Woordenboek - letter C
C (Celsius) - C, graad Celsius Ca (calcium, chemical element, atomic no. 20) - Ca [calcium, kalk(poe- der)] (chemisch element, atoomnr. 20) CAA (Clean Air Act) (A) - wet in Californië van '88 die bepaalt dat in 1998 2% en vijf jaar later 10% van de verkochte auto's emissievrij moet zijn en daarmee aanstuurt op het op de markt brengen van automo- bielen met elektromotor cab - bestuurderscabine, bestuurdersruimte, cabine (van bedrijfsauto), Londense taxi CAB (Cellulose Acetate Butyrate) acrylic lacquer - CAB (cellulose azijn- zuur butyrate) 1-component acrylaatlak cab and chassis model - chassis met cabine - -behind-engine (CBE) (A) - cabine met torpedofront (van vrachtwagen) cabby (Ls) - Londense taxichauffeur - -license (Ls) - vergunning om in Londen een Londense taxi te besturen cab configuration (A) - cabine-uitvoering - forward - carrosserie waarbij de voorruit relatief ver naar voren is geplaatst waardoor meer interieurruimte ontstaat, sterk naar voren geplaatst interieur van personenauto - - - concept (A) - ver naar voren gebouwd interieur van sedan (bv. Chrysler model Eagle Optima) - heater - cabineverwarming cabin - cabine (van bedrijfsauto) - compartment - passagiersruimte - lighting - binnenverlichting, cabineverlichting - roof - cabinedak cabine - cabine (van bedrijfsauto) cable - bedrading, draad, elektriciteitskabel, elektriciteitsleiding, kabel (staal/touw), leiding - -actuated - kabelbediend - brake - kabelrem, rem met kabeldediening - bundle - kabelbundel - bushing - kabeldoorvoerrubber, rubberen doorvoertule voor kabel, tule (voor kabeldoorvoer) - catch - remkabelhouder - clamp - kabelklem - clip - kabelklem - connection - kabelverbinding - connector - kabelschoen, kabelstekker - control - kabelbediening - -controlled - kabelbediend - control system - kabelbedieningssysteem - drum - kabelhaspel, kabelrol, kabeltrommel (van lier), liertrommel - eye - kabelklem, kabeloog, kabelschoen - grip - kabelklem - grommet - kabeldoorvoerrubber, rubberen doorvoertule voor kabel, tule (voor kabeldoorvoer) - guide casing - kabeldoos, kabelgoot, kabelhuis - - housing - kabeldoos, kabelgoot, kabelhuis - hanger - kabelhouder - harness - bedrading, kabelboom, kabelbundel, kabelset - holder - bevestigingsbeugel voor bedrading - hose - buitenkabel (van bowdenkabel), kabelbekleding - housing - buitenkabel (van bowdenkabel) - inlet - kabelinvoer (van lier) - insulating tube - kous (van bedrading) - insulator - kabelisolator - jacket - kabelmantel - operation - kabelbediening - plug - kabelstekker - protective tube - kabelisolatiemantel, kous (van bedrading) - sheath - buitenkabel (van bowdenkabel), kabelbekleding, kabelmantel - shoe - accupoolklem, kabelschoentje - socket - accupoolklem, kabelschoentje - stopper - aanslag van kabel - strap -kabelklem - stripping pliers - draadstriptang, kabelstriptang - terminal - kabelaansluiting, kabeleinde, kabelklem, poolklem (van accukabel) - thimble - accupoolklem, kabelschoen - tree - kabelboom, kabelbundel - wire - binnenkabel, kabeldraad, metaaldraad cab lighting - binnenverlichting, cabineverlichting cabling diagram - bedradingsschema cabover (A) - frontstuur-truck, vrachtwagen met frontstuur cab over engine (C.O.E.) model (A) - zie C.O.E. model cabover engine tractor (A) - trekker met frontstuurcabine cab-over type vehicle (A) - bestelwagen met korte neus cab panel - beplating van cabine cabriolet - cabriolet (automodel) - roof - opvouwbaar dak van cabriolet - top - opvouwbaar dak van cabriolet cab roof - cabinedak - tilting gear - cabinekantelinrichting - tilt lock control lamp - controlelampje van kantelcabinevergrendeling CAC (Charge Air Cooler) - intercooler, interkoeler, tussenkoeler - (Computer-Aided Control) - regeling met behulp van computer CAD ( - - - Design) - 1. beeldschermontwerp, 2. ontwikkelen, tes- ten en modificeren met behulp van computer - /CAE (Computer-Aided Design/Computer-Aided Engineering) - door com- puter ondersteund ontwerpen en detailleren - /CAM ( - - - - /Computer-Aided Manufacturing) - ontwerpen en produceren met behulp van computers - /- /CIM (Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing/Computer- Integrated Manufacturing) - inzetten van computer bij ont- werp en produktie c.a.d. (cash against documents) - ontvanger moet contant betalen bij ontvangst van de vracht tegen overhandiging van de documenten "Caddies" (A) - Cadillac automobielen "Caddy" (A) - Cadillac automobiel cadence braking - pompend remmen cadmium (chemical element, symbol Cd, atomic no. 48) - cadmium (chemisch element, symbool Cd, atoomnr. 