Woordenboek - letter N
N (neutral) - neutraal, neutrale stand, vrijstand (van versnellingsbak) N (Newton) - N (Newton) (eenheid van kracht) N.A. (not available) - niet beschikbaar, niet verkrijgbaar NACE (National Autobody Congress and Exposition) (A) - grootste auto- schadebeurs ter wereld in Las Vegas NADA (National Automobile Dealers Association) (A) - Amerikaanse dealer- vereniging opgericht in '17 in Chicago NAIAS (North American International Auto Show) (A) - Noord-Amerikaanse internationale automobieltentoonstelling nail - nagel, spijker, stift naked flame - open vlam - - (JE) - open vuur - wire - blanke draad NALSAS (North American Lubricant Standardization and Approval System for Passenger Car Oils) (A) - organisatie voor standaardisatie en goedkeuring van personenauto-motoroliën name - naam, benaming naphta - nafta narrow-stepped gearbox - versnellingsbak met dicht bij elkaar liggende overbrengingsverhoudingen - V-engine - smalle V-motor NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing) (A) - overkoepe- lend orgaan achter de Winston Cup-stockcars, de populairste race- klasse in de Verenigde Staten NATB (National Automobile Theft Bureau) (A) - registratiebureau van auto- diefstallen opgericht in '12 in Amerika en in '72 samengesmolten met ICPI (Insurance Crime Prevention Institute); in '92 werd de naam NICB (National Insurance Crime Bureau) National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR) (A) - zie NASCAR - Autobody Congress and Exposition (NACE) (A) - zie NACE - Automobile Dealers Association (NADA) (A) - zie NADA - - Theft Bureau (NATB) (A) - zie NATB - Highway & Traffic Safety Administration (NHTSA) (A) - zie NHTSA - Insurance Crime Bureau (NICB) (A) - zie NICB nationality plate - nationaliteitsplaat National Lubricating Grease Institute (NLGI) (A) - zie NLGI - Motor Museum (NMM) - zie NMM - Traffic and Motor Vehicle Act (A) - Amerikaanse wet die voor het eerst minimale veiligheidseisen voor personenauto's stelde ('66) - - Safety Board (NTSB) (A) - zie NTSB - Type Approval (NTA) (JE) - nationale typekeuring - Vocational Quality (NVQ) - zie NVQ NATS (Nissan Anti-Theft System) - anti-diefstalsysteem van Nissan natural aspirated - vrij aanzuigend (type motor) - aspiration - natuurlijke aanzuiging (door motor) - frequency - eigenfrequentie - gas - aardgas - gasoline (A) - niet-synthetische benzine Natural Gas Vehicle (NGV) - zie NGV naturally aspirated - vry aanzuigend (type motor) natural petrol - niet-synthetische benzine - phenomena - natuurverschijnselen - phenomenon - natuurverschijnsel - rubber (NR) - natuurrubber - varnish - (blanke) lak nave - naaf (van wiel), schijf navigate, to - route aangeven, weg wijzen, navigeren navigation system - navigatiesysteem NC (nitrocellulose) lacquer - nitrocellulose (NC) 1-component acrylaatlak NCAP (New Car Assessment Programme) - testprocedure waaraan nieuwe auto- modellen in de VS en Australiá‰á al sinds enkele jaren woden onder- worpen NDIS (Nissan Direct Ignition System) - ontstekingssysteem met 1 bobine per cilinder (Nissan 300 ZX '91) near infrared light - korte golf infraroodlicht (in spuitcabine) - - - drying equipment - korte golf infraroodlicht droog- apparatuur (in spuitcabine) Nearly Zero Emission Vehicle (NZEV) - zie NZEV nearside - linkerkant van auto met rechts stuur, rechterkant van auto met rechts stuur nearside wheel - linker wiel bij auto met rechts stuur Necar (New Electric Car) - elektrische auto waarbij de mogelijkheden van brandstofcellen worden bestudeerd (Mercedes '95) needle - (verstuiver)naald, naald (van meetinstrument), stift - bearing - naaldlager - cage - naaldkooi - fluctuation - naaldschommeling - jet - naaldsproeier - -nose pliers (A) - punttang - roller bearing - naaldlager - roller bearings (JE) - naaldlager - seat - naaldzitting - seating - naaldzitting - shaft - naaldas - valve - naaldafsluiter, naald(regel)klep, sproeiernaald, verstui- vernaald, vlotternaald - - (A) - vlotterknopje - - seat - (vlotter)naaldzitting needless - onnodig negative - min (pool), negatief (getal) - battery cable - massakabel, minkabel - camber - negatieve wielvlucht - diode - negatieve diode - lead of voltmeter - negatieve draad van voltmeter - lift - neerwaartse rijwinddruk op carrosserie - plate - negatieve accuplaat - pole - minpool (van accu) - - earthed - min aan massa - pressure - onderdruk Negative Temperature Coefficient (NTC) - zie NTC negative temperature coefficient (N.T.C.) (JE) - stroomonderbreker - terminal - minpool (van accu) - - earthed - min aan massa - - grounded (A) - min aan massa negligible - onbeduidend, te verwaarlozen, verwaarloosbaar neon (chemical element, symbol Ne, atomic no. 10) - neon (chemisch ele- ment, symbool Ne, atoomnr. 10) neon light - afstellamp, neonlamp - tube - buislamp, fluorescentiebuis, neonbuis, TL-buis NETC (Nissan European Technology Center) (JE) - Europees technisch cen- trum van Nissan in Louvain-la-Neuve bij Brussel NETC (Nissan European Technology Centre) - ontwerp- en ontwikkelings- faciliteiten van Nissan in Groot-Brittanniá‰á net load - netto last, nuttige belasting, nuttig laadvermogen net shelf - bagagenetje nett - netto(bedrag) - shelf - bagagenetje - weight - eigengewicht, leeggewicht net weight - eigengewicht, leeggewicht network - netwerk - follow (NF) button - zie NF button neutral (N) - neutraal, neutrale stand, vrijstand (van versnellingsbak) - axis - neutrale lijn - basic line - (neutraal)afstellijn - cornering - neutraal bochtgedrag - detergent - niet-agressief reinigingsmiddel - handling - neutraal weggedrag neutralise, to - neutraliseren, opheffen neutralization value (neut. val.) - neutralisatiegetal, zuurgetal neutralize, to (A) - zie neutralise, to neutral line - neutrale lijn - position - middenstand, neutraal, neutrale stand, vrijstand (van versnellingsbak) - - (JE) - rechtuitstand (van stuurwiel) - safety switch (A) - startveiligheidsschakelaar - start switch - startblokkeerschakelaar - start switch (NSW) (JE) - zie NSW new - niet gebruikt, nieuw New Car Assessment Programme (NCAP) - zie NCAP - Electric Car (Necar) - zie Necar Newton (N) - Newton (N) (eenheid van kracht) - meter (Nm) (A) - Newtonmeter (Nm) (eenheid van arbeid) - metre (Nm) - Newtonmeter (Nm) (eenheid van arbeid) New United Motor Manufacturing Inc. (NUMMI) (A) - zie NUMMI - Venture Gear (NVG) (A) - zie NVG NF (Network Follow) button - netwerkknop op radio met RDS om beste frequentie van gekozen station te selecteren NG (Not Good) (JE) - niet goed (bv. in storingzoektabel) NGV (Natural Gas Vehicle) - auto met motor lopend op aardgas (Honda Civic '94) n.h.p. (nominal horse power) - nominaal aantal pk, nominaal vermogen NHS (Not for Highway Use) - buitenband met deze aanduiding mag niet worden toegepast NHTSA (National Highway & Traffic Safety Administration) (A) - 1. bu- reau, opgericht in '66, binnen het Department of Transport (DOT) en enigszins vergelijkbaar met de Nederlandse Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), een dienst binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2. nationaal snelweg- en verkeersveiligheidsbestuur nib - puntje (geboord in materiaal) NICB (National Insurance Crime Bureau) (A) - registratiebureau van auto- diefstallen in USA ('92) niche car - type auto waarvan er weinig worden gemaakt en afgezet - marketing - opvullen van kleine lacunes in de markt die de grote merken met hun massaprodukten niet bereiken nick, to - inkepen, insnijden, kartelen, kerven - - inkeping, keep, kerf, kras nickel, to - vernikkelen - (chemical element, symbol Ni, atomic no. 28 - nikkel (chemisch element, symbool Ni, atoomnr. 28) - alloy - nikkellegering - brass - nikkelbrons - brazing metal - nikkel soldeermateriaal - bronze - nikkelbrons - -cadmium battery cell - nikkel-cadmium accucel - -chromium steel - chroom-nikkelstaal - hydroxide - nikkelhydroxide - -iron battery cell - nikkel-ijzer accucel - -plated - vernikkeld - - - sheet steel - vernikkeld staalplaat night bus - bus die 's nachts doorrijdt met meer dan 1 chauffeur nil - nul nine drawer roller cabinet (A) - rijdende gereedschapskast met negen laden niobium (chemical element, symbol Nb, atomic no. 41) - niobium [Nb, ver- ouderde naam is colombium (Cb)] (chemisch element, symbool Nb, atoomnr. 