Woordenboek - letter A 
ALB (Anti Lock Brake) - AntiBlokkeerremSysteem (Honda Accord) ALB (Ant1-Lock Brake) - antiblokkeerremsysteem op 4 wielen (Honda 'S3) alcohol - alcohol align, to - in één lijn brengen, in lijn brengen, richten, tegenover elkaar zetten, uitlijnen - the matchmarks, to - de merktekens in lijn zetten alignment - in één lijn brengen, richten, - equipment (A) - uitlijnapparaat - mark - merkteken alimentation - voeding aliphatic hydrocarbon type - alifatische koolwaterstof (oplosmiddel 1n lak) alkaline - alkaline alkalinity - alkaliteit alPvd resin - alkydhars all-aluminum quad-cam V-B (A) - V-8 motor, geheel v. aluminium met 4 bovenliggende nokkenassen all-independent suspension (A) - rondom onafhankel1jke vering - over the band - over de gehele golflengte (radio) All Purpose Vehicle (APV) (A) - minibus, -van, multifunctioneel voertulg (o.a. Chevrolet type Lumina APV met 3,1 l. V6 motor, Pontiac Trans Sport, Renault Espace , Toyota Previa), "ruimtevoertulg", voertulg voor alle doeleinden all-steel piston - stalen zulger - weather cabriolet - cabriolet met wegklapbear dak (is automodel) - weather tire - vierseizoenenband Allen wrench - inbussleutel (ger.), stiftsleutel (ger.) alleviate, to - matigen, opheffen (JE) allow, to - toelaten allowable - toegestaan - indicating error - toegestane afwijking (snelheidsmeter) allowance - speling alloy - alliage, legering - wheel (A) - 11chtmetalen wiel alloyed galvanized sheet metal - gelegeerd gagalvaniseerd plaatstaal ALR (Automatic Locking Retractor) - automatische oprolgordel (v. veiligheidsgordel) alter, to - veranderen, wijzigen alternate - afwisselend alternating current (A.C.) - wisselstroom alternative - alternatieve, andere mogel1jkheld alternator - wisselstroomdynamo - bracket - dynamobeugel, -steun - drive belt - aandrijfriem v. dynamo - regulator - spanningsregelaar aluminum (A) - aluminium - brazing metal (A) - aluminium soldeermateriaal - grease (A) - aluminiumvet - outside elements (A) - aluminium buitenbeplating - panel van (A) - gesloten vrachtwagen met aluminium wanden - powder (A) - aluminiumpoeder (kle although - hoewel altimeter - hoogtemeter altitude - hoogte alumini um ~rpigment in lak) AM includes LW, MW and SW - AM omvat lange golf, middengolf en korte golf (radio) AM station - middengolfstation (radio) A M ambient temperature - buitentemperataur, omgevings- - - sensor - buitenluchttemperatuursensor ambulance vehicle - ambulancewagen, ziekenwagen american wire gauge (A.W.G.) - meter voor Amerikaanse schroefdraad amidships (A) - in het midden amino alkyd - amino alkyd - - resin - amino alkydhars - resin - aminahars [thermohardende (synthetische) hars in lak] ammeter - amperemeter - with a current-measuring probe - amperemeter met amperemeettang ammonia - ammonia among - behorend bij, deel uitmakend v. amount (AMT.) - bedrag, hoeveelheid amp rating - stroomsterkte amperage - amperage, stroomsterkte - rating - stroomsterkte ampere - ampere (A) amperehour - ampere-uur (Ah) ample - ruim amplifier - luidspreker, omvormer, versterker - stabilizer relay - stabilisatie omvormer relais (airco) - unit - omvormer amplitude - amplitude, uitslag - modulation - amplitudemodulatie AMS (Autogas Management System) - Autogas Management Systeem (Vialle) AMT. (amount) - hoeveelheid amyl acetate - amylaceteat (oplosmiddel in lak) analog type - analoge uitvoering, klok- analyser - tester analysis - analyse anchor - anker anchorage - bevestiging, verankering - arm - bevestigingsarm - - swivel - kanteljuk - bolt - ankerbout - link - bevestigingsschakel - plate - ankerplast (v. trommelrem) - spring - ankerveer (tussen remschoenen), terugtrekveer - - point - bevestigingspunt (v. veil.g.) and so on (a.s.o.) - enzovoort(s) (enz.) anesthetic - bedwelmend (bv. afbijtmiddel voor lak) angle - hoek (meetkunde) - bar - hoekijzer - gauge - hoekmeter (carburateurger. om smoorklepopeningshoek te meten), mal(letje) (carburateurger.) - stand - gradenboogstandaard, -steun, hoekmeterstandaard - iron - hoekijzer angular - hoekig - cable socket - rechthoekig gebogen kabelschoen anionic ED painting [anodic (Elektro-Deposit) painting] - elektroforese lak - painting - anode dompelbad (lakprocedure waarbij voorwerp een postieve