Woordenboek letter C

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M

N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

C (Celsius) - C, graad Celsius
Ca (calcium, chemical element, atomic no. 20) - Ca [calcium, kalk(poe-
der)] (chemisch element, atoomnr. 20)
CAA (Clean Air Act) (A) - wet in Californië van '88 die bepaalt dat in
1998 2% en vijf jaar later 10% van de verkochte auto's emissievrij
moet zijn en daarmee aanstuurt op het op de markt brengen van automo-
bielen met elektromotor
cab - bestuurderscabine, bestuurdersruimte, cabine (van bedrijfsauto),
Londense taxi
CAB (Cellulose Acetate Butyrate) acrylic lacquer - CAB (cellulose azijn-
zuur butyrate) 1-component acrylaatlak
cab and chassis model - chassis met cabine
- -behind-engine (CBE) (A) - cabine met torpedofront (van vrachtwagen)
cabby (Ls) - Londense taxichauffeur
- -license (Ls) - vergunning om in Londen een Londense taxi te
besturen
cab configuration (A) - cabine-uitvoering
- forward - carrosserie waarbij de voorruit relatief ver naar voren is
geplaatst waardoor meer interieurruimte ontstaat, sterk
naar voren geplaatst interieur van personenauto
- - - concept (A) - ver naar voren gebouwd interieur van sedan
(bv. Chrysler model Eagle Optima)
- heater - cabineverwarming
cabin - cabine (van bedrijfsauto)
- compartment - passagiersruimte
- lighting - binnenverlichting, cabineverlichting
- roof - cabinedak
cabine - cabine (van bedrijfsauto)
cable - bedrading, draad, elektriciteitskabel, elektriciteitsleiding,
kabel (staal/touw), leiding
- -actuated - kabelbediend
- brake - kabelrem, rem met kabeldediening
- bundle - kabelbundel
- bushing - kabeldoorvoerrubber, rubberen doorvoertule voor kabel,
tule (voor kabeldoorvoer)
- catch - remkabelhouder
- clamp - kabelklem
- clip - kabelklem
- connection - kabelverbinding
- connector - kabelschoen, kabelstekker
- control - kabelbediening
- -controlled - kabelbediend
- control system - kabelbedieningssysteem
- drum - kabelhaspel, kabelrol, kabeltrommel (van lier), liertrommel
- eye - kabelklem, kabeloog, kabelschoen
- grip - kabelklem
- grommet - kabeldoorvoerrubber, rubberen doorvoertule voor kabel,
tule (voor kabeldoorvoer)
- guide casing - kabeldoos, kabelgoot, kabelhuis
- - housing - kabeldoos, kabelgoot, kabelhuis
- hanger - kabelhouder
- harness - bedrading, kabelboom, kabelbundel, kabelset
- holder - bevestigingsbeugel voor bedrading
- hose - buitenkabel (van bowdenkabel), kabelbekleding
- housing - buitenkabel (van bowdenkabel)
- inlet - kabelinvoer (van lier)
- insulating tube - kous (van bedrading)
- insulator - kabelisolator
- jacket - kabelmantel
- operation - kabelbediening
- plug - kabelstekker
- protective tube - kabelisolatiemantel, kous (van bedrading)
- sheath - buitenkabel (van bowdenkabel), kabelbekleding, kabelmantel
- shoe - accupoolklem, kabelschoentje
- socket - accupoolklem, kabelschoentje
- stopper - aanslag van kabel
- strap -kabelklem
- stripping pliers - draadstriptang, kabelstriptang
- terminal - kabelaansluiting, kabeleinde, kabelklem, poolklem (van
accukabel)
- thimble - accupoolklem, kabelschoen
- tree - kabelboom, kabelbundel
- wire - binnenkabel, kabeldraad, metaaldraad
cab lighting - binnenverlichting, cabineverlichting
cabling diagram - bedradingsschema
cabover (A) - frontstuur-truck, vrachtwagen met frontstuur
cab over engine (C.O.E.) model (A) - zie C.O.E. model
cabover engine tractor (A) - trekker met frontstuurcabine
cab-over type vehicle (A) - bestelwagen met korte neus
cab panel - beplating van cabine
cabriolet - cabriolet (automodel)
- roof - opvouwbaar dak van cabriolet
- top - opvouwbaar dak van cabriolet
cab roof - cabinedak
- tilting gear - cabinekantelinrichting
- tilt lock control lamp - controlelampje van kantelcabinevergrendeling
CAC (Charge Air Cooler) - intercooler, interkoeler, tussenkoeler
- (Computer-Aided Control) - regeling met behulp van computer
CAD ( - - - Design) - 1. beeldschermontwerp, 2. ontwikkelen, tes-
ten en modificeren met behulp van computer
- /CAE (Computer-Aided Design/Computer-Aided Engineering) - door com-
puter ondersteund ontwerpen en detailleren
- /CAM ( - - - - /Computer-Aided Manufacturing) - ontwerpen
en produceren met behulp van computers
- /- /CIM (Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing/Computer-
Integrated Manufacturing) - inzetten van computer bij ont-
werp en produktie
c.a.d. (cash against documents) - ontvanger moet contant betalen bij
ontvangst van de vracht tegen overhandiging van de documenten
"Caddies" (A) - Cadillac automobielen
"Caddy" (A) - Cadillac automobiel
cadence braking - pompend remmen
cadmium (chemical element, symbol Cd, atomic no. 48) - cadmium (chemisch
element, symbool Cd, atoomnr. 48)
- -free enamel - cadmiumvrije lak
- -plated - vercadmiumd
CAE (Computer-Aided/Assisted Engineering) - computerondersteunde techno-
logie, technische ontwikkeling met behulp van computertechniek
CAFE (Corporate Average Fuel Economy) (A) - 1. begrip waarin eisen vast-
liggen ten aanzien van het gemiddelde brandstofverbruik van de
auto's die een fabrikant verkoopt [dat ligt eind '80 op 28,7 mpg,
'89 op 28,3, '90 op 27,5 mpg (is ca. 1 l op 9,8 km)], 2. wet die in
delen van de Verenigde Staten het brandstofverbruik drastisch moet
terugbrengen
CAG (Computer-Aided Gearchanging) - geautomatiseerde, handgeschakelde bak
waarbij automatisch wordt voorgekozen en de schakeling plaats vindt
door intrappen van koppelingspedaal of met behulp van een hendel
(Scania)
CAG (Computer-Aided Gearshift) - schakelen met behulp van computer
Ì (Scania R 113/320)
cage - kooi(constructie), loopbaan (voor kogel van kogellager), loopring
(van kogellager)
- nut - kooimoer
caged valve - hangende klep
cage pilot - kogelkooigeleider (van homokinetische koppeling)
CAI (Computer-Aided/Assisted Instruction) - computerondersteund onder-
wijs, instructie met behulp van computer
CAIR (Centre for Automotive Industry Research) - toonaangevend onder-
zoeksinstituut voor de auto-industrie en onderdeel van de Cardiff
Business School
cal (calorie, calory) - calorie (eenheid van energie)
calcium (chemical element, symbol Ca, atomic no. 20) - calcium, kalk(poeder)
(chemisch element, symbool Ca, atoomnr. 20)
- carbonate - calciumcarbonaat (oplosmiddel in lak)
calculate, to - berekenen, calculeren, uitrekenen
calculation - berekening, calculatie
- of stability - sterkteberekening
- - strength - sterkteberekening
caliber (A) - kaliber, mal, meetklok, voelermaat
calibrate, to - ijken, in graden verdelen, kalibreren
calibrated tool - gekalibreerd gereedschap
calibrating tools - ijkgereedschap, kalibreergereedschap
calibration - ijking, kalibrering, schaalverdeling
calibre - zie caliber
Californian Air Resources Board (C.A.R.B.) (A) - zie C.A.R.B.
caliper (A) - remblokhouder, remklauw, remzadel
- gage (A) - (binnen)micrometer, meetklok om inwendige diameters
te meten, schuifmaat
- housing (A) - remklauwhuis
- piston (A) - renmklauwzuiger
calipers (A) - krompasser, schuifmaat, voetjespasser
calliper - remblokhouder, remklauw, remzadel
calliper gauge - (binnen)micrometer, meetklok om inwendige diameters te
meten, schuifmaat
callipers - krompasser, schuifmaat, voetjespasser
caloric - calorisch
- conductibility - warmtegeleidingsvermogen
- engine - heteluchtmotor
calorie (cal) - calorie (eenheid van energie)
calorific power (CP) - calorisch vermogen, verwarmingsvermogen
calorific value (CV) - zie CV
calory (cal) - calorie (eenheid van energie)
Calty Design Research Inc. (A) - Amerikaans ontwerpbureau van Toyota in
Newport Beach, California (o.a. Previa)
cam - afstelnok, (onderbreker)nok, nokkenschijf
- (camshaft) - nokkenas
CAM (Computer-Aided/Assisted Management) - computerondersteund management
- ( - - - Manufacturing) - 1. computerondersteund fabriceren,
2. machine- en gereedschapsbeheerssysteem, productieverlading vanaf
het transportsysteem, gereedchapsmanagement, productie-inspectie en
ondersteunende diensten worden bestuurd met behulp van computer
- (Computer-Assisted Management) - computerondersteund management
cam-actuated - door nok bediend
- adjuster - stelnok
cam and lever - worm en nok
- - - steering gear (A) - worm en rolvinger stuurinrichting
- - peg - worm en nok
- - - steering - worm en nok stuurinrichting
- - roller - worm en roltand (Gemmerstuur)
- - - steering - worm en roltand stuurinrichting
- angle - contacthoek, nokhoek
- - degree - nokhoekgraad
- - meter - contacthoekmeter
- arm - nokarm
- base circle - grondcirkel, nokcirkel
camber - camber, vlucht, wielvlucht(hoek)
- angle - camber, wielvluchthoek
- control arm - camber arm
cambered road surface - schuin oplopend wegdek, tonrondheid, wegronding
camber offset - schuurstraal
cam bolt - (afstel)nokbout
- brake - door nok bediende rem
- breaker system - nokverbrekersysteem
- contour - nokomtrek, nokprofiel, nokvorm
- disc - nokkenschijf
- disk (A) - nokkenschijf
- drive - nokaandrijving, nokmechanisme
- dwell - nokhoek waarover lichthoogte onveranderd blijft (van nokkenas)
- follower - klepstoter, nokstoter, nokvolger, sleephefboom
- form - nokvorm
- gear - nokkenastandwiel
- grinder (A) - nokkenasslijpmachine
- lever - door nok bediende hefboom, nokarm, tuimelaar
- lift - nokheffing, lichthoogte (van nokkenas)
- lifting angle - nokopeningshoek
- lift shaft - nokarmas (van hydraulische armschokdemper)
- lobe - nok (van nokkenas), nokflank, nokverhoging
- - height - nokhoogte (van nok op nokkenas)
- machine (A) - nokkenasslijpmachine
- of contact breaker - onderbrekernok
- -operated - door nok bediend, nokbediend
camper (A) - camper, kampeerauto, pick-up met demontabele kampeeropbouw
- body (A) - camperopbouw
camping car - camper, kampeerwagen
cam plate - nokkenschijf (van roterende inspuitpomp), nokschijf
- - pin - pen van nokkenplaat (van roterende inspuitpomp)
- profile - nokprofiel, nokvorm
- ring - nokkenring (van dieselinspuitpomp)
- roller - nokrol
CAMS (Computerized Automotive Maintenance System) - centrale computer met
testkast voor onderhoudssysteem (GM Corvette)
camshaft - nokkenas
- arrangement - ligging van nokkenas
- bearing - nokkenaslager
- - bush - nokkenaslagerbus
- - - seat - zitting van nokkenaslagerbus
- - cap - nokkenaslagerkap
- belt - distributieriem
- case - nokkenashuis
- casing - nokkenashuis
- chain - distributieketting
- drive - nokkenasaandrijving
- - chain - distributieketting
- - gear cover - distributiedeksel
- end float - axiale speling van nokkenas
- gear spring - veer van nokkenastandwiel
- - - end free distance - vrije lengte tussen veereinden
van nokkenastandwielveer
- - wheel - aangedreven nokkenastandwiel
- grinder (A) - nokkenasslijpmachine
- grinding machine - nokkenasslijpmachine
- hole - nokkenasopening
- lathe - nokkenasdraaibank
- main gear - hoofdtandwiel van nokkenas, nokkenashoofdtandwiel
- miller - nokkenasfreesmachine
- pulley - nokkenaspoelie, nokkenastandwiel
- sprocket - nokkenaskettingwiel, nokkenastandwiel
- - wheel - nokkenaskettingwiel, nokkenastandwiel
- sub-gear (JE) - nokkenashulptandwiel, nokkenassubtandwiel,
subtandwiel van nokkenas
- timing gear - nokkenastandwiel
- - pulley - nokkenaspoelie
- with reverse lobe shape (asymmetrical lobe) (A) - nokkenas met
asymmetrische nokken
- - variable lift - nokkenas met veranderlijke lichthoogte
cam surface - contactoppervlak van nok, nokflank
can - blik, bus, doos, jerrycan, kan
CAN (Controller Area Network) - 1. data-bussysteem (Multiplex, ontwikkeld
door Bosch) dat werkt met een 4-aderige lintkabel dat van component
naar component loopt welke samen zorgen voor de transmissie van voe-
dingsstroom en stuurpulsen, 2. gemeenschappelijke ringleiding die de
communicatie tussen alle daarop aangesloten besturingseenheden moge-
lijk maakt met tevens onderlinge controle op elkaars functioneren en
en eventuele overname van functies
Canadian Auto Theft Bureau (CATB) - zie CATB
CAN(Controller Area Network)BUS - bus [in de elektronica een kabel (koper
of glasvezel) waarover digitale signalen worden verstuurd] (Bosch)
- -BUS datasystem - data-overdrachtsysteem
can carrier - houder voor blik/bus/doos/jerrycan/kan
cancel, to - annuleren, intrekken, laten vervallen, opheffen, uit het
geheugen verwijderen, uitschakelen, wissen (van gegevens)
cancelling - buiten gebruik stellen
- diagnostic codes - verwijderen van foutcodes uit geheugen
- system - buitengebruikstellen van systeem, systeem uitschakelen
cancel out, to - opheffen, verwijderen (uit het geheugen)
- switch - onderbreekschakelaar, ophefschakelaar (bv. van snelheids-
regelaar)
CAN (Controller Area Network) database - elektronische regelmodules die
met elkaar d.m.v. deze databus zijn vervlochten (Mercedes S-klasse, 6
l, V12 motor '91) (ontwikkeling van Bosch en Philips)
candela (cd) - candela (cd), eenheid van lichtsterkte
canister - blik (voor vloeistof), bus, jerrycan, kleine metalen kan,
tankje
canner - inblikker (uitlaatfabrikant die het complete keramiek- of
metaalblok van de katalysator inpakt)
canopy top - huif, kap, opvouwbaar dak (van cabriolet)
cantilever - cantilever, ingeklemde balk, (vrijdragende) ligger
- spring - cantileverveer, kwartelliptische bladveer
canvas - canvas, dekkleed, zeildoek
- duct - zeildoekkanaal (van spuitcabine)
- top - canvas huif, canvas kap, soft top
- - platform truck (A) - vrachtwagen met huif
caoutchouc - ongevulcaniseerd rubber
cap, to - afdichten, afpluggen, afsluiten
- - afdekplaatje, afdekstopje (bv. in portierleuning), dekseltje,
(naaf)dop, huis, kap, kap van lager, profielrubber van buitenband,
verdelerkap (van ontsteking)
CAP (Computer-Aided Planning) - computerondersteund plannen
capability - bekwaamheid, capaciteit, geschiktheid, kundigheid, vermogen
- of reaction - reactievermogen
capacitive discharge (c.d.) ignition - zie c.d.
capacitor - condensator (van ontsteking)
- capacity - condensatorcapaciteit
capacity - capaciteit, hoeveelheid, inhoud (van tank), laadruimte, pres-
tatie, (slag)volume, draag-/laad-/hefvermogen
- of cooling fluid radiator - radiateurinhoud
- power - capaciteit, vermogen
- scale - volumeschaal (om lakhoeveelheid bij te mengen)
- weight - laadvermogen
cap bolt - bout van deksel, dekselbout, (drijfstang)lagerkapbout
- clamp spring - klemveer van verdelerkap
cape chisel - kantbeitel, ritsbeitel
cap hanger - tankdop(ophang)houder (aan binnenkant van tankdopklepje om
tankdop in te plaatsen tijdens tanken)
capillarity - capillaire werking
capillary action - capillaire werking
cap key - dichte sleutel, ringsleutel
- nut - (lage) dopmoer, (drijfstang)lagerkapmoer, wartelmoer
CAP (Computer-Aided Production) - produceren met behulp van computer
CAPP (Computer-Aided Production Planning) -lange termijnverwachtingen
worden uitgestippeld, productieplanningen worden opgezet en de pro-
ductievolgorde wordt bepaald met behulp van computer
capped nut - dopmoer
capstan - bandtransportas (van cassettespeler), geleidingswieltje (in
cassetterecorder), windas (van cassettespeler)
captain's seat - draaibare stoel met armleuningen (in voertuig)
car - auto(mobiel), personenauto, voertuig, (bestel)wagen
- audio system - auto-audiosysteem
caravan - caravan, kampeerwagen, woonaanhanger
caravanning - het trekken met een caravan
caravan park site - caravanpark, caravanterrein
- site - zie caravan park site
carb (carburator) (A) - carburateur
C.A.R.B. (Californian Air Resources Board) (A) - 1. Amerikaanse keurings-
instantie voor o.a. ombouwen van katalysatorvoertuigen naar
aardgas, 2. controlerende instantie voor mobiele bronnen van
luchtverontreiniging in Californië, USA
carbide cutter - hardmetalen frees
Car Black Box - module die registreert vertrek- en aankomsttijd van voer-
tuig, het aantal afgelegde kilometers en de datum
car blind - achterruitjaloezie
- body - carrosserie
carbon - kool(aanslag), koolstof
carbonate, to - tot kool verbranden
carbon black - koolzwart (kleurpigment in lak)
- brush - koolborstel
- - holder - (kool)borstelhouder
- build-up (A) - koolaanslag
- canister - capsule met actieve koolstof van brandstoftankontontluchting
- contact - koolcontact, koolstift (in stroomverdeler)
- content - koolstofgehalte (van staal)
- deposit(s) - koolaanslag, koolafzetting
- detergent - ontkolingsmiddel
- dioxide (carbonic acid gas) - kooldioxyde (CO2), koolzuur
- - arc welding - booglassen onder beschermgas
- dioxyde (JE) - kooldioxyde (CO2)
- disulfide - koolstofdisulfide, zwavelkoolstof
- fiber (A) - koolstofvezel
- fibre - koolstofvezel
- - reinforced (CFR) - met koolstofvezel versterkt
- filament lamp - kooldraadlamp
carbonic acid - kooldioxyde, koolzuur(gas)
- - gas (carbon dioxide) - kooldioxyde (CO2), koolzuur
- oxide - koolmonoxyde
carbonise, to - cementeren, inzetharden, oppervlakte harden, verkolen
carbonitride - koolstofnitride
carbonize, to - zie to carbonise
carbonized - inzetgehard, gecementeerd, genitreerd
- steel - inzetstaal
carbon knocking - tikkend geluid (t.g.v. te dikke laag koolaanslag)
- monoxide - kolendamp, koolmonoxyde
- particles - kooldeeltjes, roetdeeltjes (in uitlaatgas van
dieselmotor)
- removal - ontkolen, verwijderen van koolafzetting
- residue (C.R.) - koolresidu
- scraping - ontkolen, verwijderen van koolafzetting
- steel - ongelegeerd koolstofstaal
carburation - carburatie
carburator (carb) (A) - carburateur
carbureter (A) - carburateur
carburetion (A) - carburatie
Carburetion day (A) - de donderdag die vooraf gaat aan de Indianapolis
500 mijls wedstrijd (Indy 500) in Amerika is de
dag waarop de rijders nog gedurende 2 uur hun
wagens kunnen proberen
carburetor (A) - carburateur
- back fire (A) - terugslag in carburateur
- - kick (A) - terugslag in carburateur
- base (A) - carburateurvoet
- blow back (A) - terugslag in carburateur
- body (A) - carburateurhuis
- bowl (A) - vlotterkamer van carburateur
- cleaner (A) - carburateurreiniger
- cover (A) - carburateurdeksel
- engine (A) - motor met carburateur
- feedback system (A) - carburateurterugkoppelsysteem
- housing (A) - carburateurhuis
- icing (A) - ijsvorming in carburateur
- jet (A) - sproeier van carburateur
- kit (A) - carburateurreparatieset
- linkage - gasbedieningsmechanisme, stangenstelsel van carburateur
- popping (A) - gestotter van carburateur
- setting - carburateurafstelling
- throttle (A) - gasklep
- tuning (A) - carburateurafstelling
- venturi (A) - venturi van carburateur
carburetter - carburateur
- air pre-heating - voorverwarming van inlaatlucht
- back fire - terugslag in carburateur
- - kick - terugslag in carburateur
- blow back - terugslag in carburateur
- body - carburateurhuis
- bowl - vlotterkamer van carburateur
- cable - gaskabel
- control cable - gaskabel
- - linkage - gasbedieningsmechanisme, stangenstelsel van
carburateur
- engine - motor met carburateur
- heating - voorverwarming van carburateur
- housing - carburateurhuis
- icing - ijsvorming in carburateur
- jet - sproeier van carburateur
- linkage - gasbedieningsmechanisme, stangenstelsel van
carburateur
- popping - gestotter van carburateur
- setting - carburateurafstelling
- synchronisation - synchroon afstellen van carburateurs
- synchronization - synchroon afstellen van carburateurs
- throat - luchtinlaatbuis met venturi, venturi
- throttle - gasklep
- tuning - carburateurafstelling
- venturi - venturi van carburateur
- with attitude compensation - carburateur met hoogtecompensatie satie
carburettor - carburateur
- floating device - vlotterpen (van carburateur)
carburizing flame - overmaat gasvlam (bij lassen)
car carrier - autotransporter, autotransportwagen, goederenwagon voor
autovervoer
carcass - karkas (van buitenband), wrak
- plies - karkas (van buitenband)
car cemetary (A) - autokerkhof
- clock - autoklokje
- component - auto-onderdeel
- computer - boordcomputer
- cover - autohoes, autopyjama, parkeerhoes
- crash - auto-ongeluk
cardan axle - cardanas
- coupling - cardankoppeling, kruiskoppeling
- joint - cardankoppeling, kruiskoppeling, kruisstuk
- shaft - cardanas, tussenas
- - transmission - cardanoverbrenging
- spider - kruisstuk (van kruiskoppeling)
car deck - autodek (gedeelte in veerboot waar auto's staan geparkeerd)
car distributor - automobielimporteur
- documents - autopapieren
care - onderhoud, verzorging
- instructions - onderhoudsvoorschriften
car electrician - auto-electricien
carelessly - niet zorgvuldig, onzorgvuldig
car elevator - hefbrug
- engine - automotor
- engineering - auto(mobiel)techniek
- equivalent unit (ceu) - zie ceu
- ferry - veerverbinding voor voertuigen en passagiers
- frame - chassis, onderstel
cargo - lading, vracht(goed)
- barrier - afscheiding tussen passagiersruimte en laadruimte
- body - open laadbak
- boom - laadboom
- -bus - pick-up met dubbele cabine
- cab - laadruimte
- carrier - vrachtauto, vrachtwagen
- compartment - bagageruimte, laadruimte
- home - retourlading, retourvracht, terugvracht, thuislading, thuisvracht
- insurance - vrachtverzekering
- list - cargalijst, ladinglijst, vrachtlijst
- office - bevrachtingskantoor, vrachtkantoor
- space - laadruimte
- swivel lift - zwenkbare goederenlift
- tie-down hook - bevestigingshaak in laadruimte
- trade - vrachtvervoer
- trailer - aanhanger met zijlaadkleppen
- transport - vrachtvervoer
- volume - laadruimte
- weight - laadcapaciteit
car heater - autokachel, autoverwarming
- -hire company - leasebedrijf
- - - firm - leasebedrijf
- hoist - hefbrug
- importer - automobielimporteur
- key - autosleutel
- lift - hefbrug
- lighter(A) - aansteker
- make - automerk
- maker - automobielfabrikant
- manufacturer - automobielfabrikant
- manufacturing plant - automobielfabriek
carmat (A) - vloermat
car mechanic - automonteur, autotechnicus
carnet - voertuigdocument dat aangeeft dat houder in bezit is van een
wettelijk erkend kentkenbewijs zodat geen invoerrechten/borgsom
betaald hoeven te worden
car number - kentekennummer
- paint - autolak
- papers -autopapieren
- park - parkeergarage, parkeerplaats, parkeerterrein
carpet, to - bekleden
- - tapijt, (vloer)bedekking, vloermat
carpeting - (vloer)bedekking, vloerbekleding
car phone - autotelefoon
- polish - carrosseriewas, poetsmiddel
carpoollane (A) - aparte rijstrook voor carpoolers
carport - afdak, carport, open garage
car production - automobielproductie
- radio - autoradio
- range - modellenserie
- -rental - leasebedrijf
carriage - carrosserie, koets, onderstel, rijtuig, slee (van draaibank), wagen
- and insurance paid to place of destination (c.i.p.) - zie c.i.p.
