Woordenboek - letter H
h (hour) - h (uur) (eenheid van tijd) H (high speed) - aanduiding van de snelheidscategorie op buitenband (hoge snelheid tot 210 km/h) H (hump) - 1. bolvormige verhoging op velg, 2. á‚áá‚ánzijdige ronde hump (H), 3. rondom lopende verhoging op á‚áá‚án schouder van velg, 4. vorm van velgrand H1 (hump) - zie H (hump) HAC (High Altitude Compensator) device - compensator voor grote hoogte, hoogtecompensatieregeling (roterende dieselinspuitpomp Toyota) * HAC (High Altitude Compensator) [vlg. Amerikaans overheidsvoorschrift van '92: BARO (BAROmetric pressure sensor)] - ? PvR hacksaw - beugelzaag, ijzerzaag, metaalzaag - blade - ijzerzaagblad, metaalzaagblad - frame - ijzerzaagbeugel, metaalzaagbeugel HAI (Hot Air Intake) (JE) - warme lucht inlaatsysteem hail - hagel - stone - hagelkorrel, hagelsteen - storm - hagelbui, hagelstorm hair crack - haarscheurtje hair-line crack - haarscheurtje hairpin bend - haarspeldbocht - curve - haarspeldbocht - spring - haarspeldveer - turn (A) - haarspeldbocht half - helft - axle - gedeelde niet-aandrijvende as, halve niet-aandrijvende as, niet-aandrijvende steekas - -barrier crossing - ahob (automatische halve overwegbomen), overweg met halve bomen - circle plug - halfcirkelvormige plug, halfronde plug - -load (CE) - restrictie van overheidswege op belading van vracht- wagens (halve vracht) in Canada tijdens de opdooiperiode in het voorjaar - -moon key - halvemaanspie - -round file - halfronde vijl - -second (A) - halve seconde - shaft - aandrijfas (van wiel), achteras, pendelas, aandrijvende steekas, zij-as - - gear - steekastandwiel - -speed - met half ingetrapt gaspedaal - -throttle - halfgas half-track - halfrupstrekker, militaire rupsbandauto (auto met wielen voor en rupsbanden achter) uit jaren dertig half-track vehicle - halfrupsvoertuig half-way (A) - zie halfway halfway - halverwege, halfweg, in het midden halide torch type leak detector - halogenide fakkeltype lekkagedetector (airco) halogenated carbide - gehalogeneerde koolwaterstof halogen bulb - halogeenlamp - sealed-beam headlamp - halogeen koplamp Halt - Major Road Ahead - Stop, u nadert een voorrangsweg (staat op ver- keersbord) ham - radio-amateur HAM (mobile radio system) - mobiele zend-/ontvanginstallatie (CB, HAM, 27 Mc) hammer, to - hameren - - (carrosserie)hamer - blow - hamerslag, slag van hamer - drill - klopboor(machine), slagboormachine hammered steel - gesmeed staal, smeedstaal hammer face - het vlak van een hamer - handle - hamersteel hammering - waterslag - tool - slaghulpstuk "hammer-of-dolly" method - "hamer naast tas" methode (bij uitdeuken) "hammer-on-dolly" - - "hamer tegen tas" methode (bij uitdeuken) hammer paint - laklaag met gehamerd effect hand - hand, wijzer (van meter/klok) - and air-op (air-operated) pumps (A) - handbediende en op lucht- druk werkende pompen - -actuated - handbediend - actuation - handbediening handbook - handboek, handleiding, vademecum hand brace - booromslag - brake - parkeerrem - - cable - parkeerremkabel - - control light - parkeerremcontrolelampje - - lever - parkeerremhefboom, parkeerremhendel - - warning light - waarschuwingslampje parkeerrem handbuilt - met de hand gebouwd hand cleaner - handenreiniger - control - handbediening, handbesturing handcrafted - met de hand gemaakt hand drill - handboor(machine) - governing - handregeling - grip - handgreep, handvat, stuurwielknop voor gehandicapte bestuurder hand-held - draagbaar - - - switch (A) - handbediende schakelaar, in de hand te houden schakelaar - - - telephone - draagbare telefoon - -help vacuum pump - handbediende vacuümpomp, vacuümhandpomp handicap (HCP) sticker JE) - zie HCP handicapped person carrier - rolstoelbus hand inspection lamp - looplamp hand-lap, to - met de hand (in)slijpen (van kleppen) handle, to - bedienen, behandelen, hanteren, verwerken - - (hand)greep (van portier), handvat, hefboom, hendel, kruk, sleu- tel (op freontank voor airco), steel (van hamer), stempelhouder (ger.), verlengstuk - gear - naafhendeltandwiel (van vrijloopnaaf) - tip - uiteinde van handvat hand lever - bedieningshendel handle, to - bedienen, behandelen, hanteren - - handgreep, hendel - with care, to - voorzichtig behandelen, voorzichtig zijn met handling - bediening van apparaat, goederenvervoer, hantering, omgaan met, personenvervoer, rijeigenschappen van auto, transport, wegligging - characteristics - rijeigenschappen, wegligging - costs - transportrecht (verschuldigde bedrag i.v.m. transport) Handling Package (A) - stel stuggere schokdempers en veren (Pontiac Trans Sport '94 voor Europa) handling performance - bediening hand-made - handwerk, met de hand gemaakt - -operated - handbediend - operation - handbediening - -priming device - handpomp - pump - handpomp - reamer - handruimer - sanding - met de hand schuren handsaw - handzaag, houtzaag hand screw - klemtang, lijmtang hands free telephone - autotelefoon (te gebruiken met handen vrij) hand spike - koevoet - stamp - slagletter - strap - lus (waaraan staande persoon zich in bus kan vasthouden) - throttle control - handgas - - gas - handgas hand-tight - handvast - -tighten, to - handvast draaien/zetten - tool - handgereedschap - warm - handwarm, lauw handy - gemakkelijk Handy Terminal - computer die de gehele vervoersadministratie verzorgt en zelfs de optimale volgorde van goederenafhandeling kan aangeven (Mitsubishi Guppy) hanger - bovenstuk van (tandwiel)trekker waaraan twee trekpoten zijn bevestigd, (veiligheids)gordelgeleider, hijsoog (aan motor), ophangbeugel - pin - veerpen (van bladveer) - - bolt - veerbout (van bladveer) hard - hard, hard afgesteld, moeilijk - brazing - hardsoldeer, hardsolderen (boven 45 graden C) - - solder - hardsoldeer - cornering - snel door bochten rijden - disc - harde schijf (van computer) - disk (A) - harde schijf (van computer) harden, to - hard worden, stollen, uitharden, (ver)harden hardened - gehard - and tempered - gehard en ontlaten (ontlaten is verwarmen van ge- hard staal tot ca. 400áøáC om te grote brosheid en spanningen weg te nemen) - steel - gehard staal hardener - verharder (in lak) hardening agent - hardingsmiddel, verharder (in lak) - temperature - hardingstemperatuur - time - (ver)hardingstijd hard-faced - voorzien van een harde oppervlaktelaag hard glass- gehard glas - metal - hardmetaal hardness - hardheid - test - hardheidsproef hard pedal - hoge pedaaldruk - plug - koude bougie - -roof type - type auto met vast dak - rubber - hardrubber - sanding - grof schuren - shoulder - harde berm, parkeerstrook, verharde berm, vluchtstrook - solder, to - hardsolderen - starting - slecht aanslaan, slecht starten - steering - zwaar sturen, zware besturing - stop - zeer krachtig remmen - surfaced road - verharde weg - suspension - stugge vering Hard Top (HT) (JE) - zie HT hardtop - hardtop, convertible model maar met vaste kap, hardtop kap, metalen kap van carrosserie hard towing - slepen, zwaar trekken, zware aanhanger trekken hardware - apparatuur, mechanische hulpmiddelen, metaalwaren harm, to - aantasten, aanvreten, schade aanrichten/veroorzaken harmful - gevaarlijk, schadelijk harmless - gevaarloos, ongevaarlik, onschadelijk harness - bedrading, zespuntsveiligheidsgordel - belt - zespuntsveiligheidsgordel - connector - bedradingsstekker, kabelboomstekker harsh - ruw, schokkend - clutch - ruw/schokkend aangrijpende koppeling - down-shift - ruw/schokkend terugschakelen (automatische bak) - engagement - ruw/schokkend inschakelen (automatische bak) harshness - slaan van banden op dwarsrichels en teerranden van betonna- den van wegdek, stugheid (van vering) - road package - versterkt veerpakket, versterkte vering harsh noise - krassend geluid harsh ride (bump shocks) - bandentrillingen door onregelmatigheden in wegdek, harde vering, korte harde stoten door oneffen wegdek, stug rijden, stugge vering hatch, to - arceren (in tekening) - - halve deur, luik - back - achterklep, automodel met 3e of 5e deur, hatchback - - coupé - coupé met 3e deur haul, to - ophalen, vervoeren, voorttrekken, (weg)slepen haulage - sleeploon, wegtransport, wegvervoer, wegvervoerskosten - business - transportbedrijf, vervoerbedrijf - vehicle - (transport)trekker hauling capacity - trekvermogen have advance, to - voorijlen hazard - gevaar, risico, toeval - control lamps - alarmknipperlichten hazardous - gevaarlijk, onzeker, riskant - substance - gevaarlijke stof Hazardous Substances Act - Wet Gevaarlijke Stoffen (WGS) hazard warning flasher - automaat van alarmknipperlicht, clignoteur van alarmknipperlicht - - light - waarschuwingsknipperlicht - - switch - alarmknipperlichtschakelaar haze - damp, nevel, waas haze remover - anticondensmiddel haziness - waasvorming (in lak), wazigheid hazy coat - nevelige laag (van lak), uitspuitlaag (van lak) - graduation - uitspuitlaag (van lak) HC (hydrocarbon) - koolwaterstofverbinding * HC/CO meter (JE?) - CO/HC meter HCP (handicap) sticker (JE) - sticker op portier om aan te geven dat bestuurder gehandicapt is HCS (Height Control System) - hoogteregelingssysteem (Mazda) - (High Compression Swirl) (A) - inlaatkanaalvorm die voor een draaien- de werveling zorgt (Ford) - (High Compression Swirl) engine (A) - armmengselmotor (Ford Fiesta 1,1 l, '89) HCU (Hydraulic Control Unit) (A) - hydraulische regeleenheid (Ford Mondeo '93) H.D. (heavy-duty) oil - H.D. olie, heavy-duty olie, voor zware bedrijfs- omstandigheden geschikte olie head - bovenkant, hoofd, kop, magneetkop, toonas (van cassettespeler), top, uiteinde, voorkant, voorstuk - board - kopschot - bolt - (cilinder)kopbout - cloth - dakbekleding, hemel header (A) - speciaal (uitlaat)spruitstuk, verzamelbuis - tank - bovenbak (van radiateur), bovenreservoir (van radiateur), bovenste radiateurbak, boventank, opzettank head gasket - (cilinder)koppakking - impact - frontale botsing Head Injury Criterion (HIC) scale - zie HIC scale headlamp - koplamp - aim - koplampafstelling - aiming device - koplamprichtapparatuur - and taillight system - voor- en achterverlichting - - turn signal switch - licht- en richringaanwijzer- schakelaar - beam control - dimschakelaar - - level control - koplamphoogteverstelling - - - control actuator - steleenheid van koplamphoogte- regeling - - - - switch - koplamphoogteregelknop, koplamp- hoogteschakelaar - - - - system - hoogteregeling