lading krijgt), anaforese dompelbad anneal, to - uitgloeien annealing - verwarmd metaal langzaam laten afkoelen om het bepaalde gewenste eigenschappen te geven, warmtebehandeling annular - ringvormig annulus - ringwiel, wiel met inwendige vertanding anode - anode anodic ED (Electro-Deposit) painting - elektroforese lak anodized aluminium - geanodiseerd aluminium ante chamber - voorkamer antenna - antenne - cord - antennekabel - feeder - antennedruad, -kabel - motor control relay - bedieningsrelais v. antennemotor - -related - samenhangend met antenne (bv. storing) - trimmer - antennetrimmer anthraquinone yellow - anthrachinon geel (kleurpigment in lak) anti-beading agent - antiweghaalmiddel (in lak) - bleeding sealer - antidoorbloedingssealer - burst safety lock - niet openspringend veiligheidsslot - chipping paint - antisteenslaglak - corrosion treatment - antiroestbehandeling - dazzle light - dimlicht - - mirror - antiverblindingsspiegel - - screen - zonneklep, -scherm - - switch - dimschakelaar - dive brake system - antiduikremsysteem - foam agent - antischuimmiddel - freeze - antivries - freeze hydrometer - antivriesmeter - mixture - antivriesmengsel - glare inside rear view mirror - antiverblindingsbinnenspiegel, binnenspiegel met antiverblindingsstand - knock - antiklopklopvastheid - - rating - octaangetal - lacerative windshield - antiverwondingsvoorruit - lock brake system - antiblokkeerremsysteem - - - - actuator - regeleenheid v. antiblokkeerremsysteem - - device - antiblokkeerinrichting Anti-Lock System - antiblokkeerremsysteem (AP/Lockheed, Engeland, in Fiat Uno Turbo '88) - oxidant - antioxydatiemiddel - pollution device - inrichting voor vermindering v. luchtvervuiling - rattle rubber - antiratelnubber - rattle spring - trillingsdempveer - roll bar (A) - stabilisatorstang - rust treatment - antiroestbehandeling - shrinkage sealer - antikrimpsealer (voor lak) - spatter compounds - antihechtmiddel (bij lassen) - squeal shim - antipiepplaatje (in schijfrem) - - spring - antipiepveertje (in schijfrem) - static - antistatisch - stretch agent - antirek toevoeging (in lak) - theft device - antidiefstalapparaat, -voorziening - thrust - antidruk, tegen- - yellowing - antivergeling (v. lak) - theft alarm - alarminstallatie tegen diefstal anvil - aambeeld - contact - onderbrekerhamer - point - onderbrekerpunt APAA (Automotive Parts & Accessories Association) show (A) - Automo- bielonderdelen en Accessoires Association tentoonstelling APC - [Saab 900 Turbo (motor kreeg APC, injectie, 16 kleppen en geregelde 3-weg katalysator)] aperture - boring, opening A.P.I. (American Petroleum Institute) (A) - normalisatiecommissie op het gebied v. de olieclassificaties A.P.I. (American Petroleum Institute) grade (A) - A.P.I. kwaliteit (v. olie) A.P.I. (American Petroleum Institute) gravity (A) - soortelijk gewicht in A.P.I. apitong load - hardhout (vloer in vrachtwagen) apparatus - apparaat, toestel appear, to - verschijnen appearance - uiterlijk, uitstraling (v. lak) appendice - aanhangsel, toevoegsel appliance - toestel ? applicable - desbetreffende, toepasbaar, v. toepassing op, - - zijnde area - v. toepassing zijnd gebied model - toegepast op model, v. toopassing op model application - toepassing applied - aangetrokken (parkeerrem) apply, to - aanbrengen, -trekken (parkeerrem), -vragen, toepassen, verwerken - battery voltage across terminals A and B, to - accuspanning op de aansluitingen A en B zetten, sluit accuspanning aan op aansluitingen A en B - for a patent, to - octrooi aanvragen - force, to - druk/kracht uitoefenen op - into, to - zetten op (bv. perslucht) - to, to - aanbrengen op, uitoefenen op - the brakes, to - remmen - vacuum to, to - vacuum zetten op appropriate - juiste, passend voor approx. (approximately) - benaderend, circa, ongeveer APS (Automatic Program Selection) knob - knop voor automatisch kiezen/opzoeken v. een nummer (cassettespeler) APV (All Purpose Vehicle)- multifunctioneel voertuig, zie All Purpose Vehicle aquasplaning - auto "drijft" op het op de weg liggende water en is tijdelijk onbestuurbaar, hydrodynamische druk onder de band welke zo hoog is dat de resulterende opwaartse kracht gelijk is asn de wielbelasting en de band drijft op het water