48) - -free enamel - cadmiumvrije lak - -plated - vercadmiumd CAE (Computer-Aided/Assisted Engineering) - computerondersteunde techno- logie, technische ontwikkeling met behulp van computertechniek CAFE (Corporate Average Fuel Economy) (A) - 1. begrip waarin eisen vast- liggen ten aanzien van het gemiddelde brandstofverbruik van de auto's die een fabrikant verkoopt [dat ligt eind '80 op 28,7 mpg, '89 op 28,3, '90 op 27,5 mpg (is ca. 1 l op 9,8 km)], 2. wet die in delen van de Verenigde Staten het brandstofverbruik drastisch moet terugbrengen CAG (Computer-Aided Gearchanging) - geautomatiseerde, handgeschakelde bak waarbij automatisch wordt voorgekozen en de schakeling plaats vindt door intrappen van koppelingspedaal of met behulp van een hendel (Scania) CAG (Computer-Aided Gearshift) - schakelen met behulp van computer Ì (Scania R 113/320) cage - kooi(constructie), loopbaan (voor kogel van kogellager), loopring (van kogellager) - nut - kooimoer caged valve - hangende klep cage pilot - kogelkooigeleider (van homokinetische koppeling) CAI (Computer-Aided/Assisted Instruction) - computerondersteund onder- wijs, instructie met behulp van computer CAIR (Centre for Automotive Industry Research) - toonaangevend onder- zoeksinstituut voor de auto-industrie en onderdeel van de Cardiff Business School cal (calorie, calory) - calorie (eenheid van energie) calcium (chemical element, symbol Ca, atomic no. 20) - calcium, kalk(poeder) (chemisch element, symbool Ca, atoomnr. 20) - carbonate - calciumcarbonaat (oplosmiddel in lak) calculate, to - berekenen, calculeren, uitrekenen calculation - berekening, calculatie - of stability - sterkteberekening - - strength - sterkteberekening caliber (A) - kaliber, mal, meetklok, voelermaat calibrate, to - ijken, in graden verdelen, kalibreren calibrated tool - gekalibreerd gereedschap calibrating tools - ijkgereedschap, kalibreergereedschap calibration - ijking, kalibrering, schaalverdeling calibre - zie caliber Californian Air Resources Board (C.A.R.B.) (A) - zie C.A.R.B. caliper (A) - remblokhouder, remklauw, remzadel - gage (A) - (binnen)micrometer, meetklok om inwendige diameters te meten, schuifmaat - housing (A) - remklauwhuis - piston (A) - renmklauwzuiger calipers (A) - krompasser, schuifmaat, voetjespasser calliper - remblokhouder, remklauw, remzadel calliper gauge - (binnen)micrometer, meetklok om inwendige diameters te meten, schuifmaat callipers - krompasser, schuifmaat, voetjespasser caloric - calorisch - conductibility - warmtegeleidingsvermogen - engine - heteluchtmotor calorie (cal) - calorie (eenheid van energie) calorific power (CP) - calorisch vermogen, verwarmingsvermogen calorific value (CV) - zie CV calory (cal) - calorie (eenheid van energie) Calty Design Research Inc. (A) - Amerikaans ontwerpbureau van Toyota in Newport Beach, California (o.a. Previa) cam - afstelnok, (onderbreker)nok, nokkenschijf - (camshaft) - nokkenas CAM (Computer-Aided/Assisted Management) - computerondersteund management - ( - - - Manufacturing) - 1. computerondersteund fabriceren, 2. machine- en gereedschapsbeheerssysteem, productieverlading vanaf het transportsysteem, gereedchapsmanagement, productie-inspectie en ondersteunende diensten worden bestuurd met behulp van computer - (Computer-Assisted Management) - computerondersteund management cam-actuated - door nok bediend - adjuster - stelnok cam and lever - worm en nok - - - steering gear (A) - worm en rolvinger stuurinrichting - - peg - worm en nok - - - steering - worm en nok stuurinrichting - - roller - worm en roltand (Gemmerstuur) - - - steering - worm en roltand stuurinrichting - angle - contacthoek, nokhoek - - degree - nokhoekgraad - - meter - contacthoekmeter - arm - nokarm - base circle - grondcirkel, nokcirkel camber - camber, vlucht, wielvlucht(hoek) - angle - camber, wielvluchthoek - control arm - camber arm cambered road surface - schuin oplopend wegdek, tonrondheid, wegronding camber offset - schuurstraal cam bolt - (afstel)nokbout - brake - door nok bediende rem - breaker system - nokverbrekersysteem - contour - nokomtrek, nokprofiel, nokvorm - disc - nokkenschijf - disk (A) - nokkenschijf - drive - nokaandrijving, nokmechanisme - dwell - nokhoek waarover lichthoogte onveranderd blijft (van nokkenas) - follower - klepstoter, nokstoter, nokvolger, sleephefboom - form - nokvorm - gear - nokkenastandwiel - grinder (A) - nokkenasslijpmachine - lever - door nok bediende hefboom, nokarm, tuimelaar - lift - nokheffing, lichthoogte (van nokkenas) - lifting angle - nokopeningshoek - lift shaft - nokarmas (van hydraulische armschokdemper) - lobe - nok (van nokkenas), nokflank, nokverhoging - - height - nokhoogte (van nok op nokkenas) - machine (A) - nokkenasslijpmachine - of contact breaker - onderbrekernok - -operated - door nok bediend, nokbediend camper (A) - camper, kampeerauto, pick-up met demontabele kampeeropbouw - body (A) - camperopbouw camping car - camper, kampeerwagen cam plate - nokkenschijf (van roterende inspuitpomp), nokschijf - - pin - pen van nokkenplaat (van roterende inspuitpomp) - profile - nokprofiel, nokvorm - ring - nokkenring (van dieselinspuitpomp) - roller - nokrol CAMS (Computerized Automotive Maintenance System) - centrale computer met testkast voor onderhoudssysteem (GM Corvette) camshaft - nokkenas - arrangement - ligging van nokkenas - bearing - nokkenaslager - - bush - nokkenaslagerbus - - - seat - zitting van nokkenaslagerbus - - cap - nokkenaslagerkap - belt - distributieriem - case - nokkenashuis - casing - nokkenashuis - chain - distributieketting - drive - nokkenasaandrijving - - chain - distributieketting - - gear cover - distributiedeksel - end float - axiale speling van nokkenas - gear spring - veer van nokkenastandwiel - - - end free distance - vrije lengte tussen veereinden van nokkenastandwielveer - - wheel - aangedreven