Woordenboek - letter V
V (very high speed) - vermelding van snelheidscategorie op buitenband (voor snelheden hoger dan 210 km/h) V. (volt) - V (volt) Vacuum, to - stofzuigen - luchtledig, onderdruk, vacuüm - actuated - onderdrukbediend, vacuümbediend - advance - vacuümvervroeging - advanced ignition - vacuümvoorontsteking - advancer - vacuümvervroeger - assisted - vacuümbekrachtigd Vacuum Assisted Resin Injection (VARI)-process - zie VARI-process vacuum boost - vacuümbekrachtiging - booster - onderdrukhuis - brake - vacuümbediende rem - chamber - onderdrukremkamer Vacuum Check Valve (VCV) (JE) - vacuümterugslagklep (van rembekrachtiger) Vacuum cleaner - stofzuiger - control - vacuümregelaar, vacuümregeling, vacuümverstelling (van ontsteking) - controlled - onderdrukbediend, vacuümbediend - advance - vacuümvervroeging - control unit - vacuümregelaar Vacuum Control Valve (VCV) (JE) - vacuümregelklep Vacuum diaphragm - onderdrukmembraan, vacuümmembraan - gage (A) - onderdrukmeter, vacuümmeter - gauge - onderdrukmeter, vacuümmeter - hose - onderdrukslang, vacuümslang - hose connecting seat - aansluiting voor vacuümslang - ignition advance - vacuümgeregelde voorontsteking, vacuümontstekingsverstelling - indicator - vacuümmeter - line - onderdrukleiding, vacuümleiding, vacuümslang - modulator - vacuümmodulator - operated - onderdrukbediend, vacuümbediend - clutch - vacuümgestuurde koppeling - pipe - vacuümaansluiting, vacuümleiding - port - vacuümnippel - plunger - onderdrukplunjer, onderdrukzuiger, vacuümzuiger - powered - vacuümbekrachtigd - pump oil hose - olieslang van vacuümpomp - purging - aanzuiging d.m.v. onderdruk, vacuümzuigen - relief valve - onderdrukventiel - reservoir - onderdrukketel, vacuümketel - restrictor - onderdrukbegrenzer - servo - onderdrukbekrachtiger, vacuümbekrachtiger - booster - onderdrukbekrachtiger, vacuümbekrachtiger - brake - vacuümrembekrachtiger - power unit - vacuümservo - unit - vacuümbekrachtiger - spark advance - vacuümvoorontsteking - switch port - vacuümschakelaaringang Vacuum Switching Valve (VSV) (JE) - zie VSV vacuum tank - onderdruktank, vacuümtank Vacuum Transmitting Valve (VTV) (JE) - zie VTV Vacuum valve - onderdrukklep, vacuümklep - warning switch - vacuümschakelaar VAD (Voice Activated Dialler) - kiezen van autotelefoonnummer d.m.v. gesproken opdrachten V alance - omgekartelde rand, omkarteling, schermplaat Valet Indoor Parking (VIP) - binnen parkeren met behulp van bedienden Value - gegeven, graad, maatstaf, waarde (van een constante, grootheid, variabele) - added tax (VAT) - zie VAT - at new condition - nieuwwaarde Valve - afsluiter, (inlaat)klep, kraan, uitlaatklep, ventiel - actuation - klepbediening - adjusting screw - klepstelboutje - adjustment - klepafstelling - arrangement - klepopstelling - ball - kogelklep - base - klepvoet - body - klephouder, kleppenblok (van automatische bak), kleppenhuis - bounce - dansen/zweven van kleppen - cam - nok voor klepbediening - cap - klepdeksel, ventieldopje - clearance - klepspeling - adjusting tool - klepspelingafstelgereedschap - gage (A) - klepstelvoelmaatje - gauge - klepstelvoelmaatje - collar - klepschotel - cone - halvemaanvormige klepspie - core - binnenventiel van band, klepkern - cover - klep(pen)deksel - gasket - klepdekselpakking - cutter - klepzetelfrees - diagram - kleppendiagram - diameter - klepschoteldiameter - disc - klepschotel - disk (A) - klepschotel - drive method - klepaandrijvingsmethode - edge - klepschotelrand - face - klepschotel, klepzitting, sluitvlak van klep - angle - klepschotelhoek (van in- of uitlaatklep) - gear - klepbediening(smechanisme), klep(pen)mechanisme, kleppentrein - grinder - kleppenslijpapparaat, kleppenslijpmachine - grinding - kleppen slijpen - compound - klepschuurpasta - machine - kleppenschuurmachine, kleppenslijpapparaat, klepslijpmachine - guide - klepgeleider - bushing - klepgeleider - remover and replacer - klepgeleider de- en montagegereedschap - machine (A) - klepgeleiderslijpapparaat - reamer - klepgeleiderruimer - head - bovenzijde van klep, klepkop, klepschotel - edge thickness - klepschotelranddikte - margin