Woordenboek - letter F
F (fluorine) - F (fluor) °F (degree Fahrenheit) - °F (graad Fahrenheit) fabric - bekleding, doek, stof (textiel), (textiel)weefsel - covering - stoffen bekleding - layer - koordlaag (van buitenband) fabricate, to - fabriceren, vervaardigen face, to - afschaven, effenen, vlakken, vlakmaken - baan (van aambeeld), draagvlak (van klepzitting), front, gezicht (van mens), oppervlak(te), vlak, voorzijde, zool (van waterpas) - a cylinder head, to - een cilinderkop vlakken - bare - bumperblad - cam - nokkenplaat - camplate - nokkenplaat, meneemplaat, slagschijf (van inspuitpomp) - contact - aangrijping aan bovenzijde (kroonwiel en pignon), boven- contact (aangrijping van kroonwiel- en pignontanden) - hammer - vlakhamer facing - voering (bv van remschoen) - outward - naar buiten gericht - upward - naar boven gericht face in the opposite direction, to - in tegenovergestelde richting draaien/zetten - level - gezichtshoogte - lift - facelift, uiterlijke vernieuwing van bestaand automodel - milling cutter - vlakfrees, vlakke frees - of a hammer - baan van een hamer - - - tooth (A) - tandflank - - the piston - zuigerbodem - plate - wijzerplaat - protector - gezichtsbeschermer - upward, to - naar boven zetten - view - vooraanzicht facia - dashboard, instrumentenpaneel - crash pad - bekleding van dashboard ter beveiliging van inzittenden - panel - dashboard, instrumentenpaneel facing - bekleding, buitenkant, deklaag, voering FACT (Freightliner/Heil Advanced Concept Truck) (A) - veiliger tank- voertuig (Heil is naam van opleggerfabrikant, Freightliner ontwikkelde het voertuig) factor - coëfficiënt, factor - of safety - veiligheidscoëfficiënt, veiligheidsfactor factory - bedrijf, fabriek fad car (A) - naam voor een T-bucket (in de late jaren zestig waren deze wagens extreem populair): een hot rod zonder spatborden met de imitatie carrosserie van een T-Ford van vóór 1926 op een eenvoudig buizenchassis (fad staat voor manie of gril) fade, to - verflauwen, vervagen - (absorption) - verbleken (absorptie) (van lak), verflauwen, vervagen faded color (A) - verschoten kleur - colour - verschoten kleur - red - vaalrood fadeless - kleurecht fade out, to - bijspuiten van laklaag, langzaam uitgaan (van lampje) - - - vervaging, wegvallen (van radio-ontvangst) - - system - vertragingssysteem - phenomenon - verschijnsel van verminderde remkracht t.g.v. ontstane hitte - resistance - weerstand tegen verbleken (van lak) fader knob - knop om radiogeluid tussen voor- en achterluidsprekers te regelen fading - fading (van radio), vermindering van werking (remmen), versluiering (van radio) fail, to - begeven, falen, laten afweten, mislukken, ontbreken, uitvallen, weigeren - -safe function - beveiligingsfunctie tegen storing/uitval, faalbe- veiligingsfunctie, noodloopfunctie, storingsbevei- ligingsfunctie, thuisbrengfunctie - - - measure - noodmaatregel, storingsopvangmaatregel - - - system - 1. noodbeveiligingssysteem, 2. noodloopsysteem dat zorgt met data uit het geheugen van de microcomputer gecombineerd met de sensorinformatie die nog voorhan- den is voor een dikwijls zo goed motorgedrag dat nau- welijks is te merken dat er iets niet goed is, 3. sto ringsopvangsysteem failure - bandbreuk, breuk, defect, fout, niet meer goed functioneren, onregelmatigheid, pech, storing, uitval(len), weigering - percentage - uitvalpercentage - wear - slijtage door storingen faint - zwak (volume van radio) - green - vaag groen fair - (handels)beurs, redelijk (bij beoordelingen), tentoonstelling fake walnut trim - namaak notenhouten uitvoering fall, to - aflopen (van helling), naar beneden gaan, (terug)vallen, ver- minderen - - daling, (terug)val, vermindering - dry, to - drooglopen - forward type - naar voren neerklapbaar type (bv. stoel) - into gear, to - ineengrijpen, (zich) koppelen false indication - aanwijsfout, foutaanwijzing family - groep, serie - car - gezinsauto Family Car China (FCC) - zie FCC fan - aanjager, ventilator - and pump shaft - ventilator- en waterpompas - belt - ventilatorriem, V-snaar - - idler - spanrol van ventilatorriem - blade - schoep van ventilator, ventilatorblad - bracket - ventilatorbevestigingschijf, ventilatornaaf, ventilatorsteun - clutch - ventilatorkoppeling - cowl - ventilatorbeplating, ventilatorhuis, ventilatortunnel - cowling - ventilatorbeplating, ventilatorhuis, ventilatortunnel - electric motor (A) - ventilatormotor fanfare - meertonige luchthoorn fan guard - beschermrooster vóór ventilator fan housing - ventilatorbeplating, ventilatorhuis, ventilatortunnel - hub - ventilatornaaf - impeller - schoepenwiel, ventilator - motor - ventilatormotor - - relay - ventilatorrelais - off, to - elimineren - - beads, to - elimineren van wegkralen (van lak) - pulley - ventilatorpoelie - relay - ventilatorrelais - shaft - ventilatoras - shroud - frame van ventilator, ventilatorframe, ventilatorhuis, ven- tilatortunnel, windtunnel (niet om luchtweerstand te meten) - speed setting - aanjagersnelheidsinstelling - spindle - ventilatoras - tunnel - ventilatortunnel - with viscous clutch - koelventilator met visco-koppeling Faraday cage - kooi van Faraday far infra-red