Woordenboek - letter D
D (drive) - normale rijstand (van automatische bak), rijden (stand van automatische bak) DAC (Digital/Analogue Converter) - digitaal-analoog omzetter DAF DAVIE (DAF Vehicle Investigation Equipment) - 1. diagnose- en pro- grammeersysteem (DAF type 95 ca. '85), 2. draagbare diagnose- computer voor DAF werkplaats, 3. elektronisch diagnosesysteem met de functies diagnose stellen, functietests uitvoeren en programmeren (DAF) DAF equipment needed in connector examination (Denice) - zie Denice DAF LOGIQ - actief ritregistratiesysteem, ritcomputer, transportmanage- ment informatiesysteem (logische schakel voor efficiënter vervoer) (DAF '84 of '87) DAF Vehicle Investigation Equipment (DAF DAVIE) - zie DAF DAVIE d.a.f. (delivered at frontier) - franco grens (verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan wanneer de door hem uitgeklaarde goederen vóór de douanegrens van het aangrenzende land op de overeengekomen zijn afgeleverd) Daigo-Proving Ground and Research Center (D-PARC) (JE) - zie D-PARC daily service - dagelijks onderhoud dam - rand van rubber, (ruit)rubber - kit - randrubber damage, to - aantasten, beschadigen - - beschadiging, breuk (kabel), schade - a tire beyond repair, to (A) - een band onherstelbaar beschadigen - beyond repair, to - onherstelbaar beschadigen - by corrosion - corrosie-aantasting - diagnosis method - schadebeoordelingsmethode - -free - schadevrij - repair - schadeherstel damp, to - bevochtigen, dempen (trilling), verdampen, vochtig maken - - damp, klam, nat, nevel(ig), vocht(ig), vochtigheid, vochtige lucht Damped Flywheel Clutch (DFC) - zie DFC damped vibration - gedempte trilling damper - (schok)demper, dempinrichting, gasveer (met gas gevulde demper), instelklep, (luchtregel)klep - arm - schokdemperarm - control lever - regelschuif - element (A) - geluiddemperelement (in luchtfilterhuis) - lever - schokdemperarm - plate - demperplaat - spring - dempingsveer - stay - (gasveer)steun (van achterklep) - switch - schakelaar voor schokdemperafstelling - valve - dempklep damping - dempen, demping - coefficient - dempingscoëfficiënt - disc - schijf van trillingsdemper - factor - dempingsfactor damp lining - bekleding met geluiddempend materiaal dampness - vochtigheid dampproof - dampdicht, vochtbestendig, vochtdicht, vochtwerend damp proofing - behandelen met vochtwerend middel danger - gevaar, kans op gevaar - area - gevaarlijke zone dangerous - gevaarlijk - goods - gevaarlijke goederen (goederen die tijdens transport gevaar kunnen opleveren en onder speciale voorwaarden vervoerd moeten worden) danmar gum (JE) - damarhars (natuurlijke hars in lak) dark - donker - blue - donkerblauw - brown - donkerbruin - gray (A) - donkergrijs - grey - donkergrijs - infra-red drying system - infrarood droogsysteem (in lakstraat) - red - donkerrood DARR (Digital Accident Recorder) - apparaat dat de krachten registreert die bij een aanrijding vrijkomen (Volvo '97) dash (dashboard) (A) - dashboard, instrumentenpaneel dash board - dashboard, instrumentenbord, instrumentenpaneel dashboard (dash) - zie dash board - cowl - front van carrosserie, schutbord - gear shift - dashboardschakeling, stuurschakeling - illumination - dashboardverlichting - instrument cluster - groep dashboardinstrumenten, instrumentenª paneel - lighting - dashboardverlichting dash lower panel - onderste schutbord, schutbord onder - pan - schutbord - panel - schutbord, vloerplaat (bv. onder koppelingspedaal) dashpot (DP) (JE) - zie DP - setting speed - afsteltoerental van gasklepversteller - system - dempersysteem van gasklep - type shock absorber - hydraulische schokdemper DAT (Digital Audio Tape)-recorder - digitale audio tape-recorder (speler) (digitale verwerking van signaal) data - gegevens, informatie, specificaties Data Link Connector 1 (DLC 1) (A) - diagnosestekker, zie ook Diagnosis connector data processing - dataverwerking, gegevensverwerking door elektronische regeleenheid, informatiebehandeling, informatieverwerking date - datum, jaartal - of construction - bouwjaar - - delivery - afleveringsdatum - - purchase - aankoopdatum DAF Vehicle Investigation Equipment (DAF DAVIE) - zie DAF DAVIE day cab (A) - normale cabine, vrachtwagencabine zonder slaapplaats - car train - autodagtrein (trein die op dagtrajecten passagiers met hun auto vervoert dayglow system - reflexsysteem (bijzondere lakafwerking zoals gebruike- lijk voor politie- en brandweerwagens) daylight driving position - dagstand (van binnenspiegel) - system - verlichtingssysteem overdag day Motorail - zie day car train day-night change lever - dag-nacht hendeltje (van binnenspiegel) - -time running light (DRL) (JE) - zie DRL dazzle, to - verblinden, verblind worden dazzlement - straling, verblinding dB (decibel) - dB, decibel DC (direct current) - gelijkstroom d.c. (direct current) - gelijkstroom D.C. (dead center) (A) - dode punt, dood punt D.C. (dead centre) - dode punt, dood punt D.C. (direct current) - gelijkstroom DCC (Digital Compact Cassette) car radio - autoradio met digitale CD DCD (Displacement Conscious Damping) - schokdempingssysteem dat in staat is de demping van zowel de ingaande