thickness - klepschotelrandhoogte, randhoogte van klep, randdikte van klep - thickness - randdikte van klepschotel - hole - boring, klepopening - housing - kleppenhuis van hydraulisch systeem - cover - kleppendeksel - in-block engine - zijklepmotor - in-head engine - kopklepmotor - inlet - doorlaatopening van inlaatklep, ventielopening van binnenband - insert - binnenventiel van binnenband, losse klepzittingring - inserting tool - gereedschap om klepzittingen te monteren - inside - binnenventiel - keeper - klepspietje - key - halvemaanvormige klepspie - lap - overlapping van klepopeningstijden - lash - klepspeling - adjuster - hydraulische klepstoter - lathe - apparaat voor afdraaien van klepzittingen - leakage - lekkage langs klep - lever - kleptuimelaar - lift - klepverplaatsing, lichthoogte (van klep), opening, openingsslag van klep, slag (van een klepje) Valve Lift and Timing Control (VLTC) - zie VLTC Valve-lift diagram - kleplichthoogtediagram - lifter - kleplichter, (klep)stoterbus, klepveertang, tuimelaar - press - klepstotertang - roller - rol van klepstoter - lifting angle - klepopeningshoek - time - klepopeningstijd - locking split collet - halvemaanvormige klepspie - cone - halvemaanvormige klepspie - lock screw - klepborgschroef (van stuurbekrachtiger) - mechanism - kleppenmechanisme - napper - zuignap om kleppen te schuren - neck - dunner gedeelte van klepsteel vlakbij klepschotel - needle - vlotterpen - noise - tikken van kleppen - opening area - doorlaatopening van geopende klep - diagram - klepopeningsdiagram - travel - kleplichthoogte - outlet - doorlaatopening van uitlaatklep - overall length - kleplengte - overlap - overlapping van klepopeningstijden - piston - plunjerklep - plate - kleppenplaat (van airco) - play - klepspeling - position - klepstand - push rod - klepstoterstang 16-valver - 16-kleppenmotor Valve refacer - kleppenslijpmachine - relief - uitsparing in zuigerbodem voor klep - remover - klepveertang - reseating - corrigeren van klepzetel(s) - ring - klepzittingring - rocker - (klep)tuimelaar - arm - (klep)tuimelaararm - bushing - kleptuimelaarbus - support - kleptuimelaarsteun - mechanism - kleppenaandrijving via tuimelaars - shaft - kleptuimelaaras - rotator - kleprotator - seal - klepafdichting, klephoedje - seat - klepzetel, klepzitting, vlotterpenzitting - angle - klepzittinghoek - cutter - klepzittingfrees - grinder - klepzittingslijpmachine - hole - klepzittingopening - seating - klepzetel, klepzitting - position - passing (van klep op zitting) - seat insert - losse klepzitting - machine (A) - klepzittingslijpapparaat - refacing machine - klepzittingslijpapparaat - ring - losse klepzitting - width - klepzittingbreedte - setting - kleppen stellen - shank - klepsteel - spanner - klepstelsleutel - spindle -klepsteel - spring - klepveer - cap - klepveerschotel - carbon steel - koolstofhoudend verensdtaal - clip - klepspieborgring - collet - klepspie - compressor (A) - klepveerpers, klepveerspanner, klepveertang - cotter - klepspie - disc - klepveerschotel - disk (A) - klepveerschotel - lifter - klepveerspanner, klepveertang - remover - klepveerlichter - retainer - klepveerschotel - retaining collar - klepveerkraag - collet - klepspietje - cotter - klepspietje - seat - klepveerring, klepveerschotel - tool - klepveerlichter - stem - klepsteel, verstuivernaald - end - klepsteeluiteinde - guide - klepgeleider - bushing - klepgeleider - remover and replacer - klepgeleider de- en montagegereedschap - key - klepspie - oil clearance - speling tussen klepsteel en klepgeleider - seal - klepsteelafdichting, klep(steel)hoedje - replacer - klepsteelhoedjesvervanger - tip - klepsteeluiteinde - sticking - blijven hangen van klep(pen) - stopper - aanslag (van airco) - stroke - slag van klep - surging - zweven van kleppen - tappet - kleplichter, klepstoter - adjusting screw - klepstoterstelschroef - roller - klepstoterrol - spanner - klepstelsleutel - wrench (A) - klepstelsleutel - timing - distributie, klepafstelling, kleptijdeninstelling, op tijd zetten van kleppen - ( - ) diagram - kleppendiagram - gear - distributie, nokkenasaandrijving, nokkenastandwiel - train - klepaandrijving, kleppen(bedienings)mechanisme - wrench (A) - klepstelsleutel Van - bestelauto, bestelwagen, gesloten vrachtwagen(tje), personenauto op grijs kenteken Vanadium (chemical element, symbol V, atomic no. 23) - vanadium (chemisch element, symbool V, atoomnr. 