Woordenboek - letter P
2-P connector (JE?) - 2-polige stekker P (park) - parkeren (keuzehandelstand van automatische bak) Pa (Pascal) - Pa (Pascal) (eenheid van druk) PA (polyamide) (nylon) - PA (polyamide) (nylon) > PA 66 - GF 30 < - vermelding dat onderdeel gemaakt is van polyamide 66 gemengd met 30% glasfiber (binnenkort moeten Europe- se vrachtwagenfabrikanten alle plastic delen op een dergelijke manier merken vlg. de Duitse standaard VDA 260) pace - gang, snelheid, tempo - car - tempowagen, wagen vooraaan het veld van racewagens rijdend waarin de wedstrijdleider staat die gedurende de opwarmronde de startsnelheid bepaalt van een vliegende start en die toe- ziet dat de wagens hun voorgeschreven plaatsen in de start- rijen behouden pacemaker (A) - voorrijder in autowedstrijd pace notes - aantekeningen die navigator maakt voor de bestuurder tijdens de verkenning van het circuit vóór de wedstrijd pack - veld van racewagens package (pkg.) (A) - pakket onderdelen, standaard-computerprogramma, ver- pakking package tray - hoedenplank - - to floor strainer - scheidingswandversterking - - trim panel - bagage-afdekplaat, hoedenplank afdekplaat - - - garnish - hoedenplankzijpaneel - - - side cover - rooster packed - verpakt pack in crates, to - in kisten verpakken packing - afdichtmiddel, dichtingsmiddel, opvulsel, pakking(ring), vul- ling, vulplaat - charge - fustage, prijs die voor kisten en kratten wordt berekend - gland - pakkingbus, pakkingdrukstuk - material - pakkingmateriaal, pakkingresten, pakkingstof - ring - (af)dichtring, pakkingring pad, to - bekleden, (op)vullen, stofferen - - (rem)blok, kussen, opvulsel, schuurblok, schuurschijf, stuurwiel- kussen (airbag) pad area - werkzaam oppervlak van remblok padded - van zacht materiaal voorzien, zacht bekleed - edge - beklede stootrand op dashboard - leather steering wheel - met leer bekleed stuurwiel padding - opvulsel, vulling paddock - rennerskwartier pad lining thickness - remblokdikte padlock - hangslot pad pin - bevestigingspen van remblok - support plate - rembloksteunplaatje, veersteuntje (van remblok) - surface - oppervlak van schuurschijf - wear indicator plate - remblokslijtage-indicatieplaatje paid on delivery (p.o.d.) - betaald bij aflevering paint, to - lakken, schilderen, spuiten, verven - - lak, verf - bath - lakbad, verfbad - cabinet - voorraadkast (voor laksoorten en verdunners) - cleaner - lakreiniger - coating - laklaag - container - lakbeker (van spuitpistool), verfpot - dipping line - onderdompellakstraat - discharge volume adjustment - afstellen van lakhoeveelheid (bij spuitpistool) - dispersion - verdeling van de lak - dust - spuitstof painted mark - verfmerkteken paint film - laklaag - fil formation - lakopbouw - finish - aflak, dekkende laklaag, toplaag - hanger - spuitsteun (om tijdens spuiten/drogen onderdelen aan te bevestigen/hangen) painting box - spuitcabine - compartment - spuitruimte (in spuitcabine) - facitity - spuiterij - method - lakmethode - - for colorimetry (A) - kleurproefspuiten - stage - spuitgang - terminology - spuittermen paint line - lakstraat - mark - verfmerkteken - mist - spuitnevel (vernevelde lak vermengd met verdunner) - needle - naald van lakpistool - nozzle - sproeikop vam lakpistool - preparation - lakvoorbereidingswerkzaamheden - run - zakker in lak - remover - afbijtmiddel (om lak te verwijderen), verfkrabber - scraper - verfkrabber paintshaker - verfschudder paint shop - spuiterij - spot - verfpunt - spray booth - spuitcabine - stirring knife - roerstok (voor lak) - storage - magazijn van spuiterij - stripper - afbijtmiddel (om lak te verwijderen) - stripping - het verwijderen van lak(laag), lak verwijderen - tank - blik lak, lakbad, lakblik - thickness gage (A) - lakdiktemeter - - gauge - lakdiktemeter paintwork - lakwerk pair of combination pliers - combinatietang - - compasses - passer - - contacts - stel contactpunten (niet van onderbreker) - - goggles - (race)bril - - nippers - kniptang - - pliers - (buig)tang, langbektang, platbektang - - scissors - schaar - - shears - plaatschaar - - tweezers - pincet - - welding goggles - lasbril - - wire-cutters - draadkniptang palladium - reinigingsmetaal in drieweg katalysator - (chemical element, symbol Pd, atomic no. 46) - palladium (che- misch element, symbool Pd, atoom nr. 46) pallet - laadbord, pallet, stapelbord - hook - pallethaak pallette knife - plamuurmes palletised goods - gepalletiseerde goederen - transport - gepalletiseerd vervoer, palletvervoer pan bolt - carterbout pane framing - ruitsponning panel, to - bekleden met panelen - - (beeld)scherm, (bedienings)paneel, plaatwerkdeel, tussenschot, vak, windgeleider (van schuifdak) - (A) - gesloten bestelwagen panel beater - plaatwerker - beating - plaatwerken, uitdeuken - - hammer - uitdeukhamer - - kit - set uitdeukgereedschap - - spoon - uitdeuklepel - control switch - dimmer van dashboardverlichting - cutter - plaat(deel)snijder - dash centre - schutbord - delivery (A) - bestelwagen - for interior lining - binnenbekledingspaneel (in oplegger) - frame - plat chassis - hemming flange edge - flensrandronding - lighting - dashboardverlichting panelling - plaatmetaal, plaatstaal, plaatwerk, wagenschot panel shrinking - krimpen van plaatdelen - slit - sleuf van portierpaneel - van - gesloten bestelwagen Panhard rod - Panhard stang (ter beperking van beweging van vaste as in dwarsrichting panic brake - noodstop - stop - noodstop panoramic front screen - om de hoeken heen lopende voorruit, panoramische voorruit - - shield (A) - zie panoramic front screen - windscreen - om de hoeken heen lopende voorruit, panoramische voorruit pantechnicon body - carrosserie van verhuiswagen pantograph - pantograaf, tekenaap - jack position - steunpunt voor schaarkrik paper - papier - cartridge (A) - papieren filterelement - cone diaphragm - papieren conus (van luidspreker) - dispenser - papierapparaat (tijdens afrollen van papier komt auto- matisch afplakband op de rand) (bij lakspuiten) - element - papieren filterelement - parts catalog - onderdelencatalogus in boekvorm parabolic reflector - parabolische reflector - spring - parabolische veer paraffin - kerosine, lampolie, (lampen)petroleum, paraffine, wasbenzine - hydrocarbon - paraffinische koolwaterstof - separation - paraffine-afscheiding uit dieselbrandstof - -wax - (harde) paraffine, paraffinewas parallel - evenwijdig, evenwijdige lijn, parallel - -arm type suspension - parallel-dwarsarm ophanging - key - platte spie - wipers - parallel werkende ruitenwissers - wishbones - boven en onder even lange dwarsgeplaatste wieldraag- armen parameter - kenmerkende grootheid, parameter parasitical current - lekstroom (elektrisch), parasitaire stroom parasitic current (JE) - lekstroom (elektrisch) - drain (A) - ontlading van accu door constant ingeschakelde elektrische klok, computer module en andere geheu- geninrichtingen Parc Distance Control (PDC) - zie PDC parcel restraint - bagagerek - shelf - hoedenplank, pakjesplank - strap - bagagebevestigingsband, (bagage)vastzetband park, to - parkeren - (P) - parkeren (parkeerstand van keuzehendel van automatische bak) parked position - uitgangsstand van ruitenwissers parking - parkeerterrein - brake - parkeerrem - - bellcrank - kniehefboom van parkeerrem - - - bracket - steun van parkeerremkniehefboom - - cable - parkeerremkabel - - control handle - parkeerremhendel - - - light - parkeerremcontrolelampje - - expander lever - hefboom van parkeerrem - - handle - greep van parkeerrem - - hand lever - bedieningshefboom van parkeerrem - - lever - parkeerremhefboom, -hendel - - - pull rod - trekstang van parkeerrem - - - travel - slag van parkeerremhendel - - pedal - parkeerrempedaal - - reminder light - waarschuwingslampje voor aangetrokken parkeerrem - - rod - parkeerremstang - - shoe lever - parkeerremschoenhevel - - (P.K.B.) switch (JE) - parkeerremschakelaar - - switch terminal - aansluiting van parkeerremschakelaar - garage - parkeergarage - gear - parkeerversnelling - lamp - parkeerlamp, parkeerlicht, parkeerverlichting - lane - parkeerstrook - light - zie parking lamp - lock pawl - parkeerborgpal, parkeervergrendelpal - - - cam - parkeerborgpalnok - lot - parkeerplaats, parkeerterrein - meter - parkeerautomaat, parkeermeter - place - parkeerplaats - space - parkeerplaats Parkpilot - videosysteem dat wordt geactiveerd bij het inschakelen van de achteruitversnelling en waarmee de bestuurder op een beeld- scherm kan zien wat er achter de auto gebeurt part - deel, gedeelte, onderdeel - #'s (numbers) (A) - onderdeelnummers partial - gedeeltelijk - area repainting - plaatselijk bijspuiten - load - deellast partially - gedeeltelijk - discharged - gedeeltelijk ontladen partial repainting - deelspuiten, gedeeltelijk spuiten - vacuum - onderdruk particle - klein deel(tje), voorwerp particulate matter (PM) - vaste deeltjes (in roet van dieselmotor) partition - afscheiding, scheidingswand (tussen cabine en laadruimte), schot, tussenplaat, tussenschot, tussenwand - disc - (af)scheidingsschijf, scheidingszuiger (van schokdemper) - disk (A) - zie partition disc - panel - scheidingswand - wall - afscheiding, scheidingswand, tussenwand - window - separatieruit part load - deellast partly - gedeeltelijk part name - onderdeelnaam - number - onderdeelnummer 2-part reaction type paint film - 2-componentenlak (acrylurethaanlak) Parts Department _ Afdeling Onderdelen, Magazijn parts list - onderdelenlijst parts number (JE) - onderdeelnummer - per billion (p.p.b.) - zie p.p.b. - - million (p.p.m.) - zie p.p.m. - - thousand (p.p.t.) - zie p.p.t. - set - set onderdelen part-time 4WD transfer - tussenbak met uitschakelbare 4WD - truck load (A) - deellading Pascal (Pa) - Pascal (eenheid van druk) Pascal's Law - Wet van Pascal pass, to - passeren - - doorgang, kaliber, passage - through, to - doorvoeren, erdoor schuiven passage - doorgang, doorlaat, gangpad, kanaal, leiding, opening - plug - afsluitplug pass-by noise - geluid van voorbijrijdende auto passenger - inzittende, passagier, persoon, reiziger - -assist handle - passagiershandgreep - car - personenauto, personenwagen - ('s) compartment - interieur, passagierscompartiment, pas- sagiersruimte - -compartment dimensions - binnenafmetingen, interieurafmetingen - door - rechtervoorportier - insurance - inzittendenverzekering - list - passagierslijst - 's door lock control switch - portiervergrendelingsschakelaar aan passagierszijde - seat - passagiersstoel, zitplaats voor passagier - semitrailer - opleggercombinatie voor personenvervoer - 's side - passagierszijde - - - assist grip - rechter handgreep - - - kick panel - zijpaneel aan passagierszijde passengers trac (A) - rijbaan die alleen gebruikt mag worden indien het voertuig drie of meer personen bevat passenger trailer - aanhanger voor personenvervoer - transport - passagiersvervoer, personenvervoer passing light - dimlicht, passeerlicht - signal - passeersignaal passivate, to - inactief maken, passief maken Passive Anti-Theft Security (PATS) (A) - zie PATS passive safety - passieve veiligheid passport - geleidebiljet, uitklaringsbiljet paste - lijm(pasta), plakmiddel patch - geflensd deel, lap(je), metalen plaatje, pleister, staalplaatje, stukje stof - an air tube, to - een binnenband plakken - area - snijlijn (van afgesneden plaatdeel) patching - repareren van gaten met plaatstaal - cement - solutie - material - plakmateriaal patch outfit - serie plakmiddelen patent - octrooi, patent - agency - octrooibureau - agent - octrooigemachtigde - application - octrooi-aanvraag, patentaanvraag - applied for - octrooi aangevraagd op patented steering system - gepatenteerd stuursysteem path - baan, fietspad, paadje, pad, voetpad, weg - of impact propagation - verplaatsing van botskracht Patrol (staat op verkeersbord) - Oversteekplaats patrol car - patrouillewagen, politiewagen, surveillancewagen - wagon (A) - kleine gesloten vrachtauto door politie als gevangen- wagen gebruikt PATS (Passive Anti-Theft Security) (A) - anti-autodiefstalsysteem, start- blokkering, wegrijbeveiliging (Ford '94 en '95) pattern - monster, oscillogram, patroon, profiel, tekening - adjust knob - patroonafstelknop (van spuitpistool) - select switch - keuzeschakelaar, patroonselectieschakelaar, schakelpatroonkeuzeschakelaar - width - patroonbreedte (bij lakspuiten) - wraparound - patroonverstoring (bij lakspuiten) pause - onderbreking (in tijd), pauze pavement - bestrating, plaveisel, rijweg, stoep, straat, trottoir, ver- harding, voetpad, wegdek pawl - klink, pal - base - paldrager - lever - pallichter - pin - palpen - stopper - palaanslag - tab - blokkeerpal pay load - netto last, nuttige belasting, nuttige lading, nuttige last, nuttig laadvermogen Pb (plumbum) (chemical element, symbol Pb, atomic no. 82) - Pb (plumbum = lood), chemisch element, symbool Pb, atoomnr. 82) PC (polycarbonate) - polycarbonaat (PC) (kunststof) PCM (Powertrain Control Module) (A) (benaming hiervan was vóór het Amerikaans overheidsvoorschrift van '92: Engine & Transmission ECU) 1. elektronisch regelsysteem dat de schakelpunten van de bak bepaalt en zorgt voor een vloeiende wisseling van de versnellingen (Chevrolet Blazer 4WD '95), 2. systeem dat zorgt voor het juiste ontstekings- stip en dat combineert met het beste moment van schakelen (Cadillac Seville Northstar) PCS (Power Control System) (JE) - vermogensregelsysteem (Toyota) PCV (positive crankcase ventilation) - positieve carterventilatie PDC (Parc Distance Control) - 1. parkeerafstandregeling (sensoren in de bumpers laten via een geluidssignaal weten wanneer bij het parkeren een obstakel op minder dan 20 cm wordt genaderd) (BMW 750iL '91), 2. parkeersysteem waarbij practisch kan worden blind gevaren op een elektronisch geluidssignaal als hulp bij het parkeren (BMW 7-serie met V-8 motor '92), 3. sensoren in bumpers attenderen bestuurder erop dat auto op 20 cm is genaderd tot een object (BMW 750iL Highline '91) PDI (pre-delivery inspection) - controle vóór aflevering, nulbeurt PE (polyethylene) - polyethyleen (PE) (kunststof), polytheen (kunststof), [thermoplastische (synthetische) hars in lak] peak - hoogste stand/waarde, piek, punt, spits peaked - puntig, spits peak frequency - piekfrequentie - hour - spitsuur - load - maximale belasting, piekbelasting, puntbelasting - output - maximum vermogen - power - maximum vermogen - pressure - maximum druk - torque - maximum koppel - traffic - spitsverkeer pearlescent paint - parelmoerlak pearl mica - micalak, parelmica pebble - kiezelsteen - stone - grind, kiezel(steen) pedal - pedaal - box - pedaalbak - bracket - pedaallagersteun - brake - voetrem - clearance - vrije slag van pedaal - depression force gage (A) - pedaaldrukmeter - - - gauge - pedaaldrukmeter - effort - pedaalkracht - force - pedaalkracht - free movement - vrije slag van pedaal - - travel - vrije slag van pedaal - full stroke end position - volledige pedaalslag - height - pedaalhoogte (vanaf bodemplaat) - lever bracket - assupport voor hefboom van gaspedaal - - seal - vloerafdichting (bij pedaal) - lining - pedaalbekleding, pedaalrubber - movement - slag van pedaal - pad - pedaalrubber - -operation - bediening d.m.v. pedalen - play - vrije slag van pedaal - pressure - pedaaldruk - reserve distance - vrije ruimte bij ingedrukt