort, to - ontwrichten, ontzetten, vervormen
distorted - ontzet, vervormd
distortion - torsie, vervormde weergave, vervorming (van geluid/materiaal
distribute, to - distribueren, in omloop brengen, verdelen, (ver)spreiden
distributer - grossier, importeur, verdeler (van ontsteking)
- advance - ontstekingsvervroeging
- arm - rotor (van stroomverdeler)
- base plate - onderbrekerplaat (van stroomverdeler)
- body - verdelerhuis
- cam - onderbrekernok
- cap - verdelerkap
- case - verdelerhuis
- clamp bolt - klembout van stroomverdeler
- coil - bobine
- contact - onderbrekerpunt
- drive shaft - stroomverdeleras
- head - verdelerkap
- housing - stroomverdelerhuis
- pump - verdelerpomp
- rotor - rotor (van stroomverdeler)
- - arm - rotor (van stroomverdeler)
- shaft - stroomverdeleras
- suppression cover - ontstoorde stroomverdelerkap
- test bench - stroomverdelertestbank
- vacuum control - vacüümregelaar van ontsteking
distributerless ignition system - verdelerloos ontstekingssysteem
distributing box - aftakdoos, electriciteitskast, verdeeldoos, verdeelkast - of load - ladingverdeling
- valve - verdeelklep, verdeelventiel
distribution - distributie (vervoer van goederen/grondstoffen van produ-
cent naar afnemer)
- company - distributiebedrijf
- housing - stroomverdelerhuis
- of load - gewichtsverdeling
- transport - distributievervoer
distributive head - verdelerkop (van inspuitpomp)
- - bolt - banjobout (inspuitpomp), distributiekopplug,
verdelerkopbout (inspuitpomp)
- - plug - distributiekopplug (bout), verdelerkopplug,
- - - bolt - distributiekopplug(bout), plunjerbout,
verdelerkopplug (inspuitpomp)
distributor - grossier, importeur, verdeler (van ontsteking)
- advance - ontstekingsvervroeging
- arm - verdelerarm
- breaker plate - onderbrekerplaat van stroomverdeler
- body - verdelerhuis
- cam - onderbrekernok, verdelernok
- cap - verdelerkap
- - inner contact - verdelercontact
- case - verdelerhuis
- chain - distributieketting
- coil - bobine
- collar - verdeleras
- contact points - onderbrekerpunten
- cover - verdelerkap
- drive shaft - verdeleras
- head - verdelerkap
- housing - verdelerhuis
distributorless electronic ignition - verdelerloze elektronische ontsteking
Distributorless Ignition System (DIS) - verdelerloos ontstekingssysteem
distributor location - plaats van verdeler
- pickup coil - opneemspoel van verdeler
- plate - grondplaat, onderbrekerplaat
- port - verdelerkanaal (van inspuitpomp)
- pump - distributiepomp
- rotor - rotor (van verdeler)
- - arm - rotor (van verdeler)
- rubbing block gap - luchtspleet van opnemer
- shaft - verdeleras
- sub-vacuum advancer off - vacuáámslangetje naar ontstekings-
vervroeger losgenomen
- test bench - stroomverdelertestbank
- timing - ontstekingsafstelling
- type injection pump - roterende inspuitpomp (van dieselmotor,
verdelertype inspuitpomp
- wire - bedrading van stroomverdeler
disturb, to - (ver)storen
disturbance - onderbreking, storing (radio-ontvangst)
disturbing noise - storend geluid
ditcher - sleuvengraver, sleuventrekker
dive, to - duiken (tijdens remmen), neerwaartse beweging tijdens knikken
van voertuig
divide, to - scheiden, splitsen, (ver)delen
divided - in tweeën gedeeld, van elkaar gescheiden
- brake system - gescheiden remsysteem
- folding rear bench - in delen neerklapbare achterbank
- front screen - gedeelde voorruit
- - shield (A) - gedeelde voorruit
- road - weg met gescheiden rijbanen
- steering column - gedeelde stuurkolom
- track rod - deelbare/gedeelde spoorstang
- type disc wheel - gedeeld schijfwiel
- windscreen - gedeelde voorruit
dividers - boogpasser, steekpasser
dividing plate - tussenschot (in carter)
division bar - (raam)stijl, portierstijl
- in degrees - verdeling in graden
- line - rijstrookscheiding
DIY (Do-It-Yourself) motorist - doe-het-zelf automobilist
DLC 1 (Data Link Connector 1) (A) - diagnosestekker
DNR (Dynamic Noise Reduction) - dynamische ruisonderdrukking ter verbetering
van klankkwaliteit
dock leveller - ingebouwde rijplaat, laadbrug, plateau waarmee hoogteverschillen
tussen vrachtautovloeren en laadperrons worden overbrugd
D.O.E. (Department of Environment) - Departemenmt voor het Milieu
dog - aandrijfklauw, meenemer, verstelbare stuitnok
dog clutch - klauw(schakel)koppeling, schakelmof, vrijloop met mecha-
nische koppeling
- guard - hondenrek
dogleg screen (A) - 1. naar zijkanten doorgetrokken voorruit (Mercury
Montery model 79C '56), 2. sterk gebogen panoramische
voorruit (Opel Kapitan '59)
dog-run - scheef lopen
DOHC (double over head camshaft) engine - motor met twee bovenliggende
nokkenassen
Do-It-Yourself (DIY) motorist - doe-het-zelf automobilist
do-it yourselfer (backyard mechanic) - doe-het-zelver (achtertuinmonteur)
Dolby NR button (JE) - Dolby knop voor ruisonderdrukking (cassettespeler)
dolley - hondje, transportkar (in lakstraat), transportaanhangwagentje
waarop voorkant van auto kan worden geplaatst om auto weg te slepen
dolly - dolly, tas (uitdeukger.), verrijdbaar plateau
- block - tas (uitdeukger.)