23) Vanadium steel - vanadiumstaal VAN-bus - multiplex systeem (soort ringbedrading) i.p.v. klassieke draadboom waarmee alle sensoren, processoren en bedieningseenheden te bereiken zijn en tevens is via de VAN-bus te bekijken wat de diagnosetechniek aangeeft wat er eventueel mis is (Citroën XM Alto '96) Vane - (ventilator)blad, vin, schoep(rad), schot(je) (van pomp), schroefblad, vleugel - air - door schoepenwiel verplaatste lucht - compressor - schottencompressor Vaned driving pulley - aandrijfpoelie met schoepen Vane plate - schotje (van stuurbekrachtigingspomp) - pump - schottenpomp (bv. van stuurbekrachtiging), vleugelpomp (van stuurbekrachtiging), waaierpomp - type fuel supply pump - vleugeltype roterende opvoerpomp - pump - vleugelpomp Vanity mirror - make-up spiegeltje Van Pool System (A) - 1. bedrijfsbus, 2. ophaal- en wegbrengsysteem van personeel waarvoor van bedrijfswege een bus ter beschikking wordt gesteld, 3. werknemer beheert en bestuurt de bus waarmee collega's in de buurt worden opgehaald en naar het werk worden gebracht Vapor (A) - damp, dampbellen (in brandstoftoevoer), gas, mist, wasem Vaporisationdampvorming, verdamping, vergassing, verstuiving Vaporise, to - verdampen Vaporiser - verdamper, verstuiver Vaporization (A) - dampvorming, verdamping, vergassing, verstuiving Vaporize, to (A) - verdampen Vaporizer (A) - verdamper, verstuiver Vapor lock (A) - damp, dampbellen (in brandstoftoevoer), dampbelstremming, lucht in benzineleiding - phase cooling (A) - dampfase koeling - pressure (A) - dampdruk, dampspanning - state (A) - dampfase, dampvormige toestand - washoff (A) - gordijnvorming (tijdens spuiten van lak) Vapour - damp, dampbellen (in brandstoftoevoer), gas, mist, wasem - lock - dampbel(vorming), dampbelstremming, lucht in benzineleiding - phase cooling - dampfase koeling - pressure (v.p.) - dampdruk, dampspanning - state - dampfase, dampvormige toestand - tension - dampdruk, dampspanning VARI (Vacuum Assisted Resin Injection)-process - proces waarbij carrosseriedelen geheel vrij van haarscheurtjes heten te zijn en zodanig glad uit de mallen komen dat schuren nagenoeg niet meer nodig is (Lotus Elan, Esprit en Excel) Variable - ongelijkvormig, regelbaar, variabel(e), veranderlijk(e grootheid), verstelbaar, wisselend Variable Area Turbine (VAT) - zie VAT Variable cam lift system - variabele klepbediening Variable Cam Phasing (VCP) - zie VCP Variable camshaft control - variabele klepbediening - damping system - instelbaar schokdempersysteem - delay type - variabel vertragingstype (van voorgloeisysteem) - delivery - regelbare opbrengst - engine-timing mechanism - variabele kleptiming Variable Induction System (V.I.S.) - zie V.I.S. - Inertia Charging (VIC) (JE) - zie VIC - System (VICS) (A) - zie VICS (A) - Information & Communication System VICS) - zie VICS Variable inlet-valve timing - variabele inlaatkleptiming Variable Intake Manifold (VIM) - zie VIM Variable intermittent wiper-control switch - schakelaar voor variabele ruitenwisserintervalregeling - load valve - remkrachtregelaar Variable Nozzle Turbine (VNT) - zie VNT Variable pin wrench set (A) - afstelsleutelset, pensleutelset met verwisselbare pennen - power steering - variabele stuurbekrachtiging - pressure torch - regelbare drukbrander (met naaldregelklep) (Frans type) - ratio steering - stuurinrichting met variabele overbrenging - resistor - regelbare/variabele weerstand Variable Resonance Induction System (VRIS) (JE) - zie VRIS - Timing Electronic Camshaft (VTEC) system - zie VTEC system - Torque Distribution (VTD) (JE) - zie VTD - Valve Control (VVC) - zie VVC - Timing (VVT) mechanism - zie VVT mechanism - and Electronic Lift Control - Economy (VTEC-E)(JE) - zie VTEC-E en VTEC (Honda Civic '92) - Lift Control System (VTEC) (JE) - zie VTEC Variable volume control mechanism compressor - compressor met variabel volumeregelmechanisme Variance - afwijking, afwisseling, variatie Variation limit - afwijkingslimiet, max. (onderlinge) afwijking Variety - variatie, variá‰áteit, verscheidenheid VarioCam - timing van inlaatkleppen laten variá‰áren door elektronisch de hydraulische druk van de kettingspanner van de nokkenasaandrijving te laten variá‰áren (Porsche 968, 4 cil. 3 liter '92) Vario Research Car (VCR) - zie VCR Various - gemengd, gevarieerd, uiteenlopende, verscheiden, verschillende Varistor - varistor Varnish - (blanke) lak, vernis - (a cruddy deposit that can clog piston ring grooves, stuff oil rings and stick wrist pins) (A) - lak(vorming)/neerslag die zuigerveergroeven kan verstoppen en pistonpennen kan gaan laten vastzitten Varnished engine oil - lakvorming in motorolie Varnished wire - lakdraad Varnishing - lakvorming in motorolie Varnish thinner - lakverdunner vary, to - variëren Varying - afwisselend, schommelend, uiteenlopend, variabel, variërend, Veranderend, veranderlijk, verlopend Vaseline - vaseline VAT (value added tax) - belasting toegevoegde waarde (BTW), omzetbelasting VAT (Variable Area Turbine) - variabele turbo (Garrett turbo op Peugeot 405 '93) V-belt - ventilatorriem, V-riem, V-snaar V-block - motorblok in V-vorm VBRA (Vehicle Builders and Repairers Association) - vereniging van voertuigbouwers en reparateurs VCADS (Volvo Computer-Aided Diagnose System) - systeem waarmee foutmeldingen van het voertuig kunnen worden opgeroepen en gediagnostiseerd kunnen worden VCP (Variable Cam Phasing) - variabele inlaatnokkenasverstelling (Jaguar XK8 met AJ-V8 motor '96) VCU (Viscous Coupling Unit) - viscosekoppeling (Mitsubishi 3000 GT Twin Turbo '93) VCV (Vacuum Check Valve) (JE) - vacuümterugslagklep (rembekrachtiger) VCV (Vacuum Control Valve) (JE) - vacuümregelklep V-cylinder block - cilinderblok in V-vorm VDC (Vehicle Dynamic Control) - dynamisch geregeld systeem waarmee in het grensbereik de grip van de banden tot het laatste profielblokje wordt benut (Subaru SVX '96) VDS (Vehicle Description Section) (JE) - modelcode (bestaande uit 4e t/m 9e teken van VIN) VEB (Volvo Engine Brake) - compressierem voor 12 l motor (Volvo '93), motorrem (combinatie van de Volvo-uitlaatdrukregelaar en nieuw ontwikkelde compressierem die via de nokkenas werkt) (Volvo FH12 '94) Vedilis (Vehicle Discharge Lighting System) - Vedilis (is het Eureka project) gasontladingslamp (Osram, Philips) VeeTwin - 2-cilinder motor in V-vorm Vegetable oil - plantaardige olie Vehicle - auto(mobiel), personenauto, transportmiddel, voertuig, vracht- auto - anti-theft system - antidiefstalsysteem van auto - approval - typegoedkeuring van auto - behavior (A) - rij-eigenschappen, rijgedrag - behaviour - rij-eigenschappen, rijgedrag - body - carrosserie Vehicle Builders and Repairers Association (VBRA) - zie VBRA Vehicle capacity weight - max. laadvermogen, max. toelaatbare voertuigbelasting - center line (A) - verbindingslijn tussen midden van vooras en midden van achteras - combination - aanhangwagencombinatie, opleggercombinatie - computer - boordcomputer - curb weight (A) - leeg voertuiggewicht - dead weight - leeg voertuiggewicht Vehicle Description Section (VDS) (JE) - zie VDS - Discharge Lighting System (Vedilis) - zie Vedilis Vehicle dry weight - leeg voertuiggewicht zonder vloeistoffen Vehicle Dynamic Control (VDC) - zie VDC Vehicle dynamics - voertuigdynamica - embarkation time - laadtijd {tijd nodig om voertuigen op een transportmiddel (autotrein, autoferry) te rijden} - engineering - voertuigtechniek - equipment - voertuiguitrusting - handling - rij-eigenschappen - height - bodemvrijheid (van chassis), voertuighoogte - homologation - voertuighomologatie - identification code plate - voertuigidentificatieplaatje