drying equipment - lange golf infraroodlicht droogappara- tuur (in spuitcabine) - - - - light - lange golf infraroodlicht fare-evader - zwartrijder farm machinery - landbouwwerktuigen - tractor - landbouwtrekker farming implements - landbouwwerktuigen - tractor - landbouwtrekker fascia - dashboard, instrumentenpaneel fast - hecht, snel(lopend), snel voortgaand, solide, vast, vlug - back - auto met schuinaflopende achterkant, carrosserie met inge- bouwde, niet zichtbare, bagageruimte fastback - zie fast back fast charger - accusnellader fast-drying - sneldrogend fasten, to - (aan)hechten, bevestigen, gaan vastzitten, omdoen van veiligheidsgordels, sluiten, vastbinden, vastmaken, vast- zetten, verbinden fastener - bevestigingsmiddel, bout, haakje, klem, klinknagel, schroef, sluiting, spanband fasteners - bevestigingsmaterialen fastening - bevestiging, sluiting - bolt - bevestigingsbout, slotbout - pin - bevestigingspin - products - bevestigingsmateriaal - screw - bevestigingsschroef fasten the seat belt, to - de veiligheidsgordel omdoen fast forwarding (FF) - versneld vooruit spoelen (cassettespeler) - idle - versneld stationair (toerental) - - adjuster - stelschroef voor versneld stationair toerental - - cam - nok voor versneld stationair toerental (van carburateur), versneld stationair toerentalnok (van carburateur) Fast Idle Cam Breaker (FICB) (JE) - zie FICB fast idle control device - regelapparaat voor versneld stationair toerental - - lever opening angle - openingshoek van de versneld stationair toerentalhefboom, versneld stationair toerental hefboom - - speed - versneld stationair toerental - mover - onderdeel met hoge omzetsnelheid, snellopend onderdeel - running engine - hoogtoerige motor, motor die hoge toerentallen kan draaien, snellopende motor - -shifting 5-speed - snel schakelende 5-versnellingsbak - traffic - snelverkeer FAT 70.230 - vrachtwagentype van DAF, 6x4 chassis voor betonmixers en kippers uitgerust met DAF HT 168, 8,25 l motor met turbo (168 kW/228pk) fat fender (A) - auto met ronde, bolle, verwijderbare spatborden, voor en achter, specifiek voor 1935-1948 Fords en 1940-1948 Chevrolets fatigue - moeheid (van materiaal) - crack - vermoeidheidsbreuk - failure - vermoeidheidsbreuk - limit - vermoeidheidsgrens - wear - slijtage door materiaalmoeheid FAT's (trucks) (A) - truckchassis met tandem (DAF 6x4) fault - beschadiging, defect, fout, gebrek, onjuist afgesteld, storing - finding - defecten zoeken, opsporen van fouten, storingzoeken - - guide (A) - storingzoekgids - indication - aanwijsfout, foutaanwijzing, storingsindicatie - in material - materiaalfout - of construction - constructiefout - tracing - defecten opsporen faulty - defect, gebrekkig, slecht # 1,500 - 2,000 FBB whetstone - wetsteen van # 1,500 - 2,000 (geeft het aantal korrels per vierkante inch aan) FBB F.B.P. (final boiling point) - eindkookpunt FCC (Family Car China) - studie van serie auto's die speciaal voor de Chinese markt is bedoeld (Mercedes-Benz '94) FCV (Future Concept Vehicle) - toekomst concepttruck, truck als rijdend laboratorium (DAF '93) Fe (chemical element iron, atomic no. 26) - Fe (chemisch element ijzer, atoomnr. 26) feasibility - bruikbaarheid, toepasbaarheid feather edge - verlooprand, vloeiende overgang (van laklagen) - edging - afvlakken van lakovergang feature - eigenschap, karakteristiek, kenmerk, snufje, voorziening Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) (A) - zie FMVSS fee - belasting feed, to - persen (bv. olie door motorblok), toevoeren, voeden - - aanvoer, toevoer, voeding feedback - terugkoppeling feedback system - terugkoppelsysteem - voltage - afgegeven spanning feed circuit - toevoerkring feeder - antenne, elektrische voedingsleiding, trimmer (radio) feeding canal - drukkanaal, voedingskanaal - gallery - brandstof(toevoer)galerij (van dieselinspuitpomp) - passage - drukkanaal, voedingskanaal - spring - drukveer van brandstofpomp feed line - toevoerleiding feed pipe - aanvoerleiding, aanvoerpijp - pressure - opvoerdruk - pump - aanvoerpomp, opvoerpomp (van dieselmotor), schottenpomp, voedingspomp - - liner - excentrische ring van aanvoerpomp - tube - opvoerleiding, toevoerleiding - wire - voedingsdraad feeler - taster, voeler, voel(er)maat(je) - gage (A) - taster, voel(er)maat(je) - gauge - taster, voel(er)maat(je) - pin - tastpen, voelpen Fellow Design Engineer System (JE) - systeem waarbij technici van toele- veranciers in de Toyota-"keuken" kunnen kijken waardoor hun inzicht evenals hun betrokkenheid, kwaliteit en technische kennis verbetert felt, to - met vilt bekleden, vervilten felt - vilt - element - viltplaat - holder - viltringhouder, vilttrekker (ger.) - joint - viltpakking - packing - viltpakking - pad - viltplaat - retainer - vilthouder - ring - viltring - - retainer - viltringhouder - seal - viltafdichting - washer - vilten onderlegring, viltring * FEM (Finite Element Method(s?)) (A) - 1. beproefde methode van span- ningsanalyse en "perfectionering van de structuur" overgewaaid uit de vliegtuigindustrie en door Ford aangepast als hulpmiddel bij het ontwerpen van auto's, 2. mathematische structuurberekening met