als de uitgaande slag te variëren (Monroe '96) DC generator - gelijkstroomdynamo - motor - gelijkstroommotor - voltmeter - gelijkspanningsmeter DDDS (Double Drive Differential System) - systeem waarbij 33% van het aandrijfkoppel naar de tweede as met enkellucht en 66% naar de derde as met dubbellucht gaat [DAF FCV (Future Concept Vehicle) '94] DDEC (Detroit Diesel Electronic Control) - motormanagementsysteem van Amerikaanse 2- en 4-takt dieselmotoren d.d.p. (delivered duty paid) - franco incl. rechten (verkoper van goede- ren is verantwoordelijk voor de kosten, risico's, rechten, belas- tingen en invoerheffingen van de te leveren goederen) d.d.u. (delivered duty unpaid) - franco excl. rechten (verkoper is ver- woordelijk voor kosten en risico's van het goederenvervoer naar het land van invoer; koper klaart goederen in en betaalt rechten) DE (Direct Energy) lamp - gloeilamp waarbij het gasontladingsprincipe wordt gebruikt en in het brandpunt van een 3- assige ovale reflector staat deactivate, to - buiten werking stellen dead - niet-ingeschakeld, niet-werkend, spanningsloos, spanningsvrij, stroomloos, werkt niet (meer) - angle - dode hoek - axle - gesleepte as, niet-aangedreven as (bv. van vrachtwagen), sleepas, volg-as - center (D.C.) (A) - dode punt, dood punt - centre (D.C.) - dode punt, dood punt deaden, to - dempen (geluid), doven dead end - doodlopende straat, doodlopende weg deadener - geluiddempend materiaal dead engine - afgeslagen/uitgevallen motor - finish - doffe lak - level - geheel vlakliggend - line - stroomloze draad/leiding - lock (A) - extra vergrendeling van centrale portiervergrendeling die het openen van de portieren onmogelijk maakt, zelfs als er een ruit is ingeslagen (Opel Omega '94) - load - constante/statische belasting - piston ring - niet-werkende zuigerveer, vastzittende zuigerveer - short - zware kortsluiting - -smooth file - fijne zoetvijl - space - schadelijke ruimte (in tweetaktmotor) - stop - algehel;e stilstand - travel - vrije slag (van pedaal) - weight - eigengewicht, leeggewicht - wire - stroomloze draad dealer - agent, dealer (van een automerk), handelaar, wederverkoper deburr, to - bramen verwijderen, ontbramen, van bramen ontdoen decal - plakplaatje, sticker, transfer decaliter (A) - decaliter (is 10 liter) decalitre - decaliter (is 10 liter) decal set - decoratieset decameter (A) - decameter (is 10 meter) (eenheid van lengte) decametre - decameter (is 10 meter) (eenheid van lengte) dekameter (A) - decameter (is 10 meter) (eenheid van lengte) decarbonise, to - koolaanslag verwijderen, ontkolen decarbonising - koolaanslag verwijderen, ontkolen decarbonization - koolaanslag verwijdering, ontkolen decarbonize, to - koolaanslag verwijderen, ontkolen decarbonizing - koolaanslag verwijdering, ontkolen decelerate, to - afremmemn (op motor), decelereren, gas loslaten, snel- heid verminderen, vaart verminderen, vertragen decelerated movement - vertraagde beweging deceleration - afname van snelheid, afremming (van motor), deceleratie, gas loslaten, vaartvermindering, vertraging - fuel cut-off (DFCO) system - zie DFCO system - lane - uitrijstrook, uitvoegstrook decelerometer - deceleratiemeter, vertragingsmeter dechoke, to - starten van verzopen motor met geheel geopende chokeklep en gasklep decibel (dB) - decibel (dB) (eenheid van geluid) deciliter (A) - deciliter, 0,1 liter decilitre - deciliter, 0,1 liter decimal - decimaal, tiendelig, tientallig decimeter (A) - decimeter decimetre - decimeter deck - verdieping (van bus of touringcar) - gate - klep van laadbak - lid - bagageruimtedeksel - side trim board - wielkuipbekleding - trim cover - afdekking achtertussenpaneel - - rear cover - bekleding van achterpaneel, bekleding van bagage- ruimte, 2 kleine horitale vlakken naast hoeden- plank - - side panel - zijpaneel van bagageruimte - type - type opbouw (van vrachtwagen) declination - afwijking, declinatie declutch, to - ontkoppelen Decoder Information (DI) - zie DI decoke, to - koolaanslag verwijderen, ontkolen - set - ontkolingsset decomposed granit (DG) (A) - een soort fijn grind decompressor - decompresseur decoration - embleem, versiering decorative plate - sierplaat - strip - sierlijst, sierstrip decrease, to - afname, (doen) afnemen, (doen) verminderen, vermindering - - afname (bv van caster) DECU (Digital Electronic Control Unit) - digitale elektronische regel- eenheid die zich telkens opnieuw instelt op de gemeten luchtmassa waarbij de benzinehoeveelheid wordt berekend dedicated gas engine - motor die specifiek voor gas is ontworpen (DAF LT 160 LPG, 11,6 l en DAF CG 170 LPG, 8,65 l '96) Dedicated Road Infrastructure for Vehicle safety in Europe (DRIVE) - zie DRIVE De Dion rear axle - De Dion achteras - - tube - De Dion achterasdraagbuis - - type rear axle - De Dion type achteras de-energization - spanningloos/stroomloos worden de-energize, to - spanningloos/stroomloos maken de-energized - niet-bekrachtigd deep bead structure - grote in plaat geperste verdieping om deze plaatselijk te verstijven - groove ball bearing - diepgroefkogellager - loader trailer - dieplader oplegger - socket wrench (A) - lange dopsleutel DEFEAT - toonbijstelling kan handmatig worden gedaan (staat op radiodisplay) defect - beschadigd, beschadiging, defect (geraakt), fout, gebrek, tekortkoming - cause - oorzaak van defect/storing - in manufacture - fabricagefout, fabrieksfout - - manufacturing - fabricagefout, fabrieksfout - - welding - lasfout defective - beschadigd, defect (geraakt), foutief, kapot, onklaar - mounting - montagefout defect on paintwork - lakfout, lakschade definite - bepaald, definitief, vastgesteld definite rule - vaste regel definition - bepaling, definitie, omschrijving deflate, to - leeg (laten) lopen, lucht weg laten lopen (uit band) deflated tire (A) - leeggelopen/lekke band - tyre - leeggelopen/lekke band deflation - lekkage deflect, to - afbuigen, afwijken (van richting), doorbuigen, uitslaan (van naald/wijzer), uitwijken, zakken (in de weg) deflecter (JE) - zie deflector deflecting needle - uitslaande meternaald - pointer - uitslaande wijzernaald deflection - afbuigen, afbuiging, afwijken (van richting), beweging, de- flectie, doorbuiging (van V-riem om spanning te meten), doorhanging, doorvering, indrukking, pijlhoogte (van blad- veer), uitslag (van meternaald) deflector - afbuiginrichting, afbuigplaat, doorbuiging (van wegverhar- ding), geleidingsplaat, keerplaat, keerschot, leiplaat, luchtstroomafbuiger, spatplaat, spoiler, verhoging op zuiger, (wind)geleider, windgeleiding (van schuifdak), windscherm, zuigerneus - knob - arreteringsknop - panel - windgeleider (van schuifdak) - plate - zie deflector deflexion - zie deflection defoaming agent - anti-schuimmiddel defog, to - ontwasemen defogger - (achter)ruitverwarming, ontwaseminrichting defogger system - achterruit- en spiegelverwarming defogging - ontwasemen deform, to - deformeren, vervormen deformable - vervormbaar - steering column - veiligheidsstuurkolom, vervormbare stuurkolom - zone - kreukelzone (van carrosserie) deformation - deformatie, vervorming - zone - kreukelzone (van carrosserie) deformed - vervormd defrost, to - ontdooien defroster - ruitontdooier - filament - verwarmingsdraad van achterruitverwarming - garnish - verwarmingsdraad van achterruitverwarming - nozzle - uitstroomopening van voorruitontwaseming defrosting - ontdooien deg. (degree) - graad (temperatuur) 90deg (degrees) - 90 graden 6.0degC (6.0 degrees Celsius) - 6,0 graden C degrease, to - ontvetten degreaser - ontvetter degreasing agent - ontvettingsmiddel degree - fase, graad (temperatuur), gradatie, hoek, mate, stadium - Celsius (C) - graad Celsius (C) (eenheid van temperatuur) 90-degree cylinder banking (A) - motor met cilinderblokken onder een hoek van 90 graden degree Fahrenheit (F) - graad Fahrenheit (F) (eenheid van temperatuur) - of accuracy - nauwkeurigheidsgraad - - admission - vullingsgraad - - compression - compressieverhouding - - hardness - graad van hardheid, hardheidsgraad, mate van hardheid - - heat - warmtegraad (van bougie) - - warmth - warmtegraad (van bougie) - - wear - mate van slijtage degrees Centigrade - graden Celsius dehumidified heating - verwarming met droge lucht dehumidifier - vochtonttrekker dehumidify, to - ontvochtigen, verlagen van luchtvochtigheid dehumidifying - droging, ontvochtiging (airco) de-ice, to - ontdooien, van ijs ontdoen de-icer - ijsbestrijder, ijsbestrijdingsmiddel (bv. in spuitbus), ont- dooingsmiddel, ruit)ontdooier deicer - zie de-icer dekameter (A) - decameter (is 10 meter) (eenheid van lengte) delay, to - uitstellen, vertragen delay - oponthoud, uitstel, vertraging delayed dispatch - vertraagde verzending - firing - na-ontsteking, verbrandingsvertraging - ignition - na-ontsteking, ontstekingsvertraging delay nozzle - tapverstuiver - period - ontstekingsvertraging, verbrandingsvertraging - switch - vertragingsschakelaar - time - vertragingstijd delete, to - vervallen, weglaten deliver, to - afleveren, opvoeren delivered at frontier (d.a.f.) - zie d.a.f. - duty paid (d.d.p.) - zie d.d.p. - - unpaid (d.d.u.) - zie d.d.u. delivery - afgifte, (af)levering, leverantie, levering, opbrengst, zending - body - bestelcarrosserie - car - bestelwagen - date - leveringsdatum - line - toevoerleiding - pipe - aanvoerleiding, benzinegalerij, brandstofgalerij, druk- leiding, toevoerleiding - pump - opvoerpomp - side - perszijde, uitlaatzijde - stroke - persslag (van pomp) - valve - drukklep, drukventiel, persklep (van inspuitpomp), uit- laatklep (van brandstofpomp), verstuivernaald (van in- spuitpomp) - - holder - persklephouder (van inspuitpomp) - van - bestelauto, bestelwagen - vehicle - bestelauto, bestelwagen demerit - nadeel demineralised water - gedemineraliseerd water deminish, to - afnemen, kleiner worden, verminderen demist, to - ontwasemen, van vocht ontdoen demister - achterruitverwarming, ontwasemer demo car - demo-auto, demonstratiewagen demolish, to - afbreken, slopen demolition yard - autokerkhof, autosloperij demonstration car - demo-auto, demonstratiewagen - vehicle - demonstratiewagen demount, to - demonteren, uit elkaar nemen demountable - afneembaar, demontabel, demonteerbaar, uitneembaar - body - wissellaadbak (Leyland) - - - truck - wagen met afzethaak, wagen met wissellaadbak