Woordenboek - letter R
R (reardrive) - achterwielaandrijving R (reverse) - achteruit (stand van versnellingsbak) RAC (Royal Automobile Club) - Koninklijke Automobiel Club (Engeland) race, to - doorslaan, slippen, laten razen (van motor), zeer snel rijden - - (kogel)loopbaan, lagerring, (loop)ring van kogellager/rollager, loopvlak, wedstrijdÞ raceabout (A) - lichte open toerwagen, standaardchassis met lichte tweezitscarrosserie race car (A) - racewagen, wedstrijdwagen - course - racebaan, racacircuit, wedstrijdbaan, wedstrijdcircuit - driver - coureur - engine - racemotor (in racewagen) racer (A) - race-auto, racewagen race the engine, to - motor laten razen, toerental onbelast laten oplopen - track - racebaan, (race)circuit, wedstrijdbaan, wedstrijdcircuit racing car - race-auto, racewagen, wedstrijdauto, wedstrijdwagen - engine (A) - racemotor (in racewagen) - of engine - doorrazen van motor, te hoog onbelast motortoerental - slick - gladde wedstrijdband voor droog weer - wet - wedstrijdband met profiel voor nat weer rack - bagagerek, (tand)heugel, tandreep, tandstang - and pinion jack - kelderwinde, ratelkrik - - - steering - rondsel- en tandheugelstuurinrichting - - - - gear - rondsel- en tandheugelbesturing - - - - linkage - tandheugelbesturing - & pinion steering rack housing stand (JE) - stuurhuisklem (om stuur- huis vast in bankschroef te zetten) - - - type steering gear housing (R&P) (JE) - zie R&P - bar - tandreep, tandstaaf, tand(heugel)stang - boot - stofkap van tandheugel, tandheugelhoes - bushing - lagerbus van tandheugel - cable - tandkabel (van elektrisch uit- en inschuifbare antenne - end - tandheugeleindstuk - guide - drukstuk (van tandheugel), tandheugelgeleiding - - seat - zitting van tandheugelgeleiding - - spring - tandheugelgeleidingsveer - - - cap - afstelbus (tandheugelbesturing), veerdop van tandheugelgeleiding - - - - lock nut - borgmoer van veerdop van tandheugel- geleiding - housing - stuurhuis (van tandheugelbesturing) - link - regelstang - pinion - tandheugelrondsel - top trailer (CE) - oplegger met zijschotten, rekken en zeilentop die door verwijderen van rekken en zeilen geschikt is om een vracht hout of staal te vervoeren (in Canada), rack top oplegger rad (JE) - radiateur radar detector - radarcontrole, radardetector, radarwaarschuwingsappa- raat, snelheidscontrole met radar - trap - snelheidscontrole d.m.v. radar radial - naar middelpunt gericht, radiaal, stervormig - (A) - radiaal(band) - ball bearing - radiaal kogellager (koppelingsdruklager) - bearing - radiaallager - clearance - radiale speling (bv. van tandwiel op as) - compressor - radiaalcompressor - direction - radiale richting - engine - motor met cilinders in stervorm, stermotor - flow - radiale stroming - - catalyst - radiaalstroomkatalysator - - catalytic converter - katalysator met radiale doorstroming, radiaalstroomkatalysator - force - centrifugaalkracht, loodrecht op lengte van as werkende kracht, middelpuntvliedende kracht, radiaalkracht - joint - radiale afdichting - play - radiale speling - ply (A) - radiaalband - - tire (A) - gordelband, radiaalband - - tyre - gordelband, radiaalband - run out - excentriciteit, hoogteslag, onrondheid, radiale slingering - seal - radiale afdichting - sealing ring - afdichtring om as - tire (A) - gordelband, radiaalband - - run-out (A) - hoogteslag in autoband, radiale slag van band - tyre - gordelband, radiaalband - - run-out - hoogteslag in autoband, radiale slag van band - wheel run-out - hoogteslag van wiel, radiale slag van wiel radiant heat - stralingswarmte, warmtestraling - surface - stralingsoppervlakte radiate, to - uitstralen (van warmte) radiation - (uit)straling (van warmte) - loss - stralingsverlies radiator - koeler, radiateur - blink - radiateurhoes - block - koelblok van radiateur - bottom tank - onderbak van radiateur - box - radiateurlichaam - bracket - radiateursteun - cap - radiateurdop, vuldop van radiateur - - tester - radiateurdoptester - - valve - overdrukklep in radiateur(vul)dop - case - koelblok, radiateurblok, radiateurlichaam - cleaner - radiateurreiniger - core - koelblok van radiateur - cover (A) - radiateurhoes - cowl - ventilatortunnel - cowling assembly - koelventilatorbeplating - drain cock - aftapkraan, aftappunt van radiateur, radiateuraf- tapkraan, radiateuraftappunt - - plug - aftapplug van radiateur - fan - aanjager, koelventilator - - cowling assembly - beplating rondom koelventilator - filler - vulopening van radiateur - - cap - radiateur(vul)dop - filling cap - radiateur(vul)dop - flush - radiateurreinigingsmiddel, radiateurspoelmiddel - frame - radiateurframe - grille - (radiateur)grille, radiateurscherm - hose - radiateurslang - inhibitor - antiroestmiddel voor radiateur - muff - radiateurhoes - pressure cap - drukdop van radiateur - reserve tank - expansievat - roller blind - radiateurrolhoes - screen - radiateurbeschermer, keienvanger - service tool set - radiateuronderhoudsset - shell - radiateurmantel - shutter - radiateurafdekplaat, radiateurhoes, radiateurjalouzie, radiateurscherm - side baffle cover - beschermplaat van radiateur - - support (side baffle) - koplampframe, radiateurzijsteun - stay - radiateurstang, radiateursteun - support - koplampframe, radiateurframe - tank - vloeistofreservoir van radiateur - tester - radiateurtester - top tank - bovenbak van radiateur - upper support - slotplaat radio - radio - aerial - radio-antenne - antenna (A) - radio-antenne - assembly - radiogedeelte - -cassette deck - radio-cassettedeck - control - afstandsbediening, radiografische besturing - - knob - bedieningsknop van radio - cut-out - inbouwruimte in dashboard voor radio Radio Data System (RDS) - zie RDS radio electric search type - radio met elektronische zoekfunctie - freguency - radiofrequentie - interference - radiostoring - - suppression - radio-ontstoring - panel - radiopaneel - receiver - radio-ontvanger - - /cassette player - radio/cassette-deck - -screened - radio-ontstoord - set - radio-installatie - -shielded (A) - radio-ontstoord - station - radiostation, radiozender - -tape player unit - radiocassette combinatie - telephone - autotelefoon Radio Text (RT) - zie RT radio traffic information - verkeersinformatie via radio - transceiver - radio zend-/ontvangapparaat - wave - golflengte van radio - - band - radiogolfgebied - - - select button - golfbandkeuzeschakelaar (van radio) radius - halve middellijn, radius (R, r), straal (van cirkel) - arm - duwstang, geleide-arm, reactie-arm, reactiestang, trekstang - link - duwstang, geleide-arm, reactie-arm, reactiestang, trekstang - of action - actieradius - - bend - bochtstraal, buigstraal - rod - duwstang, geleide-arm, reactie-arm, reactiestang, trekstang - - bracket - reactie-armsteun raffinate - geraffineerd product, raffinaat rag - lap, poetsdoek ragged - getand, met uitsteeksels, ongelijk, rafelig rag time - inschakeltijd - top (A) - cabriolet (automodel) (carrosserie met open kap) Rahmen (JE) - gefixeerd frame, stijf frame rail - (dwars)balk, lange staaf, olieschraapring, rail (van stoel), vang- rail - channel - dakgoot, regengoot - groove - dakgoot, regengoot railroad barrier - spoorboom railroader - speciale auto die zowel op de weg als op rails kan rijden rail-road service - rail-wegverkeer - road track crossing - spoorwegovergang rain - regen - cap - regenkap op luchtfilter - gutter - dakgoot, daklijst, regengoot - -proof - waterdicht raise, to - opkrikken (auto), oplichten, optillen, verhogen (toerental) raised air intake - verhoogde luchtinlaat (bij trucks) - countersunk head screw - schroef met verzonken lenskop - edge - opstaande rand - floor bus - dubbeldekker, dubbeldeksbus - roof - verhoogd dak Raised Roof Sleeper Cab (A) - verhoogde integrale slaapcabine (Freightliner FLD 120 '93) raising time - heftijd (van kipwagen) rake, to - (achterover) hellen, overhangen - - hoek tussen zitting en leuning van stoel - adjustment - hoekverstelling rally car - rallye-auto ram - door stuwen verhoogde inlaatdruk, hefcilinder, plunjer van hydrau- lische richtbank, plunjer van hydraulisch werktuig, stempel - air - langsstromende lucht, lucht onder druk, stuw-inlaatlucht - box - luchthapper (op motorkap) - drag - stuw-weerstand van inlaatlucht - effect - inlaatluchttoevoer onder druk - induction - inlaatluchttoevoer onder druk ramp - helling, oprijbaan (van autotransporter), oprit, verkeersdrempel Ramp Ahead - verkeersdrempel (taat op verkeersbord) ram pipe - luchtinlaatbuis waarin inlaatdruk door opstuwing wordt verhoogd ram pressure - stuwdruk rams and pulling posts - trekunit (carrosserieherstelgereedschap) random-access memory - willekeurig toegankelijk geheugen (van computer) RANDOM (RND) knob - knop om CD-speler de afspeelvolgorde te laten bepalen random noise - achtergrondgeluiden bij radio-ontvangst range - bereik, gebied, reeks, reikwijdte, serie, versnellingsstand (van automatische bak) - box - stapelbak - change box - stapelbak - group - naschakelgroep - of action - actieradius - - revolutions - toerentalbereik - ratio - overbrengingsverhouding tussen schakelgroepen van transmissie rape fuel - koolzaadolie (alternatieve motorbrandstof) - - engine - koolzaadmotor, op koolzaad lopende motor rapid - snel, vlug - transit - snelverkeer rare gas - edelgas rarely - zelden rare mixture - arm mengsel, mager mengsel rasp, to - afvijlen, gladmaken, raspen, schrapen, schurend geluid maken - - rasp(vijl) ratchet - (borg)vertanding, pal (grijpt in een vertanding), ratel(sleu- tel), tandrad met pal - brake - parkeerrem - handle - dopsleutelratel, ratelhandgreep - spanner - ratelsleutel - wheel - palrad, palwiel, ratelschijf, ratelwiel - wrench (A) - ratelsleutel rate - graad, maatstaf, mate, snelheid rated - nominaal, toelaatbaar - capacity - nominaal vermogen, nominale capaciteit (van accu), nominale inhoud - horse power - nominaal vermogen - output - nominaal uitgangsvermogen - power - continuvermogen, nominaal vermogen - speed - nominaal toerental - torque - nominaal koppel - voltage - nominale spanning, toelaatbare spanning rate of charge - laadsnelheid - - combustion - verbrandingssnelheid - - evaporation - verdampingssnelheid - - flow - doorgangssnelheid, doorstroomhoeveelheid, doorstroomsnel- heid, stroomsnelheid (vloeistof door leiding) - - oscillation - trillingsgetal - - speed - rijsnelheid - - transmission - overbrengingsverhouding - - turnover - omzetsnelheid - - wear - mate van slijtage rateshaping - vormgeving van het inspuitpatroon: eerst een kleine voorin- spuiting en als de vlam aan is, pas de rest rating - grenswaarde, indeling, toelaatbaar vermogen, toelaatbare belas- ting, toegestane waarde, waarderingscijfer ratio - (overbrengings)verhouding, verhoudingscijfer, verhoudingsgetal - of gearing - overbrengingsverhouding rat tail - rattestaart (vijl) - - - file - rattestaartvijl - 's-tail - rattestaart (vijl) rattle, to - klapperen, kraken, rammelen, ratelen - - (ge)rammel, geratel, rammelend geluid, rammeltje rattles - rammeltjes rattling - gekraak, gerammel, geratel, rammelen, ratelen - noise - krakend/rammelend/ratelend geluid RAV4 (Recreational Active Vehicle permanent 4WD) - autotype van Toyota (FunCruiser '94) raw material - grondstof, onbewerkt materiaal, ruw materiaal - oil - ruwe aardolie ray - bundel, licht(straal) rayon - kunstzijde, rayon - -belted tire (A) - textielgordelband - -belted tyre - textielgordelband razor blade - scheermesje - - (JE) - hobbymes - edge - scherpe knik in carrosserie (aangebracht door fabrikant) - - design - ontwerp van hoekige carrosserie - - hood - scheermesstijl motorkap (motorkap met scherpe randen) - knife - hobbymes RCOT (Rolling Contour Optimization Theory) - theorie ter verbetering van de dynamische