van koplamplicht- bundel - bezel - koplamprand - body - koplamphuis - bulb - duplolamp, gloeilamp van koplamp - casing - koplamphuis - cleaner - koplampsproeier - - fluid tank - koplampsproeierreservoir, koplampsproeier- tankje - - motor - motor van koplampreinigers - - switch - koplampsproeierschakelaar - - system - koplampsproei-installatie - control - lichtschakelaar - - light - controlelampje grootlicht - dim control (A) - dimlichtschakelaar - dimmer and turn signal switch - combinatieschakelaar voor grootlicht, dimlicht en richtingaanwijzers - dim switch (A) - dimlichtschakelaar - dip control - dimlichtschakelaar - - switch - dimlichtschakelaar - door - koplampklep, koplamprand - - retaining screw - bevestigingsschroef voor koplamprand - flash - grootlichtsignaal - flasher - grootlichtsignaalschakelaar, passeerlichtschakelaar - garnish - koplamprand - housing - koplamphuis - indicator - controlelampje grrotlicht - intensity - lichtsterkte van koplamp - levelling - koplamphoogteverstelling - - switch - koplamphoogteverstelschakelaar - ornament - koplampsierlijst - reflector - koplampreflector - rim - koplamprand - washer - koplampsproeier - - fluid - koplampsproeiervloeistof headless screw - koploze schroef, stifttap headlight - koplamp - aim - koplampafstelling - aiming device - koplamprichtapparatuur - and taillight system - voor- en achterverlichting - - turn signal switch - licht- en richtingaanwijzerschakelaar - beam control - dimschakelaar - beam level control - koplamphoogteverstelling - - - - actuator - steleenheid van koplamphoogteregeling - - - - switch - koplamphoogteregelknop, koplamp- hoogteschakelaar - - - - system - hoogteregeling van koplamplicht- bundel - bezel - koplamprand - body - koplamphuis - bulb - duplolamp, gloeilamp van koplamp - casing - koplamphuis - cleaner - koplampsproeier - - fluid tank - koplampsproeierreservoir, koplampsproeiertankje - - motor - motor van koplampreinigers - - switch - koplampsproeierschakelaar - - system - koplampsproei-installatie - control - lichtschakelaar - - light - controlelampje grootlicht - dim control (A) - dimlichtschakelaar - dimmer and turn signal switch - combinatieschakelaar voor grootlicht, dimlicht en richtingaanwijzers - dim switch (A) - dimlichtschakelaar - door - koplampklep, koplamprand - - retaining screw - bevestigingsschroef van koplamprand - flash - grootlichtsignaal - flasher - grootlichtsignaalschakelaar, passeerlichtschakelaar - garnish - koplamprand - housing - koplamphuis - indicator - controlelampje grootlicht - intensity - lichtsterkte van koplamp - levelling - koplamphoogteverstelling - - switch - koplamphoogteverstelschakelaar - - through electronic level control system (A) - kop- lampverstelling d.m.v. elektronisch regelsysteem - ornament - koplampsierlijst - reflector - koplampreflector - rim - koplamprand - washer - koplampsproeier - - fluid - koplampsproeiervloeistof - wiper nozzle (A) - koplampsproeier headliner - dakbekleding, hemel headlining - dakbekleding, hemel head mark - kopmerk (van bout) head of a screw - kop van een bout head-on collision - frontale aanrijding, frontale botsing - phone - koptelefoon - protector - laskap - resistance - luchtweerstand - rest - hoofdsteun - - support - hoofdsteungeleider - restraint - hoofdsteun headroom - doorrijhoogte, hoofdruimte, stahoogte, vrije hoogte head surface - afspeelkop (cassettespeler) Head-up Display (HUD) (A) - informatieprojectie op voorruit (voor GM ont- wikkeld door Hughes Aircraft, leverbaar op Buick Reatta) head warpage - kromtrekken van cilinderkop head wind - tegenwind health kit - "eerste hulp" trommel hearse - begrafenisauto, lijkauto, lijkwagen - van - lijkauto, lijkwagen heat, to - heet worden, verhitten, verwarmen, warm worden - - hitte, warmte - -absorbing - warmte-absorberend - - - glass - warmtewerend glas, zonwerend glas - blister - blaar op autoband (ontstaan door oververhitting) - coil - spoeltje - conduction - warmtegeleiding - conductivity - warmtegeleidingsvermogen - control valve - voorverwarmingsklep - crack - hittescheurtje, warmtescheurtje - dam - zuigerwandgedeelte tussen zuigerbodem en zuigerveren - dissipation - warmte-afgifte, warmte-afvoer, warmteverdeling - due to friction - wrijvingswarmte heated - verwarmbaar, (voor)verwarmd - air - verhitte/verwarmde lucht - - outlet - uitstroomopening van warme lucht - - passage - doorlaat van warme lucht - rear window - verwarmde achterruit - seat - stoel met verwarming heat energy - warmte-energie heater - kachel, verwarming(sapparaat) - blower - kachelaanjager - coil - gloeispiraal - - switch - voorgloeischakelaar - control panel - bedieningspaneel van verwarming - - plate - bedieningspaneel van verwarming - - unit - bedieningspaneel van verwarming - core - kachelradiateur, verwarmingsradiateur - electric motor - kachelmotor - fan - kachelaanjager, kachelventilator - motor - kachelmotor - pipe - verwarmingsleiding (van waterpomp) - plug - gloeibougie, gloeispiraal - register duct - verwarmingskanaal - spiral - gloeibougie, gloeispiraal - unit - kachel, verwarming - wire - verwarmingsdraad (van achterruitverwarming) heat exchanger - interkoeler, radiateur, warmtewisselaar - - case - radiateurhuis - - casing - radiateurhuis - - housing - radiateurhuis - expansion - warmte-uitzetting - fusion - warmtewisseling - gun - brander, heteluchtpistool - -hardening amino alkyd primer-surfacer - warmtehardend amino alkyd primer-surfacer heating - kachel, verhitten, verwarming(sinstallatie) - air outlet - aansluitmof voor verwarmingsslang - and ventilating system - verwarmings- en ventilatiesysteem - blower - verwarmingsaanjager - coil - gloeispiraal, voorgloei-inrichting - - switch - voorgloeischakelaar - control panel - bedieningspaneel van verwarmingssysteem - core - verwarmingsradiateur, warmtewisselaar - element - verwarmingselement - fan - verwarmingsaanjager - filament - gloeibougie, gloeispiraal - plug (A) - gloeibougie, gloeispiraal - radiator - radiateur van verwarming - spiral - gloeibougie, gloeispiraal - value - calorische waarde heat insulation - isolatie tegen warmte, warmte-isolatie - insulator - hitteschild - light - verwarmingslamp - panel - verwarmingspaneel (in lakstraat) - polymer drying - warmte polymeerdrogen - -proof - hittebestendig - protection screen - hitteschild - - shield - hitteschild - range - warmtegraad (van bougie) - rating - warmtegraad (van bougie) - ray absorbing - warmte-opnemend - resistance - hittebestendigheid, warmtebestendigheid, warmteweer- kaatsing (van lak), warmteweerstand - resistant - hittebestendig, warmtebestendig - - putty - warmtebestendige plamuur - resistor - thermische weerstand - riser (A) - "hot spot", voorverwarmingsplaat(s) - - valve (A) - voorverwarmingsklep - screen - hittescherm, hitteschild, hittewerend schild - sensor - temperatuurdetector. temperatuurgevoelige sensor - sensing - warmte-afhankelijk - - tube - thermosonde, warmtegeleider (airco), warmtesensorbuis (airco) - sensitizing tube - warmtegeleider (airco) - sensor - koelvloeistoftemperatuursensor, temperatuurdetector, tem- peratuurgevoelige sensor - shield (A) - hittescherm, hitteschild, hittewerend schild - tempered glass - gehard glas - transfer - warmte-overdracht - treated - thermisch behandeld - treatment - thermische behandeling, warmtebehandeling - - steel - hardbaar staal, veredelbaar staal - value - calorische waarde, specifieke verbrandingswarmte, verwar- mingswaarde heavy - grof, zwaar (niet licht) - carbon deposits - sterke koolaanslag - -duty - berekend op zwaar werk, voor zwaar gebruik - -duty (H.D.) oil - zie H.D. oil - - - coil - superbobine - - - oil - olie voor zware bedrijfsomstandigheden - - - truck - bedrijfswagen, vrachtauto voor zwaar vervoer, zware vrachtwagen - goods vehicle (hgv) - vrachtwagen voor zware goederen - - vehicles (hgvs) - vrachtwagens voor zware goederen - handling - zwaar sturen - haul trailer - aanhanger voor zwaar transport - lorry - vrachtwagen voor zwaar vervoer, zware vrachtwagen - metals - zware metalen - oil (A) - (te) dikke olie Heavy Paraffin Conversion (HPC) - zie HPC - - Synthesis (HPS) - zie HPS heavy steering - zwaargaande besturing - traffic - druk verkeer - truck (A) - vrachtwagen voor zwaar vervoer, zware vrachtwagen - vehicle - vrachtwagen voor zwaar vervoer, zware vrachtwagen - binnenkant van hiel van buitenband, hiel, onderuiteinde * - -and-toe - ? JV heel-and-toe, to - remmend met tussengas terugschakelen waarbij rechter- voet tegelijkertijd rem- en gaspedaal bedient - -and-toeing (A) - bedienen van gaspedaal met tenen en rempedaal met hiel - contact - aangrijping aan buitenzijde (van kroonwiel- en pignon- tanden), hielcontact (van kroonwiel- en pignontanden) - pad (A) - beschermstuk in vloermat (tegen slijtage door hiel) height - hoogte, niveau, peil, pijlhoogte - -adjustable safety belt - in hoogte verstelbare veiligheidsgordel - adjustment - hoogteverstelling Height Control System (HCS) (JE) - hoogteregelingssysteem (Mazda)
Height Control System (HCS) (JE) - hoogteregelingssysteem (Mazda) height control valve - hoogteregelklep - measuring lever - arm van niveauregelaar - -to-width ratio - hoogte/breedte verhouding (van buitenband) helical bevel gear - conisch tandwiel met schroef-/spiraalvertanding - cut - schuingetand - gear - overbrenging met schroefwielen, schroeftandwiel, tandwiel met schroefvormige tanden, tandwiel met spiraalvertanding, wormwiel - gears - tandwielen met schuine tanden, tandwielen met spiraalver- tanding - spring - schroefveer - toothing - spiraalvertanding helicoidal toothing - helicoïdale vertanding helicoil screw thread - helicoil, schroefdraadvoering helix - schroefgang, schroeflijn, schroefwinding, schuine groef help, to - helpen helper frame - hulpframe - leaf - hulpveerblad - spring assy. - hulpveerpakket hem, to - felsen, felsrand maken, omslaan (van portierrand), (om)zetten - - flensrandronding hemisphere - halve bol/kogel, halfrond hemispheric - halfbolvormig hemispherical - halfbolvormig, halfrond - ball joint - halfbolvormig kogelgewricht - - combustion chamber - halfbolvormige verbrandingskamer - - pin - tap van halve kogel hemispheric combustion chamber - halfbolvormige verbrandingskamer hem joint - carrosserienaad hemmed flange - felsnaad hemming adhesive - nadenkit - - sealer - nadenafdichtingsmateriaal, nadenkit - edge - flensrand - joint - carrosserienaad - tool - zettang heptane - heptaan hermetic - hermetisch hermetically sealed - luchtdicht afgesloten * heron-like chamber - ? AR? herringbone gear - tandwiel met pijlvertanding, tandwiel met V-vormige tanden hertz (Hz) (JE) - Hertz (Hz) (eenheid van frequentie) Hertz (Hz) - Hertz (Hz) (eenheid van frequentie) hesitate, to - aarzelen, haperen, inhouden hesitating - aarzelend, inhoudend (motor) hesitation (is delayed response after the throttle has been opened) - aarzelen (vertraagde reactie na openen van smoorklep) hex. - afkorting van hexagon, hexagonal hexagon - (regelmatige) zeshoek, zeskant hexagonal - zeshoekig, zeskantig - bolt - bout met zeskantige kop - cap nut - zeskantige dopmoer - castle nut - zeskantige kroonmoer - fastening bolt - bevestigingsbout met zeskantige kop - flange bolt - flensbout met zeskantige kop - - - w/washer - flensbout met zeskantige kop en ring - head - zeskantige kop - - bolt - bout met zeskantige kop - nut - zeskantige moer - setscrew - stelschroef met zeskantige kop - slotted nut - zeskantige kroonmoer - socket-head screw - inbusbout - - - - spanner - inbussleutel, stiftsleutel, zeskantsleutel - - - - wrench (A) - inbussleutel, stiftsleutel, zeskantsleutel - wrench (A) - bahco, binnentwaalfkantsleutel, binnenzeskantsleutel, engelse sleutel, inbussleutel, Ribsleutel, stiftsleutel - - head portion (A) - zeskantig gedeelte aan voorzijde van nokkenas om sleutel op te zetten hexagon bolt - bout met zeskantige kop - cap nut - zeskantige dopmoer - castle nut - zeskantige kroonmoer - fastening bolt - bevestigingsbout met zeskantige kop - flange bolt - flensbout met zeskantige kop - - - w/washer - flensbout met zeskantige kop en ring - head - zeskantige kop - - bolt - bout met zeskantige kop - nut - zeskantige moer - setscrew - bout met zeskantige kop - slotted nut - zeskantige kroonmoer - socket-head screw - inbusbout - - - - spanner - inbussleutel, stiftsleutel, zeskantsleutel - - - - wrench (A) - inbussleutel, stiftsleutel, zeskantsleutel - wrench (A) - bahco, binnentwaalfkantsleutel, binnenzeskantsleu- tel, engelse sleutel, inbussleutel, Ribsleutel, stiftsleutel - - head portion (A) - zeskantig gedeelte aan voorzijde van nokkenas om sleutel op te zetten hex-head bolt - bout met zeskantige kop - - w/flange - flensbout met zeskantige kop - - w/washer - bout met zeskantige kop en veerring - nut - zeskantige moer hgv (heavy goods vehicle) - vrachtwagen voor zware goederen HGV (Heavy Goods Vehicle) licence - groot rijbewijs (om bus of vracht- auto te mogen besturen) hgvs (heavy good vehicles) - vrachtwagens voor zware goederen HI (high) - hoge snelheid (is ventilatorstand) HIC (Head Injury Criterion) scale - schaal om vast te stellen hoe groot de kans op hoofdletsel is bij botsingen (grenswaarde HIC-1000) HIC (Hot Idle Compensation) (JE) - compensator voor warm stationair toerental, warm stationair toerentalcompensatie HIC (Hot-Idle Compensator) (A) - thermostatisch geregelde carburateurklep die opent als inlaattemperatuur hoog is en extra lucht onder de gas- kleppen toelaat tijdens stationnair draaien om het stationnair lopen te verbeteren en om te rijke brandstof-luchtmengesels te voorkomen * HICAS (High Capacity Active Suspension) - eenvoudige versie van Super HICAS, vorm van vierwielbesturing (en geen hoogwaardige actieve wielophanging) (Nissan Skyline) (contr.Nissan, zie WH) hidden - onzichtbaar, verborgen hide, to - bedekken (lak), verbergen hiding efficiency - dekkend effect (van lak) - power - dekkend vermogen (van lak), dekking (van lak), dekkracht (van lak)ÞNÞ hiduminium - aluminiumlegering met koper (3,5 - 4,5%), mangaan (1,3 - 1,8%) en nikkel (1,8 - 2,2%) (voor drijfstangen, cilinder- koppen, zuigers en brandstofpompen) Hifi (high fidelity) - natuurgetrouwe klankweergave high - groot (druk/sneleheid), grootte (druk/snelheid), hoog - (A) - hoogste versnelling - (HI) - hoge snelheid (is ventilatorstand) - -alloy steel - hooggelegeerd staal - -altitude compensator - hoogtecompensatieregeling High Altitude Compensator (HAC) device - zie HAC device high altitude specification - grote hoogte specificatie - beam - grootlicht, ongedimd licht - - indicator - grootlicht indicatielampje - "bite" point of the clutch - hoog aangrijpingspunt van koppeling * High Capacity Active Suspension (HICAS) (JE) - zie HICAS (contr.Nissan of Mitsubishi?) high-carbon steel - koolstofrijk staal high compression engine - hoog gecomprimeerde motor High Compression Swirl (HCS) (A) - zie HCS - - - (- ) engine (A) - zie HCS engine high current fuse - snelle zekering, zekering voor hoge stroomsterkte highest useful compression ratio (H.U.C.R.) - zie H.U.C.R. high fidelity (Hifi) - natuurgetrouwe klankweergave - frequency welding - hoogfrequent lassen - "g" cornering - snel bochtenwerk - -g deceleration - snel afremmen - gear - hoge overbrenging (van 4x4 voertuig) - -geared - met hoge overbrengingsverhouding - gearing - hoge overbrengingsverhouding - -gloss finish (A) - hoogglansafwerking (van lak) - grade - hoogwaardig - -humidity room - ruimte met hoge vochtigheidsgraad om corrosieproe- ven te doen - -impact resistant - zeer schokbestendig - impedance type tester - testapparaat met hoge inwendige weerstand (bv. voltmeter) - intensity discharge headlamp - koplampunit met gasontladingslamp - level of hardness - hoge mate van hardheid - load driving - rijden onder volle belasting highly corrosive - sterk bijtend - purified zinc - zuiver zink - viscous oil - dikvloeibare olie High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMWV) - zie "Hummer" high mode (A) - grootlicht, ongedimd licht - molecule - zware molecule - mounted brake light - hooggemonteerd derde remlicht - mount stop light (JE) - hooggeplaatst derde remlicht - -octane gasoline (A) - benzine met hoog octaangetal - - - petrol - benzine met hoog octaangetal - output engine - motor met groot vermogen High Performance Controlled Emission (HPCE) - zie HPCE high performance engine - motor met groot vermogen High-Performance Reduced Emissions (A) - systeem op brandstofpomp van tankstation dat voorkomt dat dampen vrijkomen high performance suspension - veersysteem dat een combinatie is van het vroeger gevoerde "selective ride control system" en Z51 wielophanging (Corvette ZR1 van GM) - -pitch tone - hoge/schelle toon (radio) - -pitched tone - hoge/schelle toon (radio) - pressure (H.P.) - hoge druk - - air - perslucht - - hose - hogedrukslang - - line - hogedrukleiding, persleiding - - oil pump - hogedruk oliepomp - - pipe - aansluitnippel voor persleiding - range - hoge gearing - - tweeter - luidspreker voor hoge tonen - rate charger - accusnellaadapparaat, accusnellader - - discharge tester - accuceltester - ratio - met hoge overbrengingsverhouding - roof - verhoogd dak (van bestelwagen) - - type - type met verhoogd dak - solid chassis coating - chassislak met hoog vaste stofgehalte - - (HS) paint - zie HS paint - speed - hoge snelheid, hoge versnelling, hoog toerental, snel(lopend) - - auxiliary jet - hoge snelheidssproeier - - engine - snellopende motor - - grinder - hoogtoerige slijpmachine - - knock - detoneren/pingelen bij hoog toerental - - ping - pingelen bij hoge toerentallen - - reduction gear - kleine reductietandwielen, reductietandwielen met lage overbrengingsverhouding High Speed Research (HSR) (JE) - zie HSR high speed steel - sneldraaistaal - strength material - hoogwaardig materiaal, materiaal met hoge weerstand High Strength Steel (HSS) - zie HSS high temperature grease - hittebestendig vet, tegen hoge temperaturen bestand vet * - - high shear viscosity (hthsv) (A?) - zie hthsv(Luyten?) High Temperature Stable Transmission (HTST) lubricant - zie HTST lubricant high-tensile - bestand tegen hoge spanningen high tension (H.T.) - hoge spanning - - cable - bougiekabel, hoogspanningskabel - - coil - hoogspanningswikkeling, secundaire wikkeling (van bobine) - - cord - bougiekabel, hoogspanningskabel - - - clamp - bougiekabelhouder - - lead - bobinekabel, bougiekabel - - - terminal - bobinekabelaansluiting, contactbus voor bo- binekabel High Tension Steel (H.T.S.) - tegen hoge spanningen bestand staal high tension winding - hoogspanningswikkeling, secundaire wikkeling (van bobine) High Velocity Tumble (A) - inlaatsysteem waarbij een intensieve werveling van de aangezogen lucht wordt veroorzaakt - Viscosity Index (HVI) (A) - zie HVI high-viscosity oil - dikvloeibare olie high voltage - met hoge spanning, hoogspanning - - insulation resistance tester - hoogspanningsisolatieweerstandtester High Volume Low Pressure (HVLP) method - zie HVLP method high volume trailer - grootvolume aanhangwagen highway - autoweg, grote verkeersweg, hoofdverkeersweg, hoofdweg, snelweg highway (hwy.) (A) - oudere weg in een Amerikaanse staat die dwars door kleinere dorpjes voert - -cruiser (A) - grote Amerikaanse auto Highway Data Loss Institute (HDLI) (A) - zie HDLI highway hypnosis - afnemende concentratie welke bv. ontstaat door een lange afstand door een tunnel te rijden waarbij men veel moeite heeft om rechtdoor te blijven rijden en niet te gaan "zwalken" hill - heuvel - climbing capacity - klimvermogen - gradient (A) - hellingpercentage hill hold - automatische remwerking bij stoppen op een helling (Lucas '94) Hill Holder - 1. hellingrem, 2. wegrijhulp op helling (met ingetrapt koppelingspedaal blijft auto op helling staan zonder dat rempedaal is ingetrapt of parkeerrem is aangetrokken en waardoor gasgeven en koppelen net zo gemakkelijk gaan als op een vlakke weg (Subaru, o.a. Legacy met handschakeling) Hill Start Aid (HSA) - zie HSA HIMR (Hino Invertor-controlled Motor and Retarder) (JE) - diesel-elektri- sche hybride motor met omzetinrichting om de remenergie van het voertuig om te zetten in elektrische energie die volledig kan worden gebruikt (Hino '93) HIMR (Hybrid Invertor-controlled Motor and Retarder) system (JE) - sys- teem bestaande uit 3-fase wisselstroommotor geregeld door een ge- lijkstroom-wisselstroomomzetter gemonteerd in het vliegwiel van de motor; extra accu's slaan de elektrische energie op als de HIMR als retarder werkt en dit vermogen wordt teruggevoerd om het voertuig te helpen accelereren; de wisselstroommotor vervangt de startmotor en de dynamo; voordelen zijn verminderde emissie, geluid