- contract - vrachtovereenkomst
- fee - transportrecht, verschuldigd bedrag i.v.m. transport
- paid - vervoerskosten zin voor rekening van afzender, portvrij,
vrachtvrij
- - - consignment - kosten van zending zijn door afzender voldaan
- - to place of destination (c.p.t.) - zie c.p.t.
carrier - drager (van automatische bak, differentieel), vervoerder
- company - vervoersmaatschappij
- end surface - uiteinde van drager
- plate - meenemerplaat, vaste koppelingsflens
- - cap - flenskap
- signal - draaggolf (van zender naar radio-ontvanger)
- tricycle - bakfiets, besteldriewieler
- wave - draaggolf (van zender naar radio-ontvanger met een extreem
hoge frequentie)
carry, to - dragen, transporteren, vervoeren
carrying capacity - draagvermogen, laadcapaciteit, laadvermogen
- height - laadhoogte
carry off heat, to - warmte afvoeren
- out, to - plaatsvinden, uitvoeren
- - in pairs, to - met twee man uitvoeren (bv. een test)
car shed - garage, loods
- speed record - snelheidsrecord voor automobielen
cart - kar
CART (Championship Auto Racing Teams) (A) - serie van 17 autoraces in de
Verenigde Staten waarvan de beroemdste is de 800 km (500 mijl) lange
Indianapolis 500
car telephone - autotelefoon
carter - motorcarter, oliepan
car theft - autodiefstal
- -top carrier (A) - dakdrager, imperiaal
- track - wagenspoor
- trade - autohandel
- trailer - (éénassige) aanhangwagen
- train - autoslaaptrein
- transporter - autotransporter, autotransportwagen
cartridge - cassette, (filter)element, (filter)patroon
car type - type auto
car tyre - autoband
car vacuum cleaner - autostofzuiger
- wash - autowasinrichting, autowasserette, autowasstraat
- washer - autowasinrichting, autowasserette½½
CAS (Computer-Aided Service) - boordcomputer die ook relevante gegevens
over de werking van het voertuig in het geheugen opslaat en variabele
service-intervallen mogelijk maakt (Steyr '93)
- (Computer-Aided Styling) - 1. computer die driedimensionale afbeel-
dingen op het beeldscherm projecteert en in staat is een ontwerper
als het ware om zijn creatie heen te laten lopen terwijl het moge-
lijk is de computer volautomatisch met behulp van een laser een model
uit een blok kunststof te laten zagen, 2. computerondersteund ontwerpen
case - accubak, buitenband, bus, carter, doos, (hand)koffer, hoes, huis,
kast, kist(je), koker, omhulsel, tasje
CASE (Computer-Aided Service and Education) - compacte draagbare tester,
aangesloten op voertuig, waarmee diagnose gesteld kan worden en com-
ponenten aangestuurd kunnen worden van alle Mercedes bedrijfsauto's
sinds '92
case cover - huisdeksel, kofferdeksel
- extension (A) - staartstuk (van bak)
- harden, to - cementeren (metaal aan de oppervlakte harden), harden
aan de buitenkant, inzetharden, inzetten, oppervlakte-
harden
- -hardened steel - gecementeerd staal, oppervlaktegehard staal
- -hardening - cementeren (metaal aan de oppervlaktye harden), cemente-
ring, inzetharden, inzetharding, oppervlakteharden, op-
pervlakteharding
cash against documents (c.a.d.) - zie c.a.d.
cashback (A) - korting
cashew nut oil resin - cashewnootoliehars
cash on delivery (c.o.d.) - zie c.o.d.
- -- - - (c.o.d.) parcel - rembourszending
cash transport car - geldtransportwagen
casing - bak, huis, karkas (van buitenband), kast, omhulsel, ommanteling
- cover - deksel van huis
casinghead gasoline - aardgasbenzine (benzine uit aardgas)
casing plies - rubberen tussenlaag (in karkas van buitenband)
cassette deck - cassetterecorder, cassettespeler
Cassette Program Search (CPS) - zie CPS
cassette recorder - cassetterecorder, cassettespeler
- slot - sleuf in cassettespeler
- stowage - opbergplaats voor cassettes
- tape - band van cassette, cassetteband
- - player - cassettespeler
- - slot cover - cassettedeurtje, luikje van cassettespeler
cast, to - gieten (van metalen, kunststoffen)
- - afdruk, gegoten, gietvorm, gietwerk
CAST (Computer-Aided Storage and Transport) - opslagtechnieken, eenheden-
transport, eenheid-identificatie, eenheid-volgorde controle, massa-
transport en goederenontvangst met behulp van computer
cast alloy - gietlegering
- aluminium - gietaluminium
- aluminum (A) - gietaluminium
- aluminum wheel (A) - gegoten aluminium wiel
- bearing - (in)gegoten lager
- bronze - gietbrons
castel nut - kroonmoer
castellated nut (A) - kroonmoer
castelled nut - kroonmoer
caster (A) - achteroverhellen van fuseepen, caster, castor, fuseepen-
langshelling, naloop(afstand), naloop(hoek) (oude term:
askanteling), naspoor
- angle (A) - naspoorhoek
casting - gietproduct, gietstuk
cast iron (C.I.) - gegoten ijzer, gietijzer(en)
- - - piston - gietijzeren zuiger
castle nut (A) - kroonmoer
- washer - getande onderlegring
castor - zie caster
- angle - naspoorhoek
- oil - ricinusolie
- or hydraulically steered axle - naloopas of hydraulisch gestuurde as
cast part - gegoten onderdeel
- steel - gegoten staal, gietstaal
casualty - ongeval
CAT (Computer-Assisted Testing) - computerondersteund testen
- ( - -Aided Translation) - computerondersteund vertalen
catalog (A) - catalogus
catalogue - catalogus
- engineering - bestuderen van catalogi van de concurrentie
- price - catalogusprijs
catalyst - katalysator, katalytische thermische reactor
catalytic - katalytisch
- container - katalysatorhouder
- converter - katalysator
- - bed - katalysatordrager
- - stay - katalysatorbeugel, katalysatorsteun
- cracking - katalytisch kraken van aardolie
catalyzer - katalysator
cataphoresis - kataforese (deel van lakprocedure)
CATB (Canadian Auto Theft Bureau) - registratiebureau van autodiefstallen
in Canada
catch, to - blijven hangen/vastzitten, haperen (bij met de hand rond-
draaien van as), (op)vangen, (vast)haken, verzamelen
- - grendel, hapering (van machine), klamp, klem, klink, meenemer,
nok, pal, (portier)vanger, vanghaak(je), vanginrichting, windhaak
van motorkap
- bolt - vergrendelingsbout
- fire, to - in brand raken, in brand vliegen, ontbranden, vlamvatten
- lever - veiligheidshaak
- on something, to - ergens achter blijven haken
- pan - aftapbak, opvangbak
- pin - meeneempen
catcracker - katalytische kraakinstallatie
cat-cracking - katalytisch kraken van aardolie
category - categorie, klasse
caterpillar tractor - rupstractor, rupstrekker, tractor op rupsbanden
cathode - kathode, negatieve elektrode, negatieve pool
Cathode Ray Tube (CRT) (A) - zie CRT (A)
cationic ED (Electro-Deposit) - kataforese lak
- Electro-Deposit (ED) - kataforese lak
- painting - kathode dompelbad (lakprocedure waarbij het voorwerp
een negatieve elektrische lading krijgt)
CATS (Computer Activated Technology Suspension) system - systeem waarbij
de computer het karakter van het onderstel aan de rijomstandigheden
aanpast (Jaguar XK8 Coupé '97)
- (Computer-Assisted Testing and Diagnostic System) - tester voor MAN-
voertuigen
cattle trailer - aanhanger voor veetransport, veetrailer
- transport truck (A) - veetransportauto, vee(transport)wagen
- truck (A) - veetransportauto, vee(transport)wagen
catwalk - bordes (op opbouw van vrachtwagen)
caulk, to - afdichten, dichtstempelen, (dicht)stuiken, omslaan (van borging)
cause, to - teweegbrengen, veroorzaken
- - oorzaak, reden
- air suction, to - aanzuigen van valse lucht veroorzaken
caustic - bijtend, bijtmiddel, corroderend, corrosief, etsend, invretend
caution - attentie, let op, pas op, voorzichtig, waarschuwing
- lamp - waarschuwingslamp
cautious - voorzichtig
cave, to - een holte vormen, uithollen
cavitation - cavitatie, holtevorming, ontstaan van holten
cavity - holle ruimte, holte, uitholling
CB (choke breaker) (JE) - choke onderbreker, openingsmechanisme van chokeklep
- (circuit breaker) (JE) - automaat, contactverbreker, stroom(kring)on-
derbreker, stroomverbreker, uitschakelaar
CB (Citizen's Band) - "bakkie", 27 Mc (mobiele zend-/ontvanginstallatie)
CBE (cab-behind-engine) (A) - cabine met torpedofront (van vrachtwagen)
"C" beam - U-profiel
CB (Citizen's Band) mobile radio system - 27 Mc (mobiele zend-/ontvang-
installatie)
CB (Citizen's Band)-radio - mobilofoon
CB (Citizen's Band) radio receiver - "bakkie", 27 Mc ontvanger
C brake (A) - uitlaatrem die een aangepaste ontwikkeling is van de Jacobs
Brake waarbij de uitlaatkleppen van de motor vóór het einde
van de compressieslag worden geopend zodat de motor op elke
slag remt en de zuigers niet aan te grote krachten worden
blootgesteld (is Cummins-patent op 500 pk Cummins motor in
DAF 95.500 '95)
CB set - "bakkie", radiozendapparatuur die door vrachtwagenchauffers
wordt gebruikt
CBU (completely built-up) vehicle - compleet opgebouwd voertuig
cc (cm3, cubic centimetre) - cc (cm3, kubieke centimeter), eenheid van volume)
cc. (cubic capacity) - (cilinder)inhoud (cm3), laadruimte, slagvolume
(cm3)
CC (Cruise Control) - (automatische) snelheidsregelaar, cruise control
CCD (Charge-Coupled Device) - camera met superchip (achteruitrijsysteem
voor vrachtwagens en campers)
C-clamp (A) - C-klem (ger.)
CCR (Computer Command Ride) (A) - 1. computergestuurde schokdemping, 2.
ektronisch systeem dat constant de rijomstandigheden registreert en
al naar gelang daarvan de schokdemping automatisch aanpast waarbij
uit 3 dempingskarakteristieken (comfort, normaal en sportief) kan
worden gekozen (Cadillac Fleetwood Sedan '92), 3. systeem voor beter
controleerbaar en gebalanceerd weggedrag (Cadillac Eldorado STS en
Seville '91)
CCS (Computer-Controlled Suspension) - actieve door computer geregelde
vering (Volvo 760)
CCS (Cruise Control System) - automatisch (kruis)snelheidsregelsysteem,
(automatische) (kruis)snelheidsregelaar, (automatische) (kruis)snel-
heids-regeling
cd (candela) - cd (candela), eenheid van lichtsterkte
Cd (coefficient of drag) - hoeveelheid luchtweerstand ondervonden door
vorm van carrosserie, luchtweerstandscoëfficiënt, luchtweerstands-
waarde
CD (Compact Disc) - CD (compact disc)
c.d. (capacitive discharge) ignition - capacitieve ontlading (thyristor-
ontsteking
CD (Compact Disc) player - CD-speler
C.D. (Compact Disc) player - CD-speler
CDI (Controlled Direct Injection) - geregelde directe inspuiting (dieselmotor)
CDS (Computer-controlled, Drive-injected, Stratified charge 2 stroke
engine) - tweetakt 3 cilinder in lijn motor, 1,5 l (van GM en de
Australische Orbital Engine Company)
- (condensor) (JE) - condensor (airco)
- (Coordinating European Council) - coördinerende organisatie op het
gebied van motor- en olie-industrie voor Europa
- (Combined Emission-Control) system (A) - uitlaatemissiesysteem dat
een versnellingsbakgeregeld ontstekingssysteem en een deceleratie
smoorklepstand combineert
ceiling - hemel (binnenkant van autodak)
ceiling hook - omhaalhaak, pikhaak (gereedschap op brandweerwagen)
cell - (accu)cel, element
- connector - verbindingsstrip (van 2 accucellen)
- cover - accudeksel, celdeksel (van accu)
- filler plug - ontluchtingsdop, vuldop (van accucel)
- lid - celdeksel (van accu)
- negative terminal - minpool (van accu)
cellosolve acetate - thinneracetaat (oplosmiddel in lak)
cell positive terminal - pluspool (van accu)
- pressure - celspanning
- radiator - honingraat radiateur
- separator - wand tussen accucellen
- tester - accuceltester
cellular radiator core - honingraat koelblok
Cellulose Acetate Butyrate (CAB) acrylic lacquer - zie CAB
cellulose finish - celluloselak
cell voltage - celspanning
cement, to - cementeren, dichtstoppen, inzetharden, lijmen, vastkitten
- - bindmiddel, kit, kleefmiddel
cemented - gecementeerd, dichtgestopt, inzetgehard, vastgekit
center (A) - center, centrum, hart, middelpunt, middelste, midden
- airbag sensor (A) - middelste airbagsensor
- arm bracket (A) - hulpstuurhuis, stuurstangsteun
- - rest (A) - middelste armsteun
- bearing (A) - middenlager
- - retainer (A) - middelste lagerhouder
- body pillar (A) - middenstijl
- bolt (A) - torenbout (van bladveer)
- boss (A) - naaf
- brake (A) - transmissierem
- cluster finish panel (A) - middelste dashboardpaneel
- console (A) - middenconsole
- cord (A) - bobinekabel
- differential (A) - hoofddifferentieel, middendifferentieel
- - lock control relay (A) - bedieningsrelais centraal
sperdifferentieel
- - - switch (A) - blokkeerschakelaar/sperschakelaar
van middendifferentieel
- - - system (A) - centrale differentieelvergrendeling
- divider of a highway (A) - middenberm van snelweg
- drive shaft (A) - middelste aandrijfas, middelste tussenas
- electrode (A) - middenelektrode
- floor front pan (A) - traverse bodemplaat midden, voorkant middenvloer
- - pan (A) - bodemplaat midden, middenvloer
- frame crossmember (A) - middelste traverse
- - rail (A) - middelste langsdrager, middelste langsligger van chassis
- hole (A) - centraal gat (in spuitpistool)
centering (A) - centreren, centrering
centering bolt (A) - centreerbout, zelfcentrerende bout
- gauge (A) - centreermeetstaaf, centrerende meter, instelbaar kaliber
- pin (A) - centreeroog (van centreermeetstaaf van carrosserie-
meetgereedschap)
- punch (A) - centerpons
center instrument cluster (A) - centraal intrumentenpaneel,
middengedeelte van dashboardinstrumenten
- lap belt (A) - middelste heupgordel
- lathe (A) - centerdraaibank
- line (A) - hartlijn, middellijn, middelste streepje (bij afstelling)
- link (A) - tussenstang
- -mark (A) - centerpunt (met een centerpons ingeslagen putje op
werkstuk als plaats- of maataanduiding voor bewerking),
merkteken
- member (A) - langsligger, middenbalk
- of gravity (A) - zwaartepunt
- - mass (A) - zwaartepunt
- peller (JE) - middenstijl
- pillar (A) - B-stijl, middelste deurstijl, middenstijl
- - lower garnish (A) - middenstijlbekleding onder, onderste
middenstijlbekleding
- - upper - (A) - middenstijlbekleding boven
- - - outer reinforcement (A) - bovenbuitenzijde van mid-
denstijlversterking, bovenste middenstijlversterking
- pin (A) - centreerpen
- plate (A) - middenplaat (van rembekrachtiger)
- - outside ditch (A) - buitenste gleuf van middenplaat
- point (A) - center(pons), kornagel (ger.)
- - - steering (A) - zelfcentrerende stuurinrichting (na een bocht
uit zichzelf terugkomen in de rechtuitstand)
- pole (A) - kern (van luidspreker)
- post (A) - B-stijl, middelste dakstijl, middelste deurstijl
- punch (A) - center(pons) (gereedschap met aan eind een punt van 60 gr.)
- roof bar (A) - middenstijl van dak, T-bar (Toyota MR2)
- sash (A) - middensteun van schuifruit
- sleeve (A) - centreerbus
- storage bin (A) - centraal opbergvak
- support bearing (A) - steunlager (van tussenas)
- tip (A) - midden van uiteinde
- to center - hart op hart
- -tube chassis (A) - chassis met centrale buis, ruggegraatchassis
- vent (A) - centraal ventilatierooster
- wear (A) - loopvlakslijtage middenop buitenband
centigrade (áøáC) - eenheid van temperatuur, graad Celsius (áøáC)
centimeter (cm) (A) - centimeter (cm), eenheid van lengte
- -gram-seconds system (A) - centimeter-gram-secondenstelsel,
CGS-systeem
centimetre (cm) - centimeter (cm), eenheid van lengte
- -gramme-seconds system - centimeter-gram-secondenstelsel,
CGS-systeem
centistoke (cSt) - zie cSt
central - centrale, hoofd-, middelste
- axle - cantrale as, middenas, schommelas
- bearing - middelste lager, tussenlager
- chassis lubrication - centrale chassissmering
- console - middenconsole
- differential - centraal differentieel, middendifferentieel
- door locking - centrale porttiervergrendeling
- electrode - centrale elektrode (van bougie), middenelektrode
- engine - middenmotor
Central Fuel injection (CFi) (A) - zie CFi
central injection - centrale/monopoint benzine-inspuiting
centralised chassis lubrication - centrale chassissmering
- lubrication - centrale smering
centralized chassis lubrication (A) - centrale chassissmering
- lubrication (A) - centrale smering
centralizer arm - gelijksteller
central lead - bobinekabel (in verdelerkap)
- locking system - centraal portiervergrendelingssysteem
- lubrication system - centraal smeersysteem
centrally - centraal, middenin
- placed engine - middenmotor
central main bearing halfshell - middelste hoofdlagerschaal
- pin - centreerpen
Central Processing Unit (CPU) - centrale verwerkingseenheid (CVE)
central spindle - centrale bout, centrale buis (van brandstoffilter)
- spring bolt - torenbout (van bladveer)
Central Timing Unit (CTU) - zie CTU
central tube chassis - centrale-buischassis, ruggegraatchassis
- - frame - centrale-buischassis, ruggegraatchassis
- tubular backbone frame - chassis met middenbuisbalk
Central Tyre Inflating System (CTIS) - zie CTIS
centre, to - centreren, in het midden plaatsen
- - center, centrum, hart, middelpunt, middelste, midden
- arm rest - middelste armsteun
- bearing - middenlager, tussenlager
- -bit - centerboor, centreerboor
- bolt - middenbout, torenbout (van bladveer)
- boss - naaf
- carpet - middelste vloerbedekking
- console - middenconsole
- differential - middendifferentieel
- disc - meeneemschijf
- electrode - middenelektrode (bougie)
Centre for Automotive Industry Research (CAIR) - zie CAIR
centre frame rail - middelste langsligger van chassis, middelste langsdrager
- line - hartlijn, middellijn, middelste streepje (bij afstelling)
- link - tussenstang
- lock wheel - wiel met centrale wielmoer
- multi-plate clutch - middelste lamellenkoppeling (van automatische
versnellingsbak)
- of gravity (c of g) - zwaartepunt
- - rotation - draaipunt
- pillar - B-stijl, middelste dakstijl, middelste deurstijl
- - facing - bekleding van B-stijl, bekleding van middelste
deurstijl, bekleding van middenstijl
- - shield - bescherming aan onderkant van B-stijl, bescherming
aan onderkant van middelste deurstijl, bescherming
aan onderkant van middenstijl
- pin - centreerpen
- point - center(pons) (gereedschap)
- - - steering - zelfcentrerende stuurinrichting (na een bocht
het uit zichzelf terugkomen van het stuurwiel in
de rechtuitstand)
- post - B-stijl, middelste dakstijl
- punch - center(pons) (gereedschap met aan eind een punt van 60 gr.)