demounting - demontage demulsification - afbreken van emulsie, demulgering Denice (DAF Equipment Needed In Connector Examination) - diagnosestekker (DAF) denote, to - aanwijzen, wijzen op dense - compact, dicht (mist), dicht opeen, dik - fog - dikke mist densimeter - aërometer, densimeter (toestel voor het meten van dichtheid van vloeistoffen), dichtheidsmeter, luchtmeter, zuurweger density - dichtheid, soortelijke massa, specifiek gewicht, sterkte, vastheid - of acid - zuurdichtheid dent - deuk, indeuking dented - (in)gedeukt dent shop (A) - zaak waar uitsluitend kleine deukjes in carrosserie worden verwijderd deoxidized indigo - indigowit department (dept.) - afdeling (afd.) Department of Environment (D.O.E.) - Departement voor het Milieu - - Trade and Industry (DTI) - zie DTI - - Transport (DOT) - Rijksdienst voor het Wegverkeer - - Transportation (DOT) (A) - Ministerie van Vervoer departure angle - afrijhoek (hoek tussen de vloer en de lijn van onder- kant achterband naar laagste punt van voertuig achter de band), overhang achter depend, to - (af)hangen dependability - betrouwbaarheid dependable on - afhankelijk van depend on, to - afhangen van depletion - afbraak, verdunning, vermindering, vernietiging deploy, to - in werking stellen, klaar staan, opstellen, vernietigen depolymerization - depolymerisatie (bv. verbreken harsstructuur) deposit, to - afzetten, bezinken, neerslaan - - afzetsel, afzetting, bezinksel, neerslag deposits - koolafzetting, koolresten, verbrandingsresten depot - remise (loods voor bussen) depress, to - indrukken (gaspedaal), intrappen (koppelingspedaal), omlaag drukken, verlagen depression - holte, onderdruk, uitholling, vacuüm - chamber - onderdrukkamer, vacuümkamer - force - kracht waar bv pedaal mee wordt ingedrukt Dept. (Department) - Afd. (Afdeling) depth - diepte, holte - gage (A) - dieptekaliber, dieptemaat, dieptemeter, diepteschuifmaat - gauge - zie depth gage (A) - jig - dieptemal - of piston - zuigerhoogte - - thread - (schroef)draaddiepte, gangdiepte, spoed (grootte van verplaatsing) - - tread - profieldiepte (van buitenband) derive, to - afleiden, aftakken dermatitis - huidontsteking derrick boom - laadboom derust, to - ontroesten D.E.R.V. (Diesel Engine Road Vehicle) fuel - brandstof voor snellopende dieselmotor (automotor) descale, to - aanslag verwijderen, ontkalken, roestvrij maken, verwijde- ren van kalk descend, to - (af)dalen (elektrisch bediende ruit), afzakken, naar beneden gaan, omlaag bewegen descending stroke - neergaande slag, neerwaartse slag (van zuiger) descent angle - hellingshoek achter, overbouwhoek achter description - beschrijving, omschrijving desiccant - drogingsmiddel (airco), droogmiddel, droogstof, hygroscopi- sche stof, ontwateringsmiddel, vochtabsorberende stof design, to - construeren, ontwerpen, tekenen - - constructie, model, ontwerp, schets, tekening, type, uitvoering designation - benaming, naam - number - referentienummer designed threshold level - bepaalde drempelwaarde Designed Visco-Elasticity Compounding Theory (a chemical binding of multiple polymers provides high traction even at high temperatures) (D-VEC) - zie D-VEC designer - contructeur, ontwerper, tekenaar design error - constructiefout - feature - constructief kenmerk Design For Assembly (DFA) (A) - zie DFA design model - ontwikkelingsmodel desinfecting van - desinfectiewagen desmodromic valve gear - desmodromisch klepbedieningsmechanisme destillation point - kookpunt destinated for - bestemd voor destination - bestemming, land van bestemming, plaats van bestemming - display - "filmkast" boven voorruit van autobua die eind- bestemming aangeeft - sign - zie destination display destruct, to - afbreken, slopen, vernietigen destruction - afbraak, scheuring, sloop, vernietiging destructive check - uitknoopproef (van puntlas) - test - uitknoopproef (van puntlas) desulphurate, to - ontzwavelen desulphurise, to - ontzwavelen desulphurization - ontzwaveling desulphurize, to - ontzwavelen detach, to - afkoppelen, afnemen, demonteren, loshaken, loskoppelen, los maken, losnemen, ontkoppelen, uit elkaar halen, uit elkaar elkaar nemen, verwijderen detachable - afneembaar, demontabel, demonteerbaar, uitneembaar, uit- schroefbaar, verwijderbaar, wegneembaar - container truck (A) - afzetcontainerwagen - top - afneembaar dak, demontabel dak, demontabele kap (van carrosserie) - valve seat - verwisselbare klepzetel, verwisselbare klepzitting detail, to - detailleren - - detail, finesse, klein onderdeel detect, to - ontdekken (fout), opsporen (defect, storing), signaleren, vaststellen detection - detectie, het opzoeken van, ontdekking, opsporing (defect, storing) - point - detectiepunt (van sensor) - signal - waarschuwingssignaal - switch - verklikkerschakelaar detector - aanwijzer, detector, sensor, verklikker detent - arreteerinrichting, klink, pal - ball - arreteerkogel, blokkeerkogel - - plug socket - baladeurkogelplugsleutel, sleutel voor baladeurkogelplug - pin - vergrendelpen - spring - arreteerveer, blokkeerveer, palveer, vergrendelveer detergent - detergens, detergent, reinigingsmiddel, reinigingsvloeistof, wassende doop (in olie), zuiveringsmiddel deteriorate, to - achteruitgaan, beschadigen, verminderen, verslechteren, vervallen, vervallen, verweren deterioration - achteruitgang, verminderde werking, vermindering, ver- oudering, verslechtering, verval determination - bepaling, constatering, determinatie, vaststelling determine, to - achterhalen, bepalen, besluiten, constateren, controle- ren, determineren, vaststellen detonate, to - detoneren, kloppen, pingelen detonation - detonatie, explosie, kloppen - sensor - pingelsensor detour (A) - omleiding, wegomlegging Detroit Diesel Electronic Control (DDEC) - zie DDEC