pedaal van onderkant pedaal tot dempmat van vloer, vrije vloerruimte onder pedaal - - travel - vrije vloerruimte onder pedaal - return spring - pedaalterugtrekveer, terugtrekveer van pedaal - rubber - pedaalrubber - shaft - pedaalas - -to-floor clearance - ruimte tussen pedaal en vloer - travel - pedaalweg, slag van pedaal pedestrian - voetganger - crossing - voetgangersoversteekplaats peeling - (af)bladderen, (af)schilferen (van lak) peel off, to - afbladderen, afschilferen peen - hamerpin - of a hammer - pen van een hamer peg - nok, (pas)pen, pin, stift - arm - rolnokhefboom van worm- en rolnokstuurinrichting pegged tool - gereedschap met twee pennen om kleppen te slijpen pein of a hammer (A) - pen van een hamer pellet - korrel pellet-type catalytic converter - korreltype katalysator pencil - potlood pendant pedal - hangend pedaal pendulum - pendel van hellingshoekmeter, slinger, tuimelaar penetrate, to - doordringen, doorkomen, penetreren penetrating oil - kruipolie - sound - doordringend geluid, scherp geluid penetration - doordringing, penetratie - depth - inbranddiepte (bij lassen), inbrandingsdiepte, in- dringingsdiepte, indrukkingsdiepte in carrosserie na botsing - zone - kreukelzone (van carrosserie) pen holder - pennestandaard in interieur penlight - pechlampje pentane - pentaan pent roof type combustion chamber - verbrandingskamer met vijfhoekig dakmodel people-and-stuff mover (A) - auto voor personen- en goederenvervoer people car - wagen voor personenvervoer peoplemover - automatisch personenvervoersysteem perceive, to - waarnemen per cent (p.c.) - percent, procent percentage - percent, percentage percolation - dampbelvorming, doorsijpeling, filtrering perforate, to - (door)boren, kleine gaatjes maken, perforeren, ponsen perforated plate - geperforeerde plaat perforation - doorboring, perforatie perform, to - uitvoeren (van testwerkzaamheden) - adjustment, to - afstelling uitvoeren performance - capaciteit, gedrag, prestatie, rendement, resultaat (van test), vermogen, werking - capacity - prestatievermogen - rod - dwarsstang in motorcompartiment ter versteviging van carrosserie - test - functietest, rendementsproef, vermogenstest, werkings- test perform a retest, to - opnieuw uitvoeren van een test - the following, to - de volgende handeling(en) uitvoeren perimeter - buitenrand, (cirkel)omtrek - -alarm system - alarmsysteem dat buitenomtrek van auto bewaakt - frame - chassis, omsloten chassis, raamchassis period - periode(duur), termijn periodic maintenance - periodieke onderhoudsbeurt, periodiek onderhoud period line - afstellijn, merkteken - of braking - remtijd periphery - buitenkant, omtrek, periferie, rand permanent - bestendig, blijvend, permanent, voortdurend - four wheel drive - niet-uitschakelbare vierwielaandrijving permanently elastic sealer - elastisch blijvende kit - engaged four-wheel drive - niet-uitschakelbare vierwielaan- drijving - lubricated - voor het leven gesmeerd, voor de totale levens- duur gesmeerd permanent magnet - permanente magneet - stress - blijvende spanning - welding - definitief lassen permeability - doordringbaarheid, doorlaatbaarheid, permeabiliteit permeable - doordringbaar, doorlaatbaar, permeabel permissible - toegestaan, toelaatbaar - load - toelaatbare belasting, veilige belasting permit, to - toelaten, toestaan Permit holders only (staat op verkeersbord) - Alleen parkeren met vergun- ning, Alleen voor vergunninghouders perpendicular - haaks, loodlijn, loodrecht, rechtstandig, verticaal, verticale lijn personal light - (kaart)leeslampje personnel carrier - (vracht)wagen om ca. 24 personen te vervoeren pet cock - compressiekraan, ontluchtingskraantje, ontluchtingsventiel "Pete" (A) - Amerikaanse Peterbilt vrachtwagen petrochemical industry - petrochemische industrie petrochemistry - chemische technologie van aardolie, petrochemie petroil - mengsel van benzine en olie, tweetaktmotorbrandstof - lubrication - mengsmering (voor tweetaktmotoren) petrol - benzine, petroleum - additive - benzinedope, benzinetoevoeging - -air mixture - benzine/lucht mengsel petrol consumption - benzineverbruik - - meter - brandstofverbruikmeter - control light - benzineniveaucontrolelampje - -dispensing pump - benzinepomp (van tankstation) - drum - benzinevat - economiser - benzinebespaarder - engine - benzinemotor petroleum - aardolie, minerale olie, petroleum, ruwe olie