bandcontour RDS (Radio Data System) - verkeersinformatiesysteem via radio (bv. van Grundig, Panasonic, Philips enz.) RDS-NEWS button - radioknop waarmee het lopende muziekprogramma bij de eerstvolgende nieuwsuitzending automatisch wordt onder- broken (Philips '94) reach - bereik, reikwijdte - of sight - gezichtsafstand react with, to - reageren met (chemisch) reaction - reactie, tegendruk, tegenwerking - arm - duwstang, geleide-arm, reactie-arm, reactiestang, trekstang - disc - reactieschijf (rembekrachtiger) - - case - reactieschijfhuis (rembekrachtiger) - distance - afgelegde afstand in de tijd die bestuurder nodig heeft om te reageren - force - reactiekracht - link - duwstang, geleide-arm, reactie-arm, reactiestang, trekstang - rod - duwstang, geleide-arm, reactie-arm, reactiestang, trekstang - - support - reactie-armsteun - strut - duwstang, geleide-arm, reactie-arm, reactiestang, trek- stang - time - reactieduur, reactietijd reactivating - opnieuw activeren reactive coil - inductiespoel - current diversion - omleiding van de stroom (bij het maken van puntlassen) reactivity - reactievermogen reactor (A) - reactor, stator (van koppelomvormer) - blade (A) - statorschoep read, to - (af)lezen (van instrument), opnemen, tellen readability - afleesbaarheid read a gauge, to - een meter aflezen reading - afgelezen waarde, aflezing, (schaal)aanwijzing (van meter) - error - (af)leesfout, aflezingsfout - fault - (af)leesfout, aflezingsfout - lamp - leeslampje re-adjust, to - bijregelen, bijstellen, naregelen, nastellen, opnieuw (af)regelen, opnieuw afstellen, opnieuw regelen read only memory (ROM) - programmageheugen van computer read/write head - lees-/schrijfkop, opneem-/weergeefkop (van cassettespeler) ready for driving - rijklaar - - operation - gebruiksklaar - - service - gebruiksklaar - - use - gebruiksklaar, klaar voor gebruik - mode - stand klaar - to install - inbouwklaar, klaar om te monteren, voorgemonteerd - - start - rijklaar, startklaar real - echt, effectief, reëel, werkelijk realign, to - opnieuw uitlijnen - -life condition - werkelijke toestand - size - natuurlijke grootte - time four-wheel drive - niet-uitschakelbare 4-wielaandrijving, permanente 4-wielaandrijving Real Time 4WD - enkele viscokoppeling tussen voor- en achteras (Honda) ream, to - naboren, (op)boren, (op)ruimen (van lager), rond gat groter maken, uitboren, uitslijpen reamer - ruimer (ger.), uitboorgereedschap reapply, to - opnieuw aanbrengen rear - achter(kant), achterste - axle - achteras, achterbrug - - beam - stijve achteras - - brake circuit - remleiding van achteras - - differential - achterasdifferentieel - - flange - achterasflens - - gears casing - achterashuis - - - housing - achterashuis - - housing - achterashuis, differentieelhuis - - load - achterasbelasting - - ratio - achterasoverbrengingsverhouding - - shaft - achteras, steekas achter - - - puller - achterastrekker - - tube - achteras(draag)buis, achterashuis, achterbrug - - unladen weight (RW) (JE) - achteras onbelast - ball bearing seat - zitting van achterste kogellager - band brake - achterste remband - bed - de volg-assen - bench - achterbank - body - achterzijde van carrosserie - - assy. - laadbak - - gate assy. - achterklep compleet (van pick-up) - bracket - achterschild - brake - achterrem - - automatic adjuster - automatische achterremsteller - bumper - achterbumper - - installation nut - achterste bumperbevestigingsmoer - bunk - de volgassen - carpet - vloerbedekking achterin - center seat belt - middelste veiligheidsgordel achterin, midden- gordel achterin - combination lamp - achterlicht(groep) - compartment - achtercompartiment - cover - achterdeksel, achterste deksel - cross member - achterste dwarsbalk, achterste subframe, trekhaakbalk - - rail - zie rear cross member - - shaft - achterste remas (van mechanisch remsysteem) - deck canopy - laadruimte-overkapping - - code - opbouwcode (chassisopbouw van vrachtwagen) - - lid (A) - bagageruimtedeksel, kofferruimtedeksel - - winglets (A) - achterspoiler - differential lock actuator - servo achterste sperdifferentieel - disc brake (RR D/C) (JE) - schijfremmen achter - door - achterklep, achterportier - - child-protector (JE) - kinderslot op achterportier - double tire (A) - dubbellucht achter - drive - achterwielaandrijving reardrive (R) (JE) - achterwielaandrijving rear-driver - auto met achterwielaandrijving rear dump - achterwaartse kipper - - truck - achterkipwagen - dumper - achterwaartse kipper - end - achterkant, achterstel, achterzijde - - - collision - aanrijding aan achterkant van auto - - cover - achterdeksel, achterplaat (van dynamo) - - frame - achterschild (van dynamo) - - plate - achterplaat, beschermplaat, tussenplaat - -- squat - inveren van achterzijde bij fel accelereren - engine - achterin gebouwde motor, motor achterin - engined - met achterin geplaatste motor, met motor achterin - epicyclic gear - achterste planetaire tandwielstelsel - -facing child restraint system - kinderzitje waarin het kind achteruit kijkt - fender (A) - achterspatbord, achterspatscherm - flap - achterklep - flasher light - richtingaanwijzer achter - floor cross member - dwarsbalk van achtervloer, traverse kofferbodem achter - - finish plate - afdeklijst van bagageruimterand, randlijst - - no. 1 crossmember - bagageruimtebodemtraverse nr. 1 - - pan - achtervloer, bagageruimtevloer achter - - - bumper front installation hole - voorste achterbumper montagegat - - partition panel - scheidingswand tussen passagiers- en motorruimte - - side member - achterste langsdrager, langsligger van achter- vloer, zijbalk van achtervloer - - - panel - bodemzijstuk van kofferruimte, zijpaneel van achtervloer - - light switch - schakelaar achtervloerverlichting - fog lamp - mistachterlamp, mistachterlicht - - - indicator - controlelampje van mistachterlamp/mistachterlicht - frame