- to centre - hart op hart
- track rod - middelste spoorstang
- tube chassis - chassis met centrale buis, ruggegraatchassis
- - frame - chassis met centrale buis, ruggegraatchassis
- wear - loopvlakslijtage middenop buitenband
centric - centraal, centrisch, in het midden
centrical - zie centric
centrifugal - centrifugaal, middelpuntvliedend
- action - werking van middelpuntvliedende kracht
- advance - centrifugaalvervroeging
- clutch - centrifugaalkoppeling
- force - centrifugaalkracht, centrifugale kracht, middelpunt-
vliedende kracht
- governor - centrifugaalregelaar, centrifugaalregulateur
- ignition advance - centrifugale ontstekingsvervroeging
- oil filter - centrifugaal oliefilter
- pump - centrifugaalpomp
- spark-advance control - centrifugaalvervroeger
- supercharger - centrifugaalcompressor
- weight - centrifugaalgewicht
centring - centreren, centrering
- bolt - centreerbout
centripetal force - centripetaalkracht, centripetale kracht, middelpunt-
zoekende kracht
ceramic - keramiek, keramisch, van keramisch materiaal gemaakt
- bed catalytic converter - katalysator met keramische drager,
keramische katalysator
- coating - keramische (hechtings)laag (bv. van uitlaat)
- fuse cylinder - keramiekstaafje van zekering
- pellet catalytic converter - katalysator met keramische drager,
keramische katalysator
certification regulation plate - E/e-goedkeuringsplaatje, goedkeurings-
certificaatplaatje, plaatje met interna-
tionale goedkeuringsnummers
certified body - kale carrosserie die perfect symmetrisch is en waarop in
de fabriek soft tops op pasvorm en eventuele gebreken
worden gecontroleerd
cesspit emptier - kolkzuiger
- sucker - kolkzuiger
cesspool emptier tank - kolkzuiger
cetane - cetaan
- index - cetaangetal (van dieselbrandstof)
- number (C.N.) - zie C.N.
- rating - cetaangetal (van dieselbrandstof)
- value - cetaangetal (van dieselbrandstof)
ceu (car equivalent unit) - inhoudsmaat van een auto gebruikt bij auto-
autotransportschepen (is 10 m3)
CFC (chlorofluorocarbon)-12 (A) - chloorfluorkoolwaterstofgas (in air
conditioner), gas (in air conditioner)
CFCs (chlorofluorocarbons) - chloorfluorkoolwaterstof (in air
conditioner)
CFi (Central Fuel injection) (A) - centraal injectiesysteem (Ford Escort '91)
CFPP (Cold Filter Plugging Point) - temperatuur waarbij vlg. een test-
methode een standaardfilter door de afgescheiden paraffinekristallen
verstopt raakt (voor Nederland wordt dit, afhankelijk van het
seizoen, gehouden op 265áøáK tot 259áøáK), troebelpunt van dieselbrandstof
CFR (carbon fibre reinforced) - met koolvezel versterkt
C.F.R. (co-ordinating fuel research) engine - proefmotor ter vaststel-
ling van het octaangetal van benzine
chafe, to - schuren, slijten, wrijven
chafing - kale plek, schuren, schuring, slijten, wrijven
- sleeve - invoerbus
chain - ketting
- block - kettingblok, kettingtakel
- drive - distributie, kettingaandrijving, kettingoverbrenging
- -driven camshaft - kettingaangedreven nokkenas
- gearing - kettingoverbrenging
- guard - kettingbeschermer, kettingkast
- hoist - kettingtakel
chainless - kettingloos, zonder ketting
chain link - (ketting)schakel, kettingschalm
- pitch - steek (van ketting)
- roller - getand kettingwiel, kettingrol, kettingschijf
- stretching device - kettingspanner
- - drive - kettingspanner
- - screw - stelschroef van kettingspanner
- tension - kettingspanning
- tensioner - kettingspanner
- - slipper - kettingspannergeleider
- thrashing - slaan (van een te slappe ketting)
- tightener - kettingspanner
- tightening bolt - kettingspanbout
- - device - kettingspanner
- tool - kettinggereedschap
- vibration damper - demper tegen slaan van ketting
- wheel - kettingschijf, kettingwiel
chalk - krijt
chalking - krijten (van lak)
chalk mark - krijtstreepje
chalky - krijtkleurig
chamber - kamer, (verbrandings)ruimte
chamfer, to - afschuinen, soevereinen
- - afschuining, schuine kant, schuine rand
chamfered - afgeschuind, gesoevereind, schuin
- end - afgeschuind eind, schuin eind
- side - afgeschuinde kant
- teeth - schuine tanden
chamois - zeemleer, zeemleren
Championship Auto Racing Teams (CART) (A) - zie CART
chance of injury - kans op letsel, risico van letsel
change, to - overschakelen, veranderen, vernieuwen, vervangen, verversen,
(ver)wisselen, wijzigen
- - overschakeling, verandering, vernieuwing, vervanging, verver-
sing, verwisseling, wijziging
- arm - schakelarm
- a wheel, to - een wiel verwisselen
- direction, to - van richting veranderen
- down, to - naar een lagere versnelling schakelen, terugschakelen
- gear, to - (over)schakelen
- guide plate - schakelpatroonplaat (om schakelpook te geleiden)
- into a gear, to - een versnelling inschakelen
- lever - schakelhefboom, versnellingshendel
- of state - toestandsverandering, verandering van aggregatie-
toestand
- oil, to - olie verversen
- over, to - omklappen, (om)schakelen, overschakelen, wisselen
- rod - schakelstang
- shaft - schakelas
- speed, to - (over)schakelen
- speed fork - schakelgaffel, schakelvork
- up, to - naar een hogere versnelling schakelen, opschakelen
- without notice - wijziging zonder voorafgaande kennisgeving
channel - gleuf, goot, groef, kanaal, ruitbevestiging (in portier), uitholling
- beam - U-balk, U-profiel
- crossmember - dwarsdraagbalk met U-profiel, U-dwarsdrager
channeled - gekarteld
channel iron - U-balk, U-ijzer
- section - U-profiel
- separation - kanaalscheiding (op radio)
- side member - U-langsdraagbalk
- side rail (A) - U-langsdraagbalk
- steel - stalen U-balk, U-staal
- toothing - groefvertanding
Channel Tunnel (Chunnel) - Kanaaltunnel
character line - lichtlijn (van carrosserie)
characteristic - eigenschap, kenmerk
charcoal - anthraciet(kleur), donkergrijs, (houts)kool, zwartgrijs
- canister - actief koolstoffilter
- filter - actief koolstoffilter (voor brandstofontluchting)
charge, to - belasten, (op)laden (van accu), vullen
- - lading (van accu), oplading, vulling
- a battery, to - een accu opladen
chargeable weight - gewicht waarover vrachtprijs wordt berekend
charge air - inlaatlucht bij motor met oplading
Charge Air Cooler (CAC) - intercooler, interkoeler, tussenkoeler
charge air gauge - laaddrukcontrolemeter
- - pressure - (op)laaddruk
- - temperature - inlaatluchttemperatuur na oplading
- ball check plug - persklep
- condition - laadtoestand (van accu)
- control light - laadstroomcontrolelampje
- cooler - intercooler, interkoeler, tussenkoeler die de ingeademde
lucht met water op een zo laag mogelijke temperatuur pro-
beert te houden (Lotus Esprit Turbo SE 2,174 cm3 '91),
watergekoelde tussenkoeler
Charge-Coupled Device (CCD) - zie CCD
charge-coupled light relay - relais laadstroomcontrolelampje
- indicator - laad(stroom)controlelampje, laadstroommeter
charger - acculader, compressor
charge rate - laadstroom, laadvermogen
charges - kosten van vervoer, transportkosten, vervoerkosten
charge warning light circuit - circuit van laadstroomcontrolelampje
- - relay - laadstroomcontrolerelais
charging circuit - laadkring
- control lamp - laad(stroom)controlelampje
- current - laadstroom
- effect - laadeffect
- hose - vulslang (airco)
- indicator - laadstroomcontrolelampje, laadstroomcontrolemeter
- line - vulslang
- of system - op druk brengen van het systeem (airco)
- port - inlaatkanaal
- pressure - laaddruk, vuldruk
- - gauge - laaddrukcontrolemeter
- - limiter - laaddrukbegrenzer, waste gate (van turbo)
- rate - laadsnelheid, laadstroomopname
- system - laadsysteem
- trough - laadbak
- valve - overstroomklep, vulklep (airco/hydro-elastische vering)
- voltage - laadspanning
chart - diagram, grafiek, kaart, tabel
chase a screw thread, to - schroefdraad herstellen, schroefdraad natappen,
schroefdraad opsnijden
- car - wagen die achter rallyerijders aanrijdt
chasing tool - snij-ijzer
chassis - chassis, frame, onderstel, raam, raamchassis
- "backbone" - ruggegraatchassis
- beam - langsdrager van chassis
- -cab - chassis met cabine
- clearance - bodemvrijheid, grondspeling
- crossmember - chassis dwarsdrager, chassis dwarsbalk
- dry weight - droog onderstelgewicht
- dynamometer - rollentestbank, vermogentestbank
- frame - chassis(raam), onderstel
- - and body construction - apart chassis en carrosserie,
niet-zelfdragende carrosserie
- - height - chassishoogte
- - useful length - nuttige chassislengte
- ground clearance - bodemspeling, bodemvrijheid, grondspeling
- identification number - chassisnummer
chassisless construction - zelfdragende carrosserie
chassis load capacity - laadcapaciteit van onderstel
- lubrication - centrale smering, chassissmering
- member - draagbalk van chassis
- number - chassisnummer
- overall length - totale lengte incl. koppeling
- plate - typeplaatje
- roller - rollentestbank
- side rail - langsdrager van chassis
- -to-ground clearance - bodemvrijheid, grondspeling
- tuning - afstellen van onderstel
chatter, to - klapperen, klepperen, ratelen (ketting, koppeling), slaan,
resoneren, trillen
chattering mark - slijtplek
- noise - klapperend geluid, ratelend geluid
- valve - dansende klep
chatter mark - groef door uitlopen van beitel, slijtplek
chauffeur - chauffeur
check, to - borgen, controleren, nagaan, nakijken, nazien, testen
- - aanslag, controle(beurt) , inspectie, keuring, test
- ball - regelkogel
- chart - controletabel, onderzoekschema
- connector - diagnosestekker, servicestekker
checked out of piston ring - getand zuigerveerslot
checker - controle-apparaat, portiervanger, testapparaat, verificateur
Checker - Amerikaans automerk
check every so often, to (JE) - regelmatig controleren
- for continuity, to - op geleiding controleren
- - leaks, to - controleren op lekkages
- - lifting of O2 sensor ground (JE) - controleer massaverbinding
vóór opheffing van O2 sensoraansluiting
- - looseness, to - controleren op loszitten, controleren op speling
- - proper contact, to - controleren op goed aanliggen (van
remschoenen in trommel)
- - short, to (JE) - controleren op kortsluiting
- - weakness, to - op voldoende sterkte controleren
- item - controlepunt
- lamp - controlelampje
- list - controleblad, controlelijst, controletabel, storingzoekschema
- nut - borgmoer, contramoer
checkpanel - dashbord
checkpoint - controlepunt
check procedure - controleprocedure
- ring - afdichting, borgring
- rotation condition, to - op soepel draaien controleren
- sequence - controlevolgorde
- sheet - controlestaat
- spring - afsluitveer, borgveer
- strap - portierverbinder
- -up - controlebeurt, test
- valve - afsluitklep, beluchtingsklep, drukregelklep, terugslag-
klep, veiligheidsklep
cheese-head - cilindervormige kop (van schroef), ronde kop
- - - screw - schroef met cilndervormige/ronde kop
chemical - chemisch, chemische stof (produkt), scheikundig
- composition - chemische samenstelling
chemically stable - chemisch stabiel
- - substance black rust (Fe3O4) - chemisch stabiele zwarte
te roestsubstantie (Fe3O4)
chemical pretreatment - verzinken (aanbrengen van zinkfosfaatlaag op het
kale plaatstaal vóór aanbrengen van eerste laklaag
chemicals - chemicaliën, chemische producten
chemical tender - brandweerschuimwagen
- wear - chemische slijtage
chemistry - chemie, scheikunde
chequered flag - finish vlag, geblokte vlag
cherry bomb - smalle absorptiedemper met weinig absorptiemateriaal en bedoeld
om een zwaarder uitlaatgeluid te maken
"Chevy" (A) - Chevrolet auto (van General Motors)
chicane - chicane, in circuit ingebouwde "hindernis" om snelheid te drukken
chief engineer - hoofdingenieur
- fitter - chef monteur, hoofdmonteur
- mechanic - chef monteur, hoofdmonteur
- technician - chef monteur
child car seat - kinderzitje (in auto)
- -proof - veilig voor kinderen
- - - door lock - kinderslot
- protector - kinderslot
- - lock lever knob - knop van kinderslotbeveiliging
Child Restraint System (CRS) - zie CRS
child safety lock - kinderslot
- seat - kinderzitje (in auto)
- - mountings - bevestigingspunten voor kinderzitje (in auto)
chill, to - harden (van staal), plotseling afkoelen, schrikken (versneld
afkoelen bij harden van metaal)
chilled cast iron - gehard gietijzer, hardgegoten ijzer
chilling - glashardheid, schrikken (van metaal), versnelde afkoeling (bij
harden van staal)
chill point - troebelpunt van dieselbrandstof
chip, to - afbramen, afsteken, beitelen, stuksnijden, verwijderen
- - brokje, chip (elektronisch), (draai)krul, klein stukje (lak of
metaal), metaalsplinter, schilfer (van lak), spaan
chipped - beschadigd
chipping - afknipsel, onthechting, schilfer (van lak)
- of paint - afspringen van lak
- point - aansnijpunt van bocht in wedstrijd
- stone (JE) - steenslag
CHiPs Detector warns of patrol car proximity - detector waarschuwt voor
nabijheid van surveillancewagen
chisel, to - afhakken, (uit)beitelen
chisel - (hand)beitel, snijbeitel
- for cold metal - koudbeitel
- off, to - afhakken, afsteken (met beitel), wegbeitelen
chloric acid - chloorzuur, zoutzuur
chlorine (chemical element, symbol Cl, atomic no. 17) - chloor (chemisch
element, symbool Cl, atoomnr. 17)
chlorofluorocarbon (CFC)-12 (A) - zie CFC
chlorofluorocarbons (CFCs) - zie CFCs
chloroprene rubber (CR) - zie CR
chock, to - blokkeren (met blokken voor en achter een wiel)
- - keg, wielblok
- valve - afsluiter
choke, to - choken, verstoppen
- - choke(klep), luchtdoorlaat in carburateur, luchtklep
- breaker (CB) (JE) - zie CB
- cable - chokekabel
- coil - inductiespoel, smoorspoel
- control cable - chokekabel
- - - handle - knop van chokekabel
- - lamp - waarschuwingslampje van choke
choked - aangekoekt (vijl), verstikt, verstopt
choke heater - chokespoeltje
- knob - choke(knop) (van benzinemotor), versneld stationair
toerentalknop (van dieselmotor)
- link pull - chokestang trekkracht
- opener system - choke-opener systeem, openingsmechanisme van choke
- rod - chokestangetje
- spindle - as van chokeklep
- tube - luchtdoorlaat (in carburateur), mengbuis, venturi, zuigbuis
- valve - chokeklep
- warning light - choke verklikkerlicht
choking passage - vernauwd doorvoerkanaal
chop, to - afsnijden, (af)vlakken
chopping - vlakken (van cilinderkop)
chroma - chromatisch
chromacity (purity) - verzadiging (is één van de drie elementen van
kleuronderscheiding)
chromate zinc - chromaatzink (soort roestwerend pigment in basislaag van
lak) (bestanddeel van washprimer)
chromatic color (red, yellow, green) (A) - chromatische kleur (rood,
geel, groen)
chrome, to - van chroomlaag voorzien, verchromen
- - chroom, verchroomd
- -circled instrument - dashboardinstrument met verchroomde rand
chromed top ring - verchroomde bovenste zuigerveer
chrome green - chromaatgroen
- hardened - hardverchroomd
- -molybdenum steel - chroommolybdeenstaal
- moulding - chromen sierlijst, chroomlijst
- nickel - chroomnikkel
- - steel - chroomnikkelstaal
- oxide - chroomoxyde (kleurpigment)
- -plated - verchroomd
- -plating plant - verchroominrichting
- polish - chroompoetsmiddel
- steel - chroomstaal
- trim - verchroomde sierlijsten
- wire - verchroomde draadspaak (van draadspaakwiel)
- yellow - chromaatgeel
chromic acid - chroomzuur
chromium (chemical element, symbol Cr, atomic no. 24) - chroom (chemisch
element, symbool Cr, atoomnr. 24)
- plate, to - verchromen
- - - chroomlaag, verchroomd
- -plated - verchroomd
- polish - poetsmiddel voor chroom
- steel - chroomstaal
Chrysler Technical Center (CTC) (A) - zie CTC
Chubb lock - slot dat vlg. een lastig te kraken systeem werkt (gaat niet
meer met een mes of paperclip) (Ford Transit '86)
chuck, to - inspannen, opspannen, ruimen, wijder maken
- - boorkop, doorslag, klauwplaat, klembus
- size - maat van boor in elektrische boorkop
- wagon - keukenwagen
chunk - stukje (ergens uit gebroken)
Chunnel (Channel Tunnel) - Kanaaltunnel
churning knife with a measuring scale - roerstaaf, roerstok met schaal-
verdeling (om lak mee te roeren)
churn out, to (A) - eruit persen, leveren
chute - glijgoot van betonmixer, glijkoker, stortgoot, transportgoot
CI (Continuous Injection) system - ononderbroken benzine-inspuitsysteem
(Volvo B20E motor '74)
C.I. (cast iron) - gegoten ijzer, gietijzer(en)
CIAS (Crash Impact-Absorbing Structure) (JE) - constructie van carrosse-
rie waarbij botsenergie over de hele auto wordt verdeeld (Toyota
Celica '94, RAV4 '94, Supra '94)
400 cid (cubic inch displacement) guzzler (A) - "benzinezuiper" met een
cilinderinhoud van 400 in3
CID (cubic inch displacement) (A) - cilinderinhoud, slagvolume, zuiger-
verplaatsing in kubieke inches
C.I. (compression-ignition) engine - compressie-ontstekingsmotor, dieselmotor
cigarette butt - sigarettenpeuk
- lighter - aansteker
cigar lighter - aansteker
CIM (Computer-Integrated Manufacturing) - fabricage met behulp van computer
c.i.p. (carriage and insurance paid to place of destination) - 1. verko-
per betaalt vrachtprijs voor vervoer van goederen naar plaats van
bestemming en is verplicht een vrachtverzekering af te sluiten tegen
het risico voor de koper van verlies of schade aan goederen
tijdens het vervoer, 2. vrachtvrij incl. verzekering tot plaats
van bestemming
circa - ca., circa, omstreeks
circle - cirkel, kring, stip (JE)
- diagram - cirkeldiagram
- iron - doorslag (ger.)
