Woordenboek - letter E
e. (electromotive force) (A) - elektromotorische kracht (e.m.k.) E (electromotive force) (A) - zie e. E. (electromotive force) (A) - zie e. ea. (each) - elk(e), ieder(e), iedereen, per stuk each (ea.) - zie ea. EACV (Electronic Air Control Valve) (JE) - elektronische luchtregelklep EAI (Exhaust Air Induction ?) (JE) - motorinlaatluchtknop (te gebruiken bij rijden door diep water) EAI (exhaust air induction) system - 1. luchtinductiesysteem, 2. systeem waarbij lucht ter verbranding uitlaatsysteem wordt toegevoerd earth, to - aan massa leggen, aarden, met massa verbinden - - aarde, aardverbinding, massa(verbinding) - bar - massastrip - cable - massakabel, minkabel - connected - randgeaard - connection - aardaansluiting, aardverbinding, massaverbinding, randaarding earthed - aan massa, geaard earth electrode - massa-elektrode (bougie) earthing - aan aarde leggen, aardaansluiting, aarding, aardverbinding, massaverbinding, randaarding, verbinden met aarde earthing strap - massastrip earth moving machine - grondverzetmachine - return system - á‚áá‚ánleidingsysteem - screw clamp - massa-aansluiting - short - kortsluiting - strap - massastrip - terminal - aardaansluiting, aardklem, massa-aansluiting, massaklem - wire - massadraad EAS (Electronic Air Suspension - 1. elektronische luchtvering (Amerikaanse Ford Lincoln Continental '84), 2. elektronisch geregelde veerweg van 13 cm met 4 luchtveren (Range Rover Vogue SE '93) EAS (Eurogas Advanced System) - door microprocessor gestuurde regeling waardoor het niet meer noodzakelijk en niet meer mogelijk is om enige afstelling aan de autogasinstallatie uit te voeren (Eurogas Utrecht bv), gasinjectiesysteem van Eurogas ease, to - gangbaar maken (van bouten, moeren) - of operation - bedieningsgemak - screw thread, to - schroefdraad gangbaar maken easily-magnetizable medium - gemakkelijk te magnetiseren laag easing surface - gebogen oppervlak east-west engine (A) - dwarsgeplaatste motor easy-change - (gemakkelijk) verwisselbaar Easy Safe Controlled Transmission (ESCOT) electronic gearshift system - elektronisch schakelsysteem (Nissan diesel) EBCS (Electronic Braking Control System) (A) - elektronisch antiblokkeer- systeem (Delco divisie van General Motors) EBCV (Electronic Bleed Control Valve) (JE) - elektronische luchtafvoerregelklep EBD (Electronic Brake force Distribution) - elektronische remkrachtverdeling waardoor het snelheidsverschil tussen voor- en achterwielen nooit meer dan 3 km/h bedraagt en waardoor de kans op slippen vermindert (alle Saab auto's '96) ebonite - eboniet, hard gevulcaniseerd rubber, hardgummi EBS (Electronic Brake System) - elektronisch geregeld remsysteem (Scania en Bosch ontwikkeling op Scania trekkers met 400, 460 en 530 pk '96) EBS (Electronic Braking System) - elektronisch remsysteem op bedrijfswagens (i.p.v. de voetrem een pedaal dat elektronisch boodschappen doorgeeft aan het remsysteem in combinatie met het ABS/ASR micro-computersysteem) ECAS (Electronically Controlled Air Suspension) - elektronisch geregeld luchtveringssysteem met hoogteregeling (DAF 2300en 2700, ca. '84, FT 95.430, MAN M90 24.232 FNL Silent met naloopas en MAN 26.463 FNLL/W'95) ECC (Electronic Climate Control) - elektronisch geregelde air conditioning (Opel Vectra '96, Volvo 760 '88 en 960 '90) ECC (Environmental Concept Car) - hybride-auto die in de stad op accu's loopt en door een verbrandingsmotor worden opgeladen en op de buitenweg wordt aangedreven door een op diesel lopende gasturbinemotor eccentric - (stel)excentriek, excentrisch, uit het middelpunt - action - excentrische beweging - drive - aandrijving d.m.v. excentriek eccentricity - desaxatie van zuigerpen, excentriciteit eccentric shaft - excentrische lageras - stud - excentrische lageras ECCS (Electronic Computer Controlled System) - elektronisch geregeld motormanagementsysteem (Nissan Primera) ECCS (Electronic Concentrated-engine Control System) - 1. regeleenheid die onstekingstijdstip en verhouding van lucht/brandstofmengsel be- paalt terwijl de ademhaling wordt geholpen door elektronisch gere- gelde, variabele kleptiming (Nissan 300 ZX '91), 2. systeem dat ontstekingstijdstip en lucht/brandstofmengsel van de elektronische injectie bepaalt (Nissan 200 SX en 300 ZX) ECD (Electric Controlled Diesel) ECU - ECU van elektrisch geregelde dieselmotor ECE (Economic Commission for Europe) - Economische Commissie voor Europa ECHC (Electronically Controlled Hydraulic Cooling) fan (JE) - electro- nisch geregelde hydraulische koelventilator (Toyota) ECI (Electronic Controlled Injection) - elektronisch geregeld inspuitsysteem (Mitsubishi Colt) ECI-multisystem - electronisch geregeld multipoint injectiesysteem (Mitsubishi) ECM (Electronic Control Module) (A) - elektronisch geregelde module, elektronische regeleenheid (Detroit Diesel Corporation) ECM (Engine Control Module) - motorregelmodule die het hydraulische me- chanisme aanstuurt dat de uiteinden van beide inlaatnokkenassen ver- draait en ook brandstoftoevoer, ontsteking en gasklepstand regelt (gezamenlijke ontwikkeling van Nippondenso, Japan en Jaguar aan de Jaguar XK 8 met AJ-V8 motor '96) ECMT (European Conference of Ministers of Transport) - Commissie van Europese Ministers van Transport (CEMT) Ecological Science Research (ESR) - zie ESR econodrive monitor - econometer (geeft zuinig/onzuinig rijden aan) economic - economisch, goedkoop te onderhouden, zuinig - speed - economische snelheid Economic Commission for Europe (ECE) - Economische Commissie voor Europa economiser - besparingsinrichting in carburateur economizer - zie economiser en fuel pacer (A) economy car - auto met laag brandstofverbruik, auto met lage onderhouds- kosten - run - zuinigheidsrallye, zuinigheidswedstrijd ECOTEC (Emissions and Consumption TEChnology) - zuinige motor die aan uitlaatgasemmissie-eisen voor '96 voldoet (Opel Astra '93) ECR (European Car Registration) - Nederlandse non-profitstichting, Cartracer genaamd, die d.m.v. een geautomtiseerd gegevensbestand be- hulpzaam wil zijn bij het terugdringen van de autocriminaliteit in Europa ECS (Electronically Controlled Suspension) - electronisch geregelde vering (Mitsubishi Sigma '91),stuurwiel-, snelheid-, rem-, smoorklep- en G-sensors controleren via een electronische controle eenheid de rijcondities en zetten de veerpoten rondom zacht, normaal of hard ECS (Electronic Clutch System) - electronisch koppelingssysteem zonder koppelingspedaal (Sachs) ECS (Electronic Control System) - elektronisch besturingssysteem ECS (Electronic Controlled Suspension) - vier hulpluchtveren met twee kamers in combinatie met schroefveren, samengebouwd tot veerpoten (twee standen mogelijk) (Mitsubishi '84) ECT (Electronically-Controlled Transmission) (JE) - electronisch gestuurde transmissie (Toyota '82) ECT (Electronic Controlled Transaxle) - elektronisch geregelde/gestuurde versnellingsbak/transmissie ECT (Environmental Concept Truck) - experimentele stadsbestelwagen (Volvo '96) ECT-i (Electronically Controlled Transmission with intelligence) (JE) - electronisch geregelde transmissie met intelligentie (Lexus GS 300 '94) ECTU (European Council of Transport Users) - Europese multi-modale ver- ladersorganisatie (opgericht in '93), overkoepelende organisatie voor transportgebruikers ECU (Electronic Control Unit) - elektronische regeleenheid, microprocessor ECVT (Electronically Controlled Continually Variable Transmission) - versnellingsbak ontwikkeld door Van Doorne's Transmissie in Tilburg, versnellingsbak met electronisch geregeld oneindig variabel aantal overbrengingsverhoudingen ECVT (Electronic Continuously Variable Transmission) - elektronisch continue variabele transmissie (Subaru) ED (electro-deposition) painting - elektroforesebad (lakmethode), elek- troforeselakken EDC (Electronic Damper Control) - Boge dempers in twee standen instelbaar (BMW samen met VDO, gemonteerd op BMW 635 CSi) EDC (Electronic Damper Control) - elektronische schokdemperregeling (Fichtel & Sachs) EDC (Electronic Damper Control) (A) - elektronische schokdemperregeling EDC (Electronic Diesel Control) - 1. elektronische brandstofpompregeling (Scania Ned. 470 pk versie van 14 l V8 motor ('87), 11 l motor met 380 pk ('91) en 500 pk motor 14 l V8 ('91), 2. elektronisch geregel- de brandstofinspuiting van Scania R 143 dieselmotor type DSC 1484, 14,2 l V8 (van Bosch op Scania), 3. elektronisch geregelde diesel- inspuiting (Volvo FS 7 met 7 liter motor TD 73E '91 en F 12 4x2 Royal Class), 4. elektronisch gestuurde brandstofinspuiting die de hoeveelheid brandstof aanpast aan de hoeveelheid volgorde lucht in de cilinders eddy - turbulentie, wervelbeweging, wervelende beweging, werveling - current - wervelstroom - - brake - wervelstroomrem - flow - turbulente stroming edge - fels, (scherpe) rand, snede, snijkant, snijrand, zijkant, zijrand - of glass - glasrand - - the rim - velgrand - tool - snijgereedschap - type filter - staaffilter, zigzagfilter EDIC (Electric Diesel fuel Injection Control) system - (Toyota) EDIS (Electronic Distributorless Ignition System) (A) - elektronisch ge- regeld verdelerloos ontstekingssysteem (Ford Mondeo '93 en Ford 2,5 l V6 24 kleppenmotor '95) EDPA (European Drivers Protection Agency) - Nederlandse verzekeringsfirma die leden die hun rijbewijs voor langere tijd kwijt zijn van een chauffeur met of zonder auto kan voorzien EDS (Exxon Donor Solvent) - procédé voor het vloeibaar maken van steenkool Edwardian - Engelse automobiel met bouwjaar tussen 1905 en 1918 - car - Engelse automobiel met bouwjaar tussen 1905 en 1918 Edwardian Period - periode van Engelse automobielen met bouwjaar 1905 - 1918 EEC (Eurogas Emission Control) - 1. elektronisch lambdageregeld autogas systeem van Eurogas, 2. elektronische regelunit van Eurogas neemt de regeling over bij het rijden op CNG, zodat het voertuig weer voldoet aan de uitlaatgasemissie-eisen EEC (European Economic Community) directive - EEG (Europese Economische Gemeenschap) richtlijn EELQMS (European Engine Lubricant Quiality Management System) - kwali- teitssysteem voor o.a. dieselmotorolie EEPROM (Electronically Erasable Programmable Read Only Memory) - elek- tronisch uitwisbaar en programmeerbaar geheugen van een regeleen- heid die alleen kan worden uitgelezen EFFAM (Europewide Fleet Funding and Management) - Swan National en Top Lease startten in '97 een Europees samenwerkingsverband met het doel om klanten een Paneuropese dienstverlening te kunnen bieden effect - effect, nut, resultaat, (graad van) uitwerking, werkzaamheid effective - effectief, nuttig, werkelijk, werkzaam - horse power (e.h.p.) - effectieve paardekracht(en) (e.p.k.), effectief vermogen, nuttig vermogen effectiveness - effect, effectieve werking, rendement effective output - afgegeven vermogen, effectief vermogen, nuttig vermogen, werkelijk vermogen - power - effectief vermogen, nuttige arbeid, nuttig vermogen, werkelijk vermogen efficiency - doelmatigheid, nuttig effect, rendement EFI (Electronic Fuel Injection) (A) (vlg. Amerikaans overheidsvoorschrift van '92 is benaming: MFI (Multiport Fuel Injection) (A) - elektronische brandstofinjectie effort - inspanning, kracht EFTA (European Free Trade Association) - Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) (associatie van Europese lidstaten die t.o.v. elkaar geen in- voerrechten en in- en uitvoerbeperkingen hanteren) EG (ethylene glycol) antifreeze (A) - ethyleen-glycol antivries (in motorkoelvloeistof) e/g (engine) (JE) - motor E/G (engine) (JE) - motor e.g. [exempli gratia (Latijn)] - bv (bijvoorbeeld), e.g. EGARA (European Group of Automotive Recycling Association) - Europese overkoepelende organisatie voor de autodemontage-branche te 's-Hertogenbosch E-gas (electronic gas) - cruise control (DAF FT 95.430) E-Gas (Electronic Gas/Electronic Speed Control) - 1. elektronische gas- bediening (DAF ca. '87), 2. elektronisch gaspedaal (VDO) EGI (Exhaust Gas Injection) (A) - systeem waarbij het katalysatorbed snel wordt opgewarmd door een brander die vlak voor het bed is aangebracht (Ford) EGR (Exhaust Gas Recirculation) system - uitlaatgasterugvoersysteem, uitlaatgasrecirculatiesysteem EGR (Exhaust Gas Recirculation) Vacuum Modulator - vacuümregelaar van uitlaatgasrecirculatie e/g (engine) rpm (revolutions per minute) (JE) - motortoerental E/G ( - ) - ( - - - ) (- ) - motortoerental EGTC (Exhaust Gas Temperature Control - uitlaatgastemperatuurregeling (B204GT motor van Volvo) EHC (Electrically Heated Catalyst) - elektrisch voorverwarmde katalysator eight-cylinder engine - achtcilindermotor - -way driver's sport seat (A) - op acht wijzen verstelbare sportstoel eighty percent stop filling valve - 80% vulstop van autogassysteem either of - één van (de) EITU (European Inland Transport Users) - Europese binnenlandse transport gebruikers (is "zusje" van de European Shippers Council (ESC) en zij vormen samen de ECTU (European Council of Transport Users) eject, to - uitwerpen (bv. van cassette) EJECT button - knop om cassettespeler de cassette te laten uitwerpen ejectment - (het) uitwerpen (van cassette) elapse, to - verlopen (van tijd), verstrijken elastic - elastiek, elastisch, flexibel, rekbaar, veerkrachtig - coupling - elastische/flexibele koppeling elasticity - elasticiteit, rek, soepelheid, veerkracht elastic limit - elasticiteitsgrensrekgrens, strekgrens - rubber disc - flexibele rubberen ring - - insert - rubberen inzetstuk (van flexibele koppeling - - ring - flexibele rubberen ring - strap - elastiek elastomer - elastische polymer, elastomeer elbow - bochtstuk, elleboog(stuk), elleboog(verbindings)stuk, kniebocht, knie(stuk) - connector - haaks verbindingsstuk - joint - knieverbinding - lever - haakse hefboom, haakse hendel - outletgas - knie-gasuitlaat (LPG) elcometer - elcometer, laklaagdiktemeter electric - elektrisch, electrisch aangedreven - actuation - elektrische aandrijving electrical - elektrisch, elektrisch aangedreven - equipment - elektrische uitrusting electrical infiltration - elektrische infiltratie (bij lakprocedure) Electrically Heated Catalyst (EHC) - zie EHC electrically operated fuel pump - elektrische brandstofopvoerpomp - operated-rear window sunshade (A) - elektrisch bediend zon- nescherm voor achterruit electrical passage - elektrische brug bij elektrostatisch lakken) - power source - voeding Electrical Research Vehicle (ERV) - zie ERV electrical resistance - elektrische weerstand electrical wiring diagram (EWD) (JE) - zie EWD electric arc welding - elektrisch booglassen, vlambooglassen - auto choke - elektrisch werkende automatische choke - car - elektrisch aangedreven auto, elektro-auto - choke - elektrische choke - circuit - elektrisch circuit, elektrische bedrading Electric Controlled Diesel (ECD) ECU - zie ECD ECU electric current - elektrische stroom - defect - defect in elektrische installatie Electric Diesel fuel Injection Control (EDIC) system - zie EDIC system electric discharge - elektrische ontlading - dynamometer - elektrische vermogenstestbank - equipment - elektrische uitrusting - fuel pump - elektrische brandstofpomp - heated rear window - elektrisch verwarmde achterruit electrician - elektricien, elektromonteur, elektrotechnicus - 's screwdriver - fittingschroevedraaier electricity - elektriciteit, elektriciteitsleer, stroom electric line - elektrische draad, elektrodraad - moon roof - elektrisch bediend schuif-/kanteldak - motor (A) - elektrische motor, elektromotor Electric Power Assisted Steering (EPAS) - zie EPAS - Powered Inter-Urban Vehicle (Epic) (A) - zie Epic electric pressure welding - elektrisch druklassen - rear moon roof - elektrisch schuif-/kanteldak achter - - -window defroster - elektrische achterruitverwarming - resistance welding - elektrisch weerstandlassen, puntlassen (is een vorm van druklassen) - retarder - retarder, wervelstroomrem, wervelstroomvertrager - sun roof - elektrisch bediend schuifdak - system - elektrisch systeem - tools - elektrisch gereedschap - traction - elektrische aandrijving, - tractie - underhood cooling fan - koelventilator van condensor onder motorkap, koelventilator van motor onder motorkap - vehicle - elektrisch aangedreven voertuig, elektro-auto Electric vehicLE Globally Innovative for Environment (ELEGIE) - zie ELEGIE electric welding - elektrisch lassen - winch - elektrische lier - window - elektrisch bediend raam - wire - elektriciteitsdraad, elektrische stroomdraad - wiring - elektrisch circuit, elektrische bedrading electrification - elektrificatie electrocrystalization - elektrokristallisatie (bij lakprocedure) electrode - elektrode, stift - distance - elektrodenafstand (van bougie) - gap - elektrodenafstand (van bougie) electrodeposit - galvanische neerslag, elektrische depositie/neerslag electro-deposition (ED) painting - elektroforesebad (lakmethode), elek- troforeslakken electrode wear - inbranding van elektroden electro-galvanized sheet metal - elektrolytisch gegalvaniseerd plaatstaal electrolyte - accuvloeistof, elektrolyt - density - zuurdichtheid van elektrolyt - level - elektrolytniveau electrolytic - elektrolytisch electromagnet - elektromagneet electromagnetic - elektromagnetisch - clutch - elektromagnetische koppeling - core - magneetkern - induction - elektromagnetische inductie - injector valve - elektromagnetisch inspuitstuk - interference - elektromagnetische storingen - thickness gauge - elektromagnetische lakdiktemeter electromobil - electrisch aangedreven voertuig electromotive force (emf, e.m.f., EMF, E.M.F.) - elektromotorische kracht (e.m.k.) electromotor - elektromotor electron beam welding - elektronenstraallassen (is een vorm van booglassen) electronic - elektronisch, elektronisch geregeld, elektronisch gestuurd Electronic Air Control Valve (EACV) (JE) - electronisch geregelde luchtklep - Air Suspension (EAS) - zie EAS electronical - elektronisch, elektronisch aangedreven, elektronisch gestuurd electronically - elektronisch Electronically Controlled Air Suspension (ECAS) - zie ECAS - - Engine Mount (JE) - elektronisch geregelde motorsteun (zit aan middelste motorbe- vestiging en bestaat uit twee met vloei- gevulde kamers) (Honda Accord) - - Continually Variable Transmission (ECVT) - zie ECVT - - Hydraulic Cooling (ECHC) fan (JE) - electro- nisch geregelde hydraulische koelventilator (Toyota) electronically controlled mirror - elektronisch bediende buitenspiegel - - power steering - elektronisch geregelde stuur- bekrachtiging Electronically Controlled Suspension (ECS) - zie ECS - - Transmission (ECT) (JE) - zie ECT - - Transmission with intelligence (ECT-i) (JE) - zie ECT-i electronically controlled type transmission - elektronisch geregeld/ge- stuurd type versnellingsbak Electronically Erasable programmable Read Only Memory (EEPROM) - zie EEPROM - -Modulated Air Suspension (EMAS) (JE) - zie EMAS - Programmed Injection Control (EPIC) - zie EPIC Electronical Programmed Injection (EPI) - zie EPI electronic balancing - elektronisch uitbalanceren Electronic Bleed Control Valve (EBCV) (JE) - zie EBCV - Brake force Distribution (EBD) - zie EBD - - System (EBS) - zie EBS - Braking Control System (EBCS) (JE) - zie EBCS - - Force Distribution - lastafhankelijke verdeling van de remkracht (Ferrari 550 Maranello) - Braking System (EBS) - zie EBS - Climate Control (ECC) - zie ECC - Clutch System (ECS) - zie ECS - Computer Controlled System (ECCS) - zie ECCS - Concentrated-engine Control System (ECCS) - zie ECCS - Continue/Contineously? Variable Transmission (ECVT) - zie ECVT electronic control box - elektronisch regelapparaat - - device - elektronische regeleenheid Electronic Control System (ECS) - elektronisch besturingssysteem - Control Unit (ECU) - zie ECU - Controlled Air Suspension (ECAS) - zie ECAS - - Injection (ECI) - zie ECI - - Injection (ECI)-multisystem - zie ECI-multisystem - - Transaxle (ECT) - zie ECT - Control Module (ECM) (A) - zie ECM - - Unit (ECU) - zie ECU - Damper Control (EDC) - zie EDC - Damper Control (EDC) (A) - elektronische schokdemperregeling - Diesel Control (EDC) - zie EDC electronic display - digitaal beeldscherm/schermbeeld, scherm Electronic Distributorless Ignition System (EDIS) (A) - zie EDIS electronic "drive-by-wire" accelerator (A) - gaspedaal zonder directe mechanische overbrenging/verbinding - engine immobiliser - electronische startbeveiliging, elec- tronische startblokkering - - immobilizer - zie electronic engine immobiliser Electronic Fuel Injection (EFI) (A) - zie EFI electronic gas (E-gas) - cruise control (DAF FT 95.430) - Gas/Electronic Speed Control (E-Gas) - zie E-Gas electronic gas petrol injection - elektronische benzine-injectie EM Electronic Height Control - elektronische hoogteregeling om auto onaf- hankelijk van de lading op de ingestelde hoogte te houden (Toyota '82) electronic injection - elektronisch geregelde benzine-inspuiting Electronic Levelling Suspension System (ELSS) - zie ELSS electronic metering - elektronische dosering - mixture control - elektronische mengselregeling Electronic Power Shift (EPS) - zie EPS electronic rear axle steer mechanism - elektronisch achterasbesturingsmechanisme electronics - elektronica Electronic Shock Absorber Control (ESAC) - zie ESAC - Shock Proof (ESP) - zie ESP - Skid Control - automatische instelling van remkrachten tussen voor- en achterwielen (Toyota '83) - Spark Advance (ESA) signal - zie ESA - - Timing (EST) signal - zie EST signal - Speed Control (E-Gas) - electronisch gaspedaal (VDO) - Stability Program (ESP) - zie ESP - Temperature Management (ETM) - zie ETM - Throttle Control (ETC) - zie ETC - - - System (ETCS-i) - zie ETCS-i - Torque Split (E-TS) 4WD control system - zie E-TS - Traction Control (ETC) (A) - zie ETC - - Support (ETS) - zie ETS (2x) - Tuning Control (ETC) - zie ETC - Tuning Radio (ETR) - zie ETR - Unit Injector (EUI) - zie EUI - Vacuum Regulating Valve (EVRV) (JE) - EVRV - Valve Timing (EVT) system - zie EVT electro-oculography (EOG) - zie EOG electrophoresis - elektroforese (lakprocedure) electroplating - elektrolytisch bekleden met metaal electro-pneumatic - elektropneumatisch Electro Pneumatic Braking (EPB) - zie EPB electrostatic - elektrostatisch electro-technology - elektrotechniek ELEGIE (Electric vehicLE Globally Innovative for Environment) - onder- zoeksproject met als doel onderdelen en technieken te ontwikkelen voor toepassing in elektrische auto's (hierin participeren het Italiaanse FIAMM, Siemens, ABB Batt, Duitsland en het Franse elek- triciteitsbedrijf EDF) element - bestanddeel, cel, element, onderdeel elementary - eenvoudig, elementair elevate, to - opheffen, vergroten, verhogen elevated top - verhoogd dak elevation - vergroting, verhoging elevator - elevator (transportmiddel voor verticaal transport van stort- goederen bestaande uit kettingen of transportband waaraan bak- ken zijn bevestigd), emmerladder, jacobsladder ELF (end-of-life) vehicles - miljoenen voertuigen die elk jaar hun nuttige even moeten beëindigen eliminate, to - elimineren, verwijderen - interference, to - ontstoren E-link - wielgeleiding (die i.v.m. de stand van de dwarsstangen van Mazda 929 zo wordt genoemd) Elliot-type axle - vorkas elliptic - ellipsvormig, elliptisch, langwerpig rond, ovaal elliptical - elliptisch elliptical pattern - elliptisch patroon (spuitpatroon) - spring - elliptische veer elongate, to - langer maken, uitlubberen, uitrekken, uitslaan, verlengen elongated - langgerekt, ovaal (gat), uitgelubberd (boutgat) - hole - sleufgat, slobgat elongation - rek (van materiaal), uitrekking, verlenging, verlengstuk ELR (Emergency Locking Retractor) - oprolautomaat met blokkeerinrichting (van veiligheidsgordel) ELSS (Electronic Levelling Suspension System) - elektronische hoogte- regeling (Monroe '82)Þ-NÞ EMAS (Electronically-Modulated Air Suspension) (JE) - electronisch gere- gelde luchtvering (Lexus LS 400 '89) embargo on exports - uitvoerstop - - imports - invoerverbod emblem - embleem, merkplaatje, schildje emergency - geval van nood, nood(geval), onverwacht probleem
emergency - geval van nood, nood(geval), onverwacht probleem - brake - noodrem - braking - noodstop - car - hulpwagen - centre - alarmcentrale - coupling for towing bracket - hulpkoppeling van trekhaak - equipment - nooduitrusting - flasher switch - alarmknipperlichtschakelaar - front screen - noodvoorruit - - shield (A) - noodvoorruit - hammer - noodhamer, reddingshamer - horn switch - noodclaxonschakelaar (in laadruimte van vracht- wagen), noodsignaalschakelaar (in koelwagen) - lever - noodhendel Emergency Locking Retractor (ELR) - zie ELR emergency measure - noodmaatregel - repair - noodreparatie - stop - noodstop - - button - noodstopknop - switch - noodschakelaar - tank - reservetank - towing eyelet - sleepoog (aan voorzijde van auto) - vehicle - ambulance, brandweerauto, ziekenwagen - windscreen - noodvoorruit emery - amaril - cloth - polijstlinnen, schuurlinnen - paper - schuurpapier - paste - slijppasta - stone - amarilsteen, polijststeen emf (electromotive force) (A) - EMK (elektromotorische kracht) e.m.f. (electromotive force) - zie emf EMF (electromotive force) (A) - zie emf E.M.F. (electromotive force) (A) - zie emf emission - afgifte, afscheiding, emissie, uitlaatgassen, uitstoot, uit- stoting, uitstraling, uitzending - control - regeling van uitlaatgasemmissie, uitlaatgasregeling - - device - voorziening die uitstoot van schadelijke stoffen beperkt - - system - beperking van uitstoot van schadelijke stoffen, emissiesysteem, uitlaatgascontrolesysteem, verbeterd verbrandingssysteem - - valve set - emissieregeleenheid, emissieregelklep - - - - assembly - emissieregeleenheid, emissieregelklep - gases - uitlaatgassen Emissions and Consumption Optimized TEChnology (ECOTEC) - zie ECOTEC emissivety - emissievermogen emit, to - uitstoten, uitstralen, uitzenden empties - lege verpakking (voor hergebruik zoals fles, kist en krat) empty, to - ledigen, leegggooien, leeglopen, leegmaken, legen - - leeg, onbelast empty-and-load valve - remkrachtregelaar - driving - met lege vrachtwagen rijden - weight - leeggewicht EMS (Energy Management System) - systeem dat gekoppeld is aan een compacte 1,5 l benzinemotor met directe inspuiting en een generator waardoor onder alle omstandigheden efficiá‰ánt en zuinig met de brandstof wordt omgesprongen; de energie die tijdens het remmen vrijkomt wordt tijdelijk opgeslagen en weer gebruikt tijdens het accelereren; de generator levert tevens stroom voor de elektrische installatie van de auto (Toyota Prius) EMT (Extended Mobility Tire) (A) - band met verlengde mobiliteit (Good Year band kan tot 80 km met 80 km/h zonder bandenspanning rijden) - (Extended Mobility Tyre) - band met verlengde mobiliteit (Michelin band kan tot 200 km met 80 km/h zonder bandenspanning rijden) emulsification - emulgatie, emulgering, emulsievorming (bv. in stuurbe- krachtigingsvloeistof) emulsion - emulsie(laag) - pipe - mengbuis (in carburateur) - tube - emulsiebuis, mengbuis (in carburateur) enamel, to - moffelen - - gekleurde aflak, glazuur, metallic lak - coat - moffellaklaag - coating - moffellaklaag - paint - moffellak, moffelverf - spraying - moffellakken enclose, to - inkapselen, insluiten, opsluiten enclosed area - afgesloten ruimte end - buitenkant (van compressorschot), laatste gedeelte, (uit)eind(e), gaffel - bracket - eindbeugel, schild (van elektrische machine) - clearance - axiale speling, zuigerveerslotspeling - cover - achterdeksel (van startmotor), afdekplaat, afsluitdeksel, einddeksel endeavor, to (A) - proberen endeavour, to - proberen end float - axiale speling, eindspeling - gap - zuigerveerslotspeling - gate - achterklep, achterschot (van vrachtwagen) endless - eindloos, rondlopend - screw - worm, wormoverbrenging end-of-life (ELF) vehicles - zie ELF vehicles endoscope - endoscoop end pin - gaffelpen, sluitpen - plate - eindplaat, sluitplaat - play - axiale speling, eindspeling, langsspeling, zijdelingse speling - plug - plug - point - eindpositie, eindpunt (bv. van distillatie, nitratie) - position - eindstand - stopper - eindaanslag - thrust - axiale druk, axiale kracht - tipper - achterwaartse kipper, achterwaartse kipwagen endurance - duurzaamheid, houdbaarheid, uithoudingsvermogen, vermoeid- heidsweerstand - life - levensduur - test - duurproef, duurtest, uithoudingsproef energise, to - activeren, bekrachtigen (elektr.), energie toevoeren aan, in werking brengen/stellen, versterken energize, to - zie energise, to energizer - accu, bekrachtiger energy - arbeid(svermogen), energie - absorber - bumperkussen - absorbing - energieabsorberend - consumption - energieverbruik