rail - chassis achter - gate - achterdeur(sponning) - - chain - ketting van achterklep (op pick-up) - hatch - achterklep (van stationcar) - head room - hoofdruimte achterin - heater - achterruitverwarming, verwarming achterin - - controls - bediening van achterverwarming - hood lock - sluiting van achterkant van vrachtwagen met canvas kap - lamp - achterlicht - light failure warning light - waarschuwingslampje voor defect achterlicht - lighting - achterverlichting - main bearing - achterste hoofdlager (van krukas) - mirror - achteruitkijkspiegel, binnenspiegel - - adjusting mechanism - spiegelafstelmechanisme - - base - voet van achteruitkijkspiegel/binnenspiegel - - bracket - steun/voet van spiegel - - glass - glas van achteruitkijkspiegel - - heating - spiegelverwarming - - stem - steel/steun van spiegel rearmost driving position - stoel in achterste stand rear-mounted - achterop gemonteerd rear-mounted engine - achterin gemonteerde motor, motor achterin - mudguard - achterspatbord, achterspatscherm - muffler (A) - achterste uitlaatdemper - multi-plate clutch - achterste lamellenkoppeling - opening hood - bagageruimtedeksel - outside seat belt - buitenste veiligheidsgordel achterin - overhang - achteroverbouw, gedeelte achter achteras - package trim - hoedenplaank - panel - achterpaneel, achterwand - parallel seat - in lengterichting geplaatste achterbank - parcel shelf - hoedenplank - personel light - leeslampje achterin - pillar - achterste dakstijl, C-stijl of D-stijl - - shield - bekleding van achterste stijl - post - achterste dakstijl, C-stijl of D-stijl - propeller shaft - aandrijfas naar achteras, achterste cardanas - quarter window glass - achterste zijruit, achterzijruitje - radius truck-tractor contour - bestreken baan van achtereind trekker uit hart van koppeling - reaction rod - achterste reactiestang - reflector - achterlichtreflector - room light switch - lichtschakelaar van achterruimte - (Rr) - achter(ste) - screen - achterruit - seat - achterbank, achterzitting - - back - achterbankleuning - seat belt - veiligheidsgordel achter - - catch - achterbankvergrendeling - - cushion - achterbankzitting - - cushion support brace - achterbanksteun, leuningframe - - entry - toegang tot achterbank - - rest - achterbankleuning - - side garnish - afdekking kniestuk - side - achterkant, achterzijde - - marker - markeringslicht/reflector op achterkant van auto - - - lighting - markeringslichten op achterkant van auto - - member - achterste langsdrager - - - impact absorbing area - botsenergie-absorberend gebied van achterste langsdrager - - member standard hole - standaardgat in achterste langsligger (bodem) - - - working hole - referentiegat in achterste langsligger (bodem) - silencer - achterste uitlaatdemper - spoiler - achterspoiler - spring - achterveer - - installation hole-inner - binnenste montagegat achterveer (bodem) - - assy. - bladveerpakket achter - - support front hole - voorste gat in achterste veerpootplaat - step - opstapje achter - - bumper (JE) - achterbumper met opstapje, achterbumperopstap - storage box - opbergvak(je) achter - support member - achterste steunbalk - suspension - achterwielophanging, achtervering - - arm - achterste draagarm - - tower - veerkoker van achterwielophanging - tire (A) - achterband - track - spoorbreedte achter - trailing wheel - niet-aangedreven achterwiel, sleepwiel - tread - spoorbreedte achter - turn signal lamp - richtingaanwijzer achter - tyre - achterband - under-ride protection - stootbalk (achteraan vrachtwagen) - valance panel - achterrand, achtertussenpaneel onder - vent window - uitklapbaar achterzijruitje - view - achteraanzicht - - clarity - zichthelderheid (via buitenspiegel) - - mirror - achteruitkijkspiegel, binnenspiegel - - - lever - hendeltje van verstelbare buitenspiegel - - TV system - achteruitkijksysteem (achterop camper of vrachtwagen) - vision mirror - achteruitkijkspiegel, binnenspiegel - wall - achterwand rearward - naar achteren - driving - achteruitrijden rear wheel - achterwiel - - bearing - achterwiellager - - brake - achterrem - - drive (RWD) - achterwielaandrijving - - kick-up - achterasboog van chassis - - springing - achterwielvering - - steering - achterwielbesturing - - - angle - wieluitslaghoek bij achterwiel-/4-wielbesturing - - suspension - achterwielophanging, achtervering - window - achterruit - - blinds - achterruitjalouzie - - defroster - achterruitverwarming - - - switch - schakelaar van achterruitverwarming - - demister - achterruitontwaseming - - glass - achterruit - - heater - achterruitverwarming - - heating - achterruitverwarming - - louver (A) - achterruitjalouzie - - louvre - achterruitjalouzie - - molding (A) - achterruitsierlijst - - moulding - achterruitsierlijst - - pillar - achterruitstijl, achterste dakstijl, C of D-stijl - - post - zie rear window pillar - - ring - achterruitsierlijst - - shelf - hoedenplank - - washer - sproeier van achterruit - - wiper - wisser van achterruit - wing - achterspatbord, achterspatscherm, vleugel op achterscherm - wiper - achterruitenwisser rearmost driving position - in achterste stand (van bestuurdersstoel) rearward driving - achteruitrijden re-assemble, to - opnieuw in elkaar zetten, opnieuw monteren, weer monteren re-assembling - hermontage re-assembly - hermonteren, (weer) monteren, hermontage re-balance, to - nabalanceren, opnieuw balanceren re-bore, to - opboren, opnieuw boren, opnieuw uitslijpen rebore, to - naboren, opboren, uitboren (van cilinders), uitslijpen