en remmenslij- tage (Hino '94) hinge, to - scharnieren - - scharnier - bolt - scharnierbout, scharnierpen - case - scharnierhuis hinged - draaibaar, (om)klapbaar, van scharnier voorzien, zwenkbaar hinged door - portier met scharnier - pin - scharnierpen - plate - scharnierplaat - post - stijl waaraan portierscharnieren vastzitten - window - klapraampje aan zijkant van auto - & striker - scharnier en vanger hinge pillar - portierstijl waaraan scharnieren zijn bevestigd - pin - scharnierpen - poste - portierstijl waaraan scharnieren zijn bevestigd Hino Invertor-controlled Motor and Retarder (HIMR) (JE) - zie HIMR - Super Flow Turbine (HSFT) - zie HSFT hint - aanwijzing, tip hire a car, to - een auto huren - car - huurwagen hirer - huurder (van auto) hi-speed compact type alternator (A) - compacte sneldraaiende dynamo hiss, to - scherp geluid voortbrengen, sissen hiss - sissend geluid hissing noise (A) - sissend geluid (bv. van tank die wordt geopend) historic commercial vehicle - historisch bedrijfsvoertuig - vehicle - historisch voertuig hit, to - botsen, raken, tikken, treffen - a car, to - een auto raken, tegen een auto botsen hitch, to - aankoppelen (van aanhanger), vasthaken, vastkoppelen, vastmaken - - koppeling, trekhaak, trekinrichting van aanhanger - -a-ride (A) - liften - ball - koppelingskogel, trekhaakkogel - hiking (A) - liften hit frequency - slagfrequentie (bv. van luchtbeitel) hit to, to - stuiten tegen HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) - zie "Hummer" HNS (Homogeneous Numerically calculated Surfaces) - reflector die in een groot aantal kleine elementen is verdeeld en waaruit een homogeen re- flectoroppervlak ontstaat met een 60% grotere lichtstroom terwijl de breedte die belicht wordt met 100% toeneemt en de reikwijdte met 12% (Bosch) hog ring - gebogen open ring, kram (om stoelbekleding mee vast te zetten) "Hogs" (A) - Harley Davidson motorfietsen hoist, to - heffen, omhoog halen, ophangen, (op)hijsen, takelen hoist - hefbrug, hefinrichting, takel(inrichting) - chain - hijsketting - cylinder - hefcilinder hoisting chain - hijsketting hold, to - klemmen (in bankschroef), ondersteunen, tegenhouden, (vast)houden - down, to - ingetrapt houden (bv. rempedaal) - - - bolt - borgbout, vastzetbout (bv. van verdeler) - - - clamp - accubeugel, bevestigingsbeugel, klembeugel - - - nut - bevestigingsmoer (bv. van reservewiel) - - - pin - bevestigingspen, vastzetpen - - - spring cup - klemveerschotel (van remschoen) holder - (borstel)houder, bus, drager, fitting, houder, klem - clip - lamphouder, (klem)fitting - with brush - (kool)borstelhouder met borstel - - rectifier - diodebrug holdfast - bankhaak, klemhaak hold-in coil - houdspoel (startmotor) - - - - open circuit test - vasthoudspoel onderbrekingstest (startmotor) holding bracket - bevestigibgsbeugel, wielhouder (voor reservewiel) - coil - (vast)houdspoel - spanner - sleutel om bout/moer tegen te houden - strap - band (om opgevouwen stoel vast te zetten), vastzetband - test - vasthoudtest (startmotor) - tool - tegenhoudsleutel - wrench (A) - sleutel om bout/moer tegen te houden hold spring - klemveer - still, to - stilhouden, vasthouden hole, to - gat(en) boren - - boring (kanaal), gat, holte, kuiltje, opening - cover - afdekplaatje, kapje - maker - holpijp(je) (ger.) - pattern - gatenpatroon - plug - afdekplug, afdichtingsplug, dop, plug, servicegatplug (in remschijf) - punch - gatenpons, holpijpje, perforator (bij pluglassen) - saw - gatenzaag - snap ring (JE) - binnenwerkse borgveer - -type nozzle - ééngatsverstuiver hollow - groef, hol(te), uitholling, uitsparing - bolt - banjobout, holle bout - punch - holpijp(je) (ger.) - rivet - holniet - shaft - holle as - tipped - hol (draad)uiteinde (van bout) home freight - retourlading, retourvracht, terugvracht, thuislading, thuisvracht - made - binnenlands, eigengemaakt, van binnenlands/eigen fabrikaat homogeneous - gelijksoortig, homogeen, van gelijke aard Homogeneous Numerically calculated Surfaces (HNS) - zie HNS homokinetic joint - homokinetische koppeling homologation - homologatie, typegoedkeuring hone, to - honen (van cilinder), slijpen - - hoonapparaat, slijpsteen honeycomb-type radiator - honingraatvormig koelblok van radiateur honing machine - hoonmachine honk, to - claxonneren, toeteren hood - dak, deksel, kap (van een meter), (opvouwbare) kap (van carrosse- rie), overkapping, vouwdak - (A) - motorkap - catch - motorkaphaak, motorsteun - damper stay - gasveersteun van motorkap - door - deurtje in motorkap (van oude auto), ventilatieklep in motorkap - fastener - motorkapsluiting - front molding - motorkapsierlijst - hinge - motorkapscharnier - latch - motorkapsluiting - lock - motorkapslot - - brace - motorkapsteun - - control cable - kabel van motorkapslot - - release lever - ontgrendelingshendel van motorkap - pin - pen om motorkap te vergrendelen - scoop - luchtinlaten in motorkap (bv. Pontiac GTO '68) - side hinge bolt - motorkapscharnierbout - silencer - motorkapbekleding - stay - motorkapsteun - support - motorkapsteun - to front end panel seal - motorkapafdichting hook, to - vasthaken - - haak, hoeksteun, (sleep)oog - arm