petroleum - aardolie, minerale olie, petroleum, ruwe olie - benzine - petroleumbenzine (oplosmiddel in lak) petroleum ether - gasoline, petroleumether (oplosmiddel in lak) - gel - vaseline - jelly - glycerine, vaseline - substances - aardoliebestanddelen petrol (feed) pipe - benzineleiding - feed pump - benzine-opvoerpomp - - system - benzinetoevoersysteem - filler cap - vuldop van benzinetank - filter - benzinefilter - gage (A) - benzine(voorraad)meter - gauge - benzine(voorraad)meter - hose - benzineslang - injection - benzine-injectie, benzine-inspuiting - - pump - benzine-inspuitpomp - - system - benzine-inspuitsysteem - level gage (A) - benzine(voorraad)meter - level gauge - benzine(voorraad)meter - - indicator - benzine(voorraad)meter - lifter - benzine-opvoerpomp - lift pump - benzine-opvoerpomp - line - benzineleiding - lock-off valve - benzine-afsluiter - pipe - benzineleiding - -powered vehicle - voertuig met benzinemotor - pressure - benzinedruk - pump - benzinepomp (van motor/van benzinestation) - return line - benzineretourleiding - saving device - apparaat det benzineverbruik verlaagt - station - benzinestation, tankstation - tank - benzinetank - - cap - tankdop - tanker - benzinetankauto - tank gage (A) - benzine(voorraad)meter - - gauge - benzine(voorraad)meter - tin - benzinebus - vapor (A) - dampbellen in benzine - vapour - dampbellen in benzine petroleum - aardolie, minerale olie, petroleum - jelly - vaseline PFCH (Pre-Filled Clutch Hydraulic) - koppeling, hoofd-, hulpcilinder en de leidingen zijn gevuld met remvloeistof en ontlucht en worden bij de autofabriek aangeleverd PGM-FI (Programmed Fuel Injection) - elektronisch geregeld injectie- systeem (Honda Accord 2.0i EX) PGM-FI Dual Point injection - centraal benzine-inspuitsysteem met twee injectoren waarbij de kleinste het onderste toerenbereik verzorgt en de grootste bij hogere toerentallen bijspringt (Honda) Phaeton - eenvoudige open tweezits auto phase - fase, overeenstemming, stadium - difference - faseverschil - displacement -faseverschuiving Phase Locked Loop (PLL) - zie PLL phase displacement - fasedraaiing, faseverschuiving phenolic urea (formaldehyde) resin - fenolhars [thermohardende (synthetische) hars in lak] phenol resin - fenolhars phenol varnish - carbolzuurvernis phenomenon - fenomeen, verschijnsel Phillips head - kruiskop (van schroef) - - screw - kruiskopschroef - - - screwdriver - kruiskopschroevedraaier phosgene gas - fosfeengas phosphate - fosfaat phosphatic - fosfaathoudend phosphor - fosfor phosphor-bronze - fosforbrons - copper brazing metal - fosfor/koper soldeermateriaal phosphoric - fosforhoudend - acid - fosforzuur phosphorous - fosforhoudend photocell - elektronisch oog, fotocel, foto-elektrische cel photodiode - fotodiode photoelectrical cell - fot-elektrische cel photoelectric cell - foto-elektrische cel - - protection (A) - beveiliging d.m.v. foto-elektrische cellen (bij vrachtwagen) photo sensor - lichtsensor phtalic acid - ftaalzuur phthalate - phtalaat phthalocyanine green - ftalocyaan groen (kleurpigment in lak) PHV (Pressure Hold Valve) hill holder - 1. hellingrem, 2. hydraulisch remsysteem waarvan een deel, stilstaand op een helling, onder druk blijft staan (Subaru L2 serie), 3. wegrijhulp op helling (met inge- trapt koppelingspedaal blijft auto op helling staan zonder dat rempedaal is ingetrapt of parkeerrem is aangetrokken en waardoor gas- geven en koppelen net zo gemakkelijk gaan als op een vlakke weg) (Subaru o.a. Legacy met handschakeling) physical hazard - gevaar voor verwondingen - properties - fysische eigenschappen, mechanische eigenschappen physician - dokter physics - fysica, natuurkunde, natuurwetenschappen piano wire - pianosnaar (voor lossnijden van voorruit) pick hammer - carrosseriehamer, pikhamer, punthamer (voor plaatwerkrepa- raties) pickle, to - met afbijtmiddel behandelen pick up, to - opnemen, op toeren komen, overnemen, reageren op gaspedaal - -up - kleine vrachtwagen met open laadbak, overname-gedrag van motor, pick-up, versnelling van auto vanuit stilstand - up (A) - kleine vrachtwagen met open laadbak, pick-up - -up coil - (inductie)pulsgever, opneemspoel, sensor pickup coil projection - opneemspoel (ontsteking) - - resistance - weerstand van opneemspoel - sensor - aanslaansensor, toerentalsensor PI (Programme Identification) code - code op display van radio om uitge- zonden programma te identificeren zoals land van herkomst, gebied waarvoor het programma wordt uitgezonden en omroep die het station verzorgt pictograph - pictogram pictographic control switch - schakelaar met een pictogram erop piece - brok, gedeelte, (onder)deel, stuk(je) (materiaal) - of thread - draadje (om bv. lichte overdruk in spuitcabine te constateren) pierce, to - doorboren, doorslaan, doorsteken, ponsen piercer - doorslag, drevel, priem piezo effect - piá‰ázo-effect piezo-electric - piézo-elektrisch piggyback forklift truck - meeneemheftruck - hauling (A) - zie piggyback service - service - kangeroevervoer (losse opleggers en wissellaadbakken worden op het vervoermiddel gehesen of gereden), lash-vervoer - transport - Huckepack vervoer (vervoer van vrachtwagens die op treinen worden gezet) pig iron - ruw (giet)ijzer pigment - pigment pigmentation - pigmentvorming pignon gear - rondsel (startmotor), satelliettandwiel (differentieel) pike (A) - autobaan, snelweg pile - hoop, stapel pillar - (dak)stijl (van carrosserie) - "A" post - A-dakstijl, voorste dakstijl - "B" - - B-dakstijl, middelste dakstijl - "C" - - achterste dakstijl van carrosserie met 3 stijlen, C- dakstijl - "D" - - achterste dakstijl van carrosserie met 4 stijlen, D- stijl - drilling machine - kolomboormachine - grinder - kolomslijpmachine - grinding machine - kolomslijpmachine pillarless body - hardtopcarrosserie zonder