rebore, to - naboren, opboren, uitboren (van cilinders), uitslijpen rebored valve guide bushing bore dimension - boormaat van overmaat boring Ì voor klepgeleider, opgeboorde boring van klepgeleider rebound, to - terugspringen, terugveren, uitveren - - terugslag (van schokdemper), terugstoot, terugvering, ingaande slag van schokdemper - (and jounce) (A) - twee veren van schokdemper (de onderste veer voor rebound) - clearance - veerweg tijdens uitveren - clip - veerklem rebounding - uitveren - pressure space - opveeroliewerkruimte (van hydraulische schok- demper) rebound leaf - hulpveerblad - stroke - uitgaande slag (van schokdemper) - travel - zie rebound stroke - valve - opveerklep (van hydraulische schokdemper) rebuild, to - herbouwen, herstellen, opnieuw opbouwen, reviseren - - algehele revisie rebuilt alternator - gereviseerde dynamo, ruildynamo - engine - gereviseerde motor, ruilmotor rebush, to - cilinderbussen vervangen, verbussen recalibratable gauge (A) - opnieuw te kalibreren meter recall (A) - terugroepen, uit de handel nemen van auto's - campaign - terugroepactie (om kosteloos wijziging aan reeds afge- leverde auto's door dealers te laten uitvoeren) RECAP (RECycling of Automobile Plastics) - Eureka programma waarin auto- concerns en chemische industrie zijn vertegenwoordigd om interna- tionaal tot een volledige kringloop van de in de automobielbranche gebruikte materialen te komen recap a tyre, to - een buitenband van nieuw loopvlak voorzien receiver - accumulator, opslagreservoir, radio-ontvanger, verzamelaar, voorraadvat - and dryer assy. - reservoir, verzamelaar/voorraadvat en droger (airco) - /dryer - ontvanger/droger van airconditioningssysteem, verza- melaar/voorraadvat en droger - gauge - meter (van watertemperatuur) receptacle - asbakje reception - radio-ontvangst recess, to - inkepen, uitdiepen, uitsnijden - - holte, inkeping, insnijding, uitholling, uitsparing, verzonken deel recessed head bolt - inbusbout - - -type piston - komzuiger, zuiger met komvormige bodem - switch - verzonken schakelaar recharge, to - bijladen (accu), opladen, opnieuw laden, vullen (van een systeem) rechargeable battery - oplaadbare batterij recheck, to - opnieuw controleren reciprocally proportional - omgekeerd evenredig reciprocate, to - heen-en-weer bewegen, op-en-neer bewegen reciprocating engine - zuigermotor - mass - heen- en weergaande massa, op- en neergaande massa - motion - heen- en weergaande beweging, op- en neergaande beweging - movement - heen- en weergaande beweging, op- en neergaande beweging - type compressor - type compressor met heen- en weergaande delen (airco), zuigercompressor recirculate, to - hercirculeren, steeds opnieuw circuleren, terugvoeren recirculating ball-and-nut steering - kogelkringloopstuurinrichting - ball pipe - omloopbuis van kogelkringloopstuurinrichting - - steering - kogelkringloopstuurinrichting - - type steering gear - kogelkringloopstuurinrichting, kogelkringlooptype stuurhuis recirculation - hercirculatie, opnieuw circuleren, recirculatie, terug- voer - of exhaust gases - uitlaatgasrecirculatie recline, to - achterover leunen, achterover zetten (van rugleuning) recliner knuckle - rugleuningscharnier reclining lever - verstelhendel (van rugleuning) - seat - slaapstoel, verstelbare stoel - - adjuster - leuningscharnier - - back adjuster assy. - verstelinrichting van stoelleuning recoat, to - opnieuw aanbrengen/voorzien van afdichtings- en borgmiddel recoating - opnieuw aanbrengen/voorzien van afdichtings- en borgmiddel recognise, to - herkennen recognize, to (A) - herkennen recoil - terugloop, terugslag, terugspringen, terugstoot recommend, to - aanbevelen, voorschrijven recommendation - aanbeveling, voorschrift recommended speed - aanbevolen motortoerental, aanbevolen snelheid recon. (reconditioned) - gerevideerd, gereviseerd recondition, to - herstellen, opknappen, opnieuw in goede staat brengen, revideren, reviseren reconditioned (recon.) - gerevideerd, gereviseerd - brake drum - uitgedraaide remtrommel - engine - gerevideerde motor, revisiemotor, ruilmotor reconditioning - herstel, revisie reconnect, to - verbinding herstellen, weer aansluiten, weer vastzetten reconstruct, to - herbouwen, verbouwen reconstruction - reconstructie, restauratie, vernieuwing recooling - koeling van inlaatlucht na oplading record, to - noteren, opslaan (in geheugen), vastleggen recorder - recorder, registrerende meter, tachograaf recording drum - registreertrommel - head - opnamekop (van cassettespeler), opneemkop - instrument - registrerende meter, schrijvende meter - speedometer - tachograaf - unit - registreereenheid recored radiator - radiateur met nieuw koelblok recover, to - aftappen, bergen, takelen re-cover, to - opnieuw overtrekken recoverable - opnieuw bruikbaar, recyclebaar, regenereerbaar - material - opnieuw bruikbaar materiaal recovering truck - bergingsvoertuig, kraanwagen, takelwagen recover refrigerant, to - koelmedium aftappen (van airco) recovery - berging, hergebruik, herstel - machine - aftapinstallatie, vulapparaat (van koelmedium in airco), vulstation (voor aircosysteem) - request - verzoek van fabriek tot terugzenden van bv. gebruikte onderdelen voor onderzoek - service - bergingsdienst, sleepdienst - tractor - wrakkentransporteur - vehicle - bergingsvoertuig, bergingswagen, kraanwagen, takel- wagen - winch - bergingslier Recreational Active Vehicle permanent 4WD (RAV4) - zie RAV4 recreational trailer - caravan - vehicle - camper, kampeerauto, motorhome Recreational Vehicle Runner (RVR) (JE) - zie RVR recreation vehicle (RV) (A) - kampeerauto, recreatievoertuig, vrijetijds- voertuig rectangle - rechthoek rectangular - in/met de vorm van een rechthoek, rechthoekig - compression ring - compressieveer met rechthoekige doorsnede waarvan aan de binnenkant de bovenhoek is afgekant - control arm - dwarsgeplaatste wieldraagarm - coupling - kniekoppeling - head light - rechthoekig gevormde koplamp - -section member - doosvormige draagbalk rectified current - gelijkgerichte stroom - voltage - gelijkspanning rectifier - diode(brug), gelijkrichter - bridge - diodebrug, gelijkrichtbrug - end frame - achterschild (van dynamo) - holder - diodebrug - pack - gelijkrichter - terminal - veldaansluiting rectify, to - gelijkrichten rectifying diode - gelijkrichtdiode rectilinear - rechtlijnig recuperate, to - recupereren, terugtrekken, terugwinnen recuperating chamber - compensatiekamer, compensatieruimte (bv. van schokdemper) recuperation of energy - terugwinning van energie recyclability - mogelijkheid tot hergebruik recycable material - opnieuw bruikbaar materiaal, sloopmateriaal dat kan worden hergebruikt recycle, to - hergebruiken, herwinnen, omsmelten, opnieuw bruikbaar maken recycler - apparaat dat bv. koelvloeistof opnieuw voor gebruik geschikt maakt, recycle-apparaat recycling - hergebruik (van materialen), herwinnen, terugwinning RECycling of Automobile Plastics (RECAP) - zie RECAP recycling plant - recyclingbedrijf red - rood - cross mark - Rode Kruis teken (op ziekenwagen) reddish - roodachtig - purple - aubergine - yellow - roodgeel redesign, to - herontwerpen, opnieuw ontwerpen, reconstrueren red-hot - roodgloeiend, roodheet - lead - (lood)menie, rode menie, rood lood (anticorrosiepigment in lak) redline rpm - rode streep op toerenteller voor max. toerental reduce, to - beperken, reduceren, verkleinen, verkorten, verlagen, verminderen - channel separation, to - overgaan op geringere kanaalscheiding (om overmatige storing op radio te voorkomen) reducer - reduceerklep, verloopstuk reduce speed, to - snelheid verminderen reducing nipple - verloopnippel - pipe - verloopstuk - sleeve - verloopmof - valve - reduceerklep reduction - reductie, verkleining, vermindering - case - vertragingstandwielhuis - connection - verbindingsstuk met kleiner wordende diameter - gear - lage gearing, lage overbrenging, reductie(tandwiel), tandwielvertraging, vertragingstandwiel - gearbox - reductiekast, tandwielvertragingskast - - casing - reductiebakhuis, reductietandwielkast - - housing - reductiebakhuis - gear case - reductiehuis, reductietandwielkast - ratio - overbrengingsverhouding die een verhoging van het toe- rental bereikt - spur gear - reductietandwiel met rechte tanden - starter motor - reductiestartmotor - valve - reduceerklep redundancy - een deel van de elektronische schakeling neemt de functie van een ander defect onderdeel over redundant - overtollig, werkloos - tire (JE) - overtollige/versleten buitenband reed switch - glasschakelaar, reed-schakelaar - valve - (aan)zuigklep, éénrichtingklep, membraanklep, reed-klep, terugslagklep, trilklep, tongklep, vlinderklep reefer - koel(vracht)wagen - body - koelopbouw reel - haspelwiel, (kabel)haspel, klos, rol, spoel, trommel reface, to - slijpen (van kleppen), van een nieuwe laag voorzien, voering vernieuwen (koppelingsplaat, remschoen) reface the clutch, to - nieuwe koppelingsvoering monteren - the valves, to - de kleppen slijpen refacing angle - revisiehoek (van klepzitting), slijphoek (klepzitting) refer to - raadplegen, verwijzen naar reference - noot, ter informatie, ter referentie, verwijzing - dimensions - referentiematen, uitgangsafmetingen - fuel - contrabrandstof, normbrandstof, referentiebrandstof - hole - meetgat (aan carrosserie), meetpunt - mass - referentiemassa (van voertuig) - number - kenmerk, referentienummer, verwijsnummer - point - meetpunt, referentiepunt, uitgangspunt, vast punt referring to - verwijzen naar refill, to - bijvullen, opnieuw vullen refillable - opnieuw te vullen, opnieuw vulbaar refine, to - raffineren (aardolie), reinigen, schoonmaken, verfijnen, veredelen van metaal, zuiveren, zuiver maken/worden refinery - raffinaderij refinish, to - afdraaien (remschijf), nabewerken, opnieuw afwerken, uit- draaien (remtrommel) refit, to - herstellen reflect, to - reflecteren, terugkaatsen, weerkaatsen, weerspiegelen reflecting number plate - reflecterende kentekenplaat/nummerplaat - triangle - gevarendriehoek, reflecterende driehoek reflection - reflectie, spiegeling, terugkaatsing, weerkaatsing - surface - reflecterend oppervlak reflective triangle - gevarendriehoek, reflecterende driehoek reflectivity - reflectievermogen, reflectiviteit, vermogen tot reflectie, weerkaatsingsvermogen reflector - hitteschild, reflector (van lamp) reflectorise, to -reflecteren reflectorize, to (A) - reflecteren reflex - reflexbeweging, weerspiegeling reflow acrylic - thermoplastische acrylaatmoffellak reform, to - reformeringsproces tijdens fabricage van benzine reformulated petrol - benzine van nieuwe samenstelling, verbeterde benzine refraction of light - lichtbreking refractive index - lichtbrekingsindex refractivity - lichtbrekingsvermogen refractory - hittebestendig, vuurvast refrigerant - freon (in airco), koelmedium, koelmiddel (van airco), koudemiddel - charge - vulling van koelsysteem (airco) - charging gauge - vulset koelmedium (voor airco) - compressor - compressor van airco - container - koelmediumtank - drain service valve - meetklep koelmedium (van airco) - gas - koelmedium in gasvorm - line - freonleiding (airco), koelmiddelleiding (airco) - R-12 - freon R-12, koelmedium R-12, koelmiddel R-12 - temperature switch - koelmediumtemperatuurschakelaar - unit - koelapparaat van airco refrigerated body - koelopbouw - charge - koelmiddelvulling - semitrailer - oplegger met koelinstallatie - trailer - koeltrailer - transport - koeltransport - truck - koelwagen - vehicle - koelwagen refrigerating cycle - koelcyclus (airco), -procédé - system - koelsysteem refrigeration - koeling - cycle - koelcyclus (airco), koelprocédé - system - koelingsgedeelte van airco refrigerator - condensor (airco), koelinrichting (van koelwagen) - truck - koel(vracht)wagen - vehicle - koel(vracht)wagen refuel, to - brandstof tanken refuelling point - tankstation refuge - vluchtheuvel refuse - afval, vuilnis - collecting vehicle - vuilniswagen - collector - vuilniswagen - container - afvaltank, vuilcontainer - truck (A) - vuilniswagen regarding to - met betrekking tot regardless