Woordenboek - letter S
s (second) - s (seconde) S (Speed) - aanduiding van snelheidscategorie op buitenband (snelheid tot 180 km/h) S-2 (Supercharged 2-stroke) engine - tweetaktmotor met mechanische Roots compressor (Toyota) Saab Active Steering system - Saab met joystickbesturing saddle soap - lederzeep, zadelzeep SAE (Society of Automotive Engineers) (A) - 1. normalisatiecommissie voor o.a. de viscositeit van vloeistoffen zoals motoroliën, remvloeistof- fen en hydraulische oliën, 2. Vereniging van Autotechnische IngenieursÞ SAE (Society of Automotive Engineers) viscosity (A) - SAE viscositeit (wordt in seconden gemeten bij 200gr. F en is gebaseerd op het Saybolt systeem) safe - bedrijfszeker, betrouwbaar, veilig, zonder risico - guard - bescherming, beveiliging, veiligheidsvoorziening safeguard bow - beschermbeugel safe life - veilige levensduur - load - toelaatbaar draagvermogen, toelaatbare belasting, veilige belasting safe-lock - voorziening die vergrendelknoppen blokkeert - speed - veilige snelheid safety - veiligheid - allowance - veiligheidsmarge Safety Assessment Monitoring On-Vehicle with Automatic Recording (SAMOVAR) - zie SAMOVAR safety bar - rolbeugel - belt - veiligheidsgordel - - adjustment gear - afstelmechanisme van veiligheidsgordel - - anchorage - verankering van veiligheidsgordel - - buckle - sluiting van veiligheidsgordel - - buzzer - waarschuwingszoemer dat veiligheidsgordel nog niet is omgedaan - - fastener - bevestigingsinrichting van veiligheidsgordel - - guide - riemgeleider van veiligheidsgordel - - latch - slot van veiligheidsgordel - - pre-load systeem - voorspaninrichting van veiligheidsgordel - - pre-tensioner - gordelspanner, voorspaninrichting van veilig- heidsgordel - - retractor gear - oprolmechanisme van veiligheidsgordel - - strap - band van veiligheidsgordel - - webbing - band van veiligheidsgordel - bolt - borgbout - brake - noodrem - cage - passagierskooi, veiligheidskooi (van carrosserie) - catch - veiligheids(ver)grendel(ing) Safety Concept Embodied in a New Innovative Car (Scenic) - zie Scenic safety device - beveiligingsinrichting, blokkering, pal, veiligheids- inrichting, veiligheidsvoorziening - factor - veiligheidscoëfficiënt, veiligheidsfactor - feature - veiligheidskenmerk - foot wear - veiligheidsschoenen - fuse - smeltveiligheid, (smelt)zekering - glass - gehard glas, gelaagd glas, hardglas, niet splinterend glas, triplexglas, veiligheidsglas - glasses - veiligheidsbril - goggles - veiligheidsbril, werkbril - harness - zespuntsveiligheidsgordel (wordt in racerij gebruikt) - helmet - veiligheidshelm - interlock system - sperinrichting (van automatische transmissie) - lock - veiligheidsslot - magnetic clutch - magnetische veiligheidskoppeling - net - vangnet (in vrachtwagenslaapcabine) - nut - borgmoer, contramoer - pad - bovenpaneel van dashboard, dashboard, stootkussen - pin - breekpen, veiligheidspen - plug - veiligheidsplug - precaution - veiligheidsmaatregel - rail - beschermbeugel - reflecting triangle - reflecterende gevarendriehoek - regulation - veiligheidsvoorschrift - relay - veiligheidsrelais - roll bar - rolbeugel - sheer pin - breekpen (bv. van lier) - specification - veiligheidsvoorschrift - stand - assteun, bok (om auto te ondersteunen), (veiligheids)steun - steering wheel - veiligheidsstuurwiel Safety Tracer Action Ring (STAR) - zie STAR safety valve - overdrukklep, veiligheidsklep - walk coating - antislipbedekking (op trommelproefstand) - wire - veiligheidskabel, zekeringsdraad safe use life - veilige gebruiksduur - working load 700 kg - veilige belasting 700 kg (staat bv. op krik van auto) sag, to - doorzakken (van veer) - - gordijnvorming (in lak), loper (in lak), zakker (in lak) sagging belt - loshangende veiligheidsgordel, slappe V-riem sag removal - verwijderen van overtollige lak (in lakstraat) S.A.I. (Steering Axis Inclination) (JE) - fuseepenhellingshoek, KPI, stuurashoek sale and lease back - vorm waarbij zakelijke en/of privé-auto's in lease- constructie worden ondergebracht saliency - uitspringend deel, vooruitstekend deel saloon - auto met een vast dak voor minstens 4 personen en een van de passagiersruimte gescheiden bagageruimte, 4-deurs auto, sedan salt - pekel, zout salted road - gepekelde weg, met zout bestrooide weg salt spreader - zoutstrooier, zoutstrooiwagen salt sprinkling machine - zoutstrooimachine salvage, to - bergen (van auto) - - berging (van auto) - (A) - autokerkhof, autosloperij die zich grotendeels bezig houdt met bewaren en verkopen van klassieke auto-onderdelen uit sloopauto's - sheet - reddingszeil (van brandweerwagen) - trailer - aanhanger voor wrakkenvervoer - truck - kraanwagen, takelwagen - vehicle - kraanwagen, takelwagen SAM (Signal Auto Memory) - knop om op FM, MG of LG de zes sterkste zen- ders in het geheugen vast te zetten (Clarion radio-cassettespeler E 920 en E 914) same - zelfde SAMOVAR (Safety Assessment Monitoring On-Vehicle with Automatic Recording) - internationaal samenwerkingsproject met als doel te onderzoeken of de verkeersveiligheid van bedrijfsmatig gebruikte voertuigen verbeterd kan worden door het gedrag van bestuurders te volgen en vast te leggen d.m.v. apparatuur die in het voertuig is ingebouwd (black box) sample - kleurenstaal, monster, proefstuk, steekproef - pipe - monsterafnamepijp van CO meetapparaat - rate - steekproefschema sampling probe - testprobe, testsonde (van CO meter) SAMT (Semi Automatic Manual Transmission) - elektro-pneumatische bak ge- baseerd op de TwinSplitter die niet alleen automatisch schakelt maar de computer bedient ook de koppeling en geeft tussengas bij terug- schakelen (Eaton '85) sand, to - schuren (met schuurmachine/schuurpapier), zandstralen - - zand sandblast, to - polijsten/reinigen/schuren met zandstraal, zandstralen sandblaster - zandstraalapparaat sand cinder salt spreader - strooiwagen - down, to - afschuren, vlakschuren sander - polijstapparaat, (vlak)schuurmachine, zandstrooier sanding block - schuurblok - down - afschuren, vlakschuren - equipment - schuurmachines en -gereedschappen - machine - polijstmachine, schuurmachine - mark - schuurkras - pattern - schuurpatroon - vehicle - strooiwagen sandpaper, to - polijsten, schuren - - schuurpapier sand scratch - schuurkras sandwich, to - laag voor laag vastklemmen, vastzetten - material - uit meerdere lagen bestaand materiaal Sankey diagram - Sankey diagram saponification - verzeping (van vet) - value - verzepingsgetal (van vet) saponify, to - verzepen sash - (portier)kader, riem, ruitsponning, schuifraam - guide - raamgeleider satellite gear - satelliet(tandwiel) - navigation - satellietnavigatie saturate, to - verzadigen saturated rag - doordrenkte doek - steam - verzadigde waterdamp - vapor (A) - verzadigde damp - vapour - verzadigde damp saturation - verzadiging - (chroma) - verzadiging (één van de drie elementen van kleur- onderscheiding) - point - verzadigingspunt saucer - schotel, uitholling - spring - schotelveer save, to - besparen, bewaren, opslaan, uitsparen saw, to - zagen - - zaag(machine) - blade -zaagblad - cut - zaagsnede sawed slot - zaagsnede saw notch - zaagsnede - tooth - zaagtand - - - screw thread - zaagtandschroefdraad S.B.P. (special boiling point) spirit - speciale kookpuntbenzine SC (Spark Control) system (JE) - ontstekingsregeling SCA (Soft Close Automatic) - hydraulisch systeem om portieren en bagage- ruimtedeksel zachtjes en geruisloos in het slot te trekken (BMW 750iL '91) SCAAN (System for Computerized Application ANalysis) (A) - computer- systeem van Allison Transmission om bij bepaalde gegevens de juiste versnellingsbak te vinden scalding water - kokend water scale, to - aanzetsel vormen, (af)bikken (van aanzetsel), afbladderen, (af)schilferen, ketelsteen verwijderen, laagje afbikken/vor- men, meten - - aanslag, (aanwijs)schaal (van meter), afspringende schilfer, graadverdeling, hamerslag, kalk, ketelsteen, laagje, lineaal, maatstok, meetlat(je), oxydelaagje (op plaatstaal), schaalverde- ling, schilfer (van lak), weegapparaat, weegschaal - change switch - schermwisselschakelaar (bv. van snelheidsmeteraan- duiding: van km/h naar mph en andersom) - division - schaalverdeling scaled churning knife - roerstok met schaalverdeling (voor het mengen van lak) scale down, to - (op schaal) verkleinen - drawing - tekening op schaal - interval - schaaldeel (van schaalverdeling) - mark - (maat)streep (op schaalverdeling) - model - schaalmodel - off, to - afbladderen, afschilferen scales - weegschaal S-cam expander - holnok (van rem) scan, to - aftasten (zenders op radio), scannen (met radar), nauwkeurig onderzoeken, zoeken (op radio) SCAN button - golflengte-aftasttoets (van radio), knop om gewenste CD te vinden in CD-speler scan tuning - zenderscanning (radio) scar - indrukking (in plaatwerk) SCAS (Semi-Continuous Activated Sludge) - proef die laat zien of een stof in olie potentieel biologisch afbreekbaar is scatter, to - verspreiden, verstrooien scattering - verspreid(ing), verstrooid, verstrooiing (van lak bij het spuiten) scavenge, to - spoelen (van een cilinder), vuil afvoeren - oil pump - spoelpomp - port - spoelpoort scavenger - schoonmaker (toevoeging aan olie), spoelpomp - pump - spoelpomp scavenging - spoelen (van cilinder van 2-takt motor), spoeling - air - spoellucht - loop - omkeerspoeling - period - spoelperiode (van tweetaktmotor) - pump - spoelpomp - stroke - uitlaatslag SCCA (Sports Car Club of America) (A) - Amerikaanse club van sportwagen- eigenaren Scenic (Safety Concept Embodied in a New Innovative Car) - Scenic (stijl studie '92 van Renault) schedule, to - in een schema opnemen - - (prijs)lijst, schema, tabel, tijdsplanning scheduled maintenance - periodiek onderhoud, regelmatig onderhoud schematic diagram - schema scheme - ontwerp, plan, schema - of wiring - bedradingsschema, leidingschema, schakelschema Schrader valve - Schrader klep (airco), Schrader ventiel (van band) science - wetenschap, wetenschappelijk onderzoek scientific - vakbekwaam, vakkundig, wetenschappelijk scissor lift - schaarheftafel scissors - schaar - -type jack - schaarkrik scobs - ijzervijlsel, metaalsplinters, zaagsel scoop, to - uithollen, uitscheppen - - holle ruimte, holte, luchtinlaat in carrosserie, schoep (van schoepenwiel) - wheel - schoepenwiel scope - bereik, draagwijdte, gebied, oscilloscoop, scoop, testapparaat score, to - beschadigen, groeven maken, (in)vreten, krassen - - groef, inkeping, inkerving, keep, kerf, kras scored - gegroefd (bv. remschijf) scoring - beschadiging (van lager), groefvorming, groeven, kerven (in een lager), krassen, (in)vreten (metaal) Scoupe - type Hyundai auto [naam is samentrekking van coupé en het Amerikaanse woord scoop (verrassende ontdekking) betekent dus verrassing) scrap, to - afdanken, naar de sloop brengen, tot schroot verwerken, ver- nietigen - - (metaal)afval, oud ijzer, schroot, stukjes oud ijzer - car - schrootauto scrape, to - afkrabben, reinigen, schoonmaken, schrap(p)en, schuren, uit- krabben, uitschrapen, (uit)schuren - - kras, schram scraper - schraapstaal, schraper - ring - (olie)schraapveer - - slot - olieschraapveerslot - tip - uiteinde van schraper scraping noise - schraapgeluid, schrapend geluid scrap iron - oud ijzer, oud metaal, oud roest, schroot - metal - zie scrap iron scrapping of a car - vernietigen van een auto scrap yard - autokerkhof, autosloperij scratch, to - (be)krassen, beschadigen, inkrassen, krassen