- -trailer - aanhanger voor boomtransport
dome - autodak, koepel, ronde bovenkant
domed nut - dopmoer
dome head piston - zuiger met bolle bodem
- light - binnenlicht, binnenverlichting, interieurlicht, interieur-
verlichting
- shape - ronde top (van las)
domestic - binnenlands
- refuse vehicle - huisvuilwagen, vuilniswagen
- traffic - binnenlands verkeer
- transport - binnenlands vervoer
door - deur, klep, portier
- (A) - laadperron
- actuating device - deurbedieningsinstallatie (van bus)
- alignment - afhangen van portier in carrosserie
- aperture - opening in carrosserie voor portier
- arm rest base - beugel van armsteun
- arrester - portierhouder, portiervanger
- beam - beschermingsbalk in portier (tegen aanrijdingen)
- belt moulding - portierlijst onderaan ruit, onderste portierruitsierlijst
- capping - bovenlijst van portier
- catch - portiervanger
- cavity - ruimte in portier
- check - portierstop, portiervanger (begrenzer van openen), portiervasthouder
- - arm - porttiervanger (metalen arm)
- checker - portierhouder, portiervanger
- check plate - portierstopplaat
- contact switch - portierschakelaar
- control motor assy. - slotservo van portier
4-door convertible - 4-deurs open auto
door courtesy light - instapverlichting
- - switch - portierschakelaar, schakelaar van binnenverlichting/
instapverlichting
- fittings - portierbeslag
- frame - portierframe, portiersponning
- glass - portierraam, portierruit
- - division bar - stijl 3e zijruit
- - run - ruitgeleider
- handle - portierkruk
- height - achterdeurhoogte (van vrachtwagen)
- hinge - portierscharnier
- - pillar - scharnierstijl
- hole bending - portierlijst
- inner panel - portierframe
- - trim - portierbekleding
- inside handle - portierhendel binnenzijde
- - - bezel - afwerkrand portierhendel aan binnenzijde
- - panel frame - portierbinnenframe
- key - portiersleutel
- keyhole light - portierslotverlichting
- latch - slotvanger
- liner - portierbekleding
- lock - portierslot, portiervergrendeling
- - barrel - slotcilinder van portier
- - button - portierslotgrendel
- - control - elektrisch bediend portier
- - - knob bezel - rand van portiervergrendelingsknop
- - - control lever - vergrendelhefboom
- - - system - centrale portiervergrendeling
- - knob - (ver)grendelknop
- - link - slotstang, vergrendelingsstang (in portier)
- - push lever - blokkeernok
- - - rod - drukstang van vergrendelknop
- - remote control - afstandsbediening van portierslot
- - - - link - slotstang van portier
- - signal - signaalgever van portiervergrendeling
- - solenoid - elektrisch bediende klep van portierslot
- - striker - portierneus, portierslotplaat, portierslotvanger
- - - plate - sluitschoot van portier
- - switch - schakelaar van portiervergrendeling
- mirror - buitenspiegel
- - bracket - buitenspiegelsteun
- of headlamp - koplampdeur, koplampklep, koplamprand
- open stopper - portiervanger
- opening trim - lijst langs portieropening
- outside handle - portiergreep, portierkruk buitenzijde
- panel - deurpaneel, portierpaneel
- pillar - portierstijl
- - switch - portierschakelaar
- pocket - kaartenbak (op portier), opbergvak, portiertas
- post - portierstijl
- pull - portiergreep/portierkruk aan binnenkant
- quarter window - tochtruitje in portier
- reinforcement guard - rolbeugel
- return handle - handgreep (binnenzijde portier)
- sag - kleine doorhanging van portier
- sash - naad tussen portier en portierstijl
- screen - afdichtplastic achter portierbekleding
- scuff plate - dorpellijst
4-door sedan (4DS) (JE) - 4-deurs sedan
door shield (A) - zie door screen
- shutter - testapparaat dat het openen en sluiten van portieren simuleert
- side bumper - stootkussen van portier
- - down male stopper - portiervanger
- - hinge bolt - scharnierbout aan portierzijde
- sill - dorpel, drempel
- skin - portierplaat
- stay - portiervanger
- stiffening - verstijving van portier
- stop - portiervanger
- stopper - portiervanger
- - bracket - portiervangerbeugel
- switch - portierschakelaar
- -to-door transport - deur-tot-deur vervoer, huis-tot-huis vervoer
- trim - portierbekleding
- - board - portierbekleding (onder)
- - panel - portierbekleding (boven)
- vent seal - afsluiter van ventilatie-opening
- - window - klein openklapbaar zijruitje
- weatherstrip - tochtstrip van portier
- width - achterdeurbreedte (van vrachtwagen)
- window - portierraam, portierruit
- - frame - portierraamlijst
- - regulator - raamopeningsmechanisme van portier
- - upper stop - bovenste ruitaanslag
dope - additief, dope, extra toevoeging (bv. aan benzine)
DOS (disc operating system) - besturingssysteem (computer)
dosage valve piston - doseerzuiger
DOT (Department of Transport) - Rijksdienst voor het Wegverkeer
DOT (Department of Transportation) (A) - Ministerie van Vervoer
dotted line - gestippelde lijn, puntlijn, stippellijn
double - dubbel(e)
- (A) - trekker met oplegger en daarachter een aanhanger
- acting - dubbelwerkend
- - cam damper - dubbelwerkende zuigerschokdemper
- - shock absorber - dubbelwerkende schokdemper
- - strut (A) - dubbelwerkende schokdemper
- - wheel brake cylinder - dubbelwerkende wielremcilinder
- action - dubbele werking
- - brake lever - remkruis
- balancer-shafts - dubbele balansassen