41) nippers - kleine buigtang, kniptang, nijptang nipple - (smeer)nippel NISMO (NISsan MOtorsport) team - race-afdeling van Nissan Nissan Anti-Theft System (NATS) - anti-diefstalsysteem van Nissan - Direct Ignition System (NDIS) - zie NDIS - European Technology Center (NETC) (JE) - zie NETC (JE) - European Technology Centre (NETC) - zie NETC NISsan MOtorsport (NISMO) team - race-afdeling van Nissan - Motor United Kingdom (N.M.U.K.) - Nissan in Groot-Brittanniá‰á - Valve-timing Control System (NVCS) - zie NVCS nitric acid - nitreerzuur, salpeterzuur nitride, to - nitreren (van staal) nitride - nitride nitriding - nitreren, nitrering (van staal) nitrify, to - nitreren (van staal) nitrifying - nitrificeren nitrocellulose - nitrocellulose - detection fluid method - onderzoekmethode met nitrocel- lulosevloeistof - (NC) lacquer - zie NC lacquer nitrogen (chemical element, symbol N, atomic no. 7) - stikstof (chemisch element, symbool N, atoomnr. 7) nitrogen gas - stikstofgas - oxide (NOx) - stikstofoxyde (NOx) nitrous oxide - distikstofoxyde, lachgas (N2O) NLGI (National Lubricating Grease Institute) (A) - instituut dat indeling bepaalt van de verschillende smeervetten NLGI no. 2 - NLGI klasse nr.2 Nm (Newtonmeter) - Nm (Newtonmeter) (eenheid van arbeid) N.m (A+JE) - Nm (Newtonmeter) NMM (National Motor Museum) - Nationaal Auto Museum in Beaulieu, Engeland NMOG (Non Methane Organic Gases) (A) - gassen zoals aldehyden, alcoholen, alkanen, aromaten en esters (methaan valt er niet onder) N.M.U.K. (Nissan Motor United Kingdom) - Nissan in Groot-Brittanniá‰á No. (Number) (JE) - nr. (nummer)
No. (Number) (JE) - nr. (nummer) no. (number) 1 - nr. (nummer) 1 noble gas - edelgas - metal - edelmetaal no. 1 compression ring - bovenste zuigerveer no delivery - geen opbrengst - -draft (A) - tochtvrij no-draught - tochtvrij noise - bijgeluiden (radio), lawaai, (radio)geluid, geruis, ruis (radio), storing (radio) - control - bescherming tegen geluidsoverlast - deadening - geluiddemping, geluidsisolatie - filter - ruisfilter (radio), stoorfilter noiseless - geruisloos, ruisvrij noise level - geluidsniveau, ruisniveau - limiter system - systeem ter vermindering van bandruis (Clarion radio-cassettespeler E 920 en 914) - reduction - geluidsvermindering, ruisonderdrukking (radio) - suppression - geluidsonderdrukking, storingsonderdruikking - - capacitor - ontstoringscondensator noise, vibration, harshness (NVH) (A+JE) - geluiden, trillen, schokken noisy - lawaaierig, lawaaiig (koppeling) - - - performance test - onbelaste werkingstest (startmotor) no-lead gasoline (A) - loodvrije benzine - - - petrol - loodvrije benzine - -load - nullast, onbelast - - - test - onbelaste test nomenclature - benaming(en), naamlijst, nomenclature, terminologie nominal horse power (n.h.p.) - nominaal aantal pk, nominaal vermogen non-acid grease - zuurvrij vet - -adjustable - niet-afstelbaar - -alignment (JE) - afwijking - -asbestos - asbestvrij - -assisted steering - niet-bekrachtigde stuurinrichting - -associated gas - aardgas voor auto's uit een reservoir dat geen ruwe olie bevat - -auto adjuster type - niet-automatische (rem)afsteller - -automatic - niet-automatisch - -blushing thinner - vertragende verdunner (om waasvorming tegen te gaan in lak), vertrager (verdunner in lak die de verdampingstijd beïnvloedt) - -combustible - niet-brandbaar, onbrandbaar - -conducting - niet-geleidend - -corrosive - niet-corroderend, roestvrij - -destructive check - hamerproef (voor inspectie van een las), niet- destructieve controle none - geen non-explosive - niet-explosief - -ferrous metal - niet-ijzermetaal, non-ferro metaal - -flammable - niet-ontvlambaar - -genuine