- pitch - steekcirkel (van tandwiel)
- runout (JE) - onrondheid, slingering (bv. van nokkenas)
circlip - borgveer, Seegerring, spanring, verende (borg)ring
- pliers - borgveertang, Seegerringtang
circuit - circuit, elektrische schakeling, (stroom)kring
- board - printplaat met gedrukte schakeling
- breaker - (contact)verbreker, (stroomkring)onderbreker
- breaker (CB) (JE) - zie CB
- - insulating plate - isolatieplaatje van stroomonderbreker
- card - printplaat (computer)
- diagram - aansluitschema, bedradingsschema, elektrisch schema,
schakelschema
- interruptor - (stroomkring)onderbreker
- opening relay (JE) - brandstofpomprelais, circuitopeningsrelais
- plate (JE) - printplaat
- - meter (JE) - printplaat van instrumentenpaneel
- protection - circuitbeveiliging
circuitry - bedrading, circuit (elektrisch), opbouw van schakeling, scha-
kelschema
circuit tester - multimeter, stroomkringtester, testlampje
circular - cirkelvormig, kringvormig, rondlopend
- joint - omtrekverbinding, rondlopende naad
- movement - cirkelbeweging
- nut - stelmoer
- pitch - steekcirkel, tandsteek
- ring (JE) - kartelring, nokkenring (in rembekrachtiger)
- road - ringweg, rondweg
- seam - omtrekverbinding, rondlopende naad
- snips - ronde blikschaar
- speed - hoeksnelheid
- traffic - rondgaand verkeer
- velocity - hoeksnelheid
circulate, to - circuleren, omlopen, rondpompen, rondstromen
circulating air - circulerende interieurlucht, rondstromende lucht
- lubrication - circulatiesmering, omloopsmering
- oil - circulatie-olie
- pump - circulatiepomp
circulation - circulatie, doorstroming, kringloop, omloop, rondgang,
rondloop
- cooling - circulatiekoeling, koeling door circulatie, kring-
loopkoeling, omloopkoeling
- device - circulatie-inrichting
- duct - circulatiekanaal
- lubrication - circulatiesmering, omloopsmering
- pump - circulatiepomp
circumference - (cirkel)omtrek, periferie
circumferential - aan de omtrek, rondgaand, rondom
- belt - versterkingsgordel (van buitenband)
- butt weld - omtrekstomplas
- force - omtrekskracht
- groove - cirkelvormige groef, groef langs omtrek,
omtrekgroef, overlangse groef, ringgroef
- highway - gordelweg, ringbaan
- rib - overlangse rib (van buitenband)
- seam - omtreknaad, rondgaande naad
- section - omtrekdoorsnede
- speed - omtrekssnelheid
- surface - omtrekoppervlakte
- velocity - omtrekssnelheid
- wear - omtrekslijtage
- weld - omtreklas
Citizen's Band (CB) - "bakkie", 27 Mc mobiele zend-/ontvanginstallatie
- - (- ) mobile radio system - zie CB mobile radio system
- - (- )-radio - mobilofoon
- - (- ) radio receiver - "bakkie", 27 Mc ontvanger
city bus - stadsbus
- centre - stadscentrum
City filter - roetfilter (Volvo FL 6 serie '90)
city terminal service - verbinding naar de stad met openbaar vervoer
- transport - stadsvervoer
CKD (completely knocked-down) unit - 1. krat waarin vrijwel alle losse
onderdelen zitten om één auto te kunnen samenstellen, 2. niet ge-
monteerd voertuig, 3. voor export in onderdelen gedemonteerde auto
Cl (chlorine, chemical element, atomic no. 17) - Cl (chloor, chemisch
element, atoom nr. 17)
CL (closed loop) - 1. gesloten kringloop, 2. gesloten regelcircuit
waarbij signaal van lambdasensor voor goede meng-
selsamenstelling zorgt, 3. regeling met terugkoppe-
ling (gassysteem Eurogas)
clamp, to - in elkaar passen, (in)klemmen, (in)spannen, krammen, opspan-
nen, samenklemmen, stevig vastmaken, (vast)klemmen (in bank-
schroef)
- - bankschroef, handschroef, inspanklem, (verende) klem, klemband,
(klem)beugel, klemstuk, kram, opspanklem, schroefklem, spantang,
zware klem
- bolt - klembout, klemschroef, knevelbout
clamped connection - klemverbinding
clamping - (in)klemming, klemmen, samenklemming, vastklemming
- bolt - klembout, (op)spanbout
- chuck - klauwkop, klauwplaat van draaibank
- lever - spanhefboom
- nut - klemmoer, knevelmoer
- plate - hellingplaatje, klemplaat, vierkante tapse schijf
- ring - klemring, montagebeugel, spanring
- screw - klembout, klemschroef
- shaft - spanas
- sleeve - klembus
- strap - spanband
- tool - (op)spanblok, spangereedschap
clamp screw - klembout, klemschroef
- spring - klemveer
clankshaft (crankshaft) (JE) - krukas
clash, to - botsen, kraken (van Tandwielen), tegen elkaar slaan (van tandwielen)
- box (A) - versnellingsbak met uitsluitend schuiftandwielen
clashing gears - krakende tandwielen, tegen elkaar slaande tandwielen
class, to - classificeren, indelen, klasseren, rangschikken
- - categorie, klasse
- of risk - gevarenklasse bij vervoer van gevaarlijke stoffen
- -three receiver hitch - opbouwset waarin ook een kogelkoppeling kan
worden vastgeklikt
Class 8 truck (A) - vrachtwagen boven 15 ton
classic - klassiek, klassieke auto, klassieker
- car ("classy") (A) - klassieke automobiel
Classic Car Club of America (A) - Amerikaanse club voor eigenaren van
klassieke auto's van '25 - '45
classic car collection - verzameling klassieke automobielen
classification - categorie, classificatie, groepsindeling, rangschikking
- method - classificatiemethode
classify, to - classificeren, indelen, klasseren, rangschikken
class of fit - passingsoort
- - risk - gevarenklasse
"classy" (classic car) (A) - klassieke automobiel
claw - borgplaatlip, klauw (van trekker), klem, lip van rand van radia-
teur, lipje
- (JE) - pen (van kogellagertrekker)
- clutch - klauwkoppeling, tandkoppeling
- coupling - aandrijfklauw, klauwkoppeling
- groove - uitsparing (in lagerkap)
- hammer - klauwhamer
- of locking plate - lip van borgplaat
- washer - (te borgen) borgring (met 2 lipjes aan binnenzijde)
clay - klei (fillerpigment in lak)
clean, to - poetsen, reinigen, schoonmaken, zuiveren
- - glad, helder, schoon, zuiver
Clean Air Act (CAA) (A) - zie CAA
clean air station (A) - autogastankstation
- cloth - schone doek
cleaner - filter, poetsmiddel, reiniger, reinigingsmiddel, schoonmaker
(persoon)
- body (A) - filterhuis
- cartridge (A) - filterelement
- nozzle - spuitlans, spuitmond van hogedrukreiniger/steamcleaner
cleaning - reiniging, schoonmaakbeurt, schoonmaken, zuivering
- agent - reinigingsmiddel, reinigingsvloeistof, schoonmaakmiddel
- cloth - poetsdoek
- edges - afstrijklamellen (in oliefilter)
- head - poetskop (van bandopname-apparaat), reinigingskop
- liquid - reinigingsvloeistof
- pen - reinigingspen (voor cassettespeler)
- procedure - reinigingsprocedure
- product - schoonmaakmiddel
- rag - poetsdoek, poetslap
- solvent - oplosmiddel
- spirit - wasbenzine
- strainer - reinigingsfilter
- tape - reinigingsband
- thinner - schoonmaakoplosmiddel
- waste - poetsdoek, poetskatoen
cleanness - zuiverheid
clean off, to - grondig reinigen
- petroleum jelly - zuivere vaseline
Clean Pulse Drive (CPD) - zie CPD
cleanse, to - reinigen, schoonmaken, zuiveren
cleanser - reinigingsmiddel, schoonmaakmiddel
cleansing agent - reinigingsmiddel
Clean Urban Vehicle (CUV) -4 - zie CUV-4
clear, to - doorsteken (verstopte opening), schoonblazen, wissen (van
geheugen), zuiveren
- - blank (lak), duidelijk, helder, kleurloos, licht (niet donker)
clearance - afstand, doorrijhoogte, in-/uitklaring (douane), (radiale)
speling, toelaatbare speling, (tussen)ruimte, vrije ruimte,
vrije slag
- adjustment - afstelling van speling
- between piston ring and wall of the piston ring groove -
(opwaartse) zuigerveerspeling
- circle - draaicirkel
- fit - beweeglijke passing, losse passing, ruime passing
- inwards - inklaring
- lamp - contourlamp, parkeerlamp, stadslamp
- office - uitklaringskantoor
- papers - geleidebiljet, uitklaringsbiljet
- space - tussenruimte
- volume (A) - compressieruimte, schadelijke (cilinder)ruimte in
2-takt-motor, volume van verbrandingskamer
clear coat - blanke lak(laag), heldere lak
- coating - blanke lak(laag), heldere lak
- diagnostic trouble codes, to - wissen van storingcodes
cleared duty-paid goods - vrijgemaakte goederen
- goods - vrijgemaakte goederen
clear finish coat - blanke aflaklaag (bij spuiten)
- glass - doorzichtig glas, helder glas
clearing - verwijderen, verwijdering
clear lacquer - blanke lak, kleurloze lak, transparante lak
- liquid - heldere vloeistof
- shade coat - blanke onderlaag (bij spuiten)
- through Customs, to - in-/uitklaren van voor in-/uitvoer bestemde
goederen
- varnish - blanke lak, kleurloze lak, transparante lak
clench, to - dichtklemmen, stuiken
clevis - beugel, gevorkt uiteinde, (stel)gaffel
- clip - borging/borgveer van beugel/gaffel
- pin - beugelpen, gaffelpen
click, to - klikken, ratelen, tikken
click - aanslag, klik(geluid), klink, pal, tik
click spring - palveer
clickstop - stand (van een schakelaar)
client - afnemer, cliënt, klant
climate - klimaat, luchtgesteldheid
- control - klimaatregeling
climatisation - luchtbehandeling
climatization (A) - luchtbehandeling
climbing capacity - klimvermogen
- performance - klimvermogen
clinch, to - klinken, koud klinken, omklinken, omslaan, vastklemmen,
vastklinken
clinch - klinknagel, omgeklonken uiteinde (van spijker)
- bolt - klembout, klinkbout
clincher - klinknagel
- rim - hielvelg
- tire (A) - hielband
cling, to - hechten aan, kleven, vastklemmen
clinometer - helling(shoek)meter (op dashboard)
clip, to - (af)snijden, klemmen, knippen
- - (bevestigings)beugel, borg(ing), borgveer, clip, haakje (van
luchtfilterhuis), haarspeldveer, klem(veer), klemmetje, lichte
klem, knip, plaat, plug, strop, verende klem, (zekering)houder
- (JE) - slangklem
- connection - klemverbinding (elektrisch)
- off, to - afknippen
- on, to - met een klem/spie bevestigen, vastklemmen aan/op
- remover - clipverwijderaar
- ring - borgveer
clock, to - opnemen van tijd
- - klok, uurwerk
- (Ls) - taximeter in Londense taxi
- face - wijzerplaat (van klok)
- gains time - klok loopt voor
- hand - wijzer van klok
- loses time - klok loopt achter
Clock Time (CT) - zie CT
Clock Time and date (CT) code - zie CT code
clockwise - rechts(om)draaiend, rechtsom
- rotation - draaiing naar rechts, draaiing rechtsom
clog, to - aankoeken, verstoppen, verstopt raken, vastkoeken
clogged - dicht, verstopt, vervuild
- up - aangekoekt, vastgekoekt, verstopt
clogging - aankoeking, vastkoeking, verstopping
clonk - klap
close, to - aansluiten, afsluiten (van weg), dichtdoen, dichtdraaien
(kraan), dichten, dichtgaan, dichtmaken, dichtstoppen, dicht-
felsen (naden), sluiten
- by welding, to - dichtlassen
- coat - dichte structuur (van schuurpapier)
- -coupled - luchtdicht gekoppeld (uitlaat aan afzuiginstallatie)
- coupling system - kortkoppelsysteem (tussen truck en oplegger)
closed - dicht, (af)gesloten (doorgang/weg)
- body - gesloten carrosserie, gesloten opbouw
- circuit - gesloten circuit, gesloten schakeling, gesloten stroomkring
- - cooling - gesloten koelsysteem
- cooling system - gesloten koelsysteem
- cross sectional structure - doosvormige structuur
- cycle - gesloten kringloop
- loop - ALC (AG Holland Lambda Controller), regeling die ook bij
vollast blijft werken in tegenstelling tot (benzine)sys-
temen die bij vollast de regeling uitschakelen om het meng-
sel sterk te verrijken
- loop (CL) - zie CL
close fit - fijne passing
- -grained cast iron - fijnkorrelig gietijzer
- ratio - korte op elkaar aansluitende versnellingsverhoudingen
- relationship - nauw verband
- tolerance - nauwe tolerantie
- - bolt - pasbout
closing angle - contacthoek
- cover - afsluitdeksel
cloth - doek, lap, stof (textiel), weefsel
clothes hook - kledinghaak, klerenhaakje (in auto)
clothing - stoffen bekleding
- hook - kledinghaak, klerenhaakje (in auto)
cloth lining - stoffen bekleding
- point - troebelpunt
- tape - beschermende tape, linnen tape
- upholstery - stoffen bekleding
- wheel - lappenschijf
cloud, to - troebel worden, vertroebelen
cloudiness - troebeling, wazigheid, wolkjes (airco)
clouding - vlokken van vloeistof
cloud point - temperatuur waarbij een glas stilstaande dieselbrandstof
troebel begint te worden, troebelpunt van dieselbrandstof
cloudy - minder helder (vloeistof), somber (van kleur), troebel, wazig,
wolkachtig
clover junction - klaverblad(kruising)
- -leaf crossing - klaverblad(kruising)
- - - intersection - klaverblad(kruising)
clue - aanwijzing
clunk - metaalachtig geluid
clunking noise - metaalachtig geluid
cluster - cluster, groep, serie, set
- finish panel - afdekking van instrumentenpaneel
- gear - torentandwiel
- overview - overzicht van instrumentenpaneel
clutch - koppeling, vrijloopkoppeling (van startmotor)
- accumulator - koppelingaccumulator
- adjustment - koppelingsafstelling
- assy. - bendix (van startmotor), koppeling, vrijloopkoppeling (van
startmotor)
- bearing - koppelingsdruklager
- body - koppelingshuis
- booster - koppelingsbekrachtiger
- cable - koppelingskabel
- case - koppelingshuis
- casing - koppelingshuis
- clearance - koppelingsspeling
- control - bediening van koppeling, koppelingbediening
- cover - dekselplaat van koppeling, , koppelingsdeksel, (koppe-
lings)drukgroep, koppelingshuisdeksel
- - assy. (assembly) - koppelingsdrukgroep
- diaphragm spring - diafragmaveer van koppeling
- - - aligner - uitlijngereedschap voor koppelings-
diafragmaveren
- disc - koppelingsplaat
- - hub - naaf van koppelingsplaat
- - lining - koppelingsplaatvoering
- - torsion rubber - torsierubber in koppelingsplaat
- disk (A) - koppelingsplaat
- - hub (A) - naaf van koppelingsplaat
- - lining (A) - koppelingsplaatvoering
- - torsion rubber (A) - torsierubber in koppelingsplaat
- drag - blijven hangen van koppeling, niet vrijkomen van koppeling
- -driven plate - koppelingsplaat
- - - - diameter - diameter van koppelingsplaat
clutchdrop - koppelingspedaal bij volgas omhoog laten schieten
clutch drum - koppelingstrommel
- end - koppelingszijde (van motor), vliegwielzijde (van motor)
- face - aangrijpingsoppervlak van koppeling
- facing - bekleding van koppelingsplaat, frictiemateriaal
- finger - drukvinger (van koppeling)
- fluid reservoir - koppelingsvloeistofreservoir
- fork - (koppelings)gaffel, koppelingsvork, ontkoppelvork
- guide tool - dummy prise-as (ger.)
- housing - koppelingshuis
- - cover - deksel van koppelingshuis
- - front face - voorste flens van koppelingshuis
- - gasket - pakking van koppelingshuis
- hub - naaf van koppelingsplaat, schakelmof, schakelnaaf (bak)
- in oil bath - oliebadkoppeling
- judder - trillen van koppeling
clutchless gear change - schakelen zonder te ontkoppelen
clutch lever - koppelingshefboom, koppelingspedaal
- line tube (JE) - koppelingsleiding
- lining - bekleding van koppelingsplaat, koppelingsvoering
- master cylinder - koppelingshoofdcilinder
- - - kit - revisieset van koppelingshoofdcilinder
- - - reservoir tank slotted spring pin protrusion -
uitstekend deel van spanstift van
koppelingshoofdcilinderreservoir
- mechanism - koppelingsmechanisme
- operating cable - koppelingskabel
- - fork - ontkoppelingsvork
- - lever - ontkoppelingsvork
- - mechanism - koppelingsmechanisme
- operation - bediening van koppeling
- pedal - koppelingspedaal
- - free movement - vrije slag van koppelingspedaal
- - - play - vrije slag van koppelingspedaal
- - mounting bracket - ophangsteun voor koppelingspedaal
- - pad - koppelingspedaalrubber
- - return spring - koppelingspedaaltrekveer
- - shaft - koppelingspedaalas
- pilot bearing - toplager (van koppeling)
- pinion gear - bendixrondsel (van startmotor)
- piston - koppelingsplunjer
- plate - koppelingsplaat
- - hub - naaf van koppelingsplaat
- - lining - koppelingsplaatvoering
- pressure plate - koppelingsdrukplaat
- rattle - rammelen van koppeling
- release assembly - drukgroep van koppeling, koppelingsdrukgroep
- - (ball) bearing - koppelingsdruklager
- - cable - koppelingskabel
- - cylinder - koppelingswerkcilinder
- - finger - drukvinger (van koppeling)
- - fork - ontkoppelvork
- - lever - drukvinger (van koppeling)
- - master cylinder - koppelingshoofdcilinder
- - point - aangrijpingspunt van koppeling, ontkoppelpunt
- - shaft - ontkoppelvorkas
- - slave cylinder - ontkoppelingscilinder
- return spring - koppelingsterugstelveer
- rod - koppelingsdrukstang, koppelingsdrukstift
- self-adjusting - automatisch koppelingsafstelmechanisme
- shaft - aandrijfas, bendixas (van startmotor), koppelingsas, prise-as
- - bearing - koppelingsaslager, prise-aslager, toplager voor
prise-as
- - sleeve - geleidebus voor koppelingsas
- shudder - bobberen/schudden/trillen van koppeling
- sleeve - koppelingsmof
- slip - slip(pen) van koppeling
- slippage - slip(pen) van koppeling
- spring - koppelingsveer
- throw-out fork - ontkoppelvork
- thrust bearing - koppelingsdruklager
- thrust spring - koppelingsveer
- trouble - koppelingsstoring
- unit - koppeling met drukgroep
- wear - koppelingsslijtage
- weight - centrifugaalgewicht van koppeling
- withdrawal arm - ontkoppelvork
- with several plates - meervoudige platenkoppeling
- - single plate - enkelvoudige platenkoppeling
cm (centimeter) (A) - cm (centimeter), eenheid van lengte
- (centimetre) - zie cm (A)
cm2 (square centimeter) (A) - cm2 (vierkante centimeter), eenheid van oppervlakte
- (square centimetre) - zie cm2
cm3 (cubic centimeter) (A) - cm3 (cc, kubieke centimeter), eenheid van volume
CMH (Cold Mixture Heater) (JE) - koudmengselverwarmer, spruitstukverwarming
cmHg (mercury column) - centimeter kwikkolom
cm/s - cm/s
CN (cetane number) - cetaangetal (geeft de gewilligheid tot zelfontste-
king van dieselbrandstof aan en wordt vastgesteld
d.m.v. vergelijking met ijkbrandstoffen)
C.N. (cetane number) - zie CN
CNG (Compressed Natural Gas) - CNG, gecomprimeerd aardgas (geschikt voor
benzine- en dieselmotoren)
coach - autobus, coach, koets, personenauto met 2 portieren, (reis)bus,
toerbus, toerwagen, touringcar
- bolt - slotbout, slotschroef
coach builder - carrosseriebouwer, carrosserie-ontwerper, carrossier,
wagenbouwer
coach cabriolet - cabriolet vier onder de kap (type carrosserie)
- driver - buschauffeur
- screw - houtdraadbout
- work - carrosserie(bouw), koetswerk (van bus)
- wrench (A) - Engelse sleutel
coal - (steen)kolen, (steen)kool
- -black - koolzwart
- brush - koolborstel
CO analyser - CO uitlaatgastester
- analyzer (A) - CO uitlaatgastester
- meter - CO uitlaatgastester
coarse - grof, groot van stuk, ruw (bewerkt)
- adjusting - grofafstelling
- concrete - korrelbeton, open beton
- emery cloth - grof schuurlinnen
- file - grove vijl, rasp
- filter - groffilter, voor filter
- -grain - grofkorrelig (materiaal, slijpsteen), grove korrel
- -grained - grofkorrelig
- - - grinding stone - grove slijpsteen
coarseness - grofheid (van schuurpapier)
coarser meshwork - grof netwerk, netwerk met grote mazen (in lak)
- surface - ruwe kant
- wire wheel - staalborstelschijf
coarse screw thread - grove schroefdraad
coarse thread - grove (schroef)draad