Energy Management System (EMS) - zie EMS energy of collision - botsenergie - - combustion - verbrandingsenergie - - impact - botsenergie engage, to - (in)grijpen, in elkaar grijpen, inschakelen (van koppeling), in werking stellen, koppelen, vastzetten (van vrijloopnaven) engagement - aangrijpen (van tanden), ingrijping, koppeling, schakeling engage the clutch, to - koppelen, koppeling in werking stellen - - gear double meshing, to (JE) - twee tandwielen/versnellingen tegelijk inschakelen engine - motor - (e/g, E/G) (JE) - motor - absorber (JE) - motordemper - access hole cover - motorafscherm(ings)deksel, motorafscherm(ings)kap - -alternator drive ratio - overbrengingsverhouding motor-dynamo - analyser - motortestapparaat - analyzer (A) - motortestapparaat - ancillary - motorhulpaggregaten - arrangement - plaats van motor in auto - assy. - motorblok - at the front - motor voorin - - - rear - motor achterin - balancer - motorbalansunit - bay (A) - motorcompartiment, motorruimte, ruimte onder motorkap - bearer - motorsteun - bed - motorblok - behind front wheels - motor achter voorwielen - - rear wheels - motor achter achteras - block - cilinderblok, motorblok - - stiffening rib - versterkingsrib van motorblok - blow-up - stukgedraaide motor - bonnet - motorkap - bracket - motorbok, motorophangpunt, motorsteun - brake - motorrem - braking - motorremwerking, op de motor remmen - - effect - motorremwerking - breakdown - motorpech, motorstoring - capacity - cilinderinhoud van motor - casing - motorcarter - center mounting member (A) - middelste motorsteunbalk, middenbalk met motorsteunen - - support member - subframe - chain hoist - motortakel - characteristics - karakteristieke motoreigenschappen - compartment - motorcompartiment, motorruimte, ruimte onder motorkap - - cooling fan - koelventilator voor motorruimte - - relay box - motorruimterelaisblok - component - aan motor gebouwd onderdeel Engine Control Module (ECM) - zie ECM engine coolant - (motor)koelvloeistof - - fan - koelventilator - - level -niveau van motorkoelvloeistof - - temperature - (motor)koelvloeistoftemperatuur - cooling fluid capacity - inhoud koelsysteem - cover - motorkap - cradle - hulpframe voor motorophanging, subframe voor motor - cranking bolt - bout om krukas met de hand te tornen - crankshaft - krukas - cubic capacity - totale cilinderinhoud - damage - motorschade - damper - trillingsdemper op krukas - data - motorspecificaties - diagnosis - motordiagnose - diagnostic plug - motordiagnosestekker - dieseling - motor dieselt na (loopt even door met contact af) - displacement - cilinderinhoud - drain cock - aftappunt van motor, motoraftappunt, motoraftapkraan - drive belt - V-riem - - end - koppelingskant van motor, vliegwielkant van motor - dry weight - massa van droge motor - dynamometer - motortestbank Engine ECU (Electronic Control Unit) (vlg. Amerikaans overheidsvoorschrift van '92 is benaming: ECM (Engine Control Module) (A) elektronische motorregeleenheid engine efficiency - motorrendement Engine Electrionic Control Unit (ECU) - zie Engine ECU engine hour meter (A) - urenteller van motor engineer - ingenieur, technicus, werktuigbouwkundige engineering plastics - technische kunststoffen - works - constructiewerkplaats, machinefabriek engine-fail-system - noodloopsysteem bij elektrische storing (Daihatsu Applause '92) engine failure - motorpech, motorstoring - front mounting bracket - voorste motorsteun - - - - insulator - voorste motorsteunrubber - glow system - voorgloeisysteem - guard - carterbeschermingsplaat - hanger - hijsoog, motorhaak, ophangoog aan motorblok - hoist - motortakel - hood (A) - motorkap - - side panel - zijstuk van motorkap - horse power - motorvermogen - identification number - motornummer - idling - stationair draaien van motor - immobiliser system - startbeveiligingssysteem, startblokkeringssysteem - inclined to front - motor naar voren gekanteld - - to rear - motor naar achteren gekanteld - - - the left - motor naar links gekanteld - - - - right - motor naar rechts gekanteld - in front of front wheels - motor voor vooras - - - - rear wheels - motor voor achteras - is normally aspirated - motor zonder turbo - knock - pingelen - load - motorbelasting - location - plaats van motor - lubricating system - motorsmeersysteem - lug - motorbok, motorsteun - main relay - hoofdrelais (koelventilator) - management system - computersysteem, motormanagementsysteem - model - motortype - - code - motortypecode - mount (JE) - motorophangpunt, motorsteun - mounted longitudinally - motor in lengterichting - - transversely - motor in dwarsrichting - mounting - motorbevestiging, motorophanging, motorsteun - - auxiliary frame - hulpframe voor motor - - bracket - motorsteun - - center member (A) - middelste motorsteunbalk, middenbalk met motorsteunen - - member - motordraagbalk - noise - bijgeluiden in motor, motorgeluiden, motorlawaai - number - motornummer - oil - motorolie - - auto-feed system - automatisch motoroliebijvulsysteem - - change reminder light resetting knob - uitzetknop van waar- schuwingslampje motorolie verversen - - consumption - motorolieverbruik - - filler cap - motorolievuldop - - filter - motoroliefilter - - level checking switch - motoroliepeilcontroleschakelaar - - - dipstick - motoroliepeilstok - - pressure - oliedruk - - - gage (A) - oliedrukmeter - - - gauge - oliedrukmeter - output - motorvermogen - overall height - totale motorhoogte - - length - totale motorlengte - - width - totale motorbreedte - overcool - te lage bedrijfstemperatuur - overhaul - motorrevisie - pan (JE) - carterpan - part - motoronderdeel - piston displacement - totale cilinderinhoud - power - motorvermogen - preheating