part - niet-origineel onderdeel - -glare - antiverblindend, niet-verblindend - -loaded vehicle - niet-beladen voertuig, onbeladen voertuig - -locking glove box - niet-afsluitbaar dashboardkastje - - - retractor safety belt - niet-automatische veiligheidsgordel - -magnetic - antimagnetisch, niet-magnetisch - -maintenance battery - onderhoudsvrije accu - -matched - niet op elkaar afgestemd, niet-passend - -metals - niet-metalen Non Methane Organic Gases (NMOG) (A) - zie NMOG non-operational - buiten werking - -oxidising - niet-oxyderend, oxydatiebestendig - -oxidizing (A) - niet-oxyderend, oxydatiebestendig - -perpendicularity - niet-haaks - -poisenous - gifvrij, niet-giftig - -polishing type paint - lak die niet gepoetst behoeft te worden - -powered wheel - niet-aangedreven wiel - -residue solvent - oplosmiddel dat geen resten nalaat - -return type needle - meteraanwijzing blijft gehandhaafd na afzetten van contact, niet op 0 terugvallende meternaald - - - valve - éénrichtingklep, terugslagklep - -reusable part - een niet nog een keer te gebruiken onderdeel, te vervangen onderdeel - -reversible - niet-omkeerbaar, onomkeerbaar - -service - onderhoudsvrij - -servoed brake system - niet-bekrachtigd remsysteem - -shatterable glass - onbreekbaar glas - -shattering - splintervrij (glas) - -skid - antislip, niet-slippend, slipvrij - - - chain - sneeuwketting - - - pattern - antislipprofiel - - - rubber backing - niet-slippende rubber onderkant (van vloermat) - - - tire (A) - band met antislipprofiel - - - tyre - band met antislipprofiel - -sleeper vehicle (A) - vrachtwagen zonder slaapplaats - -slide glass - vaste ruit - - - - pane - vaste ruit - -slip - antislip, niet-slippend, slipvrij - -standard - niet-standaard, speciaal - -stop - doorgaand, zonder onderbreking - -temperature resistant - niet-temperatuurbestendig - -tilt steering column - niet-verstelbare stuurkolom - -toothed portion - niet-getande gedeelte - -uniformity - oneenparigheid, ongelijkvormigheid - -variable pressure torch - niet-regelbare drukbrander (zonder naald- regelklep) (Duits type) - -volatile - niet-vluchtig No right turn - rechtsaf verboden (staat op oud verkeersbord) NORM (normal) - normaal rijden (stand van schakelpatroonknop/schakelpa- troonschakelaar van automatische bak) normal - normaal, in orde - (NORM) - zie NORM - control cab - torpedofront cabine (van vrachtwagen) - driving - normaal rijden - -laden -bij normale belasting normally - over het algemeen - aspirated engine - natuurlijk aanzuigende verbrandingsmotor, zelfaanzuigende verbrandingsmotor normal speed - normale snelheid North American International Auto Show (NAIAS) (A) - zie NAIAS - - Lubricant Standardization and Approval System for Passenger Car Oils (NALSAS) (A) - zie NALSAS north pole - noordpool nose - neus (van auto), voorste gedeelte, voorstuk - angle - tohoek (van spiraalboor) nose cone - dakspoiler (op trekker van vrachtwagencombinatie) - -down condition - vooroverhellen van aanhanger - -up condition - achteroverhellen van aanhanger - weight - kogeldruk not - niet - allowed - niet toegestaan - available (N.A.) - niet beschikbaar, niet verkrijgbaar notch - groef, inkeping, inkerving, kartel, keep, kerf, klik (remafstel- ling), nok, omgezette punt, rug(getje), sleuf, spiebaan, spie- groef, streep, tand, uitsparing - back - carrosserie met duidelijk zichtbare bagageruimte, 4-deurs sedan notched belt - getande riem notch locking quadrant - parkeersegment - mark - kerf (als merkteken) note - aantekening, kenmerk, kort verslag, let op, notitie, teken not engaged - niet-gekoppeld, ontkoppeld Not for Highway Use (NHS) - zie NHS not good (NG) (JE) - niet goed (bv. in storingzoektabel) notice - attentie, kennisgeving, let op, mededeling, notitie noticeable - merkbaar, waarneembaar notice board - aanplakbord, waarschuwingsbord not operating - niet in bedrijf, niet in werking, niet-werkend - -so-old-vehicle - vrij jonge auto - treated - niet behandeld, niet