waardoor auto tijdelijk onbestuurbear is, banden zonder vaste grip op wegdek glijden over een waterfilm, hydroplaning arc, to - overspringen (v. vonk) - boog - brazing - vlamboogsolderen - generation - genereren v. vlamboog - voltage - vlamboogspanning - welder - elektrisch lasappareat - welding - (vlambooglassen (is een vorm v. smeltlassen) ARC (Automatic Ride Control) - computergestuurd en elektronisch geregeld systeem dat de vering automatisch asn rijstijl en rijomstandigheden aanpast (o.a. Rolls Royce type Silver Spirit 2, Silver Spur 2, Corniche 3) area - gebied, gedeelte, oppervlakte, (werk)omgeving - application - geldig voor, v. toepassing op area of bearing - draagvlak ARI (Auto-Radio Information) - autoradio-informatie, verkeersinformatie (op radio) arm - arm? - ball joint - stuurkogel - bushing - draagarmbus, lager- - (-)rest - armleuning, -steun - rocker - tuimelaar armature - anker (startmotor) - coil - anker (startmotor), -spoel - core - ankerkern, weekijzeren kern - shaft - ankeras (startmotor) armour - pantsering - material - pantsermateriaal - spindle - ankeras - winding - ankerwikkeling armoured car - gepantserde auto, pantserwagen armrest panel base upper - bovenzijde v. armsteun aromatic - aromatisch - compound hydrocarbon type - aromatische samengestelde koolwaterstof (oplosmiddel in lak) - hydrocarbon - aromatische koolwaterstof arrange in order, to - in de goede volgorde leggen/plaatsen, op volgorde houden arrangement - opstelling arrow - pijl ARS (Automatic Recirculation System) - systeem bestaande uit een sensor achter de grille welke sterke luchtverontreiniging meet en automatisch het compartiment v. de auto afsluit v. de aangezogen buitenlucht (BMW 350i '91) articulated coach - gelede busuitvoering artificial - kunstmatig AS (Acrylonitrile Styrene resin) - acrylonitril styreen kunststof AS (Air Suction) (JE) - luchtaanzuiging A/S (Air Suction) (JE) - luchtaanzuiging as necessary - indien nodig, waar -, zoals - - shown - zoals aangegeven ASB (Antiskid Bendix) - antiblokkeerremsysteem (Peugeot) asbestos - asbest ASBS (Anti-Slip Brake System) - antiblokkeerremsysteem (Mitsubishi '82) ASC (Adaptive Suspension Control) - dubbelwandige demper m. 2 elektromagnetische kleppen aan buitenkant v. demper (Armstrong) ASC (Automatic Skid Control) automatische antislipregeling ASC (Automatic Stability Control) (A) - automatische stabiliteitsregeling ASC (Automatic Suspension Control) - automatische schokdemperregeling (ontworpen door Boge, gemonteerd op Lancia Dedra) ascend, to - omhoog gaan ascertain, to - onderzoeken ash - as (v. sigaar) - receiver - asbakje - receptacle - asbakje, schuifplaat v. asbakje - tray - asbakje ASI [American Standard of Industry] (A) - Amerikaanse standaardnorm (vermelding op ruit) ASLE (American Society of Lubrication Engineers) (A) - Amerikaanse vereniging v. smeringstechnici aspect ratio - hoogte/breedteverhouding v. buitenband asphalt sheet - asfaltlaag (kale vloer zonder bovenste mat), bodemplaat, dempmat (op bodemplast v. carrosserie) asphaltene - asphalteen aspirate, to - aanzuigen assemble, to - assembleren, in elkaar zetten, monteren, samenstellen assembly - assembleren, samengesteld(e), (samengestelde) eenheid, samenstel (v. onderdelen) - of - in elkaar zetten v., montage v., opbouwen v., samenvoegen v. - - cylinder head - opbouwen/samenstellen v. cilinderkop - reference mark - merkteken voor fabrieksmontage assessment method - beoordelingsmethode assist grip - handgreep associated with - met betrekking tot ASTM (American Society for Testing and Materials) (A) - commissie voor de beproeving van materialen ASV (Air Suction Valve) - luchtaangklep ASV (Air Switching Valve) (JE) - luchtschakelklep asymetric - asymetrisch at an angle - onder een hoek - hand - bij de hand, onder handbereik - rest - in ruststand - short-circuiting the terminal T - met aansluiting T kortgesloten - stall - test met stilstaande auto (automatische bak) - starting - bij aanvang, - begin draaien - unloaded (JE) - in onbeladen toestand, onbeladen A/T (Automatic Transmission) - automatische transmissie, -versnellingsbak ATC (Automatic Temperature Control - automatische temperatuurrregeling (Rover 800 '91) ATC (Automatic Traction Control) - automatische