container handling system - haakarm van containerafzetinstallatie Hooke's joint - cardankoppeling, kruiskoppeling, kruisscharnierkoppeling, universele koppeling hook holder - haakhouder - latch - sluiting van zijschot (van vrachtwagen met open laadbak) - spanner - haaksleutel (voor ronde moer met sleuven), halvemaansleutel - to, to - inhaken - type electrode - hoekelektrode - -up - electrische opstelling en verbinding van onderdelen, circuits enz., voorlopige elektrische bedrading - wrench (A) - haaksleutel (voor ronde moer met sleuven), halvemaan- sleutel hoop iron - bandenlichter, bandijzer hoops - bandijzer hoot, to - claxonneren, toeteren hooter - claxon, hoorn, sirene, toeter hooting - claxonneren, toeteren hop, to - springen (van wielen) Hoppa - eerste van een nieuwe generatie Londense bussen i.p.v. de Routemaster, rode dubbeldekkerbus met open achterbalkon hopper - onderlosser, oplegger met onderlosinrichting, trechter op betonmixer - pitch-in - inwerphoogte (van vuilniswagen) - semitrailer - onderlosser - wagon - onderlosser (vervoermiddel waarbij in de bodem kleppen zitten waardoor graan of zand gestort kan worden) horizontal - horizontaal (vlak), horizontale lijn, vlak, waterpas - and longitudinal inclination of vehicle - voor- of achterover en zijwaartse helling van voertuigÞNÞ - carburetor (A) - horizontale carburateur, vlakstroomcarburateur - carburetter - horizontale carburateur, vlakstroomcarburateur - cylinder - horizontale cilinder, liggende cilinder - draught carburetter - vlakstroomcarburateur - engine - boxermotor, motor met horizontaal tegenover elkaar liggende cilinders - - twin - tweecilinder boxermotor horizontally installed - horizontaal gemonteerd/ingebouwd - mounted - horizontaal gemonteerd/ingebouwd - opposed engine - boxermotor, motor met tegenover elkaar lig- gende cilinders - - twin engine - motor met 2 tegenover elkaar liggende cilinders, tweecilinder boxermotor horizontal supporting rod - horizontale ophangpen horn, to - claxonneren, toeteren - - claxon, hoorn, toeter - actuator - claxondrukknop - back shell - claxonkap - breaker - onderbreker van claxon - button - claxonknop - cap - claxonknop - capacitor (A) - condensator van claxon - condenser - condensator van claxon - knob - claxonknop - projector - geluidstrechter van claxon - push button - claxonknop - slip ring - sleepring van claxon - tube - geluidstrechter van claxon Horseless Carriage Club of America (A) - automobielclub van Amerika voor eigenaren van oude auto's van vá¢áá¢ár 1914 opgericht in '37 horsepower (hp, H.P.) - paardenkracht (pk) (eenheid van vermogen) - hour (h.p.hr.) - paardenkrachtuur (pkh) (eenheid van arbeid) - shaft (H.P.S.) - aspaardenkracht - tax - belasting in Engeland die gebaseerd was op het fictieve motorvermogen en in feite bepaald werd door de cilinderboring horseshoe curve - haarspeldbocht horse trailer - paardentrailer hose, to - natspuiten met een slang hose - (water)slang - car - slangenwagen van brandweer - clamp (A) - (water)slangklem - - pliers (A) - slangklemtang - clip - slangklem - connection - slangaansluiting, slangverbinding - coupling - slangklem, slangkoppeling, slangverbinding, snelkoppeling - down, to - schoonspuiten - fitting - slangverbinding - for brake bleeding - ontluchtingsslang voor remmen - off, to - afspuiten - reel - slanghaspel, slangtrommel - tender - slangenwagen van brandweer - union - slangverbinding, slangwartel - with stop valve - slang met snelkoppeling hospital vehicle - mobiele kliniek hot - heet, kokend (koelvloeistof), onder elektrische spanning staand, warm - air blower - ventilator van verwarming - - engine - heteluchtmotor, Sterlingmotor - - gun - heteluchtkanon, heteluchtpistool - - intake (HAI) (JE) - warme lucht inlaatsysteem - - oven - heteluchtoven (spuitcabine) - - pipe - inlaatkanaal voor warme lucht - bulb - gloeikop, ontstekingskop (van gloeikopmotor) - - casing - ontstekingskopmantel (van gloeikopmotor) - dip galvanized - thermisch verzinkt - engine - warme motor Hot Idle Compensation (HIC) (JE) - zie HIC hot-idle compensator - verwarmingsklep hot-idle power auto compensator - automatische inrichting voor regelmatig warm stationair lopen - plug - bougie met lage warmtegraad, warme bougie - rod (A) - op Amerikaanse manier opgevoerde automotor, "rijmachine", "scheurijzer" hotrodding (A) - autoracen met sterk opgevoerde automotoren hot rolled sheet metal - heet gewalst plaatwerk, warm (boven 800 graden C) gewalst plaatstaal (1,6 - 6,0 mm dik) - - steel sheet - warmgewalst staalplaat - running - oververhitting van motor - seat - navigatorstoel - spark plug - bougie met lage warmtegraad, warme bougie - sparking plug - bougie met lage warmtegraad, warme bougie - spot - hete plek, "hot spot", mengselvoorverwarmingsplaats, plaatse- lijke verhitting - - chamber - voorverwarmingskamer - start - start op bedrijfstemperatuur, warme start - strip mill - oven, staalverhittingsfabriek - terminal - onder elektrische spanning staande aansluiting - weather service - zomerbeurt - wire - onder elektrische spanning staande draad hour (h) - uur (h) (eenheid van tijd)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z