middelste deurstijl pillar loop - 1. bij botsingen zou de pillar loop automatisch naar de laagste stand moeten schieten om de inzittende de beste bescherming te geven, 2. doorloop van band (veiligheids- gordel) bij schouderbevestigingspunt pilot air screw - stationaire stelschroef (van carburateur) - - system - stationair gedeelte (van carburateur) pilot bearing - centreerlager, priselager, toplager - bushing - centreerbus, geleidebus - dealer - dealer die aan een proef meedoet - jet - hulpsproeier, stationaire sproeier - lamp - bermlamp - - armature - anker voor controlelampje - - contact - contact van controlelampje - pin - centreerpen, centreerstift, zoekpen - plant - proeffabriek - sleeve - centreerbus PIM (Pressure Intake Manifold) (intake manifold pressure signal)(JE) (inlaatspruitstukdruksignaal/circuit) (RM 162, 2E, 2E-E motor) pin - naald, (pas)pen, pin, speldepunt, spuittap (van verstuiver), stekkerpen, stift - boot - pen stofhuls (van remklauw) pincers - nijptang, pincet pinch, to - bekneld raken, dichtdrukken, dichtknijpen (van rubberslang), klemmen, klemzitten - bar - koevoet - bolt - klembout - effect - contractie-effect (bij booglassen), rheostrictie, samen- trekkingseffect - force - samentrekkingskracht (bij booglassen) pin clinch - klinknagel - connection - penverbinding ping, to (A) - detoneren, kloppen, pingelen pinging (A) - detoneren, kloppen, pingelen pin hole - gaatje (in las), krater, pengat (in vork van bak), porie (in lak) - - grinder - pengatruimer, slijpdoorn, zuigerpenbusruimer pin holing - kratervorming (bij lassen) - insulation - cementisolatie (van bougie) pinion - drijfwiel, kleinste van stel tandwielen met groot aantal tanden, pignon, rondsel, startertandwiel - bearing - pignonlager, rondsellager (van stuurinrichting) - - adjusting screw lock nut - borgmoer van stelschroef voor rondsellager - - pre-load - pignonlagervoorspanning - drive shaft - aandrijvende pignonas - gear - bendix-wiel, planeetwiel, rondsel, satelliettandwiel (bak/differentieel) - housing - rondselhuis - mate cross shaft - satellietenas (van differentieel) - shaft - pignonas, rondselas, satellietas, tandwielas pin joint - penverbinding pink, to - detoneren, kloppen, pingelen - - roze pinkle, to - detoneren, kloppen, pingelen pin number - pennummer (van stekker) - -point, to - doorpriemen, uiterst nauwkeurig aanduiden, vaststellen pinpoint (JE) a malfunction, to - een mankement/storing lokaliseren/vast- stellen pin point welder - puntlasapparaat - punch - doorslag met puntig uiteinde, drevel, pendrijver - roller - aandrukrol (van cassettespeler) - spanner - noksleutel, pennensleutel, stiftsleutel pintle - pen, pin, plunjer, scharnierpen, spuittap (van verstuiver) - disperser - naaldverstuiver, tapeind (van verstuiver), verstuiver - hook - Jeep koppeling, sleepkoppeling - - lock lever - borghendeltje van sleepkoppeling - injector - tapverstuiver - nozzle - tapverstuiver - strangler - smoortap (van verstuiver) - stroke - slag van naald van verstuiver - tip - tap (van verstuiver), verstuiver - -type nozzle - tapverstuiver - type of fuel injector - tapse brandstofinjector, tapse brandstof- inspuiter pin to bushing oil clearance - zuigerpenspeling (in zuigerpenbus) - weld area - carrosserieflens (plaat voor voorruit), puntlasflens - welding gun - penlaspistool - wrench (A) - noksleutel, pennensleutel, stiftsleutel pipe - buis, (slang)aansluiting (radiateur), (pijp)leiding, (stalen) pijp - bender (A) - pijpenbuiger - bending tool - buigapparaat (voor pijpen) - clamp - pijpklem - clip - pijpklem - connection - pijpverbinding - coupling - mof, pijpkoppeling, sok - - nut - wartelmoer - cutter - buissnijder, pijpsnijder - fitting - koppelstuk, pijpaansluiting, pijpverbinding, verbindings- pijp - grips - pijptang (met getande bekken) - holder - leidingklem - joint - geschroefde pijpverbinding - line - pijpleiding - nut - pijpmoer - socket - mof, sok - spanner - buistang, pijpsleutel, pijptang (met getande bek) - thread - gasdraad - U-bolt - U-bout van uitlaatpijp - union - aansluitmoer, pijpkoppeling - wrench (A) - buistang, pijpsleutel, pijptang (met getande bek) piping - leerbekleding afzetten met biezen in een contrasterende tint pistol - pistool (van brandstofvulslang op tankstation), pistoolvormig handvat piston - plunjer, zuiger - barrel - zuigermantel, zuigerschacht, zuigerwand - bearing surface - contactvlak tussen zuiger en cilinderwand, draagvlak van zuiger op cilinderwand - body - zuigerlichaam, zuigermantel, zuigerschacht, zuigerwand - boss - zuigerpengat (in zuiger) - by-pass valve - nevenstroomklep van zuiger (van schokdemper) - clearance - speling tussen zuiger en cilinderwand, zuigerspeling - crown - zuigerbodem, zuigerkop, zuigertop - displacement - slagvolume, zuigerverplaatsing - gear - ringwiel van rotor - gliding surface - zuigeroppervlak - groove - zuigerveergroef - head - zuigerbodem, zuigerkop, zuigertop - installer tool - zuigerveerklem - land - bovenste zuigerveerdam - - bearing (A) - zuigerpenlager - - bore (A) - zuigerpenboring - - boss portion - gedeelte van zuiger waarin zuigerpen