aandrijfregeling (Saab '89) ATF (Automatic Transmission Fluid) - automatische transmissie-olie ATi (Advanced Turbo intercooling) (A) - motortechniek welke lagere NOx, (stikstofoxyde) waarden, lagere CO (koolmonoxyde) - en lagere HC (koolwaterstof) - oplevert (DAF). ATM (Automatic Transmission) - automatische transmissie, -versnellingsbak atmosphere (atom) - atmosfeer, atmosfeer overdruk - atmosferisch - pressure - atmosferische druk atomic hydrogen welding - ? atomise, to - vernevelen, verstuiven atomisation - verneveling, verstuiving atomization - verneveling (v. lak), verstuiving atomized - verneveld, verstoven (vioeistof) atomizer - injector, verstuiver - nozzle - nevelkop (lakspuiten) A.T.P. (Automatic Transmission Parking) - parkeerstand v. automatische versnellingsbak attach to, to - bevestigen aan attachment - bijlage, hulpgereedschap, verlengstuk - bolt - bevestigingsbout - eye - bevestigingsoog - pin - bevestigingsstift attempt, to - proberen attract, to - aantrekken attraction - aantrekking audible - hoorbaar, verstaanbaar audio - audio augment, to - vergroten, vermeerderen Australia - Australie auto A/C (JE) - automatische airconditioner auto drain - automatische aftapkrean - (frictional) single dry plate clutch - zelfstellende enkelvoudige droge plaatkoppeling - glass sealer - autoruitenkitset - maker (A) - autofabrikant auto parts store - automaterialenzask - search button - autom, zenderzoekknop (radio) - tilt away steering column - automatische verstelbare stuurkolom - transmission (A) - automatische transmissie - tuning - automatische afstelling (radio) autogenous - autogeen - fusing - autogeen snijden - welding - autogeen lassen automatic - automatisch - adjusting lever - automatische stelhevel - adjusting mechanism - automatisch stelmechanisme - advance - automatische voorontsteking - car wash - autowasserette - changer - wisselaar (v. CD speler) - disconnecting differential system - freewheel, vrijwiel (op wielnaaf) (zie A.D.D.) - engine oil feeder - automatische olie-aanvoer - ignition advance - automatisch geregelde voorontsteking - levelizer - automatische nivelleerinrichting - loading crane - autolastkraan - painter - lakspuitrobot Automatic Temperature Control (ATC) - automatische temperatuurregeling (Rover 800 '91) - timer - automatische versteller - timing advance device - inrichting om inspuitmoment aan te passen - transaxle (bij voorwielaandrijving) - automatische versnellingsbakautomaat - transmission fluid level dipstick - oliepeilstok v. automatische bak automobile (A) - auto(mobiel) - component - auto-onderdeel - paint - autolak automobilism - automobilisme automotive engine rebuilding equipment (A) - automotorrevisie-apparaat - industry - automobielindustrie - repainting - herstelspuiten v. auto's - trade - autobranche Auxiliary Acceleration Pump (A.A.P.) - aanvullende acceleratiepomp, hulpacceleratiepomp auxiliary catch lever - veiligheidshaak v. motorkapslot - equipment - hulpwerktuigen - hole - hulpgat (in spuitpistool) - jet - hulpsproeier - leaf - hulpblad (v. veer) - seat - extra stoel available - beschikbear, verkrijgbaar average - gemiddeld(e) aviation (F3) knock-rating - klopvastheidsbepaling/bepaling v. het octaangetal vig. F3 methode voor vliegtuigmotoren AVL (Automatic Vehicle Location) - centrale welke controleert waar de voertuigen van een wagenpark zich bevinden (v. Philips) avoid, to - vermijden avoidance reaction - vermijdingsreactie AWD (All Wheel Drive) (JE) - aandrijving op alle wielen, alle wielen aangedreven (Mitsubishi) A.W.G. (American Wire Gauge) (A) - meter voor Amerikaanse schroefdraad axial - axiaal - direction - haaks op werkzijde axis - as, hartlijn - inclination - fuseedwarshelling axle - (draag)as 3-axle - 3-asser, 3-assig axle base - asafstand - beam - aslichaam - breakage - asbreuk - carrier - asdrager - casing - ashuis - end - astap - fracture - asbreuk - housing - ashuis - hub - wielnaaf - bearing - wiellager - lift - optrekbare as (v. aanhanger) - lifting device - ashefinstallatie - shaft (A) - as(drager), steekas, wielaandrijf-, zij-as - shaft lock (A?) - steekasborg 7-axle telescopic semi deep-loader - 7-assige uitschuifbare semi dieplader azeotropic mixture - stikstofhoudend mengsel azote - stikstof  