maken, uit- krabben, uitschrapen - - beschadiging, krab, kras, schram scratching noise - krassend geluid scratch resistance - krasbestendigheid, krasvastheid screen, to - elektrisch ontstoren - - achterruit, afscherming, (beeld)scherm, filterzeef, rooster, voorruit, (olie)zeef, wand - (A) - gaas - aperture - opening in carrosserie voor voorruit - defogger - voorruitontwasemer - defroster - voorruitontdooier - de-icer - voorruitontdooimiddel screened ignition - ontstoorde ontsteking - wire - afgeschermde leiding screen heater - voorruitverwarming screening - kabelhuis met ontstorende functie, ontstoring - cap - bougie-ontstoringskap - socket - ontstoorstekker screen jet - ruitensproeier - pillar - voorruitstijl - washer - ruitensproeier(installatie) - wiper - ruitenwisser - - arm - ruitenwisserarm - - blade - ruitenwisserblad screw, to - aandraaien, met een schroef bevestigen, spannen (werkstuk in bankschroef), (vast)schroeven - - schroef, (tap)bout - and lever - worm en nok - - nut - worm en moer - bolt - bout (gemonteerd zonder moer) - cap - schroefdop - clamps - handschroef, schroefklem - connection - schroefverbinding - cutter - draadsnijder - cutting - schroefdraadsnijden - - lathe - schroefdraad(draai)bank, (schroef)draadsnijbank - die - draadsnijblok, schroefdraadsnij-ijzer - down, to - aandraaien, aanhalen, aanschroeven, vastdraaien, vast- schroeven, vastzetten - driver - schroevedraaier screwdriver - schroevedraaier - blade - blad van schroevedraaier - for cross-slotted screws - kruiskopschroevedraaier screwed connection - schroefverbinding screw extractor - linkse tap - fastening - schroefbevestiging, schroefsluiting - in, to - indraaien, inschroeven - jack - krik - -lifting jack - krik met schroefdraad - lock - borging van bout-/schroefverbinding - micrometer - schroefmicrometer - off, to - afschroeven, losschroeven - on, to - aanschroeven, opschroeven, vastdraaien, vastschroeven, vastzetten - - - part - onderdeel dat met bouten/schroeven wordt gemonteerd - pitch - spoed (van schroefdraad) - - gauge - schroefdraadmeter, spoedmeter - plate - draadsnijplaat - plug - schroefplug, schroefsluiting - retainer - borging van bout-/schroefverbinding - -scissors-type jack - schaarkrik - spanner - moersleutel, schroefsleutel - -stock - (schroefdraad)snij-ijzer - tap - draad(snij)tap - thread - schroefdraad - - gage (A) - schroefdraadmeter - - gauge - schroefdraadmeter - - insert - draadbus, Helicoil (is merknaam), schroefdraad- voering - tip - uiteinde van (stel)schroef - turn - schroevedraaier - -type compressor - schroefcompressor - -type jack - schaarkrik, spindelkrik - - knob - draaiknop - -vice - bankschroef - wrench (A) - moersleutel, schroefsleutel scribe, to - aftekenen, krassen, merken (van een deel/werkstuk) - line - aftekenlijn scriber - krasnaald, kraspen scribing compasses - aftekenpasser, cirkelkrasser, kraspasser - pen - kraspen scrub, to - borstelen, schuren (van banden) - radius - schuurstraal scrutineering - technische keuring van auto's vóór een wedstrijd SCS (Stop Control System) - 1. antiblokkeerremsysteem op voorwielen (Ford), 2. mechanisch ABS op voorwielen voor personenauto's (Ford Escort en Orion, gemaakt door Lucas Girling) 3. remmechanisme berus- tend op een draaiend vliegwiel dat bij snel afnemend toerental t.g.v. blokkerende wielen de remdrukmodulator bedient [berust op mechanische massatraagheidskrachten (van Lucas-Girling)], 3. tweekanaals mecha- nisch-hydraulisch antiblokkeerremsysteem (door Lucas-Girling in sa- menwerking met Ford in '85 ontwikkeld voor kleine middenklasse auto met voorwielaandrijving) SCT (Suspended Ceiling Type) - gespannen hemelbekleding scuff, to - (in)vreten, krassen, schaven, schuren scuffing - aanloopsporen, kleine beschadigingen, licht vreten (van me- taal), strijken (licht schuren van lak om stof en vuil te ver- wijderen), vastloopsporen - damage - schade door met wielen tegen stoepranden te schuren - rib - rand op zijkant van buitenband scuff plate - dorpellijst, dorpel(beschermings)plaat, stootlijst, stoot- plaat, zijpaneel S-curve - S-bocht s-curve (A) - S-bocht scuttle - schutbord, ventilatie-opening - board - schutbord SCV (Speed Controlled Volume) - koppeling tussen snelheidsmeter en volume van radio [het volume neemt overeenkomstig de snelheid van de auto toe of af (Grundig SCD 1910 RDS, WKC4871 RDS-C en WKC-5500 RDS)] SCV (Swirl Control Valve) (JE) - wervelregelklep in inlaatsysteem (Toyota Carina arm-mengselmotor) seal, to - (af)dichten, afsluiten, borgen, dichtmaken, dichtsolderen, dichtstoppen - - afdichting, afsluiting, oliekeerring, sluiting, vetkeerring sealant - afdicht(ing)smiddel, afdichtingsvloeistof, borgmiddel, pakking- materiaal, ruitenkit, vloeibare pakking - gun - kitspuit - tube - kitspuit seal breadth (JE) - pakkingmateriaalbreedte, rupsbreedte (van vloeibare pakking) - bush - hulsvormige afdichting, pakkingring - bushing - afdichtring, pakkingring - diameter - diameter van pakkingrups sealed - verzegeld - battery - onderhoudsvrije accu - beam - zie sealed beam lamp - - - headlight - koplamp met geïntegreerde reflector, sealed-beam koplamp - - lamp - inbouwreflector, lamp waarvan gloeilamp en reflector- huis zijn uitgevoerd als een permanent gesloten eenheid - bearing - gesloten lager - cooling system - gesloten koelsysteem - -for-life - geen onderhoud mogelijk, onderhoudsvrij - type - type met afdichting sealer - afdicht(ings)middel, ruitenkit, sealer, tussenlaag tussen surfacer en toplaag (van lak), vloeibare pakking - gun - kitspuit sea level - zeeniveau, zeespiegel - - pressure - luchtdruk op zeeniveau sealing - afdichten, afdichting, afsluiting, sluiten - bead - rups van afdichtmiddel - compound - afdichtmassa, afdichtpasta, kit - cup - afdichthoes, manchet - kit - afdichtkit, pakkingset - lip - afdichtlip - material - afdichtkit, afdichtmateriaal, mastiek - packing - afdichtingspakking - ring - afdichtring, afsluitring, keerring - rubber - rubberen afdichtstrip - - layer - luchtdichte rubberlaag (aan binnenkant van buiten- band) - surface - afdichtingsvlak, pakkingvlak, pasvlak - tape - afdichtband, teflonband - washer - afdichtring, pakkingring seal lock adhesive - afdichtings- en borgmiddel, pakkingmateriaal - packing - (afdicht)pakking, (vervormbaar) pakkingmateriaal, vloei- bare afdichting, vloeibare pakking - - bead - afdichtrups, rupsbreedte van vloeibare pakking - part - borgonderdeel (draadje met loodje) - paste - afdichtpasta - plate - afdicht(ings)plaat (bv. van dynamo), distributiedeksel - ring - afdichtring, keerring, pakking(ring) - set - afdichtingsset (waterpomp) - tape - afdichtband, teflonband - washer - afdichting, afdicht(ings)ring - width - rupsbreedte (bv. van vloeibare pakking) - wire - borgdraad(je) seam - (las)naad, scheurtje (in metaal) seamless - naadloos - steel tube - naadloos getrokken stalen buis seam notch - uitsparing in naad (van carrosserie) (plaats voor krik) - welding - naadlassen [is een vorm van elektronisch weerstandlassen (puntlassen)] search light - zaklantaarn, zoeklicht season - jaargetijde, seizoen seasonal service - seizoensonderhoud seat - draagvlak (van klep), kussen, stoel, zitplaats, zitting - adjuster - stoelverstelinrichting, stoelversteller - adjusting lever - verstelhefboom van zitting - angle - klepzittinghoek - area - zitgedeelte van stoel - back - bankleuning, (rug)leuning, stoelleuning - - adjuster - rugleuningverstelinrichting, rugleuningversteller - - adjusting rod - stelstang van rugleuning - - heater - rugleuningverwarming - - lock release belt - ontgrendelingslus (van achterbank) - - pad filling - rugkussenvulling - - pocket - opbergplaats aan achterkant van rugleuning - - return spring - terugtrekveer voor rugleuning - - warmer - rugleuningverwarming - belt - veiligheidsgordel - - anchorage - verankering van veiligheidsgordel - - buckle - sluiting van veiligheidsgordel - - - switch - gespschakelaar van veiligheidsgordel - - buzzer - waarschuwingszoemer dat veiligheidsgordel nog niet is omgedaan - - extender - verlengstuk (voor veiligheidsgordel) - - hanger - veiligheidsgordelgeleider - - strap - veiligheidsgordelband - - pre-tensioner - gordelspanner - - webbing - veiligheidsgordelband - bench - zitbank - bottom - stoelonderstel - - panel - onderkap van zitting - bucket - voorgevormde zitting van stoel - catch - stoelvergrendeling - center runner (A) - binnenste stoelrail - centre - - binnenste stoelrail - clearance - afstand tussen zittingen (in autobus) - contact - contactvlak van klepzitting - cover - bekledinghoes, stoelbekleding, stoelhoes, zittinghoes - cushion - (stoel)zitting, zitkussen - - angle - zittinghoek - - cover - zitkussenbekleding - - heater - stoelverwarming, zitkussenverwarming - - height - zittinghoogte - - side panel - zijpaneel van zitting - - tilt adjust - verstelinrichting van stoelzitting - - warmer - zitkussenverwarming 6/9-seater model - 6/9-persoons model, 6/9-persoons uitvoering seat fabric - stoelbekleding - face - draagvlak aan onderkant (van boutkop) - frame - onderstel van stoel, stoelframe - guide rail - geleiderail van stoel - heater - stoelverwarming(selement) seating - contactvlak (van klepschotel), draagvlak, steunvlak, zitplaats, zitting (van klep) - capacity - aantal zitplaatsen seat interval - afstand tussen zittingen (in autobus) - leg - stoelpoot - -operating motor - elektromotor voor stoelafstelling - pan - zitgedeelte van stoel - position - zithouding, zitpositie - rail - geleiderail van stoel - runner - glijbaan/rails van stoel 3-seats - 3-persoons seat side back - zijleuning van achterbank - - rail - buitenste stoelrail - - runner - buitenste stoelrail - - support - zijsteun (van stoel) - slide - stoelrails - - lever - hendel voor langsverstelling van stoel - springing - stoelvering - support - steun onder zitplaatsen (in autobus) - track - stoelrails - travel - stoelverstelafstand - upholstery - stoelbekleding second - tweede - (s) - seconde (eenheid van tijd) (s) secondary - secundair, tweede, van de tweede trap - air - extra lucht - brake - hulprem, noodrem - circuit - secundaire stroomkring - coil - secundaire spoel (van bobine) - combustion chamber - voorkamer (van dieselmotor) - damage - vervolgschade - main jet - hoofdsproeier van 2e trap - road - B-weg, secundaire weg - shaft - secundaire as (van versnellingsbak) - shoe (A?) - aflopende/secundaire remschoen - slow jet - doseur van 2e trap - stage - tweede trap - throat - hoofdventuri (van carburateur) - throttle lever stopper - secundaire smoorklephefboomstop - winding - hoogspanningswikkeling, secundaire wikkeling second coat paint - tussenlaag (van lak) - cut file - halfzoetvijl - gear - 2e versnelling - hand - secondenwijzer - - - (A) - gebruikt, tweedehands - - - car - gebruikte auto
