Woordenboek - letter Q
QA (quality assurance) - kwaliteitsbewaking, kwaliteitsborging, kwali- teitszekerheid QC (quality control) - kwaliteitsbeheersing, kwaliteitscontrole QFD (quality function deployment) (JE) - managementmethodiek om een be- trouwbaar produkt te ontwikkelen en voor het eerst toegepast in '66 in Japan quad - vierwielaangedreven terreinvoertuig, vierwielige terrein "motor- bike", vierzijdig Quadralink (A) - 1. achterophanging bestaande uit vier stangen met twee dwarse draagarmen en een getrokken draagarm (Ford Mondeo CLX 1.6 '93), 2. achterwielophanging met vier reactiestangen en een torsiestabilisator (Ford Mondeo '93) quadralink rear suspension - achterwielophanging met 4 reactiestangen quadrangle - rechthoek, vierkant quadrangular - rechthoekig, vierhoekig quadrant - cirkelsector (een vierde deel van cirkel), kwadrant (van cir- kel), (schakel)segment, tandsegment (van tandwiel) - spring - stelveer quadrate - vierkant (bijv.nw.) Quadra Trac (A) - keuze uit hoog en laag in de tussenbak terwijl een viscokoppeling automatisch de vereiste sperwerking op het centrale differentieel verzorgt (Jeep Grand Cherokee '93 in Europa), vierwielaandrijving (Jeep Wrangler) quadruple - vierdelig, viervoudig - case axle - 1. gecombineerd huis (waarin bv. versnellingsbak, middendifferentieel, voordifferentieel en tussenbak zijn ondergebracht), 2. huis waarin vier verschillende eenheden zijn ondergebracht qualified technician - bevoegd technicus, deskundige monteur qualifier - qualificatieband met meer grip die alleen tijdens tijd- trainingen wordt gebruikt omdat de levensduur te kort is om volle race te rijden quality - eigenschap, kwaliteit - assurance (QA) - zie QA - control (QC) - kwaliteitsbeheersing, kwaliteitscontrole - - system - kwaliteitscontrolesysteem - function deployment (QFD) (JE) - zie QFD - improvement - kwaliteitsverbetering - upgrading - kwaliteitsverhoging quantity - aantal, grootheid, hoeveelheid, kwantiteit, quantum - production - massafabricage, massaproductie quart (qt) - quart (eenheid van volume) quarter body moulding - sierlijst van zijpaneel - door window frame moulding - achterzijruitsierlijst - elliptic leaf spring - kwart-elliptische bladveer - inside trim board - bekleding van achterbinnenscherm - light - achterzijruit, ventilatieruitje, zijruitje achter - of a turn - kwartslag - panel - achterpaneel, achterscherm, zijpaneel (van bekleding) - - brace - achterschermsteun, zijpaneelversterking - - lower extension - bagagebodemzijstuk, lage verlenging van bagagebodemzijstuk - - outside moulding - achterschermsierlijst - pillar - kniestuk - trim - zijpaneel (van bekleding) - - board side ventilator - ventilatieroosterzijpaneel - - panel board assy. - bekleding binnenscherm, bekleding van binnenzijde achterscherm - turn fastener - bevestigingsschroef die met een kwartslag moet worden vastgezet - vent - ventilatieruitje, zijraampje - - duc - luchtmond van ventilatierooster - - louver - ventilatierooster achter - ventilation louver - ventilatierooster achter quarter wheel house brace - zijpaneelversterking - - - center gusset (A) - hoekplaat van achterwielkast van achterwielkuip, wielkuipversterking - - - inner panel - binnenwielkast, binnenwielkuip - - - outer - - buitengedeelte van wielkast, buitenge- deelte van wielkuip - - - panel - wielkuip - window (A) - (achter)zijruit, achterste zijruit, ventilatieruit- je, zijraampje - - glass - achterste zijruit, achterzijruit, derde zijruit - - lock - achterzijruitsluiting quartz - kwarts - clock - kwartsklok - halogen lamp - halogeenlamp - iodine bulb - halogeenlamp - tuning system - kwartsafstemsysteem van radio quattro drive - vierwielaandrijving queer noise - vreemd geluid quench, to - blussen, doven, plotseling afkoelen, smoren quenching - verwarmd metaal snel laten afkoelen (laten schrikken) om het bepaalde gewenste eigenschappen te geven quench zone - bluszone (in verbrandingsruimte) queue - file, rij quick - snel, vlug - -acting - snel handelend, snel werkend - - - coupling - snelkoppeling - -action lock - snelslot - charge - snellading (accu) - charger - snellader (voor accu) - charging - snellading (van accu) - clear front screen heater - snelwerkende voorruitontdooier, snel- werkende voorruitverwarming - connector - snelkoppeling - coupler - snelkoppeling - -connect coupling - snelkoppeling, stekkerverbinding - drying - sneldrogend quicken, to - snelheid verhogen, versnellen quick fastener - snelsluiting - fit fastener - snelaansluiting - link connector - snelkoppeling - reference table - beknopte storingstabel - release - snelle uitschakeling - - button - snellosknop - - - coupling - snelkoppeling - - - valve - snellosklep, snelontlastklep - setting - snel bindend, snel hardend - start igniter system - snelstartontstekingssysteem van dieselmotor - - system - snelstartontstekingssysteem van dieselmotor - take-up - versnelde aankoppeling - vacuum response - snelle signaalverandering d.m.v. vacuum - wax - speciaalwas quiet - geruisarm, rustig draaiend, stil - engine - stille motor quietly - geluidloos, geruisloos quill - holle as quinacridone red - chinacridon rood (kleurpigment in lak) quit, to - afslaan (van motor), ophouden (met), stoppen (met) quoted output - opgegeven vermogen - power - opgegeven vermogen
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z