coast, to - rijden in vrijloop, uit (laten) lopen, vrijlopen
coast (A) - freewheel, vrijwiel
coastal road - kustweg
coast brake - vrijlooprem
- down hills, to - hellingen afdalen
coasting - uit (laten) lopen, vrije uitloop
- clutch - vrijloopkoppeling
coat, to - aanbrengen, bedekken, bekleden, coaten, een laag leggen op,
insmeren, lakken, plamuren, van een (lak)laag voorzien
- - bedekking (van lak), bekleding, beschermlaag, deklaag, laklaag,
(spuit)laag, structuur (van schuurpapier), verflaag
coater - 1. bekleder, 2. firma die de hechtingslaag waarin fijnverdeelde
edelmetalen zijn opgenomen aanbrengt in een katalysator, 3. lak-
laagopbrengapparaat
coat hanger hook (A) - kledinghaak, klerenhaakje
- hook - kledinghaak, klerenhaakje (in auto)
coating - zie coat
- film - dun opgebrachte laag
- of resin - harslaag
- - varnish - laklaag, vernislaag
- thickness - laagdikte
coat of lacquer - laklaag
- - paint - laklaag, verflaag
- - varnish - laklaag, vernislaag
- with filling up, to - plamuren
- - zinc, to - galvaniseren, van zinklaag voorzien, verzinken
coax cable - coaxiale kabel, coaxkabel
coaxial - een gemeenschappelijke as hebbend
- cable - coaxiale kabel, coaxkabel
cobalt (chemical element, symbol Co, atomic no. 27) - kobalt (chemisch
element, symbool Co, atoomnr. 27), kobalt (kleur)
- blue - kobaltblauw
- steel - kobaltstaal
- vanadium - kobaltvanadium
cobble, to - bestraten met straatkeien
- road - keienweg
cobbles - keibestrating, kinderhoofdjes
cobblestone - kassei, klinker, straatkei
cobbled road (JE) - met keien bestrate weg
cobwebbing - spinrag effect (in lak)
COC (conventional oxidization catalyst) (A) - gebruikelijke oxydatie
katalysator
cock - afsluiter, afsluitkraan, (aftap)kraan, (aftap)plug, (aftap)punt,
vergrendeling
- drain - aftapkraan
- & hen (Ls) - een meneer en mevrouw die rit in Londense taxi maken
cockpit - bestuurdersplaats
- -adjustable shocks (A) - van achter stuurwiel verstelbare schokdempers
CO concentration - CO percentage
coconut mat - cocosmat
c.o.d. (cash on delivery) - ontvanger moet bij ontvangst van de lading
direct betalen anders wordt niet afgeleverd
code - code, codering
coded sensor - gekalibreerde sensor
coding - codering
c.o.d. (cash-on-delivery) parcel - rembourszending
co-driver - bijrijder
co-drivers' seat - bijrijdersstoel, rechter voorstoel
C.O.E. (cab over engine) model (A) - Amerikaans vrachtwagenmodel met
korte neus (voorloper van frontstuurtruck) van '35 af
coefficient - coëfficiënt, factor
- lift front (CLF) - coëfficiënt van opwaartse druk aan voor-
zijde van auto
- - rear (CLR) - coëfficiënt van opwaartse druk aan achter-
zijde van auto
- of adhesion - adhesiecoëfficiënt
- - aerodynamic drag - luchtweerstandscoëfficiënt
- - air resistance - luchtweerstandscoëfficiënt (Cw)
- - drag (Cd) - zie Cd
- - expansion - uitzettingscoëfficiënt
- - friction - wrijvingscoëfficiënt
- - heat conduction - warmtegeleidingscoëfficiënt
- - lineair expansion - lineaire uitzettingscoëfficiënt
- - thermal conduction - warmtegeleidingscoëfficiënt
coffin cab (Ls) - oud type Londense cabriolet taxi
c of g (centre of gravity) - zwaartepunt
cog, to (A) - in elkaar grijpen, ingrijpen
- - tand (van tandwiel), tandwiel
- belt - getande riem, tandriem
- - - drive - aandrijving d.m.v. getande riem
cogged belt - getande riem, tandriem
cog wheel - tandwiel
CO-HC tester - CO-HC uitlaatgastester
coherence - cohesie, samenhang
cohesion - aantrekkingskracht tussen moleculen, cohesie, samenhang
coil, to - oprollen, opwikkelen, opwinden
- - bobine, draadwikkeling, expanderveer (van olieschraapveer), klos,
(spoel)winding, (stroom)spoel, wikkeling, zuigerveerspiraal
- body - bobinehuis
- case - bobinehuis
- drum - draadhaspel
coiled spring - spiraalveer
coil housing - chokehuis(je), spoelhuis
- ignition - bobine-onsteking
coiling drum - draadhaspel, draadtrommel, opwikkelklos
coil joint - verbindingspunt van expanderveer (van olieschraapveer)/zuigerveerspiraal
- lead - spoeldraad
- shell - bobinehuis
- spring - schroefveer
- - compressor - schroefveersamendrukker, schroefveerspanner
- support - bobinesteun
- terminal - aansluitklem van bobine/spoel
- tester - bobinetester
coined - afgerond, afgeronde hoek
coin slot - sleuf voor parkeermunt
cold - koel, koud, (de) koude, koud
- advance control - koudestartvervroeging
- air - buitenlucht, frisse lucht, koude lucht
- chamber - koude kamer (in automobielfabriek)
- chisel (A) - beitel (gemaakt van gehard staal), koudbeitel
- -clenching - koudklinken
- cranking - koude start
- drawn wire - koudgetrokken draad
- enrichment breaker system (JE) - koud verrijkingsbrekersysteem
Cold Filter Plugging Point (CFPP) - zie CFPP
Cold Mixture Heater (CMH) (JE) - zie CMH
coldness - koude
cold patch and accessories set - bandenreparatieset
- -rolled sheet metal - koudgewalst plaatstaal
- sludge - emulsie van smeerolie en condenswater in motorolie
- sparking plug - (koude) bougie geschikt voor hoge motortemperaturen
- start - koude start
- - device - koudstartinrichting
- starting - koud starten
- - ability - koudstartvermogen
- - device - koudstartinrichting
- - injector - koudstartinspuitventiel, koudstartverstuiver
- start injector - koudstartinspuitventiel, koudstartverstuiver
- - - pipe - koudstartinspuitleiding
- - - time switch - thermotijdschakelaar
- - - timing switch - thermotijdschakelaar
- -start unit cover - deksel van startinrichting
- - - - stem - startinrichtingas
- test - koudeproef
- weather service - winterbeurt
collapse, to - instorten, in elkaar zakken, opvouwbaar zijn, vervormen
- - vervorming
collapsed - dichtgezogen (slang), ingestort, opgevouwen, vervormd
collapsible - inklapbaar, inschuifbaar, neerklapbaar, oprolbaar, opvouw-
baar, samendrukbaar, samenklapbaar, wegklapbaar
- jump seat - opvouwbare noodzitplaats
- loading ramp - verstelbare laadbrug
- spare wheel - noodreservewiel, thuiskomer
- steering column - samendrukbare stuurkolom, veiligheidsstuurkolom
- top - vouwdak
- wiper - wegklapbare (ruiten)wisser
collapsing force - knikkracht
- load - knikbelasting
- strength - knikvastheid
collar - asborst, askraag, bus, hals, huls, onderlegplaatje, opsluitring,
pasring op as, stelring op as, stootkant
- bush - kraagbus
- nut - kraagmoer
- of axle shaft housing - flens van achterashuishelft
- screw - kraagbout
- seal - kraagborg
- - type - kraagborgtype (inspuitpomp)
collect, to - opvangen, verzamelen
collecting brush - collectorborstel
collector ring - collector, collectorring, sleepring
- 's car - auto van verzamelaar, verzamelaarsauto
- tank - opvangblik, opvangtank
collet - (as)hals, freeshouder, klembus, maantje (spie) van klep, opspan-
bek, opspanklauw, ringas, spanhuls, spantang
- chuck - freeshouder, klembus, opspanbek, opspanklauw
collide, to - botsen
collision - aanrijding, botsing
- energy - botsenergie
- test - botsproef, crash test
Collision Warning System (CWS) (A) - zie CWS
colloidal graphite - colloïdaal grafiet
colombium (Cb) - columbium (Cb)
color, to (A) - kleuren, verven
color (A) - kleur(stof), pigment, verf(stof)
- (JE) - kraag
- brilliance (A) - helderheid van kleur
- brochure (A) - kleurenfolder
- coat (A) - kleurgevende laklaag
- code (A) - kleurcode
- finding table (A) - kleurenzoektabel
colorimeter - colorimeter, kleurenmeter
colorimetry - kleurvergelijking (van lak), colorimetrie
clor key (A) - kleurenscala, kleurenwaaier
colorless (A) - kleurloos, ongekleurd, transparant, zonder kleur
color matching (A) - kleurmengen (van lak)
- - ratio (A) - kleurverhouding (om bepaalde kleur lak te
verkrijgen)
- - scales (A) - kleurmengapparatuur (voor lak)
- sealer (A) - basiskleurlaag (lak)
- spectrum (A) - kleurenspectrum
- temper (A) - kleurmenging, kleur temperen (lak)
- tone (hue) (A) - (kleur)tint (één van de 3 elementen van
kleuronderscheiding)
colour, to - kleuren, verven
- - kleur(stof), pigment, verf(stof)
- brilliance - helderheid van kleur
- chip - kleurstaal van carrosseriekleur als scheurstrookje
- code - kleurcode
- combination - kleurencombinatie
- deviation - kleurafwijking
coloured - gekleurd
colouring liquid - kleurmiddel, kleurstof
colour key - kleurenscala, kleurenwaaier
colourless - kleurloos, ongekleurd, transparant, zonder kleur
colourlessness - kleurloosheid
colour selector - kleurenstalen
column - dakstijl, portierstijl, (stuur)kolom
- cover - (stuur)kolomafdekking, (stuur)kolomafdekplaat
- gear change - stuurschakeling
- mounted gear lever - stuurversnellingshendel
- shift - stuurschakeling
- stalk - bedieningshendeltje aan stuurkolom
- switch - stuurkolomschakelaar
- tube - stuurbuis
combination - combinatie, samenstel
- hump (CH) - ronde rand aan buitenzijde van velg en aan rem-
zijde een platte rand, vlakke rand op buiten-
schouder en ronde rand op binnenschouder van velg
- light - achterlicht, verlichtingsunit
- meter - dashboardmeter, instrumentenpaneel
- plier (JE) - combinatietang
- pliers - combinatietang
- spanner - ring-steeksleutel, sleutel met één zijde als steek
sleutel en andere zijde als ringsleutel uitgevoerd
- wrench (A) - zie combination spanner
combine, to - combineren, samenstellen, samenvoegen, verenigen
combined governor - gecombineerde regulateur (combinatie van mechanische
en pneumatische regulateur van dieselinspuitpomp)
Combined Emission-Control (CEC) system (A) - zie CEC system (A)
combine goods, to - bundelen, verpakken van goederen tot een transporteenheid
combust, to - verbranden
combustibility - (ont)brandbaarheid
combustible - gemakkelijk te ontsteken, ontbrandbaar, (ver)brandbaar
- mixture - brandbaar mengsel, brandstof/luchtmengsel
combusting residue - verbrandingsrest
combustion - ontbranding, verbranding, verbrandingsperiode, verbrandingsslag
- air - verbrandingslucht
- analyser - verbrandingstester
- analyzer (A) - verbrandingstester
- chamber - verbrandingskamer, verbrandingsruimte, voorkamer
(dieselmotor)
- - protrusion - hoogteverschil tussen verbrandingskamer en kop
- - volume - volume van verbrandingskamer
- deposits - koolafzetting, verbrandingsresten
- efficiency - verbrandingsrendement
- energy - verbrandingsenergie
- engine - verbrandingsmotor
- incomplete - onvolledige verbranding
- knock - detonatie
- pressure - verbrandingsdruk
- process - verbrandingsproces
- product - verbrandingsproduct
- residues - koolafzetting, verbrandingsresten
- space - verbrandingskamer, verbrandingsruimte
- stroke - arbeidsslag, expansieslag, verbrandingsslag, werkslag
come loose, to - losgaan, los gaan zitten, loslaten, losraken, loswerken
- off, to - afbladderen (lak), losgaan, loslaten
CO meter - CO meter, CO uitlaatgastester
comfort - comfort, gemak, luxe
comfortable - comfortabel
comfort adjustment - afstellingen ten behoeve van het comfort
command, to - bevelen, commanderen, opdracht geven
- - commando(signaal), instructie, opdracht
Command-Trac (A) - bijschakelbare voorwielaandrijving met ontkoppeling
van het voorasdifferentieel (Jeep Grand Cherokee '93
in Amerika)
command vehicle - brandweer/legercommandowagen
commencement - begin, start
- of delivery - inspuitbegin, inspuitmoment
commercial - commercieel
- fuel - normale, in de handel verkrijgbare, brandstof
- motor show - bedrijfsautotentoonstelling
- vehicle (CV) - bedrijfsauto, bedrijfswagen
commodity rate - vrachttarief
common carrier - geregeld vervoerder
Common Rail (CR) - zie CR
common rail (CR) injection system - zie CR injection system
communal road - gemeentelijke weg
communicate, to - berichten, communiceren, contact hebben, in verbinding
staan, mededelen, overbrengen, verbinden
communicating vessels - communicerende vaten
communication equipment - communicatie-apparatuur
- window - binnenruit waar doorheen kan worden gesproken (bv
in ziekenwagen)
commutator (A) - anker (van startmotor), collector (van gelijkstroomdynamo),
commutator (schakelaar), stroomwisselaar
- circle runout (A) - onrondheid van collector
- end bearing support bracket (A) - achterschild, achterste lagersteun
- - bracket (A) - collectorschild
- - plate - collectordeksel
- ring (A) - collectorring
- segment (A) - collectorlamel, collectorsegment
commute, to - dagelijks heen en weer reizen van woonplaats naar werk,
pendelen
commuter - forens
- traffic - woon-werkverkeer
commuting traffic - forensenverkeer
compact - compact, compact car, dicht opeen, klein, klein economisch
model auto (naar Europese maatstaven)
- car (A) - compacte auto, compact car, kleine auto, middelgrote
auto, middenklasse auto, middenklasser
- disc (CD, C.D.) - compact disc (CD)
- - (- , - ) player - CD-speler
- spare tire (A) - compacte reserveband
- - wheel - compact reservewiel, noodreservewiel, thuiskomer
- type alternator - compacte wisselstroomdynamo
compactor vehicle - kraakperswagen
companion flange - aandrijfflens, aansluitflens, contraflens, differen-
tieelflens, cardanflens
- - holding tool - blokkeerhevel, contraflenssleutel,
tegenhoudsleutel
company - bedrijf, firma, onderneming, vennootschap, zaak
company car - zaakauto, zaakwagen
comparable - vergelijkbaar
compare, to - vergelijken
comparison - vergelijking
- test - vergelijkingstest
compartment - afdeling, compartiment, ruimte
compass - kompas, passer
compasses - (boog)passer
compass needle - kompasnaald
compatibility - geschiktheid, onderlinge verwisselbaarheid, uitwissel-
baarheid
compatible with - aanpasbaar aan, combineerbaar met, compatibel, geschikt
voor, koppelbaar aan
compensate, to - compenseren, opheffen, vereffenen, vergoeden
compensating device - compensatie-inrichting, evenwichtsinrichting
compensating jet - compensatiesproeier, correctiesproeier, hulpsproeier
- port - compensatiegaatje, compensatiekanaal
compensation - compensatie, schadeloosstelling, (schade)vergoeding
- jet - compensatiesproeier, correctiesproeier
compensator - compensatiekanaal, compensator, evenwichtsinrichting,
vereffenaar
- jet - compensatiesproeier, correctiesproeier
comperator - pulsomvormer
competition - concurrentie(strijd), mededinging, wedstrijd
- engine - wedstrijdmotor
- spark plug - racebougie, wedstrijdbougie
complaint - klacht
complement, to - aanvullen, completeren
- - aanvulling, complement
complemental - aanvullend, complementair, extra
complementary - aanvullend, complementair, extra
complete, to - aanvullen, afbouwen, afmaken, afmonteren, afwerken,
beëindigen, volledig maken, voltooien
- - af, afgebouwd, afgemonteerd, afgewerkt, compleet, (ge)heel,
gereed, klaar, totaal, volkomen, volledig, voltooid
completely - geheel, volkomen, volledig
- built-up (CBU) vehicle - compleet opgebouwd voertuig
- knocked-down (CKD) unit - zie CKD unit
complete turn - hele slag
completion - afbouw, afwerking, voltooiing
complex - complex, samengesteld, samenstel, stelsel
- area - moeilijk bereikbare plaats (om bv. plamuur aan te brengen
compliance with - voldoen aan (regels/wet)
comply with regulations, to - voldoen aan normen/specificaties/wettelijke regels
component - component, (bestand)deel, element, (samengesteld) onderdeel
- parts - samenstellende (onder)delen
1-component urethane resin - 1-component urethaanhars
compose, to - samenstellen, tot één geheel vormen
composite - samengesteld (uit verschillende stoffen)
composite tank (A) - aardgastank van kunststof
composition - compositie, mengsel, samenstel(ling), stelsel, structuur
- of gas - gassamenstelling
compound - cleaner (voor lak), compound, gelaagd, gietmassa, pasta, (rubber)
mengsel (voor fabricage van buitenbanden), (rubber)samenstelling,
samengesteld, verbinding
Compound Vortex-Controlled Combustion (CVCC) engine (JE) - zie CVCC engine
compounding - compounderen, mengen
- of primary colors (A) - mengen van basiskleuren
comprehensive instructions - uitgebreide instructies, veelomvattende
instructies
compress, to - comprimeren, indrukken, ineen drukken, in elkaar drukken
(van veer), inveren, onder druk brengen, samendrukken,
(samen)persen, vast op elkaar drukken
compressed - gecomprimeerd, ineengedrukt, in elkaar gedrukt, ingesnoerd,
ingeveerd, onder druk gebracht, samengedrukt, samengeperst,
vast op elkaar gedrukt
- air - lucht onder druk, perslucht, samengeperste lucht
- - brake control system - luchtdrukremsysteem, persluchtrem
- - connection - drukluchtaansluiting, luchtaansluiting, persª luchtaansluiting
- - line - luchtdrukleiding, (lucht)persleiding, perslucht-
leiding
- - pipe - zie compressed air line
- - tank - luchtdruktank, persluchttank
- gas - gas onder druk, persgas, samengeperst gas
- - cylinder - persgascilinder
Compressed Natural Gas (CNG) - zie CNG
compressed nitrogen - gecomprimeerde stikstof
compressibility - samendrukbaarheid
compressible - comprimeerbaar, samendrukbaar
compressing refuse collector - vuilnisperswagen
compression - compressie(periode), compressieslag, druk, indrukking,
invering, samendrukking, samenpersing, veerdruk
- chamber - compressieruimte, verbrandingskamer
- chamber volume - volume van verbrandingskamer
- cock - compressiekraan
- coil spring - schroef(druk)veer
- curve - compressiekromme
- diagram - compressiediagram, samendrukkingsdiagram
- force - drukkracht
- gage (A) - compressiemeter
- gauge - compressiemeter
- -ignition (C.I.) engine - zie C.I. engine
- loss - compressieverlies
- pressure - compressiedruk
- ratio (C.R.) - compressieverhouding
- ring - compressieveer, zuigerveer
- space - compressieruimte
- spring - drukveer
- strength - drukkracht, druksterkte, drukvastheid, drukvermogen,
weerstand tegen samendrukking
- stroke - compressieslag
- tap - compressiekraan
- tester - compressiemeter
- valve - compressiekraan
compressive - comprimerend, samendrukkend
- force - drukbelasting, drukkracht
- load - drukbelasting
- strength - drukkracht, druksterkte, drukvastheid, drukvermogen
compressor - (lucht)compressor, luchtperspomp, veerspanner
- belt protection system - beveilig¬ingssysteem van compressor-
riem (airco)
- engine - motor met compressor, motor met mechanische oplading
- housing - compressorhuis
- oil - compressorolie
- set - compressoraggregaat
- turbine - compressorturbine
- unloader - drukregelaar (van luchtdrukrem)
- vehicle - kraakperswagen
- wheel - compressorwiel
comprex - comprexlader, drukpulscompressor
compromise - compromis, tussenvorm
compulsory - gedwongen, verplicht
computer - computer, elektronische regeleenheid, elektronische stuureen-
heid, rekenautomaat
Computer Activated Technology Suspension (CATS) system - zie CATS
computer-aided - computergestuurd, computerondersteund
Computer-Aided/Assisted Engineering (CAE) - zie CAE
- - - / - Instruction (CAI) - zie CAI
- - - / - Management (CAM) - computerondersteund management
- - - Control (CAC) - regeling met behulp van computer
- - - Customization - aanpassing van ontwerp of produkt vlg.