Vehicle Identification Number (VIN) - voertuigidentificatienummer Vehicle illumination - voertuigverlichting Vehicle Indicator Section (VIS) - zie VIS Vehicle information-code plate - voertuigidentificatieplaatje Vehicle Information & Communication System) (VICS) - zie VICS Vehicle in front - voorligger - jack - autokrik - kerb wight - leeg voertuiggewicht - lift - hefbrug - location - opkrikpunt van auto - line - modellenserie, productielijn in autofabriek Vehicle Location Presentation system - navigatiesysteem ontwikkeld door Radio Holland - Management Information System On-Board Computer (VeMIS OBC) - management informatiesysteem met computer in voertuig - Unit (VMU) - zie VMU Vehicle mass - voertuigmassa - occupant - inzittende - overall height - totale voertuighoogte - length - totale voertuiglengte - width - totale voertuigbreedte - posture - stand van voertuig t.o.v. wegdek - production - autoproductie - profile - zij-aanzicht van voertuig - receipt inspection - voertuigcontrole bij in ontvangstname - registration number - kentekennummer - registration papers - autopapieren, kentekenbewijs - rollover - over de kop slaan van voertuig - running weight - rijklaar voertuiggewicht - safety - voertuigveiligheid Vehicle Specification Program (VSP) - zie VSP Vehicle speed - rijsnelheid, voertuigsnelheid - sensitive steering (A) - snelheidsafhankelijke besturing - type windscreen wipers - rijsnelheidsafhankelijke ruitewissers - sensor - rijsnelheidssensor * - - signal (4P) (JE) - wagensnelheidssignaal ? p. BE-57 van RM 048E Camry Ch. + Body. PvR Vehicle's range (A) - actieradius - stability - voertuigstabiliteit Vehicle Stability Control (VSC) - zie VSC Vehicle total weight - totaal voertuiggewicht - train - autodagtrein, auto(slaap)trein - weight - voertuiggewicht - windstream - rijwind Vehicular - de auto betreffend VEhicular Navigation Utility System (VENUS) - zie VENUS Vehicular traffic - autoverkeer, snelverkeer Velocity - snelheid - sensor - rijsnelheidssensor Velours carpeting - velours vloerbedekking VeMIS OBC (Vehicle Management Information System On-Board Computer) - management informatiesysteem met computer in voertuig V-engine - V-motor Vent, to - afvoeren, laten wegstromen, ontluchten, ventileren - luchtgat, (lucht)opening, ontluchting, ventilatie-opening - bore - ontluchtingsgat, opening - cap - accudop, ventilatiedopje (van accu), vuldop (van accu) - hole - ontluchtingsgat, ventilatiegaatje, ventilatiegat, ventilatieª opening - hose - ontluchtingsslang Ventilate, to - luchten, ventileren Ventilated brake disc - geventileerde remschijf - disk (A) - geventileerde remschijf - disc brake - gekoelde schijfrem, geventileerde schijfrem - filler cap - vuldop met ontluchtingsopening Ventilating air - frisse lucht, ventilatielucht - pipe mounting flange - montageflens voor carterontluchting - system - ontluchtingssysteem, ventilatiesysteem Ventilation - luchtverversing, ontluchting, ventilatie - baffle plate - spatplaat - bore - ontluchtingsgat, opening - cap - accudop - fan - ventilator - flap - ventilatieklep - grate - afzuigrooster, ventilatierooster - grille - ventilatierooster - hole - ontluchtingsgat - hose - carterventilatieslang - line - ontluchtingsleiding - mode - ventilatiestand - pipe - ontluchtingsleiding - register - ventilatierooster - screw - ontluchtingsnippel, ontluchtingsschroef - system - luchtverversingssysteem, ventilatiesysteem - valve - ontluchtingsklep - window - tochtraampje, tochtruitje, ventilatieraampje, ventilatieruitje Ventilator - aanjager, luchtververser, ventilator Ventilator window - tochtraampje, tochtruitje, ventilatieraampje, ventilatieruitje Ventipane - klapraampje, ventilatieraampje Ventiport (A) - zie porthole Vent line - ontluchtingskanaal, ontluchtingsleiding Vent plug - ontluchtingsplug, ventilatiedopje (van accu) - screw - ontluchtingsnippel, ontluchtingsschroef Venturi - venturi - diameter - venturidiameter - tube - venturibuis VENUS (VEhicular Navigation Utility System) - elektronisch navigatiesysteem dat met geheugens (voor plattegronden) op CD's, een computer, een uitklapbaar beeldscherm, een toetsenbord, een stemsynthesizer, en een elektronisch kompas werkt (is Fiat ontwikkeling samen met elektronicaspecialist SEPA die op enkele Fiat en Lancia prototypen wordt getest, o.a. Fiat Downtown '93) Vernier adjustment - noniusafstelling Vernier caliper (A) - schuifmaat - calipers (A) - schuifmaat - calliper - schuifmaat Versatile - gemakkelijk handelbaar, ruim