- barrel carburetor - carburateur met dubbele venturi
- bottom (A) - trekker-oplegger combinatie met daarachter een aan-
hanger met dus 1 schotel achter de cabine en 1 op een
2-assige dolly onder de aanhanger
- box spanner - (tweezijdige) ringsleutel
- - wrench (A) - (tweezijdige) ringslautel
- bubble (A) - dakprofiel met 2 bobbels voor hoofdruimte (Dodge
Viper GTS Coupá‚á '94)
- cab - dubbele cabine
- cabin - dubbele cabine
- cab pick-up - pick-up met dubbele cabine
- caliper disk brake (A) - schijfrem met 2 remzadels
- calliper disc brake - schijfrem met 2 remzadels
- -cammer (A) - motor met twee bovenliggende nokkenassen
- carburation - dubbele carburatie
- cardan joint - dubbel kruisstuk (tussenas)
- -check, to - nogmaals controleren, tweemaal controleren
- check valve - tweewegklep
- circuit brake system - tweekringsremsysteem
- clock (Ls) - taxirit van 6 mijl (ca. 10 km) in Londense taxi
- clutch, to - met tussengas terugschakelen, tweemaal koppelen en
tussengas geven bij het schakelen van versnellings-
bak (bv bij vrachtwagens)
- clutching - tweemaal koppelen en tussengas geven bij het schakelen
van versnellingsbak (bij vrachtwagens)
- coat painting - dubbellaagspuiten (van lak)
- deck (A) - twee koplampen vlak naast en onder elkaar (Cadillac '59)
- - - bus - dubbeldekker, dubbeldeks autobus
- -decker - bus/toeringcar met 2 dekken, dubbeldekker, dubbeldeks
autobus
- - - bus - dubbeldekker, dubbeldeks autobus
Double Drive Differential System (DDDS) - zie DDDS
double-end bulb - buislampje
- -ended spanner - (tweezijdige) steeksleutel
- - - wrench (A) - (tweezijdige) steeksleutel
- -filament bulb - duplolamp, gloeilamp met 2 gloeidraden
- - - light bulb - duplolamp, gloeilamp met 2 gloeidraden
- -floor bus - half dubbeldeksautobus
- glazing - dubbelglas
- head box wrench (A) - dubbele ringsleutel, ringsleutel
- - grinding machine - slijpmachine met twee slijpstenen
- - spanner - (tweezijdige) steeksleutel
- - wrench (A) - (tweezijdige) steeksleutel
- helical gear - tandwiel met pijlvertanding
- hump (H2) - rondom lopende verhoging op beide schouders van velg
- -joint swing axle - tweemaal gedeelde achteras
- -layered exhaust pipe - dubbelwandige uitlaatpijp
- layer masking paper - dubbele laag afplakpapier (bij spuiten)
- - - tape - dubbele laag afplakband (bij spuiten)
- manifold - dubbele uitlaatpijp
- - collar - flens van dubbele uitlaatpijp
- meshing - twee versnellingen tegelijkertijd ingeschakeld
- -offset type constant-velocity joint - dubbele homokinetische
kruiskoppeling, verbeterde
Rzeppa kruiskoppeling
- - - - CVJ (constant velocity joint) (JE) - dubbele homokine
tische kruiskoppeling, verbe-
terde Rzeppa kruiskoppeling
- open end spanner - (tweezijdige) steeksleutel
- - - wrench (A) - (tweezijdige) steeksleutel
- overhead cams (A) - 2 bovenliggende nokkenassen
- over head camshaft (DOHC) engine - zie DOHC engine
- piston engine (A) - boxermotor, motor met twee tegenover elkaar
liggende cilinders
- - wheel brake cylinder - dubbelwerkende wielremcilinder
- - - cylinder - dubbelwerkende wielremcilinder
- plate clutch - dubbele plaatkoppeling
- pole bulb - duplolamp
- post lift - tweekolomshefbrug
- -range ball bearing - dubbelrijig kogellager
- rear - dubbele achterwielen, dubbellucht
- reduction final drive - achteras met dubbele overbrenging/reductie
- reduction rear axle - achteras met dubbele overbrenging/reductie
- roller - dubbele roltand
- row angular ball bearing - dubbelrijig hoekcontactkogellager,
tweerijig hoekcontactkogellager
- - ball bearing - tweerijig kogellager
- - self-aligning ball bearing - zelfinstellend dubbelrijig kogellager
- seat - tweezitsbank (bv. in autobus)
Double Security System (DSS) - zie DSS
double-sided adhesive tape - dubbelzijdig kleefband, dubbelzijdig plakband
- -stage compressor - tweetrapscompressor
Double Step Noise Shaping (DSNS) - zie DSNS
double-stick tape - dubbelzijdig plakband
- tire - dubbellucht
- tone - dubbeltonig
- torus wheel - dubbel schoepenrad (van remvertrager), remrotor
- trailing-arm suspension - wielophanging met 2 in lengterichting
geplaatste wieldraagarmen
- vacuum valve (DVV) (JE) - dubbele vacuáámklep
- wall - dubbelwandig
- -walled - dubbelwandig
- way switch - tweewegschakelaar
- wheels - dubbele achterwielen, dubbellucht
- wishbone - driehoekige dwarsarm (wielophanging) (doet denken aan het
"wensbotje" van een kippenskelet)ÞNÞ
- - suspension - 1. rondom onafhankelijke wielophanging met
dubbele draagarmen en dubbele triangels, 2. wielen rondom
onafhankelijk opgehangen met dubbele triangels en
schroefveren [Mazda MX-5 (in Japan en USA genaamd Mazda
Miata)] (zie ook transverse wishbone), 3. wielophanging
met boven en onder dwarsgeplaatste wieldraagarmen
- wishbones - dubbele driehoekige draagarmen (Mazda MX-5)
doughnut coupling - flexibele koppeling, Hardy koppeling
dovel - centreerstift
dowel - geleidepen, geleidingspen, (pas)pen, veiligheidspen, verbindingsbus,
verbindingspen
- bolt - torenbout (in bladveer)
- hole - boring voor paspen, geleidingsgat
- pin - geleidingspen, paspen, plug, stop-pen
down - (naar) beneden, neer, omlaag
- -draft carburetor (A) - valstroomcarburateur
downdraught carburetter - valstroomcarburateur