Detroit Diesel Electronic Control (DDEC) - zie DDEC detuner - trillingsdemper deuce (A) - 1932 Ford (het eerste V8-model en misschien de populairste hot rod carrosserie; de naam refereert aan de '2' in het jaartal develop, to - construeren, ontwerpen, (zich) ontwikkelen development - ontwikkeling - laboratory - ontwikkelingslaboratorium deviate, to - afwijken - on, to - afwijken naar deviated pattern - afwijkend spuitpatroon deviation - afwijking, deviatie, uiteenlopen, uitslag, vervorming device - apparaat, hulpmiddel, inrichting, machine, middel, toestel deviding plate - tussenschot devision bar - geleidingssteun (van ruitmechanisme), ruitgeleiding dew - condens, dauw dewax, to - depreserveren, ontvetten, was verwijderen dew point - dauwpunt, punt waarbij vocht neerslaat op koud voorwerp DFA (Design For Assembly) (A) - techniek die zorgt voor optimale volgorde van produktie- en assemblagehandelingen DFC (Damped Flywheel Clutch) - samengebouwde drukgroep (vliegwiel en torsie demper als één montage-eenheid) (LuK) DFC (Digital Frequency Control) - extra elektronische stabilisering om ook bij extreme temperatuurschommelingen een stabiele radio-ontvangst mogelijk te maken DFCO (deceleration fuel cut-off) system - automatische brandstofafslui- ting bij loslaten van gaspedaal DG (decomposed granit) (A) - soort fijn grind DGC (Digital Gas Carburation) - digitaal, zelfdenkend en niet-afstelbaar monopoint-autogassysteem dat ontwikkeld is om aan emissielimieten en duurzaamheidseisen te voldoen (AG Autogas Systems en Vialle) DGCS (Dynamic Geometry Control System) - achterwielophangingssysteem dat voor enigszins meesturen van de achterwielen zorgt (Mazda RX-7 '92) DGI (Digital Gas Injection) - autogassysteem voor motoren met multipoint en single point brandstofinjectiesysteem waarbij de computer de gas- stroom regelt op basis van motorbelasting en snelheid van de gasstroom DI (Decoder Information) - in de toekomst te gebruiken voor bv. Dolby- gecodeerde radio-uitzendingen DI (Direct Ignition) - 1. verdelerloos ontstekingssysteem met 1 bobine per cilinder die telkens een enkelvoudige vonk levert (Saab), 2. vol- ledig elektronisch (capacitief) onstekingssysteem (elke cilinder heeft zijn eigen bobine welke rechtstreeks op de bougie is geplaatst) (Saab) DI (direct injection) - directe inspuiting (dieselmotor) D.I. (diesel index) - dieselindex, mate van ontbrandingsgewilligheid van brandstofolie (cetaangetal) (gemiddeld cetaan- getal van dieselbrandstof bedraagt minstens 45) dia. (diameter) - diam. (diameter), doorsnede, middellijn diacetone alcohol - diacetone alcohol (oplosmiddel in lak) diagnose, to - diagnose stellen diagnosis - diagnose - check connector - diagnosestekker, servicestekker - - wiring - servicedraad (ger.) - code - diagnosecode Diagnosis connector (vlg. Amerikaans overheidsvoorschrift van '92: DLC 1 (Data Link Connector 1) (A) - diagnosestekker diagnosis of damage - vaststelling van de schade diagnostic centre - diagnosecentrum - chart - storingzoekschema - code - diagnosecode, storingscode - - indication - storingscodeweergave - codes output - uitlezen van diagnose-/storingscodes - index - storingszoektabel - plug - diagnosestekker - system - diagnosesysteem diagonal - diagonaal(lijn) - line measurement - diagonale afstandmeetmethode (bij carrosserie uitmeten) diagonally opposite - diagonaal tegenover, schuin tegenover diagonal pliers - zijkniptang - reaction rod - diagonaal gemonteerde dwarsstang, dwarsstabilisator- stang, Panhardstang - safety belt - diagonaal lopend gedeelte van driepuntsveiligheidsgordel, diagonaalgordel, schoudergordel - tire (A) - diagonaalband - tyre - diagonaalband diagram - curve, diagram, grafiek, schema diagrammatical - schematisch diagram of connections - aansluitschema, schakelschema dial (plate) - kiesschijf, schaal(verdeling), wijzerplaat (van meetinstrument) - gage (A) - klokmicrometer, meetklok(je) - gauge - zie dial gage (A) - graduation - schaalverdeling - indicator - klokmicrometer, (stift van) meetklok(je) - - with magnetic base - meetklok(je) met magnetische voet - - - roller instrument (JE) - meetklok(je) met rol - plate - wijzerplaat - -type tachometer - toerenteller met wijzernaald diameter (dia.) - diameter (diam.), doorsnede, middellijn - at bottom of thread - inwendige draaddiameter, kerndiameter diametrical - diametraal, diametrisch, lijnrecht diaphragm - diafragma, membraan - actuator rod - drukstang van membraancilinder (van luchtdrukrem) - box - membraandoos, membraanhuis - brake actuator - membraan remcilinder (van luchtdrukrem) - clutch - diafragmakoppeling, schotelveerkoppeling - control unit - vacuümregelaar - pump - membraanpomp - spring - diafragmaveer, membraanveer, schotelveer - - tip - diafragmaveerlip, uiteinde van diafragmaveer - - - alignment - uitlijning van diafragmaveerlippen (van koppeling) - - - non-alignment - hoogteverschil diafragmaveerlippen, niet-uitgelijnde diafragmaveerlippen - type fuel feed pump - membraan type opvoerpomp DIBK (diisobutyl ketone) - DIBK (diisobutylketon) (oplos¬middel in lak) dichloromethane (chlorinated hydrocarbon family) - dichloormethaan (chloorwaterkoolstofgroep) (is hoofdbestanddeel van afbijtmiddel om lak te verwijderen) dickey seat - kattebak, noodzitje, open uitklapbare tweepersoonszitting achterin (bv. Ford A '30), twee open zitplaatsen achterin oude tweezitter auto die, to - afslaan (van motor) - - aambeeld, draadsnijder (van uitwendige schroefdraad), gietvorm, mal, matrijs, metalen vorm, snij-ijzer, stempel - box - houder van snij-ijzer - casting - persgieten, persgietstuk, spuitgieten, spuitgietstuk, vormgieten, vormgietstuk - nut - snijmoer diesel, to - nadieselen (motor loopt door met afgezet contact) - engine - dieselmotor - - road vehicle (D.E.R.V.) fuel - zie D.E.R.V. - fuel - dieselbrandstof, dieselolie - - pump - dieselinspuitpomp - -gas pilot injection - verbrandingsprincipe van de dieselmotor blijft gehandhaafd en de motor zelf hoeft ook niet te worden aangepast bij gebruik van aardgas - ignition improver - ontstekingsverbeteraar voor dieselbrandstof - index (D.I.) - zie D.I. dieseling - nadieselen (benzinemotor loopt door met afgezet contact) diesel injection pump - dieselinspuitpomp dieselize, to (A) - uitrusten met een dieselmotor diesel knock - dieselklop, dieselknock, nagelen (van dieselmotor) - oil - dieselbrandstof, dieselolie Diesel Particulate Filter (DPF) - zie DPF diesel-powered vehicle - voertuig met dieselmotor - soot - dieselroet, roetvorming (door dieselmotor) diff (differential) - differentieel differ, to - afwijken, niet overeenkomen, niet overeenstemmen, verschillen difference - afwijking, ongelijkheid, verschil - in level - hoogteverschil, niveauverschil different - anders, ongelijk, verschillend(e) - (JE) - andere differential (diff) - differentieel - assembly - differentieelsamenstel - bearing - differentieellager - bevel gear - satelliettandwiel in differentieel - - - shaft - satellietas, satellietkruisstuk in differentieel - - pinion - satelliettandwiel in differentieel - brake - differentieelrem - cage - differentieelhuis - carrier - differentieel(binnen)huis, differentieeldrager, differentieelklok - case - differentieel(binnen)huis, satellietenhuis - - bearing - differentieelhuislager - - flexible mount - flexibele ophanging van differentieelhuis - casing - differentieelhuis - clunk - stootgeluid in differentieel tijdens gasgeven, gas- loslaten of schakelen - control coupling - middendifferentieelsper - cover - differentieeldeksel - cross - satellietkruisstuk in differentieel - - shaft - hulpas van differentieel met reductie - crown wheel - kroonwiel in differentieel - drive pinion - pignon(tandwiel) in differentieel - - - rear bearing cone replacer - stempel achterste pignonlagerconus (ger.) - - - - - replacer - stempel achterste pignonlager (ger.) - gear - differentieel, steekastandwiel in differentieel - - case - satellietenhuis - gearing - differentieel - gear ratio - differentieeloverbrengingsverhouding, eindoverbrengingsverhouding - - shaft - satellietenas - housing - differentieelhuis - interlock - blokkeermof van differentieel - lock - differentieelslot, differentieelsper - - shift fork - schakelas differentieel - oil - differentieelolie - pinion - differentieeltandwiel, planeettandwiel, satelliettandwiel - - and side gear - satelliet- en planeetwiel (van differentieel) - - gear - satellietwiel - - shaft - satellietenas, satellietwielas - planet wheel - satelliettandwiel - preload puller (JE) - zijlagertrekker (differentieel) - ring gear and drive pinion kit - kroonwiel en pignonset - shaft - differentieelas - side bearing - differentieelzijlager - - - adjusting nut wrench (A) - stelmoersleutel voor differentieelzijlager - - gear - planeetwiel, zonnewiel - - - shaft - differentieelsteekas, transmissieflens - spider - satellietenkruisstuk - - shaft - satellietenas - tube - ashuis van differentieel, steekashuis - wheel - steekastandwiel diffuse, to - verspreiden, verstrooien diffuser - diffusor, luchtuitstroomopening, verstuiver digit - cijfer, getal (van 0 t/m 9) 3-digit - 3-cijferig getal digital - digitaal Digital Accident Research Recorder (DARR) - zie DARR - /Analogue Converter (DAC) - digitaal-analoog omzetter digital clock - digitale klok Digital Compact Cassette (DCC) car radio - autoradio met digitale CD - Electronic Control Unit (DECU) - zie DECU - Frequency Control (DFC) - zie DFC - Gas Injection (DGI) - zie DGI digital indication - digitale aanwijzing Digital Signal Processor (DSP) - zie DSP (Digital Signal Processor) - Sound Processor (DSP) - zie DSP (Digital Sound Processor) diisobutyl ketone (DIBK) - diisobutylketon (DIBK) (oplosmiddel in lak) diluent - verdunnend