Woordenboek - letter B
(b) (bore) - boorgat, boring van cilinder -(B, b), gat * babbitt metal - babbittmetaal, lagermetaal, witmetaal baby car - autootje, klein model auto "Baby 8 truck" (A) - lichtgewicht trekker met krachtige en zuinige die- selmotor die in gewicht juist tussen Class 7 en Class 8 valt (Class 8 is boven 15 ton gewicht) back, to - achteruit bewegen, achteruitgaan, achteruitrijden - - achter(kant), achteruit, achterzijde, (rug)leuning, terug - and forth - heen en weer (bewegen) - axle - achteras, achterbrug backbone chassis - chassis met centrale buis, ruggegraatchassis - frame - chassis met centrale buis, ruggegraatchassis back buzzer - achteruitrijzoemer (op vrachtwagen) - clearance - radiale speling van zuigerveer - cover - achterasdeksel - cushion - rugkussen back door - achterdeur, achterklep - - damper - achterklepdemper * - - - stay - gasveer van achterklep - - garnish - sierplaat van achterklep - - opening lower panel - traverse achtertussenpaneel - - outside garnish - kentekenplaathouder - - panel - achterklep - - stopper - achterklepstop - - trim board - achterklepbekleding - - window moulding - achterklepsierlijst back-engined - met motor achterin - -eye system - achteruitrijcamera met beeld (voor vrachtwagens en campers) backfire, to - terugslaan (in uitlaat) - - geluid van exploderen van lucht-brandstofmengsel in in- of uitlaatsysteem meestal gedurende starten of decelereren, knallen in uitlaat, terugslaan (van motor), terugslaan van verbranding in inlaatspruitstuk, terugslag backfiring - knallen in uitlaat, terugslag in carburateur/motor back hatch - achterklep (van hatchback- of liftbackmodel), bagageruimte- deksel backing - achteruitrijden, ondergrond (van schuurpapier) - light - achteruitrijlicht - plate (A) - ankerplaat (van rem), opsluitplaat - - ledge (A) - rand in ankerplaat, richel in ankerplaat - up - achteruitrijden backkick - terugslag in carburateur, terugslag van motor backlash - speling (tussen tanden van tandwielen) - gear - tandspeling back light - achterlicht - mirror - achteruitkijkspiegel - muffler - achterste uitlaatdemper back nut - borgmoer, contramoer - off, to - losdraaien, loslaten van pedaal, oplossen (van een moer), terugdraaien - of seat - rugleuning - out, to - achteruitrijden - panel - achter(tussen)paneel, achter(tussen)wand - plate - koppelingsdeksel, (rem)ankerplaat - pressure - tegendruk, tegenspanning, uitlaatweerstand, uitstroom- weerstand - rest - rugleuning - - adjustment - rugleuningverstelling - road (CE) - onverharde weg - seat - achterbank backshield - tussenruit back side - achterkant backspacing - afstand van het montagevlak van het wiel tot de buitenzijde van de binnenste velghoorn back spoiler - achterspoiler - spring - terugtrekveer - squab - zijsteun aan rugleuning backstop system - systeem waarbij tijdens achteruitrijden een sensor, gevat in rubber, op de achterbumper op een zeer lichte druk reageert, het remsysteem in werking zet en het voertuig binnen enkele centimeters laat stil staan back tire (A) - achterband - tyre - achterband - up, to (A) - een file vormen backup (A) - file back-up, to (A) - achteruitrijden, terugrijden - - - (A) - achteruit - - - circuit - hulpsysteem, noodloopsysteem, thuiskomcircuit - - - light (A) - achteruitrijlamp, achteruitrijlicht - - - lock ratchet - spernok voor achteruitrijden - - - power source - constante voeding - - - safety system - achteruitrijlampbeveiligingssysteem - - - system - noodsysteem, ondersteuningssysteem, reservesysteem - - - voltage - overnamespanning (automatische bak) backward - achteruit, achterwaarts, naar achteren back wheel - achterwiel - window - achter(zij)ruit - - frame - achterruitsponning - - glass - achterruit - - upper frame - achterste daktraverse, bovensponning van achterruit - - - - standard hole - standaardgat in achterste dak- traverse - - wiper - achter(ruite)wisser backyard mechanic (do-it-yourselfer) - "achtertuinmonteur" (doe-het-zelver) bacteria - bacteriën bad - slecht, verkeerd badge - embleem, naamplaat(je) - engineering - één type auto onder verschillende merknamen op de markt brengen baffle - afvoerplaat, deflector, leischoep, luidsprekerplaat, scherm- plaat, schot, spatplaat - plate - geleideplaat, keerschot, (olie)spatplaat (motor), schei- dingsplaat, smoorplaat (in luchtregelaar van spuitappara- tuur), spatlap, stootplaat bag - tas, zak baggage (A) - bagage - compartment (A) - bagageruimte - - lid (A) - bagageruimtedeksel - trailer (A) - bagage-aanhangwagen bail clamp - bevestigingsklem bake, to - drogen, (ver)harden door verhitting, inbranden, vastbakken, verhitten baked enamel - moffellak bake dried type paint - moffellak - dry, to - moffelen - drying - drogen van thermohardende laksoorten (die niet luchtdrogend zijn) bij 130-140 graden C, moffelen - - paint film - moffellak - harden, to - moffelen bakelite - bakeliet(en), kunsthars, philite - terminal cap - bougiedop (van bakeliet/kunsthars) - washer - kunstharsring baking - moffelen - enamel - moffellak - - paint - moffellak - soda - soda (om als oplossing in warm water te gebruiken om gecor- rodeerde accupolen schoon te maken) balance, to - in evenwicht blijven/brengen/houden/staan, schommelen, slingeren, (uit)balanceren - - balans, evenwicht, geluidsverdeling (over luidsprekers), weeg- schaal - beam - balansarm - control knob - balansregelknop van geluidsapparatuur - dynamically, to - dynamisch uitbalanceren balance (BAL) fade knob - zie BAL fade knob Balance knob - radioknop om balans tussen linker en rechter luid- spreker(s) te regelen balancer - balanceerapparaat, vliegwiel balance shaft - balansas - - gear - balansastandwiel - spring - voorontstekingsregelveer - statically, to - statisch uitbalanceren - weight - balanceerloodje, balanceergewicht, contragewicht, tegen- gewicht balancing shaft - balansas - weight - zie balance weight bald tyre - gladde/versleten buitenband baler - plet-inrichting voor verwerking van autowrakken BAL (balance) fade knob - radioknop om balans tussen linker en rechter luidspreker te regelen ball - bal, bol, kogel(gewricht) - -and-nut steering - kogelkringloopbesturing, kogelmoerbesturing - -and-socket joint - bolgewricht, kogelgewricht, kogelscharnier ballast resistor - voorschakelweerstand - tractor - ballasttrekker ball bearing - kogellager - cage - kogelhouder, kogel(lager)kooi - check housing - kogelventiel - coupling - kogelkoppeling - - of towing bracket - kogel van trekhaak - cup - kogelkom, kogelschaal, kogelzitting, lagercup - - stop - kogelzittingaanslag - end - kogelvormig einde - gear shift - schakelhendel scharnierend op een kogel - hammer - bankhamer, bolhamer - head - schakelpookknop - - bolt - kogelbout - headed bolt - kogelbout, schroef met halfronde kop - joint - fuseekogel, kogelgewricht, kogelscharnier, kogelverbinding, stuurkogel - - bearing - kogelgewrichtlager, stuurkogellager - - rotation condition - draaiconditie van kogelgewricht - - stud - tapeindkogel (van stabilisatorstang) - - vertical play - verticale speling van kogelgewricht - nut - kogel(blok)moer (van kogelkringloopstuurinrichting) balloon tire (A) - ballonband balloon tyre - ballonband ball-peen hammer - (Engelse) bankhamer, bolhamer - pillar - kogelbout (van stuurinrichting) - pin - kogelbout - race - kogeldraaikrand, kogel(loop)ring van kogellager - recirculating gear - kogelkringloopbesturing - retainer - kogelhouder, kogelkooi - retaining valve - kogelterugslagklep - seat - (stuur)kogelzitting - seating - kogelzitting - set plate - kogelbeugeltje, kogelborgplaat, kogelplaatje (bv. in lichtschakelaar), kogelstelplaat - shield - dichte kant (van lager), kogelbescherming (van lager) - socket - kogelgewricht - stud - halve kogeltap (van spoorstangeind), stuurkogel - - (A) - schroef met halfronde kop - stud seat - kogeleindzitting - thrust - kogeldruk - - bearing - kogeldruklager - track - kogelloopbaan - up, to - opbollen - valve - kogelklep, kogelventiel banana plug - banaanstekker band - (frequentie)band, golflengte (radio), klemband, schakelring (op bv. lichtschakelaar), strip, strook - brake - bandrem bang open the throttle, to - het gaspedaal snel en helemaal intrappen banjo - banjo(huis) - axle - banjo-type achteras - bolt - banjobout - type axle housing - banjo-type achterashuis - -union - banjosluiting, banjoverbinding bank - batterij, blok (cilinders), cilinderbank (van V-motor), cilinder- rij (van V-motor), groep - angle - blokhoek, hoek van twee cilinderrijen van V-motor - cover - afdekplaat van cilinderkoppen, cilinderkopafdekplaat banking - zijdelingse hellingshoek van bochten in kombaancircuits bank of cilinders - cilinderblok - stand - verplaatsbare lampenset (in spuitcabine) bar - bar (eenheid van druk), drijver, slagboom, staaf, stang, steun - aerial - staafantenne bare engine - kale motor (zonder aggregaten) - flame - open vuur barely - nauwelijks bare metal - blank metaal - wire - blanke draad (zonder isolatie) barium sulfate - bariumsulfaat (fillerpigment in lak) barrel - cilinder, huls, mengbuis van carburateur, vat (maat van aard- olie), venturikamer, zuigbuis (van carburateur), zuigermantel - roller bearing - tonnenlager - spanner - pijpsleutel - -type spring - tonvormige schroefveer - wrench (A) - pijpsleutel barrier - afscheiding, overwegboom, slagboom, spoorboom bar spring - torsiestaaf (van torsievering) baryta - bariumhydroxyde (fillerpigment in lak) base - basis, bodem, grondvlak, loopvlakrubber (van buitenband), onderste gedeelte, onderzijde, steunplaat, tandvoet, velgbed, voet(stuk) - coat - grondlaag - engine - basismotor, eenvoudigste uitvoering van een motorserie, standaardmotor - gasket - cilinderbuspakking, cilindervoetpakking - level adjusting bolt - stelschroef - metal - basismetaal, plaatdeel - model - basismodel, instapmodel (van automerk) - number - neutralisatiewaarde - of rim - velgbodem - plate - fundatieplaat, grondplaat, grondtafel, voetplaat basic - behorend tot basis, fundamenteel, grondbeginsel, hoofd, standaard - adjustment - basisafstelling basically - fundamenteel, in principe Basic Automotive Transport Unit (BATU) - zie BATU basic chrome lead acetate - basis chroomlood azijnzuurzout (anticorrosiepigment in lak) - circuit - basisschakeling - data - basisgegevens, belangrijkste gegevens - engine - zie base engine - full-load injection volume - basis vollast inspuithoeveelheid (inspuit¬pomp) - lead chrome aluminium - basis loodchroomaluminium (anticorrosiepigment in lak) - material - grondstof, ruw materiaal - model - basismodel, instapmodel - position - uitgangspositie, uitgangsstand Basic Transport Vehicle (BTV) (A) - zie BTV basic type - basistype Basic Utility Vehicle (BUV, B.U.V.) (JE) - zie BUV basis - basis, fundament, grondvlak - check - standaardcontrole basket-type oil strainer - oliekorfzeef bass knob - radioknop om evenwichtige weergave van linker en rechter luidspreker(s) te verkrijgen bass sound - lage toon bass treb knob - radioknop voor regeling van hoge en lage tonen bastard file - bastaardvijl bath lubrication - spatsmering battered - gedeukt, gehavend battery - accu, batterij - acid - accuvloeistof, accuzuur, elektrolyt - - level - accuvloeistofniveau, accuzuurniveau, elektrolytniveau - bearer - accudrager - box - accubak - cable - accukabel - - terminal - accupool - capacity - accucapaciteit, accuvermogen - carrier - accudrager, accuhouder - carrying strap - accudraagband - casing - accubak - cell - accucel - - filler plug - vuldop van accucel - - jar - accucel - - separator - accucelscheidingswand - - tester - accuceltester - charge condition indicator - laadstroomcontrole-instrument - charge control light - laadstroomcontrolelampje - charger - acculaadapparaat, acculader, gelijkrichter - charging control light - laadstroomcontrolelampje - clamp - accubevestigingsbeugel, accuhouder, accuklembeugel - condition - (laad)toestand van accu - connector - verbindingsstrip (tussen twee accucellen) - container - accubak - cover - accudeksel - cut-off (BCO) - hoofd(stroom)schakelaar - discharge - accu-ontlading - earthing cable - massakabel van accu - earth strap - massastrip van accu - - terminal - minpool van accu - element - accucel - fluid - accuvloeistof, accuzuur, elektrolyt - - level - accuvloeistofniveau - ground strap (A) - massakabel van accu - - terminal (A) - minpool van accu - housing - accubak - isolator switch - hoofd(stroom)schakelaar - jar - accubak - jump cable - hulpstartkabel - lead - accukabel - load tester - accuconditiemeter, accutester - location - plaats van accu - main switch - hoofd(stroom)schakelaar - negative terminal - minpool van accu - plug - accuvuldop - - ventilation hole - ventilatiegaatje in accuvuldop - pole - accupool - positive terminal - pluspool van accu - post - accupool - quick charger - accusnellader - specific gravity - soortelijke massa van elektrolyt - - - gauge - zuurweger (voor accu) - terminal - accupool - - clamp - accupoolklem - - post - accupool - - - clamp - accupoolklem - - puller - accuklemtrekker - tester - accutester - traction - aandrijving d.m.v. accu's, accu-aandrijving - tray - accudrager, bak om accu in te plaatsen - vehicle - door accu's aangedreven voertuig - vent cap - ventilerende accudop - - plug - ventilerende accudop - voltage - accuspanning BATU (Basic Automotive Transport Unit) - prototype van kleine truck ont- wikkeld voor o.a. Indonesië en Egypte (Volvo, Helmond, '73) baulk ring - sper-ring (van spersynchronisatie), synchromeshring (in ver- snellingsbak) bauxite - bauxiet bay (A) - motorruimte, werkplek bayonet cap - lampvoet met bajonetsluiting - catch - bajonetsluiting - coupling - bajonetkoppeling, bajonetsluiting - lampholder - bajonetfitting - socket - bajonetfitting (van gloeilamp), bajonetsluiting BBDC (before bottom dead center) (A) - vóór het onderste dode punt (o.d.p., ODP, O.D.P.) BBDC (before bottom dead centre) - zie BBDC (A) BCC (Body-Centered Cubic) - lichtmetaal dat op compacte wijze een grote hoeveelheid waterstof kan opslaan en dat deze waterstof gemakkelijk opneemt en weer afgeeft;dankzij de structuur van het lichtmetaal kan elke molecuul 2 waterstofatomen opnemen waardoor de absorptie van waterstof wordt verdubbeld t.o.v. conventionele systemen en materia- len bij brandstofcellen die accu's vervangen * B.C.D.D. (Boost Controlled Deceleration Device)-?zie archief CR Nissan WH: regelsysteem voor druk in inlaatspruitstuk bij gesloten gasklep van turbomotoren (zie ook boost-controlled...) BCO (battery cut-off) - hoofd(stroom)schakelaar BDC (bottom dead center) (A) - o.d.p., ODP, O.D.P. (onderste dode punt) BDC (bottom dead centre) - zie