toepasbaar, veelzijdig bruikbaar, wendbaar Version - uitvoering, versie, vorm Vertical - loodlijn, loodrecht, rechtop, staand, verticaal, verticale lijn - adjuster knob - knop voor hoogteverstelling van stoelzitting - axis - verticale as - bevel drive shaft - verticale distributietussenas (tussen kruk en nokkenas) - carburetor (A) - stijgstroomcarburateur - carburetter - stijgstroomcarburateur - compressor - staande compressor - cylinder - staande cilinder, verticale cilinder - drive shaft - verticale distributietussenas (tussen kruk- en nokkenas) - engine - motor met staande cilinders, staande motor, verticale motor - force - normaalkracht, verticaalkracht Vertically adjustable type headrest - verticaal verstelbare hoofdsteun - installed - verticaal gemonteerd - mounted - verticaal gemonteerd - retracted door - verticaal in carrosserie inzakkend portier (BMW Z1) Vertical seat adjustment - stoelhoogteverstelling - shaft - verticale distributietussenas (bv. tussen kruk- en nokkenas) - valve - zijklep Very hard stop - noodstop Very High Frequency (VHF) - zeer hoge frequentie (radio) Very high-frequency wave - ultrakorte golf (radio) Very rare(ly) - heel zelden VESC (Volvo Experimental Safety Car) - Volvo's experimentele veiligheids auto '72 vessel - bak, vat - assy. - kipbak (van kipwagen) Veteran - automobiel gebouwd tussen 1905 en 1918 Veteran car - ouderwetse auto met bouwjaar van vóór 1904 Veteran Car Club - Engelse automobielclub, opgericht in 1930, voor eigenaren van auto's ouder dan 1918 - of South Australia - Zuid-Australische automobielclub, opgericht in 1934, voor eigenaren van oude auto's Veteran Period - de automobieltijd vá¢áá¢ár 1905 "Vette" (A) - Chevrolet Corvette automobiel (van General Motors) VHF (Very High Frequency) - zeer hoge frequentie (radio) V.I. (Viscosity Index) - viscositeitsindex Via - via Vibrate, to - (doen) trillen, oscilleren, vibreren Vibrating grinder - vlakschuurmachine Vibration - trilbeweging, trilling, vibratie - absorber - trillingsdemper - analyzer - trillingsmeter - damper - trillingsdemper --free - trillingvrij, trilvrij - frequency - trillingsgetal Vibration Reducing Aluminium Stiffener (VRAS) - zie VRAS Vibration stopper - trillingsdemper Vibrator - trilplaat Vibrometer - trillingmeter VIC (Variable Inertia Charging) (JE) - variabel inlaatspruitstuk waarvan de werking berust op het variá‰áren van de lengte (volume) van de inlaatkanalen (Mazda 323, 626 en 929 '91) vice - bankschroef, opspanklem - bench - werkbank VICS (Variable Inertia Charging System) (A) - variabele inlaatkanalen (elk kanaal is in tweeën verdeeld, één lang en één kort kanaal) (Ford Escort GT '91) VICS (Vehicle Information & Communication System) - systeem in Tokio dat gegevens (radiogolven) naar de auto zendt waarna ze op een scherm zichtbaar worden Victoria - eenvoudige open tweezitsauto voorzien van een kap Video-cassette recorder - video-cassette recorder View - aanzicht, gezichtsveld - angle - gezichtshoek Viewed in direction of travel - in rijrichting gezien VIM (Variable Intake Manifold) - variabel inlaatspruitstuk (Saab 9000 CDE 3.0 V6 '95) VIN (Vehicle Identification Number) - voertuigidentificatienummer Vintage car - ouderwetse auto van bijzondere klasse/kwaliteit met bouwjaar tussen 1919 en 1930 Vintage Sports Car Club (VSCC) - zie VSCC Vinyl - plastic, vinyl Vinyl acetal (vinyl formal, vinyl butyral) - vinylacetal (vinyl butyral) - acetate - vinylacetaat, vinyl azijnzuur - resin - vinyl azijnzuurhars (in lak) - bag - plastic zak - butyral resin - vinyl butyralhars (bestanddeel van washprimer) - tape - tape - tube - plastic slang Violet - paars, violet VIP (Valet Indoor Parking) - binnen parkeren met behulp van bedienden Virgin gasoline (A) - direct uit distillatie verkregen benzine - petrol - zie virgin gasoline VIS (Vehicle Indicator Section) - chassisnummer (bestaande uit laatste tekens van VIN) V.I.S. (Variable Induction System) - variabel inlaatspruitstuk (Lancia Thema '93) Viscodrive - tractie-regelsysteem dat doorslaan van de voorwielen voorkomt (Lancia Delta HF '93), viscokoppeling (van Ferguson) uitgevoerd als differentieelsper (Lancia