down draught carburettor - valstroomcarburateur
- female stopper - deurvanger (van schuifdeur)
- force - neerwaartse druk (onder auto), neerwaartse kracht
downgrade - aflopende helling
downhill - heuvelafwaarts
down male stopper - deurvanger
- -shift, to (A) - terugschakelen
- -strike - neergaande slag (van zuiger)
downshifting - terugschakelen
downtime - stilstand als gevolg van defect
downward - naar beneden, omlaag
downwards - naar beneden, omlaag
downward stroke - neergaande slag (van zuiger)
DP (dash pot) (JE) - buffer, (smoorklep)demper, demper, dempingselement,
gasklepversteller, gasklepvertrager, knalpot, schokdemper,
trillingsdemper, vertrager
D-PARC (Daigo-Proving ground And Research Center) (JE) - testbaan en on-
derzoekscentrum van bandenfabriek Yokohama Rubber Co., Tokyo,
Japan
DPF (Diesel Particulate Filter) - nieuw roetfilter ontwikkeld door Mitsubishi ('97)
DPI (Dual Point Injection) system - 1. benzine-inspuiting via twee ver-
stuivers per cilinder die ervoor zorgt dat bij alle belastingen en
toerentallen de juiste lucht/brandstofverhouding ontstaat (Honda
Civic DXi 1,5 l '92), 2. centraal injectiesysteem met twee injecto-
ren dat zorgt voor een gefaseerde inspuiting, 3. inspuitsysteemregeling
geïntegreerd in ontstekingssysteem (Honda Civic 1,5 l motor van
'89 af), 4. tweepunts injectie (benzine-inspuiting), zie ook PGM-FI (Honda)
DPS (Disk Program Search) (A) - afzonderlijke muziekstukken op de CD
kunnen met deze knop worden gekozen
draft, to - ontwerpen, schetsen
- - ontwerp, schets
- (A) - luchtstroom, tocht, vacuüm achter rijdende auto dat slip-
streamen mogelijk maakt
- deflector - windscherm (voor open dak)
drag, to - aanlopen (van rem), achterblijven, blijven hangen, kruipen
(automatische versnellingsbak), slepen (van rem), trekken,
weerstand hebben, zwaar gaan, zwaar lopen
- - blijven hangen, (lucht)weerstand, niet soepel
- coefficient (Cd) - Cw waarde, luchtweerstandscoëfficiënt
- link - spoorstang, stuurstang(arm)
dragging brake - slepende rem
dragline - dragline, graafkraan
- bucket - draglinebak
- jib - draglineboom
drag link - stuurstang
- racer - auto met zeer krachtige turbocompressoren en enorm grote en
brede achterwielen waarmee wedstrijden worden gereden door
zo snel mogelijk op te trekken over een parcours van 400 meter
- rod - spoorstang, stuurstang
dragster (A) - zie drag racer
drain, to - aftappen, leeglopen, weglopen
- - afvoer
drainage - aftappen, waterafvoer
drain cock - aftapkraan, aftapplug, aftappunt
- flange - aftapflens
- hole - ontwateringsgaatje (in onderkant van portier), waterafvoeropening
- hose clamp - afvoerslanghouder, afvoerslangklem
draining cock - aftapkraan
drain pan - lekbak
- plug - aftapdop, aftapkraan, aftapplug, aftapschroef, aftapstop
- pump - zuigpomp
- screw - aftapschroef
- tap - aftapkraan
D range - D-stand (van automatische versnellingsbak)
draught - luchtstroom, schets, tocht
- excluder - afdichtstrook, tochtstrip, tochtstrook, tochtwering
draw, to - aanzuigen, tekenen, trekken
drawback - nadeel
draw bar - dissel, koppelstang, trekstang, triangel (trekinrichting)
- - coupling (A) - aanhangwagenkoppeling, koppelstang, trekstang-
koppeling, triangel (trekstang)
- - load - kogeldruk (op trekhaak)
draw card - indicateurdiagram
- cord - montagekoord
- in, to - aanzuigen, binnenrijden
- - - coil - intrekspoel
drawing - tekening, tekenwerk
- operation - trekwerking
drawn tube - getrokken buis
draw trailer - aanhanger voor wrakkenvervoer, auto ambulance aanhanger
dress, to - afbramen, bekleden, bewerken, navijlen, (op)zuiveren
DRGS (Dynamic Route Guidance Systems) - onderdeel van UTMS voor geleiding
van auto's
drift, to - doorslaan (met een doorslag), driften (in bocht), (op)ruimen
(van gaten), slippen
drift - doorslag (ger.), drevel (ger.), drift (beheerst slippen in
bocht), ruimer (van gaten)
- angle - drifthoek, sliphoek
drifting - driften (in bochten), wegebben (van geluid)
- tool - pendrijver
drift punch (JE) - doorslag, drevel, drift, gereedschap van rond staal en
spits toelopend met vlakke of holle punt om nagelkop-
pen in te drijven of pennen uit te tikken
drill, to - (in/uit)boren
- - boor(machine)
- brace - booromslag
- -chuck - boorhouder, boorkop (van boormachine)
drilled (center) ball - centreerkogel (van homokinetische koppeling)
- ball pin - centreerstift
- mark - boorpunt, merkteken
drilling machine - boormachine
- mud - boorspoeling (bij aardolieboringen)
drill out rivets, to - klinknagels uitboren
- press - kolomboormachine
- shank - boorkolf, boorschacht
- sharpening machine - spiraalboorslijpmachine
- stand - boorstandaard
- with the first bit, to - voorboren
drip, to - druppelen, lekken
- channel - regengoot, watergoot
- cup - lekbak
- feed lubricator - druppelsmeertoestel, oliedruppelaar
- molding (A) - afwateringslijst, gootlijst, watergoot
- moulding - afwateringslijst, gootlijst, watergoot
dripping - druppelen, druppen
drip rail - afwateringsgoot, daksierlijst, watergoot
drip rail sealer - watergootkit
- sealer - watergootkit
drive, to - aandrijven, auto besturen, (auto)rijden, chaufferen, sturen,
voortbewegen, voortstuwen
- - aandrijving, autorit, inrit, oprit (van garage)
DRIVE (Dedicated Road Infrastructure for Vehicle safety in Europe) - 1.