BDC (A) b.d.c. (bottom dead centre) - o.d.p. (onderste dode punt) beacon lamp - zwaailicht bead - bekleedsel, felsrand, hiel (van buitenband), kraal (in lak), las- naad, lasrups, ril, velgrand - base - hiel van autoband - core - hieldraad, hielkern (van buitenband) - creeping - bewegingen van buitenband t.o.v. velg - cutaway shape - vorm van lasdoorsnede - heel - hielrug (van buitenband) beading - hiel, kraal, wegkralen (van lak) beadlock tire (A) - rubber van buitenband is aan velgranden geschroefd wat nuttig is als met ultralage spanning gebaggerd wordt (bv. op Hummer) bead ply - koordlaag (van buitenband) beads (JE) - groeven/inkepingen in chassis langsliggers aan voor- en ach- terzijde die als kreukelzone werken bead shape - lasvorm - surface shape - lasvorm - toe - hiel (van buitenband) - water - waterdruppelvorming (op goed in de was gezette autolak) - width - lasbreedte - wire - hieldraad, hielkern (van buitenband) beam - arm, draagbalk (van chassis), (licht)bundel, ligger (van chassis) - aim - koplampafstelling be a matched set, to - samen een set vormen beam axle - starre as - - end - asvuist - frame - balkenchassis - lifter - bovenleidingwagen - of light - lichtbundel, lichtstraal - - rays - stralenbundel - setter - koplampafstelapparaat bear, to - dragen, ondersteunen bearer - (draag)balk, drager bearing - lager(schaal), steunpunt - adjustment - lagerafstelling - area - lagerdraagvlak - ball - kogel van kogellager - bracket - lagerschild, lagersteun, lagerstoel - brass - lagerschaal - bush - lagerbus, lagerschaal - - seat - lagerbuszitting - cage - lagerkooi - cap - lagerdeksel, lagerkap - capacity - draagcapaciteit, draagvermogen - carrier - lagerbok, lagersteun, lagerstoel - case - lagerhouder, lagerhuis - casing - lagerhuis - center wall thichness (A) - lagerschaaldikte - claw - lagerschaallip, lagerschaalnok - clearance - lagerspeling - cone - lagerconus, lagerkegel - cover - lagerdeksel, lagerkap - cup - lagercup, lagerloopring, lagerschotel - dimension - lagerafmeting - direction - montagerichting van lager - distance - afstand tussen twee aslagers - extractor - lagertrekker (ger.) - grease - lagervet - halfliner - lagerschaal - halfshell - halve lagerschaal van glijlager - - locating lip - lagerschaalnok - housing - lagerdeksel, lagerhuis - inner race - binnenring van kogellager - load - lagerbelasting - lock bolt - blokkeerbout van lager, lagerblokkeerbout - - plate - lagerborgplaat - lubricated for live - zelfsmerend lager - lubrication - lagersmering - metal - lagermetaal - needle - naald (van naaldlager) - outer race - buitenring van kogellager - packing - lagerafdichting - pillow - lagerschaal - play axial direction - axiale lagerspeling - - retainer - (lager)borgplaat, lagerhouder, lagerplaat, plaat voor lager - pre-load - lagervoorspanning - puller - lagertrekker (ger.) - race - kogellagerring, lager(loop)ring - remover - lagertrekker - retainer - lagerhouder, lagerhuis, lagerplaat - roller - draagrol, lagernaald, lagerrol - shell - complete lagerschaal van glijlager - - locating lip - lagerschaalnok - sleeve - lagerbus - spacer - afstandsbus (voor lager), samendrukbare bus (op pignon- as), spanbus (differentieel) - support - lagersteun, lagerstoel - surface - lagerdraagvlak, lagerloopvlak - tang (A) - lagerschaalnok beat, to - deuk uitkloppen - - geluidstrilling, slag beater (A) - hot rod die nog niet af is (en misschien nooit af komt) en waarschijnlijk slechts een primerlaag als lak heeft maar waarin desondanks regelmatig wordt gereden Beauty Contest (A) - schoonheidswedstrijd (voor mooie vrachtwagens) become immeshed, to - verspringen (van distributietandriem) - loose, to - losgaan, loslopen, losraken, speling krijgen bed, to - inlopen, zich zetten - - drager, fundatie, onderlaag (van een weg), ondersteuning - clearance - bodemvrijheid, grondspeling bedding down - laten inlopen (bv. remvoering) - -in proces - inloopproces - in rubber cushions - ophanging in rubber bed in , to - inbedden - liner - plastic/polyester bekleding/voering in open laadbak van pick-up be due to, to - liggen aan beefed up Jeep (samentrekking is Beep) - zie "Beep" beep - geluidssignaal, pieptoon (radio) "Beep" (is samentrekking van beefed up Jeep) (A) - Dodge legertruck, type TW 214, 3/4 tonner (1942 - '45) be flush with, to - gelijk liggen met (bv. keerring met rand van huis) before - alvorens, voor (niet achter), voordat - bottom dead center (A) - zie BBDC (A) - - - centre (BBDC) - zie BBDC (A) - top dead center (BTDC) (A) - zie BTDC (A) - - - centre (BTDC) - zie BTDC (A) be in line, to - in á‚áá‚án lijn liggen - - need for repair, to - is noodzakelijk om te repareren - integral, to - één geheel vormen Belgian block road - "Belgische keienweg", kinderkoppenweg, weg bestraat met Belgische keien, weg geplaveid met kasseien behavior (A) - gedrag, wegligging behaviour - gedrag, wegligging bell crank - haakse hefboom/hendel, hevel, kniestuk, tuimelaar