nokkenastandwiel - grinder (A) - nokkenasslijpmachine - grinding machine - nokkenasslijpmachine - hole - nokkenasopening - lathe - nokkenasdraaibank - main gear - hoofdtandwiel van nokkenas, nokkenashoofdtandwiel - miller - nokkenasfreesmachine - pulley - nokkenaspoelie, nokkenastandwiel - sprocket - nokkenaskettingwiel, nokkenastandwiel - - wheel - nokkenaskettingwiel, nokkenastandwiel - sub-gear (JE) - nokkenashulptandwiel, nokkenassubtandwiel, subtandwiel van nokkenas - timing gear - nokkenastandwiel - - pulley - nokkenaspoelie - with reverse lobe shape (asymmetrical lobe) (A) - nokkenas met asymmetrische nokken - - variable lift - nokkenas met veranderlijke lichthoogte cam surface - contactoppervlak van nok, nokflank can - blik, bus, doos, jerrycan, kan CAN (Controller Area Network) - 1. data-bussysteem (Multiplex, ontwikkeld door Bosch) dat werkt met een 4-aderige lintkabel dat van component naar component loopt welke samen zorgen voor de transmissie van voe- dingsstroom en stuurpulsen, 2. gemeenschappelijke ringleiding die de communicatie tussen alle daarop aangesloten besturingseenheden moge- lijk maakt met tevens onderlinge controle op elkaars functioneren en en eventuele overname van functies Canadian Auto Theft Bureau (CATB) - zie CATB CAN(Controller Area Network)BUS - bus [in de elektronica een kabel (koper of glasvezel) waarover digitale signalen worden verstuurd] (Bosch) - -BUS datasystem - data-overdrachtsysteem can carrier - houder voor blik/bus/doos/jerrycan/kan cancel, to - annuleren, intrekken, laten vervallen, opheffen, uit het geheugen verwijderen, uitschakelen, wissen (van gegevens) cancelling - buiten gebruik stellen - diagnostic codes - verwijderen van foutcodes uit geheugen - system - buitengebruikstellen van systeem, systeem uitschakelen cancel out, to - opheffen, verwijderen (uit het geheugen) - switch - onderbreekschakelaar, ophefschakelaar (bv. van snelheids- regelaar) CAN (Controller Area Network) database - elektronische regelmodules die met elkaar d.m.v. deze databus zijn vervlochten (Mercedes S-klasse, 6 l, V12 motor '91) (ontwikkeling van Bosch en Philips) candela (cd) - candela (cd), eenheid van lichtsterkte canister - blik (voor vloeistof), bus, jerrycan, kleine metalen kan, tankje canner - inblikker (uitlaatfabrikant die het complete keramiek- of metaalblok van de katalysator inpakt) canopy top - huif, kap, opvouwbaar dak (van cabriolet) cantilever - cantilever, ingeklemde balk, (vrijdragende) ligger - spring - cantileverveer, kwartelliptische bladveer canvas - canvas, dekkleed, zeildoek - duct - zeildoekkanaal (van spuitcabine) - top - canvas huif, canvas kap, soft top - - platform truck (A) - vrachtwagen met huif caoutchouc - ongevulcaniseerd rubber cap, to - afdichten, afpluggen, afsluiten - - afdekplaatje, afdekstopje (bv. in portierleuning), dekseltje, (naaf)dop, huis, kap, kap van lager, profielrubber van buitenband, verdelerkap (van ontsteking) CAP (Computer-Aided Planning) - computerondersteund plannen capability - bekwaamheid, capaciteit, geschiktheid, kundigheid, vermogen - of reaction - reactievermogen capacitive discharge (c.d.) ignition - zie c.d. capacitor - condensator (van ontsteking) - capacity - condensatorcapaciteit capacity - capaciteit, hoeveelheid, inhoud (van tank), laadruimte, pres- tatie, (slag)volume, draag-/laad-/hefvermogen - of cooling fluid radiator - radiateurinhoud - power - capaciteit, vermogen - scale - volumeschaal (om lakhoeveelheid bij te mengen) - weight - laadvermogen cap bolt - bout van deksel, dekselbout, (drijfstang)lagerkapbout - clamp spring - klemveer van verdelerkap cape chisel - kantbeitel, ritsbeitel cap hanger - tankdop(ophang)houder (aan binnenkant van tankdopklepje om tankdop in te plaatsen tijdens tanken) capillarity - capillaire werking capillary action - capillaire werking cap key - dichte sleutel, ringsleutel - nut - (lage) dopmoer, (drijfstang)lagerkapmoer, wartelmoer CAP (Computer-Aided Production) - produceren met behulp van computer CAPP (Computer-Aided Production Planning) -lange termijnverwachtingen worden uitgestippeld, productieplanningen worden opgezet en de pro- ductievolgorde wordt bepaald met behulp van computer capped nut - dopmoer capstan - bandtransportas (van cassettespeler), geleidingswieltje (in cassetterecorder), windas (van cassettespeler) captain's seat - draaibare stoel met armleuningen (in voertuig) car - auto(mobiel), personenauto, voertuig, (bestel)wagen - audio system - auto-audiosysteem caravan - caravan, kampeerwagen, woonaanhanger caravanning - het trekken met een caravan caravan park site - caravanpark, caravanterrein - site - zie caravan park site carb (carburator) (A) - carburateur C.A.R.B. (Californian Air Resources Board) (A) - 1. Amerikaanse keurings- instantie voor o.a. ombouwen van katalysatorvoertuigen naar aardgas, 2. controlerende instantie voor mobiele bronnen van luchtverontreiniging in Californië, USA carbide cutter - hardmetalen frees Car Black Box - module die registreert vertrek- en aankomsttijd van voer- tuig, het aantal afgelegde kilometers en de datum car blind - achterruitjaloezie - body - carrosserie carbon - kool(aanslag), koolstof carbonate, to - tot kool verbranden carbon black - koolzwart (kleurpigment in lak) - brush - koolborstel - - holder - (kool)borstelhouder - build-up (A) - koolaanslag - canister - capsule met actieve koolstof van brandstoftankontontluchting - contact - koolcontact, koolstift (in stroomverdeler) - content - koolstofgehalte (van staal) - deposit(s) - koolaanslag, koolafzetting - detergent - ontkolingsmiddel - dioxide (carbonic acid gas) - kooldioxyde (CO2), koolzuur - - arc welding - booglassen onder beschermgas - dioxyde (JE) - kooldioxyde (CO2) - disulfide - koolstofdisulfide, zwavelkoolstof - fiber (A) - koolstofvezel - fibre - koolstofvezel - - reinforced (CFR) - met koolstofvezel versterkt - filament lamp - kooldraadlamp carbonic acid - kooldioxyde, koolzuur(gas) - - gas (carbon dioxide) - kooldioxyde (CO2), koolzuur - oxide - koolmonoxyde carbonise, to - cementeren, inzetharden, oppervlakte harden, verkolen carbonitride - koolstofnitride carbonize, to - zie to carbonise carbonized - inzetgehard, gecementeerd, genitreerd - steel - inzetstaal carbon knocking - tikkend geluid (t.g.v. te dikke laag koolaanslag) - monoxide - kolendamp, koolmonoxyde - particles - kooldeeltjes, roetdeeltjes (in uitlaatgas van dieselmotor) - removal - ontkolen, verwijderen van koolafzetting - residue (C.R.) - koolresidu - scraping - ontkolen, verwijderen van koolafzetting - steel - ongelegeerd koolstofstaal carburation - carburatie carburator (carb) (A) - carburateur carbureter (A) - carburateur carburetion (A) - carburatie Carburetion day (A) - de donderdag die vooraf gaat aan de Indianapolis 500 mijls wedstrijd (Indy 500) in Amerika is de dag waarop de rijders nog gedurende 2 uur hun wagens kunnen proberen carburetor (A) - carburateur - back fire (A) - terugslag in carburateur - - kick (A) - terugslag in carburateur - base (A) - carburateurvoet - blow back (A) - terugslag in carburateur - body (A) - carburateurhuis - bowl (A) - vlotterkamer van carburateur - cleaner (A) - carburateurreiniger - cover (A) - carburateurdeksel - engine (A) - motor met carburateur - feedback system (A) - carburateurterugkoppelsysteem - housing (A) - carburateurhuis - icing (A) - ijsvorming in carburateur - jet (A) - sproeier van carburateur - kit (A) - carburateurreparatieset - linkage - gasbedieningsmechanisme, stangenstelsel van carburateur - popping (A) - gestotter van carburateur - setting - carburateurafstelling - throttle (A) - gasklep - tuning (A) - carburateurafstelling - venturi (A) - venturi van carburateur carburetter - carburateur - air pre-heating - voorverwarming van inlaatlucht - back fire - terugslag in carburateur - - kick - terugslag in carburateur - blow back - terugslag in carburateur - body - carburateurhuis - bowl - vlotterkamer van carburateur - cable - gaskabel - control cable - gaskabel - - linkage - gasbedieningsmechanisme, stangenstelsel van carburateur - engine - motor met carburateur - heating - voorverwarming van carburateur - housing - carburateurhuis - icing - ijsvorming in carburateur - jet - sproeier van carburateur - linkage - gasbedieningsmechanisme, stangenstelsel van carburateur - popping - gestotter van carburateur - setting - carburateurafstelling - synchronisation - synchroon afstellen van carburateurs - synchronization - synchroon afstellen van carburateurs - throat - luchtinlaatbuis met venturi, venturi - throttle - gasklep - tuning - carburateurafstelling - venturi - venturi van carburateur - with attitude compensation - carburateur met hoogtecompensatie satie carburettor - carburateur - floating device - vlotterpen (van carburateur) carburizing flame - overmaat gasvlam (bij lassen) car carrier - autotransporter, autotransportwagen, goederenwagon voor autovervoer carcass - karkas (van buitenband), wrak - plies - karkas (van buitenband) car cemetary (A) - autokerkhof - clock - autoklokje - component - auto-onderdeel - computer - boordcomputer - cover - autohoes, autopyjama, parkeerhoes - crash - auto-ongeluk cardan axle - cardanas - coupling - cardankoppeling, kruiskoppeling - joint - cardankoppeling, kruiskoppeling, kruisstuk - shaft - cardanas, tussenas - - transmission - cardanoverbrenging - spider - kruisstuk (van kruiskoppeling) car deck - autodek (gedeelte in veerboot waar auto's staan geparkeerd) car distributor - automobielimporteur - documents - autopapieren care - onderhoud, verzorging - instructions - onderhoudsvoorschriften car electrician - auto-electricien
car electrician - auto-electricien carelessly - niet zorgvuldig, onzorgvuldig car elevator - hefbrug - engine - automotor - engineering - auto(mobiel)techniek - equivalent unit (ceu) - zie ceu - ferry - veerverbinding voor voertuigen en passagiers - frame - chassis, onderstel cargo - lading, vracht(goed) - barrier - afscheiding tussen passagiersruimte en laadruimte - body - open laadbak - boom - laadboom - -bus - pick-up met dubbele cabine - cab - laadruimte - carrier - vrachtauto, vrachtwagen - compartment - bagageruimte, laadruimte - home - retourlading, retourvracht, terugvracht, thuislading, thuisvracht - insurance - vrachtverzekering - list - cargalijst, ladinglijst, vrachtlijst - office - bevrachtingskantoor, vrachtkantoor - space - laadruimte - swivel lift - zwenkbare goederenlift - tie-down hook - bevestigingshaak