secondhand - gebruikt, tweedehands seconds hand - secondewijzer second speed driven gear - aangedreven tweede versnellingstandwiel Seconds Saybolt Furol (SSF) (A) - zie SSF - - Universal (SSU) (A) - zie SSU second stage choke tube - tweede venturi - - - venturi - tweede venturi - throttle valve lock system - smoorklepblokkeersysteem van 2e trap - touch angle - aanrakingshoek van 2e trap (carburateur) - winding - secundaire wikkeling 5 secs. (JE) - 5 s (seconden) section - (dwars)doorsnede, gedeelte, hoofdstuk, hoogte-/breedteverhou- ding (van buitenband), plaatstaalprofiel, segment sectional - demonteerbaar, uit afzonderlijke delen bestaand - drawing - doorsnedetekening - iron - profielstaal - plane 0 wiskundig snijvlak - view - (dwars)doorsnede 3-section boom - 3-delige kraanarm section index - inhoudsopgave - through - doorsnede - title - benaming van hoofdstuk sector - sector, segment (van cirkel) - gear - wormwielsector (van stuurinrichting) - shaft - sectoras (van stuurinrichting) - - bushing - draagbus van stuursectoras secure, to - beveiligen, bevestigen, borgen, klemmen (in bankschroef), stevig vastmaken, vastklemmen, vastschroeven, vastspannen, vastzetten, verankeren securing bolt - borgbout - lever - vergrendelingshendel (van kantelcabine) - nut - borgmoer - pin - bevestigingspen, borgpen - strap - bevestigingsbeugel, klembeugel security - betrouwbaarheid, beveiliging, borg, veiligheid(smarge) - bolt - breekbout - light - controlelampje van diefstalalarmsysteem sedan - gesloten 2-deurs model van 1911 - (A) - auto met 4 portieren, met een vast dak voor minstens 4 per- sonen en een van de passagiersruimte gescheiden bagageruimte, 4- deurs auto, sedan sediment - aanslag, afzetting, bezinksel, neerslag, residu sedimentation - bezinksel, bezinking, sedimentatie sediment bowl - bezink(sel)kolf - chamber - bezinkselkamer, bezinkselruimte, vuilvanger - element - afscheidingskegel (in dieselbrandstoffilter) sedimentor - vochtafscheider, waterafscheider sediment space - bezinkselruimte seed - bultje (in lak), korrel (in lak), stofinsluiting (in lak) seeding - stof in de lak Seeger circlip - borgveer, Seegerring - clip - borgveer, Seegerring seek tuning - afstellen d.m.v.zoeken (radio) seeping - (door)sijpelen see-through reservoir - doorzichtig reservoir SEFI (Sequential Electronic Fuel Injection) (A) - sequentiële elektro- nische brandstofinjectie (Ford Zeta motor '92 en Mondeo '93) segment, to - onderverdelen segment - lamel (van startmotor), segment (van cirkel), stap (in stappen opbouwen) - type flexible coupling - segment type elastische koppeling seize, to - aantasten, blijven hangen (van klep), invreten, vastgrijpen, vastlopen (van motor), vastvreten seized bearing - ingevreten lager, uitgelopen lager, vastgelopen lager - engine - vastgelopen motor, vastloper seize up, to - vastklemmen, vastlopen, vastvreten seizing - opkrimpen seizure - vastgelopen motor/zuiger, vastlopen (van een onderdeel), vastloper select, to - sorteren, (uit)kiezen, uitzoeken selectable - inschakelbaar select button - keuzeknop, keuzetoets selecting bellcrank - keuze-as, keuzehevel, selectiehevel - - with selecting bellcrank support - selectiehevel met steun select inner lever - binnenste selectiehefboom (bak), keuzebus (bak) selection - keuze, selectie - lever - keuzehendel, selectiestang, selector (van automatische transmissie) selector - keuzehendel, keuzeschakelaar, selector (automatische bak) - block - schakelblok - button - keuzeknop, keuzetoets - cable - kabel (van schakelmechanisme) - dial - keuzeknop - finger - schakelvinger - fork - schakelvork (in versnellingsbak) - inner lever - binnenste vinger van selector - lever - keuzehefboom, keuzehendel (automatische bak), schakel- pook, selectiehefboom, selectiestang, selector (van automatische transmissie) - mechanism - schakelmechanisme - outer lever - buitense vinger van selector - rod - baladeuras, schakelas, schakelstang - shaft - baladeuras, schakelas, selectoras - slider - glijstuk van selector - spring - slectorveer - - seat - veerschotel van selectorveer - switch - keuzeschakelaar Selec-Trac (A) - 1. achterwielaandrijving of continue vierwielaandrijving (Jeep Cherokee), 2. 2WD en permanent 4WD met een mechanisch te blokkeren centraal differentieel (Jeep Grand Cherokee '93 in Amerika) select switch - keuzeschakelaar self-acting - automatisch, zelfwerkend - -adhesive tape - kleefband, plakband, zelfklevend band - -adjusting - zelfinstellend - - - seal unit - glijringafsluiting (bv. van waterppompas) - - - spindle - zelfstellende spindel - - - valve - zelfinstellende klep - -aligning bearing - zelfinstellend lager - -cancelling - zichzelf automatisch uitschakelend - -centering (A) - automatisch centrerend, zelfcentrerend - - - effect (A) - zelfrichtend effect van voorwielen - - - shoe brake (A) - rem met zelfcentrerende remschoenen - -centring - automatisch centrerend, zelfcentrerend - - - effect - zelfrichtend effect van voorwielen - -checking - zichzelf controlerend - -check mode - zelfdiagnosestand - -cleaning temperature - zelfreinigingstemperatuur (van bougie) - -cutting - zelftappend - - - screw - parkerschroef, plaatschroef - -diagnosis - zelfdiagnose - - - checker - zelfdiagnosetester - -diagnostic function - zelfdiagnosefunctie - -discharge - zelfontlading (van accu) - -drilling tapping screw - zelfborende plaatschroef, zelftappende plaatschroef - -drive car - huurauto zonder chauffeur - -energising - zlfactiverend, zelfbekrachtigend - -energizing (A) - zelfactiverend, zelfbekrachtigend Self Guided Vehicle (SGV) - zie SGV self-ignition - zelfontbranding, zelfontsteking - - - temperature (S.I.T.) - zie S.I.T. - -induction - zelfinductie - -levelling suspension - wielophanging met niveauregeling - -loading semitrailer - zelfladende oplegger - - - truck - vrachtwagen met laadkraan, zelflader - -lock nut - zelfborgende moer - -locking - zelfborgend - - - bolt - zelfborgende bout - - - differential - sperdifferentieel, zelfblokkerend differen- tieel - - - nut - zelfborgende moer - - - pliers - griptang (instelbaar) - -lubricating - zelfsmerend - -parking wipers - in uitgangsstand terugkerende ruitenwissers - -regulating - zelfregelend - -resonance - eigenresonantie - -sealing - zelfafdichtend - -service - zelfbediening - -stabilising - zelfstabiliserend - -stabilizing (A) - zelfstabiliserend - -steering - zelfsturend - -supporting body - zelfdragende carrosserie, zelfdragende opbouw (bv. bibliobus) - -starter - automatische starter, zelfstarter - -tapping - zelftappend - -tapping screw - parker, plaatschroef, zelftappende schroef - test - door auto zelf uitgevoerde functietest - - - automatic read-out - automatische uitlezing van door auto zelf uitgevoerde functietest - -timing regulator (STR) - zie STR - -tracking axle - meesturende as, zelfsporende as sell, to - verkopen Selt (Super European Low Tanker) - 3-voudige conische tankoplegger van 42.000 liter met een hoogte van slechts 2,92 m en een zwaartepunt dat 40 cm lager ligt dan bij traditionele voertuigen (gebouwd door LAG in samenwerking met BP) semi-annually - halfjaarlijks - -automatic - halfautomatisch, semi-automatisch - - - clutch - halfautomatische koppeling - - - gearbox - semi-automatische versnellingsbak Semi Automatic Manual Transmission (SAMT) - zie SAMT semi-automatic transmission (A) - semi-automatische versnellingsbak - -charged battery - half opgeladen accu semi circular - halfcirkelvormig - -circular plug - halfronde afdichting, halfronde plug - concealed - gedeeltelijk verborgen, halfverzonken ingebouwd - conductor - halfgeleider semiconductor (A) - halfgeleider Semi-Continuous Activated Sludge (SCAS) - zie SCAS semi-drop center rim (A) - semi-diepbedvelg - - - centre rim - semi-diepbedvelg semi-elliptic leaf spring - half-elliptische bladveer - -elliptical spring - half-elliptische bladveer - -floating axle - half ontlaste as, halfvrijdragende as - - - rear (SFR) axle - zie SFR axle - - - type piston pin - zuigerpen die klemvast in drijfstang is gemonteerd en zwevend in de zuiger - -forward control - half-frontstuur, semi-frontstuur - independent - halfonafhankelijk, semi-onafhankelijk Semi Knocked Down (SKD) - gedeeltelijk niet-gemonteerde eenheid semi-molding clutch plate (A) - halfgesinterde koppelingsplaat - -moulding clutch plate - halfgesinterde koppelingsplaat - -skilled mechanic - hulpmonteur - spherical - halfbolvormig - -trailer - oplegger - - - combination - opleggercombinatie - - - coupling - opleggerkoppeling semi-trailer inclination angle - maximum hellinghoekverschil tussen trekker en oplegger - - - inner turning radius - binnenste draaicirkel van oplegger- combinatie - - - overall length - opleggerlengte - - - prime mover - trekker van opleggercombinatie - - - support base - afstand voorsteun tot achteras (van oplegger) - - - train - opleggercombinatie - - - van - gesloten oplegger - - - wheel base - afstand hart koppeling tot hart achteras van oplegger - - - with swop-body - aanhangwagen met wisselsysteem voor combi-vervoer - -trailing arm - halve sleeparm, schuin geplaatste reactie-arm - -trailing link - getrokken wielarm, schuingeplaatste wieldraagarm - trim - gedeelde portierbekleding sender - gever (van meetinstrument), zender (van meetinstrument), zender van radio - gauge - oliedrukschakelaar, sensor, tankvlotter, temperatuurop- nemer, zender (van temperatuurmeter) sense, to - aftasten, meten (door sensor), ontdekken, opnemen, opsporen, registreren, vaststellen, voelen, zenden sensitive - gevoelig sensitivity - gevoeligheid (bv. voor het zoeken van radiostations) - boosted for searching out of weak stations - grotere gevoe- ligheid om ook zwakke stations te ontvangen (radio) sensor - aftaster, detector, opnemer, schakelaar, sensor, (signaal)gever, voeler, zender - body - sensorhuis - detection point - schakelpunt van sensor - lock release bolt - bout van sensorblokkering (van airbag) - - - pin - blokkeerpen (van airbag) - resistance - sensorweerstand - rotor - rotorsensor - - serrations - rotortanden van sensor, rotorvertanding - signal change - sensor signaalverandering - - level - sensor signaalniveau separable - afneembaar, demonteerbaar, verdeelbaar separate, to - (af)scheiden (van), loskomen, losmaken, splitsen, van el- kaar afhalen, uit elkaar nemen, (zich) scheiden van - - apart, gescheiden - air connection - aparte aansluiting voor luchttoevoer separated connector - losgeraakte stekker separately - afzonderlijk separater (A) - zie separator separate seat - (aparte) stoel separation - afscheiden, afscheiding, losscheuren, separatie, (tussen) ruimte, verbreking van contact, verwijdering - tool - slijpflex separator - middenberm, scheidingswand, separator, spatplaat, tussen- schot, tussenstuk, (water)afscheider - plate - scheidingswand (tussen accucellen) - tool - pakkingsnijder sequence - opeenvolging, reeks, rij, volgorde - number - serienummer, volgnummer sequential - achtereenvolgens plaatsvindend, sequentieel Sequential Electronic Fuel Injection (SEFI) (A) - zie SEFI sequential electronic multi-point injection - sequentiële elektronische benzine-inspuiting met 1 verstuiver per cilinder - - multi-port fuel injection - sequentiële elektroni- sche benzine-inspuiting met 1 verstuiver per cilinder - electronic port fuel injection (A) - sequentiële elektronische benzine-inspuiting met 1 verstuiver per cilinder - fuel injection - sequentiële benzine-inspuiting - gearbox - versnellingsbak met sequentële schakeling - injection - inspuiting die in volgorde van ontsteken plaats- vindt - manifold injection - sequentiële benzine-inspuiting met 1 ver stuiver per cilinder - multi-point injection - sequentiële benzine-inspuiting met 1 verstuiver per cilinder - multi-port fuel injection - sequentiële benzine-inspuiting met 1 verstuiver per cilinder - port injection - sequentiële benzine-inspuiting - transmission (A) - versnellingsbak met sequentiële schakeling serging - inhouden van motor bij constante wagensnelheid serial number - fabrieksnummer, serienummer, volgnummer series (#) - modellenreeks, rij, serie, serienummers - connection - serieschakeling - part - in serie gemaakt onderdeel - production - massaproductie, serieproductie - resistance - in serie geschakelde weerstand, overgangsweerstand, serieweerstand, voorschakelweerstand - resistor - in serie geschakeld weerstandselement - winding - hulpveldwikkeling, seriewikkeling - wound - in serie gewonden serrated - gekarteld, getand, zaagvormig - collar - gekartelde moer (aan snelheidsmeterkabel), getande kraag - lock washer - vlakke tandveerring - plate - gegroefde plaat, getande plaat - screw - bout met getande borgring - washer - tandveerring serration - karteling, vertanding - bolt - gekartelde bout, getande bout serrations - inkepingen, kartelrand, V-vormige groeven, vertanding serve, to - (be)dienen service, to - bedrijfsklaar maken, onderhouden, repareren - - bediening, dienstbetoon, dienstverlening, onderhouds(beurt), service(beurt), verzorging serviceability - bruikbaarheid serviceable - bedrijfsklaar, bruikbaar, gebruiksklaar, goed werkend service advisor - service adviseur service area - bereik (van radiozender), reikwijdte - bay - werkplek (in werkplaats) - bolt - servicebout - brake - bedrijfsrem, voetrem - can valve - servicetankklep (airco) - car - reparatiewagen - check book - servicecouponboekje - cheque book - servicecouponboekje - connector - diagnosestekker, onderhoudsstekker, servicestekker - cover - afdekplaat(je) (van service-opening) - cycle - onderhoudscyclus - data - afstelwaarden, servicegegevens - hole - servicegat, service-opening, toegangsopening voor het uit- voeren van onderhoud - - cover - afdekking van service-opening, beschermkap servicegat, dop voor service-opening, folie (onder portierbekleding), motorafschermdeksel - instructions - bedieningsvoorschriften, bedrijfsvoorschriften, gebruiksvoorschriften - interval - termijn tussen twee onderhoudsbeurten - lease - leasevorm waarbij financiering en alle beheerhandelingen extern plaats vinden - life - gebruiksduur - line - commandoleiding van luchtdrukremsysteem - manual - onderhoudshandleiding, reparatiehandleiding Service Mounting Technology (SMT) - zie SMT service outlet - agent, dealer, steunpunt - panel - bedieningspaneel - pit (A) - werkkuil - reminder indicator - waarschuwingslampje - schedule - onderhoudsschema - shop - werkplaats - specifications - onderhoudsgegevens - station - benzinestation, tankstation - system - onderhoudssysteem - tank - aanvoertank - technician - servicemonteur - temperature - bedrijfstemperatuur, werktemperatuur - vehicle - servicewagen - voucher book - servicecouponboekje - - booklet - servicecouponboekje - weight - bedrijfsgewicht - wire - servicedraadje, servicestekkerpendraad servicing - controlebeurt, onderhouden, verzorgen servo - bekrachtiger, servo(motor), versterker, zelfbekrachtigend - -assisted - zelfbekrachtigend - - - brake system - servoremsysteem - brake - servorem - - system - bekrachtigd remsysteem, servoremsysteem - cover - deksel van servo(huis) - housing - servohuis - motor - servomotor - shell - servohuis - steering - servobesturing, stuurbekrachtiging - type brake - type servorem - unit - bekrachtigingsmechanisme, servo-inrichting, servomechanisme set, to - aantrekken (parkeerrem), activeren, (af)stellen (van koplam- pen/ontstekingstijdstip), bepalen, harden, hard worden, in- schakelen (bv. van alarmsysteem), installeren, (in)stellen, monteren, (op)stellen (van apparatuur), plaatsen, uitdampen (van lak), vaststellen, vast worden, verharden, verstellen, vestigen (record), zetten - - aggregaat, eenheid, groep, ingesteld, inrichting, installatie, paar, reeks, (samen)stel, set, toestel - (Ls) - aanrijding met Londense taxi - at, to - instellen (op), zetten - bolt - (af)stelbout, (af)stelschroef, bevestigingsbout, borgbout, pasbout, (stel)bout - - at backing plate - ankerplaatbout (van rem) - chisel - koubeitel - hole - afstelgat - in motion, to - in beweging zetten - key - spie - load - voorspanning - mode - vastleggen (stand bij anti-diefstalbeveiliging) - noise - storingsgeluiden - nut - bevestigingsmoer, contramoer, (stel)moer - of gears - stel tandwielen, tandwielstelsel - off, to - afmeten, afpassen, uitzetten - of rings - set zuigerveren - on, to - aanzetten, inschakelen - parts (a set part is a part composed of one main part and its associated sub-parts) - hoofdonderdeel met bijbehorende onderdeeltjes - pin - centreerpen, stelpen, stelpin - plate - aanslag, bevestigingsplaat, montageplaat, bevestigingsstrip - pre-ignition - vaste voorontsteking - pressure - ingestelde druk - rear axle load, to (JE) - achteras belasten - ring - borgveer, klemring - -screw - (af)stelschroef, bevestigingsbout, bevestigingsschroef, borg schroef, instelschroef, klembout, klemschroef, puntschroef, (ver)stelschroef setscrew (A) - zie set-screw set screw hole - schroefgat - speed - ingestelde snelheid - switch - instelschakelaar - temperature - ingestelde temperatuur - the head lamps - de koplampen afstellen - - ignition timing, to - de ontsteking op tijd zetten - - parking brake, to - parkeerrem aantrekken setting - afstelling, ingebruikstelling, instelling - angle - instelhoek - bolt - stelbout - cam - stelnok - nut - contramoer, stelmoer - parts set - inbouwframe (radio) - point - stolpunt (van vloeistof) - process - uithardingsproces, verhardingsproces - room - wachtkamer (om verdunner van pas gespoten carrosserie langzaam te laten verdampen)ÞNÞ settings - bezinksel, neerslag, residu setting screw - bevestigingsbout (zonder moer), bevestigings-/stelschroef - speed - afsteltoerental, ingestelde snelheid, ingesteld toeren- tal, inslagtoerental, insteltoerental (carburateur) - system - ingebruikstelling