bewerkt, onbehandeld, onbewerkt - within specification - voldoet niet aan specificatie noxious - giftig, schadelijk voor gezondheid nozzle - mondstuk, pijp, sproeier, sproeikop (van laspistool), sproeimond (van spuitpistool), spuitmond, uitstroomopening (van laspis- tool), verstuiver, vulpistool (van tankstation) - assembly - verstuiver (verstuiverlichaam en verstuivernaald) - body - verstuiverhuis, verstuiverlichaam - -closing pressure - sluitingsdruk van verstuiver - cup nut - wartelmoer van verstuiver - gasket - verstuiverpakking - gauge - spuitmondstukkaliber (van spuitpistool) - holder - verstuiverhouder - - body - verstuiverhouder - - clamp - verstuiverknevel - - retaining nut - verstuivervastzetmoer - - spring - verstuiverdrukveer - -hole - verstuivergat - leakage pipe - overloopleiding van verstuiver (dieselmotor), overstroomleiding (dieselmotor), verstuiverlek- leiding - needle - verstuivernaald - - tip - uiteinde van verstuivernaald - -opening pressure - openingsdruk van verstuiver - plunger - verstuivernaald - tip - sproeikop van ruitensproeier, verstuiverkop - valve spring - verstuiverdrukveer NR (natural rubber) - natuurrubber N road - Nederlandse hoofdverbindingsweg met meestal niet-gescheiden rijbanen en gelijkvloerse kruisingen NSW (neutral start switch) (JE) - neutraalstandschakelaar (automatische bak), startblokkeerschakelaar (automatische bak) N.S.W. (Nominal Size of Wire leads) (JE?) - kerndiameter van stroomdraden NTA (National Type Approval) (JE) - nationale typekeuring NTC (Negative Temperature Coefficient) - voeler van de in de inlaat- luchtstroom geplaatste temperatuursensor (Saab 9000 Turbo, B234 motor met Trionic motormanagementsysteem '93) N.T.C. (negative temperature coefficient) (JE) - stroomonderbreker nth degree (A) - n-de graad, zoveelste graad NTSB (National Traffic Safety Board) (A) - onafhankelijke organisatie die verkeersongelukken analyseert nudge bar (A) - imposante bumper nugget - puntlas number - aantal, cijfer, getal, (volg)nummer numbering stamp - nummerstempel, slagcijfer number of revolutions - toerental - - teeth - aantal tanden - - turns - aantal slagen, aantal veerwindingen - plate - kentekenplaat, nummerbord, nummerplaat - - lighting - kentekenplaatverlichting, nummerbordverlichting, nummerplaatverlichting numeric - numeriek * NUMMI (New United Motor Manufacturing Inc.) (A) - 1. Amerikaanse moto- ? renfabrikant, 2. autofabriek in Kentucky, USA die Toyota deelt met ? General Motors, 3. Toyota fabriek in USA, 4. Toyota joint-venture ? fabriek in Fremont, Californiá‰á, USA, opgericht in '84 AR nut - moer - cage - moerhouder - cover - antidiefstaldop (op reservewiel) - lock - borging van moer - runner - pneumatische moersleutel - spanner - moersleutel - splitter - moerensplijter - stopper - borgplaatje van moer, borgring van moer nutted - met moeren bevestigd nut washer - moerplaatje, onderlegring - wrench (A) - moersleutel NVCS (Nissan Valve-timing Control System) - hydraulisch systeem dat openings- en sluittijden van de uitlaatkleppen kan beïnvloeden door de twee inlaatnokkenassen iets te verzetten t.o.v. de ketting- aandrijving zodat de nokken eerder of later openen of sluiten (Nissan 300 ZX Twin Turbo 24V), variabele kleptiming (Nissan 300 ZX Twin Turbo 24V)) NVG (New Venture Gear) (A) - versnellingsbakkenfabriek van Chrysler en GM (is samenvoeging van New Process Gear van Chrysler dochter Acustar en Hydra-Matic van GM) NVH (noise, vibration, harshness) (A+JE) - geluiden, trillen, schokken NVQ (National Vocational Quality) - Engelse invoering van een nationale kwalificatiestructuur voor de automobielsector (autospuiten, motor- voertuigentechniek, autoschadeherstel en carrosseriebouw) nylon - kunststof, nylon [thermoplastische (synthetische) hars in lak] - clip - kunststof klem - cover - nylon hoes - -reinforced - met nylon versterkt NZEV (Nearly Zero Emission Vehicle) - voertuig met bijna geen uitlaat- emissie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z