bell crank - haakse hefboom/hendel, hevel, kniestuk, tuimelaar - - - bracket - kniehefboomsteun - - - lever - haakse hefboom, hevel, kniehefboom, (haakse) tuimelaar - - - stopper screw - aanslagschroef van kniehefboom (van rem) - housing - differentieelhuis, koppelingshuis bellows - balg - air spring - balg van luchtveer - seal - beschermbalg, rubber afsluithoes - thermostat - balgthermostaat belly-brace - booromslag - tank - extra brandstoftank (onder vrachtwagen of aanhanger) below - aan de onderzijde, beneden, omlaag, onder belt, to - de veiligheidsgordel omdoen - - (aandrijf)riem, gordel (van buitenband), snaar (cassettespeler), veiligheidsgordel, V-riem - anchorage - verankering van veiligheidsgordel - buckle - sluiting van veiligheidsgordel - buzzer - zoemer (waarschuwing dat veiligheidsgordel niet is omge- daan) - cleaner - riemontvetter - cover - distributiedeksel - deflection - mate van doorbuiging van V-riem - drive - bandaandrijving, snaaraandrijving, (V-)riemaandrijving belted bias ply (A) - gordelband - tire (A) - gordelband, radiaalband - tyre - gordelband, radiaalband belt gear - riemoverbrenging - guide - riemgeleider - line - lijn langs onderkant van ruiten, taillelijn van carrosserie - molding (A) - beschermlijst/sierlijst aan zijkant van carrosserie - moulding - zie belt molding (A) - pre-load system - voorspaninrichting van veiligheidsgordel - pulley - (riem)poelie, riemschijf - retractor gear - oprolmechanisme van veiligheidsgordel - sander - bandschuurmachine - slip - riemslip, slippen van riem - strap - band van veiligheidsgordel - strip - sierlijst ter hoogte van carrosserietaillelijn - tension - riemspanning - - cable - riemspanningskabel - tensioner - riemspaninrichting, riemspanner - tension gage (A) - riemspanningsmeter - - gauge - riemspanningsmeter - - - cable - riemspanningsmeterkabel, verlengkabel van riemspanningsmeter - tightener - riemspanner - transmission - riemoverbrenging - wear - riemslijtage - webbing - band van veiligheidsgordel bench - testbank, werkbank, zitbank - drill - tafelboormachine - drilling machine - tafelboormachine - grinding machine - tafelslijpmachine, werkbankslijpmachine - hammer - bankhamer - press - werkbankpers - screw - bankschroef - seat - (zit)bank - testing - test doen op testbank - vice - bankschroef - vise (A) - bankschroef bend, to - (door)buigen, knikken, krombuigen, krommaken, ombuigen, (uit)deuken, verbuigen - - afwijking van recht (drijfstang), bocht(stuk), buiging, elleboog, kniestuk, knik, wegkromming bender - buigtang, uitdeukapparaat bending - doorbuigen, (door)buiging, kromming, ombuiging, (ver)buigen, verbuiging, vervorming - deflection - doorbuiging - force - buigkracht - load - buigbelasting, buiglast - moment - buiging, buig(ings)moment - pliers - buigtang (met platte bek) - power - buigkracht - radius - bochtstraal, buig(ings)straal - strength - buigkracht, buigsterkte, buigvastheid, buigweerstand bendix-drive - bendixaandrijving (van startmotor), bendixkoppeling - screw - bendixbout Bendix-Weiss joint - Bendix-Weiss kruiskoppeling bend straight, to - rechtbuigen bend test - buigproef, buigtest be not in line, to - niet in één lijn liggen bent - gebogen, geknikt, ingedeukt, ingedrukt, knik, krom, omgebogen, verbogen - spanner - steeksleutel met gebogen steel - wire - stuk lasdraad - wrench (A) - steeksleutel met gebogen steel benzene - benzeen, benzol benzine - benzine benzol (A) - benzeen, benzol benzole (benzene) - benzol (benzeen) (oplosmiddel in lak) be on, to - aanstaan, ingeschakeld zijn berth - slaapplaats (in vrachtwagen) be snug, to - aanzitten, tegen elkaar aan zitten best station memory (BSM) button - zie BSM button bevel, to - afkanten, afschuinen, schuin aflopen, schuin afwerken bevel - afgeschuinde kant, afschuining, schuine kant/rand, schuinte - coupling - conuskoppeling - drive pinion - conisch aandrijftandwiel - gear - conische aandrijving, conisch(e) tandwiel(overbrenging), haakse tandwieloverbrenging, kegelwiel, tandwiel met schuine tanden - - differential - differentieel met conische tandwielen - - housing - hulpstuurhuis - gearing - overbrenging met conische tandwielen - gear-to-pinion back lash - tandflankspeling tussen kroon- en pignonwiel - - wheel - conisch tandwiel, kegelvormig tandwiel, kroonwiel, planeettandwiel bevelled end - platte kant - side - afgeschuinde kant/zijde, uitgedraaide kant bevel pinion - pignon - wheel - conisch tandwiel, pignon be within specification, to - aan de specificatie voldoen, binnen de grenzen liggen bezel - gegroefde ring, rand, scherpe kant van beitel, sierring (van koplamp) bhp (brake horsepower) (A) - effectief remvermogen (epk), rempaarde- kracht (rem pk), remvermogen 150 bhp (A) - 150 rem pk b.h.p. (brake horsepower) - zie bhp (A) BHP (brake