be- behulp van computerprogramma's (AR?) (Elements?) AR female - vrouwelijk, vrouwtje - connector - contrastekker (vrouwtje) - die - holle stempel - thread - binnen(schroef)draad, inwendige schroefdraad fender (A) - schutbord, spatbord, (spat)scherm - - bumper, stootrand - apron - binnenscherm, wielkuip - - seal - spatplaat van binnenscherm - cover - bescherming voor spatscherm, spatbordhoes, spatschermhoes - flare (A) - spatschermverbreding - lamp (A) - parkeerlicht, stadslicht - liner - afdekkap, beschermplaat van wielkuip, binnenscherm, sierlijst, spatplaat - panel - schutbord, spatbord, (spat)scherm fendershield (A) - spatplaat van spatscherm fender side inner panel - binnenbekleding van spatscherm ferric chips - ijzervijlsel ferritic structure - ferritische structuur ferromagnetic - ferromagnetisch, ijzermagnetisch ferrous - ferrohoudend, ijzerhoudend - material - ijzerhoudend materiaal - oxide - ferro-oxyde, ijzerhoudende oxyde FEVER (Fuelcell Electric Vehicle for Efficiency and Range) - ontwikkeling op basis van de Renault Laguna Break, waarvan de brandstofcel een schone producent is van elektrische stroom door reactie van water- stof met lucht uit de omgeving; de waterstof wordt vloeibaar, druk- loos en bij -252áøáC in een geá‹ásoleerde tank meegevoerd ('96) FF (fast forwarding) - versneld vooruitspoelen (cassettespeler) FF (Front engine Front drive) vehicle - voertuig met motor voorin en aandrijving voorin FFR (Full Floating Rear) axle - geheel ontlaste achteras, vrijdragende achteras (bv. van vrachtwagen) FFV (Flexible Fuel Vehicle) (JE) - auto met motor die zowel op een benzine/methanolmengsel als alleen op benzine kan lopen (Mazda '92) FH (vroeger FHA1) (flat hump) - 1. afgeplatte bolvormige rondom lopende verhoging op buitenste schouder van velg, 2. platte vorm van rand van velg [kan dubbelzijdig zijn (FH2) of enkelzijdig (FH1)] FHC (fixed head coupé) - coupé met vast dak, hardtop coupé F-head engine - motor met één hangende en één staande klep per cilinder fiber (A) - draad, fiber, vezel fiber-belted radial tire (A) - kunststofgordelradiaalband fiberglass (A) - glasvezel, glaswol Fiber Reinforced Plastic (FRP) (A) - zie FRP Fiber Reinforced Plastic (FRP) resin (A) - vezelversterkt plastic hars Fiber Reinforced Plastic (FRP) top (A) - zie FRP top fibre - draad, fiber, vezel Fibreform process - proces waarbij de carrosseriedelen van compositie- materiaal worden voorgevormd alvorens te worden gemonteerd (een nieuw proces van robotbestuurde hogedruk waterstralen die de onderdelen op maat snijden en er voor zorgen dat de passingen beter zijn dan voorheen (Lotus Elan) fibreglass - glasvezel - reinforced plastic - met glasvezel versterkte kuntstof Fibre Reinforced Material (FRM) - met vezels versterkt materiaal fibre washer - fiberring FICB (Fast Idle Cam Breaker) (JE) - versneld stationair toerentalonderbreker fiche - microfiche FIE (Fuel Injection Equipment) - brandstofinspuitapparatuur field - kennisgebied, (kracht)veld, veldsterkte, magnetisch veld, vak, terrein - circuit - veldkring, veldwikkeling - coil - ankerwikkeling, bekrachtigingsspoel, veldspoel, veldwikke- ling (van dynamo/startmotor) - current - veldstroom - frame - ankerhuis, magneetframe, magneethuis, startmotorhuis, veld frame, veldhuis, stator - - body - startmotorhuis - magnet frame - dynamohuis - of force - krachtveld - - rear view - achteruitkijkveld - - view - gezichtsveld - - vision - gezichtsveld - strength - veldsterkte - winding - ankerwikkeling, veldspoel, veldwikkeling (van dynamo/ startmotor) fierce clutch - brute koppeling, niet-soepel aangrijpende koppeling fifth gear - vijfde versnelling - wheel - koppelingsschotel (van oplegger), koppelschotel (oplegger- koppeling) - - - coupling - koppelingsschotel, koppelschotel, opleggerkoppeling - wheeler (A) - 1. forse caravan uitgevoerd als oplegger met een ko- gel (en een schotel op de pick-up als trekker), 2. opleg(ger)caravan, 3. "vijfwieler" - wheel leading edge height - minimum onderrijhoogte (van trekkerkoppeling - - load - oplegdruk van oplegger figure - afbeelding, bedrag, cijfer, diagram, figuur, getal, schema, sym- bool, tekening, vorm - drum - cijferrol (van metertelmechanisme) filament - fijne draad, gloeidraad (van lamp), vezel file, to - in bepaalde volgorde opbergen, (af)vijlen - - bestand, dossier, map, register, vijl - at a slant, to - onder een hoek vijlen - brush - vijlborstel - -handle - vijlheft - off, to - afvijlen, wegvijlen filings - vijlsel, vijlstof fill, to - (bij)vullen, dichtmaken, plamuren filler - (op)vulmiddel, plamuur, vulmassa, vulmateriaal, vulopening (van tank), vulpijp, vulstof - and oil level plug - oliepeil- en vuldop - cap - vuldop - - lock - slot van vuldop - hose - vulslang - neck - vulhals (van tank), vulpijp - opening - vulopening - panel - hoedenplank - pigment - fillerpigment - pipe - vulleiding, vulpijp - plug - vuldop, vul(openings)plug, vulstop - port - vulopening - rod - lasdraad - sealing plate - pakkingring (van radiateurdop) - strip - spanpees - tube - vulpijp filling compound - plamuur, vulmassa, vulpasta - hole - vulgat - pipe - vulleiding, vulpijp - pump - pomp van tankstation - station - tankstation, vulstation - strip - vulstrip (van bladveer) fillister - ruitsponning - head bolt - bout met ronde kop - slotted head - ronde kop met sleuf (van schroef) - (raised head) screw - lenskopschroef fill up, to - bijvullen, brandstof tanken, tank volmaken film - dunne laag, film (olie), folie, laagje - core - lamellenkoelblok (van radiateur) - meshwork - lakstructuur filt - vilt filter, to - filteren, filtreren - - filter(apparaat/element), zeef - action - filterwerking - bleed nipple - ontluchtingsnippel van filter - body - filterhuis - bowl - filterbeker, filterhuis, filterkolf - box - filterhuis - cartridge - filterpatroon - cover - filterdeksel - - base - aansluitflens (van oliefilter) - - bolt - filterhuisdekselbout - drier - vochtafscheider, waterafscheider - element - fijnfilter, filterelement, filterpatroon - gauze - brandstofzeef, filterzeef, gaasfilter - housing - filterhuis filtering action - filterwerking - disc - lamel (in oliefilter) - element bolt - afstandbout van filterelement filter ring - ringfilter - screen - filterzeef - seal ring - filterdekselpakking - shaft - filterspil - spanner - oliefiltersleutel - wrench (A) - oliefiltersleutel fin - koelrib, koelvin (op luchtgekoelde cilinder), lamel (van radia- teur), versterkingsrib final - definitief, eind, laatste, uiteindelijk - adjustment - eindafstelling - assembly - eindmontage - boiling point (F.B.P.) - eindkookpunt - check - eindcontrole - coating - aflaklaag, deklaag, toplaag - compression pressure - compressie-einddruk - - temperature - compressie-eindtemperatuur - confirmation inspection - eindcontrole - drive - asaandrijving, eindaandrijving, eindoverbrenging, hoogste versnelling - - casing - differentieelhuis - - cover - differentieelhuis - - housing - differentieelhuis - - location - plaats van eindaandrijving - - ratio - overbrengingsverhouding van eindaandrijving - gear ratio - eindoverbrengingsverhouding - inspection - eindcontrole, eindkeuring - lap - laatste ronde (van wedstrijd) - layer - dekkende laklaag, toplaag - pressure - einddruk - product - eindprodukt - reduction - eindoverbrenging, eindreductie - rinse - laatste spoelgang (bij chemische behandeling in dompelbad) - voltage - eindspanning financial lease - financiële lease (leasing waarbij het economisch eigen dom overgaat op degene die het bedrijfsmiddel least en het juridisch eigendom als zekerheid in handen blijft van de leasemaatschappij) fin and tube core - buizenkoelblok (van radiateur) fine - dun, fijn (niet grof) - adjustment - fijnafregeling, fijnafstelling, fijninstelling, nauw- keurige afstelling, precisie-afstelling - borer - fijnboormachine - emery cloth - fijn schuurlinnen, polijstlinnen - filter - fijnfilter - lapping compound - fijne slijppast, polijstpasta - matching - bijkleuren, bijmengen (van lakkleur), verfijnd afwerken - mesh gauze - fijn gaas - pattern - fijn profiel - -pitch thread - fijne schroefdraad - texture - fijne structuur (van lak) - thread - fijne (schroef)draad - tip brush - penseeltje - tune, to - bijstellen (van radio) - tuning - precies afstellen van motor finger - koppelingsdrukvinger, wijzernaald van meetinstrument finger tight - handvast, losvast, met de hand aangedraaid - tighten, to - handvast draaien, met de hand aandraaien - tip control - lichte toetsbediening, met vingertop te bedienen - - switch - met vingertop bedienbare schakelaar finish - afwerking, afwerklaag, deklaag, eindbewerking, eindstreep (van wedstrijd), glans, toplaag - balancer - mobiele balanceermachine (voor wielen met banden aan de auto - cover - afwerkplaatje finished roundness - afwerkingsrondheid finishing - afwerking, afwerken, nabehandeling, nabewerken, nabewerking - surface - afwerklaag (van lak) - touch - afwerking, laatste hand finish inspection - eindcontrole - paint - aflaklaag, deklaag, deklak, toplaag * Finite Element Method('s?) (FEM) (A) - zie FEM (AR) finned casing - huis met koelribben - tube - buis met koelribben, lamellenbuis, vinpijp - tubular radiator - ribbenkoelwerk van radiator FIPG (Formed In Place Gasket) (JE) - vervormbaar pakkingmateriaal, vervormbare siliconenpakking fire, to - aanslaan, ontbranden, ontsteken, vonken (van bougie) - - brand, vuur FIRE (Fully Integrated Robotized Engine) - door robots in elkaar gezette motor (Fiat Panda) fire brigade - brandweer - - vehicle - brandweerwagen - drill - brandweeroefening - engine - brandspuit, brandweerauto, brandweerwagen - extinguisher - blusapparaat, brandblusapparaat, brandblusser, snelblusser - extinguishing - brandblussen firefighter - brandweerman fire fighting truck (A) - brandweerwagen