draagt - - hole grinder - slijpdoorn, zuigerpenbusruimer - - recess (A) - groef voor zuigerpenborgring - pin - zuigerpen - - bearing - zuigerpenlager - - bore - zuigerpengat - - boss - zuigerpenboring, zuigerpengat - - circlip - zuigerpenborgveer - - clearance - zuigerpenspeling - - fit - zuigerpenpassing - - retainer - zuigerpenborgveer - play - speling tussen zuiger en cilinderwand, zuigerspeling - protrusion - uitsteekmaat van zuiger boven cilinderblok, zuiger- uitsteekmaat - pump - plunjerpomp - push rod of master cylinder -drukstang/zuigerstang van hoofdrem- cilinder - reamer - zuigerpengatruimer - retaining clip - zuigerpenborgveer - return spring - drukveer van zuiger - ring - zuigerveer - - belt - gedeelte van zuiger waarin zuigerveren zitten - - clamp - zuigerveerklem - - clearance - zuigerveerspeling - - clogging - vastgekoekte zuigerveer - - coking - vastgekoekte zuigerveer - - compressor - zuigerveerklemband - - end gap - zuigerveerslotspeling, zuigerveer(slot)opening - - expander - expanderveer achter olieschraapveer, zuigerveer- ontspanner (ger.), zuigerveertang (ger.) - - flutter - het pompen van zuigerveren - - gap - zuigerveeropening, zuigerveerslotspeling - - groove - zuigerveergroef, zuigerveersponning - - - clearance - opwaartse speling van zuigerveer in zuigerveergroef/zuigerveersponning - - gumming - vastgekoekte zuigerveer - - pliers - zuigerveertang - - radial clearance - radiale zuigerveerspeling - - ridge - zuigerveerstootrand (in cilinder) - - set - set zuigerveren - - side clearance - axiale zuigerveerspeling, groefspeling van zuigerveer - - spreader - zuigerveer(spreid)tang - - spring - expanderveer onder olieschraapveer - - sticking - vastgekoekte zuigerveer - - tightener - zuigerveerspanband (ger.) - rod - drijfstang (van motor), zuigerstang (van schokdemper) - - guard - rubber balg van zuigerstang - - seal - zuigerstangafdichting - rubber cup - hoofdrtemcilindercup - seal - zuigerafdichting (in remklauw) - seizure - vastgelopen zuiger - skirt (A) - zuigerhemd, zuigermantel, zuigerwand - slack - kantelen/klapperen van zuiger - slap - kantelen/klapperen van zuiger - slot - spleet in zuigermantel - speed - zuigersnelheid - spring - zuigerveer - stop pin - zuigerpenborgpen - stroke - (zuiger)slag - top - bovenkant van zuiger, zuigerbodem, zuigerkop, zuigertop - travel - cilinderloopvlak, zuigerslag, zuigerweg - undercrown - onderzijde van de zuigerbodem - valve - plunjerklep pit, to - aantasten, aanvreten (waardoor putjes in metaal ontstaan), invreten pit - deukje, kuiltje, put(je), smeerkuil, werkkuil pitch, to - dompen, duiken (van aanhanger/carrosserie), knikken van voertuig (zowel de neer- als de opwaartse beweging), stampen (van aanhanger), wippen, zwaaien (van stuurinrichting) - - afstand tussen puntlassen, knikbeweging, spoed (van schroef- draad), steek (van tandwiel/wormwiel) - circle - steekcirkel (van tandwiel) - diameter - gemiddelde van binnen- en buitenschroefdraaddiameter pitching - zie pitch, to pitch line - steekcirkel (van tandwiel), steeklijn (van tandheugel) - of sound - toonhoogte - pattern - lengtevariatie van profielblokken van loopvlak van buitenband (Goodyear) - rate - neiging tot dompen pitman arm - pitmanarm, stuurarm - - shaft (A) - pitmanas - shaft (A) - pitmanas met tandsector pits - deukjes, kuiltjes, pitten (bv. in draagvlak van klep), pits (op racecircuit), putjes, rennerskwartier pit stop - bezoek van wagen aan pits/rennerskwartier (tijdens autorace) pitted valve - ingevreten klep pitting - holtevorming, invreting, putvorming, roestpuntjes, vorming van putjes (gevolg van materiaalvermoeiing) pivot, to - draaien om, scharnieren, zwenken - - as, draai-asje, draaipunt, draaipen, pen, scharnier(as), schar- nierpen, scharnierpunt, spil, steunpunt (van hefboom), stift, taats - bearing - taatslager - bolt - ankerbout, scharnierbout pivoted - draaibaar, scharnierend, zwenkbaar pivoted axle - pendelas - bearing - zelfinstellend lager - joint - penverbinding pivoting - draaiend, scharnierend, zelfrichtend, zwenkbaar, zwenkend - point - draaipunt, scharnierpunt - ventilation window - draaibare ventilatieruit pivot pin - draaipen, draaispil, scharnierpen - - hole - scharnierpengat - point - draaipunt, scharnierpunt - shaft - taatsas pixel - beeldpunt P.K.B. (Parking Brake) switch (JE) - parkeerremschakelaar pkg. (package) (A) - pakket onderdelen place, to - aanbrengen, (neer)zetten, plaatsen, stellen - - plaats, plek, positie - at installation position, to - klaarzetten voor montage - of origin - plaats van herkomst, plaats van oorsprong plain, to - (af)vlakken, gelijkmaken, vlak maken - - blank, eenvoudig, effen, glad, plat, vlak - bearing - glijlager - flat washer (A) - sluitring - gear - overbrenging d.m.v. rechte tandwielen - gearing - overbrenging d.m.v. rechte tandwielen - thread end - vol draadeinde van bout - washer - onderlegring, sluitring, volgring, vulring - water - schoon water plan - plattegrond plane, to - schaven, vlakken - - plat, schaaf, vlak planet - planeetwiel planetary carrier - planeetwieldrager, planetaire drager - gear - planeetwiel, planetaire tandwielen, planetair tandwiel- (stelsel), ringwiel - gearing - planetair tandwielstelsel - gear type transfer - tussenbak met planetair tandwielstelsel - - unit - planetaire tandwielgroep, planetair tandwielstelsel - sun gear - satelliettandwiel (automatische bak) planet carrier - planeetwieldrager, satellietwieldrager - gear - planeetwiel, planetaire tandwieloverbrenging satellietwiel - - carrier - planeetwieldrager - - wheel - satelliet - pinion - planeetwiel, satellietwiel - - cage - satellietdrager - - carrier (A) - satellietdrager - wheel - differentieeltandwiel, planeetwiel, satellietwiel - - sliding cup - glijring van satelliet planish, to - pletten, polijsten, uitdeuken, vlakken, vlakmaken planishing hammer - vlakhamer plant - bedrijf, fabriek, installatie - production designation - fabrieksproduktieplanning plasma cutter - plasmasnijbrander - welding - plasma lassen (is een vorm van booglassen) plastic - kunsthars, kunststof, plastic, vervormbaar - base - kunststofdrager (bv. cassetteband) - body - kunststofcarrosserie - ( - ) filler - plastische filler, plamuur - coating - laag plastic - faced hammer - plastic hamer - filament - kunststofvezel - foil - laagje plastic - glove - kunststofhandschoen plasticiser - weekmaker plasticity - kneedbaarheid, plasticiteit, vervormbaarheid plasticizer - weekmakend middel, weekmaker plastic mallet - kunststofhamer plastic region bolt - speciale rekbout plastics - kunststoffen plastic sheet - kunststoffolie - welding gun - laspistool voor kunststof plate, to - met metaal bekleden/overtrekken - - klep, plaat, ring, schijf, schild - active material - actieve massa (in accu) - clutch - plaatkoppeling, platenkoppeling - coupling - enkelvoudige plaatkoppeling - frame - plaatframe, plaatraam, platenframe - glass - normaal glas, spiegelglas - head wood screw - houtschroef met platte kop - nut - flensmoer, plaatmoer - of the spring - veerblad - pack - lamellenpakket - pole bridge - poolbrug - shears - blikschaar, plaatschaar - spring - bladveer, ringveer, schijfveer - steel - plaatstaal - tension - plaatspanning - tube - plat buisje - type heater - paneeldroger (in spuitcabine) - - lift - bandenbrug, plaatbrug - voltage - plaatspanning - washer - geleideplaat, geleidering, onderlegplaat(je), onderleg- ring, (op)sluitring, viltdeksel (dynamo), vlakke ring, vulring - with zinc, to - verzinken - worker - plaatwerker platform - bodemplaat, gedeelte van bushaven waar bussen manoeuvreren en parkeren, laadvloer (van auto), platform, platte laadbak - body - open/platte laadbak (van vrachtwagen) - gate - achterklep van laadbak - truck - vrachtwagen met open laadbak - type body and frame equipment - richtbrug plating - elektrolytisch bekleden platinum (chemical element, symbol Pt, atomic no. 78) - platina (chemisch element, symbool Pt, atoomnr. 78), reinigingsmateriaal in drie- weg katalysator - electrode spark plug - bougie met platina-elektroden - tipped - elektrode met platina uiteinde (bougie) - - type - type met platina elektrode (bougie) plat pliers - platte tang play - speling, vrije ruimte playback - afspelen (van cassette), weergeven - head - afspeelkop (van cassette), leeskop, weergeefkop plenum chamber - luchtkamer, stuwkamer, stuwruimte plenum valve (A) - klep in inlaatspruitstuk om dit in 2 delen te split- sen (bij 3 l 6-cilinder 24 kleppen Opel motor Omega 3000, Senator en racerij), stuwklep pliability - buigbaarheid, buigzaamheid, handelbaarheid, plooibaarheid, soeplesse pliable - buigbaar, buigzaam, plooibaar, soepel, vervormbaar pliers - buigtang, combinatietang, conustang, draadtang, langbektang, platbektang, punttang, striptang, waterpomptang plies - koordlagen PLL (Phase Locked Loop) - fasegekoppelde schakeling, schakeling met fase- terugkoppeling, schakeling waardoor zenderafstelling van radio plaats vindt en waarbij een kwartskristal een oscillatiefrequentie opwekt plot, to - in een grafiek uitzetten plug, to - aansluiten, afdichten, afpluggen, afsluiten, afstoppen (van een slang), dichtstoppen met een plug, elektrisch aansluiten, insteken (van stekker), (op)vullen, plug in eind van leiding plaatsen - - afdichting, afdichtstop, afsluitdop, afsluitstop, aftapdop, bougie, brandkraan, dop(je), (ontluchtings)nippel, pen, pin, plug, schroefstop, stekker, ventiel, vulschroef - and socket connection - stekkerverbinding - cable - bougiekabel - cleaner - bougiereiniger, bougiestraler - contact - stekker - gap - elektrodenafstand - gauge - bougie-elektrodenkaliber, maatpen plugged - verstopt (niet open) plug lead - bougiekabel - off, to - afpluggen, afsluiten - screw - afsluitdop met schroefdraad, schroefplug - socket - elektrisch contactpunt, stekkerdoos, stopcontact, (wand)- contactdoos - threads - schroefdraad - vent channel - ventilatiekanaal in accudop - welder - pluglasapparaat - welding - pluglassen - with earth connection - randaardestekker - wrench (A) - dop(sleutel) plumb - schietlood - bob - schietlood plumbum (Pb) - zie Pb plummet - schietlood plunge, to - (onder)dompelen
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z