Europees project, gestart in '88, door de EG gesubsidieerd o.a.
op gebied van digitalisering van snelweg en auto (dit programma
richtte zich speciaal op een high-tech wegenstructuur), 2. onder-
zoeksprogramma naar projecten die gericht zijn op toepassingsmoge-
lijkheden van telematica in de auto
driveability - bestuurbaarheid, handelbaarheid tijdens rijden, rij-
eigenschappen, rijgedrag van auto, rijkwaliteit
drive away, to - wegrijden vanuit stilstand
- axle shaft bearing - achteraslager
- back, to - terugrijden
- belt - aandrijfriem, dynamoriem, V-riem
- - deflection - doorbuiging van aandrijfriem
"drive by wire" system - systeem dat langs electronische weg de comman-
do's van gas- en rempedaal doorgeeft
drive cable - aandrijfkabel
- cam - aandrijfnok
- case - distributiedeksel
- chain - aandrijfketting, distributieketting
- circuit - schakelcircuit (in airco), sensorcircuit
- end - aandrijfzijde/koppelingszijde van motor
- - bearing bracket - voorste lagersteun
- - - support - voorste lagersteun
- - cover - voordeksel
- - frame - voorschild met stator (van dynamo)
- - head - voordeksel
- extension (A) - verlengstuk (voor dopsleutel)
- flange - flens van aandrijfas
- for one block, to - blokje rondrijden, klein stukje rijden, 100
meter rijden
- gear - aandrijfmechanisme, (aandrijvend) tandwiel, kroonwiel,
tandwieloverbrenging
- head - aandrijfkop, bendixkoppeling, koppeling
- housing (A) - aandrijfhuis (van startmotor)
- in, to - erin tikken, op zijn plaats brengen
- - convoy - in kolonne rijden
- - depth - indrijfdiepte, insteekdiepte, montagediepte
- - reverse, to - achteruitrijden
- - rugged terrain, to - door ruw terrein rijden
- line - aandrijflijn
- mechanism - aandrijfmechanisme, aandrijving
- motor - aandrijfmotor (van schuifdak)
driven - aangedreven
- axle - aangedreven as
- fan pulley - aangedreven ventilatorpoelie
- gear - aangedreven tandwiel/wormwiel
- half of V-belt - trekkend gedeelte van V-riem
- pinion bearing cage assy. - ringwielsamenstel, satelliettandwielhuis
- plate - koppelingsplaat
- - lining - koppelingsplaatvoering
- pulley - aangedreven poelie/riemschijf
- rotor - aangedreven rotor
- shaft - aangedreven as, uitgaande as
- wheel - aangedreven wiel
- yoke - aangedreven gaffelas
drive off, to - wegrijden
- - -road, to - op onverharde wegen rijden
- on, to - doorrijden, verder rijden
- out, to - eruit persen, eruit slaan, eruit tikken
- pinion - aandrijftandwiel, pignon(as)
- - bearing - pignonaslager
- - - preload - pignonlagervoorspanning
- - front bearing cup replacer - stempel voor voorste pignonlagercup (ger.)