horsepower) - zie bhp (A) bias - diagonaal(band), dwars, schuine richting, schuin(te), voorspanning - belted - diagonaalgordelband - - tire (A) - diagonaalband - - tyre - diagonaalband - ply (A) - diagonaal(weefsel)band - - tire (A) - diagonaalband - - tyre - diagonaalband - tire (A) - diagonaalband bi-axial - twee-assig - -colored (A) - in twee kleuren - -coloured - in twee kleuren bicycle - fiets, rijwiel Bi-drive Recreational Altering Transporter (BRAT) (JE) - zie BRAT bi-fuel - techniek waardoor een benzinemotor op aardgas of benzine (en andersom) is om te schakelen bi-fuel system - dubbel brandstofsysteem, omschakelbaar brandstofsysteem van benzine op gas en andersom big block (A) - grote Amerikaande V8-motor met een cilinderinhoud van * 6500 tot ca. 7500 cm tot de derde - - engine (A) - Amerikaanse automotor met grote cilinderinhoud big end - drijfstangvoet big-end bearing - (groot) drijfstanglager - - - - halfshell - drijfstanglagerschaal - - - - shell - drijfstanglagerschaal - - - bolt - drijfstanglagerkapbout big end cap - drijfstanglagerkap - 'n' littles (A) - grote (hoge) achterbanden en kleine voorbanden bike (A) - fiets, rijwiel bi-level (B/L) (A) - zie B/L - - - position - verwarmingsstand waarbij hoofd en voeten worden verwarmd bimetal - bimetaal, bimetalen, bestaande uit twee metalen bi-metal engine - gietijzeren motorblok met lichtmetalen cilinderkop bimetallic circuit breaker - bimetalen onderbreker - leaf spring - bimetalen bladveert(je) - shoe brake drum - bimetalen remtrommel - strip - bimetalen strip, strook bimetaal Bimetal Vacuum Switching Valve (BVSV) (JE) - zie BVSV "Bimmer" (A) - BMW auto bin - bak(je) (in magazijnstelling), laadruim, magazijnbak, materiaalbak bind, to - (vast)binden, (vast)klemmen, vastlopen, vastvreten binder - beugel, bindmiddel, verharder (in lak) binding - binding, blijven hangen, gebogen, klemmen, niet soepel bewegen/ draaien, plakken, verbogen, vertraging, weerstand binding agent - bindmiddel bipolar - dubbelpolig, tweepolig bird droppings - uitwerpselen van vogels, vogelpoep Birfield-Rzeppa joint - Birfield-Rzeppa kruiskoppeling bit-brace - booromslag, boortol bituminous carpet - asfaltdeklaag, geasfalteerd wegdek - road - asfaltweg, bitumenweg - (tar) paint - bitumenachtige laklaag BL (British Leyland) - Engels automerk B/L (bi-level) (A) - boven en onder (verwarmen/ventileren) op twee niveaus black - zwart - box - boordcomputer, elektronische rekeneenheid - cotton - zwarte vette modder op de route van de Camel Trophy - ice - gladheid (van een weg), ijzel - lead - grafiet, zwartlood (kleurpigment in lak) black-out head lamps - verduisterde koplampen Black Panel Dashboard - dashboard waarvan 's avonds de verlichting van een instrument alleen brandt als de bestuurder geá‹ánformeerd moet worden (Saab 900 S 2.3i '94) black sludge - teer, teerachtige zwarte aanslag (in motor), teerachtige zwarte substantie (in motorolie), zwarte drab in motorolie blacksmith's shop - smederij black wall - buitenband zonder wit zijvlak blade - blad (van mes), bled (van schroevedraaier), kling, lemmet, lip, schoep, schot(je) (van brandstofopvoerpomp) - connector - messtekker - snow-plow (A) - sneeuwploeg - terminal - messtekker, platte stekker blank - blank, leeg, onafgewerkt materiaal, te bewerken materiaal - portion on tape - pauze op bandje (van cassette) blast, to - zandstralen - furnace - hoogoven bleach - bleekmiddel bleed, to - aftappen, ontluchten - air, to - ontluchten - - - remlucht bleeder - ontluchtingsinrichting, ontluchtingsnippel, ontluchtingsstop - cap - dopje op ontluchtingsnippel - hole - ontluchtingsgat - plug - ontluchtingsnippel, ontluchtingsplug, ontluchtingsstop - screw - ontluchtingsnippel, ontluchtingsschroef - valve - ontluchtingsklep bleed hole - ontluchtingsboring, ontluchtingsgat bleeding - doorbloeden (van lak), doorslaan (van lak), ontluchting - pipe - ontluchtingsleiding, ontluchtingspijpje - plug - ontluchtingsplug, ontluchtingsstop - screw - ontluchtingsnippel, ontluchtingsschroef bleed nipple - ontluchtingsnippel - tube - ontluchtingsslang, ontluchtingspijpje - valve - ontluchtingsklep BLEM (blemish) - buitenband met schoonheidsfout welke gelijke prestaties kan leveren als eerstekeusband maar kan moeilijker te balanceren zijn door aanwezigheid van grotere axiale of radiale afwijking blemish - oppervlaktedefect, vlek - (BLEM) - zie BLEM blemished metallic finish - vlekken in metalliclak blend, to - (ver)mengen - - mengsel, vermenging blending - mengbaar, mengen, (ver)menging, vloeiend verlopend - agent - mengstof blind, to - blinderen, verblinden, verduisteren - - hoes, jalouzie, ruitblindering, scherm - cable - bowdenkabel - cap - (borg)plug, stop - connection - loze aansluiting - corner - blinde hoek - cover - afdekplaatje - end cylinder - cilinder met vaste kop - nut - dopmoer - plug - afdichtplug, (afsluit)plug - rivet - blindklinknagel, popnagel blink, to - knipperen, oplichten (van controlelampje) - - knippering blinker - clignoteur, knipperlicht, richtingaanwijzer blinking - knipperend - pattern - knipperpatroon (van diagnosesysteem) blip the throttle, to - even hevig gasgeven, tussengas geven blister, to - (af)bladderen, (af)schilferen. opbollen, zwellen - - blaar op een normale gladde raceband, blaasje (in lak), blister (in lak), gietgal, zwelling blistering - (af)bladderen, blaasjesvorming (in lak), bladderend BLMC (British Leyland Motor Corporation) - Engelse autofabriek block, to - afsluiten, belemmeren, beperken, blokkeren, stremmen (ver- keer), versperren, verstoppen - - (wiel)blok, blokkeermiddel blockage - verstopping, verstopt zijn block boring machine (A) - cilinderboormachine - diagram - blokdiagram, overzicht blocked - afgesloten, geblokkeerd, gestremd, versperd, verstopt - brake - geblokkeerde rem - direction - sperrichting (van diode) blocking - afsluiting, blokkeren, blokkering, opstopping, stremming block joint - verbindingsblok (airco) - painting - gedeeltelijk spuiten van carrosseriedelen - pattern tire (A) - buitenband met blokprofiel - repainting - deelspuiten (met lak) - repair painting - deelspuiten (met lak), gedeeltelijk lakken - tire (A) - buitenband met blokprofiel - tyre - buitenband met blokprofiel - your vision, to - het (uit)zicht belemmeren/beperken bloom - fluorescentie, weerschijn blotch - blaar op loopvlak van buitenband blow, to - aanjagen, blazen, doorbranden, doorslaan (van zekering), door- smelten, slaan (met hamer) blow - klap (van hamer), rukwind, slag, stoot, windvlaag blowable fuse - wegsmeltbare veiligheid blow-back - terugslag in carburateur blow-by, to - blazen van gassen langs zuigerveren, carterdamp, doorblazen (lekgassen uit verbrandingsruimte via zuiger) blowby (A) - doorblaasgas blow-by gas (HC) - langsblazen van gas, carterdamp (HC), cartergas, doorblaasgas blower - aanjager, blaasapparaat, compressor, spoelpomp, ventilator, waaier - casing - ventilatorhuis - dial - draaiknop van aanjager - fan - aanjager, ventilator - impeller - schoepenrotor - motor - aanjagermotor, ventilatormotor - nozzle - aanjagermondstuk, luchttoevoeropening - position - stand van aanjagerknop - pulley - ventilatorpoelie - pump - compressor blow hole - gietfout, gietgal, gietgat, lasgat blowlamp - lasbrander, soldeerlamp blown - defect (koppeling/motor), doorgebrand (zekering), lek (band), voorzien van compressor (motor) - engine - motor met compressor, opgeblazen/stukgedraaide motor - fuse - doorgebrande/doorgeslagen zekering - head gasket - doorgeslagen cilinderkoppakking blow off, to - afblazen, laten verdampen (verdunner in lak) - - valve - afblaasklep - out, to - buiten bedrijf stellen, doorbranden, doorslaan (van zekering), naar buiten spuiten, ophouden te werken, springen (van band), uitvallen blow-out - eruptie van gas of olie (uit een zojuist aangeboord reser- voir), gat, klapband, lek, scheur, smelten (doorslaan van zekering) - - - tire (A) - klapband - - - tyre - klapband - pipe for welding - lasbrander blowpipe proof - onderzoek met blaaspijp blow the horn, to - claxonneren, toeteren - through, to - doorblazen blowtorch - lasbrander, soldeerlamp blow up, to - doen ontploffen, exploderen, opblazen blow-up - vergroting (van gedeelte van tekening), stukgedraaide motor blue - blauw - brittleness - blauwbreukigheid blued steel - blauwstaal "blue flame brittleness" - "blauwe vlambrosheid" blue green - blauwgroen, turkoois - light - zwaailicht blueprint - blauwdruk bluepurple - blauw purper blue-tinted glass - blauw getinte ruit bluish violet - blauwachtig violet blunt - bot (niet scherp), niet puntig, onscherp, stomp blush, to - waasvorming vertonen (in lak) BMC (British Motor Corporation) - Engelse autofabriek - (Bulk Moulding Compound) - stroperige hars waarin fijnverdeelde ve- zels worden geá‹ánjecteerd in een te verwarmen mal die voor fa- bricage van carrosseriedelen wordt gebruikt BMEP (brake mean effective pressure) - gemiddelde effectieve druk (Pe) b.m.e.p. (brake mean effective pressure) - zie BMEP board computer - boordcomputer boarding door - instapdeur (van autobus) board truck - vrachtwagen met open laadbak boat trailer - aanhanger om boot te vervoeren, boottrailer bob weight - balanceergewicht, centrifugaalgewicht, contragewicht body - carrosserie, dekkend vermogen (van lak), huis, lichaam, laadbak, laadruimte, trekker (ger.) - (A) - buitendiameter van borend gedeelte van boor, huis - and frame repair equipment - richtbanken en richtapparatuur - beating - klopgeluiden van carrosserie - booming noise (JE) - dreungeluiden van carrosserie - bottom - wagenbodem, wagenvloer - - panel - vloerpaneel (van autobus/vrachtwagen) - builder - carrosseriebouwer, carrosseriefabrikant, carrosseriemaker, carrossier, koetswerkfabrikant - cavity - holle ruimte