in laadruimte - trade - vrachtvervoer - trailer - aanhanger met zijlaadkleppen - transport - vrachtvervoer - volume - laadruimte - weight - laadcapaciteit car heater - autokachel, autoverwarming - -hire company - leasebedrijf - - - firm - leasebedrijf - hoist - hefbrug - importer - automobielimporteur - key - autosleutel - lift - hefbrug - lighter(A) - aansteker - make - automerk - maker - automobielfabrikant - manufacturer - automobielfabrikant - manufacturing plant - automobielfabriek carmat (A) - vloermat car mechanic - automonteur, autotechnicus carnet - voertuigdocument dat aangeeft dat houder in bezit is van een wettelijk erkend kentkenbewijs zodat geen invoerrechten/borgsom betaald hoeven te worden car number - kentekennummer - paint - autolak - papers -autopapieren - park - parkeergarage, parkeerplaats, parkeerterrein carpet, to - bekleden - - tapijt, (vloer)bedekking, vloermat carpeting - (vloer)bedekking, vloerbekleding car phone - autotelefoon - polish - carrosseriewas, poetsmiddel carpoollane (A) - aparte rijstrook voor carpoolers carport - afdak, carport, open garage car production - automobielproductie - radio - autoradio - range - modellenserie - -rental - leasebedrijf carriage - carrosserie, koets, onderstel, rijtuig, slee (van draaibank), wagen - and insurance paid to place of destination (c.i.p.) - zie c.i.p. - contract - vrachtovereenkomst - fee - transportrecht, verschuldigd bedrag i.v.m. transport - paid - vervoerskosten zin voor rekening van afzender, portvrij, vrachtvrij - - - consignment - kosten van zending zijn door afzender voldaan - - to place of destination (c.p.t.) - zie c.p.t. carrier - drager (van automatische bak, differentieel), vervoerder - company - vervoersmaatschappij - end surface - uiteinde van drager - plate - meenemerplaat, vaste koppelingsflens - - cap - flenskap - signal - draaggolf (van zender naar radio-ontvanger) - tricycle - bakfiets, besteldriewieler - wave - draaggolf (van zender naar radio-ontvanger met een extreem hoge frequentie) carry, to - dragen, transporteren, vervoeren carrying capacity - draagvermogen, laadcapaciteit, laadvermogen - height - laadhoogte carry off heat, to - warmte afvoeren - out, to - plaatsvinden, uitvoeren - - in pairs, to - met twee man uitvoeren (bv. een test) car shed - garage, loods - speed record - snelheidsrecord voor automobielen cart - kar CART (Championship Auto Racing Teams) (A) - serie van 17 autoraces in de Verenigde Staten waarvan de beroemdste is de 800 km (500 mijl) lange Indianapolis 500 car telephone - autotelefoon carter - motorcarter, oliepan car theft - autodiefstal - -top carrier (A) - dakdrager, imperiaal - track - wagenspoor - trade - autohandel - trailer - (éénassige) aanhangwagen - train - autoslaaptrein - transporter - autotransporter, autotransportwagen cartridge - cassette, (filter)element, (filter)patroon car type - type auto car tyre - autoband car vacuum cleaner - autostofzuiger - wash - autowasinrichting, autowasserette, autowasstraat - washer - autowasinrichting, autowasserette½½ CAS (Computer-Aided Service) - boordcomputer die ook relevante gegevens over de werking van het voertuig in het geheugen opslaat en variabele service-intervallen mogelijk maakt (Steyr '93) - (Computer-Aided Styling) - 1. computer die driedimensionale afbeel- dingen op het beeldscherm projecteert en in staat is een ontwerper als het ware om zijn creatie heen te laten lopen terwijl het moge- lijk is de computer volautomatisch met behulp van een laser een model uit een blok kunststof te laten zagen, 2. computerondersteund ontwerpen case - accubak, buitenband, bus, carter, doos, (hand)koffer, hoes, huis, kast, kist(je), koker, omhulsel, tasje CASE (Computer-Aided Service and Education) - compacte draagbare tester, aangesloten op voertuig, waarmee diagnose gesteld kan worden en com- ponenten aangestuurd kunnen worden van alle Mercedes bedrijfsauto's sinds '92 case cover - huisdeksel, kofferdeksel - extension (A) - staartstuk (van bak) - harden, to - cementeren (metaal aan de oppervlakte harden), harden aan de buitenkant, inzetharden, inzetten, oppervlakte- harden - -hardened steel - gecementeerd staal, oppervlaktegehard staal - -hardening - cementeren (metaal aan de oppervlaktye harden), cemente- ring, inzetharden, inzetharding, oppervlakteharden, op- pervlakteharding cash against documents (c.a.d.) - zie c.a.d. cashback (A) - korting cashew nut oil resin - cashewnootoliehars cash on delivery (c.o.d.) - zie c.o.d. - -- - - (c.o.d.) parcel - rembourszending cash transport car - geldtransportwagen casing - bak, huis, karkas (van buitenband), kast, omhulsel, ommanteling - cover - deksel van huis casinghead gasoline - aardgasbenzine (benzine uit aardgas) casing plies - rubberen tussenlaag (in karkas van buitenband) cassette deck - cassetterecorder, cassettespeler Cassette Program Search (CPS) - zie CPS cassette recorder - cassetterecorder, cassettespeler - slot - sleuf in cassettespeler - stowage - opbergplaats voor cassettes - tape - band van cassette, cassetteband - - player - cassettespeler - - slot cover - cassettedeurtje, luikje van cassettespeler cast, to - gieten (van metalen, kunststoffen) - - afdruk, gegoten, gietvorm, gietwerk CAST (Computer-Aided