fire fighting truck (A) - brandweerwagen - - turnable ladder (A) - zelfrijdende Magirusladder - - vehicle (A) - brandweerwagen - flooding - methode om moeilijk winbare olie gauw aan de oppervlakte te brengen door lucht in de bron te persen en voor een ontsteking te zorgen - hazard - brandgevaar - hose - brandslang, brandspuitslang - - reel - brandslanghaspel - point - ontbrandingstemperatuur - -proof - brandbestendig, brandvrij, brandwerend, onbrandbaar, vuurvast - pump - zelfrijdende brandweerspuit - pumper (A) - zelfrijdende brandweerspuit - resistant - brandbestendig, brandwerend - stroke - arbeidsslag, verbrandingsslag - tanker (A) - brandweerspuit met watertank - tender - brandweerspuit met watertank - test - verbrandingsproef - wall (A) - brandscherm, brand(vrij)schot firing - ontbranding, ontsteking - order - ontstekingsvolgorde - pin - ontstekingspen (van airbag), slagpen (van airbag) - point - ontstekingsmoment, ontstekingstijdstip - sequence - ontstekingsvolgorde - stroke - arbeidsslag, verbrandingsslag firm - stevig (bv parkeerrem aantrekken), stug (dempingskracht van schokdemper) first - eerste - aid - eerste hulp bij ongevallen, EHBO - -aid box - "eerste hulp" trommel, EHBO-doos, verbandkist, verband- trommel - - - kit - zie first-aid box - and second speed fork rod - gaffelas voor 1e en 2e versnelling - - - - synchronizing hub - synchronisatienaaf van 1e en 2e versnelling - - - - - sleeve - synchronisatiemof van 1e en 2e versnelling - speed driven gear - aangedreven tandwiel van 1e versnelling - - driving gear - tandwiel voor 1e versnelling - - gear sleeve - 1e versnellingstandwielmof fiscal weight - gewicht vlg. motorrijtuigenbelasting fish eyes - wegkraling (van lak) - tail - plat uiteind fishtail (A) - scharen (van aanhanger) fissure - barst, breuk, scheur(tje) fit, to - aanbrengen, installeren, monteren, omleggen (van een band), pasmaken, passen, plaatsen - - geschikt, passend, passing fit closely, to - nauwkeurig passen fitment - fitting fit snugly, to - goed aansluiten aan, precies passen - - in, to - inbouwen, inpassen, klemmen in - - into, to - goed passen in - - on, to - goed aansluiten aan, precies passen op fitted bolt - pasbout fitter - machinebankwerker, monteur - 's hammer - bankhamer fit tightly, to - aanliggen, nauw passen fitting - aansluiting, appendage, hulpstuk, inbouwen, onderdeel - dimension - inbouwmaat - face - pasrand, pasvlak - for attachment - bevestigingspunt - measurement - inbouwmaat - process - het inpassen (van plaatdelen) fittings - accessoires, hulpstukken, toebehoren fitting shop - montagewerkplaats fit together, to - ineen passen, in/op elkaar passen five-speeder - vijfversnellingsbak - -speed stick (A) - 5-versnellingshendel - -spoke (A) - lichtmetalen wiel met 5 spaken, maar in de hot rod wereld wielen gemaakt door American Racing Wheel Company in verschillende stijlen fix, to - bevestigen, herstellen, in orde maken, monteren, plaatsen, re- pareren, vastmaken, vastschroeven, vaststellen, vastzetten fixation - bevestiging fixed - aangebracht, constant, niet-instelbaar, niet-verplaatsbaar, on- beweeglijk, vast, vaste plaats - advance - vaste voorontsteking - axle - vaste as - bearing - vast steunpunt - body - niet-afneembare opbouw - brake calliper - vast remzadel - calliper housing - remzadel - cone - vaste conus - contact - vast contact(punt) - contact bracket - vaste contactsteun - delay type - type met vaste vertraging - head coupé (FHC) - coupé met vast dak, hardtop coupé - head model - carrosseriemodel met vaste kap - jib crane - vaste hefarm - pivot - vast draaipunt - rear seat - achterbank met vaste rugleuning - seat - niet-verstelbare stoel - side type - type met vaste zijschotten (kipwagen) - stop - vaste aanslag fixing agent - bevestigingsmiddel, bindmiddel - point - bevestigingspunt, inklemmingspunt - rod - bevestigingsstang - screw - bevestigingsschroef, klemschroef FL (Front Left) door (JE) - LVP (linkervoorportier) FL (fusible link) (A) - draadzekering, gezekerde verbinding, hoofd- zekering, smeltbare verbinding, smeltverbinding flag pole - vlaggestok - staff - vlaggestok, vlagstandaard flake, to - afbladderen, (af)schilferen flaked paint - afgebladderde lak flake white - loodwit flaking - afschilferen (van lak), beschadiging (van lager), splinteren (van lager) flaky - losrakend, schilferig flame - vlam - arrester - terugslagdemper, terugslagfilter, vlamwering - coating - ontstoringslaag (op rotor van verdeler) - cutter - snijbrander - -development angle - vlamontwikkelingshoek {de hoekverdraaiing die de krukas doorloopt tijdens de ontstekingsver- traging (dit is de tijd die verloopt tussen het ontsteken van het mengsel en het begin van de verbranding)} - front - vlamfront (in verbrandingskamer) - spray coating - vlamspuiten - travel - vlamweg in verbrandingsruimte flammable - brandbaar, brandgevaarlijk, ontbrandbaar, ontvlambaar flange, to - omfelsen, omflenzen, omzetten, van flens voorzien - - felsrand, flens, kraag, (opstaande) rand flanged joint - flensverbinding flange hub - flensnaaf - joint - flensverbinding - nut - flensmoer - plate - ankerplaat, flensplaat, randplaat - point - flenskoppeling - side - flens, opstaande rand - sleeve - flensmof, flensverbinding - yoke - flensaansluiting van kruiskoppeling flanging tool - flenstang (carrosseriegereedschap) flank contact - ondercontact (aangrijping van kroonwiel- en pignontanden) - of a tooth - tandflank flannel cloth - flanellen doek flap - deksel, klep, luik, manchet, scharnierende deksel, velglint - and potentiometer - klep en potentiometer (luchthoeveelheidsmeter) flapper valve - scharnierklep flap-up seat - klapstoeltje, klapzitting flare - flikkerlicht, pechlamp, wartel flared wing - uitgebouwd spatscherm, verbreed spatscherm flare nut - flensmoer, wartelmoer - shaped union seat - tuitvormige wartelzitting (bv in wielrem- cilinder) flareside (A) - carrosserie met uitgebolde/uitgebouwde achterschermen, laadbak die tussen de achterste wielkasten is gemonteerd flaring tool - leidingflensgereedschap flash, to - knipperen (van alarmsysteemlampje of met groot licht), seinen - - flikkerlicht, lichtsignaal, passeersignaal, signaal (met groot- licht) - blemish - uitdampvlek (in lak) flasher - clignoteur, knipperlicht(automaat), richtingaanwijzer, strobos- cooplamp - control light - controlelampje voor richtingaanwijzers - lamp - knipperlicht - - contact - knipperlichtcontact - - glass - knipperlichtglas - - switch lever - hendel van knipperlichtschakelaar flashing - knipperen(d) flashing indicator - controlelampje voor richtingaanwijzers, knipper- licht, richtingaanwijzer - light - flikkerlicht, knipperlicht - unit - knipperautomaat (van richtingaanwijzer) flash light - zwaailicht - off, to - (laten) verdampen - point (fl. pt.) - ontvlammingspunt, vlampunt, zelfontbrandingstem- peratuur - rate - aantal knipperingen per tijdseenheid (van richtingaanwijzer) - signal - passeersignaal met grootlicht - time - uitdamptijd (tussen het spuiten van twee laklagen) - -to-pass - lichtsignaal (om te passeren), passeersignaal flat, to - afplatten, vlak maken - - dof (geluid/kleur), effen, glad, plat, vlak - (A) - lege band, lekke band, platte band - base rim - vlakbedvelg, vlakke velg - battery - lege accu - belt - niet-getande riem - -blade screwdriver - platte schroevedraaier, sleufkopschroevedraaier - -bladed screwdriver - zie flat-blade screwdriver - bed truck - autotransporter, vrachtwagen met vlakke laadvloer - block - precisie lineaal, rei - bottomed - met vlakke bodem - chisel - kou(d)beitel, platte beitel, vlakke beitel (met een hoek van 60 - 70º) - colour - doffe kleur - countersunk head rivet - klinknagel met verzonken platte kop - - screw - platverzonken schroef, schroef met verzonken kop - curve - flauwe bocht, vlakke bocht - engine - boxermotor - file - blokvijl, platte vijl, vlakke vijl, vlakvijl - fuse - lamelzekering - -fuse box - zekeringkastje voor lamelzekeringen flathead (A) - zijklepmotor, maarspecifiek de 1932-1953 Ford en Mercury V-8 flat head bolt - bout met platte kop - headed piston - zuiger met vlakke bodem - head rivet - klinknagel met platte kop - - screw - schroef met verzonken kop - hinge - plat haakje, - scharnier - hump (FH, vroeger FHA1) - zie FH - - (FH2) - platte hump aan beide zijden van velg - - (H2) - ronde hump aan beide zijden van velg - key - platte sleutel (autosleuteltje), (platte) spie - lever - platte hefboom flatness - vlakheid flat nose pliers - platbektang, plattebektang - out - op volle snelheid, volgas - - - (A) - volgas - piston - zuiger met vlakke bodem - platform semitrailer - open oplegger - - trailer - aanhanger met open laadvloer - - truck - vrachtwagen met open laadvloer - pliers - platte tang - punch - doorslag met vlak uiteinde Flat Rate Manual (FRM) (JE) - reparatietijden(hand)boek flat round screw - schroef met platte ronde kop - slotted head - platte kop met sleuf - spot - gat in acceleratie, haperen (van carburateur), niet soepel overnemen bij accelereren, vlakke plek (op buitenband) - spotting - afgeplatte contactzone van buitenband (verschijnsel treedt op als verhitte band stilstaat tijdens afkoeling) flatten, to - plat maken, vlakken, vlak leggen (rugleuning van stoel) - out, to - plat smeden, (uit)vlakken, vlakmaken, vlaktrekken flat tire (A) - lekke band, lege band, platte band - top piston - zuiger met vlakke bodem - twin - boxermotor, horizontale tweecilindermotor, motor met twee tegenover elkaar liggende cilinders - tyre - lekke band, lege band, platte band - wagon for the transport of trailers - platte draagwagen (van trein) voor opleggervervoer - washer - (vlakke) sluitring - wire - messtekker, platte draad, platte stekker flaw - barstje, blaas, (giet)fout, gietgal, krasje, scheurtje fleet of buses - wagenpark (bussen) - - trucks (A) - vrachtwagenpark - owner - wagenparkeigenaar Fleming's Left-hand Rule - linkerhandregel van Fleming (de wijsvinger geeft de richting van het magnetisch veld aan, de middelvinger de richting van de elektrische stroom en de duim de bewegings- richting van de geleider) flex, to - (door)buigen, rekken, spannen flexibility - buigzaamheid, elasticiteit, flexibiliteit, plasticiteit flexible - beweeglijk, buigbaar, buigzaam, elastisch, flexibel, soepel - body file - verstelbare carrosserievijl - brake hose - remslang - - pipe - remslang - coupling (A) - elastische koppeling, flexibele koppeling, kruis- koppeling - facing - schuimrubberen omkleding (van radiator) Flexible Fuel Vehicle (FFV) (JE) - zie FFV flexible head spanner - gewrichtssleutel, kniesleutel - - wrench (A) - gewrichtssleutel, kniesleutel - hose lock - blokkering van remslang Flexible Manufacturing System (FMS) - flexibel fabricagesysteem flexible mounting - flexibel tussenstuk - - plate - kikker, ophangingsplaat (bv. van uitlaatdemper) - pipe - buigzame pijp, elastische