van systeem - time - hardingstijd (van kit), uitdamptijd (van lak), verhar- dingstijd, zie ook flash time - values - afstelgegevens, instelwaarden settle, to - bezinken, instellen, neerslaan, tot rust komen, (zich) zetten (van lagers) settlement - afzetting, bezinksel, regeling, vaststelling settle the suspension, to - ophanging instellen (door voertuig te laten doorveren) settling chamber - gedeelte in windtunnel waar lucht tot rust komt settlings - bezinksel, neerslag, residu set-to-touch - kleefvrij (lak) - up, to - afstellen, afzetten, assembleren, in elkaar zetten, instal- leren, instellen, monteren, opbouwen, opstellen, opzetten, plaatsen - - a dial indicator, to - een meetklok opstellen, een meetopstelling maken seven-bearing - zevenmaal gelagerd severe - ernstig, heftig, hevig, zwaar severed wire harness - onderbroken kabelboom sewage - ongezuiverd afvalwater - vehicle - rioolreinigingsauto sewer, to - afwateren, lozen sewerage - afvalwater(afvoer) - cleaning tanker - modderzuiger - - truck (A) - rioolreinigingswagen - purification - zuivering van verontreinigd water SFR (semi-floating rear) axle - half(vrij)dragende achteras SGP (Shell Gasification Process) - eerste chemische stap in het SMDS- proces waar bij een temperatuur van 1200 gr.C in zes reactoren aardgas onder toevoeging van zuurstof partieel geoxideerd wordt tot synthese- gas (een mengsel van koolmonoxide en waterstof) SGV (Self Guided Vehicle) - zelfgeleid voertuig van automatisch trans- portsysteem (bv. in automobielfabriek) SH (Special Hump) - aanpassing aan standaardvelg om hiel van de band op zijn plaats te houden indien band leeg raakt shackle - beugel (van hangslot), (harp)sluiting, (regel)stang (van last- afhankelijke remdrukbegrenzer), schakel, schalm, schommel(stuk) (van autoveer), sluiting, veerarm, veerschommel - bolt - harpbout (van harpsluiting), veerbout - bracket - gaffel (van LSVP), regelstangbeugel - pin - veer(schommel)bout, veerschommelpen (van bladveer), schom- melpen - - bolt - (veer)schommelbout - pivot - veerschommel - plate - veerschommelplaat (twee stuks naast bladveer) - side - veerarmzijde shade - helderheid (van lak), schaduw, tint - (brightness) - helderheid (één van de drie elementen van kleur- onderscheiding) shaded area - gearceerd gedeelte, gestreepte plaats, uitspuitgebied (bij plaatselijk bijspuiten) - - gearceerd shade texture - uitgespoten gedeelte (van lak) shading - uitspuiten (van lak) shaft - (aandrijf)as (roterend), aandrijvende as, binnenkabel, staaf, steel (van hamer), transmissie-as - bearing - aslager (bv. van waterpomp), lager van aandrijfas - casing - buitenkabel - flange - asflens - forked end - gaffel, gevorkt aseind - hole - asopening - horsepower (s.h.p.) - as paardekracht (as pk), vermogen aan uit- gaande as - intermediate bearing support - middenlagersteun - journal - astap - seal - asafdichting - -sealing ring - afdichtring om as - speed - astoerental - spline end - glijspie-eind van as (in bak), spiebanen (bv. van as in bak) - tube yoke - aandrijfasgaffel - with driven gear - aangedreven as met tandwiel (van snelheidsmeter) - - - pinion shaft - aangedreven as met tandwiel (van snel- heidsmeter) - - driving gear - aandrijfas met tandwiel (van sneleheidsmeter) shake, to - schudden, stampen (van motor), trillen shallow - ondiepe plaats, ondiep(te) shank - asvormig gedeelte (van boor), bevestigingspen, kolf (van boor), schacht (van boor), steel (van boor) shape, to - vormen, vormgeven shape - doorsnede van gat, profiel, uiterlijk, vorm shaped cross member - geprofileerde dwarsdrager - hammer - profielhamer - spring - profielveer shape memory-spring - veer met vormgeheugen, vormgeheugenveer - of tooth - tandprofiel, tandvorm "Sharknose" (A) - "haaieneus" van Graham 96 Special auto van 1938 sharp - puntig, scherp, spits sharpen, to - puntig/scherp maken, (scherp)slijpen sharp tuning - fijnafstemming (van radio) - turn - scherpe bocht shatterproof - slagbestendig, slagvast, splintervrij - glass - splintervrij glas, veiligheidsglas shave, to - kaal maken, ontdoen van versiering shaved off (JE) - afgedraaid (bv. as op draaibank) shaver tool - schraapstaal shear, to - (af)schuiven - - afbraak (van olie tussen tandflanken in versnellingsbak), (af)- schuifspanning, afschuivende kracht, afschuiving, belasting door afschuiving, dwarskracht, knik, plooi, schuifkracht - force - afschuifkracht, dwarskracht - load - afschuifbelasting, afschuifkracht - off, to - afschuiven - pin - breekpen (bv. van lier), veiligheidspen shears - knipmachine, knipwerktuig, plaatschaar shear steel - extra hard staal (voor fabricage van gereedschap) - strength - (af)schuifspanning, (af)schuifsterkte, weerstand tegen afschuiving - stress - afschuifspanning - type mount - motorsteun waarbij motortrillingen door de veerkracht van het rubber in schuifrichtingen worden opgevangen sheath - huis, kabelmantel sheathe, to - afschermen, ontstoren sheating - bekleding, omhulsel sheave - poelie, schijf (van katrol) sheepskin - schaapsvacht (stoelbekleding), schapeleer sheeriness - afwijking in laklaag sheet - blad, blik, dekzeil (van vrachtauto), plaat, vel (papier) - gage (A) - plaatdikte - gauge - plaatdikte - iron - plaatijzer - - pan - beschermplaat, motorbeplating, spatscherm onder motor - - underguard - beschermplaat, motorbeplating, spatscherm onder motor - metal - blik, lichtmetaalplaat, plaatmetaal, plaatstaal, plaatwerk, staalplaat - - crimping tool - profileertang - - punch - ponstang - - radiator - radiateur met lamellenkoelblok - - - screw - metaalschroef, plaatschroef, zelftappende schroef - - - shear - blikschaar, plaatschaar - - - work - plaatwerk
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z