indicator light - voorgloei-indicatielampje - racing - te hoog onbelast motortoerental - rating - nominaal motorvermogen - rear mounting - achtertste motorsteun - repair manual - motorreparatiehandboek - revolution - motordraairichting, krukasomwenteling - room - motor(test)ruimte - room main wire - motorruimtebedrading - rpm (revolutions per minute) - motortoerental (toeren per minuut) - seizure - vastgelopen motor - serial number - motornummer - service hole cover - motorafscherm(ings)kap - shaft - uitgaande as van motor - side cover - zijbeplating van motor - sling device - motortakel - specifications - motorspecificaties - speed - motortoerental - - sensor - motortoerentalsensor - stall revolution (JE) - motortoerental vlak voor afslaan (bij test van automatische bak) - - speed - motortoerental vlak voor afslaan (bij test van auto- matische bak) - stand - motor de- en montagesteun, motorbok, motormontagestandaard, motorstandaard, motorsteun, motorwerksteun - starter (A) - startmotor - support fixture - motortakel - suspension - motorophanging, motorsteun - support member installation nut - montagemoer van motorsteun (bodem) - system warning light - waarschuwingslampje elektrisch motorregelsysteem, waarschuwingslampje voor storing in elektrische installatie van motor - temperature gauge - koelvloeistoftemperatuurmeter - test bench - motorproefbank - - stand (A) - motorproefstand - tester - motortestapparaat - torque - motordraaimoment, motorkoppel Engine & Transmission ECU (Electronic Control Unit) (vlg. Amerikaans overheidsvoorschrift van '92 is benaming: PCM (Powertrain Control Module) (A) -elektronische motor- en versnellingsbakregeleenheid Engine & Transmission Electronic Control Unit (ECU) - zie Engine & Trans- mission ECU engine tune-up - motorafstelling(en) vlg. fabrieksgegevens - - - - tester - motortestapparaat, motortester - tuning - opvoeren van motorvermogen - type - motortype - under cover - bescherm(ings)plaat onder motor, motorbeschermings- plaat, onderbeplating - underframe - hulpframe/subframe voor motor(ophanging) - wall (dash panel) - schutbord - warming-up system - systeem dat koudloopfase van motor verkort (Isuzu Campo diesel '90) - warning light (vlg. Amerikaans overheidsvoorschrift van '92 is benaming: MIL (Malfunction Indicator Lamp) (A) - storingsindicatielampje - water jacket - watermantel van motorblok - wear - motorslijtage - wire bracket - motorkabelboomsteun - - harness - motorkabelboom engineer - ingenieur, technicus English red - dodekop, Engels rood engrave, to (JE) - (in)graveren, inslaan (bv. nummer in metaal) engraved side of bearing - gegraveerde zijde van lager Enhanced Other Networks (EON) - zie EON enhancer - versneller enlarge, to - groter maken, opboren, ruimen, ruimer maken, verbreden, vergroten enlarged bore piston - overmaat zuiger enrich, to - rijker maken (van mengsel), verrijken enrichment valve - verrijkingsklep en route - onderweg, op weg ensure, to - er zeker van zijn, verzekeremn, waarborgen entangle, to - (er achter) blijven hangen ENTEC (Europartner and NedCar Technology Engine Concept) - naam van motor voor Access '96 ontworpen door NedCar, Helmond enter, to - binnenkomen, inlaten, instappen, insturen, invoeren, invullen - a bend, to - een bocht insturen entered goods - aangegeven goederen (bij de douane) entire - compleet, geheel, heel, onverdeeld, totaal, volledig entrance - ingang, inlaat, inrit, toegang - door - instapdeur (van autobus), toegangsdeur - light - instapverlichting - ramp - hellende oprit (van autoweg) - tunnel - toegangstunnel - turn - aansluitingsbocht (van oprit naar verkeersweg) entrepot - entrepot (opslagplaats van goederen waarover tijdens de opslag nog geen rechten betaald hoeven te worden) entry - ingang, inrit, opname, toegang, vermenging - of water - vermenging met water (van olie) - tunnel - toegangstunnel environment - leefklimaat, (leef)milieu, omgeving, omstandigheden - control - milieubeheersing environmental - milieu betreffend Environmental Concept Car (ECC) - zie ECC - - Truck (ECT) - zie ECT environmental control system - ventilatie- en verwarmingssysteem 1990 Environmental Protection Act - Milieubeschermingswet van 1990 Environmental Protection Agency (EPA, U.S. EPA) (A) - zie EPA - - - ( - , - - ) city cycle (A) - zie EPA city cycle environment protection - milieubescherming Environment Protection Management Systems (EPMS) - zie EPMS EOG (electro-oculography) - methode waarmee kan worden beoordeeld hoe goed een chauffeur meters en andere informatiebronnen kan aflezen waarbij electroden rond het oog zijn geplaatst EON (Enhanced Other Networks) - functie waarbij het reguliere programma wordt onderbroken voor verkeersinformatie (bv Panasonic radio- cassettespelers CQ-RD25 en CQ-RD15) E.P. (extreme pressure) - bijzonder hoge druk E.P. (extreme pressure) gear lubricant - E.P. olie, hypoá‹ád olie E.P. (extreme pressure) lubricant - hogedruksmeermiddel EPA (U.S. Environmental Protection Agency) (A) - Amerikaanse staats- milieubeschermingsorganisatie (vaardigt o.a. regels uit tegen gebruik van asbest) EPA (U.S. Environmental Protection Agency) city cycle (A) - stadscyclus opgesteld door de Amerikaanse milieubeschermingsorganisatie EPAS (Electric Power Assisted Steering) - electrische stuurbekrachtiging (Lucas '94) EPB (Electro Pneumatic Braking) - elektronisch remsysteem voor vrachtwa- gens (Lucas Automotive) EPDM (ethylene propylene diene) rubber - etheen-propeen-dieen-methyleen rubber EPEFE (European Programme on Engineering, Fuels and Emissions) - programma van drie instanties in Europa, nl. de Europese Commissie, de gezamenlijke autofabrikanten (ACEA) en de olie-industrie (EUROPIA), die hebben besloten samen te bestuderen