klantspecificaties met behulp van computer
- - - Design (CAD) - zie CAD
- - - - /Computer-Aided Engineering (CAD/CAE) - zie CAD/CAE
- - - - /Computer-Aided Manufacturing (CAD/CAM) - zie
CAD/CAM
- - - - /Computer-Aided Manufacturing/Computer-Integrated
Manufacturing (CAD/CAM/CIM) - zie CAD/CAM/CIM
- - - Gearchanging (CAG) - zie CAG
- - - Gearshift (CAG) - zie CAG
- - - Management (CAM) - zie CAM
- - - Manufacturing (CAM) - zie CAM
- - - Planning (CAP) - computerondersteund plannen
- - - Production) (CAP) - zie CAP
- - - - Planning) (CAPP) - zie CAPP
- - - Publishing) (CAP) - computerondersteund publiceren
- - - Service (CAS) - zie CAS
- - - - and Education (CASE) - zie CASE
- - - Storage and Transport (CAST) - zie CAST
- - - Styling (CAS) - zie CAS
- - - Translation (CAT) - computerondersteund vertalen
- -Assisted Testing (CAT) - computerondersteund testen
- - - - and Diagnostic System (CATS) - zie CATS
- Command Ride (CCR) (A) - zie CCR
- -controlled, Drive-injected, Stratified charge 2 stroke engine
(CDS) - zie CDS
- -Controlled Suspension (CCS) - zie CCS
computer hardware - computerapparatuur
Computer-Integrated Manufacturing (CIM) - zie CIM
computerise, to - automatiseren, computeriseren, met computer verwerken
computerize, to (A) - zie computerise, to
Computerized Automotive Maintenance System (CAMS) - zie CAMS
computerized reversing aid - computergestuurd achteruitrijwaarschuwings-
systeem
computer memory - computergeheugen
- program - computerprogramma
- programme - computerprogramma
concave - concaaf, hol, holrond, holstaand
- end - hol/open uiteinde
- mirror - holle spiegel, verkleinende spiegel
conceal, to - verbergen, verborgen houden, wegwerken (bij aanbrengen of
monteren)
concealed - lager liggend (radioknop), verborgen, verdekt, verzonken,
weggewerkt
- damage - onzichtbare beschadiging, onzichtbare schade, verborgen
gebrek
concealing head lamp - inklapbare koplamp
concealment feature - dekkend vermogen (van lak)
concentrated acid - geconcentreerd zuur
- load - puntbelasting
concentration - concentratie, gehalte, percentage (bv van CO)
concentric - (con)centrisch, gelijkmiddelpuntig
concept - begrip, concept, idee, plan, schetsontwerp, voorstel
concept car - ontwerpstudie van toekomstige auto, proefontwerp van auto
conceptual diagram - conceptueel schema, werkingsschema
- drawing - conceptuele tekening
concern - bedrijf, concern, onderneming
conclusion - afsluiting, afwerking, conclusie, constatering, vaststel-
ling, voltooiing
concrete mixer - betonmenger, betonmengmachine, betonmixer, betonmolen,
truck met betonmixer
- - truck (A) - truck met betonmixer
- pump - betonpomp
- road - betonweg
- surface - betonnen wegdek
condemn, to - afkeuren
condensate, to - condenseren, verdikken, verdichten
- - condensaat, condensatieprodukt, condenswater
condensation - condens, condensaat, condensatie, verdichting
- temperature - condensatietemperatuur
condense, to - comprimeren, condenseren
condenser - condensatie-apparaat, condensator (ontsteking), condenser,
condensor (airco), koeler (airco)
- assy. - koeler (airco)
- capacity - condensatorcapaciteit
- tester - condensatortester
condensor - zie condenser
- (CDS) (JE) - condensor (airco)
- cooling fan - ventilator van condensator
condition - conditie, gesteldheid, omstandigheid, staat, stand, testvoor-
waarde, toestand, voorwaarde
- code - storingscode (van diagnose-apparatuur)
- of test - beproevingsvoorschrift
conditions of carriage - vervoersvoorwaarden
conditions of guarantee - garantievoorwaarden
- - operations - afstellingen/instellingen/standen/voorwaarden
vóór het begin van werkzaamheden, bedrijfsvoorwaarden
- - use - gebruiksomstandigheden
conduct, to - aansturen, afleiden, geleiden, voeren (stroom), wegleiden
conductibility - geleidbaarheid, geleidend vermogen, geleidingsvermogen
conducting - geleidend
- wire - geleidedraad, geleidingsdraad, stroomdraad
conduction - geleiden, geleiding
- of heat - warmtegeleiding
conductive - geleidbaar, geleidend
conductor - geleiding, kern (van bougiekabel), stroomdraad, (stroom)geleider
- inside - de draad binnenin, geleider, de kern binnenin
conduit - afvoerbuis, afvoerkanaal, afvoerleiding, afvoerpijp, buis/man-
tel voor elektrische kabel, elektriciteitsbuis, luchtkanaal,
ommanteling, toevoerkanaal, toevoerleiding
- wire - beschermkabel
cone - conische zuiger, conus, kern (van lasvlam), kegel(tje)
- bearing - conisch lager
- clutch - conische wrijvingskoppeling, conuskoppeling, kegelkoppeling
- coupling - conuskoppeling, kegelkoppeling
- washer - conische vulring, tapse ring
conference seating - stoelen/banken in auto tegenover elkaar geplaatst
configuration - opbouw, opstelling, samenstelling, vorm (van een voorwerp)
confined-space ratchet (A) - ratelsleutel met draaibare kop voor gebruik
in kleine ruimten
confirm, to - controleren, vaststellen
conform, to - voldoen aan
conformity - conformiteit, gelijkvormigheid
congeal, to - (doen) bevriezen, stollen
congealing point - stolpunt, vriespunt
congest, to - opstoppen, verstoppen, verstopt raken
congested - verstopt (verkeer)
congestion - (verkeers)opstopping, verstopping
conical - conisch, kegelvormig, spits, taps
- bearing - conisch lager
- bolt - conische bout
- bush - conische bus
- compression spring - conische drukveer
- gear wheel - conisch tandwiel, kegeltandwiel
- pin - conische pen, taps toelopende pen
- pinion - klein conisch tandwiel
- plug - conische plug, tapse plug
- roller bearing - conisch rollager
- separator - afscheidingskegel (van brandstoffilter)
- split cotter - halvemaanvormige klepspie
- spring - conische veer, kegelvormige veer
- -spring washer - schotelveerborgring
- washer - conische (sluit)ring
conjunction - combinatie, samenhang, verbinding
connect, to - aansluiten, (door)verbinden, (in)schakelen, (samen)koppe-
len, samenvoegen, vastmaken, verbinding (tot stand) maken,
verenigen
connected - aangesloten, ingeschakeld, samenhangend, verbonden
- in parallel - parallel geschakeld
- in series - in serie geschakeld, seriegeschakeld
connect from, to (JE) - verbinding losmaken
connecting adapter - draaibare aansluitklem
- bolt - aansluitbout, verbindingsbout
- box - aansluitdoos, aftakdoos, lasdoos
- cable - aansluit(ings)kabel, aansluitsnoer, verbindingskabel
- clamp - aansluitklem
- diagram - aansluitschema
- eyelet - aansluitoog
- flange - aansluit(ings)flens
- groove - verbindingsgroef
- lever - verbindingshefboom
- - rod - gasstang
- link - overbrengingsstang, verbinding(sschakel)
- nut - aansluitmoer
- pin - koppelpen, transportpen, verbindingspen, verbindings-
stift
- plug - aansluitstekker, verbindingsplug
- road - verbindingsweg
- rod - drijfstang, koppelstang, verbindingsstang(etje)
- - aligner - drijfstangrichtapparaat, drijfstangrichter,
drijfstanguitlijnapparaat
- - bearing - drijfstanglager
- - - cap - drijfstanglagerkap
- - - center wall thickness (A) - drijfstanglagerschaal-
dikte in het midden
- - bend - drijfstangverbuiging
- - big end - big end, drijfstangvoet, grote drijfstanglager
- - bolt - drijfstangbout
- - bushing - drijfstanglagerbus, drijfstangoog, pistonpenbus,
zuigerpenbus
- - - remover & replacer - drijfstangbus de- en
montagehulpstuk
- - cap - drijfstangkap
- - cap nut - drijfstanglagerkapmoer
- - - stud - drijfstangbout
- - crank end - grote drijfstanglager
- - - web ratio - drijfstangverhouding
- - eye - drijfstangoog
- - liner - drijfstanglagerschaal
- - little end - drijfstangoog
- - lower end - grote drijfstanglager
- - shank - drijfstangschacht
- - side clearance - zijdelingse speling van drijfstang
- - small end - drijfstangkop, kleine drijfstangoog
- - small end bushing - kleine drijfstanglagerbus
- - solid bushing - zuigerpenbus
- - twist - drijfstangverdraaiing
- screw - verbindingsschroef
- seat leg stay - aansluitende achterbankpoot
- sleeve - aansluitingsmof
- strut - verbindingsstang
- terminal - aansluitklem, verbindingsklem
- wire - aansluitdraad, verbindingsdraad
connect in parallel, to - parallel aansluiten, parallel schakelen
- - reverse, to - andersom aansluiten
- - series, to - in serie aansluiten, in serie schakelen
connection - aankoppeling, aansluiting, doorverbinding, koppeling, (scha-
kel)verbinding, tussenstuk
- bushing - verbindingsbus
- cable - aansluit(ings)kabel
- diagram - elektrisch aansluitschema
- fitting - aansluitnippel
- line - verbindingssleiding
- scheme - aansluitschema, schakelschema
- to frame - aardverbinding, massaverbinding
connector - aansluitnippel, aansluitstuk, contrastekker, klem, koppel-
stuk, kroonsteentje, slangkoppeling, slangkoppelstuk, stek-
ker(blokje), stekkerhuis, verbindingsklem, verbindingsstuk
- bracket - stekkersteuntje
- clamp - stekkerklem
- holder - stekkerhouder
- lug - kabelschoen
- plug - contactstop, (contra)stekker
connectors - aansluitmateriaal, verbindingsmateriaal
connect over, to (JE) - bevestigen aan
- parallel, to - parallel schakelen
- to, to - bevestigen aan, verbinden met
- - earth, to - aan massa leggen. aarden
- - ground, to (A) - aan massa leggen, aarden
con (connecting) rod - drijfstang
conrod - drijfstang
con-rod - drijfstang
con-rod aligner - drijfstangrichtapparaat
- - - boring machine - drijfstangboormachine
- - - grinding machine - drijfstangslijpmachine
consecutive - achtereenvolgend, opeenvolgend
- number - volgnummer
consecutive serrations - opeenvolgende tanden
consequential damage - vervolgschade
consequently - bijgevolg, derhalve, dientengevolge, dus
conserve, to - bewaren, conserveren
considerable - aanzienlijk (in hoeveelheid), groot (in aantal/hoeveelheid)
consignment - goederenzending
- note - vrachtbrief, vrachtcedel
consistence - consistentie, viscositeit, vloeibaarheid
consistency - consistentie, dichtheid (van lak), vastheid
consistent - dikvloeibaar, taai
- grease - consistentvet
consisting of - bestaande uit
consistuent - bestanddeel
console - bedieningspaneel, (midden)console, houder
- box - middenconsole, tunnelbak, tunnelconsole
- carpet - tunnelbekleding
constant - constant(e), constante waarde, doorlopend, gelijkblijvend,
ononderbroken, onveranderlijk
- mesh - constante ingrijping (van tandwielen), constante
verbinding, voortdurende aangrijping (van tandwielen)
- - gear - tandwiel met permanente ingrijping
- - gearbox - versnellingsbak met tandwielen in constante aan-
grijping
- - gearing - overbrenging met constante ingrijping
- - synchronizers for forward gears - synchronisatie-
inrichtingen met constante aangrijping
voor vooruitversnellingstandwielen
- - transmission (A) - versnellingsbak met tandwielen in
constante aangrijping
- pinion shaft - aandrijfas met tandwielen in constante aangrij-
ping. ingaande as, koppelingsas, prise-as
- - - sleeve - geleidebus voor koppelingsas
- speed - constante snelheid, constant toerental
- vacuum carburetor (A) - carburateur met variabele venturi
- - carburetter - carburateur met variabele venturi
- velocity - constante snelheid
- - drive shaft - homokinetische aandrijfas
Constant Velocity Joint (CVJ) (JE) - homokinetische (kruis)koppeling
constant velocity (CV) joint - zie CV joint
- - (- ) - boot (A) - zie CV joint boot
constrict, to - beperken, verkleinen, verminderen, vernauwen
constricted center pattern (A) - smaller middenpatroon (bij spuiten)
constricting ring - doseerplaatje, vernauwingsring
constriction - beperking, verkleining, vermindering, vernauwing
constrictor - begrenzer
construct, to - bouwen, construeren, maken, samenstellen, vervaardigen
construction - bouw(wijze), constructie, samenstel(ling), vervaardiging
- defect - constructiefout
constructor - bouwer, constructeur
consult, to - advies inwinnen, beraadslagen, consulteren, overleggen,
raadplegen
consumable materials - kit- en anti-roestmaterialen
consume, to - gebruiken, verbruiken
consumed oil - afgewerkte olie
consumer - gebruiker, verbruiker
Consumer Satisfaction Index (C.S.I.) - zie C.S.I.
consumption - verbruik (van energie)
- characteristic - verbruikskromme
- gage (A) - verbruiksmeter
- gauge - verbruiksmeter
- of current - stroomverbruik
- - fuel - brandstofverbruik
contact, to - (aan)raken, contact maken
- - aanraking, (sleep)contact
- angle - contacthoek, ingrijpingshoek (van tandwielen)
- area - aanrakings(opper)vlak, contact(opper)vlak
- arm - onderbrekerarm, onderbrekerhamer
- bowl - contactschotel
- bracket - contactpuntdrager, onderbrekerpuntdrager
- breaker - (contact)onderbreker, (contact)verbreker, onderbreker-
contact
- - arm - onderbrekerarm, onderbrekerhamer
- - base - grondplaat, onderbrekerplaat
- - gap - contactpuntenafstand, onderbrekerpuntenafstand
- - points - contactpunten, onderbrekerpunten
- - - gap - contactpuntenafstand, onderbrekerpuntenafstand
- - spring tension - contactveerdruk
- brush - koolborstel
- - spring - koolborstelveer
- burning - inbranden van contactpunten/onderbrekerpunten
- file - contactpuntenvijltje, onderbrekerpuntenvijltje
- gap - contactpuntenafstand, onderbrekerpuntenafstand
- holder - gloeilampfitting
- in reverse, to - omgekeerd aansluiten (bv. van meetpennen)
- pattern - draagbeeld (van tandwielset)
- plate - contactplaat (relais)
- point - aansluitpunt, contactpunt, contactvlak, onderbrekerpunt,
raakpunt
- - gap - contactpuntenafstand, onderbrekerpuntenafstand
- points - contactpunten, onderbrekerpunten, regelcontacten (span-
ningsregelaar)
- portion - raakdeel, raakvlak
- ratio - aangrijpverhouding (van tandwielen)
- resistance - overgangsweerstand
- spring - contactveer
- surface - aanrakings(opper)vlak, contact(opper)vlak, draagvlak,
pasvlak, raakpunt, raakvlak, wrijvingsvlak
- tip - elektrodegeleider (van laspistool)
contacting angle - raakhoek (van klepzitting)
- width - contactvlakbreedte (van klepzitting)
container - bak, container, grote metalen kist met standaard afmetingen,
houder, laadbak, laadkist, materiaalbak, (opvang)bak(je),
(opvang)blikje, potje, tank, verfreservoir (van verfspuit),
(vloeistof)reservoir
- carrier - containerwagen, vrachtauto voor containervervoer
- charge - prijs die voor verpakking (kisten en kratten) wordt
berekend
- demountable system - containerafzetsysteem
- handling system - containerafzetinstallatie
- lid hole - ontluchtingsgaatje in mengbekerdeksel van spuitpistool
- -lifting installation - containerhefinstallatie
- - - system - containerafzetsysteem
- lorry - containerwagen
- -semitrailer - oplegger voor containervervoer
- terminal - overslag van containers
- trailer - aanhanger voor containervervoer, container aanhangwagen
- transport - containertransport, containervervoer
- truck - containerwagen
- vehicle - containerwagen, vrachtauto voor containervervoer
contaminate, to - verontreinigen, vervuilen
contaminated - verontreinigd, verouderd, vervuild
contamination - verontreiniging, vervuiling, vuil
content - capaciteit, gehalte, hoeveelheid, inhoud, volume
contents - inhoudsopgave
continuation - continuering, continuïteit, vervolg, voortzetting
continue, to - continueren, voortduren, voortgaan, voortzetten
- to apply voltage, to - aansluitingen onder spanning blijven
houden
Continue Variable Transmission (CVT) - zie CVT
continued - continu, doorlopend, ononderbroken, vervolgd, voortdurend,
zonder einde
- from present - productie (van huidige model) wordt voortgezet
- pushing - blijven drukken
continuity - continuïteit, doorlating (van lucht), geleiding (elektrici-
teit), inwendige doorverbinding, niet onderbroken
- test - continuïteitsproef
continuous - constant, continu, doorlopend, eindloos, onafgebroken, on-
onderbroken, traploos, voortdurend
- annealing line - doorlopende warmtebehandelingsstraat
- current - gelijkstroom
Continuous Injection (CI) system - zie CI system
continuously - voortdurend
- adjustable - traploos regelbaar
- variable - continu variabel, traploos
Continuously Variable Road Sensing Suspension (CVRSS) - zie CVRSS
Continuously Variable Transmission (CVT) (A) - zie CVT
continuously welded area - lasnaad
continuous stress - continu belasting, permanente belasting
Continuous Variable Valve Timing (CVVT) (JE) - zie CVVT
Conti Tyre System (CTS) - zie CTS
contour - contour, omlijning, omtrek, profiel (verticale doorsnede),
silhouette
contract, to - inkorten, (in)krimpen, naar elkaar toegaan, samentrekken,
slinken, verkorten
contraction - contractie (vorm), drukspanning, inkrimping, krim(ping),
samentrekking, vernauwing
- stroke - ingaande slag (van schokdemper), inveren
contractive - samentrekkend
contract of carriage - vervoerovereenkomst
- - transportation agreement - vervoerovereenkomst
contrailer - oplegger voor containervervoer
control, to - (af)regelen, bedienen, besturen, controleren
- - aansturing, bediening, bedieningshendel, bedieningsorgaan,
besturing, controle, mechanisme, regeling
- amplifier - regelversterker (van radio), voorversterker (van radio)
- arm - bedieningsarm, reactie-arm, regelhevel, wieldraagarm
- box - bedieningskast, regeleenheid, regelkast, schakelkast, spanª ningsregelaar
- button - bedieningsknop
- cable - bedieningskabel, bowdenkabel
- comfort - bedieningsgemak
- coupling - differentieelkoppeling
- cover - kap(je) van bedieningspaneel
- handle - bedieningshendel, bedieningsknop
- knob - bedieningsknop, regelknop
controllable - beheersbaar, bestuurbaar, controleerbaar, regelbaar
- speed - regelbare snelheid
control lamp - controlelampje, waarschuwingslampje
controlled - (af)geregeld, bediend, gestuurd
Controlled Direct Injection (CDI) - zie CDI
controlled slip differential - sperdifferentieel
Controlled Vortex Combustion Chamber (CVCC) - zie CVCC
- - -Compound Chambers (CVCC) (JE) - zie CVCC (JE)
controller - besturingseenheid, besturingsorgaan, controleur, regelaar,
regelapparaat, regeleenheid, stuureenheid
Controller Area Network (CAN) - zie CAN
- - - ( - )BUS - zie CANBUS
- - - ( - )-BUS datasystem - data-overdrachtsystem
control lever - bedieningshendel, bedieningshefboom, bedieningsklep
- - articulated support - remhefboomsteun
- - housing support bracket - steunbeugel van bedieningshevelhuis
- light - controlelampje, waarschuwingslampje
controlling device - regelaar, regelinstallatie
control link - bedieningsstang (bv in portier)
- mechanism - regelmechanisme
- module - regeleenheid, stuureenheid
- panel - bedieningspaneel, controlepaneel, instrumentenpaneel,
regelpaneel, schakelbord