- - side plate washer - vulring aan pignonzijde
- plate - koppelingsplaat, meeneemplaat
driver - aandrijfas, bestuurder, chauffeur
- (screw driver) (JE) - schroevedraaier
- adjustable seat - verstelbare bestuurderszitplaats
- error - fout van de bestuurder
- gear (JE) - aandrijvend tandwiel
drive rotor - aandrijvende rotor
driver pinion (JE) - aandrijftandwiel
- 's cab - bestuurderscabine (van vrachtwagen)
- - door lock control switch - portiervergrendelingsschakelaar aan
bestuurderszijde
- seat - bestuurdersplaats, -stoel
- side - bestuurderszijde
- 's licence - rijbewijs
- - license (A) - rijbewijs
- - manual - instructieboekje
- - mate - bijrijder
- - seat - bestuurdersstoel
- - side - bestuurderszijde
- - side kick panel - zijpaneel aan bestuurderszijde
- weight - gewicht van bestuurder
drive shaft - aandrijfas, cardanas
- - (A) - pignonas
- - - - zie drive shaft
- - bearing - achteraslager
- - boot - aandrijfashoes
- - gear (A) - pignon
- - holding tool - aandrijfastegenhouder
- - housing - cardanashuis
- - side dust cover - stofdeksel van aandrijfaszijde
- - washer - aandrijfasring
- sprocket thrust clearance - axiale speling van aandrijvend kettingwiel
- through, to - door iets heen rijden, doorrijden
- torque - aandrijfkoppel, aandrijfmoment
- train - aandrijflijn
- - parts - onderdelen van aandrijflijn
- up, to - naar boven rijden, oprijden
driveway - inrit, oprijlaan, oprit
driving - besturen, rijden
- axle - aandrijfas
- ball - aandrijfkogel
- beam - grootlicht
- belt - aandrijfriem
- chain - aandrijfketting
- claw - aandrijfklauw, klauwkoppeling, meenemer, schakelmof
- comfort - rijcomfort
- conditions - rijomstandigheden
- dog - meenemer, schakelklauw
- flange - aaandrijvende flens
- gear - aandrijfmechanisme, aandrijftandwiel, aandrijvend tandwiel/wormwiel
- hazard - gevaarlijke situatie tijdens rijden
- - (JE) - ongeluk
- helper for the handicapped - aanpassingen voor gehandicapte bestuurder
Driving Hours Act - Rijtijdenwet
driving lane - rijbaan, rijstrook
- lesson - rijles
- licence - rijbewijs
- license (A) - rijbewijs
- link - aandrijfstang (bv. van ruitewissermotor)
- noise - rijgeluiden
- material - brandstof
- pattern - proefrit op bank vlg. bepaalde voorschriften,
rijcyclus, rijpatroon
- - selector - rijpatroonkiezer, schakelpatroonschakelaar
- - - button -rijpatroonkeuzeschakelaar, schakelpa-
troonschakelaar
- - - switch - schakelpatroonschakelaar
- performance - rijkwaliteiten van auto, rijvaardigheid van bestuurder
- pinion - aandrijftandwiel, planeetwiel
- - bearing carrier - pignonhuis
- - - housing - pignonhuis
- - flange - pignonflens
- plate - aandrijfflens
- position memory system - ergonomisch geheugen (van stand van
bestuurdersstoel, hoogte schouderpunt van bestuurders-
veiligheidsgordel, verstelbare en telescopische
stuurkolom en stand van buitenspiegels (Lexus LS 400)
- practice - rij-ervaring
- pulley - aandrijfpoelie, krukaspoelie
- punch - doorslag, drevel, drijver
- school - autorijschool
- seat - bestuurderszitplaats
- shaft - aandrijfas
- - pilot sleeve - aandrijfasgeleiding
- side - aandrijfzijde
- sleeve - aandrijfmof
- speed - rijsnelheid
- stability - staboliteit tijdens rijden, wegligging
- time - reisduur, rijtijd
- tool - drijver, stempel (ger.)
- torque - aandrijfkoppel, aandrijfmoment
- wheel - aandrijf(tand)wiel
- yoke - aandrijvende gaffelas
DRL (daytime running light) (JE?) - MVO (Motorvoertuig Verlichting
Overdag)
dromedary box (CE) - gesloten opbouw voor stukgoed achter de cabine ge-
monteerd op een verlengd (trekker)chassis en nog
voor de koppelschotel (in Canada)
drone, to - dreunend geluid maken, gonzen, ronken
- - dreunend geluid (in carrosserie)
droning noise - zie drone
drop, to - druppelen, langzaam gaan lopen (van motor), (laten) vallen,
verliezen
- - druppel, val, vermindering
- a gear, to - terugschakelen
- arm - pitmanarm
- - shaft - pitmanas
- base rim - diepbedvelg
- center rim (A) - diepbedvelg
- centre rim - diepbedvelg
- down frame - doorgebogen chassis
- frame - geknikt chassis met verlaagd middenstuk (bv. Leyland)
- - trailer - low-loader, oplegger met zwanehals
- glass regulator - raambedieningsmechanisme
drophead - cabriolet (automodel)
drop head coupe (A) - cabriolet (automodel)
- foursome - open vierzitter (automodel)
drop in voltage - spanningsverlies, spanningsvermindering
- lever - spoorstangarm
- of pressure - drukval, plotselinge drukvermindering
- out, to - vallen uit
dropping point - druppelpunt, vloeipunt
drop point - beginpunt van dalen (van druk), daalpunt, druppelpunt,
vloeipunt
- side - afneembaar zijschot, laag zijbord (van vrachtwagen)
- -sided body - laadbak met kleppen (van vrachtwagen)
- sider - vrachtwagen met neerklapbare zijschotten
- side trailer - aanhanger met zijlaadkleppen
- - type - type met neerklapbare schotten (kipwagen)
- the clutch, to - het koppelingspedaal laten opkomen
- to, to - terugvallen naar (druk)
- top (A) - cabriolet (automodel) (carrosserie met open dak)
- - - car - cabriolet type auto
Drowsy Driver Detector (lane keeping) (A) - maakt het de auto mogelijk te
signaleren dat de bestuurder niet alert genoeg
achter het stuur zit en alarm te slaan of bepaalde
taken over te nemen (American Honda '97)
drum, to - dreunend geluid maken
- - (rem)trommel, vat
- (brake drum) - remtrommel
- brake - trommelrem
- - supporting collar - steunkraag van remankerplaat
- gauge - remtrommelmicrometer
- -in-disc type parking brake - parkeerrem met in remschijf
gemonteerde trommelrem
- inner diameter - remtrommelbinnendiameter
- light (A) - trommelvormige koplamp op oude auto
- regenerator - trommelvormige warmtewisselaar
- rim - zijrand van remtrommel
drunken screw - dolgedraaide schroef, dolle schroef
dry, to - drogen
- - droog
- battery - droge accu, niet-geladen accu
- -bulb thermometer - drogebol-temperatuurmeter (airco)
- cell - droge cel (van accu)
- clutch - droge koppeling
- cylinder liner - droge cilinderbus, droge cilindervoering
dryer - droger (airco), drogingsmiddel
dry fill - na revisie te vullen hoeveelheid olie
- friction - droge wrijving, wrijving zonder smering
drying agent - droogmiddel, verharder (in lak)
- chamber - droogoven (voor lak)
- compartment - droogoven (in spuitcabine)
- form - droogtechniek (van lak)
- oven - droogoven (voor lak)
dry-liner - droge cilindervoering
- plate clutch - droge plaatkoppeling
- powder extinghuisher - poederbrandblusapparaat
- - fire truck - poederbluswagen
- running bearing - drooglopend lager, niet-gesmeerd lager
- sanding - droog schuren
- sleeve - droge cilindervoering
- sump lubrication - 1. gesloten smeersysteem met droog carter, 2.