of - afgezien van, onafhankelijk van, ongeacht regenerate, to - regenereren, terugwinnen, verbeteren, voor hergebruik geschikt maken regeneration - herwinning, regeneratie, terugwinning regenerative braking - elektrisch remmen door recuperatie regenerator - warmtewisselaar regional bus - streekbus register, to - een stand aanwijzen, optekenen (door instrument), registreren - - luchtschuif, luchtuitblaasopening, uitstroomopening, register registration - typegoedkeuring - certificate - kentekenbewijs - number - kentekennummer - papers - autopapieren, kentekenbewijs registration plate - kentekenplaat, nummerplaat - - lighting - kentekenplaat/nummerplaatverlichting regraded quality - buitenband met schoonheidsfout die gelijke prestaties kan leveren als eerstekeusband maar moeilijker te balanceren is door aanwezigheid van grotere axiale of radiale afwijking re-grease, to - opnieuw smeren re-grind, to - bijslijpen, opnieuw slijpen, opschuren re-groovable tyre - buitenband die van nieuw loopvlak kan worden voorzien re-groove, to - opsnijden (buitenband) re-ground - opnieuw geslepen (bv. krukas) re-ground crankshaft - (op ondermaat) geslepen krukas regulable - regelbaar, verstelbaar regular - normaal, regelmatig - cab - normale cabine - combustion - gelijkmatige verbranding - gasoline (A) - normale benzine - grade gasoline (A) - normale benzine - - petrol - normale benzine regularity - gelijkvormigheid, onbekend traject in een automobielwed- strijd dat met een vaste snelheid moet worden gereden, re- gelmaat, regelmatigheid regular petrol - normale benzine - production option - standaarduitrusting - service - buslijndienst - service bus - lijnbus - type bulb - normale gloeilamp regulate, to - afstellen, bijstellen, instellen, leiden, regelen, sturen regulated pressure - afgeregelde druk regulate the valves, to - kleppen stellen regulating control - regelstang - nut - stelmoer - piston - regelplunjer, regelzuiger - pressure - regeldruk, stuurdruk - range - afregelbereik, instelbereik - resistor - regelbare weerstand, rheostaat - screw - regelschroef, stelschroef - spindle - regelpen - spring - regelveer - system - regelsysteem, stuursysteem - valve - (druk)regelklep, stuurklep - voltage - afgeregelde spanning, (af)regelspanning regulation - bepaling, besluit, regeling, reglementering, verordening, voorschrift - range - regelbereik, regelgebied regulations - reglement - governing driving hours - Rijtijdenbesluit (regeling die uitwerking geeft aan de Rijtijdenwet) - - speed and time of travel - Rijtijdenbesluit (rege- ling die uitwerking geeft aan Rijtijdenwet) regulator - regulateur, (spannings)regelaar - adjusting arm - afstelarm van spanningsregelaar - and rear oil pump drive gear - aandrijftandwiel voor regulateur en achterste oliepomp - base - voetplaat van regelaar - handle - raamslinger, ruitslinger - link - regulateurhendel - valve - (druk)regelklep, regelventiel, regulateurklep - - piston - regulateurklepplunjer - voltage - regelspanning reheat, to - opnieuw verwarmen, opwarmen reheat system - herverwarmingssysteem reimburse, to - kosten terugbetalen, vergoeden Reid vapor pressure (A) - Reid dampspanning van benzine Reinf (Reinforced) - 1. vermelding op buitenband (is een versterkte band voor aanhangwagens, caravans, kampeerwagens, lichte bedrijfswagens en terreinauto's), 2. versterkt reinforce, to - pantseren, steviger maken, versterken, verstevigen reinforced - versterkt, verstevigd Reinforced (Reinf) - zie Reinf reinforcement - versterken, versterking, verstevigen, versteviging - plate - verterkingsplaat reinsert, to - er weer insteken, opnieuw inbrengen, opnieuw insteken reinstall, to - opnieuw monteren, terugplaatsen, weer monteren reject, to - afkeuren, afwijzen, ongeschikt verklaren relationship - relatie, verband, verhouding relative - betrekkelijk, relatief - density - relatieve dichtheid - error - relatieve fout - humidity - relatieve (lucht)vochtigheid - viscosity - relatieve viscositeit - wind - rijwind relay - relais, toevoer - actuating voltage - relais inslagspanning, relais werkspanning - box - relaisdoos, relaiskast - case - relaiskast - circuit - relaiscircuit, relaisschakeling - control valve - door relais gestuurde klep, relaisklep - driver (CE) - "verse" chauffeur die truck verder rijdt over lange afstanden in Canada - emergency valve - aanhangwagennoodremklep, relais noodremklep - rod - overbrengingsstang, stuurstang, verbindingsstang - - end - stuurstang(eind) - valve - door relais gestuurde klep, relaisklep release, to - laten opkomen (koppelingspedaal), loslaten (gaspedaal), losmaken, loszetten, ontgrendelen, ontsnappen (gas), ont- spannen, opheffen, uitschakelen, verbreken, vrijgeven, vrijlaten, vrijzetten - - terugtrekinrichting, uitschakelmechanisme - a spring, to - een veer ontspannen - bearing - druklager (van koppeling), koppelingsdruklager - - and sleeve assembly - ontkoppelingsschuifstuk - - hub inside groove - groef aan binnenzijde van druklager - - retainer - druklagerbus, druklagerhouder - bolt - losbout - cable - ontgrendelingskabel - collar - druklager - cylinder - ontkoppelingscilinder, werkcilinder - - set bolt - bevestigingsbout van werkcilinder (van koppeling) released - los(gelaten), niet-ingedrukt, vrij (parkeerrem) release finger - drukvinger (van koppeling) - fork - (koppelings)gaffel, koppelingsvork, ontkoppelingshefboom, ontkoppelvork - - support - steun koppelingsvork - handle - ontsluithendel - lever - drukvinger (van koppeling), ontkoppelingshefboom, ont- sluithendel - - adjusting screw - drukvingerstelbout - - axle - drukvingeras - - plate - druktafel (van koppeling) - - support - steun voor drukvinger - mechanism - losbreekinrichting (aanhangwagen), slotopeningsmecha- nisme (veiligheidsgordel), uitschakelmechanisme - pad - ontkoppelingshefboom - point - aangrijpingspunt, ontkoppelpunt - rod adjusting