- plunger - regelplunjer
- quadrant - regelkwadrant, tandkwadrant
- rack - regelstang, tandheugel
- range - regelbereik, regelgebied
- relay - bedieningsrelais, stuurrelais
- rod - bedieningsstang, regelstang, schakelas
- - link - regelstang
- - rack - bedieningsstang, regelstang (van inspuitpomp)
- room - controlekamer, regelkamer, schakelkamer
controls - bedieningsorganen
control sensor - regelsensor
control shaft - bedieningsstang (van bak)
- - cover - bedieningsasdeksel, regelasdeksel
- - lever - bedieningsstang
- shift lever - schakelhevel
- - - retainer subassy. - schakeldeksel, schakelpookhouder,
versnellingshendel
- sleeve - regelhuls, regelschuif
- spring - regelveer
- stalk - bedieningshendeltje (aan stuurkolom)
- switch - bedieningsschakelaar, controleschakelaar, regelschake-
laar, stuurschakelaar
- system - bedieningssysteem, besturingsmechanisme, controlesys-
teem, regelsysteem
- unit - bedieningseenheid, besturingseenheid, besturingsmechanis-
me, besturingsorgaan, besturingssysteem, regelaar, regel-
apparaat, regeleenheid, stuureenheid
- valve - afsluitklep, automatische afsluiter, bedieningsklep,
regelklep, regelschuif, regelventiel, schakelklep, stuurklep
- - shaft - klepbedieningsas
- - stop - aanslag van regelklep
- van - verkeersleidingswagen (op vliegveld)
convection - convectie, geleiding, (warme lucht)stroming
- current drying system - heteluchtdroogsysteem (na spuiten)
convenience - comfort, gemak
convenient - comfortabel, gemakkelijk, geschikt
conventional - conventioneel, gebruikelijk, normaal
- cab - torpedofrontcabine (van vrachtauto)
- drive - achterwielaandrijving
- freight - conventionele lading, lading die niet in con-
tainers wordt vervoerd
- hoodbus - conventionele bus
- manner - gebruikelijke manier
- maximum speed - gebruikelijke maximumsnelheid
- oxidization catalyst (COC) (A) - zie COC
- sealed-beam headlamp - conventionele/gebruikelijke/gewone koplamp
- socket - normale stekker
- spark plug - bougie van het gebruikelijke type, gebruikelijke bougie
converse - omgekeerd, tegenovergesteld
conversely - daarentegen, omgekeerd
conversion - conversie, herleiding, omvorming, omzetting, verandering
- chart - conversietabel
- factor - omrekeningsfactor
- formula - omrekeningsformule
- kit - ombouwset, opvoerset
- table - omrekeningstabel, omzettingstabel
convert, to - herleiden, ombouwen, omrekenen, omvormen, omzetten,
veranderen, verbouwen
converter - converter, convertor, katalysator, (koppel)omvormer, omzetter
- drive plate - meeneemplaat van koppelomvormer (automatische bak)
- transmission - automatische transmissie met koppelomvormer
convertible (A) - cabrio-coach, cabriolet (carrosserie met open kap),
carrosserie met twee portieren, roadster, vier zijramen
en vier zitplaatsen, met open dak
- cabriolet (A) - cabriolet met afneembaar dak
- roof (A) - cabrioletdak
- top (A) - cabriolet (automodel), carrosserie met open dak
convert into, to - converteren, ombouwen, omvormen, veranderen in,
verwerken tot
convertor - zie converter
convex - bol(rond), bolvormig, convex
- mirror - bolle spiegel, convexe spiegel, vergrotende spiegel
convey, to - overbrengen, transporteren, vervoeren
conveyable - vervoerbaar
conveyance - overbrenging ( van goederen), transport, vervoer
conveyer - aanvoerband, kettingband, lopende band, montageband, trans-
portband, transporteur, transportketting, vervoerder
- belt - lopende band
- line - lopende band, transportband
conveyor - zie conveyer
- belt - zie conveyer
- system - handelingen die voor transport nodig zijn, transportsysteem
convoluted support members - kreukelzone
convolutions - kreukelzone, variaties (in structuurbalken)
cool, to - (af)koelen, koel(er) maken/worden
- - koel, koud
- air intake grille - buitenluchtinlaatrooster
coolant - koelmedium, koelmiddel, koelvloeistof, koelwater
- air - koellucht
- channel - koelvloeistofkanaal
- drain tap - aftapplug van koelsysteem
- expansion tank - expansiereservoir van koelsysteem
- hose - slang van koelsysteem, waterslang
- inlet - koelvloeistofinlaat, waterinlaat
- - pipe - koelvloeistofaanvoerpijp
- jacket - koelmantel, watermantel
- level - koelvloeistofniveau
- - checking switch - koelvloeistofniveauschakelaar
- line - koelleiding
- outlet pipe - koelvloeistofafvoerpijp
- passage - koelvloeistofkanaal, waterkanaal
- protection - beschermingsgraad van koelvloeistof
- pump - waterpomp
- - bearing - waterpomplager
- - impeller - rotor/schoepenwiel van waterpomp
- - packing - waterpomppakking
- reservoir - expansietankje, expansievat
- - hose - overloopslang (van radiateur)
- system - koelsysteem
- temperature - koelvloeistoftemperatuur
- - control light - waarschuwingslampje voor koelvloei-
stoftemperatuur
- - gage (A) - koelvloeistoftemperatuurmeter
- - gauge - koelvloeistoftemperatuurmeter
- tube - koelbuisje
cool down, to - afkoelen, koel(er) maken/worden, koud worden
cooled - gekoeld
cooler - condensor, koelbox, koeler, koelinrichting, koelinstallatie,
koelsysteem, radiateur
- thermistor - koelersensor (airco), temperatuursensor
cooling - (af)koeling
- agent - koelmedium, koelmiddel
- air - koellucht, luchtstroom
- - delivery - koelluchtlevering
- blower - koelventilator
- capacity - koelcapaciteit
- circuit - koelcircuit
- effect - afkoelend effect, koeleffect, koelwerking, verkoelend effect
- fan - koelventilator
- - groan - geluid en trillingen overgebracht van de door een
electromotor aangedreven ventilator die tijdens rij-
den door de rijwind in beweging wordt gebracht
- - relay - koelventilatorrelais
- fin - koelrib, koelvin
- fluid - koelvloeistof
- fluid pressure - koelmiddeldruk, koelvloeistofdruk
- jacket - koelmantel
- liquid - koelvloeistof
- - level - koelvloeistofniveau
- - temperature - koelvloeistoftemperatuur
- - - sensor - koelvloeistoftemperatuurvoeler,
koelvloeistoftemperatuursensor
- load - koellast
- pipe - koelleiding
- pump - koelpomp, waterpomp
- rib - koelrib
- surface - afkoelingsoppervlak, koelend oppervlak, koelvlak
- system - koelsysteem
- - cleaner - koelsysteemreiniger
- unit - koeleenheid, koeler, koelinstallatie
- vane - koelrib
- water - koelwater
- - level - koelwaterniveau
- - pump - waterpomp
- - reservoir - expansietankje, expansievat
- - temperature - koelwatertemperatuur
coordinating - samenwerkend
Coordinating Research Council (CRC) (A) - coordinerende organisatie voor onderzoek
Co-ordinating European Council (CEC) - zie CEC
co-ordinating fuel research (C.F.R.) engine - zie C.F.R. motor
cop - politieagent, smeris
copal - kopal (natuurlijke hars in lak)
copcar (A) - politieauto
cop-cruiser (A) - politieauto
copper (chemical element, symbol Cu, atomic no. 29) - koper (chemisch
element, symbool Cu, atoomnr. 29), roodkoper, zuiver koper
- asbestos gasket - koper-asbest pakking
- bar - koperen staaf, koperstaaf
- coloured - koperkleurig
- filings - kopervijlsel
- hammer - koperen hamer
- lead - loodbrons, koper-lood (in lagermateriaal)
- nickel - kopernikkel
- oxide - koperoxyde
- pin - koperen pen
- plated - verkoperd
- - - gasket - met koper beklede pakking
- rivet - koperen klinknagel
- wire - (rood)koperdraad
cord - band, (bougie)kabel, koord(je), riem, snaar, snoer, touw
- body - karkas van buitenband
- clamp - bougiekabelhouder, bougiekabelsteun, draadklem, draadhouder,
snoerklem
- ply - koordlaag (van buitenband)
- - separation - koordlaagseparatie (van buitenband)
- thread - koordlaag (van buitenband)
core - ader (draad in kabel), filterelement, kern (van gietstuk/spoel),
koelblok (van radiateur), koelwerk, radiateurblok, ribbenblok
CO reading - CO aflezing
core insulator - isolator van magneetkern
- plate - blokplaat, borgrand (van radiateur), koelblokrand, lamel,
radiateurrand
- plug - vriesplaatje (in plug van motorblok)
cork - kurk, kurken, van kurk
cork packing - kurkpakking
corner, to - een bocht maken/nemen
- - bocht, hoek (van straat), hoekstuk, (knik)punt
cornering - bochtenwerk, doorrijden van bochten, een bocht nemen
- light - bochtlicht dat om de hoek schijnt wanneer richting
wordt aangegeven terwijl de gewone verlichting aan is
(Cadillac Fleetwood Sedan '92)
- performance - gedrag in bochten
- stability - bochtvastheid, stabiliteit in bochten
- speed - bochtsnelheid
corner marker lamp - omtrekslamp
- molding (A) - hoeklijst
- moulding - hoeklijst
- spoiler - hoekspoiler (op cabine van vrachtauto)
cornice - bovenlijst, dakgoot, daklijst, druiplijst
corona effect - corona verschijnsel
Corp. (Corporation) (A) - (naamloze) vennootschap
Corporate Average Fuel Economy (CAFE) (A) - zie CAFE
Corporation (Corp.) (A) - (naamloze) vennootschap
correct, to - corrigeren, opzuiveren, veranderen, verbeteren, verhelpen
- - correct, goed, juist
- deformation with pliers, to - richten met een tang
- order - juiste volgorde
correction - correctie, verandering, verbetering
- air - compensatielucht, remlucht
- jet - correctiesproeier, remluchtsproeier
- method - correctiemethode
correctness - juistheid
correspond, to - overeenkomen, overeenstemmen
corrode, to - aantasten, aanvreten, corroderen, door roest bedekken,
(door)roesten, invreten, door roest vast gaan zitten, in-
werken, verroesten, verteren (aantasting door roest), weg-
teren, wegvreten
corrodibility - neiging tot roesten
corrosion - aantasting, corrosie, invreting, oxydatie, roest(vorming),
wegvreting
- damage - roestschade
- inhibitor - anti-corrosiemiddel, anti-roestmiddel, corrosiebe-
strijdend middel, corrosievertrager, corrosiewerende stof
- perforation - doorroesten van binnenuit
- pit - corrosieput, door roest aangevreten plek in metaal
- prevention - roestbestrijding, roestwering
- proof - vrij van roest
- protection - bescherming tegen roest, corrosiebescherming
- resistance - corrosiebestendigheid, corrosievastheid, roestbe-
stendigheid, roestvastheid
- resistant - bestand tegen roest, corrosiebestendig, corrosie-
vast, niet-roestend, roestbestendig, roestvast
- - - steel - corrosievast staal, roestvast staal, roest-
vrij staal
- warranty - garantie tegen doorroesten
- wear - corrosieve slijtage
corrosive - aantastend, agressief, bijtend, corroderend, corrosief,
invretend
corrugate, to - golven, plooien, rimpelen, zig-zag vouwen
corrugated - gegolfd, golvend, geprofileerd, geribbeld, geribd
- fins and tubes - gegolfde vinnen met pijpjes (van radiateur)
- fin-type radiator - lamellenradiateur
- road - wegdek met groeven
- washer - brandplaatje (van dieselverstuiver)
cost of maintenance - kosten van onderhoud, onderhoudskosten
costs of repair - herstellingskosten, reparatiekosten
- - transport - transportkosten, vervoerkosten
- - upkeep - kosten van onderhoud, onderhoudskosten
- per kilometre - kilometerprijs, kosten per kilometer
CO tester - CO uitlaatgastester
cotter, to - borgen d.m.v. splitpen, vastspieën
- - (borg)spie, dwarsspie, (klep)spie, schijfspie, splitpen, verbindingsspie
- pin - borgpen, splitpen
- - hole - borgpengat, splitpengat
cotton - katoen
- applicator - wattenstokje (om cassettespeler te reinigen)
- tape - katoentape, linnen plakband, textieltape
- waste - poetskatoen
count, to - (op)tellen
counter - balie, meetklok, meter, telapparaat, teller, toonbank
counterbalance, to - door contragewicht in evenwicht houden, uitbalanceren
- - contragewicht, tegengewicht
counterbore - verzinkboor
counterclockwise - linksdaaiend, linksom (draaiend), van rechts naar
links
counter drive gear - aandrijvend secundair tandwiel
- driven gear - aangedreven secundair tandwiel
- - pinion - aangedreven tandwiel van uitgaande as
- fifth gear thrust clearance - axiale speling van tussentandwiel
5e versnelling
- for petrol pump - telinrichting van benzinepomp (in tankstation)
- gear - secundair tandwiel (van secundaire as in versnellingsbak),
torentandwiel, tussentandwiel(stelsel)
- - type transfer - tussenbak met tussentandwielstelsel
countermeasure - oplossing, tegenmaatregel
counterpressure - tegendruk
counter punch - matrijs, tas (uitdeukger.), tegenhouder
countershaft - hulpas, nevenas, secundaire as (van bak), tegenas, tussen
as (van bak)
- bearing replacer (A) - stempel tussenaslager (ger.)
- cover (A) - deksel van secundaire as
- journal - tussenastap (bak), tap van tussenas (bak)
countersink, to - opboren, verzinkboren (taps), verzinken (van een gat)
- - verzinkboor, verzonken gat
- drill - verzinkboor
counter spring - contraveer
countersteer, to - tegensturen, tegenstuur geven
countersunk - verzonken (gat)
- bolt - bout met verzonken kop, platkopbout
- head - verzonken kop
- head bolt - bout met verzonken kop
- headed bolt - bout met verzonken kop
- head screw - platkopschroef, schroef met platverzonken kop
- rivet - verzonken klinknagel
- screw - platkopschroef, platverzonken schroef, verzonken schroef
counterweight - contragewicht, tegengewicht
country bus - streekbus
- lane - landweg (niet bestraat)
- road - landweg, provinciale weg
- of manufacture - land van herkomst
coupé - coupé, tweedeursauto, tweepersoons auto met twee portieren, tweeª persoons rijtuig
coupé-de-ville - gesloten auto met open chauffeursplaats
coupe two seater - coupé
couple, to - aanhaken, (aan)koppelen, aaneenkoppelen, aansluiten, samen-
koppelen, schakelen, (vast)koppelen
coupled off-road vehicle - terreinvoertuig met aanhanger
coupler - koppelings(stuk), koppelstuk, stekker, verbinding, verbindingsstuk
- body - koppelstuk
- jaw - grendelplaat (van opleggerkoppeling), koppelklauw
coupling - aankoppeling, meenemer, (pijp)koppeling, koppelstuk, samen-
koppeling, tussenstuk, vastkoppeling, verbinding(sstuk), ver-
loopstuk, wartel
- accelerating spring - spanveer van afsnapkoppeling (van magneet-
ontsteking)
- ball - kogelkop, koppelingskogel
- box - koppelingsmof
- bush - koppelbus
- claw - koppelingsklauw
- connector - verbindingswartel
- disc - koppelingsschijf (van elastische koppeling), meeneem-
schijf
- disk (A) - zie coupling disc
- flange - koppelingsflens
- head - koppelingsklauw, koppelingskop
- - for air brakes - koppelkop voor luchtdrukrem (bij trailer)
- - with check valve for air brakes - ventielkoppelingskop voor
luchtdrukrem (bij trailer)
- jaw - grendelplaat (van opleggerkoppeling), koppelklauw, vang-
muilkoppeling
- length of tractor - trekkerlengte incl. koppeling
- - - trailer - totale aanhangerlengte incl. koppeling
- - - truck - vrachtwagenlengte incl. koppeling
- nut - koppelmoer, verbindingsmoer, wartel
- plate - koppelingsplaat, koppelingsschijf (van elastische koppeling
- plug - stekker bij aanhangwagenkoppeling
- sleeve - koppelbus, koppelhuls, koppelingshuls, koppelmof,
koppelingsbus, schuifstuk, verbindingsmof
- - spider - vrijloopmeenemer
- socket - contrastekker
- teeth - schakelvertanding
courier - koeriersdienst (voor vervoer van kleine hoeveelheden goederen
in een heel korte tijd
courtesy lamp - binnenverlichting, instapverlichting, interieurlicht
courtesy light - zie courtesy lamp
- - switch - portierschakelaar, schakelaar van binnenverlichting
- switch - portierschakelaar
cover, to - afdekken, afschermen, bedekken, bekleden, beleggen, beschermen,
overdekken
- - (afdek)hoes (te gebruiken bij lakspuiten), afdekkap, afdekking,
afdekplaat, (af)dekzeil, afwerkrand, bedekking, (bescherm)hoes,
bescherming, beschermkap, dekkleed, deksel, dop, kap(je) (bv over
accupoolklem), omhulsel, trechter
- a distance, to - een afstand afleggen
- band - afsluitband, klemband (van dynamo)
- gasket - dekselpakking
- hinge - scharnier van deksel
covering - afdekking, afscherming, bekleding, bescherming, dekking (door
verzekering), omhulsel, (vloer)bedekking
- panel - afdekpaneel, bekledingspaneel
- plate - afdekplaat, dekselplaat, scherm
cover nut - dekselmoer
- pivot - scharnieras van deksel
- plate - afdekplaat, dekselplaat, scherm
- screw - dekselschroef
- shield - afdekplaat, deksel
- strip - afdeklijst
- tape - afsluitband
- top assy. - polyester kap (carrosserie)
- under warranty, to - door garantie dekken, voor garantie in
aanmerking komen
cowboy (A) - roekeloze chauffeur
cow catcher - wildvanger
cowcatcher (A) - koeievanger, scherm vóór grille, wildvanger
cowl, to - bekleden, van beplating voorzien
- - deflector, kap boven instrumentenpaneel, (motor)kap, schutbord,
waterkast
cowl grille - rooster in motorkap
cowling - bekleding, beplating, geforceerde luchtgeleiding, (motor)kap,
schutbord, waterkast
cowl lamp - motorruimteverlichting
cowl louver - luchtrooster (voor voorruit), paravanrooster, (ventila-
tie)rooster, voorruitpaneel
- panel - afschermkap, plaat onder voorruit, schutbord, waterkast
- - adjoining portion - paravanverbinding
- - of the engine compartment - schutbord
- side outer panel - schutbordzijpaneel
- - panel - zijpaneel van waterkast, zijstuk van schutbord
- - trim - motorkap zijschot, zijwandbekleding (voorin)
- - - board subassy. - bekleding voorstijl onder, waterkast
zijpaneel, zijpaneelbekleding (voor)
- slide bracket - motorkapsteun, zijsteun van waterkast
- top grille - rooster vóór voorruit
- - panel - paravan, schutbord
- - - center mark (A) - middelste merkteken op paravan/schutbord
- - side panel - waterkastzijpaneel
- ventilator - luchtstroomgeleidingskap
- wire connector - stekker van schutbordbedrading
- wiring harness assy. - schutbordbedrading
CPD (Clean Pulse Drive) - krachtige, heldere middentonen- en basweergave
(Kenwood)
C-pillar - achterste dakstijl, C-stijl
CPS (Cassette Program Search) - systeem om afzonderlijke muziekstukken
op de cassette doelgericht te kiezen
c.p.t. (carriage paid to place of destination) - verkoper betaalt de
vrachtprijs voor vervoer van de goederen naar plaats van bestem-
ming
CPU (Central Processing Unit) - CVE (centrale verwerkingseenheid)
CR (chloroprene rubber) - 1. chloropreenrubber (synthetische rubber met
bijzonder hoge chemische resistentie waaronder ook ongevoeligheid voor
minerale oliën), 2. chloroprene monomer, 3. polymer rubber
CR (Common Rail) - inspuittechniek met een ringleiding voor dieselbrand-
stof waarin een zeer hoge druk van 1350 bar of meer wordt opgebouwd.
De ringleiding distribueert de brandstof naar een nieuw soort ver-
stuivers die elektro-magnetisch worden bediend en die doen denken aan
injectoren van een moderne benzinemotor. Een elektronisch motor-
managementsysteem zorgt ervoor dat elke verstuiver op het juiste mo-
ment de juiste hoeveelheid brandstof in de cylinder spuit.