middel, verdunner, verdunningsmiddel dilute, to - aanlengen, aanmengen, verdunnen, verlagen van concentratie diluted - aangelengd, verdund diluted acid - verdund zuur - paint - verdunde lak dilution - verdunning (van vloeistof, bv van brandstof in smeerolie) dim, to (A) - dempen, dimmen, verminderen, zwak branden - - dof, mat, niet helder, onduidelijk, vaag - control (A) - dimlichtschakelaar - -dip light system - parkeerverlichting [kleinere lichtopbrengst (ca. 10%), alleen in Engeland], "schemerlampjes" dimension - afmeting, afstand, maat dimensional effect - ruimtelijk effect diminish, to - (doen) verminderen dim light (A) - dimlicht, gedimd licht dimmed beam (A) - dimlicht dimmer control (A) - dimlichtschakelaar - switch (A) - dimschakelaar dimming light (A) - dimlicht dim switch (A) - dimschakelaar diode - diode - block - diodeblok - mounting plate - diodenbrug - pack - diodedrager - tester - diodetester dip, to - dimmen, (onder)dompelen - - daling (in bv koppelkromme) - control - dimlichtschakelaar - down, to - inzakken (van materiaal) diphenylamine - difenylamine, uit kleurloze blaadjes bestaande grondstof voor bereiding van difenylamine-kleurstoffen dip painting - lakken d.m.v. dompelbad dipped beam - dimlicht dipper control - dimlichtschakelaar - pedal - voetdimschakelaar - rear mirror - spiegel met dag-/nachtstand - switch - dimschakelaar dipping light - dimlicht - rear mirror - spiegel met dag-/nachtstand dip primer - aangebrachte grondlaag (door onderdompeling) - rod - peilstaaf, peilstok - stick - peilstaaf, peilstok - - mark - merkteken op peilstok dipstick - peilstaaf, peilstok - tube - peilstokkoker dip switch - dimschakelaar dipswitch - dimschakelaar direct - direct, meteen, onmiddelijk, rechtstreeks, regelrecht - chamber - verbrandingskamer van direct ingespoten dieselmotor - clutch - directe koppeling (in automatische versnellingsbak) - current (d.c., DC, D.C.) - gelijkstroom - - dynamo - gelijkstroomdijnamo - - terminal - gelijkstroomklem - drive - directe aandrijving - - clutch - prise-koppeling Direct Energy (DE) lamp - zie DE lamp direct fuel injection - directe brandstofinspuiting (van dieselmotor) - gear - directe overbrenging - heating type dryer - directe heteluchtdroger (in spuitcabine) Direct Ignition (DI) - zie DI - - System (DIS) - zie DIS direct injection (DI) - directe inspuiting (dieselmotor) - - type combustion chamber - verbrandingskamer van direct ingespoten dieselmotor direction - aanwijzing, instructie, kant, richting, voorschrift, zijde directional flasher - richtingaanwijzer - headlamp - meedraaiende koplamp directionality - flop (van lak) direction arrow - draairichtingspijl - indicator - draairichtingsindicatie (op reservewiel), merkteken (hulp bij montage), richtingaanwijzer - - arm - pijl van richtingaanwijzer - - switch - richtingaanwijzerschakelaar - of current - stroomrichting - - rotation - draairichting, rotatierichting - - travel - rijrichting direction of current - stroomrichting - - rotation - draairichting - - travel - rijrichting - - wind - windrichting - opposite to the input - richting tegenovergesteld aan de botskracht directions for use - gebruiksaanwijzing direction separator (A) - middenberm - sign - richtingbord, richtingpijl - signal light - richtingaanwijzer - stability - richtingsstabiliteit directive - instructie, richtlijn, voorschrift directly proportional to - recht evenredig aan/met direct steering gear - directe stuurinrichting - valve gear - directe klepaandrijving dirt - afval, stof, verontreiniging, vuil, vuiligheid dirten, to - verontreinigen, vervuilen dirt guard - vuilkering dirty - vuil DIS (Direct Ignition System) - kenveldgestuurde transistorontsteking met dubbele bobine (General Motors), volelektronische verdelerloze ontsteking DIS (Distributorless Ignition System) - verdelerloos ontstekingssysteem disadvantage - nadeel disappear, to - verdwijnen disassemble, to - demonteren, slopen, uit elkaar nemen disassembling - demontage disassembly - demontage, demonteren, uit elkaar nemen disc - (koppelings)plaat, (rem)schijf, schijfwiel, schotel discard, to - afvoeren, verwijderen, wegdoen, weggooien disc brake - schijfrem - - anti-rust cover - remschijfkap - - assy. - remklauw en zadel - - cylinder - remklauw - - floating caliper - schijfrem met zwevend vuistzadel - - grease - schijfremvet - - sliding caliper - schijfrem met zwevend vuistzadel - - swinging caliper - schijfrem met kantelzadel - - torque plate - remzadel DISC button - knop om gewenste CD in CD-speler op te zoeken disc check window - controlevenstertje (in CD-speler) - clutch - enkelvoudige plaatkoppeling, lamellenkoppeling - coupling - plaatkoppeling - facing - koppelingsplaatvoering - grinder - schijfslijpmachine, schijvenschuurmachine, slijpflex discharge, to - afvoeren, ledigen, lossen (van goederen), ontladen, ont- snappen - - ontlaadstroom, ontlading, persopening (van pomp) - current - ontlaadstroom - curve - ontladingskromme discharged battery - lege accu, ontladen accu discharge line - afvoerleiding, uitlaatleiding - passage - afvoerkanaal, uitstroomkanaal - port - uitlaatpoort (van tweetaktmotor) - pressure - afblaasdruk, ontlastdruk - reed valve - afvoerterugslagklep, uitlaatklep (airco) - the cargo, to - goederen lossen - valve - aftapklep, compressorafvoer, leegloopklep, uitlaatklep, uitstroomklep - volume - toegevoerde hoeveelheid spuitlak (via spuitpistool) - warning light - laadstroomcontrolelampje - - - circuit - circuit van laadstroomcontrolelampje - weight - ontlastgewicht (in carburateur) DISC knob - knop om gewenste CD in CD-speler op te zoeken discless wheel- losse velg disclosed - onbeschermd disc milling cutter - schijffrees discolor, to (A) - verkleuren discoloration (A) - verkleuring discoloring (A) - verkleuring discolour, to - verkleuren discolouration - verkleuring discolouring - verkleuring disconnect, to - afkoppelen, loskoppelen, losmaken, losnemen, ontkoppelen, uit elkaar nemen, uitschakelen (elektrisch), verbreken disconnection - afkoppeling, loskoppeling, losnemen, ontkoppeling, uitschakeling discontinuous - niet continue, niet doorlopend, onderbroken - load - pulserende belasting disc operating system (DOS) - besturingssysteem (computer) disc pad - remblok(je) - plate - remschijf - pump - diafragmapomp, membraanpomp disc regenerator - schijfvormige warmtewisselaar (van uitlaatgasturbine) - ring - (onderleg)ring - rotor (JE) - remschijf - run-out - slag in remschijf - sander - schijfschuurmachine, slijpflex - splash screen - beschermplaat van remschijf tegen spatwater - spring - schijfveer, ringveer, schotelveer - wheel - gesloten wiel, schijfwiel disengage, to - loshalen, loszetten (van vrijloopnaven), ontkoppelen, uitschakelen, vrijzetten - the clutch, to - ontkoppelen disengaging bearing - koppelingsdruklager, ontkoppelingslager disengaging fork - ontkoppelingsvork - lever - ontkoppelingshefboom - shaft - ontkoppelingsas - yoke - ontkoppelingsgaffel dish - bolling, kom, schaal dished - schotelvormig, uitgebogen dish of a wheel - bolling van een wiel disintegrate, to - uiteen nemen, uiteen vallen disintegration - ontbinden, ontbinding disjoin, to - uiteen gaan, uiteen nemen disk (A) - (koppelings)plaat, (rem)schijf, schijfwiel, schotel - brake (A) - schijfrem - clutch (A) - plaatkoppeling - facing (A) - koppelingsplaatvoering - milling cutter (A) - schijffrees - pad (A) - remblok(je) - plate (A) - remschijf Disk Program Search (DPS) (A) - zie DPS (A) disk pump (A) - diafragmapomp, membraanpomp - run-out (A) - slag in remschijf - splash shield (A) - beschermplaat van remschijf tegen spatwater - wheel (A) - gesloten wiel, schijfwiel dismantle, to - afbreken, demonteren, slopen, uit elkaar halen, uit elkaar nemen dismantling - demontage, demonteren, sloop, slopen dismount, to - demonteren, uit elkaar halen, uit elkaar nemen dismountable - afneembaar, demontabel, demonteerbaar, uitneembaar disperse, to - vernevelen, verspreiden, verstrooien dispersing agent - dispergeermiddel dispersion - verneveling, verstuiving, (ver)spreiding, verstrooiing - agent - smeereigenschapvergroter (in lak) displace, to - verdraaien, verdringen, verplaatsen, verschuiven, verzetten displacement - cilinderinhoud, slagvolume, (zuiger)verplaatsing Displacement Concscious Damping (DCD) - zie DCD displacement pump - verdringerpomp display, to - op beeldscherm zichtbaar maken - - afleesscherm, beeldscherm, display, scherm(beeld), uitleeseenheid disposable - beschikbaar, voor eenmalig gebruik, wegwerpartikel - filter - wegwerpfilter disposal - verwijdering, wegdoen, weggooien dispose, to - wegdoen, weggooien disposition - opstelling dissipate, to - absorberen, verdrijven, verdwijnen, wegleiden dissipation - verspreiding, verstrooiing - of energy - energieverspilling - - heat - warmte-afvoer, warmtegeleiding dissolve, to - ontbinden, oplossen dissolved acetylene tank - acetyleen(dissous)fles dissolving feature - oploseigenschap (van lak) dissymmetric - asymmetrisch, dissymmetrisch distance - afstand, ruimte, slaglengte (van rempedaal) - between center lines (A) - afstand van hart op hart - - centre lines - afstand van hart tot hart - - centres - afstand tussen de centers, centerafstand, centerlengte (draaibank) - control - afstandsbediening, afstandsbesturing - covered - aantal afgelegde kilometers, afgelegde afstand - disc - afstandsring, spoorverbreder, vulring - disk (A) - zie distance disc - panel - tussenwand in bestelwagen - piece - afstandsstuk, drukplaatje (van verstuivertussenschijf), vulstuk, tussenstuk - plate - afstandsplaat, vulplaatje - recorder - kilometerteller, km teller - ring - afstandsring - sleeve - afstandsbus - spacer - afstandsring, vulring - tube - afstandsbus - washer - afstandsplaat, afstandsring, afstandsschijf, instel- schijf (om druk in te stellen), (op)vulring distill, to - destilleren distillate - destillaat distillation range - destillatietraject distilled water - gedestilleerd water distinguishing mark - merkteken distort, to - ontwrichten, ontzetten, vervormen distorted - ontzet, vervormd distortion - torsie, vervormde weergave, vervorming (van geluid/materiaal distribute, to - distribueren, in omloop brengen, verdelen, (ver)spreiden distributer - grossier, importeur, verdeler (van ontsteking)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z