screw - drukstangstelschroef - shaft - ontkoppelingsas - sheet - beschermfolie (bv. op sierlijst), beschermlaag (van dubbelzijdig plakband) - sleeve - ontkoppelingsschuifstuk - - guide - geleidebus - spring - loslaatveer, terugstelveer, terugtrekveer - the accelerator, to - gas loslaten, vaart minderen - - brake, to - de rem loslaten - - clutch, to - het koppelingspedaal laten opkomen - thrust bearing - druklager (koppeling), ontkoppelingsdruklager - time - lostijd - valve - losklep, luchttoevoerklep, ontlastklep - yoke (A) - ontkoppelingsvork releasing pressure - openingsdruk - spring - ontspanveer, terugtrekveer - time - afvaltijd van relais reliability - bedrijfszekerheid, betrouwbaarheid - of operation - bedrijfszekerheid reliable - bedrijfszeker, betrouwbaar relief - ontlasting, verdieping in zuigerbodem relief ball - ontlastkogel - cock - compressiekraan - port - terugstroomopening - ring - ontlastring (van inspuitpomp) - - of delivery valve - opstaande rand van persklep - valve - afblaasklep, ontlastklep, overdrukklep, overdrukventiel, overstroomklep - volume - ontlastvolume relieve, to - lichter maken, ontlasten, opheffen, vergemakkelijken, ver- lichten, vrijkomen reline, to - bekleden, opnieuw ingieten van lagerschaal, opnieuw in lijn brengen, verbussen (van cilinder), vernieuwen van voering - a bearing, to - een lagerschaal ingieten - the brake, to - nieuwe remvoering monteren - - clutch, to - nieuwe koppelingsplaatvoering monteren relock, to - opnieuw vergrendelen, weer vergrendelen remain bolt (JE) - bevestigingsbout - on, to - aanblijven (licht), blijven branden (licht) remaining length of threads - overblijvend schroefdraaddeel remanence - remanentie, remanent magnetisme remanufactured alternator (A) - gereviseerde dynamo remark - opmerking remarkable looseness - te grote speling remeasure, to - nameten, nogmaals meten, opnieuw meten remedy, to - verhelpen - - middel, opheffing van storing, oplossing, remedie reminder - herinnering, waarschuwing remold, to (A) - 1. buitenband tot en met de hielen van nieuw loopvlak, rubber en van genormaliseerde bandaanduidingen voorzien, 2. omvormen, 3. opnieuw vormen - tire (A) - gecoverde buitenband remote control - afstandsbediening, afstandsbesturing, afstandsregeling, stuurversnelling - - key - sleutel waarmee op afstand portieren worden bediend - - mirror - elektrisch bediende/verstelbare buitenspiegel - - outside mirror - op afstand bedienbare spiegel - filler - buitenvuller van autogassysteem remould, to - 1. buitenband tot en met de hielen van nieuw loopvlak, rub- ber en van genormaliseerde bandaanduidingen voorzien, 2. omvormen, 3. opnieuw vormen - tyre - gecoverde buitenband remount, to - hermonteren, weer monteren, weer plaatsen remounting - weer inbouwen removable - afneembaar, demontabel, uitneembaar, verplaatsbaar, verwij- derbaar, verwisselbaar, wegneembaar - body - wissellaadbak - rim flange - demontabele zijring (van velg) - tilt - afneembare huif met kapkleed removal - opheffing, uitbouwen, verplaatsing, verwijderen, verwijdering - van - verhuisauto, verhuiswagen remove, to - afnemen, demonteren, losdraaien, losnemen, opheffen (van storing), uitnemen, uittillen, verplaatsen, verwijderen, wegnemen - a malfunction, to - een storing opheffen Remove and Reinstall/Replace (R&R) (JE) - zie R&R remove by recoil, to - verwijderen door terugslag - - torch-cutting, to - verwijderen met snijbrander remover - trekgereedschap, trekker - & replacer (JE) - de- en montagegereedschap, de- en montagehulp- stuk, stempel (ger.) - - - handle (JE) - stempelhouder (ger.) remove the danger, to - voorzorgsmaatregelen nemen renew, to - vernieuwen, vervangen renewal - vervanging renovate, to - herstellen, vernieuwen, vervangen rent, to - huren (auto of bus) rent a car, to - een auto huren rent-a-car (A) - huurwagen rental car - huurauto rented car - huurauto renter - huurder (van auto) REO - Amerikaans vrachtautomerk genoemd naar de initialen van de oprich- ter ”R.”E. ”O lds repack, to - opnieuw met vet verpakken/vullen, smeren (bv. van stuur- kogel) repaint, to - herstelspuiten, opnieuw spuiten (van reeds gespoten auto) repainting process - herstelspuitprocedure repair, to - herstellen, maken, repareren, verhelpen (storing) - - herstel(ling), reparatie repairable - herstelbaar, repareerbaar, te repareren repair agent - reparatiemiddel - as necessary - repareer waar nodig - bay - werkplek in reparatiewerkplaats - bench - richtbank - handbook - reparatiehandboek, werkplaatshandboek repairing outfit - reparatiebenodigdheden repair instruction - reparatie-instructie/wenk - kit - reparatiekit, reparatieset - manual - reparatiehandboek, reparatiehandleiding - order - reparatie-order, werkorder - paint - reparatielak - pit - reparatieput - shop - herstelplaats, reparatie-inrichting, reparatiewerkplaats - specifications - reparatievoorschriften - time - reparatietijd - - truck - rijdende werkplaats - truck - reparatiewagen repatriation - repatriëring (van auto) repeat, to - herhalen, opnieuw doen repeatedly - herhaaldelijk repeated stress failure - vermoeidheidsbreuk repeat (RPT) knob - zie RPT knob repeat repair - herhalingsreparatie, tweede reparatie betreffende zelfde klacht/onderdeel rephosphorized steel - gefosforiseerd staal replace, to - opnieuw plaatsen, terugplaatsen, uitwisselen, vernieuwen, vervangen, verwisselen replaceable - uitwisselbaar, vervangbaar, verwisselbaar replace as an assembly, to - compleet vervangen - by, to - vervangen door replacement - ruil, vernieuwing, vervanging - engine - revisiemotor, ruilmotor - part - ruilonderdeel, vervangingsonderdeel - stone set grit (A) - set vervangingsstenen voor apparaat om verglaasde cilinderwand te honen replacer - stempel - set - vervangingsset (ger.) replacing - inbouwen, vernieuwing, vervanging
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z