Woordenboek - letter J
jack, to - opkrikken - - domme kracht, krik, vijzel - down vehicle, to - auto laten zakken jacket - bekleding, buis, (water)mantel, omhulsel jack fixing strap - vastzetband voor krik - handle - krikhendel, krikslinger - - bar - krikslinger, krikstang (van krikslinger) - - extension - verlengstuk van krikslinger jacking point - kriksteunpunt, steunpunt voor krik jack knife, to - scharen (van aanhanger) - knifing - scharen (van aanhanger) - point - kriksteunpunt, steunpunt voor krik jackrabbit start - snel accelereren, sprint - -up, to - opkrikken - - - bracket - kriksteun - - - point bracket - steunpunt voor krik jag, to - kartelen, kerven, onregelmatig inscheuren - - barst, keep, kerf, kort staafje, pin, uitsteeksel "Jag" - Jaguar automobiel jagged - gekarteld jalousie - jalouzie jam, to - blokkeren (van bevroren verstelbare spiegel), klemmen, knellen, vastlopen (van cassettebandje), vastzitten, vreten (metaal op metaal) - - file, post, stijl, (verkeers)opstopping JAMA (Japanese Automobile Manufacturers Association) (JE) - verenigde Japanse automobielfabrikanten JAMA (Japanese Automobile Manufacturers Association) Inc. - verenigde Japanse autoproducenten in Amerika jamb, to - blokkeren, klemmen, vastzitten jammed - vastgelopen (bv. cassette in cassettespeler) - clutch - klevende koppelingsplaat, niet-vrijkomende koppeling - door - klemmend portier jammer (A) - apparaat dat de politieradar kan blokkeren jamming - klemming, vastgrijpen, vastslaan (van remmen) - piston - vretende zuiger jam nut - zelfborgende moer - protection function - klembeveiliging (bij elektrisch bediende ruit japan, to - met moffelverf lakken - - (moffel)lak Japanese Automobile Manufacturers Association (JAMA) (JE) - zie JAMA - Automobile Manufacturers Association (JAMA) Inc. - zie JAMA Inc. * - Automobile Standards Organisation (JASO) (norm?) - zie JASO Luyten Japanese lacquer - Japanse lak japanese-made car (A) - Japanse auto Japanese wax - Japanse was Japan Society of Automotive Engineers (JSAE) - zie JSAE Japan Society of Mechanical Engineers (JSME) - zie JSME - Sportscar Prototype Championship (JSPC) - zie JSPC Japan wax - Japanse was jar, to - knarsen, schokken, trillen - - (accu)bak, beker, geknars, getril, glas, glazen pot, kan, reservoir *JASO (Japan Automobile Standards Organisation) (norm?) - norm/test welke zwaarder is dan die van API en CCMC (Japanse SAE ?) (Luyten, Shell) jaw - bek (van ger.), klauw (bv. van lastang) - chuck - klauwplaat - clutch - klauwkoppeling - - selector shaft - schakelas - ends - uiteinde van bekken (van ger.), vorkeinde (van verbindings- stang) - opening - bekwijdte (van steeksleutel), spreidwijdte (van tang) - -vice - bankschroef - width - bekbreedte (van flenstang), bekwijdte jay-walking - roekeloos voetgangersgedrag zoals midden op de rijweg lopen, rode verkeerslichten negeren, plotseling oversteken buiten het zebrapad J/B (Junction Block) (JE) - aftakblok, lasdoos, verbindingsblok (elektrisch), zekeringkast Jeep - Amerikaans merk legerwagen in WO II (1/2 ton 4x4 terreinvoertuig van Dodge devisie van Chrysler) [Jeep is de uitspraak geworden van GP (General Purpose = voor algemene doeleinden)] jerrican - zie jerrycan jerk, to - hard trekken, rukken, schokken jerking - rukken (aan sleepkabel), stotteren (van motor) jerk pump - brandstofopvoerpomp, inspuitpomp, plunjer jerky start - plotseling wegrijden jerrycan - benzineblik (inhoud ca. 20 liter) gebruikt in WO II door Amerikaanse leger, benzinebus jet - doseur, restrictie,, sproeier, straal(pijp), vernauwing * Jet-bag - dakkoffer, imperiaal in de vorm van een gestroomlijnde ge- sloten doos van Duits fabrikaat (is toch een merk?) jet-black - gitzwart jet block - sproeierhuis - engine - straalmotor - infrared heater - infraroodstraatdroger (in spuitcabine) - needle - sproeiernaald - orifice - sproeierboring, sproeiermond - propulsion - straalaandrijving - size - sproeiermaat Jet Valve - luchtklepje (een klepje vlak naast de inlaatklep dat synchroon daarmee werkt en een bepaalde hoeveelheid extra lucht richting bougie toelaat dat een reinigend effect op de bougie zou hebben) (Hyundai Excel) jewish piano (Ls) - taximeter in Londense taxi J-gate - geleidesleuf