in carrosserie Body-Centered Cubic (BCC) - zie BCC body chisel - carrosseriebeitel - clearance - huisspeling (de speling tussen aangedreven rotor en pomphuis van oliepomp) - coating - beschermlaag van carrosserie tegen roest en steenslag - color (A) - carrosseriekleur, reflectiekleur van carrosserie - colour - carrosseriekleur - - code - carrosseriekleurcode - component - onderdeel van carrosserie - conversion kit - carrosserie-ombouwset - deadener - geluiddempend materiaal op carrosserie - electrical system - elektrisch systeem van carrosserie - exterior - buitenzijde van carrosserie - - panel - buitenpaneel van carrosserie - file - carrosserievijl - filler - bodyfiller (plamuur) - fittings - carrosserie-artikelen, carrosserie-onderdelen - frame - draagbalken van zelfdragende carrosserie, geraamte van carrosserie - ground - massa - inside dimensions - inwendige afmetingen van carrosserie/laadruimte - - height - laadhoogte - - length - laadlengte - - width - laadbreedte tussen wielkuipen - integral with frame - zelfdragende carrosserie - interior - binnenzijde van carrosserie - length - opbouwlengte (van vrachtwagen) - line repair - herstellen van plaatdeelranden Bodylock Restraint System - systeem dat bij een aanrijding een sensor laat werken die een voorgespannen veer loslaat en aan een kabel trekt om uw veiligheidsgordel strak te trekken en voorkomt dat uw hoofd het stuurwiel raakt en zorgt dat u niet onder uw vei- ligheidsgordel doorschuift; de procedure duurt niet langer dan 22 milliseconden body lower back panel - achtertussenpaneel - - - - lower - achtertussenpaneel onder, onderste lage achterpaneel - - - - upper - achtertussenpaneel boven, bovenste lage achterpaneel - man - schadehersteller - member -draagbalk van carrosserie - molding (A) - beschermingsstrip, carrosserielijst, sierlijst - moulding - zie body molding (A) - of a screw - hart van een schroef - - carburettor - carburateurhuis - outside moulding (JE) - daklijst - part - carrosseriedeel, plaatwerk - parts manufactured by outside suppliers - carrosseriedelen gefabriceerd door toeleveranciers, door derden gefabriceerde carrosseriedelen - pitch - stampen van carrosserie - platform - bodemgroep van carrosserie - plies - karkas (van buitenband) - press line - lichtlijn van carrosserie - primer - grondlak voor carrosserie - puller - carrosserietrekker (uitdeukger.) - repair - carrosserieherstelwerkzaamheid, carrosseriereparatie - - industry (JE) - schadeherstelbedrijf, schadeherstellers - repairman - carrosseriehersteller, schadehersteller - restoration - carrosserieherstelling - -roll - rollen om lengte-as van een voertuig in snelle bocht - seal - afdichtring (rembekrachtiger) - seam - naad tussen carrosseriepanelen - sealer - afdichtkit, (carrosserie)kit - shake - schudden van carrosserie - shape - carrosserietype, carrosserievorm - shell - kale carrosserie - shop exhaust dust (A) - afzuigrooster van plaatwerkerij - - lift (A) - brug voor carrosseriewerkplaats - side hinge bolt - scharnierbout aan carrosseriezijde - - molding (A) - sierlijst aan zijkant - - strut rod - trekstang aan carrosseriezijde - style code - carrosserievormcode - tilt - overhellen van carrosserie in bocht - type - carrosserietype, carrosserie-uitvoering, carrosserievorm - ventilation - ventilatie van carrosserie - weight - carrosseriegewicht - with bolt - trekkerblok met bout (ger.) - - separate frame - carrosserie met apart chassis - work - carrosserie, koetswerk, plaatwerk - workshop - plaatwerkerij bogey - aanhanger voor boomtransport, draaibaar onderstel, draaiend wielstel, draaistel, wielstel met meer dan één as bogie - zie bogey - lift - asstel met ophefbare as boil, to - koken boiling - kokend - point (b.p.) - kookpunt - temperature - kooktemperatuur bolt, to - bevestigen met bouten, vastschroeven, vastzetten - - bout - (10 mm diameter, 1,25 pitch, 50 mm length) (JE) - bout M 10 x 1,25 x 50Þ boltage (is Japanse uitspraak van het Engelse woord voltage) - spanning, voltage - dag-a-dag-a-dag (is Japanse uitspraak van voltage regulator) - spanningsregelaar bolt anchor of field frame - veldankerbout van startmotorhuis - body - boutkern, boutschacht, boutsteel - cap - afdekplaat, afschermplaat voor bout(en), boutkap, plaat bij bout - chisel - ritsbeitel bolted joint - boutverbinding, verbinding met bouten - type fitting - wartel bolt head - boutkop - hole - bevestigingsgat, boutgat - on, to - met bouten bevestigen/monteren - - - part - aangeschroefd onderdeel, met bouten bevestigd onderdeel - protrusion - buiten moer uitstekend gedeelte van bout - tension portion diameter - boutschachtdiameter - thread - schroefdraad van bout - tip - uiteinde van bout - with washer - bout met ring bombsight (A) - embleem in de vorm van een bomvizier van bommenwerper (op Buick '48, 8 cil. in lijn)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z