smeersysteem waarbij de olievoorraad niet in de
carterpan zit maar in een apart tankje
- type spray booth - spuitcabine met filtering d.m.v. droge filters
- up, to - verdrogen
- powder vehicle - poederbluswagen
- weight - gewicht van voertuig zonder vloeistoffen, leeggewicht van
voertuig
4DS (4-door sedan) (JE) - 4-drs sedan
DSA (Dynamic Stability Assistance) - 1. anti-slipsysteem dat samenwerkt
met ABS en de brandstofvoorziening vermindert wanneer de aangedreven
wielen hun grip dreigen te verliezen (Volvo S4 en V4 '96), 2. trac-
tiecontrolesysteem
DSC (Dynamic Stability Control) - automatisch koerscorrectiesysteem dat
in staat is á‚áá‚ánzijdig te remmen (BMW '95)
DSE (Dynamic Safety Engineering) - gehele programma aan passieve en ac-
tieve veiligheidsvoorzieningen (Ford '95)
DSNS (Double Step Noise Shaping) - dubbelstaps data comprimeringstechniek
voor een zo goed mogelijke omzetting tot echte muzikale weergave
(Pioneer)
DSOCT (Dynamic Stability Optimized Contact Theory) - ontwikkeling van een
buitenband met extreem hoge stabiliteit in het gehele snelheids-
bereik tot zelfs meer dan 300 km/h (Toyo Proxes-U1, ZR radiaalband)
DSP (Digital Signal Processor) - digitale signaalverwerking (een
vervormingsvrije behandeling van de signalen van CD-speler of tuner
met een kwaliteit die niet wordt gehaald door analoge grafische
equalizers
DSP (Digital Sound Processor) - digitale sound processor (Sony Mobile
ES), het langs digitale weg bewerken van het audiosignaal en het
creëren van ruimtelijk effect in de auto (Fujitsu Ten)
DSS (Double Security System) - dubbel veiligheidssysteem tegen radiodiefstal
(na afname van het frontplaatje gaat een rood lampje knipperen)
(Grundig WKC 4871 RDS-C radio)Þ
DTI (Department of Trade and Industry) - Engelse Ministerie van Handel en
Industrie
DTSS (Dynamic Tracking Suspension System) (JE) - wielgeleiding met dyna-
mische sporingsaanpassing (Mazda RX7 '85)
dual - dubbel, tweevoudig
- A/C (A) - dubbele airco
- brake system - gescheiden remsysteem, remsysteem met gescheiden
circuits, tweekringsremsysteem
- carburetor (A) - dubbele carburateur
- carburetter - dubbele carburateur
- carriageway - dubbelbaansweg, tweebaansweg, weg met tweemaal twee
rijbanen
- chain (A) - dubbele ketting, duplex ketting
- circuit brakes - gescheiden remsysteem, tweekringsremsysteem
- -cup holder - houder voor twee bekers
- -filament lamp - duplolamp
- fuel engine - motor die op 2 verschillende brandstoffen kan lopen
- - system - dubbel brandstofsysteem, tweevoudig brandstofsysteem,
omschakelbaar brandstofsysteem (bv van benzine op gas
of andersom)
- horn - dubbeltonige hoorn, tweetonige hoorn
- ignition - dubbele ontsteking, ontsteking met 2 bougies per cilinder
- line brake system - gescheiden remsysteem, tweekringsremsysteem
- -link strut independent suspension (JE) - onafhankelijke wiel-
ophanging met links en rechts twee dwarse dubbele reactie-armen
- outlet header - dubbel uitlaatspruitstuk
- plug ignition - ontsteking met 2 bougies per cilinder
- point injection (DPI) system - zie DPI system
- pressure switch - tweevoudige drukschakelaar
Dual Ram System (A) - 1. klep in inlaatspruitstuk welke tot 4000 t/m
gesloten blijft waardoor de lucht wordt toegevoerd via twee
aparte 3-cilinderspruitstukken; boven 4000 t/m opent klep en
ontstaat een 6-cilinderspruitstuk (Opel Omega 3000 24V en
Senator 3,0i 24V), 2. tweedelig inlaatsysteem
dual ratio - extra versnellingsoverbrenging
- - final drive - aandrijving met twee snelheden
- side mount (A) - aan beide zijden van oude auto in het achterste
deel van het voorspatscherm gemonteerde reserve
wiel met band
- stage carburetor (A) - registercarburateur
- - carburetter - registercarburateur
- stage compressor - tweetrapscompressor
- tire (A) - dubbellucht (vrachtauto)
- tyre - dubbellucht (vrachtauto)
- wheels - dubbellucht
- wiper - 2 ruitenwissers per ruit, tandemruitenwisser
Duck (A) - bijnaam voor GMC type DUKW-353, een conversie van de Chevrolet
legertruck, uitgevoerd als een zeewaardig vaartuig dat op het droge
in de 5e versnelling 80 km/h kon halen, gewicht ca. 7800 kg
duct - kabelgoot, kanaal, leiding van verwarmings- en ventilatiesysteem,
mond(stuk), pijp
- band - leidingklemband
ducted air - geleide lucht
ductile - buigbaar, rekbaar, smeedbaar, taai, vervormbaar, zacht
due to - als gevolg van, dankzij, door, ten gevolge van