a little at a time - in kleine stapjes (een klein beetje) A (Adjust) - afstellen "A"-pillar - linkervoorstijl AA (Automobile Association) - automobielbond in Groot-Brittannië (vergelijkbaar met Nederlandse ANWB) AACS (Active Aero Control System) - tegengaan v. "lift" bij hoge snelheden aan voor- en achterzijde v. auto (voor verkleint bij snelheden boven 80 km/h een spoiler de ruimte tussen motor en wegoppervlak waardoor een lagedrukgebied onder de wagen ontstaat en deze zich a.h.w. aan het wegdek vastzuigt; achter komt de spoiler boven 80 km/h 14 graden omhoog zodat meer druk op achterzijde ontstaat hetgeen het weggedrag bevordert (Mitsubishi Starion) A.A.P. (Auxiliary Acceleration Pump) (JE) - aanvullende acceleratiepomp, hulpacceleratiepomp A.A.P. diaphragm (JE) - diafragma v. aanvullende acceleratiepomp, aan aanvullende acceleratiepomp AAS (Acrylonitrile Acrylic Styrene resin) - acrylonitril acrylastrubber styreen kunststof AAS (Auto Adjustment System) - systeem wearmee schokdempers in 2 standen kunnen worden gezet, nl. stug of niet-stug (Mazda 929) abbreviation - afkorting abdomen - (onder)buik ABLD (Advanced Brake Light Device) - vervroegd remlichtsysteem (ontworpen door ATAT Technology Ltd., Israel waarbij een sensor op het gaspedeal de versnelling meet waarmee voet v/h gaspedaal wordt weggenomen waardoor remlichten oplichten voordat voet het rempedaal indrukt) abnormal - abnormaal, niet normaal, ongewoon - noise - afwijkend geluid, bijgeluid, ongewoon geluid abnormality - afwijking abolished plug - vervallen plug about - circa, ongeveer above - boven (hoger dan) - listed manual - hierboven aangegeven handboek abrasion mark - scheurkras (in lak) abrasive - schurend, schurrmiddel, slijp- - cloth - scheurlinnen - compound - (kleppen)slijppasta - paper - schuurpapier - wear - abrasieve slijtage abrupt - abrupt ABS (Acrylonitrile Butadian Styrene resin) - acrylonitril butadieen styreen kunststof ABS [Acrylonitrile Butadiene Styrene (copolymer)] - ABS [Acrylonitril, Butadieen en Styreen (copolymer)] (vormen samen polymeer) ABS (Anti-lock Brake System) - ABS-antiblokkeerremsysteem) A.B.S. (JE/) (Anti-lock Brake System) - antiblokkeerremsysteem (Toyota) absence - afwezigheid absolute bare minimum - absoluut noodzakelijk minimum - - pressure - absolute druk absorb, to - absorberen, opvangen (schok), opzuigen - shocks, to - afveren, (schokdempen) absorption - absorptie, opzuiging abutment - asngrenzend deel, aanslag, draagvlak ABV (Air By-pass Valve) - luchtomloopklep AC (Alternating Current) - wisselstroom A/C (Air Cleaner) - luchtfilter A/C (JE/) (Air Conditioner) - airco, airconditioner, airconditioning, klimaatregelaar, luchtververser A/C amplifier - airco omvormer A/G cut relay - uitschakelrelais v. airconditioning A.C. (alternating Current) - wisselstroom ACC (accelerate) - accelereren (op knop v. snelheidsregelaar) ACC (accessories) position - accessoirestand (v. contactslot) ACC (A/ C/ C/) wiring harness (JE) - accessoireradiovoedingskabel ACC (A/ C/ C/) (JE) - spanning accelerate, to - accelereren, gasgeven, versnellen accelerated motion - versnelde beweging accelerating ability - acceleratievermogen acceleration - acceleratie, optrekvermogen, versnelling - jet - acceleratiesproeier - pump jet - acceleratiepompsproeier accelerator (A) - gaspedaal - cable - gas(klep)kabel - interlock actuator assy. - gaspedaal ontkoppelservo - pedal - gaspedeal - - modulation - gaspedaalstand veranderingen - pump - acceleratiepomp - rod - gasstang(etje) - wire - gaskabel accelerometer - acceleratietestbank ? accept, to - aannemen, accepteren access - inlaat, toegang - - hole - service gat, - opening accessibility - toegankelijkheid accessories - accessoires, toebehoren accessory - accessoire - - meter -accessoiremeter ? - - part - aanbouwdeel (carrosserie) accident - aanrijding, ongeluk, ongeval accomodate, to - ruimte bieden aan accomplish, to - tot stand brengen, voltooien accomodation - accomodatie, ruimte according to - afhankelijk v., al near gelang, volgens accordingly - overeenkomstig accumobile - elektrische automobiel accumulate, to - verzamelen accumulation - opeenhoping accumulator - accu(mulator), drukaccumulator, verzamelaar - - piston - accumulatorzuiger (automatische bak) - - plate - accuplaat - - vessel - accubak accuracy - nauwkourigheid, zuiverheid (v. afwerking) accurate - accuraat, nauwkeurig acetic butyl - azijnzuurbutyl (oplosmiddel in lak) acetone - aceton (oplosmiddel in lak) acetylene - acetyleen, acetyleendessous (rood gemerkte fles) - - tank - acetyleenfles (rood gemerkt) ACGBI (Automobile Club of Great Britain and/Ireland) - Automobiel Club van Engeland en Ierland achromatic color (white, gray, black) - achromatische kleur (wit, grijs, zwart) (een kleur welke geen tint en geen verzadiging heeft, alleen helderheid) acid - (accu)zuur - - fumes - zuurdamp - - proof - zuurvast - - resisting - zuurbestendig, -vast - - vapour - zuurdamp acidimeter - zuurmeter, -weger acidity - zuurgraad ACIS (Acoustic Controlled Induction System) - 1. inductiesysteem, variabel inlaatspruitstuk (MR2 en Supra 2 turbo) acorn - dopmoer acoustic chamber - klankkast across - dwars, kruislings, langs, over, tussen acrylic - acrylaut - - enamel - 2-componenten acrylaetlak - - lacquer - 1-component acrylaetlak - - rubber - acrylaatrubber - - urethane lacquer - acrylurethaanlak acrylonitrile - acrylonitril ACS button - knop voor automatische toonregeling (radio) ACSD (Automatic Cold Start Device) (JE) - automatische koudstartvervroeging, koudstartvoorziening ACT side of vacuumpump - ? kant v. vacuumpomp Active Footwork System - "actief voetenwerk" (per wiel elektronisch geregelde schokdempers en onafhankelijke wielophanging op uitgaande as v. bak, op vooras een planetair differentieel en achter een gelimiteerde visco-sperinrichting waardoor wegtrekken met 5000 t/m zonder wielspin mogelijk is)(Mitsubishi Starion GTO) Active Four - vierwielaandrijving (Mitsubishi) ACTS (Automatic Clutch and Throttle System) - automomatische koppeling action - actie, werking activate, to - activeren activated carbon - actieve koolstof active - actief - - material - actieve massa activity - werkzaamheid actual - werkelijk - - horsepower - effectief vermogen (pk) - - pressure - werkelijke druk actuating came - kettingspanner ? actuator - bedieningsorgaan, regelaar, regeleenheid, weergever - - checker - controle-apparaat voor regeleenheid - - link - servostang ACV (Air Control Valve) - luchtregelklep ADA (Auto Directional Antenne) - antennesysteem met 4 ontvangstsensoren (antennes) op voor- en achterbumperhoeken om een optimaal hoogfrequentiesignaal te verkrijgen (Blaupunkt) A D A adaptability - geschiktheid adapter - aanpassingsplast, pasplaat, verloopmof, -nippel, -stuk adaption - aanpassing adaptor - aanpassingsplaat, pasplaat, tandwielkastje met een bepaalde reductie om km.teller aan te passen aan grotere of kleinere bandenmaat, tussenstuk (CD speler), verloopmof, -nippel, -stuk ADD - (Automatic Disconnection Differential) - automatische differentieelontkoppeling (werkt bij schakelen van H2 naar H4 of andersom (i.p.v. vrijloopneaf loszetten) -uitschakeling (Toyota HiLux en 4Runner) add, to - bijvullen, erbij tellen, optellen, toevoegen A.D.D. - zie ADD addendem of tooth (A) - tandkop addition - toevoeging additional - bijkomend, extra, toegevoegd - - outside mirror - caravanspiegel, extra spiegel - - time - extra tijd additive - additief, doop, dope, toevoeging, toevoegsel adequate - doelmatig, geschikt, voldoende adhere, to - hechten, kleven - to, to - blijven vastzitten aan adhered type windshield - ingelijmde voorruit adherence - hechtcapaciteit (v. plamuur), hechting adherend - voorwerp (waarop b.v. lak wordt aangebracht) adhering surface - aanliggende oppervlak adhesion - adhesie - (condition) - hechteigenschap, hechting - feature - hechteigenschap (v. primer-surfacer) adhesive - afdichtingsmiddel, borg-, kit, kleefmiddel, -stof, lijm - power - hechting - set - kitset - tape - isolatieband, tape adhesives - kleefstoffen adiabatic - adiabatisch - compression - adiabatische compressie adjacent - naast - - panel - aangrenzende deel adjoining - aangrenzend adjust, to - aanpassen, (af)regelen, afstellen, bij-, (in)stellen - lash, to - scherp afstellen - point - afstelpunt, stelboutje >~:contramoer, stopbout, borgmoer - spring - regelveer - the protrusion of the screw from the cover, to - het boven het deksel uitstekende stuk v. de schroef