Dedra Integrale '91) Visco-drive fan - ventilator met viscokoppeling Viscomatic - elektronisch geregelde viscokoppeling (Alfa Romeo Protááo, ontwikkeld door Alfa en Steyr '91) Viscometer - viscometer, viscositeitsmeter Viscosimeter - viscosimeter, viscositeitsmeter Viscosity - (dik)vloeibaarheid (van olie), taaiheid, taaivloeibaarheid, traagvloeibaarheid, viscositeit - index (V.I.) - viscositeitsindex - improver - viscositeitsindexverbeteraar - measurement - viscositeitsmeting - range - viscositeitsbereik, viscositeitsgebied * - 16-20 sec./20áøáC NK-2 - viscositeit van 16-20 s/20áøáC NK-2 ? (Luyten) Viscous - dik(vloeibaar), met hoge viscositeit, taaivloeibaarheid, traag vloeibaar, visceus - clutch - viscosekoppeling, vloeistofkoppeling - coupled differential - differentieel met viscokoppeling - coupling - viscosekoppeling - type - type met viscosekoppeling - center differential (A) - hoofddifferentieel met viscosekoppeling Viscous Coupling Unit (VCU) - zie VCU Viscous free mode - viscose vrijstand - friction - vloeibare wrijving - (normal) mode - viscose stand (standaard) - paper - taai papier (van filterelement) Vise (A) - bankschroef, opspanklem - grip (A) - klemtang, lastang - pliers (A) - lastang - wrench (A) - griptang, lastang - pliers (A) - griptang Visibility - zicht(afstand), zichtbaarheid Visible - zichtbaar - signal - optisch signaal Vision - zicht VIsion Technology Application (VITA) - zie VITA Visor - zonneklep - hanger - zonneklepbevestiging VISTA (Volvo International Service Technical Association) - tweejaarlijkse competitie waaraan van elk Volvo-dealerbedrijf monteurs, magazijnmedewerkers en teams van dealerbedrijven meedoen Visual inspection - visuele controle/inspectie/keuring Visually check - visuele controle Visual range - zichtafstand Visual tip-offs - zichtbare tekenen VITA (VIsion Technology Application) - systeem dat automatisch afstand houdt tot de voorganger, binnen de lijnen blijft rijden, conflicten vermijdt, verkeersborden herkent en de boodchap op die borden verwerkt (Mercedes-Benz '95) Vivid coloring effect (A) - heldere kleur Vividness - levendigheid (van een lakkleur) Vivid solid color (A) - heldere unikleur (van lak) Vizor (A) - zonneklep VLTC (Valve Lift and Timing Control) - regeling om het steunpunt van een sleper- of tuimelaarmechanisme continu te kunnen verplaatsen waardoor bij hetzelfde nokprofiel de klep zowel een andere openingstijd als lichthoogte kan krijgen VMU (Vehicle Management Unit) - electronische regeling van het gehele aandrijfsysteem (behalve de automatische transmissie) zoals de gasturbine en de generator-output en vertaalt de stand van het gaspedaal in het juiste aandrijfkoppel van de elektromotor en geeft bestuurder informatie over o.a. de ladingstoestand van de accu's (Volvo ECC '93) VNT (Variable Nozzle Turbine) - turbine met variabele intree-opening (Garrett '87) VOAS (Volvo Optimized Air Suspension) - luchtvering die cabinevibraties vermindert en het rijden voor de chauffeur verbetert (Volvo vracht wagens '96) Voice Activated Dialler (VAD) - zie VAD Voice-box - antwoordapparaat op Nokia Cityman 100 personal- en autotelefoon Volatile - vervliegend, vluchtig - component - verdunner (voor lak) Volatilise, to - doen vervliegen, vluchtig maken Volatility - verdampingssnelheid, vluchtigheid Volatilize, to (A) - doen vervliegen, vluchtig maken Volt (V.) - volt (V) (eenheid van elektrische spanning) Voltage - (elektrische) spanning, voltage - control - spanningsregeling, spanningssturing - converter relay - spanningsomvormerrelais - timer - tijdschakelaar van spanningsomvormer - drop - spanningsafname, spanningsdaling, spanningsval, spanningsverlaging, spanningsverlies, spanningsvermindering - increase - spanningstoename - measurement - spanningsmeting, voltmeting - regulator - spanningsregelaar - terminal - aansluitklem van spanningsregelaar - relay - spanningsrelais - stabiliser - spanningsstabilisator - stabilizer (A) - spanningsstabilisator - supply - elektrische voeding Volt meter - spanningsmeter, voltmeter Volt/ohmmeter (JE) - volt-/ohmmeter Volume - hoeveelheid, inhoud, sterkte (van geluid), (geluids)volume - car - personenauto met redelijk grote afmetingen, volume-auto - control - geluidssterkteregeling, volumeregeling (radio) - knob - volumeknop (radio) - screw - luchtmengselschroef, luchtregelschroef (van carburateur) - faint - zwak volume (radio) - of sound - toonsterkte - resistivity - soortelijke weerstand Volumetric efficiency - volumetrisch nuttig effect, volumetrisch nuttig rendement, vullingsgraad (van cilinder) Volume type color matching scale (A) - kleurmengapparaat met volumeschaal - weight - specifiek gewicht Volute spring - kegelvormige schroefveer, torenveer Volution - draaibeweging, draaiing Volvo Computer-Aided Diagnose System (VCADS) - zie VCADS - Engine Brake (VEB) - zie VEB - Experimental Safety Car (VESC) - zie VESC - International Service Technical Association (VISTA) - zie VISTA - Optimized Air Suspension (VOAS) - zie VOAS -Variable Induction System (V-VIS) - zie V-VIS Vortex - trechtervormige slurf, wervelende beweging, werveling Vortex - werveling (zie MVV) Vortex controlled flame ignition - gloeikopontsteking - motion - wervelbeweging V.p. (vapour pressure) - dampdruk, dampspanning VRAS (Vibration Reducing Aluminium Stiffener) - aluminium blok dat ter hoogte van het hart van de krukas is geplaatst en trillingen van de krukaslagers moet beperken VRC (Vario Research Car) - variabele onderzoekswagen waarop vier verschillende opbouwen kunnen worden gezet nl. cabriolet, sedan, pick-up of stationwagon (Mercedes-Benz '95) V-ribbed - met ribbels VRIS (Variable Resonance Induction System) (JE) - luchtinlaatbuizenlengte Varieert hetgeen trekkracht in het volledige toerenbereik bevordert (Mazda MX-3 met 1,8 liter V6 motor '91 en 323 F 2.0i - V6 '95) 16 vs (valves) - 16 kleppen VSC (Vehicle Stability Control) - ontwikkeling van antiblokkeerremsysteem per wiel waarbij wielsensoren worden gebruikt om slippen te corrigeren (Toyota '96) VSCC (Vintage Sports Car Club) - club met het doel wedstrijden te organi seren voor autokwaliteitsmodellen uit de jaren '20, opgericht in '34 V-shaped - V-vormig * VSP (Vehicle Specification Program) - systeem waarmee het motorbesturingssysteem van D12A en D16A motoren is te programmeren en het chauffeursinformatiesysteem voor FH-trucks (Volvo), bv. max. snelheid, instellingen van versnellingsbak, cruise control en pto-toeren- tal VSV (Vacuum Switching Valve) (JE) - vacuümschakelklep * VTA (V?T?A?) - ? PvR VTD (Variable Torque Distribution) (JE) - 1. elektronisch geregeld 4WD- systeem in combinatie met een viertraps automaat (Subaru SVX '92), 2. vierwielaandrijvingssysteem dat onder normale omstandigheden het aandrijfmoment in de verhouding 35% voor en 65% achter verdeelt maar indien noodzakelijk kan die verhouding 60/40 worden (Subaru SVX '92) VTEC (Variable Timing Electronic Camshaft) system - systeem dat in staat is om zowel klephoogte als kleptiming aan te passen aan veranderende bedrijfsomstandigheden als toerental, temperatuur en belasting VTEC (Variable Valve Timing and Electronic Lift Control System) (JE) - 1. elektronisch/hydraulisch geregelde variabele kleptiming (Honda Civic, CRX, Integra en NS-X), 2. systeem dat zorgt voor een variabele kleptiming en veranderende (grotere) klepopeningen bij toerentallen boven 5000 tpm (Honda Civic CRX 1.6i) VTEC-E (Variable Valve Timing and Electronic Lift Control - Economy)(JE) zie VTEC (Honda Civic '92) VTV (Vacuum Transmitting Valve) (JE) - vacuümbediende klep?, (doorlaat) PvR klep?, -overbrengingsklep?, -regelklep V-type engine - type V-motor, V-motor, V-type motor Vulcanisation - vulcanisatie, vulcanisering Vulcanise, to - vulcaniseren Vulcanize, to (A) - vulcaniseren Vulcanizer - bandenvulcaniseerapparaat V-valves - in V-vorm hangende kleppen VVC (Variable Valve Control) - systeem waarbij de timing van de inlaatkleppen kan variá‰áren afhankelijk van de gewenste omstandigheden (MGF 1,8i VVC motor '95) V-VIS (Volvo-Variable Induction System) - variabel inlaatsysteem (Volvo 850 GLT '91)Þ VVT (Variable Valve Timing) mechanism - variabele kleptiming (Toyota 4A GE motor om motorkoppel en vermogen te vergroten ('91)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z