dull, to - dof worden (lak)
- - dof (lak), mat
- black - matzwart
dulling - matteren (van laklaag)
dull red - vaalrood
dummy - nagebootst, model, onecht, proefpop (in gebruik bij botsproeven)
- axle - draagas
- cover - radio-afdekplaat
dump, to - lozen, opslaan, storten
- - afvalberg, kipper, opslagplaats, vuilnisbelt
- body - kantejbak, kipbak
- car - kipauto
dumper - dumper, kipauto, kipper
- truck (A) - kipauto
dumping truck (A) - kipper
dump mechanism - kantelmechanisme van lier, kipinrichting
- trailer - zelflossende aanhanger
dumptruck (A) - kipwagen
dump vehicle - kiepauto, kipper
Dunlop Warning System (DWS) - zie DWS
duo-servo brake - duo-servo rem
duplex - dubbel, tweevoudig
duplex brake - duplex rem (met twee oplopende remschoenen)
- chain - duplexketting
durability - bestendigheid, duurzaamheid, levensduur
- test - duurtest, vermoeiingsproef
- to - bestand tegen
durable - bestendig, duurzaam
DURAble TEChnology Vee Engine (DURATEC VE) (A) - zie DURATEC VE
Duralumin - duraluminium (is merknaam)
DURATEC VE (DURAble TEChnology Vee Engine) (A) - lichtmetalen Duratec VE
V6 motor die voldoet aan de Europese emissie-eisen van '96
(Ford '94)
duration - (tijds)duur
- of charge - laadduur, laadtijd
during - gedurende, tijdens
dust - stof
- arrestor - bescherming tegen stof
- boot - afdichthoes, beschermbalg, stofhoes, stofkap, stofrubber
- cap - afdichthoes, ashoes, stofdop, stofhoes, stofkap
dustcart - vuilnisauto, vuilniswagen
- collection attachment - stof(af)zuiger
- cover - afdichthoes, autopyama, stofdeksel, stofhoes, stofkap,
stofring, stofscherm (ankerplaat)
- cup - stofopvangkapje (van luchtfilter)
- deflector - stofafdichting, stofkeerring
- down, to - afstoffen
dustless - stofvrij
dust mask - stofmasker
- -proof - stofdicht, stofvrij
- protector - stofbeschermer, -bescherming
- seal - afdichthoes, stofafdichting, stofhoes, stofkap, stofkeerring
Dutch brick - (gele) klinker
- Ministry of Transport - Nederlandse Rijksdienst voor het Wegverkeer
dutiable - tolplichtig
duty control - pulsbreedtemodulatie
- cycle - lengte van tijd dat een elektromagneet geactiveerd wordt
- -free - tolvrij
1992 Duty of Care Regulations - Milieuwet van 1992
duty ratio - pulsverhouding
DVC (Dynamic Vehicle Control) - actief dynamisch voertuigbalanceersysteem
(auto-fiets op 3 wielen)
D-VEC (Designed Visco-Elasticity Compounding Theory (a chemical binding
of multiple polymers provides high traction even at high
temperatures) - 1. loopvlaksamenstelling voor betere grip bij ver-
schillende temperaturen (Yokohama buitenband A378
"91), 2. speciale theorie betreffende rubbersamen-
stelling (een chemische binding van verschillende
polymeren waardoor een hoge tractie, zelfs bij hoge
temperaturen, wordt verkregen (Yokohama buitenband)
DVV (double vacuum valve) (JE) - dubbele vacuáámklep
dwell - contacthoek, stilstaand (constant)
- angle - contacthoek (van ontsteking)
- meter - contacthoekmeter
- tester - contacthoekmeter (voor ontsteking)
DWS (Dunlop Warning System) - waarschuwingssysteem voor spanningsverlies
van banden
dye - kleurmiddel, kleurstof, pigment, verf
- penetrant - gekleurde kruipolie/vloeistof, kleurvloeistof, penetra-
tiespray, penetratievloeistof, sterke doordringende
kleurstof, verf
- vat for spare parts (A) - installatie voor het schoonkoken van
gedemonteerde onderdelen
dynamic - bewegend, dynamisch, kinetisch
- balancing - dynamisch uitbalanceren
- damper - dynamische demper (op aandrijfas), traagheidsdemper,
trillingsdemper
Dynamic Geometry Control System (DGCS) - zie DGCS
- Integrated Performance System (JE) - systeem bestaande uit een
combinatie van 4WD, 4WS, 4IS (onafhanke-
lijke vering), 4ABS (anti-blokkeersysteem
op alle 4 wielen) en dynamic ECS (elektronisch
geregelde vering) (Mitsubishi HSR '87)
- Noise Reduction (DNR) - zie DNR
- Route Guidance Systems (DRGS) - zie DRGS
- Safety Engineering (DSE) - zie DSE
- Stability Assistance (DSA) - zie DSA
- - Control (DSC) - zie DSC
- - Optimized Contact Theory (DSOCT) - zie DSOCT
- Tracking Suspension System (DTSS) - zie DTSS
- Vehicle Control (DVC) - zie DVC
dynamic viscosity - dynamische viscositeit
dynamo - dynamo
- control - spanningsregelaar
- governor - dynamoregelaar
dynamometer - dynamometer, vermogenstestbank
- test - remproef met dynamometer
dynamo regulator - spanningsregelaar
dynamo strap - dynamoklemband
dyno (A) - chassis dynamometer, rollenbank