afstellen - to a snug fit, to - straktrekken (v. veiligheidsgordel) - clamp - handschroef, schroefklem - clevis - afstelbaar - cone - stelconus - end - stelgaffel - fitting - verstelbare wartel - spanner - Engelse sleutel (ger.), verstelbare - - wrench - verstelbare sleutel (ger.) adjuster - (af)stelmechaniek (remmen), -mechanisme - knob - verstelknop - lock spring - stelborgveer (v. remmensteller) - setting - stand v. schakelaar adjusting bar - afstelsteun (dynamo) - block - stelblok - bolt - stelbout - - cam - stelnok - t - afstelnokbout (voor voertuighoogte) adjusting damping effect of seat cushion - gewichtsinstelling v. stoelzitting - hole plug - afstelopeningsplug, -dop, (in ankerplaet) - lever - gashendel, stelhevel, toerentalverstellingshefboom - angle - afstelhefboomhoek (carburateur) - moving angle - bewegingshoek v. gashendel - spring - stelhevelveer - lock spring - afstelborgveer (v. remafsteller) - nut - (af)stelmoer - lock - borglip v. afstelmoer, borging - -, vergrendeling - seat - afstelmoerzitting adjusting screw - regelschroef, (af)stelbout, (af)stelschroef - - wire - borgUread v. stelschroef - shim - afstelplaatje (verstuiver), -ring - - selection using chart - selectietabel v. afstelplaatjes - stay - afstelsteun - viscosity - asnpassen v. viscositeit (v. lak) adjustment - afstelling, in- - chart - afstelschema - knob - afstelknop of a spring - opzetten (weer in de goede vorm zetten) v. een veer admissable - toelaatbaar admission - toelating, toegang - plug - stelplug . - STD (Standard) - afstelmaat, -waarde - load - toelaatbare belasting - opening - inlaatopening admit, to - toelaten admittance - toegang (ADR) ? Brake Fluid Level Warning Switch - waarschuwingsschakelaar voor remvloeistofniveau (ADR) Igniter - ( ? ) ontstekingsmodule (ADR) OD OFF switch - ( ? ) overdriveschakelaar uit (ADR) Parking Brake Switch Terminal - aansluiting v. parkeerrem- schakelaar ADS (Adaptive Damping System) - variabel dempingssysteem v. schok- dempers (Mercedes-Benz 500 SL) adsorbent - adsorptiemiddel adsorp, to - adsorberen advance, to - vervroegen (ontsteking) Advance - vervroeging, voorloop, -ontsteking, -opening, -uitgang - mechanism - vervroegingsmechanisme - the vehicle, to - de wagen naar voren duwen/rollen advanced age vehicle - oudere auto - ignition - voorontsteking - opening - vooropening advantage - voordeel adverse - ongunstig aeration - schuimvorming aerial - antenne aero (A) - stroomlijn - styled headlight - aerodynamisch gevormde koplamp aerodynamic - aerodynamisch aerodynamics - aerodynamica aerometer - zuurweger ? aerosol can - spuitbus AES (Acrylonitrile Ethylenerubber Styrene resin) - acrylonitril ethyleenrubber styreen kunststof AES (Active Exhaust System) - systeem om uitlastgeluid beneden 3500 min-1 te verminderen om in stadsverkeer minder lawaai te maken (Mitsubishi Starion) AF (Alternative Frequencies) - alternatieve frequenties op radio m. RDS (Radio Data System), voorziening welke het de autoradio mogelijk meakt om tijdens de rit door verschillende regio's automatisch een bepeald FM radionetwerk v. de ene naar de andere zender te volgen (Sony radio-cassettespeler XR-5800 RDS) AIFC (Air/Fuel Control) - instelbaar variabel doorlaatregister in LPG toevoer naar motor (Prins Autogassystemen) affect, to - aantasten AFR (Air Fuel Ratio) - lucht-brandstofverhouding AFS (Air Flow System) - meting v. brandstofmengsel (door aansluiting v. meetpunt op beide atmosferische zijden v. de LPG verdamper/drukregelaar; doordat deze in steat is te reageren op minimale venturisignalen v. de LPG carburateur wordt de gastoevoer continu bijgestuurd) after - na - fire - knallen in uitlaat, naverbranding afteradmission - navulling (v. cilinder) afterburner - naverbrander afterburning - naverbranding afterglow - nagloeiing afterrunning (A) - motor blijft lopen met contact af against - tegen age, to - (doen) verouderen agent - agent, deel, gedeelte, middel agitate up and down, to - op en neer bewegen agitator with cover - roermachine met deksel (voor mengen v. lak) agreement - overeenkomst agricultural carrier - landbouwcarrier - tractor - landbouwtractor AI (Air Injection) - luchtinjectie aim at, to - streven naar air - lucht - bag (A) - stootkussen, veiligheidskussen - blast injection - luchtverstuiving - bleed, to - ontluchten - - - luchtafvoer, ontluchting, ontluchtingsopening - bleeding - luchtafstroming, ontluchten - brake - lucht(druk)rem - breather - ontluchtingsbuis, -opening - bubble - luchtbel - buffer - luchtkussen - cap - luchtkap (v. spuitpistool) - cell chamber - luchtkamer - chamber - luchtkamer - chisel - luchtbeitel - chuck grinder - luchtslijpmachine - cleaner - luchtfilter - - cap - luchtfilterdeksel, -huis, -kap - duct - luchtfilterkaneal, uitstroomopening - compressor - luchtcompressor - conditioner - airco, airconditioner, -conditioning, klimaatregelaar, -regeling, koelinstallatie - - amplifier - airco omvormer - conditioning - luchtbehandeling - cooled - luchtgekoeld - cooling - luchtkoeling - correction jet - luchtcorrectiesproeier - dashpot - luchtkussen - disc grinder - luchtslijpflex - sander - roterende luchtschuurmachine - dome - luchtkamer - dryer - luchtdroger - drying putty - luchtdrogende plamuur - duct - luchtmond(je), -rooster, -uitstroomopening - evacuation system - afzuiginstallatie - filter - luchtfilter - flow control button - luchtstroombedieningsknop - meter - luchthoeveelheidsmeter, luchtstroommeter - mode control damper position - luchtcirculatieklepstand (airco) - - selection - keuze v. luchtcirculatie - - freight costs - luchtvrachtkosten - fuel mixture - brandstof/luchtmengsel - - ratio - lucht/brandstofverhouding - funnel - luchtkanaal - gap - luchtspleet - - of distributor - luchtspleet v. opneemspoel (ontsteking) - horn - bovendeksel (v. carburateur) - - gasket - vlotterkamerdekselpakking - hose reel - luchtslanghaspel, --trommel - induction - luchtinductie, -inlaat - - system - luchtaanzuigsysteem, luchtinductie- - injection - luchtinjectie - - pipe - luchtinjectie(ge)leiding, -pijp - inlet - luchtinlaat - - damper - luchtinlasklep (verwarmingssysteem) - - grille - luchttoevoerrooster - - pipe - beluchtingspijpje - intake (A) - luchtinlaat - - chamber - inlaathuis, luchtinlastkamer - - control lever - luchttoevoerknop - - - valve - luchtinlastklep, regelhefboom luchtinname, smoorklep - - - temperature sensor - luchttemperatuursensor - line - luchtleiding - mass meter (A) - luchthoeveelheidsmeter - mix damper - luchtmengklep/schuif - - control cable - bedieningskabel v. luchtmengklep/schuif (airco) - - servomotor - servo luchtmengselregeling - - nozzle - luchtsproeier - pollution - luchtverontreiniging - powered - luchtaangedreven - - chisel - luchtbeitel - pressure brake - luchtdrukrem - - gauge - luchtdrukmeter - - reducer -luchidrukreduceerventiel - pump - luchtpomp - - ing - verdringingseffect (v. lucht tussen onderlinge beweging v. loopvlakdelen v. buitenband) - purification - luchtzuivering - purifier - luchtfilter - regulating screw - luchtregelschroef - regulator type - luchtregelingstype - resistance - luchtweerstand - saw - luchtzaag - scoop - luchthapper (bv. op motorkap) - silencer - geruisdemper - spray gun - persluchtpistool - spring - luchtveer - standard cycle efficiency - nuttig effect v. luchtcyclus - starting - aanzetlucht - strangler - luchtinlastklep - suction - asnzulgen v. valse lucht, luchtaanzuiging, -lek - suction reed valve - luchtaanzuigklep - - system - luchtaanzuigsysteem - supply - luchttoevoer - - duct - luchttoevoerkanaal - suspended axles with steering axle - luchtgeveerd assenstel met stuuras - suspension - luchtvering - swirl chamber - luchtwervelkamer - tank - luchtketel - tight - luchtdicht - to-air intercooled diesel - dieselmotor met intercooler? - tower - luchtpomp (bij tankstation) - transformer - luchtregelaar (v. luchtcompressor) - tube - binnenband, luchtinlaatkanaal - valve - (aavullende) luchtklep (zonder luchthoeveelheidsmeter) - vessel - luchtketel air bag - aanvullend veiligheidssysteem, airbag, luchtzak airborn dirt - vuil uit de lucht airco - air conditioner, air conditioning, klimaatregelaar airless injection - drukverstuiving - spray painting - lakspuiten zonder perslucht airport catering truck - viiegluigcateringtruck airproof - luchtdicht airtight - luchtdicht - test - luchtdichtheidstest AKI (Anti-Knock Index) - antiklopindex (v. brandstof) alarm - alarminstallatie alarm
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z