buis, slang - ring - veerring - ring coupling - flexibele koppeling - rubber bush - elastische rubberen bus - shaft of speedometer - binnenkabel van snelheidsmeter - sleeve - flexibele huls, rubber manchet - - insert - bus in flexibele huls/mof - support - elastische ophanging (bv. van uitlaatpijp) - washer - veerring Flexicoker - installatie waarin zeer zware residu-olie kan worden omgezet in lichtere produkten, zowel benzine en gasolie als gasvormige petroleumproducten flexure - doorbuiging flicker, to - flikkeren (van lampje), knipperen (van lampje) flip, to - kantelen, omdraaien flip back and forth, to - heen en weer bewegen/klappen - front - in één keer openende voorkant van carrosserie - over, to - omslaan (van papier) flipper (A) - wieldop van een hot rod met een aantal hoge uitstulpingen die bij ehet draaien voor een lichtreflectie zorgen; ook bekend als spinner - -up seat - klapstoeltje, opklapbare stoel float, to - drijven - - drijver, vlotter - arm - vlotterarm - bowl - vlotterkamer - chamber - vlotterkamer - - cover - vlotterkamerdeksel - element - drijver, vlotter - feed - vlottertoevoer floating - slingeren (van auto), vrijdragend, zwevend 3/4 floating axle - 3/4 ontlaste as floating brake calliper - zwevend remzadel - caliper disk brake (A) - schijfrem met zwevend remzadel - calliper disc brake - schijfrem met zwevend remzadel - calliper housing - zwevend remzadel(huis) - engine mountings - trillingsvrije motorophanging - lever - regelhefboom, tuimelhefboom - piston pin - zwevende zuigerpen - shoe - zwevende remschoen "floating" wheel weight (A) - twee stukken plastic als balanceergewicht- jes in de band float level - vlotterniveau - lever - vlotterarm - mechanism - vlottermechanisme - needle - vlotternaald, vlotterpen - - guide - vlotternaaldgeleiding - - seat - vlotternaaldzitting - - valve - afsluiter met vlotterpen - pin - vlotterscharnieras, vlotterscharnierpen - pivot pin - vlotterscharnieras - setting - vlotterafstelling, vlotterhoogte - spindle - scharnieras van vlotter flood, to - (laten) overlopen (van vlotterkamer), overstromen, "verzuipen" (van motor) flooded engine - "verzopen" motor flooding - overlopen (van vlotterkamer), "verzuipen" (van carburateur), vlotteren floor - bodem (van carrosserie), onderkant, vloer, voetenruimte - anchor - vloeranker (van richtbank) - area - bodemoppervlak, vloeroppervlak - board - bodemplaat, vloerplaat - carpet - vloerbedekking - cover - hoes over vloer, vloerbedekkingbescherming - covering - vloerbedekking - crossmember - dwarsbalk van vloer, vloerversterking - level - hoogte laadvloer - mat - vloermat - - supply plate - vastzetstrip van vloermat - pan - bodemplaat (van carrosserie), vloerplaat - panel - bodemplaat, vloerpaneel, vloerplaat - service cover - servicedeksel in vloer - - hole cover - deksel van servicegat in vloer - shift - vloerschakeling (van bak) - - lever - versnellingshendel, -pook - side member - kokerbalk van bodem - surface - vloeroppervlak - switch - voetschakelaar flow, to - (door)stromen - - stroming, stroom (vloeistof), vloeiing van lak - blemish - uitvloeivlek (in lak) - coater - naar beneden stromend lakgordijn op te lakken voorwerpen die op een lopende band voorbij komen - characteristic - vloei-eigenschap (van soldeermateriaal), vloeiende eigenschap (van lak) - chart - overzicht, overzichtsschema, route(schema), stromingsdia- gram, volgorde - control valve - stromingsregelklep (van stuurbekrachtigingspomp) - improver - 1. aan gasolie toegevoegde stof die het doorstromen bij lage temperatuur bevordert, 2. vloeibaarheidsverbeteraar (bv van dieselbrandstof), 3. vloeistof die aan diesel- brandstof wordt toegevoegd om deze beter bestand te maken tegen bevriezing en waarvan de werking berust op het kleiner maken van de paraffinedeeltjes waardoor verstop- ping van het filter minder snel optreedt - in, to - binnenstromen, instromen - in eddies, to - wervelen (van lucht/gas) flowline - kleinere pijpleiding die olie van de produktieputten naar het dichtstbijzijnde oliebehandelingsstation voert flow meter - doorstroomhoeveelheidmeter, stromingsmeter - passage resistance - stromingsweerstand - rate - doorgestroomde hoeveelheid, doorstroomhoeveelheid, door- stroomsnelheid - rate adjust bolt - afstelregister - resistance - stromingsweerstand flowstation - oliebehandelingssttion fl oz (fluid ounce) - volume-eenheid (1 fl oz = 0,028413 liter) fl.pt. (flash point) - ontvlammingspunt, vlampunt fluctuate, to - fluctueren, heen en weer gaan, schommelen, slaan (van meternaald), variëren, verlopen, wisselen, zich bewegen om een gemiddelde fluctuating reading - wisselende aanwijzing (van meternaald) fluctuation - beweging, fluctuatie, schommeling (van druk/temperatuur), verloop, wisseling fluid - vloeibaar, vloeiend, vloeistof - clutch - vloeistofkoppeling - converter - hydraulische koppelomvormer - coupling - hydraulische koppeling, vloeistofkoppeling - drive - vloeistofkoppeling - -film lubrication - vloeistofsmering - flow - vloeistofstroom - flywheel - hydraulische koppeling, vloeistofkoppeling - friction - gesmeerde wrijving, wrijving tussen vloeistofdeeltjes onderling - gun - oliespuit fluidify, to - vloeibaar maken/worden fluidity - (dun)vloeibaarheid, viscositeit fluidize, to - vloeibaar maken/worden fluidized bed coating - vloeibaar maken van poederlak op te lakken voor- werp waarbij de laklaag ontstaat door warmtewis- seling fluid leak - vloeistoflekkage - level - vloeistofniveau, vloeistofpeil - line - vloeistofleiding - passage - vloeistofboring, vloeistofkanaal - - switching - vloeistofdoorgangsschakeling (automatische bak) - reservoir - vloeistofreservoir, vloeistoftankje - seal - vloeistofafdichting - sealing - vloeistofafdichting - separating bell - klok voor vloeistofscheiding (hydro-elastische vering) - type mount (JE) - motorsteun waarvan het rubberhuis is gevuld met vloeistof fluorescent - fluorescerend, lichtgevend, oplichtend - lamp - fluorescentielamp (voor lakcontrole), gasontladings- lamp, TL-buis fluorine - fluor (symbool F, atoomnr. 9), fluorhoudende stof, freon (voor airco) - acid - fluorwaterstofzuur - plastic - fluorplastic [thermoplastische (synthetische) hars in lak] flush, to - (door)spoelen, gelijkmaken, glad maken, reinigen, schoonspoe- len, wegspoelen, wegvloeien - - effen, gelijk, glad, vlak - air intake - in carrosserie verzonken luchtinlaat - bolt - bout met verzonken kop, verzonken bout flush-fitted - verzonken ingebouwd flushing oil - spoelolie flush-mounted - verzonken gemonteerd/ingebouwd - rivet - klinknagel met verzonken kop, verzonken klinknagel - type spray booth - spuitcabine met filtering d.m.v. waternevel - - water booth - spuitcabine met filtering d.m.v. waternevel flute - groefgedeelte van boor, (spaan)groef fluted shaft - gegroefde as flute length - spiraallengte (van boor) flutter - klapperen, trilling (snelle trilling van stuurwiel in de draairichting veroorzaakt door resonantie van het stuursysteem als gevolg van een kracht die ontstaat door onbalans van banden bij een snelheid van 80 - 140 km/h) fluttering - shimmyen, slingeren van voorwielen flux - elektrische flux, magnetische flux, verdunningsmiddel, vloeimiddel (bij lassen/solderen) - application - aanbrengen van vloeimiddel fly into pieces, to - uit elkaar barsten - nut - vleugelmoer - -off hand brake - fly-off handrem, racewagenhandrem - out, to - naar buiten schieten, wegschieten fly-over - bovengrondse kruising, klaverbladkruising, ongelijkvloerse kruising, (snelweg)viaduct, vrije kruising flyer (Ls) - passagier in Londense taxi die rit naar vliegveld maakt flyweight - centrifugaalgewicht, vlieggewicht - holder - centrifugaalgewichtenhouder, huis van centrifugaalge- wichten - carrier - tap voor centrifugaalgewicht - washer - ring van centrifugaalgewicht flywheel - vliegwiel - gear ring - starterkrans - grinder (A) - vliegwielslijpbank - housing - vliegwielhuis - lock bolt - vliegwielbout - lock plate - borgplaat voor vliegwielbout - rim - starterkrans - ring gear - starterkrans, vliegwieltandkrans - sensor - vliegwielpositiesensor, vlegwieltoerentalsensor - starter gear - starterkrans, vliegwielkrans - - ring - starterkrans - tooth - tand van starterkrans, vliegwieltand FM (frequency modulation) - FM, frequentie modulatie - (friction modifier) - wrijvingsverminderende dope (bv. in versnel- lingsbakolie) FMC (Ford Motor Company) (A) - Ford fabrieken FM diversity reception system - hulpsysteem voor FM ontvangst - includes UKW (JE) - FM omvat ultra korte golf (radio) FMS (Flexible Manufacturing System) - flexibel fabricagesysteem FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standard) (A) - federale motorvoer- tuig veiligheidsstandaard foam, to - schuimen - - schuim, schuimplastic - cladded - bekleed met een laagje schuimplastic - cleaner - reinigingsmiddel op schuimbasis - extinguisher - schuimblusapparaat, schuimblusser foaming - schuimvorming (bv. in stuurbekrachtigingsvloeistof) - inhibitor - antischuim toevoeging - -type vinyl cleaner - reinigingsmiddel op schuimbasis om vinyl- bekleding te reinigen foam liquid tank - tank met vloeibaar schuim (van brandweerwagen) - padding - schuimplastic bekleding - plastic - piepschuim, schuimkunststof, schuimplastic - poly urethane - poly-urethaanschuim - rubber - schuimrubber - vehicle - schuimbluswagen focus - brandpunt, brandpuntsafstand - lens - convergerende lens (in CD-speler) - servo - brandpuntsservo (in CD-speler) fog, to - beslaan (van ruit) - - mist, nevel fogged window - beslagen ruit fogging - condensvorming - window - beslagen ruit foggy - dampig, mistig, nevelig fog lamp - mistlamp voor - - bracket - mistlampsteun - - switch - mistlampschakelaar - light - mistlamp - rear light - mistachterlicht fog up, to - beslaan (van ruit) foil - folie fold, to - een felsrand aanbrengen, opklappen (stoeltje), opvouwen (bank), (samen)vouwen - - fels, plooi, vouw foldable - inklapbaar, neerklapbaar, opklapbaar, opvouwbaar, wegklapbaar - roof - vouwdak foldaway - inklapbaar, neerklapbaar, opklapbaar, opvouwbaar, wegklapbaar fold-down rear seat - neerklapbare achterbank, neerklapbare achterbank- zitting - - - selector lever - neerklapbaar keuzehendel (van automatische versnellingsbak) folded seam - fels, felsnaad, felsrand
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z