hoe de auto van de toekomst eruit moet zien en welke brandstoffen deze zal consumeren EPI (Electronical Programmed Injection) - elektronisch geregelde injectie (Suzuki Vitara 4WD '91) EPIC (Electronically Programmed Injection Control) - "drive-by-wire" systeem waarbij geen mechanische verbinding is tussen gaspedaal en motor (eind van gaskabel onder motorkap eindigt bij een electroni- sche sensor die de stand van het gaspedaal opneemt) (ontwikkeld door Lucas, o.a. op Ford, Mercedes) Epic (Electric Powered Inter-Urban Vehicle) (A) - elektrisch aangedreven stadsauto [type van Dodge (Chrysler)] epicyclic gear - epicyclyale tandwielgroep, epicyclyade-overbrenging, planeettandwiel, planetaire tandwielen/tandwielgroep/ tandwieloverbrenging - - train - planetaire tandwielgroep - third gear - planetair differentieel van voor- en achteras - train of gears (A) - satellietassen en -tandwielen EPMS (Environment Protection Management Systems) - onderdeel van UTMS ter voorkoming van geluidshinder, luchtvervuiling enz. epoxy adhesive (filler) - epoxy hechtende plamuur, epoxykit - resin - epoxyhars, [thermohardende (synthetische) hars in lak] - - ester - epoxyhars ester EPR (Evaporator Pressure Regulator) (JE) - verdamperdrukregelaar (van airco) E.P.R. (Evaporator Pressure Regulator) (JE) - zie EPR EPS (Electronic Power Shift) - elektro-pneumatische schakeling van geautomatiseerde handgeschakelde bak waarbij op conventionele wijze geschakeld wordt door de koppeling in te trappen en een keuzehandel te bedienen (Mercedes Benz type 1948 '89 en type 1931 LS '92) equal - effen, gelijk(waardig), overeenkomstig equalise, to - afstellen, compenseren, corrigeren, uitbalanceren equalize, to - zie equalise, to equalizer - compensator, correctiefilter (hiermede kunnen regelmogelijk- heden worden bereikt voor een zeer fijn afgestemde radio- klank), deel van parkeerremkabelsysteem - arm - bascule-arm (van ruitmechanisme) equalizing valve - compensatie-overstroomklep (in hydraulische schokdemper) equalizing wire - compensatiekabel equation - vergelijking equilibrate, to - compenseren, in evenwicht brengen, uitbalanceren equilibration - compensatie equilibrium - balans, evenwicht, evenwichtstoestand Equilibrium Reflux Boiling Point (ERBP) - zie ERBP equipment - apparatuur, (basis)gereedschap, hulpstukken, inrichting, materieel, mechanisme, outillage, uitrusting equipped - aanwezig, voorzien equipped with - voorzien van equip with, to - uitrusten met, voorzien van equivalent - gelijkwaardig, overeenkomstig, soortgelijk erase, to - verwijderen, wissen (uit geheugen) - head - magneetkop, wiskop (van cassettespeler) ERBP (Equilibrium Reflux Boiling Point) - droog kookpunt van verse rem- vloeistof direct uit verpakking erect, to - installeren, monteren, neerzetten, oprichten, plaatsen ERGA (Evolution Regulation Global Approach) - commissie die nieuwe EG- richtlijnen voorbereidt ergonomic seat - ergonomisch gevormde stoel ergonomical - ergonomisch ergonomics - ergonomie E-ring - E-ring ERMES (European Radio Messaging System) - Europese radioberichtendienst E road - E-weg (is aangelegd om het vrije verkeer in Europa te bevorderen en loopt over autosnelwegen en N-wegen) erode, to - invreten, uitschuren (met schuurmiddel), uitslijpen, wegbranden wegslijpen, wegslijten Err (error) - Fout (bv op display van radio-antidiefstalsysteem indien foute code is ingetoetst) erratic - foutief, instabiel, onregelmatig, stotterend error - afwijking, fout, onjuistheid, vergissing - (Err) - zie Err - in assembly - montagefout - - indication - aanwijsfout - - message - foutmelding door diagnosesysteem - - mounting - montagefout - - observation - waarnemingsfout - - reading - afleesfout - voltage - correctiespanning (in CD-speler) ERTRO (European Tyre and Rim Technical Organisation) - vertegenwoordiger van de Europese banden- en wielenindustrie ERV (Electrical Research Vehicle) - elektrische tweezits auto ontwikkeld op basis van het type 480 waarmee Volvo onderzoek doet naar problemen rond elektrische aandrijving ESA (Electronic Spark Advance) (JE) - elektronisch geregelde ontstekingsvervroeging ESAC (Electronic Shock Absorber Control) - elektronische bijregeling van schokdempers (MAN 26.463 FNLL/W '95) escape, to - ontsnappen, ontwijken, wegstromen, wegsijpelen Escort "Cossie" - Ford Escort RS Cosworth auto ESCOT (Easy Safe Controlled Transmission) electronic gearshift system - elektronisch schakelsysteem ( Nissan diesel) escutcheon (A) - afdekplaatje, frontplaatje (van radio), naamplaat ESP (Electronic Shock Proof) - CD-wisselaar met elektronische schokdem- ping en bescherming tegen overslag (geluid wordt zonder haperen ge- hoord ondanks een korte hapering van de CD) (Sony CDX-U606 CD-wisse- laar met ESP en Sony Car Discman D-830K '94) ESP (Electronic Stability Program) - programma dat voorkomt dat auto om zijn zwaartepunt gaat draaien door eerst de aandrijfkracht op de wielen te verminderen en daarna de wielremmen individueel bedient en een uitbreiding is van het ABS remsysteem (Mercedes-Benz met 12 cilinder motoren '95) ESR (Ecological Science Research) - wetenschappelijk onderzoeksvoertuig gericht op milieuvriendelijkheid (Mitsubishi '94) EST (Electronic Spark Timing) signal - ontstekingssignaal dat wordt bere- kend vanaf de ECU (Opel) establish, to - bepalen, creëren, vaststellen - conditions, to - omstandigheden creëren estate car - combi, stationcar, stationwagen ESV (Experimental Safety Vehicle) (A) - experimenteel veiligheidsvoertuig waarvan de Amerikaanse regering via het Department of Transportation de eisen heeft vastgelegd in '70 ETC (Electronic Throttle Control) - elektronische gaspedaalregeling
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z