CR (common rail) injection system - speciale hogedrukpomp in combinatie
met een gemeenschappelijke druk- en verdeelleiding van tijdgestuurd
dieselinjectiesysteem (Mercedes-Benz A-klasse en VW '96)
C.R. (compression ratio) - compressieverhouding
crab - loopkat
crabbed configuration (A) - zijdelingse crashtest waarbij met aan boord 2
personen en lading een blok van 1365 kg met 54 km/h
schuin tegen de carrosserie wordt aangereden (is
eis van Amerikaanse wetgever in '92)
crabbing - niet sporen, scheeflopen, zijslippen
crack, to - barsten, breken, knakken, knikken, kraken, scheuren
crack - barst, breuk, gietbarst, (haar)scheur, kerf, kier, scheur(tje),
spleet
- detecting - opsporen van haarscheurtjes (in materiaal)
cracked - gebarsten, gescheurd
crackfree - barstvrij, scheurvrij
cracking - barsten (van laklaag), breukvorming, scheurtjes (in oude
buitenband), scheurvorming
- process - kraakproces (bij oliewinning)
cradle - draagframe, montageframe, montageraam, subframe
craftsman - ambachtsman, vakman
craftsmanship - ambachtelijkheid, vakmanschap
crane boom - kraanarm
- car - kraanwagen
- lorry - kraanwagen
- truck (A) - kraanwagen
crank, to - krukas ronddraaien, ombuigen, starten (van motor)
- - (draai)kruk, elleboog, kniestuk, kruk (van krukas), slinger
- (crankshaft) - krukas
- angle - krukhoek
- bearing half shell - drijfstanglagerschaal
crankcase - (krukas)carter, krukkast, motorcarter, ondercarter
- air breather - carterventilatie
- bleed pipe - aansluitpijp voor carterventilatie
- bottom half - ondercarter
- breather - carterontluchter, carterontluchting, carterventilatie
- breathing - carterontluchting, carterventilatie
- front end cover - distributiedeksel
- guard - carterbeschermer, carterbescherming(splaat)
- scavenging - carterspoeling
- sump - oliecarter, oliepan
- ventilation - carterontluchting, carterventilatie
crank cotter pin - krukspie
cranked - gebogen, krukvormig, vervormd
- platform trailer - dieplader, low-loader, oplegger met zwanehals
- spanner - gebogen sleutel
- wrench (A) - gebogen sleutel
crank handle - aanzetslinger, kruk(slinger), startslinger
cranking - starten(d), tijdens starten
- noise - geluid tijdens starten
- speed - starttoerental, toerental tijdens starten
- time - tijd tussen begin starten en aanslaan van motor, tijd
voordat motor aanslaat
crank-operated sunroof - zonnedak bediend door handslinger
crank pin - astap, drijfstanglagertap (van krukas), krukpen, kruktap
- - diameter - kruktapdiameter
- - journal - krukaslagertap, krukpen, kruktap
- radius - kruklengte, krukstraal
crankshaft - krukas
- (crank) - krukas
- (C/S) (JE) - krukas
- angle - krukhoek
- bearing - hoofdlager, krukaslager
- - cap - hoofdlagerkap, krukaslagerkap
- - shell - hoofdlagerschaal, krukaslagerschaal
- collar - krukasflens
- damper - trillingsdemper van krukas
- deflection - krukasdoorbuiging, krukasvervorming
- end play - axiale krukasspeling
- flange - krukasflens
- front end - voorzijde van krukas
- - oil seal - voorste krukaskeerring
- - - - replacer - stempel voor voorste krukas(olie)-
keerringÞ
- gear - krukastandwiel
- grinder (A) - krukasslijpbank, krukasslijpmachine
- grinding machine (A) - krukasslijpbank, krukasslijpmachine
- journal - hoofdlagertap, kruk(as)tap
- liner - krukaslagerschaal
- main bearing - hoofdlager, krukaslager
- oil seal - krukasoliekeerring
- pinion - krukastandwiel
- pulley - krukaspoelie
- - & gear puller set - krukaspoelie- en tandwieltrekkerset
- - - - replacer - krukaspoelie en -tandwiel de- en
montagehulpstuk
- - holding tool - blokkeerset krukaspoelie, krukastegen-
houdstuk
- - puller - krukaspoelietrekker
- rear oil seal - achterste krukaskeerring
- - - - replacer - achterste krukaskeerring de- en
montagestempel
- rod journal - hoofdlagertap, kruk(as)tap
- sprocket - krukaskettingwiel
- straightening press (A) - krukasrichtpers
- throw - krukslag
- thrust halfring - halve druklagerring (om axiale krukasspeling
af te stellen)
- - washer - axiale halve drukring
- timing gear - krukastandwiel
- - pinion - krukastandwiel
- - pulley - krukas(distributie)poelie
crank speed - krukastoerental
crank the engine, to - krukas met de hand draaien (tornen), motor aan-
slingeren
- type compressor - krukastype compressor
- web - kruk(as)wang
crash - aanrijding, (hevige) botsing, ongeval
- barrier - geleiderail, middenbermbeveiliging, vangrail
- energy - botsenergie
- impact - uitwerking van botsing
Crash Impact-Absorbing Structure (CIAS) (JE) - zie CIAS
crash into, to - oprijden tegen
- sensor - aanrijdingssensor (van airbagsysteem)
crashstender - brandweerwagen (op vliegveld) met watertank (ca. 10.000 l)
en bluspoeder en/of schuimvorming (ca. 1.250 l)
crash test - botsproef
- wagon - schuimbluswagen
crashworthiness - bestand zijn tegen aanrijdingen, kunnen vervormen in
geval van botsing
crated - verpakt
crater - krater (in lak)
crawl, to - kruipen (van auto met automatische bak), stapvoets rijden
crawler - bulldozer, grondverzetmachine, rupstrekker
crawler gear - kruipversnelling (extra lage 1e versnelling)
- lane - kruipspoor (rijstrook op helling bestemd voor langzaam
rijdend verkeer
- loader - laadschop op rupsen
- tractor - rupstractor, rupstrekker
CRC (Coordinating Research Council) (A) - coördinerende organisatie
op het gebied van motor- en olie-industrie voor Amerika
CRC (Cycling Redundancy Check) - procédé waardoor overbrengen van
foutieve boodschappen onmogelijk is bij CAN databus (door Bosch
ontwikkeld Multiplex databus systeem)
creake, to - knarsen, kraken, piepen
cream - cráŠáme (kleur)
- -yellow - gebroken wit
create, to - aanmaken, creëren, formeren, opbouwen (van druk)
creep, to - kruipen, rijden in extra lage versnelling
creeper - ligmat op wieltjes (om onder auto te werken)
creep gear - kruipversnelling
creeping - kruipen (van auto met automatische bak), zeer langzaam rijden
- speed - kruipsnelheid
crescent - halvemaan(vormig)
- moon pattern - maansikkelpatroon (bij spuiten)
- ring - halvemaanvormige borgring, halvemaanvormige klepspie
crevice - barst, kier (bv. in wand van spuitcabine), naad (van carrosserie),
scheur, spleet
- volume - plaatsen in de cilinder waar geen brandstof komt
crew - bemanning
- cab - dubbele cabine
- capacity - aantal bemanningsleden (bv. van brandweerwagen)
crick - krik
crimp, to - persen, plooien
- - brokkelig, broos, hoek (als versteviging in plaatmetaal)
crimping iron - buigtang
- tool - persgereedschap, stekkertang (ger. om stekkers aan draden
te bevestigen)
crimson - karmozijn (kleur)
- red - karmozijnrood
crisp - brokkelig, bros
criss-cross patch - manchet
critical load - grensbelasting
- speed - kritische snelheid
- temperature - kritische temperatuur
- velocity - grenssnelheid, kritische snelheid
crocodile clamp - krokodillenklem
- clip - krokodillenklem
crooked - krom, niet recht, scheef
- chisel - breekijzer
cross, to - kruisen, naar de overkant gaan, oversteken, snijden
cross bar - bovenste verbinding tussen 2 veerpoten, dwarsbalk, dwarse
profielgroef (in loopvlak van buitenband), dwarsstang, traverse
- beam - dwarsgeplaatste draagbalk, dwarsligger, kruisbalk, traverse,
verbindingsbalk
- bearer - dwarsbalk
- bracket - hoeksteun, kruissteun
- camber (JE) - verschil links-rechts in camber
- caster (JE) - verschil links-rechts in caster
- chain - kettingschakel van sneeuwketting die dwars op de omtreks-
lijn van de band staat
- -country vehicle - terreinvoertuig, terreinwagen
- cutting chisel - kantbeitel, kruisbeitel, ritsbeitel
- draft carburetor (A) - horizontale carburateur
- draught carburettor - horizontale carburateur
crossed - gekruist, van plaats verwisseld (bv. bougiekabels)
cross fire - kruisvuur, overspringen van hoogspanning naar de bougiekabel
van een andere cilinder
- -flow combustion chamber - verbrandingskamer waarbij de koude
inlaatzijde van de motor gescheiden is van de warme
uitlaatzijde met als resultaat een gunstigere vullingsgraad
van de cilinders
- - - cooling system - effectief koelsysteem waarbij de
koelmiddelstromen zodanig lopen dat "hot spots" in de
verbrandingskamers worden voorkomen (Subaru Legacy)
- - - scavenging - dwarsspoeling
- - - type - dwarsstroomtype (radiateur)
- - - - cylinder head - cilinderkop met inlaatpoorten aan de ene
en uitlaatpoorten aan de andere zijde
- - - - intake - kruisstroomtype inlaatpoorten
- - - - - and exhaust layout - ontwerp met tegenover elkaar
liggende in- en uitlaatpoorten
- -frontier traffic - grensoverschrijdend verkeer
- groove joint - cardanaskoppeling, Rzeppa koppeling
- - - set bolt - bout van cardanaskoppeling
- - type CVJ (Constant Velocity Joint) - Birfield kruiskoppeling
- head - kruiskop
- - end of connecting rod - drijfstangkop
crossing - kruising, kruispunt, oversteekplaats
cross joint - kruiskoppeling
- link - dwarsschakel (van sneeuwketting)
- member - (bodem)traverse, dwarsbalk, dwarsligger, ophangingstraverse
- -peen hammer - hamer met wigvormige pen haaks op steel, penhamer
- piece - dwarsbalk, kruisstuk, traverse
- -ply tire (A) - diagonaalband
- - - tyre - diagonaalband
- rail - dwarsbalk, dwarsligger, dwarsstang (om op dakrails te monteren),
dwarstraverse
- rod - dwarsstang, spoorstang
- section - dwarsdoorsnede, dwarsprofiel
- - diagram - dwarsdoorsnedetekening
- - view - doorsnede
- sectional shape which changes suddenly - uitsparing met scherpe hoeken
- - view - dwarsdoorsnede
- shaft - dwarsas
- - subassembly - dwarsassubunit
- -slotted screw - kruiskopschroef, metaalschroef met kruisssleuf
- - - screwdriver - kruiskopschroevedraaier
- - - tapping screw - plaatschroef met kruissleuf
- spanner - kruissleutel, wielsleutel
- -spoke alloy wheel (A) - lichtmetalen wiel met gekruiste spaken
- - - rim - draadspaakvelg
- spring - dwarsveer
- -strap - bevestigingsbeugel
- -support - dwarssupport (van draaibank), kruissteun
- tube - dwarsbuis, middelste spoorstang
- -walk - zebrapad
- wind - zijwind
- - - deviation - koersafwijking ten gevolge van zijwind, zijwindge-
voeligheid
- wrench (A) - kruissleutel, wielsleutel
crowbar - breekijzer, koevoet, krabber
crown - bovendeel, top(punt)
- center (A) - midden van zuigerbodem
- centre - midden van zuigerbodem
- circle - buitenomtrek van tandwiel
- gear - tandkrans
- nut - kroonmoer, wartelmoer
- of a piston (A) - bovenkant van zuiger, zuigerbodem
- - tooth - tandkop
- plate - gebogen plaatje
- wheel - kettingwiel, kroonwiel
- - and pinion - kroonwiel en pignon
CRS (Child Restraint System) - kinderveiligheidsgordel, passief veilig-
heidssysteem voor kind in auto
CRT (Cathode Ray Tube) (A) - beeldbuis, elektronenstraalbuis, kathode-
straalbuis
cruciform - kruisvormig
cruciform frame - X-buis chassis
cruciform member - kruisbalk, X-verstijving, X-vormige versteviging
crude distillation unit - distillatiekolom in olieraffinaderij
- oil - onzuivere olie, ruwe (aard)olie, ruwe petroleum
cruise, to - kruisen, rustig rijden
- control (CC) (JE) - zie CC
- - actuator - servo van snelheidsregelaar
Cruise Control System (CCS) - zie CCS
cruising - kruistoerental
- speed (A) - gemiddelde snelheid, kruissnelheid
crumple, to - kreuk(el)en, rimpelen, schrompelen, verfrommelen
- zone (A) - kreukelzone
crush, to - indeuken, indrukken, in elkaar drukken, kreukelen, platdrukken,
samendrukken
crushable zone - kreukelzone
crushed - ingedeukt, in elkaar gedrukt, ingeknepen (bv. leiding), platgedrukt
crushing - samendrukking (bij botsing)
crush zone - kreukelzone
crystal - kristal
crystal ferrous oxide - kristalijzerhoudend oxyde (kleurpigment in lak)
crystallization point - kristallisatiepunt
crystal paint - lak met kristaleffect
C/S (JE) (crankshaft) - krukas
CSI (Customer Satisfaction Index) - klantentevredenheidscijfer, klanten-
tevredenheidsgraad
C.S.I. (Consumer Satisfaction Index) - klantentevredenheidscijfer, klan-
tevredenheidsgraad (o.a. Toyota, Volkwagen)
C-spanner - haaksleutel
cSt (centistoke) - viscositeit in centistokes (wordt gemeten in een
capillaire viscositeitsmeter; is genaamd de
"kinematische" methode)
CT (Clock Time) - datum en tijd in uren en minuten verschijnen
afwisselend op display (Sony radio XR-5800 RDS)
CT (Clock Time and date) code - code die ervoor zorgt dat radio op de
hoogte wordt gehouden van de actuele tijd en datum die op het display
verschijnen
CTC (Chrysler Technical Center) (A) - technisch centrum van Chrysler be-
staande uit alle afdelingen die te maken hebben met de ontwikkeling
van een nieuw model personenauto, minivan of truck, zowel de studio,
de afdeling technische ontwikkeling, de voorbereiding van de produc-
tie, de inkoop en de proeffabriek
CTIS (Central Tyre Inflation System) - systeem waarmee vrachtwagenchauf-
feur vanuit cabine tijdens het rijden de bandenspanningen aan vier
verschillende rijomstandigheden kan aanpassen
CTS (Conti Tyre System) - Continental band die doorrijden met leegge-
lopen band mogelijk maakt
CTU (Central Timing Unit) - stuurunit voor alle tijdsafhankelijke
schakelingen (DAF '87)
cubic capacity (cc.) - zie cc.
- centimeter (cc, cm3) (A) - kubieke centimeter (cc, cm3) (eenheid
van volume)
- centimetre (cc, cm3) - kubieke centimeter (cc, cm3) (eenheid van
volume)
- inch displacement (CID) (A) - cilinderinhoud, zuigerverplaatsing
cu metre - kubieke meter, kuub
cup - afdichtmanchet, beker, bolvormig huis, cupje (van koppelingscilin-
der), kom, loopbaan, loopring, (rem)zuigertje, schaal, (veer)scho-
tel(tje) (van remschoendrukveer), verfreservoir (van verfspuit)
- and ball joint - kogelgewricht
- holder - bekerhouder
- - lock - bekerhouderbevestiging
- point - kratereind (aan stelschroef)
- - - set screw - koploze schroef, schroef met kratereind
- seal - afdichtmanchet
- side - opstaande rand (van riemgeleider)
- - outward - holte naar buiten gericht
- spring - schotelveer
- tray - bekerhouder
curb - stoeprand, trottoir(band), trottoirkant, trottoirrand
curbstone - trottoirtegel
curb vehicle weight - rijklaar voertuiggewicht zonder lading
curb weight - rijklaar voertuiggewicht zonder lading
cure, to - hard laten worden, (uit)harden (van plastic, rubber), verhar-
den, verhelpen, verouderen, vulcaniseren (van rubber)
curing - afwerking, nabehandeling, uitharden (van lak), verharden, verharding
- time - hardingstijd
currency transport - geldtransport
current - elektrische stroom, stroming van gas/vloeistof/warmte
- consumption - stroomverbruik
- clamp - krokodillenklem
- distributor - stroomverdeler
- limiter - stroombegrenzer, stroomregelaar
- -measuring probe - ampèretang (van ampèremeter), inductieklem,
stroomsterktemeetsonde
- passing time - stroomdoorgangstijd
- regulator - stroombegrenzer, stroomregelaar
- - terminal - aansluitklem van stroomregelaar
- sensor - stroomsensor
- - cover - afdekplaat van stroomsensor
- source - stroombron
- supply - stroomtoevoer, stroomvoorziening, voeding
- surface treated sheet metal - normaal oppervlaktebehandeld plaatstaal
- to earth - lekstroom
cursor - loper (van snelheidsmeteraandrijftandwiel), raampje van rekenliniaal
- port - lopertandopening (van snelheidsmeteraandrijftandwiel)
curtain side body - zijgordijn
- sider - schuifzeilcarrosserie (van oplegger), schuifzeiloplegger
- - on semi-trailer with roll back roof - oplegger met schuif-
zeilcarrosserie voorzien van roldak
curvature - kromming, welving (van carrosseriedelen)
curve, to - (zich) buigen, zich krommen
- - bocht, boog, curve, gebogen lijn, grafiek, kromme (lijn), krom-
ming, ronding
curved surface - gebogen (opper)vlak
curving road (A) - bochtige weg
cushion, to - dempen, laten veren, voorzien van kussens
cushion - aanslagrubber, buffer, demper (in accumulator), kussen(tje),
schokdemping, rubber (van bv. stabilisatorstang), rubber bus,
rubbervulplaatje, steun, steunring, stootkussen, zitting (van bank)
- first-aid kit - verbanddoos in kussenvorm, verbandkussen
custom built - gebouwd naar wens van klant
- car - omgebouwde en naar de wensen van de klant verbouwde auto, op
maat (en daarom veelal met de hand) gemaakte auto
customer - afnemer, cliënt, klant
- complaint - klacht van cliënt
- dissatisfaction - ontevredenheid van cliënt
- input - informatie over de klant
customers - cliëntáŠále
customer satisfaction - tevredenstelling van clïent, klantentevredenheid
Customer Satisfaction Index (CSI) - zie CSI
customer service - klantenservice
Customs - douane
- clearance - inklaring
- declaration - douaneverklaring van aangifte van goederen
- duties - douanerechten die bij passeren van de douane betaald
moeten worden
- entrepot - zie Customs shed
- formalities - douaneformaliteiten
- office - douanekantoor
- official - douanier
- shed - douaneloods voor goederen die nog niet zijn ingeklaard
- store - zie Customs shed
- toll - toltarief
cut, to - afbreken, afsnijden (van bochten), frezen, hakken, knippen, on-
derbreken, verbreken, zagen
- a thread, to - schroefdraad snijden, schroefdraad tappen
cutaway drawing - opengewerkte tekening
- view - (dwars)doorsnede
cut in, to - inschakelen, insnijden
cut line - snijlijn
- mark - uitgesneden merkteken (bv. van koppakking)
- off, to - afbreken (stroomkring), afknippen, (af)snijden (bij auto-
rijden), doorknippen, uitschakelen (van stroom), wegsnijden
- - - grinding wheel - slijpflex, slijpmachine, slijptol
- - - link of fuel feeding - brandstoftoevoer afsluitkabel
- - - relay - afslagrelais, uitschakelrelais
- - - valve - afsluiter, afsluitklep
- operation, to - buiten werking stellen/zetten
- out, to - doorknippen, onderbreken (stroom), ophouden te functione-
ren/werken, uitfrezen, uitschakelen (stroom), uitsteken,
verbreken (stroom)
- - - (automatische) schakelaar, inrichting om uitlaatgassen direct
naar buiten te laten gaan i.p.v. via de uitlaat, lichtzekering,
platte kant, onderbroken, stroomverbreker, terugstroomautomaat
(van gelijkstroomdynamo), uitgeschakeld, uitgesneden gedeelte,
uitschakelaar, uitsparing, verbroken
- - - coil winding - relaisspoel, relaiswikkeling
- - - relay (A) - automatische schakelaar, spanningsregelaar
- - portion - inkeping
- - terminal - aansluitklem van (automatische) schakelaar
- pliers - combinatietang
- portion - uitsparing
- position - plaats van uitsparing, snijrand
- screws, to - (schroef)draadsnijden
cutter - frees, kniptang
cutters - (knip)tang
cut threads, to - schroefdraad snijden
cutting depth - slijpdiepte
- edge - snijkant
- equipment - snijgereedschappen
- in - snijden (in verkeer)
- -in speed - inschakelsnelheid
- machine - freesmachine
- -nippers - kniptang, snijtang
- pliers - (af)kniptang
- portion - uitsparing
- ring - snijring
- tools - snijgereedschap
- torch - snijbrander
CUV (Clean Urban Vehicle) -4 - elektrisch prototype auto met een borstel-
loze gelijkstroommotor (Honda CUV-4 '95)
CV (caloric value) - calorische waarde, verbrandingswaarde, verbrandingswarmte
- (commercial vehicle) - bedrijfsauto, bedrijfswagen
- (constant velocity) joint - homokinetische kruiskoppeling
- (constant velocity) joint boot (A) - hoes van homokinetische koppeling
CVCC (Compound Vortex-Controlled Combustion) engine (JE) - motor met ge-
laagde verbranding en hevige turbulentie (Honda)
CVJ (Constant Velocity Joint) (JE) - homokinetische kruiskoppeling
CVRSS (Continuously Variable Road Sensing Suspension) - elektronisch re-
gelsysteem voor schokdemping (Cadillac STS en coupé-uitvoering
Eldorado '96)
CVT (Continue Variable Transmission) - continue variabele transmissie
met stalen duwband (van van Doorne's Transmissie B.V.)
CVT (Continuously Variable Transmission) (A) - continue variabele
transmissie met stalen duwband (van Van Doorne's Transmissie B.V.)
CVVT (Continuous Variable Valve Timing) (JE) - variabele kleptiming die
kleppen hydraulisch bedient (Toyota 2,5 l V-6 met 4 kleppen per cilinder
Cw - luchtweerstandscoëfficiënt, symbool voor luchtweerstand (frontopper-
vlak en rijsnelheid bepalen samen in hoofdzaak de luchtweerstand)
C-washer - C-ring
CWS (Collision Warning System) (A) - anti-botsingssysteem voor vrachtwa-
gens dat op radar werkt en de chauffeur waarschuwt als hij inrijdt op
stilstaand of langzaamrijdend verkeer, als hij te dicht op zijn voor-
ganger zit of als er zich andere weggebruikers in zijn dode hoek bevinden
0,31 Cx (A) - luchtweerstandscoëfficiënt van 0,31
0,18 Cx aerofigure (A) - luchtweerstandscoëfficiënt van 0,18
cycle - cyclus, fiets, (kring)loop, kringproces, periode, rijwiel
- bus - touringcar met aanhangwagen waarin fietsen worden vervoerd
- car - lichte auto op 3 wielen met houten chassis, een carrosserie
van vezelplaat en kabel- en haspelbesturing (voor het eerst
in '10), mini-auto
- factor - verbrandingscyclus
- path - fietspad, rijwielpad
- track - fietspad, rijwielpad
- wing - lang smal spatscherm op ouderwetse sportwagen
Cycling Redundancy Check (CRC) - zie CRC
cycling variation - oneenparigheidsgraad
cyclohexanone - cyclohexanon (oplosmiddel in lak)
cyclone air cleaner (A) - cycloonluchtfilter
- air filter - cycloonluchtfilter
- oil cleaner (A) - centrifugaal oliefilter
cylinder (cyl.) - cilinder (cil.), remklauw, rol, trommel, wals
- bank - cilinderrij (van motor)
- barrel - cilinderboring, cilinderbus, cilinderoppervlak
- base - cilindervoet
- -base gasket - (cilinder)voetpakking
- bearing surface - cilinderdraagvlak
- block - cilinderblok, motorblok, "short block"
- - fin - koelrib van cilinder
- - projection - uitsteeksel aan cilinderkop (om kop van
blok los te wrikken)
- - sub-assembly - kaal cilinderblok
- bolt - cilinderkopbout
- boot - remklauwhoes
- - set ring - remklauwhoesklemring
- bore - cilinderboring, cilinderdiameter
- - diameter - cilinderboring, cilinderdiameter
- boring - boren van cilinder(s)
- boring machine - cilinderboormachine, kotterbank
- bushing - remklauwbus
- capacity - cilinderinhoud
- casing - cilindermantel
- charge - cilindervulling
- compression pressure (JE) - compressie
- cut-off - uitschakeling van cilinders
- diameter - boring, cilinderdiameter
- displacement - cilinderinhoud
- end stopper - aanslag (van bv. stuurbekrachtiger), eindstop van
cilinderhuis
- foot - cilindervoet
- grinding - slijpen van cilinders
- - machine - cilinderslijpmachine
- head - cilinderkop
- - bolt - cilinderkopbout
- - cover - klep(pen)deksel (van kopklepmotor)
- - - gasket - klepdekselpakking
- - fin - koelrib van cilinderkop
- - gasket - (cilinder)koppakking
- - material - cilinderkopmateriaal
- - stud - cilinderkoptapeind
- - surface - pasvlak van cilinderkop
- - union - cilinderkopflens, cilinderkopwartel
- -hone - hoonapparaat
- honing machine (A) - cilinderhoonapparaat, cilinderhoonmachine
- horse power - vermogen per cilinder
- injection - directe brandstofinspuiting
- insert - cilinderbus, cilindervoering
- jacket - cilindermantel
- leakage tester - cilinderlekkagetester, lektester
- liner - (cilinder)bus, cilindervoering
- - remover & replacer (JE) - stempel voor cilindervoering
- - seal - afdichting van cilindervoering
- lock - cilinderslot
- piston - zuiger (van stuurbekrachtiger)
- reboring - uitboren van cilinders
- ridge - stootrand in cilinder (bovenaan)
- in line - cilinders in lijn
- skirt - cilinderwand
- sleeve - cilinderbus, cilindervoering
- sliding bushing - glijbus van remklauw
- spacing - cilinderhartafstand
- swept volume - slagvolume
- trolley - (gas)flessenwagen
- wall - cilinderwand
- wear - cilinderslijtage
cylindric - cilindervormig, cilindrisch
cylindrical - cilindervormig, cilindrisch
- ball bearing - recht kogellager
- fuse - stiftzekering
- -fuse box - zekeringkastje voor stiftzekeringen
cylindricity - cilindriciteit