Storage and Transport) - opslagtechnieken, eenheden- transport, eenheid-identificatie, eenheid-volgorde controle, massa- transport en goederenontvangst met behulp van computer cast alloy - gietlegering - aluminium - gietaluminium - aluminum (A) - gietaluminium - aluminum wheel (A) - gegoten aluminium wiel - bearing - (in)gegoten lager - bronze - gietbrons castel nut - kroonmoer castellated nut (A) - kroonmoer castelled nut - kroonmoer caster (A) - achteroverhellen van fuseepen, caster, castor, fuseepen- langshelling, naloop(afstand), naloop(hoek) (oude term: askanteling), naspoor - angle (A) - naspoorhoek casting - gietproduct, gietstuk cast iron (C.I.) - gegoten ijzer, gietijzer(en) - - - piston - gietijzeren zuiger castle nut (A) - kroonmoer - washer - getande onderlegring castor - zie caster - angle - naspoorhoek - oil - ricinusolie - or hydraulically steered axle - naloopas of hydraulisch gestuurde as cast part - gegoten onderdeel - steel - gegoten staal, gietstaal casualty - ongeval CAT (Computer-Assisted Testing) - computerondersteund testen - ( - -Aided Translation) - computerondersteund vertalen catalog (A) - catalogus catalogue - catalogus - engineering - bestuderen van catalogi van de concurrentie - price - catalogusprijs catalyst - katalysator, katalytische thermische reactor catalytic - katalytisch - container - katalysatorhouder - converter - katalysator - - bed - katalysatordrager - - stay - katalysatorbeugel, katalysatorsteun - cracking - katalytisch kraken van aardolie catalyzer - katalysator cataphoresis - kataforese (deel van lakprocedure) CATB (Canadian Auto Theft Bureau) - registratiebureau van autodiefstallen in Canada catch, to - blijven hangen/vastzitten, haperen (bij met de hand rond- draaien van as), (op)vangen, (vast)haken, verzamelen - - grendel, hapering (van machine), klamp, klem, klink, meenemer, nok, pal, (portier)vanger, vanghaak(je), vanginrichting, windhaak van motorkap - bolt - vergrendelingsbout - fire, to - in brand raken, in brand vliegen, ontbranden, vlamvatten - lever - veiligheidshaak - on something, to - ergens achter blijven haken - pan - aftapbak, opvangbak - pin - meeneempen catcracker - katalytische kraakinstallatie cat-cracking - katalytisch kraken van aardolie category - categorie, klasse caterpillar tractor - rupstractor, rupstrekker, tractor op rupsbanden cathode - kathode, negatieve elektrode, negatieve pool Cathode Ray Tube (CRT) (A) - zie CRT (A) cationic ED (Electro-Deposit) - kataforese lak - Electro-Deposit (ED) - kataforese lak - painting - kathode dompelbad (lakprocedure waarbij het voorwerp een negatieve elektrische lading krijgt) CATS (Computer Activated Technology Suspension) system - systeem waarbij de computer het karakter van het onderstel aan de rijomstandigheden aanpast (Jaguar XK8 Coupé '97) - (Computer-Assisted Testing and Diagnostic System) - tester voor MAN- voertuigen cattle trailer - aanhanger voor veetransport, veetrailer - transport truck (A) - veetransportauto, vee(transport)wagen - truck (A) - veetransportauto, vee(transport)wagen catwalk - bordes (op opbouw van vrachtwagen) caulk, to - afdichten, dichtstempelen, (dicht)stuiken, omslaan (van borging) cause, to - teweegbrengen, veroorzaken - - oorzaak, reden - air suction, to - aanzuigen van valse lucht veroorzaken caustic - bijtend, bijtmiddel, corroderend, corrosief, etsend, invretend caution - attentie, let op, pas op, voorzichtig, waarschuwing - lamp - waarschuwingslamp cautious - voorzichtig cave, to - een holte vormen, uithollen cavitation - cavitatie, holtevorming, ontstaan van holten cavity - holle ruimte, holte, uitholling CB (choke breaker) (JE) - choke onderbreker, openingsmechanisme van chokeklep - (circuit breaker) (JE) - automaat, contactverbreker, stroom(kring)on- derbreker, stroomverbreker, uitschakelaar CB (Citizen's Band) - "bakkie", 27 Mc (mobiele zend-/ontvanginstallatie) CBE (cab-behind-engine) (A) - cabine met torpedofront (van vrachtwagen) "C" beam - U-profiel CB (Citizen's Band) mobile radio system - 27 Mc (mobiele zend-/ontvang- installatie) CB (Citizen's Band)-radio - mobilofoon CB (Citizen's Band) radio receiver - "bakkie", 27 Mc ontvanger C brake (A) - uitlaatrem die een aangepaste ontwikkeling is van de Jacobs Brake waarbij de uitlaatkleppen van de motor vóór het einde van de compressieslag worden geopend zodat de motor op elke slag remt en de zuigers niet aan te grote krachten worden blootgesteld (is Cummins-patent op 500 pk Cummins motor in DAF 95.500 '95) CB set - "bakkie", radiozendapparatuur die door vrachtwagenchauffers wordt gebruikt CBU (completely built-up) vehicle - compleet opgebouwd voertuig cc (cm3, cubic centimetre) - cc (cm3, kubieke centimeter), eenheid van volume) cc. (cubic capacity) - (cilinder)inhoud (cm3), laadruimte, slagvolume (cm3) CC (Cruise Control) - (automatische) snelheidsregelaar, cruise control CCD (Charge-Coupled Device) - camera met superchip (achteruitrijsysteem voor vrachtwagens en campers) C-clamp (A) - C-klem (ger.) CCR (Computer Command Ride) (A) - 1. computergestuurde schokdemping, 2. ektronisch systeem dat constant de rijomstandigheden registreert en al naar gelang daarvan de schokdemping automatisch aanpast waarbij uit 3 dempingskarakteristieken (comfort, normaal en sportief) kan worden gekozen (Cadillac Fleetwood Sedan '92), 3. systeem voor beter controleerbaar en gebalanceerd weggedrag (Cadillac Eldorado STS en Seville '91) CCS (Computer-Controlled Suspension) - actieve door computer geregelde vering (Volvo 760) CCS (Cruise Control System) - automatisch (kruis)snelheidsregelsysteem, (automatische) (kruis)snelheidsregelaar, (automatische) (kruis)snel- heids-regeling cd (candela) - cd (candela), eenheid van lichtsterkte Cd (coefficient of drag) - hoeveelheid luchtweerstand ondervonden door vorm van carrosserie, luchtweerstandscoëfficiënt, luchtweerstands- waarde CD (Compact Disc) - CD (compact disc) c.d. (capacitive discharge) ignition - capacitieve ontlading (thyristor- ontsteking CD (Compact Disc) player - CD-speler C.D. (Compact Disc) player - CD-speler CDI (Controlled Direct Injection) - geregelde directe inspuiting (dieselmotor) CDS (Computer-controlled, Drive-injected, Stratified charge 2 stroke engine) - tweetakt 3 cilinder in lijn motor, 1,5 l (van GM en de Australische Orbital Engine Company) - (condensor) (JE) - condensor (airco) - (Coordinating European Council) - coördinerende organisatie op het gebied van motor- en olie-industrie voor Europa - (Combined Emission-Control) system (A) - uitlaatemissiesysteem dat een versnellingsbakgeregeld ontstekingssysteem en een deceleratie smoorklepstand combineert ceiling - hemel (binnenkant van autodak) ceiling hook - omhaalhaak, pikhaak (gereedschap op brandweerwagen) cell - (accu)cel, element - connector - verbindingsstrip (van 2 accucellen) - cover - accudeksel, celdeksel (van accu) - filler plug - ontluchtingsdop, vuldop (van accucel) - lid - celdeksel (van accu) - negative terminal - minpool (van accu) cellosolve acetate - thinneracetaat (oplosmiddel in lak) cell positive terminal - pluspool (van accu) - pressure - celspanning - radiator - honingraat radiateur - separator - wand tussen accucellen - tester - accuceltester cellular radiator core - honingraat koelblok Cellulose Acetate Butyrate (CAB) acrylic lacquer - zie CAB cellulose finish - celluloselak cell voltage - celspanning cement, to - cementeren, dichtstoppen, inzetharden, lijmen, vastkitten - - bindmiddel, kit, kleefmiddel cemented - gecementeerd, dichtgestopt, inzetgehard, vastgekit center (A) - center, centrum, hart, middelpunt, middelste, midden - airbag sensor (A) - middelste airbagsensor - arm bracket (A) - hulpstuurhuis, stuurstangsteun - - rest (A) - middelste armsteun - bearing (A) - middenlager - - retainer (A) - middelste lagerhouder - body pillar (A) - middenstijl - bolt (A) - torenbout (van bladveer) - boss (A) - naaf - brake (A) - transmissierem - cluster finish panel (A) - middelste dashboardpaneel - console (A) - middenconsole - cord (A) - bobinekabel - differential (A) - hoofddifferentieel, middendifferentieel - - lock control relay (A) - bedieningsrelais centraal sperdifferentieel - - - switch (A) - blokkeerschakelaar/sperschakelaar van middendifferentieel - - - system (A) - centrale differentieelvergrendeling - divider of a highway (A) - middenberm van snelweg - drive shaft (A) - middelste aandrijfas, middelste tussenas - electrode (A) - middenelektrode - floor front pan (A) - traverse bodemplaat midden, voorkant middenvloer - - pan (A) - bodemplaat midden, middenvloer - frame crossmember (A) - middelste traverse - - rail (A) - middelste langsdrager, middelste langsligger van chassis - hole (A) - centraal gat (in spuitpistool) centering (A) - centreren, centrering centering bolt (A) - centreerbout, zelfcentrerende bout - gauge (A) - centreermeetstaaf, centrerende meter, instelbaar kaliber - pin (A) - centreeroog (van centreermeetstaaf van carrosserie- meetgereedschap) - punch (A) - centerpons center instrument cluster (A) - centraal intrumentenpaneel, middengedeelte van dashboardinstrumenten - lap belt (A) - middelste heupgordel - lathe (A) - centerdraaibank - line (A) - hartlijn, middellijn, middelste streepje (bij afstelling) - link (A) - tussenstang - -mark (A) - centerpunt (met een centerpons ingeslagen putje op werkstuk als plaats- of maataanduiding voor bewerking), merkteken - member (A) - langsligger, middenbalk - of gravity (A) - zwaartepunt - - mass (A) - zwaartepunt - peller (JE) - middenstijl - pillar (A) - B-stijl, middelste deurstijl, middenstijl - - lower garnish (A) - middenstijlbekleding onder, onderste middenstijlbekleding - - upper - (A) - middenstijlbekleding boven - - - outer reinforcement (A) - bovenbuitenzijde van mid- denstijlversterking, bovenste middenstijlversterking - pin (A) - centreerpen - plate (A) - middenplaat (van rembekrachtiger) - - outside ditch (A) - buitenste gleuf van middenplaat - point (A) - center(pons), kornagel (ger.) - - - steering (A) - zelfcentrerende stuurinrichting (na een bocht uit zichzelf terugkomen in de rechtuitstand) - pole (A) - kern (van luidspreker) - post (A) - B-stijl, middelste dakstijl, middelste deurstijl - punch (A) - center(pons) (gereedschap met aan eind een punt van 60 gr.) - roof bar (A) - middenstijl van dak, T-bar (Toyota MR2) - sash (A) - middensteun van schuifruit - sleeve (A) - centreerbus - storage bin (A) - centraal opbergvak - support bearing (A) - steunlager (van tussenas) - tip (A) - midden van uiteinde - to center - hart op hart - -tube chassis (A) - chassis met centrale buis, ruggegraatchassis - vent (A) - centraal ventilatierooster - wear (A) - loopvlakslijtage middenop buitenband centigrade (áøáC) - eenheid van temperatuur, graad Celsius (áøáC) centimeter (cm) (A) - centimeter (cm), eenheid van lengte - -gram-seconds system (A) - centimeter-gram-secondenstelsel, CGS-systeem centimetre (cm) - centimeter (cm), eenheid van lengte - -gramme-seconds system - centimeter-gram-secondenstelsel, CGS-systeem centistoke (cSt) - zie cSt central - centrale, hoofd-, middelste - axle - cantrale as, middenas, schommelas - bearing - middelste lager, tussenlager - chassis lubrication - centrale chassissmering - console - middenconsole - differential - centraal differentieel, middendifferentieel - door locking - centrale porttiervergrendeling - electrode - centrale elektrode (van bougie), middenelektrode - engine - middenmotor Central Fuel injection (CFi) (A) - zie CFi central injection - centrale/monopoint benzine-inspuiting centralised chassis lubrication - centrale chassissmering - lubrication - centrale smering centralized chassis lubrication (A) - centrale chassissmering - lubrication (A) - centrale smering centralizer arm - gelijksteller central lead - bobinekabel (in verdelerkap) - locking system - centraal portiervergrendelingssysteem - lubrication system - centraal smeersysteem centrally - centraal, middenin - placed engine - middenmotor central main bearing halfshell - middelste hoofdlagerschaal - pin - centreerpen Central Processing Unit (CPU) - centrale verwerkingseenheid (CVE) central spindle - centrale bout, centrale buis (van brandstoffilter) - spring bolt - torenbout (van bladveer) Central Timing Unit (CTU) - zie CTU central tube chassis - centrale-buischassis, ruggegraatchassis - - frame - centrale-buischassis, ruggegraatchassis - tubular backbone frame - chassis met middenbuisbalk Central Tyre Inflating System (CTIS) - zie CTIS centre, to - centreren, in het midden plaatsen - - center, centrum, hart, middelpunt, middelste, midden - arm rest - middelste armsteun - bearing - middenlager, tussenlager - -bit - centerboor, centreerboor - bolt - middenbout, torenbout (van bladveer) - boss - naaf - carpet - middelste vloerbedekking - console - middenconsole - differential - middendifferentieel - disc - meeneemschijf - electrode - middenelektrode (bougie) Centre for Automotive Industry Research (CAIR) - zie CAIR centre frame rail - middelste langsligger van chassis, middelste langsdrager - line - hartlijn, middellijn, middelste streepje (bij afstelling) - link - tussenstang - lock wheel - wiel met centrale wielmoer - multi-plate clutch - middelste lamellenkoppeling (van automatische versnellingsbak) - of gravity (c of g) - zwaartepunt - - rotation - draaipunt - pillar - B-stijl, middelste dakstijl, middelste deurstijl - - facing - bekleding van B-stijl, bekleding van middelste deurstijl, bekleding van middenstijl - - shield - bescherming aan onderkant van B-stijl, bescherming aan onderkant van middelste deurstijl, bescherming aan onderkant van middenstijl - pin - centreerpen - point - center(pons) (gereedschap) - - - steering - zelfcentrerende stuurinrichting (na een bocht het uit zichzelf terugkomen van het stuurwiel in de rechtuitstand) - post - B-stijl, middelste dakstijl - punch - center(pons) (gereedschap met aan eind een punt van 60 gr.) - to centre - hart op hart - track rod - middelste spoorstang - tube chassis - chassis met centrale buis, ruggegraatchassis - - frame - chassis met centrale buis, ruggegraatchassis - wear - loopvlakslijtage middenop buitenband centric - centraal, centrisch, in het midden centrical - zie centric centrifugal - centrifugaal, middelpuntvliedend - action - werking van middelpuntvliedende kracht - advance - centrifugaalvervroeging - clutch - centrifugaalkoppeling - force - centrifugaalkracht, centrifugale kracht, middelpunt- vliedende kracht - governor - centrifugaalregelaar, centrifugaalregulateur - ignition advance - centrifugale ontstekingsvervroeging - oil filter - centrifugaal oliefilter - pump - centrifugaalpomp - spark-advance control - centrifugaalvervroeger - supercharger - centrifugaalcompressor - weight - centrifugaalgewicht centring - centreren, centrering - bolt - centreerbout centripetal force - centripetaalkracht, centripetale kracht, middelpunt- zoekende kracht ceramic - keramiek, keramisch, van keramisch materiaal gemaakt - bed catalytic converter - katalysator met keramische drager, keramische katalysator - coating - keramische (hechtings)laag (bv. van uitlaat) - fuse cylinder - keramiekstaafje van zekering - pellet catalytic converter - katalysator met keramische drager, keramische katalysator certification regulation plate - E/e-goedkeuringsplaatje, goedkeurings- certificaatplaatje, plaatje met interna- tionale goedkeuringsnummers certified body - kale carrosserie die perfect symmetrisch is en waarop in de fabriek soft tops op pasvorm en eventuele gebreken worden gecontroleerd cesspit emptier - kolkzuiger - sucker - kolkzuiger cesspool emptier tank - kolkzuiger cetane - cetaan
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z