voor versnellingshendel jib crane - laadkraan jig - boormal, kaliber, (mechanische) mal, model, pasmal, spanmal, steun jiggle valve - doorstroomopening, schommelklep(je) (in thermosttaat) "Jimmy" (A) - 1. naam voor een 2,5 tons GMC, type CCKW-352, 6x6, leger- truck met winch installatie die ruim 4 ton kan verplaatsen (in 2e wereldoorlog), 2. naam voor Amerikaanse Chevrolet legertruck, type Yp-G-4112, 1,5 tonner, '40-'45 * JIS (Japanese Industrial Standards) (JE) - Japanse industrienormen EM/PvR of Japan Industry Standard(s)? job chart - werkkaart in reparatiebedrijf jockey-pulley - leirol, spanrol - wheel - neuswiel, steunwiel (van caravan/oplegger) join, to - aaneenkoppelen, aaneenschakelen, aaneenvoegen, aanhechten, aansluiten, lassen, samenvoegen, vastkleven, (vast)koppelen, verbinden, verenigen joining surface - scheidingsvlak, verbindingsoppervlak, verbindingsrand, verbindingsvlak joint, to - effenen, lassen, verbinden, verenigen, verpakken, voegen - - afdichting, gewricht, las, koppeling, naad, pakking, samenvoe- ging, scharnier, verbinding, verbindingsnaad, verbindingsoog (voor slinger van krik), verbindingspunt, verbindingsstuk (van carrosserie), voeg - ball - kogel van kogelgewricht - bolt - scharnierbout, spiebout - coupling - scharnierkoppeling - cover - hoekstuk van sierlijst - face - contact(opper)vlak, pakkingrand (van flens), pasvlak, schei- dingsvlak - flange - aansluitflens - hose - verbindingsslang - ledge - afdichtlijst jointless - naadloos joint lug - meenemer join together, to - samenvoegen joint pin - pen van kruiskoppeling, scharnierpen joint portion - overlappend gedeelte - protector - koppelingsbeschermer - ring - afdichtring - rubber - meeneemrubber - surface - koppelingsoppervlakken (bv. van stuurkogeleind), verbin- dingsvlak - venture - gezamenlijke onderneming, overeenkomst, samenwerkingsver- band (tussen twee bedrijven) - washer - afdichtingsring, borgplaat(je), opsluitplaat, pakking- sluitring jolt, to - botsen, haperen, horten, schokken, schudden, stoten - - ruk, schok, stoot jolty old car - oude rammelkast Jonathan Palmer Evolution (JPE) - zie JPE jounce, to - inveren - position - ingedrukte stand van schokdemper, ingeveerde stand van wielophanging journal - ashals, asstomp, astap, hals (van krukas), (lager)tap - bearing - glijlager, taplager - diameter - (as)tapdiameter, lagertapdiameter - oil clearance - radiale speling - surface - lagertapoppervlak joystick steering - besturing d.m.v. stuurknuppel JPE (Jonathan Palmer Evolution) - afkorting van Engels automerk ”J onathan ”P almer ”E volution (is speciale Superseven ontworpen door Caterham Cars dat net als UVA deel uit maakt van de SMMT-groep die gespecialiseerd is "specials") JSAE (Japan Society of Automotive Engineers) - Japanse vereniging van automobieltechnische ingenieurs JSME (Japan Society of Mechanical Engineers) - Japanse vereniging van werktuigbouwkundige ingenieurs JSPC (Japan Sportscar Prototype Championship) - Japans sportwagenproto- type kampioenschap JTCC (All-Japan Touring Car Championship) - Japans toerwagenkampioenschap Jubilee clip - slangklem van het merk Jubilee judder, to - jutteren, schokken, schoksgewijs bewegen, schudden, trillen (van koppeling), vibreren judgement - beoordeling - criteria - beoordelingsmaatstaven jump, to - springen, stuiken jumped timing belt - versprongen distributieriem jumper - tijdelijke shuntverbinding, shuntverbindingsdraad, tijdelijke verbindingsdraad - cable - (hulp)startkabel - lead - (hulp)startkabel - wire - tijdelijke elektrische verbindingsdraad jump joint - stuiklas - out of gear, to - uit een versnelling springen - seat - klapstoeltje, noodzitting - spark - lekvonk, overspringende vonk - starting - starten met behulp van startkabels en accu van andere auto junction - aansluitingspunt, knooppunt, kruising, kruispunt, las, naad, verbinding(spunt), vertakking (van elektrische bedrading) - block (J/B) (JE) - zie J/B - box - aansluitdoos, aansluitkast, aftakdoos, contactdoos, ver- deelkast junk (A) - autokerkhof, autosloperij - ring - afdichtring junk yard - autokerkhof, autosloperij - - wreck - sloopauto just - net (niet vol raken), slechts
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z